неделя, 28 декември 2014 г.

3 основни под-школи във ВЕДА(майавади, шайви и вайшнави) и релацията им към световните религии и светското(илюминатско) общество

Патроните на Ведическата Сидерална Астрология "Джйотиша":
А)      Адвайта -Ганеша, арх. Телец на шайви и майавади
Б)    ДвайтаБрахма, арх. Водолей на  брахмани и вайшнави
Водолей и Телец са, съответно, деволюционен и еволюционен архетип в Сатйа йуга.
"Деволюционен"(дедуктивен)- "Знанието" иде от "Свръх-Съзнанието",
"Еволюционен"(индуктивен) -"Знанието" иде от "Не-Съзнанието"
По правило, при еволюционните архетипи
трябва да им е уреден материалният статус,
за да обърнат взор към нематериалният.

Тази публикация е предназначена да даде по-обобщаващ анализ на 3-те основни школи във Ведаическата култура, да проследи на кратко историческите развития и да даде академичен отговор на въпросът ЗАЩО ВСИЧКИ НЕ СМЕ РАВНИ. Равенството е доста "успокояващо спасение", но само ако е "изравнението" е към горна точка. Ако "равенството" е ориентирано към "кОта 0" или - под морското ниво на Мъртво море, е доста обезпокояващо, ...меко казано.... така или иначе, тези, които са желали неистово "равенство" са били утописти.
Казвам го това, не от позицията на "капиталист" или индивид с позиция в йерархическата структура на  РАЦИОНАЛНАТА пирамида в светското общество на Илюминати. Равенството е вредно! Гуруто на извън-класовите в Мала Азия дойде да се жертва за тях и да им съобщи неприятната новина, че "Човешкият Син дойде да служи,  а не да бъде Господар на Човешкият род". Т.е. в Духовният свят на джива-атма, най-издигнатият духовно се счита себе си "дас"(слуга) на по-нискостоящите от него.


Култов кръст
В Началото на Сътворението Северът е бил Изтокът, а Югът-Западът.
Чак когато Звездното Слънце Сурйа е изплувало от ПодСъзнанието са се
появили Изтокът и Западът или- Съзнанието и Несъзнанието.
Халдейската Каббала потвърждава, че N=E  & S=W.
Еврейската библия пък показва
(макар и неосъзнаващо как поради религиозна кражба от съседните цивилизации),
че циклите в проявената матрица започва със Звездното Слънце Сурйа.
Преди появата на Сурйа имаме "Неподвижна Земя"--Сатйа-йуга
  Свръх-Съзнанието 
от "Денят на Брахма".Виждаме също, че Змията обитава южната половина или ПодСъзнанието.
Виждаме и елементите:
Въздух и Вода са съответно  Свръх-СъЗнание(N) и Под-СъЗнание(S),
а Огън и Земя са съответно- СъЗнание(E) и Не/Под-СъЗнание(W).
Виж "Арктическият Дом във  ВЕДА"


Етимология на "посоките"(Diśa, Disha, Dik) на Санскрит:
1.Север-उत्तर- Uttara/U-Tarra/U-Terra, Трансцеденталната Утроба на Вишну
2. Изток-पूर्व- Pūrva, Prāchi, Pārāk - "Първо", "Начало"
3. Юг -दक्षिण-Dakṣiṇā - "Крава, годна да роди теленце и дава мляко"
4. Запад-पश्चिम-Paścima - "Гръб", "Заден".

Зенит- Ūrdhva(Altitude, Altar)=>Олтар-  Урдхо-локас-Райски планетарни системи
Надир-Adho-   Адхо-локас-Aдски планетарни системи

"Митичната Земя" в Пураните на Север се нарича "Уттара-Куру"- Ведическата "Хипер-Борея".

1. В началото Бог сътвори небето и земята*.
2. А земята* беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
3. И Бог каза: Да бъде светлина**. И стана светлина.
4. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината** от тъмнината.
5. Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И настана вечер, и настана утро, ден първи.
6. И Бог каза: Да бъде свод*** сред водите, който да раздели вода от вода***.
7. И Бог направи свода***; и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода;*** и стана така.
8. Бог нарече свода Небе***. И настана вечер, и настана утро, ден втори.
===============
9.И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така.
10. Бог нарече сушата Земя*, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
14. И Бог каза: Да има светила** на небесния свод, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините;
16. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило**, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
17. И Бог ги постави на небесния свод, за да осветяват Земята*,

----------------
*Не само християните, но и дори йудеите не могат да кажат защо има "земя" и "Земя", съдейки по фактът, че йудеите празнуват на Рош Хашана към 2011 г.-5772 години от  "Сътворението на света".Това е поради фактът, че йудеите профански са откраднали Сътворението от Халдейци и Египтяни, неразбирайки смисълът му.
**Защо има 2 типа светлини? Уж отначало има светлина, а няма още светила(голямо-Слънце и малко-Луна)
Оттук йудеите не разбират смисълът на подредбата на 7 дни от седмицата, че са наименувани на 7 планети от видимият спектър на Слънчевата система.(виж публ. "Ведическа космогония"). Йудеите не наименуват дните на седицата на планети(деви), а просто ги номерират "ден първи", "ден втори".... само седмият ден е "Почивка"(Сабат)-виж публ. "Шива, маха дева ил от мракът".
*** "Свод" и "вода от вода"? "С-водът" е Царството на Брахма, а водите са отделните галактики. "Космическите води" са Причинният  Океанът "Карана" на Вишну, който се асоциира с архетип "Риби"- "Утробата на Вишну" и "Сънят на Вишну"(Под-съЗнанието), =нагите.

До 8 стих е описано т.нар. Космическо Сътворение с елементът "земя"(Притиви, Парвати), а не с планетата "Земя".
Там "Земята" е още в първите състояния след латентността си в махат-таттва("Утробата на Вишну").
"Дните" и "Нощите" тук са "Дните и Нощите на Брахма".("Полярни дни и полярни нощи" на Север).
"Космическата Сфера" представлява мехурчето в което е влязълГарбодакашайа Вишну(Garbhodakasayi)в Материята Адити. Горната(Северната) част на Сферата са Райските планети с Брахма, долната част(Южната) на сферата са Адските планети със Змията(Ананта Шеша, Варуна, Врита...при Маите е Кетцaкоатъл -Quetzalcoatl).
"Разделянето вода от вода" е именно водата от една сфера от водата в другата...или това са отделните космически океани Карана в отделните галактики.
От стих 8 нататък се описва Сътворение на планетата Земя(Средната Земя- Бху(ми) или Мид-гард), Слънцето -Рави/Сурйа  и Луната Сома/Чандра.
Дори Халдейската Ка-бала не отразява правилно ПОСОКИТЕ(и девите),
тъй като е форма на Майа-Шайвизъм.
Севврът не е на Сива(Сиба), макар и Сибир да загатва за това.
Северът е на Вишну(Дрхува лока-Поларис и Сапта Риши- "Малка Мечка")
и локалът на БрахмаБрахма-лока(Сатйа-лока)
Югът не е на Лакшми(макар и "Слънце във Везни" да е "Слънце в Падение")
а е на Ананта-ШешаКали или-Скорпион("Луна в Скорпион" е "Луна в Падение").
Локалите се наричат Аддхо-локас - Ананта-лока.(виж  публ. "Ведическа Космогония").

V-Raj(B-Raj) е горният Астрал на Брахма и Вишну(въздухът-огънят),
а M-Raj  е долният астрал на Шива и Майа(вода и земя).
Принципът на двете Реалности-Пуруша и Пракрити е, че
ПУРУША ВИНАГИ ПРЕДХОЖДА ПРАКРИТИ,
И ПРИ "СЛИЗАНЕТО"(експанзия, еманация, инволюция, деволюция)
 СИ В МАТЕРИЯТА ТОЙ ВЛИЗА ПАК НАНОВО В "НОВАТА" ПРАКРИТИ.

Халдейската Ка-бала не знае,
че АДИТИ Е СЪЗДАДЕНА ОТ Праджапати Дакша, а той самият- от Брахма.
 (виж  Шримад Бхагаватам,  канто 6, глава 6)
А Аадити /Āditi अदिति е създадена от умът на Брахма.
Върховният Пуруша си има име- КРИШНА, но за целта на матер. творение Той слиза като "Маха-Вишну"

А какво да говорим за "йудейската кабба-ла"?.. .. "разваленият телефон"!....

