събота, 29 април 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 6"МЕСОТО едно дава, а десет взема ..
Животните са от по-ниска еволюция и който се храни с тях, понижава вибрациите си. Аз отричам месната храна, защото всички престъпления са свързани с нея.
Когато човек яде месо, получава лоши астрални влияния - настава анархия в организма му.
Фините трептения се губят от месната храна.
Яденето на месо е закон на обсебването.
Казват, че Хитлер е бил вегетарианец, а пък Робеспир - въздържател, обаче са текли реки от кръв..
Не ставайте и вегетарианци на буквата - може да не ядете месо, но по дух да сте месоядци, защото има и духовно месоядство, което е ПО-опасно, ако се допуска завист, омраза, критика, говоренето на лошо за другите и т.н. "
Елеазар Хараш
Закони на живота, том1


               Как е представен Исус в исляма

Знаем, че Исус Христос е централна фигура в Новия завет на Библията. Но знаете ли, че той е на почит и в исляма и е важна фигура в Корана?
Мюсюлманите вярват, че Исус (Иса) е бил Божи пророк и подобно на Мохамед името му винаги е следвано от формулата „мир нему“.
Също както и по отношение на Мохамед, ислямът забранява Исус да бъде изобразяван по какъвто и да било начин.
Мюсюлманите също така вярват във Второто пришествие – че Исус отново ще се върне на земята преди Съдния ден, за да възвърне справедливостта и да победи ад-Даджал или Антихриста.
Също като християните, мюсюлманите вярват, че Исус е роден от Дева Мария (Мариам). В Корана има цяла глава, посветена на нея.
Въпреки това ислямът отхвърля вярването, че Исус е син и въплъщение на Бога. Те приемат, че той е заченат по чудотворен начин и няма баща, а само майка.
В Корана се споменава и за чудесата, които е вършил и за посланието – Инджил (Евангление), което като пророк е получил чрез архангел Гавраил. Според ислямските богослови обаче днешните евангелия не предават цялото му съдържание.
Също така в исляма се приема, че Исус не е бил разпънат на кръст, а се е възнесъл жив на небето.
Ислямските учени не са единодушни по въпроса, а поддържат две основни тези: едната е, че разпъването на кръста въобще не се е случило; или, че друг човек е бил разпънат на кръста вместо Исус – този, който го предал. След като мюсюлманите не вярват, че Исус е бил разпънат на кръста, те също така не вярват и в неговото възкресение.

http://www.obekti.bg/chovek/kak-e-predstaven-isus-v-islyama

                         
Свами Вивекананда. Учения. Йога.

678. Крайната цел на цялото човечество, целта и смисълът на всички религии е само една - връщане към състоянието на единение с Бог или с Божественото, което е същността на човешката природа. Но въпреки че целта е една, методите за постигането ѝ могат да бъдат различни, в зависимост от различния темперамент на хората. Целта и методите за нейното постигане са наречени Йога, санскритска дума, чийто корен е същият като този на английската дума yoke, която означава "свързвам", т.е. да ни свърже с нашата същност, Бог. Съществуват различни йоги или методи на единение, но главните са карма йога, бхакти йога, раджа йога и джнана йога.679. Както всяка наука има своите методи, така е и с всяка религия. Методите за постигането на целта на религията ние наричаме йога и различните форми на йога, на които ние учим, са адаптирани към различните характери и темпераменти на човека Ние ги класифицираме по следния начин, с четири имена:
1) Карма йога - методът, по който човек реализира своята собствена Божественост чрез своите действия и по пътя на дълга;
2) Бхакти йога - реализацията на Божественото чрез отдаденост и Любов към (определен аспект на) Бога-Личност;
3) Раджа йога - реализацията на Божественото чрез контрол на ума;
4) Джнана йога - реализирането на Божествеността на човека чрез познание.
680. Всяка един вид от нашите Йоги е способна да направи човека съвършен даже и без помощта на останалите, защото всички те имат една и съща цел. Независимо дали това е Йога на работата, на мъдростта или на отдадеността на Бог – всяка една от тях е напълно способна да послужи като директно и независимо средство за постигането на Мокша (освобождението). “Само глупаците казват, че работата и философията са различни, но не и учените.” Ученият знае, че въпреки привидно различни една от друга, те накрая водят до същата цел на човешкото съвършенство.

                          

Аз не съм това, което мислите, че съм ... Вие сте това, което мислите, че съм.

                        

Ако искаш да летиш, изхвърли всичко, което ти тежи.
( откажи се от всичко, което те тегли надолу бел.пр.)

                        


Евреите -ционисти, насочвани от жреците си левити и кагани (най-многобройните евреи са: хазари - смес от персийски евреи с тюрки и ашкинази смес от персийски евреи и келти) са расисти но преподават/проповядват на гоите за равнопостаивеност,... борят се с бялата раса-реалисти, като ги обозначават като "расистки нацисти". Евреите налагат концепцията за равнопоставеност на мозъка, за да накарат белите да не правят деца( или да се смесват с хамити и семити) и така да ускорят продължаващото изчезване на белите.
                
След като JEWS спечелиха WW2 и поеха пълен контрол над Белите страни, те започнаха да създават своя супер Райх, което трябва да управлява света = PAX JUDAICA
Това изисква унищожаването на западната цивилизация и по-точно унищожаването на Западните - белите хора

Веднага след Втората световна война, JEWS отвориха портите на белите страни, като създадоха нови закони и политики за посрещане на милиони население на 3-тото световно ниво в продължение на няколко десетилетия. Докато това расово смесване и миграция се извършваше, едновременно JEWS започнаха да намаляват раждаемостта на белите в собствените си страни от цялата еврейска мръсотия, подпомагани от своите медийни новини за развлечение и обрЯзование насочени към гоите, като:

Женско овластяване и анти-семейна пропаганда, която отнема Белите жени от техните роли на майки и ги противопоставя на "потисниците" мъже. Узаконяване на аборта и пропаганда, хомосексуални закони и пропаганда, расово смесване програмиране след принудителна интеграция и асимилация на не-белите по работни места и жилища.

           


Една съществена черта на Византийската империя е нейната политика спрямо евреите. Тази политика е кодифицирана от император Юстиниан през 6-ти век, известна като "Кодекса на Юстиниан ".

ДЖУСТИНИЯНОВИЯ КОДЕКС ЗАБРАНЯВА на Евреите да държат граждански длъжности и места за преподаване. Дори и част от "църковно право" в Православната църква е забраненило на своите членове търсенето на лечение от еврейски лекари.

Съставяне на различни закони по отношение на евреите, които са били създадени преди него в правната кодификация, Юстиниан е забранил на евреите:


+ Да се ​​ангажират с прозелитизъм;

+ Да на еврейките да се ​​женят за православни християнски жени;

+ Да имат православни слуги;

+ Да има офис или почести в римската държава; + Изграждане на нови синагоги;

+ Да четат Стария завет на еврейски, а по-скоро на гръцки, който не отрязва пророчествата, които сочат към Исус Христос;

+ Да използват юдейските тълкувания на Стария завет;

+ Да свидетелства в съда срещу православен християнин;

+ Да заемат учебни позиции в римски училища или като частни учители.

Кулминацията на "Кодекса" на Юстиниан е отричането на римското гражданство на евреите и превръщането им в ранг на гражданите от втората класа/каста.

Въпреки еврейство обижда Юстиниан на "антисемит" и Христос на първия ционист, православната църква не само почита него като велик император, но също и като велик светец.

Чуствам се просветлен,... все си мисля че всред еврейството e имаlo наистина просветени лЮде но са рядкост.

B.R. Ако срещнете просветлен човек утре на улицата и си поговорите малко с него мислите ли, че ще разберете че той е такъв....?

http://smoloko.com/?p=1632

                           Решението на еврейския въпрос за Европа е да се върне към своите стари Митраистки(Дионис- Рама) или истински християнски корени, на историческата църква-, в която "евангелската" грешка която постулира евреина като "избран" и имащ някаква "специална" роля няма място.


                     


Нашият свят съвсем не е това, което изглежда. Нашата представа за възприемането на реалността е внимателно филтрирана от петте сетива и от изкривените нагласи, концепции, модели на мислене, с които в хода на живота ни надгражда обществото. Реалността около нас не е "твърда" - всичко е енергия и информация, а дори по-скоро море от енергия и информация, голяма част от която ние не възприемаме, поради сериозно занижения диапазон на възприятие на честотите.
Едновременно с това, нашето възприятие е изкривено от демонични същества и техните слуги посредством сатанински ритуали, насочени към изкривяване на първоначалния хармоничен свят. Ето например какво казва на тази тема в скорошно интервю известният английски писател Дейвид Айк: "Аз го наричам вълново-вибрационен магнетизъм. И следователно, това, което излъчвате, се връща към вас. Ето защо, когато обозначиш някакво намерение, каквото и да е това намерение, то е представено като честота, която привлича към себе си съответната честота. И така, ние във всеки един момент от живота ни зависим от състоянието на нашето битие, от отношението към всичко, от емоционалното ни състояние, каквото и да е то.

Яхве — Иехова: скопеца Сетх!

http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.bg/2017/04/blog-post_27.html


                 


                          


Етерното тяло има както при Човека, така и при Людоеда. Когато тези тела влизат в контакт, има изтичане на живот от отдолу-нагоре, това е, което се случва по време на всяка литургия и молитви, от горе на долу през човека чрез неговото етерно тяло се вливат нужните програми на поведение, психо-енергийните матрици, необходимите мисли и чувството на блаженство. Да - това е абсолютно необходимо! В крайна сметка, е необходимо да се подхранват вярата, а не само обещанията за възкресение след смъртта, но и напълно реални истински чувства! И това се превръща в най-коварния капан!


Човекът, почуствал само веднъж това усещане от допира на "Божията благодат" става "наркоман", той често иска да опита това "блаженство", земния свят му става омраена, и той с цялата сила на душата си търси възможно най-скоро, да избяга от света на плен това ", намиращ се във власта на дявол ", за да се яви пред него. И точно тогава, разпнатата на Пентаграмма душа се поглъща от Душегубеца.

Веднага след напускането на Сет на материалното ниво, неговите жизнените функции са се поддържали от членовете на неговата секта, като те редовно са извършвали ритуални убийства на животни за него, но най-главното - убийства на хора.

                            


Факт е че на Сет, са били необходими жертвоприношения, за да поддържа своята жизненост. Плутарх пише по този въпрос: "Силата на Тифон (Сет), е разбита и отслабена, но той все пак в бунтовна агония, усвоява и усмирява жертви от всякакъв вид." "На Изида и Озирис." 30

Не се заблуждавайте: вие ежедневно за да поддържате своята жизненост консумирате храни, включително плътта на мъртви животни, тоест, тялото ви се нуждае от атомна материя и енергия от други атомни органи - растения и животни. Същността, което е в вълновия свят, в този случай - Nav(небето нави), също се нуждаят от храна, но атомно и биологично месо не му е необходимо, е необходима е вълнова материя - т. е, Soul/Душа, БA, Атма, Джива. Тъй като душата - това е концентрирана вълнова материя и енергия, това е много добра, високо калорична храна. По-малко калории, "вегетарианска" храна - това е етерното/ефирното тяло на жертвата.


                       


Защо Сет има нужда от църкви, синагоги, джамии и стотици милиони вярващи? Тъй като църквата е "Булката/невестата на Бог", неговата Шакти, подмяна на загубените Йесод и Малхут, обреди, богослужение, молитва, шествия, поклонение/хадж, шабад в събота - все технология на изпомпване на психическата жизнена енергия на живите, от неговата чародейническа брада.

Защо и в трите религии Сет знанията за йога, медитация, окултни науки са смятани за най-големия грях, а в Петокнижието има команди, към такива поклонници да се хвърлят камъни? Поради това, че лицето, което открива видения чрез йога практики, вижда истинската същност на религията и истинското лице на "Бог", ето защо Инквизицията е унищожавала вещици и магьосници.


                           
           


Ситуацията с изкуствения интелект е "оти ги ручахме жабетата". След десетилетия, в които тюринг машините ни водеха към светлото бъдеще, се оказа че те стават само за пишещи машини, управление на прости линейни системи и увеличаване на бюрокрацията. За да излязат от ситуацията, най-светлите корпоративни умове на Запад са решили чисто и просто да копират работата на естествените невронни мрежи в главите ни, но без да знаят какво всъщност копират. На всичкото отгоре, гадните машинки мълчат и не казват как го правят номера на китайката. Резултатът е, че вместо 7 млрд. ходещи загадки на въглеродна основа, ще си имаме може би още толкова загадки на силициева основа. Освен това случаят с шофьора на Нвидиа ни показва, че новите силициеви загадки може да са толкова асоциални (не им пука какво им се говори), колкото и техните въглеродни прототипи.

                     

Устойчивите невронни мрежи формират неосъзнати модели на емоционално поведение, тоест склонността към едни или други форми на емоционално реагиране. На свой ред това води до повтарящ се опит в живота.

Ние настъпваме едни и същи гребла само защото не осъзнаваме причината за тяхната поява! А причината е проста – всяка емоция се „усеща“ вследствие на отделянето на определен набор от химични вещества в тялото и нашият организъм просто става в известен смисъл „зависим“ от такива химични съчетания.

Осъзнавайки тази зависимост именно като физиологическа зависимост от химичните вещества, ние можем да се избавим от нея.


                       
         

Нашият характер, нашите навици, нашата личност се явяват само комплект от устойчиви невронни мрежи, които ние във всеки момент можем да отслабим или укрепим благодарение на осъзнатото възприятие на действителността. Концентрирайки вниманието осъзнато и избирателно за това, което искаме да постигнем, ние създаваме нови невронни мрежи.
Преди учените смятаха, че мозъкът се явява статичен, но изследванията на неврофизиолозите показват, че абсолютно всеки дори най-малък опит предизвиква в него хиляди и милиони невронни изменения, които се отразяват на организма като цяло.
В своята книга „Развийте мозъка си: науката за промяна на вашето съзнание“ Джо Диспенза задава логичния въпрос: ако с нашето мислене предизвикваме в организма определени негативни състояния, то няма ли това аномално състояние в крайна сметка да стане норма?Джо Диспенза е доказал, че за мозъка и невроните няма никаква разлика между реалния и мисления опит.
А това означава, че ако отделяме внимание на негативните си мисли, нашият мозък ги възприема като реалност и предизвиква съответни изменения в тялото. Например болести, страх, депресия, изблик на агресия и т.н.                     

Художникът Адам Ферис/Ferriss създава изображения,като използва Google Deep Dream, една програма, която регулира изображения, за да се стимулира възможностите на дълбоко невронната мрежа. Снимките са били произведени с помощта на средно ниво слой на невронната мрежа.


https://www.technologyreview.com/s/604087/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/

               
                   

Mозъкът не отличава физическите преживявания от душевните. Грубо казано, клетките на сивото вещество изобщо не отличават реалното, тоест материалното, от въображаемото, тоест от мислите!

Теорията на д-р Диспенза твърди, че всеки път, преживявайки някакъв опит, ние „активираме“ огромно количество неврони в мозъка си, които на свой ред влияят на нашето физическо състояние.

Именно феноменалната сила на съзнанието, благодарение на способността към концентрация, създава така наречените синаптични връзки – връзките между невроните. Повтарящите се преживявания (ситуации, мисли, чувства) създават устойчиви невронни връзки, наричани невронни мрежи. Всяка мрежа се явява определен спомен, въз основа на който нашето тяло в бъдеще реагира на подобни обекти и ситуации.


Според Диспенза цялото наше минало е „записано“ в невроните мрежи на мозъка, които формират начина, по който възприемаме и усещаме света като цяло и негови конкретни обекти в частност. По такъв начин само ни се струва, че нашите реакции са спонтанни. Всъщност повечето то тях са програмирани от устойчиви невронни връзки.

Всеки обект (стимул) активира една или друга невронна мрежа, която на свой ред предизвиква определени химични реакции в организма. Тези химични реакции ни карат да действаме или да се чувстваме по определен начин – да бягаме или да останем на място, да се радваме или да се натъжим, да преживеем еуфория или да изпаднем в апатия и така нататък.

Всичките ни емоционални реакции не са повече от резултат на химични процеси, които се дължат на създадените невронни мрежи и се основават на миналия ни опит. С други думи, в 99% от случаите ние възприемаме реалността не такава, каквато тя се явява, а я интерпретираме въз основа на готови образи от миналото.

Основното правило на неврофизиологията звучи така: нервите, които се използват заедно, се съединяват. Това означава, че невронните мрежи се образуват в резултат на повтаряне и укрепване на опитаа. Ако опитът дълго време не се възпроизвежда, то невронните мрежи се разпадат. По такъв начин навикът се образува в резултат на периодично „натискане“ на копчето на една и съща невронна мрежа.
Така се формират автоматичните реакции и условните рефлекси – все още не сте успели да помислите и осъзнаете какво се случва, а вашето тяло вече реагира по определен начин.

                    


От правилата, към които ще обърнеш поглед, нека тези две ти бъдат най-вече подръка – първо, че нещата не засягат душата, че вън от нея те са в покой и че притесненията ни се пораждат единствено от мнението вътре в нас; второ, че всичко,което виждаш, в следващия момент се променя и скоро го няма. И постоянно да ти е в ума на промяната на колко неща лично си бил свидетел. „Светът е изменение, човешкият живот възглед.“ - Марк Аврелий

                
http://www.shalagram.ru/knowledge/techno-feng-shui/techno_feng_shui_chapter5.htm#31

От гледна точка на психоенергетиката телефона е информационен канал, свързващ вашия апартамент с други региони на пространството. С други думи, там където е телефонът, се намира друга врата в апартамента ви, веднага след като се вдигне телефона, тази врата се отваря. Следователно е ясно, че мястото на телефона, както и на телевизора и компютъра, трябва да се избират като се използват четири благоприятни посоки по триграмата на къщата (апартамента).