Двайта & А-двайта школи


Двайта(VA)-СЛЪНЧЕВ КУЛТ


А-двайта (SM)- ЛУНЕН КУЛТ
Двете под-школи на школата А-двайта , които днес владеят съзнанието в Индия на майа-вади и шайви.  Това е съвсем обяснимо, тъй като в Индустан е станала срещата на южняците от "ЛеМУрия"(Кумари Кандам) на Дравиди и Негроиди със северните Арайни и далеко-източните(сливащите със "западните") "МУ"-анци. Като правило, Дравидо-Негроидите са обожатели на Майа и Кали, "МУ"-анците(с наследство от Сибир)- на Шива и Рудра, а Арйаните- на Брахма. В днешно време школата на ГАУДИА-ваишнавите считат Брахма за ПЪРВОТО звено от Веригата на Ученическа последователност "Парам-пара". (виж публикацията "Ученическа последователност" ). Гаудиа-Ваишнавизмът с  първо звено "Брахма", е част от "сампрадайа-школата" на предаване на Знението на Кришна през:

 • Брахма(архетип "Водолей")- "трансцедентално различие" ДВАЙТА
 • Шри(архетип "Везни") - "трансцедентално неразличие" ВИШИШТА-АДВАЙТА
 • Рудра(архетип "Овен") - "трансцедентално пречистено неразличие"ШУДДХА-АДВАЙТА
 • Санат Хамса, един от 4-те Кумари(архетип "Риби") -"трансцедентално различие и единство"   ДВАЙТА И АДВАЙТА сиддханта(те за това са "Риби", "хем тъй , хем-тъй")


Няма принципни различия във всяка една под-школа на вайшнавизмът, като школата на "Гаудйа-ваишнавизъм" се явява "старша" школа. "ДВАЙТА"(ТРАНСЦЕДЕНТАЛНИЯТ ДУАЛЗЪМ) Под-школите("сампрадайа") на "Шри" и "Рудра", въпреки, че принадлежат към школата на вайшнавизмът, има нескрита тенденция да "упаднат" до школата "АДВАЙТА"(МОНИЗЪМ) на майа-вади ишайви, поради все още недостатъчното разбиране на трансцеденталният дуализъм(двайта), и макар, че са вайшнавски под-школи, ако не еволюират могат да преминат в редиците на АДВАЙТА=другите две школи: "майвади" и "шайви"- на семейството на Шива(архетип Козирог и Скорпион)-(Майа-архетип Дева, Ганеша-архетип Телец и Картикея-Сканда-архетип"Овен"). Оста "Овен-Везни" има една под-съзнателна тенденция(породени от пряко влияние съответно на Козирог и Скорпион, и двата архетипи на Шива) към "безусловно и безличностно изравняване".(което е към Утробата на Вишну- "U Terra" в "махат-таттва").

Поради факта, че Кришна ДАВА СВОБОДНА ВОЛЯ НА ИЗБОР, Той не се намесва със заповеди, тъй като това противоречи на принципа на Съ-Знанието.
"Съ-Знанието" е доброволно приемане  за "Непроменлива Даденост" на преживяна опитност в Истината. "Съ-знание, което не иска да "знае" - действа и се У-повава  ИНЕРЦИОННО(от "под-съзнание към без-съзнание"). Нарича се "Инстинкт". Съзнание, което действа по авторитетни регулирани принципи, които се изпитват във времето, се нарича  "Интуиция" от "Съ-Знавано до Свръх-Съзнаването".

Джива-атма(индивидуалната душа) пребивава в следните състояния на Знание:
 • Свръх Съ-Знание : Трансцедентален* свят "Вайакунтха" и "Голока Вриндавана"
 • Съ-Знание  : Трансцедентален свят "Вайакунтха" + Астрален-"Тапала" и "Брахма лока"
 • Под-Съ-Знание : Астрален свят от "Тапала" до "Патала лока"
 • Без/Не-Съ-Знание : Астрален свят до Транс-ов* свят на минерали-"махат-таттва"("Утробата на Вишну" ~U-Terra и "Нощта наБрахма"). Виж публикацията "Ведическа космогония".
----------
Транс(е)дент-алният свят е различен от "Транс-овият" свят, макар и да съдържат коренът "Транс", на Санскр. "три"(Eng."beyond"). И двата свят са ОТВЪД(този проявен), но..... 
tri-netra
3-амба/3-акша
3-сула/3-дент
Докато "Транс-дент-алният" е ОТВЪД "Три-дант"(3-зъбецът на Шива, На Санскр. "Три" е както цифрата "3", така и предлогът "транс", "отвъд", а दांत-"дант" на Санскр е "зъб",  т.е. : "отвъд  тризъбецът на Шива", символизиращ 3-те гуни на материалната природа, както и "3-то Око"("3-амба", "3-акша")за "сканиране на матрицата". Трансцеденталният свят е свят, който е отвъд зависимостта на съдбата на 3-зъбецът наШива, който изпраща само в "Утробата на Вишну" в махат-таттва иджива-атма добива за известен период от време("Нощ на Брахма")състоянието(съзнанието) на атомите на минералите- "Транс-ово". Това "съзнание" е несъзнаване(без-съзнаване). В Трансцеденталният свят джива-атма добива Супер-съзнание, т.е.- тя е отвъд циклите на Разрушаване и (пре)Сътворяване/Ре-продукция, в които участва Шива.
Транс-овият свят е непроявен свят, но в("with-in") латентната матрица, докатоТрасе-дент-алният свят е непроявен свят отвъд, без("with-out") латентнатаматрица. От Трансовият свят в махат-таттва от "Нощта на Брахма" в "Утробата на Вишну"(Утерус, У-Тера) душата преминава към нова карма и ре-инкарнация  в новият "Ден на Брахма", след Брахманда- "Златният зародиш(яйце)" на Брахма, които шайви-тата наричат "лингам".

3-кетра(triquetra)  - 3 риби(Утроби на Вишну)
е келтска форма на
Ведическата "3-нетра"(3 очи, 3-зъбецът).
Силно напомня на янтрата на Кали.
с триъгълникът с върхът надолу в средата.
Взаимстван като символ от най-мистериозният музикант
John Paul Jones в неозаглавеният албум на Led Zeppelin 1971 г.

Самият Кришна е Вишну, т.е. "Риби", но гаудйа-ваишнавизмът казва, чене "Кришна е инкарнация на Вишну", а "Вишну е експанзия на Кришна", макар и съвсем пред-начална"Кришна е "запалил" Вишну като "свещ". Това е и логиката, че Санат-Кумара сампрадайа(под-школата на вайшнавизъм) проповядваДВАЙТА-АДВАЙТА("различие и единство", което самО по себе си е "форма" на различието. За това СТАРША под-школа се явява под-школата на Брахма на различието ДВАЙТА, което е различно от материалистичното "западно" различие("диалектически дуализъм") на "теза и антитеза", тъй като то вади "синтеза"(деволюция).
Двайта декларира, че ВИНАГИ ИМА ДВЕ ОТДЕЛНИ РЕАЛНОСТИ("таттва"), НО САМО ЕДНАТА Е НЕЗАВИСИМА."Зависимостта на едната реалност от другата" не я обез-личва и анихилира като "реалност".  Зависимата реалност има опция да се изживява, като "независима" или "едно и също нещо с Независимата".Последните опции са предложни на школата АДВАЙТА- "монизъм"(на Шива иМайа), които в същност за т.нар. "второ засяване"("second seed") на дравиди инегроиди от юг(и запад).


Разбирането на "Върховната истина"(Парам-Атма) от индивиди с по-малка потенция("второ засяване") Я прави(Истината) по-кинетична и У-еднаквена:"А-ДВАЙТА"(букв. от Санскр."НЕ-ДВЕ", ЕДНО). Кинетичната енергия е функция на Потенциалната. СамОто разбиране за "Богът" от такова съзнание е , че "Бог е в тях"(в сърцето "Парам-Атма") и следователно, след напускане на материалното битие и грубо материално тяло, те самите стават "Бог"(или "се сливат в 1 с Него", загубвайки индивидуалността си и ползвайки само Духът Му). Това е кредото на школата на шайви. Школата на майа-вади упадат до "съзнаването", че ДОРИ още в настоящата инкарнация могат да станат "бог". "Ма-йана Санскрит е "това, което не е"(според майа-вади философията Майа/"А-ди-ти", "Първоначалната и Безкрайната" е родила боговете/девите)
Тилака


"Тилака" е знак на челото на Аджна-чакра(чакрата на Слънцето и Луната).
Ru- bindhu (Рубин, червена точка)
"Ру" н Санскритски е "светлина", "Ур" в Семитски
а "биндху"- "точка"(вързвам)
(виж публ. "Сричката  Ом")

Смисълът на знаците на тилакът варира в зависимост от духовната класа и принадлежност към съответна школа(двайтаадвайта). 
Цветът на знакът зависи от духовната класа на индивидът. 
 • Брахманите(духовната интелигенция) носят бяло(цветът на Северът),
 • Кшатриите(царе и администратори)-червено(цветът на Изтокът)
 • Ваишите(търговци, селяни и занаятчии)-жълто(цветът на Югът),
 • Шудрите(работници, роби и наемници)-черно(цветът на Западът). 