Освен това е желателно да се постави в близост до телефонни отрицателни енергийни абсорбери (например, малахит) и защитни устройства. Например, можете да поставите на един от знаците за безопасност и мандали (MI Algiz, Ом Мани Падме Хум). Разбира се, необходимостта от защита зависи от това колко често и колко дълго ще се говори по телефона.


Гореказаното може да се отнесе и към клетъчния телефон. Въпреки това, значението и степента на защита, при него следва да се увеличава драстично, тъй като като апарат се намира в непосредствена близост до тялото ви. В допълнение, мобилният телефон е мощен източник на електромагнитно и психотронно излъчване. Всичко това прави използването му доста опасно и са необходими допълнителни мерки за защита.


                            


Защита от духове

За да се защити домовете от злонамерени духове от древни времена се използват различни амулети, магически символи и мандали. Почти всеки народ може да намерите огромно разнообразие от такива устройства.

Игла

Така че Русия и други европейски страни, за да се предпазите от зли духове и магьосници в горния праг на вратата се монтира игла. Тогава е действал остри ефекта на острието - високо напрежение на електрическо поле действа разрушително за областта на тялото на спиртни напитки. Въпреки това, в този смисъл е работил, на върха на иглата трябва да се придържаме. С помощта на една или повече игли могат също така може да се поставя защита на телевизора или на екрана на компютъра. За да направите това, най-добре е да ги поставят на периметъра на екрана под формата на кръст, така че върховете да бъдат насочени към центъра (можете да прикачвате иглите с пластелин) (Фигура 18). Между другото, по същия начин и можете да защитите на вратата, като прикрепите игли, отстрани на касата. Разбира се, тук, ще трябва да използвате само три игли, тъй като при игла от долу може да има проблеми.


                        


За да построите защитна окръжност, трябва да се седне в една от медитативните пози или да легнете на пода. Желателно е да ориентирате лицето точно на изток (ако правите упражнението в легнало положение, ориентирайте краката). Ако лежи в другата посока, си представете, че пред вас е Изток. След това, включване на медитативна музика, започнете да се отпуснете, ако упражнението се прави в легнало положение, седнете психически/мислено. Първо визуализирате вертикална ос на мъжката енергия, въвеждане/мисленно на триграмата Небе (6) горе, и Земя (2) долу. В същото време чувствате отражение на тази ос в областа на гръбнака си.


След това започвате да визуализираме женската енергия на времето, която свързваме с четирите посоки на света и четирите фази на времето на цикъла, както с годишния цикъл, така и с основните етапи на човешкия живот (младост, зрялост, старост, смърт). За тази цел се използват четири триграми Късно Небе разположени в четирите посоки. В непосредствена близост пред изток визуализирате нагледно триграмата Гръм (3), първообразът на начало, пролет, младост. От дясната страна, на юг - Огън (9), лято. В задната част, на запад, триграмата Езеро(7), есента. И на север, в ляво, Вода (1), зимна смърт. Много е важно да си представяте смъртта не като край на всичко, но като преходът към следващия живот. Тук може да се приложи образът на гарата: тъгата от раздялата и радостта от нови срещи. И завършвате кръга, като се съсредоточавате отново в предната част на Изток, в началото на следващия цикъл.

http://www.shalagram.ru/

          


В индийския традиция естествената форма на мозъка и 8 - те стадия на ума (Манас) са идентифицирани с формата и намотките на лабиринт.

(Манас чакра, Раджастан, ХVIII век)                   


В Библията е записано за Сатана: "И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците" (Откр. 13:13). Например една холо(ДЖУ)грамка на огън.

Папа Григорий IX определя още в 1238г „Благодатния огън” като измама. Тази ПОРЕДНА ХРИСТИЯНСКА ЛЪЖА е създадена през 9 век, пазена от латинските кръстоносци и ежегодно повтаряна от гръцки, арменски и коптски „духовници” за извличане на полза от лековерните вярващи.През 2005г в демонстрация на живо по гръцката телевизия, писателя и специалист по история на религиите Михаел Калополос запалва „спонтанно”, за около 20 минути, три свещи от бял фосфор. Белия фосфор се самозапалва от контакт с въздуха. Затова ХРИСТИЯНСКИТЕ МОШЕННИЦИ използват органичен разтворител, който се изпарява от топлината и може да забави самовъзпламеняването до половин час или повече в зависимост от плътността на разтвора и разтворителя.Тази химична реакция е известна от дълбока древност във Вавилон.                   

Mihr/Михра (Митра) благославя арменски крал. От арменския пантеон на боговете в Немрут, Камах (Комаген).

                  


Нека си припомним, че част от мистериите на Дионис, и то най-съществената, е жертвоприношение на бик. Това е моментът, в който се отключват силите на природата и се предизвиква плодородието. При детронирането на Кронос от Зевс най-вероятно и Дионис с неговия култ на слънчево божество, носител на светлина и бог на плодородието и доброто, е трябвало да потъне в забрава. Зевс е приел някои от характеристиките на култа към Дионис (жертвоприношението на бик), но почитта към Дионис е била толкова силна, че въпреки всичко той е останал, макар и понижен в син на Зевс. Дионис се явява и първия родител на хората. От пепелта на Дионис – Загрей и титаните са създадени първите хора.


ОРФИЗЪМ ЕЛИНИЗЪМ И МИТРАИЗЪМ

                           


Днес малко хора знаят, че победителя на змея, представен в Москвския герб, се нарича "аспид Кераст", тоест, змията ("аспид") = Хрст = Крест, или Христ. Очевидно имаме осъзнато сатанинско беззаконие, Никон и неговите последователи все пак са изкривили четенето на Божието име с противоположния на Ра, известен като Teos_Raoh = TSRH и вместо възсхвала за Ра започнали да прославят неговия езиков антагонист Aра в ипостаса на дракона-змея Кераст = ХРСТ (-а), заявявайки, че отдават почит, хвалят "Бог". Едно от най-старите разпятия в света е така нареченото "Разпятие Херо", съхраняващо се в Кьолнската катедрала. Тъй като е очевидно, че на кръста е разпнато Слънцето Ра в човешка форма, оригиналното име е "Разпятие Раох " (прикриване на факта, че човечеството в продължение на хиляди години се е покланяло на Всевишния Ра. Неговото име е Раох = "Ra-Господ/Владика". Келтите в конспирация с левитите умишлено са го изопачили с обратно четене, в резултат на което се е получило, "Херо"). RaOH Прочитайки името наобратно като "Херо" и добавили към него думата "Ох", което означава "Господ". Резултатът е една верига от езикови преобразувания:


Раох <= Хоар + Ох = Хеорх (-ий) = Георг, или Георгий.

От това следва, че в действителност ездачът на коня в битка убиващ дракона, змията Kerast = Христ - е Върховният Ра в ролята на Неговия въплътен Син Теос_Раох, често наричан просто Раох. Но на новите следникониански икони вече не се кланяте на Раох а на реверсирания му образ Георги.
                     


„Ако сме доволни от живота си, не трябва да недоволстваме от смъртта, защото и двете идват от ръката на един и същ господар.“- Микеланджело Буонароти

                    

Това че скалата, от която Митра е роден наистина представлява космоса е доказано от змията: този образ предизвиква асоциации несъмнено с този на известният орфически мит за змията-преплетена в "космическото яйце", от който се е образувала Вселената, когато създателят -бог Фанес произлязъл от него в началото на времето. Всъщност, самите митраисти изрично идентифицират Митра с Фанес, както знаем от един надпис, открит в Рим и от иконографията на Митра от паметник намерен в Англия. Раждането на Митра от скалата, следователно, се появява, за да представи идеята, че той е в известен смисъл, по-голям от космоса.Възможност да движи цялата вселена, не може да се събере в сферата на космическата, и затова е изобразен в рок-раждането като препълнен от обхващащата пещерата на Вселената, и за установяване на неговото присъствие в трансцедентното пространство отвъд космоса.

Това въображаемо "място извън вселената" е описано ясно от Платон няколко века преди произхода на митраизма. В диалога си Федър (247В-C) Платон предвижда пътуване за душата до най-външната граница на космоса, а след това ни дава един поглед на това, което душата ще вижда за един кратък момент, в състояние да "гледа над регионите." "От това място отвъд небето", казва Платон.


                  

Че Митра, притежава космическа енергия е всъщност доказано от редица произведения изобразяващи Митра по различни начини, но всички го показват като че има контрол над вселената. Например, една сцена показва младежа Митра/Кришна държащ космическата сфера в една ръка, докато с другата си ръка той върти кръга на зодиака.

              

"Бик-убиец" по този начин, можем да предположим, че произхода и естеството на Митра е космическия бикоубиец. Така с убийството на бика, Митра символизира върховната си власт: а именно, властта да движи цялата вселена, което е демонстрирано чрез изместване на космическата сфера по такъв начин, че пролетното равноденствие се е преместило от Taurus - Бика. Като се има предвид широкото разпространено влияние в гръко-римския период на астрологията и "астралното безсмъртие," бог притежава такава буквално световна мощност която явно във висша степен е достойна за поклонение: тъй като той е имал контрол над космоса, той автоматично ще има власт над астрологически силите определящи живота на Земята, и също би притежавал способността да гарантира на душата безопасно пътуване през небесните сфери и след смъртта.


Бикът/Брахма представлява съществуващите, по-горе, това, което живее в свят, където Митра е роден - Голока Бриндавана( вечната обител на Кришна в кришнаизма) ... и съдбата му е да го убие?


Бога Митра носи корона от слънчеви лъчи; Изглежда, че самите древни не са се задълбочавали в корените(тракийските -бел.ред.) на Митраизма, както се вижда и от забележките на Дио Касий, които са свързани с това, че през 66 г. сл. Хр. Арменският цар Тиридатс посетил Рим. Касий заявява, че хабинът е почитал Митра; Все пак, той не посочва никакво разграничение между религията на АРМЕНИЯ и РИМСКИЯ МИТРАИЗЪМ.

Mithras with Sol. Dura Europos, Syria.


         


В Зороастризма(дар от траките) Митра е член на троицата на ахура, Митра са защитници на аша / арта, "истината" или "[това, което е] правилно". Стандартното наименование на Митра е "на широки пасища", което подсказва всеотдайност.


GIFS 36Една от основните идеи на плана на масоните трансхуманисти


                  
                           

За какво е цялата суетня сега? Понеже изведнъж забраните паднаха, а дори комунистите нахлуха в черквите. Не можете да се разминете от тях – като на манифестация или ОФ-събрание. Кръстят се и изричат познатия тропар със същото усърдие, с което навремето крещяха „КПСС – БКП“, името на актуалния вожд, съпровождайки гласовия си (вербален на новоговор) ентусиазъм с мощно размахване на червени флагчета. Всеки – колкото е възможно по-високо, със съвсем изпружена ръка. Дали вярваха, че от трибуните на манифестациите или от президиумите на сборищата им техните „богове“ наистина ще ги забележат, ще съхранят възторжените им физиономии в паметта си?


Бедните, не знаеха, че комунистите можеха да помнят по-кратко от маймунките. Симпатичните животинчета – от клон до клон. Другарите – по-кратко…

Kомунистки обясняват похода си към черквите по два начина. Първо – ами всички взеха да го правят. Вторият – за всеки случай. И двете се родеят с основите на юдаизма, които са и основи на комунизма. Юдаизмът е идеология на синагогата, на келепира. Без значение – за чия сметка. Егоизъм, изведен в религиозна догма.

В синагогата са се настанили големците – взели се за земни богове, за наместници на онзи, чието име никога не се произнася – Яхве. Просветените вярващи в Христос го назовават сатана.

Та синагога означава общност, комуна. А в нея съществуват „закони, обусловени от „живота в комуна“, където доминиращата обществена връзка е тази на „шеф“ и неговите подчинени, без да има обществена необходимост, само по нареждане“. Това е така, защото без синагогата, ако го отлъчат от комуната, евреинът, съответно комунистът, се оказва безпомощен.

http://diagnosa.net                 


Здравите братски връзки между съветската и нашта психиатрия съвсем не са изчезнали в небитието след 89г...още са живи специализантите там наши психиатри са пращани дори и след 89г. Пълно е със случаи на жертви на имотната мафия в Русия, а и у нас, в която участват и милиционери и психиатри, които изкарват напълно нормални хора невменяеми за да им вземат имота.

Привидно всичко се обяснява с корупция сред и психиатрите-дребни услуги, конгресчета, но има и привнесена система как да се отървеш от съдружници или обикновени самотници с апартаментче, така да се каже за невидимо разчистване на неудобни в обкръжение.

Преди взимаха имотите с народен съд поне, сега едрите риби се стрелят и без такъв, а обикновените хора са още по беззащитни и те и собствеността им...

Агенти на ДС цигани а в Стара Загора и агенти на ЩАЗИ(германеца Маркос-магарето)с жълти книжки се занимаваха с приватизиране на имоти.

Психометричните лаборатории на ДС/КГБ издаваха жълти книжки на измамници и убийци и след злодеянието си почиваха по месец в психиатрията в Раднево например.

Всеки, който е популярен донякъде и се опълчи срещу корупцията и мафията в БГ пак е заклеймяван като странен психопат, маргинализират го за известно време ,изолират го и после е съвсем лесно да го нападне уж я улична банда или друго мероприятие, на което сега кдс-арите изтънчено му викат психотроника.
             


Пасха/Песах (10.04 -18.04.2017г.) На 15 нисан всяка година по еврейското летоброене от сътворението на света настъпва празника Песах свързан с ритуално холокостиране на гои.

                     


Цветанката беше свестен полицай, щеше да опРай МВР-то, но юдейскта мафия го надуши, и го погна за законните му хапартаменти - по законите на Вавилонския Талмуд, с цел изфабрикуване на минали срамни дела.

За да го спаси от съдебните дела, Банкянската помиярка Б.Борисова - която е уличен пес/мастия на каишка (от компромати) верна на световния англорускоамериканоеврейски ционизъм, го подвела да стане масон. Така при посвещението в масонство Цецко упаднал в "тамас" гуна, - резултат на нисши духове бхутас - и попаднал под власта на юдеите масони над 33° степен, съответно делата срещу масончето {1° степен - Ученик (Чирак)} спрели. В замяна чирака спрял да напира за промени в полицията на мафията ДС-ТОРА НОСТРА.


                   

В днешния свят диктаторите не са диктатори, демократите не са демократи, а борците за свобода не са борци за свобода. Ролите са разменени, а всички вие сте на първия ред на театралната постановка.

През 80-те години световноизвестният терорист Илич Рамирес Санчес (Карлос Чакала) бил чест гост в столичния хотел “Ню Отани” (днешния “Кемпински - Зографски”).

Търсеният от Интерпол, ЦРУ и агент на КГБ/ МОСАД бомбаджия намирал тиха и спокойна почивка в София. Това не ставало без помощта на българските спецслужби. Второ главно управление на Държавна сигурност /контраразузнаването/ имало грижата за безпроблемното пребиваване на терориста у нас. Карлос Чакала имал дори дългогодишна оперативна разработка в българските служби, събрана в десетина папки, под наименованието “Рисове”.

Интересно е че Чакала използвал кошерен легион от бедни пенсионери които работили като пчелички за него. Днес ДС -ТОРА НОСТРА и нейните агенти също

Преди дни в Сливен разкриха Свирепа лихварска банда която се оказа на известен крими бос, който гние в панделата за убийство.                  
Това не е купол, а син лъч(проект син лъч) син просто на небето показват холограми от земята и всичко останало. Няма нищо свръхестествено.
           


Страстната седмица - Велика сряда Юда предава Христос

СМИРЕНИЕ ПРЕД БОГА И ДОБРОТО, НО НЕ И ПРЕД САТАНАТА И ЗЛОТО!!!

Поведението както в ежедневните, така и в кризисните ситуации може да се свърже със своеобразното тълкуване на текста на Светото писание относно „ударите по бузите“.

Същинският текст гласи: „Ако те ударят по дясната буза, покажи лявата!“. Именно „покажи!“, а не „подложи!“.
При това, тъй като по дясната буза човек може да бъде ударен само „отзад“, „от засада“, смисълът на текста подсказва, че когато човек „срещне“ Злото, той е длъжен „да покаже“ лявата си буза, а това означава да заеме бойната поза на победоносния римски войник и да забие копието си в сърцето на Злото.

Днес завърши опита на старозагорския кошерен легион ДС-ТОРА НОСТРА чрез Геметрия -Кабала в гуната "тамас"да разпнат син на мъдреца(В образа на Юда играл негов приятел/ лъжесвидетел - на син му),... ритуално на кръстачката, с помощта на дегенератите си монтирани в бизнес, полиция и съдебна система.

Пасха/Песах (10.04 -18.04.2017г.) На 15 нисан всяка година по еврейското летоброене от сътворението на света настъпва празника Песах свързан с ритуално холокостиране на гои.

Но мъдрецът като се постави зад другите,излезе пред тях, като пренебрегвайки живота си, го запази.

И осъществи личният си интерес
тъкмо защото нямаше личен интерес ?

Принципът на мъдреца е:

Животът да следва Земята.
Сърцето да следва Дълбочината.
Благотворителността да следва Човечността.
Думите да следват Искреността.
Управлението да следва Спокойствието.
Делото да следва Умението.
Постъпките да следват Времето.

Именно защото мъдрецът не се бори, затова е непогрешим.

Всичко се постига с мантра

Брахма е единственият дев, който не носи оръжие в ръка(както Водолейят е миролюбив и хуманен), но Брахма има най-силното оръжие в материалният космос(след чакра на Вишну)-БРАХМА-АСТРА(брахмастра, оръжие на базата на мантра, имащ по-голям ефент от атомно оръжие).