Пижо и Пенда
The White color signifies the Almighty God-Head "Sriman Narayana"
and the Red mark signifies His Divine Consort,
the Mother of Entire Creation "Sri Mahalakshmi known as Thayar".

Белият Цвят обозначава Всемогъщият Върховен Бог "Шриман Нарайан
и Червеният знак обозначава Неговият Божествени Спътник,
Майката на Цялото Творение "Шри Маха-Лакшми", позната като "Тайар"

Като правило, духовната енергия има символичен бял цвят, аматериалната-червен, в първите две епохи-Сатйа и Двапара йуги, а в следващите две Третйа и Кали(особено в  последната Кали)-Богът е символично жълт цвят, а материалната му енергия - черен.


"нОма"(име, слово) и "нУма"(цифра)


"Име" на Лат. е "nOmen" Гр. О-нОма(όνομα), в Герм. езици- nАme , идещо от Санкр. "нАм(а)", а "цифра" е "nUmer", а на Сакр. "цифра" е "Анкх"(अंक), което и "око"-(आंख) . (Виж публ. "Матрицата Майа...)
Древната парична единица в Римската империя "талант"(talent) е била разделена на "мини" и "шекели". По подобие в Британската империя по-късно ли(б)рата/паундът, който е и измервателна единица за и тегло. "Талантът" иде от Гръко-Римското "talentum"-τάλαντον -"скала, кантар" за знакът "Либра"-£,(знакът на Британският Паунд, с подразделения "шилинг"(shilling) и пени), а подразделенията на "мини" и "шекели" идат от Женската начало. "Мина" иде от Гр. μήνας- за "месец", а "шекел"- Евр. "шакина" или - Санскр. "шакти". По-късно "талент-ът" става в Германия "талер"(thaler), а по-късно - в Холандия "даалдер"(daalder) или в  САЩ-"доллар"(dollar).

1 талент =60 мини
1 мина = 60 шекела
Най-вероятно "мина" да дава по-късното наименование на "монета", което дава съвременното наименование на Англ. за "парИ"="money". Т.е. има етимологична връзка между "Луната"(Месеца-month) и "Монета".От друга страна, знаем, че има етимологична връзка между  материален "Свят"(Фр.-le Monde) и "Луна"(Гер.-der Mond). Монетата е асоциирана с материалният свят.
В днешна Индия ползват паричната единица "рупа"rūpa, което на Санскр. रूप значи 'ФОРМА', 'ПРОЯВЛЕНИЕ'. Това е светското назначение на парите.


Във ваишнава-средите парите се наричат"лакшми", наименувани наЛакшми(архетип Везни-Либра), вечен спътник на Върховният Бог- Вишну.Лакшми е перфектната джива-атма, посредник между всички индивидуални души и Богът, явяваща се форма на "изкупление" пред Богът(по подобие на Исус Христос). Говорим за чисти архетипи, тъй като в материален аспект парите се владеят от архетипи Телец(Ганеша) и Скорпион(Кали). И до днес пред всеки ресторант в Индия има мурти на Ганеш, който "носел късмет". Телец си "къта" и е горд, че има СОБСТВЕНИ пари, а Скорпион често обича да мами цели общества(дори и цялото човечество), изземайки функцията на "бог", както им краде и "управлява" парите(католическата църква, йудейските финансови къщи и световната банкова система са под архетип "Скорпион").


Цялата материална енергия:
Лакшми(на Вишну) в средата, Сарасвати(на Брахма)-в дясно и ...
представителят на А-двайта е Ганеш-второродният син на сем. Майа и Шива.
Ганеша е едновременно в гуната на доброто(Сат) и гуната на злото(Тамас)

Mъжката природа(да не се бърка с мъжки материален пол!!) е "непроявената личност"(в матрицата), а женската е "проявената личност(в матрицата)"Пребиването в латентната Утроба на Бога/Вишну(латентната матрица- U-Terra) се счита за "неутрално състояние" на душата. За това мъжката природа се занимава с ИМЕТО на личността, което е Трансцедентално, със Словото, докато женска - с измерението на личността по време и пространство-цифровото измерение(Санскр. "меса"/"маса" е "меря" и "месечина"- виж публ. "Шива, маха дева ил от мракът"). Самата дума "мате-матика"(Гр.-μάθημα- "урок", Гр.-μάτι-"око") като "царица на рационалните науки", има за корен "матер". Халдейците са решили да дадат цифров израз на буквите(което е наследено от евреите, взаимствали Халдейската "Каббала")
Разграничението е н'Ома/н'Ума("Ом" в лат. езици е "човек"..идва от сричката "ОМ"/AUM) и "Ума"(U-Ma е инкарнация на Майката-Природа. В Славянските езици дори "ум" е производно на "човек"- "М-ану"(на Самскр. - "мана"- Англ. mind).

Лакшми(архетип Везни) и Ганеша (архетип Телец)


Совата до Лашми, символ ма мъдростта на Сатурн(Сани) или-Сива,
по-късно копирана в МесоПотамия от Инанна-Астера/Ищар,
 и гръко-римляните при Атина-Минерва.
Неразбирането на женската природа на Богът кара съзнанието
 да залита по астрални жертвоприношения( виж "Bohemian Grove").

Лакшми е Везни, която няма нищо общо с войната, а Инанна-Ищар и Атина-Минерва
се описват като "сексуални богини на плодородието и войната", което е сигурен белег за
упадането на тези общества към Майа-Кали.(Телец-Скорпион)
 Инанна- "Queen of Heaven"
Goddess of Love, War, Fertility and Lust 

а сега, де?... Любовта заедно с Войната, Плодородието и Похотта..?..

Ганеша(архетип Телец) със знакът"човек-гущер"(ану-нага) на Сириус("Кучешката звезда"  на Dog-on)


По правило "непроявеното" е мъжка природа, а проявеното-женска природа. Както и двайта се счита философия на запазване ВИНАГИ на две реалности("дух-материя", "Бог-душа"), а "а-двата" е монистичната философия САМО на "една реалност"(особено след "прибиране" на душата в в непроявената мъжка природа). 
Но тука има 2 "уловки" за монистите. Те произлизат от понятията "проявено и непроявено" и второто що е то "Бог и душа"
Ананта-Шеша, многоглавият змей в всъщност взаимстван
от Гръко-Римската митология, като "Мидата на Венера".
Василиск(Базилиске "змия с корона на главата"(гребен на петел).
Иде от Санскр. "Васу"("ценност", "атрибут")
=> Васу-Дева(Кришна), Василевс(ромейци), Васуки(Базуки), Базилика.
Ананта-шеша, змийската енергия, която служи на Бог.