Поради това: Брахма е известен и като БА.ЛА(СИЛА). В действителност тази сила е за владеене на материалният космос, като най-голямаката потенция има и Кришна-КА. В действиетелност, в Халдейската КА.БА.ЛА е указана тази потенция на Кришна, само, че в безличностен план.
Халдейците и Египтяните наследяват това езотерично Знание от Шумерите, които са в непосредствена взаимстваща връзка с ВЕДАическото Знание, само, че С УПАДНАЛ ЗНАК(използват го за потъване в материята, а не за изплуване от нея). Шумерскитете "богове" са упаднали, разбунтувани ВЕДАически деви!! ("Баал-бек" е космодрумът на тези анунаки/ану-наги или библейаски "нефилими"- силата(баала) на Брахма, но злоупотребена!!)

В действителност, т.нар. БЯЛА РАСА е обожавала именно Брахма. Думата "бяло"(бело) в Славянските езици идва да окаже цвят, но смислово на Санскрит значи СИЛА.
Bal(ba'al-am) на Санскрит, a прилагателното "силен" е bel. ( от прото-Индо-Ирански).
В Семитският Иврит и Библията Ба'ал се появява чрез Прото-Семитските Месопотамски езици-Шумерски, Халдейски, както и чрез Египетската цивилизация, само, че значението е изопачено в съответствие с извънкласовият характер на децата на А-Брахам(А-Брахма, Не-Брахма).

В Семитският Иврит и Библията Ба'ал се появява чрез Прото-Семитските Месопотамски езици-Шумерски, Халдейски, както и чрез Египетската цивилизация, само, че значението е изопачено в съответствие с извънкласовият характер на децата на А-Брахам(А-Брахма, Не-Брахмаи).

Битката между свещениците на Баал и на Яхве в Бал Ел стан(земята на Баал и Ел или - "Палестина") е изразена като битка предвождана от Илия(Ил Ях)- буквално "свет(л)ия Ях". Там Илия е заклал свещениците на Баал, тъй като "нищо не се случило в материалния свят след техните молитви към Баал". Телцът на Баал бива заклан от Змията на Яхве. Аз-ът на Баал бива изместен от егото(ахам) на Яхве.

Огнедишащият Дракон изгорил бика, а Баал не го изгорил и за това библейската сказка учи, че това бил истинския "Аз" на Бога. И пророкът на Дракона Ях-"Илия"(Ил Ях) заклал стотиците пророци на Бал, защото Бал не благоволил на изгори бика!! ;)
Библейски християни, виждате ли за какви "семитски канарчета ви вземат южняшките Яху-висти от подземните планети, там , където "аз"-ът е Ананта-Шеша Змея и фалшивото его се счита за Върховния Бог!!! ;)

Битката между Баал и Яхве, между Кибела(в гуната "сатва") и Кабала( в гуната "тамас") продължава.


                    


ЕВРЕИТЕ ВКАРАХА АМЕРИКА - АМЕРИКАНСКИТЕ ГОИ - В WW1, WW2 И СЕГА ЗАПОЧВАТ WW3 ПАК С ЦЕЛ РИТУАЛЕН ХОЛОКОСТ.

На 11 септември 1941, известният и героичен американски авиатор Чарлз Линдберг предупреди своите сънародници по време на реч, че евреите контролират медиите и правителството на Америка и използваТ властта си, за да вкарат Америка в WW2. Еврейски контролираната преса веднага лепна на Линдберг етикет на "антисемит" за казаната истина и то само няколко месеца след речта му,

Aмериканските гои умираха за евреите в Германия. Нищо не се е променило от 1941 г., само имената и лицата. Вместо евреин собственост войнолюбивата куклата FDR (който обеща няма война по време на предизборната си кампания) манипулиране на Америка във войната с суверенна Хитлерова Германия сега имаме нова еврейска собственост войнолюбивата кукла Тръмп (който обеща няма войни по време на предизборната си кампания) манипулиране на Америка за война с другата еврейска пионка Путин със суверенна Русия.

Ако американците не се събудят бързо и не сложат край на тази лудост, те ще повторят съдбата на германците по време на WW2.

"Тези, които не се учат историята, са обречени да я повторят."

http://smoloko.com/?p=1618


                      

ЗА РАЗЛИКА ОТ ДЖУ ИНСТРУМЕНТА ТРЪМП, БИВШИЯ КОНГРЕСМЕН ДЖИМ TRAFICANT ИМАШЕ ТОПКИ ДА КАЖЕ ИСТИНАТА - "САЩ ПРОВЕЖДА ЕКСПАНЗИОНИСТИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ИЗРАЕЛ И ВСЕКИ СЕ СТРАХУВА ДА ГО КАЖЕ"

                        

Всичко това е за еврейският кошерн легион. Тръмп представлява интересите на еврейската мафия, а не на Америка.

                

Gra MI
10 април в 22:23 ·

Комунисти и куки на службите по света -служители на Сивите - цял живот грабят,... с присвоеното градят къщи , кариери , мечти .... и изведнъж Те идват и разбиват илюзиите им вземайки им всичко, защото всичко е преходно и изменчиво. Да благодарят на Дявола, най - големият учител в живота им !

                 


ВЕЧНИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Преди време имаше Комунистически интернационал, който беше тръгнал да завладява света, марширувайки бодро със своя химн: "Бой последен е този..." Имаше си и девиз: "Пролетарии от всички страни, съединявайте се!" В неговото висше ръководство участваха и български комунисти. Имаше, и сега има и Социалистически интернационал. И в неговото висше ръководство участват български социалисти. Но най-старият, вечен и безсмъртен е интернационалът на мерзавците – неизвестни подлеци, обладатели на невидима, подмолна, почти неограничена власт, скрити във всяка държава и във всяка международна организация.

Мерзавците днес, също (а може би и същите хора) са тръгнали да завладяват света по същия начин – със същия марш: "Бой последен е този..." и с леко променения комунистически девиз: "Проклетарии от всички страни, съединявайте се!" И се съединяват, включително и в България.

Познават се лесно. В мнозинството си са млади, бесни, красиви, кресливи; високо "хуманитарно" образовани безродници; жълтопаветни; староградски; добре заплатени; с добре изплакнати и парфюмирани умове; "мъдреци" с памперси, които безсрамно и нагло поучават целокупния български народ: "Понеже сте прости, слушайте нас!" И правят всичко възможно да ни принесат в жертва на колониалните си господари.

Това за мен е необяснима загадка. Как е възможно толкова да мразят собствения си народ. Да го предават, продават и поднасят "на тепсия" властта в нашата Родина на чужденци – на смъртните ни врагове.

А ние? Ние, родолюбците, стоим в залата на историята и наблюдаваме поредния им световен спектакъл. Не знаем кои са сценаристите, кои са режисьорите. Виждаме само изпълнителите на сцената – жалки и бездарни шутове


                   


Тук е комунизъм. Няма измъкване от него по вашия начин. Даже номенклатурната другарка Ренета Инджова го рече и то доста отдавна – има няма – две десетилетия оттогава.

Да приемате комунисти и наследниците им, е ваше право. Да живеете, както ви хареса – също. Да не носите отговорност за бъдещето на потмците ви – тоже.

Какво да очаквате от територия, в която населението е тъй „умно“, че произвежда дегенерати, които „от деца мечтаят да станат полицаи и да работят тази професия със сърце“.Такъв е хоризонтът на всезнайковските блянове. Те опират до пълната копаня в кочината и нищо повече.

Групи от дегенерати, кошерен легион, роби на комунягите, работници в техни фирми или просто членове на техните партии, продали се за жълти стотинки, или за да ги уредят на работа,...това е във всички по големи градове. Герб, главата на змията ДС, захапа опашката си - БСП - и копира техните структори, като си присвои, младия "невинен" комсомолски електорат.

Съдебната система, която е масонска ложа, се изгражда на принципа на пчелното семейство. Групите от продадени души също са изградени на масонски принцип и от отделни кошери.Много пчели работнички работят за системата, като са заблудени че правят добро.

По този комунистически принцип работи и партийния електорат на БСП, ГЕРБ и ДПС, групи от генномодифицирани микроюрганизми. Партийният електорат се насочва за услуги към определени партийни фирми или към по дребни фирми, където има внедрени калинки работнички, е може и "котки" от Герб (които източват, фалират по дребния бизнес).

Основната цел на комунистите левити днес е унищожение на средния бизнес. Окрупнявания на банки и финансови къщи, на червени производствени, търговски, транспортни, развлекателни компании, хотелиерски и ресторантьорски вериги, в малко на брой свръх големи – гигантски – корпорации, сме го живели. Това е колхозничество, текезесарщина, несвобода, невъзможност за изява на човешките качества, възможности и намерения, комунизъм!


                       


                               


                                     Едни се учат от чуждия опит (мъдреци);
други – и от собствения, и от чуждия (разумни);
трети – само от собствения опит (потърпевши);
повечето - нито от собствения, нито от чуждия (електорат)...

Честито ви „нови ” парламентарни Демони за Злото!!! Е, Интернационалните и Транснационалните са си същите, а и ние сме си същите ...
... ... ... разбира се, няма на света по-велико и по-героично нещо от българите. Днес ние се гордеем, че сме героични наследници на онези героични българи, благодарение на които тук е имало
ДВА ВЕКА ВИЗАНТИЙСКО,
ПЕТ ВЕК ОСМАНСКО,
ПОЛОВИН ВЕК СЪВЕТСКО И
ЧЕТВЪРТ ВЕК МАФИОТСКО господство.
Почти осем века....
Ние, разбира се, сме велик, героичен и храбър народ и можем да бъдем щастливи поданици НА ОЩЕ ПО-СВИРЕПИ УПРАВЛЯВАЩИ
поне още два пъти по толкова време!!!

Тезата за мирната същност на протестите е инвариант на тезата за робското съгласие на населението да се подчинява на „правилата на играта“ на властта.

Не друг, а самият Пол Рикьор е категоричен, че “самата история” и “всичко, което се отнася към историята, е насилие”, и че “ненасилието е край на историята” (в руския превод тази мисъл е изразена чрез формулата “съвестта отхвърля историята”); наистина той приема, че е напълно възможно ненасилието да бъде включено в историята, но само доколкото то е способно да внася своя принос в историята посредством онази драматическа връзка, която то (ненасилието) поддържа с насилието, или по-точно – с прогресисткото насилие.

Или иначе казано, основната мисъл на П. Рикьор е, че е невъзможно ненасилието да бъде отграничено от насилието, и че е невъзможно определянето на насилието като специфичен исторически акт, различен от който и да е друг човешки акт.

Днес повече от всякога ТРЕЗВОМИСЛЕЩИТЕ български граждани трябва да си припомнят забравения 3-ти абзац от Преамбюла на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека:

„…НЕОБХОДИМО Е ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ДА БЪДАТ ЗАКРИЛЯНИ ОТ ЗАКОНА ТАКА, ЧЕ ЧОВЕК ДА НЕ БЪДЕ ПРИНУЖДАВАН ДА ПРИБЯГВА КЪМ БУНТ СРЕЩУ ТИРАНИЯТА И ПОТИСНИЧЕСТВОТО КАТО ПОСЛЕДЕН ИЗХОД.“

Международното право признава бунта (т. е. НАСИЛИЕТО) срещу тиранията НА ВЛАСТТА като последен изход от потисничеството.

Цялата история на човечество, обаче свидетелствува, че БУНТЪТ Е ЕДНА ОТ основополагащите СЪСТАВНИ ЧАСТИ на личностното и народностното ДОСТОЙНСТВО и че БУНТЪТ е възможен само там, където, когато И ДОКОЛКОТО ИМА личностно и народностно ДОСТОЙНСТВО.

Вие решавате – човешко достойнство ЧРЕЗ БУНТ,
или всеки ден фитнес ЧРЕЗ ПРОТЕСТИ!

Протестът сменя едни варвари с други,
Картаген си остава зловещ бастион.
Бунтът разрушава Картаген и отстранява варварите от властта!

.Проф. Янко Н. Янков                   


„Протестите“ , "По света и у нас" от самото начало ги водят службите. Разните от сорта на Анонимус или нашите родни геновци, тиквата, „риформатори“, контри и пр. са просто слуги. Исканията са внимателно „обезопасени” – „оставка“, „чисти ръце“ или отделни проблеми, незасягащи системата.


Забележете колко редовно ги излъчват мафиотските медии – разходките са част от ФАСАДАТА на лъже-демокрацията, наред с другите ментета – лъже-партии, лъже-НПО и пр. Чрез тях се мъчат да блокират тлеещия всенароден световен БУНТ с безопасни, изтощаващи и отблъскващи хората симулации.

                  Слуги винаги се намират. За истински протест си трябва известно свързване и договаряне между много хора – по възможност ВСИЧКИ недоволни и желаещи РЕАЛЕН контрол на обществото върху управлението на страната. Как – ще се разберат, след като се свържат, не преди.

                                        


Пентагонът е използвал „Mайката на всички бомби“ срещу древните гиганти, скрити в Афганистан!?

http://budha2.blog.bg/…/12-predskazaniia-na-diado-vlaicho-z…
                         


След като JEWS спечелиха WW2 и поеха пълен контрол над Белите страни, те започнаха да създават своя супер Райх, което трябва да управлява света = PAX JUDAICA

Това изисква унищожаването на западната цивилизация и по-точно унищожаването на Западните - белите хора

Веднага след Втората световна война, JEWS отвориха портите на белите страни, като създадоха нови закони и политики за посрещане на милиони население на 3-тото световно ниво в продължение на няколко десетилетия. Докато това расово смесване и миграция се извършваше, едновременно JEWS започнаха да намаляват раждаемостта на белите в собствените си страни от цялата еврейска мръсотия, подпомагани от своите медийни новини за развлечение и обрЯзование насочени към гоите, като:

Женско овластяване и анти-семейна пропаганда, която отнема Белите жени от техните роли на майки и ги противопоставя на "потисниците" мъже. Узаконяване на аборта и пропаганда, хомосексуални закони и пропаганда, расово смесване програмиране след принудителна интеграция и асимилация на не-белите по работни места и жилища.

http://smoloko.com/?p=1632


                               


ЕС = НОВ СССР

ЕС Е СЪЗДАДЕН, ЗА ДА УНИЩОЖИ ЕВРОПЕЙСКАТА БЯЛА РАСА И ДА РАЗВИЕ ЕВРЕЙСКОТО СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО

Европейският еврейски парламент е очевадно, расистка организация.

От самото начало ЕС беше операция на евреи, JEWS изиграха главната роля в своята концепция, създаване и пропаганда. Евреите са истинските владетели на ЕС чрез Еврейския конгрес по европейски въпроси.
                   


Защо точно в Хасково откриха уран във водата?

Този край е дал мого на ядрената мафия.

И нека започнем с встъпването в длъжност на кабинета Борисов1?
Една от първите стъпки на новият премиер беше да назначи за изпъллнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" едно лице, родено в ... Хасково. Около година по-късно същоят е освободен и пенсиониран. Но не за винаги!
С идването на власт на кабинета Борисов2 същоят хасковлия е върнат на поста изпълнителен диреактор на АЕЦ-а. Преди по-малко от една година същият е освободен от поста, след скандал, който му беше спретнат от един "политик", чиято другарка от години търгува с нашият ток от АЕЦ-а. Освободеният другар е много стар служител на централата още от времето, когато "ОтриЗателни явления при строежа на АЕЦ "Козлодуй" (1986г.)". Казано накратко - много я разбира енерГЕПИката.

Ако още сте на вълна кабинет Борисов1 сигурно си спомняте, че там имаше ДВАМА министри на енерГЕПИката? Първият беше отсвирен след скандал на катарсия плаж. На негово място беше инсталиран млад кадър, родом от ... Хасково. И двамата впоследствие свидетелстват пред арбитражния съд в Женева, за да бъде осъдена България на повече от € 600 000 000 в полза на руснаците, заради спрения проект АЕЦ "Белене". И не стига това, но и получават тлъсти хонорари за усилията си.

По времето на същият този министър енерГЕПИка той назначава за председател на Съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй" 28 годишна (тогава) еколожка. Официалните и биографи твърдят, че била родом от София. НО пък скъпият и татко и до ден днешен е кмет на община Маджарово ... хасковско. А бе знаем ги ние тези софиянци? Дето по празниците си ходят по родните места?

Откакто възникна проблема с урана във водота на този край, обаче, не съм чул някой от тези другари да се изходи по въпроса. Особено другарката еколожка? Явно природата доста е насъбрала от рожбите на този край и е решила да си отмъсти?

Георги Котев


                  
Къв го държи ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР НА БЪЛГАРИЯ в кабинета на ЧЕРВЕН ОЛИГАРХ???

                     

                                      „НоваТВ“ бе купена преди време за 600 милиона долара от руско-българска олигархична групировка скрила се под името на някаква шведска фирма без дейност в Швеция. Така нашата и руска олигархия си перат крадените от нас мръсни пари ,като използват глобалния пазар на неолибералния капитализъм, в който живеем последните 30 години, купуват си една чужда фирма без дейност ,пълнят я с свои капитали( крадени от нас пари), слагат за изпълнителен директор някой чужденец, после под чужд флаг и с чужди имена се връщат у нас и стават концесионери, приватизатори, инвеститори и прочее, като ограбват безжалостно българския народ.