Уловката за джива-атма е да не служим на змийската енергия, а-на Бог.
1) Първата "уловка" за монистите е "Утробата на Вишну"(Uterus -"U-Terra", латентната земя с махат-таттва-цялата материална реалност диференцирана до състояние на непроявени 'атоми'. В утробата на Вишну душата джива-атма (или както шайвитата я наричат "м-Ану", е в непроявено състояние, но чака ново проявление, съобразно кармата си. Т.е. шайвита обикновено се радват, че там вече са в "нир-вана"(нир-гуна, тъй като няма проявление на материалната природа). Шайвитата възприемат "бог'(техният е Шива) като нир-гуна(не притежаващ материални качества, т.е Шива с трисула унищожител на гуните). 
Двайта-философията казва, че Кришна, като Върховен Бог, е освен това и са(р)-гуна, т.е.-"притежаващ всички гуни". Ето още едно доказателство за трансцеденталната дуалност-двайта.
Та, пребиваването на душата в Утробата на Вишну може да се счита за ПАУЗА В НЕПРОЯВЕНОТО(тази пауза е предизвикана не Шива и Кали), но след изтичането на "Нощта на Брахма" душата ще се появи от латентната матрицапо кармичен закон в проявената матрица. Т.е. пребиваването в Уробата наВишну в несъзнаване не дава освобождение от самсара. И наистина - само Кришна освобождава от самсара.
Вишну e Трансцеденталната Утроба- "U-Terra"
мъжко слънчево божество, последен женски воден
архетип в зоо-диас на Аадити- "Риби".
"Мидата"(Шеша), Раковината 
са женски атрибути за "Утроба"(Лат.-Uterus/U-Terra)
"Север" на Санскрит е उत्तर-"Уттара".
Лат. "Terra"  и Буд. "Тара" са асоциирани.
2) Втората "уловка" за "практикуващите' шайвита е енигмата за тях "що е Бог" и "що е душа". Неразграничението между тези две понятия идва от неперсоналното разбиране нашайвитата за Бог(Бхага).Шайвитата Го търсят само като "Парам-атма" в сърцето(heart, cuore, coer) на живите същества с Астрално съзнание(хора и животни) и "сърцевината"(core) на същества с Етерно съзнание(растения) и ватомите на мъртвата материална природа. при това положение те вече имат една бариера за разбиране наБхагаван, като НАПЪЛНО ОТДЕЛНО СЪЩЕСТВО И ЛИЧНОСТ от самите тях.Поради тази "бариера" шайвитата често "залитат" до състояния на "сливане с Парам-атма" и се изживяват като "духове", които "действат  като едно ЦЯЛО " с Бог. Тази концепция изповядват и Аврамическите религии, които са продукт на шайвизмът (виж публ. "Шива маха дева ил от мракът"). Вече споменахме, че шайвитата след напускане на грубо-матер. си тяло не се възприемат като джива-атма(душата), а като "едно с Парам-атма"(Духът на Богът).
При това състояние те ще преминат през Вайакунтха(Сиянието на Богът) но след известен период от време ще влязат и Утробата на Вишну(латнтната матрица) за да се пре-родят, поради фактът, че Парам-атма еиманентно(всепроникващо в материята), а не - Трансцедентално съ-стояние на Върховният Бог-Кришна.


При школата А-ДВАЙТА на майавади и шайви:
майа-вади- една червена точка ("ру-биндху")- "кумкум"
шайви: 3-то око( три-акша, три-амба),
хоризонтални линии на 3-те гуни на матер. природа
от пепел на изгорели трупове "бхасма"("ви-бхути")
кали(рудра-майа, маха-майа) - 3-то око и ру-биндху(без 3 хоризонтани черти)

При школата ДВАЙТА на вайшнава
*знакът U на Вишну + една вертикална линия в него от сандалова бяла паста(от Кришна)
*една червена точка(ру-бинду) и червена капка(листенце) (от РадхаЙога-Майа)
Слонче се среща само в Африка(Южна)Индия и Индо-Китай(показващо произходът от ЛеМУрия) :
Негро-дравидско разбиране за Кришна като "дете" в семейството на Шива
Ганеша е второ-родното дете на Шива и Майа, след Муругун(Картикея-Сканда).
Дравиди и негроиди "при-познават" Мургун-Сканда-Картикея, като "Кришна",
поради "паунът", който при Сканда е "вахана"(возило), обаче.
"Паунът" е символ на "аз-ът"(self), който при Сканда е ахам(его),
а при Кришна-"Парам-атма".
Възприятието за Кришна, като "Сканда"от  негро-дравидите се базира
на тяхната войнственост и разбиране на любовта, като "секс",
типично за семейството на Шива и Майа. (виж публ. "Шива-маха дева ил от мракът" )

Ясно си личи знакът на "Сириус"(гущерче) на бележникът на Ганеша,
същият се носи, като"маска" от негроидни племена в Централна-Западна Африка.
Най-вериятно е дошъл от "ЛеМУрия"(Кумари Кандам).
"Сириус" се нарича "Кучешката звезда" и се асоциира със Шива.
(Виж публ. "Ведическа космогония")

Кришна заявява в БГ 10:8, че е "Източникът на всички материални и духовни светове"(ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате ити), но резидира в това място преди Изтичането  Си. Силно подозирам, че читателите тука също отделят миризми, токсини, фекалии и екскременти(те излизат от тях), но не се идентифицират с тях....


Кали-баба, представител на култа на Майа-вади в Африка, взаимстван от леМУрия
В клипчето по-долу обяснява именно философията на А-ДВАЙТА "Всичко е Едно":

"Едно е Всичко", но дали "всичко е Едно"?... "Бог е Всичко", но дали "всичко е Бог"?...
Адвайта-съзнанието още не е готово за отрицателният отговор на този въпрос....

Агорите твърдят, че са обожатели на Шива, но са в действителност са на Кали.
Костите, зъбите, кос(м)ите и ноктите се управляват от Сатурн(Сани) и Сива.
Агорите твърдят, че няма "чиста" и "мръсна" материя("тъй като всичко произлизало от Брахман")
 и за това кон-суммират каквото им падне, вкл. употреба на интоксиканти(отрови).
Типично небрахманско качеството е да не подбират и уеднаквяват СъЗнанието до без-съзнание.

"Месията" за негро-дравидите е Кали. Римската библия е изкопирала Калки, но с "пикантерии" на Кали, поради факта, че римското християнството е
 Дионисиев култ на вакханалийки(майа-шакти) с интоксиканти и кръв.
Дравидите и до ден днешен не признават, че Кали танцува върху мъртвото тяло на Шива.
 Така ще излезе, че Шива е победен от съпругата си и е никакъв "бог".
Съществуват объркани сахаджии(като "Шри" Чинмой) , които твърдят, че
"Кали била Кришна".(виж публ. "Матрицата Майа: благословия или проклятие")

Кали е неконтролируемата материална енергия в безсъзнание. Не случайно, докато съзнанието Шива е в гуната на невежеството-тамас, то Кали е под смесеното въздействие на тамас на Шива и раджас на Брахма, т.е.- "шайви, който иска да е брахман". 
Докато Калки поставя краят на Кали-йуга и началото на нова Сатйа-йуга впроявената матрица, то Кали маркира влизането на индивидуалната душа джива-атма в латентната матрица- "Утробата на Вишну"- "Нощта наБрахма".
    Клипче на Дейвид Айк за
обожаване от Илюминати на Змията и Майката без Богът.
The inhabitants of the islands were called the Πρεττανοι (Priteni or Pretani).
PHOENICIAN TRIBAL TITLE OF "BARAT" OR "BRIHAT"
AND ITS SOURCE OF NAMES "BRIT-ON," "BRIT-AIN" AND "BRIT-ANNIA"
"And King Barat gave his name to the Dynastic Race of which he was the founder; and so it is from him that the fame of that Dynastic, People hath spread so wide."-Maha Barata.1
"Like a Father's Name, men love to call their names."-Rig Veda.2
THE title of "Prat" or "Prwt," borne by our colonizing Phoenician Cassi prince on his British monument at Newton, is now seen to be clearly a dialectic form of the patronymic title "Barat" or "Brihat" used by the Aryan Phoenicians as recorded in the Indian epics and in the Vedic Hymns, as cited in the heading, the Phoenicians being, as we have seen, a chief branch of the Barats, or the descendants of King Barat, and they are systematically called "Barat" in the Indian epics and Vedas. And this Aryan Phoenician title of "Barat" or "Brihat" is now disclosed to be the Phoenician source of our modern titles "Brit-on," "Brit-ain," and "Brit-ish."
As explaining the various spellings of this name "Barat," it is to be noted that the interchange of the labials B and P is a not uncommon dialectic change in all languages, and it is especially frequent at the present day in the highlands of Scotland and in Wales. It already occurs to some extent even in Sumerian; and in the Indian Vedas and epics, this particular word "Barat" is also sometimes spelt Pritu or Prithu(Fem.-Prithivi- theOriginal Earth)
                                                                                                                                                                                                                                         
"Свобода-Равенство-Братство"
С този девиз йудеите зарибиха гоите в Европа. Но дали "свободата" не води народите и другаде?..
Дейвид Айк разкрива, че името на "Британия" иде от Изток - Финикийската "Бхарати".
Финикийците са били Арйански племена, свързани с Ведическата култура през Хетите.
Суб-континентът на Индия се казва БхаратМаха-Мата Бхарати.
Дейвд Айк доказва по убедителен начин, че рептилните царски фамилии(нагас)
управляват съвременният свят чрез банките и технокрацията,
чиято цивилизация е свързана с култа към Майа и Долната земя- Била-сварга на нагите.
"Ардха-нара исвара"(андрогин на Шива-Шакти): 
Ард(ха)-половина, "Земя, почва",  Ар-"земя/"Earth-Air"
половината Земя от сферата(другата е сводът небесен);
(Думата за Етер/Aether-"Aria-terra-  букв."въздушна земя"-
преходът от 4 груби към 3 фини матер. елемента.)
Нар, Нара-"човек",  
Ишвара, Исвара, Иса- "повелител"
Притиви-нАра-ишвара("Повелител на Земният човек"),
прозвище за Шива, като Козирог (и "земеделец").