Но понеже остават със стария съветски комунистически акъл без никакво разбиране за демокрация и правова държава, сега превърнали се в нови червени капиталисти, естествено е да я карат с метлата на цензурата на татко си и пръв ръководител - Путя, който пък ги заимства от татко си Сталин.
Собствениците на „Нова“ са копие на олигарха Пеевски държащ 40 % от медийното пространство на България, с руско-българския олигарх Гергов държащ бТВ, с руският олигарх Тодор Батков/Чорни собственик на "Стандарт" (и още някои вестници), с газовият руски олигарх Сашо Дончев собственикът на в.СЕГА- всички изброени получили началния си капитал от първата олигархична руско-българска групировка на БСП - Мултигруп, добавям и руско-българския олигарх Иля Прокопов също получил началния си капитал от Мултигруп, който заедно с "Отворено общество"държи вестниците от групата "Инакомедия"- Дневник, Капитал, Фактор, ( с руско-българските олигарси на БСП с представителни лица Тошо Тошев, Петьо Блъсков, Венелина Гочева.. списващи останалите весници “24 часа” , "Труд", “Монитор” , “164 часа”...)
Останалите ТВканали също се държат от "Отворено общество" начело с Блумбъргите и прокарват неолиберална политика сега, когато неолиберализмът като икономическа и обществена докрина се отхвърля от цял свят, дори в меката му- САЩ ....
А олигархът Борисов,чийто СиБанка също получи началния си капитал от „Мултигруп“, няма нужда от своя медия, защото е на власт и владее всички национални медии, които трябва да бъдат обществени, но продължават като време ОНО на тоталитарната комунистическа държава, да бъдат правителствени.

"Капиталите движат парада"- това е формулата на неолибералния олигархичен капитализъм, в който живеем последните 30 години, с неговия ГЛОБАЛЕН ПАЗАР на движение на капитала без национални рамки и правила, в който собственика се вижда не по това къде е регистрирана фирмата му - в Швеция, Атина или прочее, а какъв е ПРОИЗХОДА НА НАЧАЛНИЯ КАПИТАЛ, от там се вижда кой е собственика и вида/чистотата на капитала.

Една олигархична посткомунистическа мафиотска клика от всички партийни цветове, ръководена едновременно от Москва и Вашингтон, управлява държавата ни вече 27 години и не желае да изгради правова държава и заложи в нея правилата на бяла Европа , защото добре знаят, че тя първо техните капитали ще провери и ще ги погне и от тях дори нищо няма да остане. За това сега имаме 38 олигарси и мултимилионери с богатства колкото половината БВП на страната направени с пладнешко ограбване на всички българи в мутренско- бандитски преход, а останалия 99,99% народ е с най ниския жизнен стандарт в Европа и обявен за най бедния.
За това сме и на 103 място по скалата за свободата на словото, след нас са само Русия и Зимбабве.
Докато не свалим тази олигархия от власт и измъкнем парите които я правят силна от ръцете и, но не със съветски методи на войната, а с европейските - на съзнанието и обединения вот на избирателите, няма да имаме медии, нито свобода на словото.
Автор Дора Апостолова
Коментар на Идея за България

                        


„Светът според Доналд Тръмп“ нарича Китай „Експерти по стените“, САЩ с гръмкото „Тръмп“, половин Африка „Терористи“, а другата половина „Родината на Обама“, Русия – „Убийци на ИДИЛ“, Австралия – „Опера в пустинята“, цяла Южна Америка – „Ферма за Мис Вселена“, а Европа – „Нова Мека“.

                        

СЛЕД ПОТЪВАНЕТО НА РУСКИЯ ВОЕНЕН КОРАБ ПРИ СБЛЪСЪК С ПЛАВАТЕЛЕН СЪД ТРАНСПОРТИРАЩ ОВЦЕ,
ВЪЗДУШНО КОСМИЧЕСКИТЕ СИЛИ НА РОССИЯ ЩЕ ВЗЕМАТ ОТВЕТНИ МЕРКИ СРЕЩУ ВСЯКА ОВЦА БЛИЗО ДО ГРАНИЦИТЕ НА СВЯТАЯ РОССИЯ! ЛИЛИПУТИН АКБАР!


                        


Изгонването на Гергов от Рая
31г. от руско - съветския жидовски ядрен геноцид с цел ритуален холокост.

Към тази дата е интересно да се отбележи, че в СССР и Русия всички специалисти и еврейската общественост празнуват Пасха - Песах!

Фигурата показва календара на еврейските празници през април 1986 година. Днес целият свят знае, че МОССАД и Израел (Rothschild & Ко) планират атаки и война, чрез обвързването им с датите на еврейските празници. Маркира се не само планирането на терористични атаки и военни операции по време на еврейски празници, но също така и извършването на атаките, така че погребението от терористичните атаки да се падна на празника на евреите.

                
                   
Офицери от бившата ДС създадоха българската мафия

След рухването на комунистическия режим настъпва пълна, но временна дезорганизация на репресивния апарат на комунистическия режим. Държавна сигурност – фундаменталната опора на партията, е деморализирана. Да подготви контрапреврат е рисковано. Затова предприемат позиция на изчакване и определяне посоката на вятъра. След кратък период на постепенно окопитване представителите на ДС започват да се прегрупират, като реализират и капитализират пазените от тях тайни.

Представителите на Първо главно управление на ДС успяват да разграбят основните финансови ресурси на държавата и формират групата на бъдещите олигарси. Офицери от тази секретна служба заграбват създадените от предишния режим държавни задгранични дружества за износ на оръжие, на синтетични наркотици и др. Високопоставени ръководители на Второ и Трето главно управление се заемат с организирането и ръководенето на много доходния охранителен бизнес. А някои от първите служители на Шесто управление и по- точно на неговия Шести отдел започват търговия с досиета на агентите на ДС. Чрез компромати и заплахи за публикуване на агентурното минало на своите жертви те осъществяват брутален рекет, изнудвайки десетки свои бивши сътрудници. В крайна сметка бившите шефове на ДС се превърнаха в най-богатите мафиотски босове, които създадоха организираната престъпност у нас.

                    


Робството не започва от робовладелците. Робството започва от робите. То не започва когато някой извади оръжието и принуди хората да му работят. То започва когато хората се откажат сами да се грижат за себе си и за своите семейства, и когато поискат някой друг да им осигурява необходимите неща – до края на живота им. Робството идва тогава, когато човек изостави отговорността да взема решения за своя живот, и остави тези решения на други хора.

Истинската същност на робството е в съзнателната замяна на свобода за сигурност. Робството се състои в съзнателно предаване на индивидуалните права и отговорности на други хора или институции. Робството е в овчия инстинкт да търсиш овчар да те пасе и стриже.

На съвременния политически и обществен език можем да кажем, че робството – това са социалните грижи. В здравното осигуряване за хората, които никога не полагат грижи за здравето си. В пенсионното осигуряване за хората, които никога не искат да мислят за бъдещето. В безплатното държавно образование за децата на родителите, които могат да правят деца, но не желаят да се грижат да тях. В регулациите на икономическия и личния живот.

Всички тези неща са робство. В основата си те имат един и същ мотив: Желанието на човека да избяга от отговорността за своя собствен живот и работа. Хората, които държат да ги получават, надават същия вик като онези израилтяни в старо време: „Добре си ни беше с рибата, която ядяхме даром, и с праза, чесъна и лука.” Имаше някой да се грижи за нас. Искаме и сега някой да се грижи за нас. Дори ако това означава да ни бият с камшици и да работим по цял ден под тропическото слънце. Дори ако това означава да ни товарят с 60% данъци, да ни карат да чакаме на опашки пред бездушни мързеливи бюрократи, да ни унижават и да ни отнемат живота, свободата и собствеността. Дайте си ни безплатната коричка хляб всеки ден!

Народ от роби няма бъдеще. По един или друг начин той умира. Било от външно нашествие, от емиграция на младите активни хора (децата на робите) или от естествена смърт. Никакъв Европейски съюз не може да го спаси. Никакви обещания за още безплатни корички хляб не могат да го спасят – те само ще го убият повече. Робите не носят мироглед за бъдещето и затова не могат да имат бъдеще.

Само свободният човек има бъдеще. Бъдещето принадлежи на онези, които сами поемат отговорността за него. Останалото е самозаблуда и утопия…

Борис Стругацки                  


Аз съм с аналогово съзнание, призна президентът Румен Радев в приветственото си слово по повод откриването на Webit в "София тех парк". Президентът разказа, че наскоро посетил час в Националната математическа гимназия и видял с учудване, че вместо черна дъска, те имат интерактивна бяла дъска.

"Те вадеха от мобилните телефони различни фигури, пращаха ги на дъската и чертаеха по тях. Моето аналогово съзнание се възмути и ги попитах къде са им учебниците и тетрадките. Но се оказа, че децата отлично владеят материята, те просто са готови за утрешния ден".


                


Кой е поръчител на първия турски погром над арменците. 1890 г.

1) арменците в края на 19 и началото на 20 век, концентрирали в ръцете си не само основните финансови активи на изтока, но най-важното нещо е че арменцие тогава са били привични и надеждни бизнес партньори на мюсюлманите...