Бъркането на конзортът на Шива- "Притиви-Майа-Дурга или Кали" с 
конзортът на Кришна - "Лаксми-Радха" идва от самото бъркане на Шива с Кришна.
Има и такива секти, които поставят Шива и Вишну "на една нога- "Хара-Хари" сектите.
Както самата публикация загатва-вредната практика на бъркане на Богът с девите води до
бъркане на смисълът на материалната енергия-Майа.


Йудео-масоните днес тотално ползват материалната енергия за илюзия
 и вместо да издигат душата нагоре към Брахма лока и Дхрува-лока  
дърпат към изкуственият рай-Била-сварга и адът-Нарака.


МНОГО ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ СВЕТОВНИЯТ РЕПТИЛЕН ЕЛИТ СА УПАДНАЛИ
ДЕВИ ОТ ВЕДИЧЕСКАТА КУЛТУРА!! ТОВА НЕЩО МНОГО УБЯГВА НА СВЕТСКИТЕ
АНАЛИЗАТОРИ НА РЕЛИГИИТЕ, ТЪЙ КАТО СА ПОД КОНТРОЛ НА АБРАХАМСКИТЕ
РЕЛИГИИ И ИЛЮМИНАТСКИТЕ НАГИ, КОИТО ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА СМЕСВАТ КУЛТОВЕТЕ!
"Всички религии са равни", но все пак "цивилизацията тръгнала от Месопотамия"?... Ето го разковничето!
В Месопотамия "Венера"(Лакшми-Радха) била с возило(вaхана) лъв и придружител-сова?....
Ето от къде се бъркат култовете!... 
Упадъкът на Ведическата кутура е започнал с Месопотамия(и МезоАмерика)-царството на нагите.
....после змиите(нагите) са се преместили в Йудея, после -в Рим, Британия, САЩ, т.нат...

"Всички сме равни". Кредото на социалистите и плебеите(извън-класовите роби). Неистовото желание за "братство по равенство" е подсъзнателен акт, който води до несъзнаваното. Желанието за "равенство" се реализира не вТрансце-денталният свят, а именно в "Утробата на Вишну"(Трансовият свят) в махат таттва(цялата материална реалност, раздробена до атоми, къдетоджива-атма пребивава в транс(състоянието на минералите атоми). Оттук разбираме, че "равенство"  искат монистите и А-двайта школата.                                             
Типична майа-вади секта понастоящем е сахаджа-сектата на деецът на ООН/Илюминати- Нирмала матаджи деви. "Сахаджия" е синоним на съзнание, коетоне следва АВТЕНТИЧНИ Свещени Писания, а ги интерпретира според спонтанни прищявки.
                                                                                                                                                          Тилака "Ру-биндху"(Червената точка) за Майавади
като израз на материалната енергия
 и "Астралното Слънце"-"Сурйа"
(виж публ. "Подмяна на Слънцето и Лъвът от наГите ...")                                                                                                                                                                                           
1 моно + 1  маска = 1 моно смаЗка
Бъл."САМО"=Лат."solo"+ Гр."μόνο"
"In-mutro"-заченат , "In mutro veritas"
Съществува особен тип"монисти"-социалните паразити произлезли отнагите от юг, които са разбрали, че има Свещени Писания(Шастри) и са ги "пренаписали", само, че са обърнали "главата на мястото на краката"(пунтирайки Северът, а и Западът е станал "Изток"-започнали са да пишат от дясно на ляво). Това са т.нар.ШУМЕРСКИ СЕМИТИ("Ану-наГи"), чиито наследници днес по култове са 3-те "моно-теистични религии" на Близкият Изток- йудаизъм, римско библейско християнство(смесица на брахманийско Арйанство и извънкласово небрахманство) и ислям-"библейско християнство за араби"(виж публ. "Шива, маха дева ил от мракът").
Римляни и гърци като фенове на йудейският "Соло-Моно" в последствие са разбрали, че само МОНЕТАТА (жълтият цвят на кесарят кесията и вайша-кастата от юг)може "да запази" "Моно-теизмът" като "Монет-арен Теизъм".Това откритие на "Моното" продължава и до днес в епохата на Кали.


Двайта: Двете Реалности се запазват, като само 1 е независима и водеща.
ПурУша Уттaма(PurUsha Ultimate)+Шакти Уттaма.
Бог в("with-in") материята(матер. космос "Дева-дхама")
се намира 4-та сърдечна чакра-"АНАХАТА"),
като Парам-атма, редом до инд. душа джива-атма.
Джива-атма-=РадхаПарам-атма=Кришна.
Отвъд("with-out", BEYOND, "TRANS-DENT*") е
Хари дхама(отвъд  дори 7-ма или 777-ма чакра!!)


В кали-йуга майа-вади школата на сахаджа-йога(тантра-йога) 
твърди, че "Царството божие било 7-ма чакра"-"сахасрара",
където "душата се слива с безличностният Брахман".
*Кришна е известен като "Пара-Брахман" ("Из-Начален на началата")
Да, това е така, но следва НОВО ПРЕРАЖДАНИЕ(реинкарнация) от
веригата прераждания "самсара"
.
Това е разликата да обожаваш Шива и Адвайта-реинкранация
и да обожаваш Кришна и Двайта- освобождение(мокша) от самсара.
--------------
* отвъд  зъбът;  Санскр. "три"- "отвъд и"& "3"(зъб)

Бих искал да цитирам няколко сполучливи попадения на Дейвид Айк от книгата му ("Децата на матрицата") в потвърждение на тезата, че Абрахамските религии са АСТРАЛНИ религии(следващи ходът на Астралното Слънце, измервани с циклите на "Луната"- Санскр. "Меса"/Мека)(виж публ. "Шива, маха дева ил от мрака") както и невежеството и лицемерието на свещениците, наследили тези практики от Месопотамия на ану-наГите.


1) There is a general belief that the Sun represents the male and the Moon the female. That's understandable because that's the way it looks and on one level it's true. But there's a twist. There came a time when the global religion of worshipping the goddess was replaced by the male "god". However, that was only on the surface, for public consumption, control, and ignorance. To suppress the ancient knowledge, not least that of true history, it was necessary to destroy the outward expression of goddess worship while its initiates continued with business as usual. Therefore, religions like Judaism, Christianity, and Islam were created to give the appearance of being dominated by the male, while, in truth, being secret vehicles for the worship of the goddess.
"The Children of the Matrix", page 195-196

Битува поверие, че Слънцето презентира мъжкото, a Луната-женското начало. Това е обяснимо, защото това е очевидно и е вярно като изначално правило. Но се е получило изкривяване. На историческата сцена на култово обожаване от Човечеството богинята е била заменена от мъжки "бог". Обаче това е станало само привидно, на повърхността, запублична консумация(за масите), контрол, невежество и заблуда.За да се скрие Древното Знание, или най-малкото Древната История на култовете и било необходимо да се заличи ВЪНШНОТО обожаване на богинята-майка, докато адептите са я обожавали скрито, както е било в древността. Появата на такива религии, като йудаизъм, християнство и ислям са били създадени с цел да дават ВЪНШНО почитане на Богът, като "Слънце"(мъжкото начало), като, в действителност в тайните обреди са почитали богинята майка(кървави жертвоприношения на Кали).
  "Децата на Матрицата", стр. 195-196


2) The story of Samson (Sam-sun) in the Old Testament is the same Sun symbolism. The ancients symbolised the Sun's annual cycle as the life of a man. They would portray the Sun as a newborn baby on December 25th and he would grow up to become a big, strapping, very strong man at the summer solstice. This is the peak of the Sun's power in the northern hemisphere when it dominates the darkness at the longest day. At this time, the Sun-man would be given long golden hair to symbolise the powerful rays of the summer Sun. As the Sun* entered the house of Virgo the Virgin (the house of Delilah) at the start of autumn, this Sun-man would have his hair cut shorter as the power of the Sun began to fade. This is the real story of Samson. He was not a real
person, but symbolic of the Sun. Samson, like Jesus, St Paul, and many other biblical characters, was said to be a Nazarene or Nazarite. Here we have the true meaning of the term "Jesus of Nazareth" or "Jesus the Nazarene". The town of Nazareth did not exist during the alleged life of Jesus. The Nazarite sect banned the cutting of hair, except in certain solar rituals, because the hair represented the rays of the sun. This could be the real origin of this custom that still continues today in the Sikh religion("kesh", one of 5 "K" of Sikh).
The Nazarenes or Nazarites wore black, as did the Babylonian brotherhood, and this was inherited by the Christian church. Today the Arabic word for Christians is Nasrani and in the Muslim Koran they are the Nasara or Nazara. This comes from the Hebrew word, Nozrim, which derived from the term, Nozrei ha-Brit or Keepers of the Covenant. The Anunnaki covenant, it seems to me.

Старозаветната история за Самсон("Сам-Слънце") е същият Слънчев символизъм. Древните са символизирали годишният слънчев цикъл, като ходът с циклите на човешкият живот.Раждането на Слънцето започва на  Зимното Слънцестоене-25 декември("Дионисиевите мистерии" от Гръцката и "Сатурналиите" от Римската митологии)и ще порасне като едър здрав мускулест мъж по времето около Лятното Слънцестоене(Юли-Август)*.Това е върхът на мощта на Слънцето през целият годишен цикъл в СЕВЕРНОТО ПОЛУКЪЛБОи управлява тъмнината по времето на най-дългите дни(ден,day, dies-дева, полубог). По това време, на Човекът-Слънце му се дава дълга златна коса, което символизира мощта на слънчевите лъчи през лятото(мъжият лъв има жълта грива, англ."mane", съчетания на male(мъж) и main(главен). Когато Слънцето влезе в домът на Дева(Майа)** ще му "отреже" косите(намали силата на лъчите)и Слънцето ще става все по-слабо. Това е истинската история на Самсон.Той не не бил реален човек, а символичен за Слънцето. Самсон, по подобие на Исус, Свети Павел и много други библейски характери, са наречени да бъдат "Назаряни"(Назаритяни) или Назарити. Ето ни истинското значение на "Исус от Назарет" или "Исус Назарянина". Градът Назарет не е съществувал по хипотетичното време на Исус. Сектата на назареите не са си отрязвали косите, освен по време на някои слънчеви ритуали, защото 'КОСАТА ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЪЧИТЕ НА СЛЪНЦЕТО'***. Това би могло да бъде причината за тази традиция, която съществува днес у Кашмирските сикхи****(смес от шайви, персийски суфи и ислям)-т.нар "кеш", едно от 5-те "К" на сикхите). Назаряните са носеличерни***** роби(дрехи), както Вавилонското братство, наследено от Римската християнска църква. Днес арабската дума за "християнин" е مسيحي "Насрани"(Назрани),а  в Куранът се назовават "Насара" или "Назара". Идва от еврейската дума "Нозрим", а то от -"Нозрей-ха-брит"- "Пазители на  ковчега-кивота, скрижалите и законът", което очевидно иде от Шумерските анунаки(ану-наГи).
-------------
* Кришна НЕ е роден на Зимното, а - около Лятното Слънцестоене(КришнаДжанмащами-"Появяването на Кришна')- "Дъновистката(Беинса Дуно) Нова Година".  Оттук в Славянските езици "година"= лЕто".
По-скоро Шива е роден на Зимното Слънцестоене, тъй като е архетип "Козирог"..
** Девицата е тука Далила(Ди-Лайла..."лайла" на арабски е "нощ", а "ЛаЛита" е Йога-Майа, Радха-Лакшми)започва сезонът на Есента(Fall), а в Астрологията "Слънце във Везни" се нарича "Слънце в падение", което обаче не е равносилно на "Слънце в Дева".(виж графиката за йуги) Именно пради тези различия ще установим, че Трансцеденталното Слънце е различно от Астралното-Сурйа и всъщност Астралното Слънце Сурйа(Sun) бива заменено със Сатурн(Сани), така, че Трансцеденталното Слънце(Кришна) не извършва цикли.
*** Косата, костите, зъбите, ноктите НЕ се управляват от Слънцето, а отСатурн. Това е една от причините да се счита, че не става дума за Трансцедентално Слънце в историята на Самсон, а  за - Астрално. Йогите и аскетите се управляват от астралният Сатурн-Сани и духовният Сатурн-Сива(Шива).
**** "сикх" на Санскрит е "ученик". Терминът се среща и при ваишнавите, но като "снопче коса" на обръснатата глава. Ваишнавите си бръснат главите, като традиция въведена през 15 век сл. Хр. от Чайтанйа Маха-прабху, и е израз, че саОТВЪД Сатурн, който кара Астралното Слънце -Сурйа да "цикли"(а видимо Саниобикаля около Сурйа с най-дълга орбита), т.е. при вайшнавите Слънцето добива Трансцедентален(не-циклещ) характер - Кришна.
***** черният цвят е символ на Сатурн/Сани, Козирог(Скорпион),  Сива(Кала) и най-вече: КАЛИ काला.  На  Грузински "черен" е "шави"შავი  , а на Арменски - "сев"Սեւ . Твърдението, че "Кришна" означавало "черен" не e вярно. (виж публ. "Кришна и Христос") "Крсна" идва от "красна"(Славянски за 'червен' и КРАСИВ(ХАРЕн), тъй като за Славяните червенокосите("рус") са "хубави", както и н Санскр. "ру"(Семит. "ур") значи "светлина"=> "ру-мен"- "с червенини от здраве")!! Шрила Прабхупада дава обяснение, като ВСЕ-ПРИВЛИЧАЩ. Елена Блаватская стига до изводът, че"Крсна" и "Хрисм" идват от "пречистено масло"("каймак", "крем")Абсолютна глупост пише в Уикипедия за Кришна, че : "The Sanskrit word kṛṣṇa is primarily an adjective meaning "black", "dark" or "dark-blue". It is cognate with Slavic čьrnъ "black".  
Къде е "църна(кърна)", къде  "красна"?.. "Кърна" или "Красна" е ПО-БЛИЗКО ДО КРИСНА??....
В немските езици "Кришна" е дал наименование на "вишна"- KIRSCH и Kirche(църква).
"Вишна" е в славянските езици взаимствано от Вишну и виолетово-розовият цвят.
Но Христос Назарянинът е носил БЕЛИ ДРЕХИ винаги, което кореспондира с цветът на Богът, духовната енергия,  брахманите и Северът.

На Санскрит се произнася "Кръшна", а да не пренебрегваме Българският език, който е един от най-близките  в етимологично и смислово значение до Ведическият Санскрит. От Българският тълковен речник:
Синоними на "кръшна":
-гъвкав-строен-снажен-подвижен-грациозен-пластичен-звучен-ясен-весел-звънлив-гласовит

Шива, Кашмир, Кашяпа и нагите

 • Кашмир е родното място на Творецът на нагите- Кашяпа.
 • Кашмир е място на диаспора на йудеите(говори се, че самият Исус Христос е ходил дори-погребан там).
 • Кашмир е място на сихките- смесица на шайвизъм, персийски суфизъм и ислям
 • Кашмир е място на Шайваизъм, като Шива е "Върховен Бог"(на Трансцеденталният свят), Шакти-материланата му енергия и АНУ- "човекът"... вероятно се визира джива-атма. Виж статията в Уикипедия за Трика-Кашмирска Троица и Кашмирски шайвизъм.
 • Най-вероятно Шумерските АНУ-НАГИ  са дегенерати от Кашмир.
 • Култът към 3-сула(3-амба/3-акша) в Кашмир е наследен от Централен Източен Сибир(Сивир),а той верояно е пренесен от потъналият в Пасифика континент "МУ".(Трябва да се прави разлика между "МУ" в Тихият океан и "леМУрия" в Индийският, така както се прави разлика в психиката на японец(муанец) и негроид(лемурец). Докато "МУ"е била владение на Рудра-Шива, то "ЛеМУрия"-на Майа-Кали.
 • Култът на 3-зъбецът и полумесецът на Шива е известен като "Т-Ура-низъм"("Земна светлина, светлина на бикът(турътНанди". Идентифицира се с Уралски и Алтайски езици на Средна Азия и Източен Сибир, вкл. Корейски и Японски. Пан-Туркистите твърдят, че имат директни родови връзки с Шумерските семити, което доказва тезата за Шива, като общ техен култ. (виж статиите "Шива - маха дева ил от мракът" и "Бог е Личност, а не само...")
The idea of Turanic language family and turanic people were invented by the German linguist Max Müller. Max Muller, in his “Science of Language” (1861), took the name Turan(Ур-"светлина") in opposition to Aryan("Ру"-"светлина") races and considered it "as the nomadic Asian element as opposed to the agricultural communities"Монизмът е отлична почва за диктатури, поради фактът, че на индивидуалната душата(джива-атма) не се предоставя астрален избор("избор" може да съществува при повече от 1). Монизмът не достига до идеята за Бхагаван, но поради твърдението, че "Бог е САМО в материята, като иманентен- Свръх-душата "Парам-атма", не може да даде път отвъд матрицата(Трансцедентален). Шайвизмът твърди, че "Шива бил трансцедентален бог", но не описваТрансцеденталното царство на динамична потенция. Вместо него описваТрансовото на "статична потенция(Знаем, че Астралното царство единамична кинетика.)
Чайтанйа маха-прабху със свето ЕТЕРНО тяло(AU.Ra)
Според ваишнавизмът "астралното тяло"(следователно и умът-"маннах")
НЕ са "враг", тъй като ваишнавската личност вече го е победила и умът(както и майа-материята)
служи на ваишнавата за опознаване на Кришна(Върховната Божествена Личност).
Изводът е , че не "астралното тяло" е "враг",  а -неразбирането на аз-ът дали е ахам или джива!
Т.е. за да се себе-познаеш трябва да познае КОЙ Е БОГЪТ! 
Астралното тяло на Шри Чайтанйа

Ако душата се радва за Богът е в Сръвх-съзнание.
Тази радост е различна от радостта към Майа(която води към Йама).
Шайвитата считат, че радостта, астраланото тяло е само последната.
И за това медитират .... до стигат  само до КАРАНА
Всъщност, шайвитата пък не познават Радха(от "радх"-"радвам се").
Радха е избрана Майа от Богът Крисна , а не цялата  майа от три-деви.

Океанът от материални желания, върху който лежи Вишну се нарича "Карана", което значи "причина". Това е началото на кармата- там където има причинаима и следствие.
"Океанът" е елементът вода и е солен...(като "вкусът на времето").
Шумерската дума "АПСУ" за "Долният свят/Земя"(Била-сваргаиде от Санскритската дума "АПАС"- "ВОДА".Оттук Латинската "Аква"/Aqua!
В самият Океан долу е Ананта-шеша(буквално: "Безкрайният змей"), влоката(локалът) му попадат тези, които "се считат за Върховният Бог".(виж публ. "Ведическа Космогония")
Шайвитата чувстват блаженството(ананда) на азът им- ах-ам-кара, слят с "Аз-ът" Шива-"Ах-ам".(Духовете "ал Ах" и "ел Йах" идват от Ах-амот Кашмирският Шайвизъмвиж публ. "Шива, Маха дева ил от мракът").
Бхава Чайтанйа лежи върху Карана, но НЯМА материални,
но ИМА ТРАНСЦЕДЕНТАЛНИ желания.

Понятията "фен"(fan)  и  "фанатик"(fannatic) ги дели именно материята!
Първият няма материални желания, а вторият има нихилистични(за материята!)
Така, че фанатици са УПАДНАЛИ шайвита- абрахамските религии. Култът къмКали!

Шайви от Астикабудхистиджайнисти и сикхи от Настика считат,
че  материалните желанията трябва да угаснат, но са достигнали до изводът, че
душата не трябва да угаси желанията си, а
САМО ДА ГИ ТРАН-СФОРМИРА в ТРАНС-ДЕНТАЛНИ..

Диаграма "през призмата" на шайви-школата Адвайта 
Интерпретация на въздействия на планетите 
върху отделните ФИНО-материални тела в Човекът.


Астрологията не е „астрономия” а - тълкуване на архетипни състояния на индивидуалната душа. Архетипите са т.нар. „деви”(deities, dues, dies, days) Тя е по-скоро архетипна психология, съдържат принципът на  играта на архетипите във времето и пространството(Аадити), проектирани във фината материя, участваща в малкият аз- манах(ум), буддхи(разум) и ахам(фалшиво его). Индивидуалната душа е отвъд тези 3 фини материи.  Тя се намира дълбоко във фалшивото его-ахам(най-фината материя), съответстващо „причинното тяло”(от кармата) в аз-ът, влияещо се  от „Причинният Океан”(„Карана”, влияещ се от Сатурн или Трансово съзнание подобно на състоянието на атомите на минералите от мъртвата материя), наречен още „Първичен бульон”("Утробата на Вишну" –“U-terra”). Отвъд грубо-матер. тяло на малкият аз, изградено от земя-вода,огън-въздух и етер(„aria-terra”, букв. „въздушна земя”, или ‘ваккум’)е т.нар. „етерно тяло”, влияещо се от Слънцето. ”Етерно тяло”, съответстващо на разумът-буддхи, имат както растения, така и животни и хора. То съответства на Вегетативна(Периферна) нервна система. За това растенията не изпитват болка при изтръгване от земята или прерязване на тъканата им структура. Етерното тяло е състояние на „сън без сънища”. Състояние на пасивно ПодсъзнаниеНай-отдалeчено от грубо-материалното тяло на азът ет.нар. „астрално тяло”- обектът на изучаване на астрологията, като наука за малкият аз(субект) във времето и пространството. То се влияе от Луната, съответства на умът(манах) и се притежава както от хора, така и от животни, така и от т.нар девиот ВИРажът и демони от МИРажът, тъй като се влияе от ЦНР(Централна нервна система-мозък и гръбначен мозък)и кръвоносна система(желязо и хемаглобин). Затова тези същества изпитват болка при прекъсване на функционалността  на телесната машина-„Шри Янтра”. Астралното тяло е състояние на сън със сънища(мечти, блянове). Състояние на активно Подсъзнание. Израз на свободната воля на индивидуалната душа.
Душата "джива-атма" по никакъв начин не е завързана за материалният космос и 
Дева-Дхама на  Шива, освен чрез причинно-следствените връзки накармата.


Идеята за Яхова(дух ел Йах, по-късно =>"ал Ах") е взаимствана като Ах-ам("Аз съм") на Шайваизъм, който е взаимстван от Рудра(архетип Овен, с девиз "аз съм", его-то=8-та и най-фина материя). Това е концепция заиманентността на Бог в материята, като Свръх-душа/Дух в сърцето- "Парам-атма". Именно легионите лъжливи духове създават предпоставки тази концепция да е несигурна и упадаща от Сатйа до Кали-йуга. Колкото напредва епохата към по-упадъчна, толкова тази концепция е по-несигурна и се налага Бог да "слиза" в материята с форма(аватар) като "Бхагаван"(Кришна,  Будха, Христос, т.нат.)

"сарвасйа чахам хрди"- "аз съм в сърцето на всеки като 'Свръх-душа'"
но мезоамериканците, като част от култа на майавади, упаднали шайви
тълкуват не само, че Бог е нещо безлично в сърцето(шайви), но и може 
да се извади, като материя и да се поднесе на Слънцето-Сурйа(майавади). 
Да не говорим, че не става дума за Сурйа, а - за Сурйа-Нарайана!
Списвачите на "Новият Световен Ред" отчаяно представят
Плутоновият култ като "слънчев".
"Ерата на Водолея" е "Ерекцията на Еврея", където
планетата  ПлутоНкрат е в съзвездието "СкорЦион"-
нагите от МезоАмерика са нагите от МесоПотамия.
Да ви е познато от някъде това плезещо се "слънце"?...
Може и от еврейските групи "Kiss" или "Rolling Stones"

Масонският "край на света" 20.12.2012,
където шабатяни-адвентисти-ционисти могат да
приложат способностите си  за разрушение чрез
технологиите и финансови  си машинации,
характерни  за нагите от Агарта или -Била-Сварга.

Дрога, секс и кръв.
Това е Кали-култа на НЕ-съ-Знанието от архетип Скорпион.

Етимологични думи свързани с Кали("черната", "без-д-на"-та):
 Тур. "джелат"(cellat) <=от Ар. الجلاد-"желаад", <= от Санкр. जल्लाद -"джалада"= "ПАЛАЧ".;
Тур. "катил" (killer=slayer=murderer=assassin<=hashashan,  hashish="Gang-ja"-индийски коноп);
Араб. "Кали-фат", където Калиф(Халиф) значи "наследник" на Земя(УммаУма е едно от
въплъщенията на съпругата на Шива- Майа или - Кали);
Българският град Кърджали на Тур. Kır-caali, букв. "Прерийни/полеви разбойници"
Тур. Başak Çali -("баш"- глава, главен)-  "Кали Деви"

Концепцията за "богоизбран народ" е експлоатирана именно от фалшивото его идух Йах. Този змийски дух е просмукал т.нар. "европейски елит", който отчаяно прислугва на Змията за да се задържи на власт-мамейки и заблуждавайки света за псевдо-братства и псевдо-космополитизъм, превръщайки обществата в "рационални пирамиди" на служба към МА-МОНО-то.


Астика и Н-астика

Това са два възгледа("даршан"), като ТРАДИЦИОННАТА(на ВЕДА) се нарича "астика"(ортодоксална), която счита съществуването на определените "локас"("локали", места на душата) след биологичната смърт. "Астика" буквално значи "той (локалът) съществува". Веданта("Веда-анта", "Краят на ВЕДА", обясняваща Върховната Личност), принадлежи към Астика(заедно с още градираните по степен на осъзнаване на Върховната Личност: "Найа"(логика), "Ваишешика"("атом-изъм"-"празнота"), "Самкйа"(Философска спекулация за Върховната Личност) и "Йога"(практика на безличностният Брахман и Парам-Атма).

Към "Н-астика" принадлежат "Будизмът", "Джайнизмът" и "Чарвака". Те не вярват в съществуване локалите, предписани според ВЕДА за душата след биологичната смърт.
"Н-астика" буквално значи "той (локалът) не съществува" и незачитане авторитетът на ВЕДА.Съвременнотоилюминатско общество от йудео-масони са наги, които изповядватКали-култът на кървави жертвоприношения, наследен от ану-наГите от Шумер, предаващ се последователно в Йудея=>Рим(включително и римското библейско християнство, което е маскирано за "божествено")=>Лондон=>Ню Йорк, т.е.- Вавилон=>Йудея=>Римската империя(римското християнство) => Лондон => Ню Йорк(Йудея Нова).
Тяхната цел е да поставят душата под ТОТАЛЕН КОНТРОЛ в матрицата и да робува на Маха-Майа с безкраен цикъл от прераждания.

Земята е ХОЛОГРАФСКО място за цялата Вселена,
която е изградена на локаали(нива).
Когато горните нива слязат до долните, то се сбъдват
"пророчествата на май(К)ите" и Апо-КАЛИ-псито.
Именно нагите наблягат на кръвната чистота,
а смесват КУЛТОВЕТЕ(културата).
По това веднага се различават!
Когато чуете от римски библейски християнин:
"Само кръвта на Исус Христос спасява"
веднага ви дава референция към нагите,
чиито спасение е култът към кръвта!

Змийските култове робуват на "А-адити"-ĀditiОгромна е заблудата на днешните теософи и "обяснители" за Аадити.

Аадити се счита за "Космическата матрица". Космическата матрица про-излиза от ЛАТЕНТНАТА матрица("Утробата на Вишну"- uterus(Гр. μήτρα-"Митра", μητέρα e "митера" е майка" ) ="U-Terra"/Земята "U"). А Вишну е "първата свещ", запалена от Кришна. Aaditi е възпявана от КЕЛТСКИЯТ ДУХ.
Майката на Вишну е Адити, но Баща му е Кришна.(така както Прадажапи Дакша е роден от майка А-адити, но Дакша е баща на Адити  /"Daksha sprang from Āditi and Aditi from Daksha").
Тя е видяна като "женска съответка" на Брахма и се асоциира с "първичната субстанция"(мула-пракрити) във ВЕДА-анта.(She may be seen as a feminized form of Brahma and associated with the primal substance (mulaprakriti) in Vedanta.)
Кришна в Бгахавад Гита 7:4 казва, че цялата материална енергия- "махат-татва"(в 8 части- 4 основни, 1 междинна и 3 фини) са Негови (НИЗШИ) материални ЕНЕРГИИ!! Висшата му енергия е джива-атма  с реалност- "джива-таттва").
Аадити се появява, като "пространство" за експанзия наПуруша(Върховната Божествена Личност). 
Майа-вади философията дори счита, че "Пространството е създало точката", или "О-бектът е създал Су-бектът" или- "Илюзията е създала Истината" или- "Хаосът е създал Редът" или- "Материята е родила Съзнанието", т.е.- "Аадити е родилаБрахма."
Етимологията на  "А-адити" е ДВОЙНО ОТРИЦАНИЕ. "А-А-дити", т.е "Аадити" = "Дити". Коренът на Санскр. "Дити" е "вързвам", "ограничавам". Самото ограничение произлиза от ЗАКОНИТЕ НА МАТРИЦАТА-ПРЕ-РАЖДАНЕ на душата в БЕЗКРАЙНИ("а-дити") цикли в матрицата.
Друга етимология на Аадити е единично отрицание на Санскр. "Ади"("Начало").
"А-ади" означава, "тази която не е изначалната".
Ограниченото за прераждането в матрицата може да го премахне ЕДИНСТВЕНО Върховният/Изначалният Пуруша(Кришна)..
Аадити е пространството, а Кала е Времето. В този аспект Аадити(обвързана с Кала-Шива)е Майа(Илюзия), както на края на цикълът от Времето се нарича "Маха-Майа"(Велика Илюззия), т.е. илюзията нараства с приближаване на край на времетоНо Времето не свършва никога за Едната реалност, затова то бележи началото на "нов цикъл"(Време). И това продължава до безкрай("без-към-рай"). Това е смисълът на"Аадити/Пространството да убие Кала/Времето и да стане "Кали"(Кали да убие Кала/Шива). тя не може да го убие, но може да постави нов цикъл на ре-инкарнация. Това е и смисълът на кървавите животински и човешки жертвоприношения. Кръвта се асоциира с Астралното съзнание('манах'- 'ум', "Ума") и компонента "желязо".

"Аадити е видяна", като "Космическата крава"( "Сурабхи" или "Сурйа-Бху"),
която я пасе Изначалният Пуруша- Кришна.*Сурйа-Слънце, Бху-Средната Земя.
Млякото и идентифицирано с напитката Сома, което е термин и за Луната.

(Ислямистите-моха-метани са изкопирали Сурабхи 
за Ал Бурак-конят на Мухамед, с който .... слиза в Миражът(на Шива)


Адити с 2 опции:
Когато Адити(безкрайната) се занимава с Шива(Времето) казваме, че материалната енергия служи на Илюзията и става "Аадити". Когато Адити, обаче, съумее да не убива Времето, а - да ПРЕМИНЕ ОТВЪД НЕГО(отвъд Шива и тризъбецът му) казваме, че тя е Спътник("con-sort") на Върховният Бог или -Върховната Божествена Личност(Пуруша)- Кришна. В Трансцеденталният свят се казва, че няма нито Време(Кала/Шива), нито Пространство(Адити/Майа), но и времето и пространството се измерват с НАРАСТВАНЕ НА БАЖЕНСТВОТО от трансцеденталната любовна служба на джива-атма къмБхагаван(Богът), които имат лични взаимоотношения в Трансцедентални забавления. Трансцеденталните 'забавления' ги 'забавят' във ВЕЧНОСТТА(предпазват от "слизане в матрицата"). В този аспектАдити("Безкрайната") съществува, но не с цикли от прераждания). И не случайно: Кришна не е Сам в Трансцеденталният Си свят а с Майа,  НО-като Йога-Майа(Лаксми-Радха).


Май- течността* е всякаква
Шайняма течност*
Вай- течността* е точно определена!
--------------------------
*"течността" е Майа


"Пролет във Вриндавана'
(макар и месец Сраван- Юли-Август!)
(Обърнете внимание на мартенците, които са вързани на ръцете на Радха и Кришна)
Крсна и ракхи

Ракхи-бандхам се наричат "връзките на любовта"(threads/bonds of love).
Момичетата-сестри вързват се червени конци на момчета-братя.
през месец Сраван (Слънцето влиза в Лъв, рождението на Крсна)

Думата "ракх-шас" е асоциирана, само, че в аспект-дух,
привързан към материята, специално от Атмосферата към Земята.