2) мюсюлманите не са искали да си имат работа със стадата от "европейски" и "задокеански" бизнесмени атакуващи ги през този период, но с арменците, те продължават да търгуват...


3), и ето съвсем случайно и в едно и същото време да се унищожават законните арабски династии, заменени със старозаветните евреи например от Саудитска Арабия(юдеи начело с левити) а турските хазарски династии(криптоевреи начело с кагани) унищожават арменците като неудобни...

4), кой има полза? Мисля, че това са тези, в ръцете на които попадат - след геноцида - арменските финансовите потоци. Достатъчно е само да погледнете кой точно след Първата световна война придоби близкоизточния нефт и веднага става ясно кои са се възползвали от унищожаването на арменските банкери и законните арабски династии. Еврейските банкери и юдейските търговци на черното масло от Билла Сварга

.https://cont.ws/@melkicedek/407815                     Първи турски погром над арменците. 1890 г.

Армения е една от най-древните страни в света, с писмени източници отпреди 3500 години. Арменците първи приемат преди 1700 г. християнството като национална религия. Статутът им като религиозно малцинство и репутацията им на добре образована нация ги правят мишена на турската завист и ненавист (особенно на еврейската завист -
конкуренция в банковия сектор) През 1890а г. в Османската империя живеят 2,5 милиона арменци. Руската империя подкрепя арменската общност и техните опити за автономия, тъй като по този начин Русия цели да отслаби османската държава. Поради бързото разрастване на движението за автономия султан Абдул Хамид II предприема действия, с които да задържи властта си над териториите, населени с арменци. В опитите си да разпали конфликт, Високата порта подстрекава кюрдското население срещу неговите съседи арменците. След кланетата от страна на кюрдите, арменците вдигат въстание, което е потушено от редовен турски аскер и кюрдски башибозук. По време на потушаването на въстанието през 1894 г. загиват 50 000 арменци, запалени са много села. Степента на вина на турското правителство в тези събития не е добре изяснена и е предмет на спорове. Две години по-късно арменски революционери завземат сградата на „Отоманската банка“ в Цариград, за да привлекат вниманието на международната общност към положението на сънародниците си в Османската империя.


http://www.blitz.bg/…/23-april-predi-100-g-turtsiya-predpri…

http://budha2.blog.bg/…/strashen-iubilei-istoricheska-sprav…
                        


Конгресът на Младотурците: 1902 и 1907 се провеждат два конгреса на младотурците, в Париж, където заплануват да проникнат в султанската турска войска, което довежда до военния преврат от 1908г.

Детрониране на Султана: 1908 г. Младотурците, с преврат, принуждават султан Абдул Хамид, да се оттегли.

След военния преврат, извършен от тяхната 3-та Армия в Македония, през Юли 1908 г., солунските евреи на практика завземат власта в Империята.Особено след като следващата 1909 г. те свалят Абдул Хамид, и инсталират на негово място, куклата Мехмед Пети.


На 10 Януари 1913 г, отново извършват кървав преврат в Цариград и продължават Балканската война. След военния си разгром, еврейчетата чакат подходящ момент за реванш. И той настъпва, когато българските войски са хвърлени от техния цар-евреин Фердинанд, във война срещу Сърбия, Гърция, Черна Гора и Румъния едновременно.

Останалите без защита 300 000 българи в Източна Тракия са изклани само за 3 дена, от "юнаците" на Талаат, Енвер и Джемал. Това е Юдо-Масонския Триумвират, който съсредоточава цялата власт в ръцете си. Известен е като"Диктатурата на Тримата Паши".

Не Арменския, а Българския геноцид в Източна Тракия, е първото злодеяние на тези трима крипто-юдеи.


                       


Предизвикване на Първата световна война: 1914 г. еврейските младотурци подпомагат платения убиец Гаврило Принцип, който подпалва Първата световна война.

1915 г., в планирания и проведен от малдотурците Арменски геноцид, са избити милион и половина арменски християни.

По време на Войната, разпалена от криптоевреите, тримата юдо-злодеи Талаат, Енвер и Джемал, използват турската армия, както и банди от турци,кюрди и араби(старозаветни евреи), за да изтребят два древни християнски народа - арменците и асирийците. Въпреки над 1,5 милиона изклани арменци, този народ съществува и днес. Но не е такава съдбата на асирийците. Те са унищожени почти до крак.


Цялата геноцидна кампания е ръководена лично от "фюрера" Талаат, който е и вътрешен министър. Именно той, в това си качества на 24 Април 1915 г. издава заповедта за ареста на арменските лидери в Цариград. С това се слага началото на геноцида. След разгрома на Турция, Талаат бяга с немска подводница от Цариград за Одеса, и оттам за Германия. Убит е от спасилия се по чудо арменец, Согхомон Техлириан през 1921 г. в Берлин.

Енвер е военния министър в триумвирата. Именно той дава нареждане на войската да избива арменците и асирийците. В нарушение на Брест-Литовския мир, Енвер използва анархията в Русия след революцията и турските войски завземат Закавказието и Баку. "Героите" му избиват още 400 000 арменци, "попътно" към столицата на Азербайджан. След разгрома, той бяга в Германия с "оная" подводница. Там е първа дружка с немския комунист Карл Радек. После отива при руските юдо-хазари, току що завладели власта в Москва. Около половин година прекарва там. После юдо-болшевиките го пращат със задача в Средна Азия, да вдигне местните мюсюлмани срещу проникналите английски войски. Но той не се справя. Накрая болшевиките се обръщат срещу него.
На 4 Август 1922 г. по случай курбана, Енвер дава почивка на бандите си. Пазен е от 30 свой гарда в селцето Аби-и-Деря, близо до Душанбе, столицата на Таджикистан. Тогава го изненадва червената башкирска конница, с командир Яков Мелкумов (арменеца Агоп Мелкумян). Енвер и другите са разстреляни, само с един картечен откъс.

Третия член на престъпния юдо-ислямистки картел е Джемал. По време на войната е назначен за командващ Турската армия, на Египетския фронт, срещу англичаните. Тук той, също както и Енвер, се показва като абсолютно некадърен военен и губи битката. Тия еврейчета са силни, само срещу незащитно мирно население. В същото време Джемал е и военен губернатор на Сирия с пълна власт. Коли и беси много ливанци, християни и мюсюлмани-шиити. След разгрома той също бяга с "оная" немска подводница. После е в Германия, Швейцария, Афганистан, при юдо-болшевиките в СССР. На 21 Юли 1922 г. е убит в Тбилиси, от арменеца Степан Дзагигиян.
Такава е крайната съдба на злодеите ...


                  

Предателството на Майк Флин: Тотална руска пропаганда, координирана с Тръмп

              Лихварство е предоставяне на пари под неоснователно висока лихва, при възползване от ситуацията на изпаднал в беда търговски партньор. На днешно време лихварството се нарича кредит, кредитно дело, кредитиране, финансиране, инвестиране. А лихварите ги наричат финансисти, предприемачи.

Още в древността е било известно, че лихварството е най-голямото зло за човечеството - източник на паразитизма в човешкото общество. Аристотел в своето произведение "Политика" описва лихварството като противоприродно.


Юдаизмът забранява отдаване на пари под лихва, но само на съотечественици и единоверци. За отдаване на пари под лихва на чужденци, юдаизма не поставя ограничения:

«От чужденеца изисквай, а на брат
си му прости...ти ще даваш заеми на
много народи, но ти самия няма да
взимаш заеми и ти ще господстваш
над много народи, а те над теб няма
да господстват.»
- Второзаконие (הַדְּבָרִים) - петата книга от Библията, от
Стария завет и от Петокнижието
(петте Мойсееви книги)

С отдаване на заеми се занимавали основно евреите, които били и основното религиозно малцинство. Дискриминационните порядки, по отношение на достъпа на евреите до определени професии през средновековието, в съчетание с юдейското разбиране, че забраната за лихварство не важи при сделки с неевреи, специализират евреите в лихвари. Поради това при настъпване на икономически и финансови кризи, последвани от социални вълнения, евреите с тяхната религия - фарисейска или двулична, ставали периодично прицел на религиозно насилие.

В ново време, след Френската революция, старият морал бил забравен и "еврейският занаят" бил институционализиран посредством банките. На днешно време лихварите се наричат акционери, банкери и инвеститори. Най-важният източник, от който богатите увеличават богатствата си, са акциите. По данни на MSCI World-Index, акциите в световен мащаб са увеличили цената си с 13,2%. Според S&P 500 в САЩ акциите са поскъпнали с 13,4%. Stoxx Europa 600 Index се е покачил след юни 2012 почти с 20%.

И само някой да посмее да ги критикува, веднага финансираните от тях медии го обвиняват в антисемитизъм и конспирации.

Докато в миналото лихварството е било заклеймявано и забранявано от религиите, то при неолиберализма на днешно време лихварството се издига в култ, богаташите се възприемат с ентусиазъм, тях "независимите" медии ги наричат "Генератор на работни места"

              

          


Мохамеданството е първата ариманическа манифестация, първото ариманическо откровение след Мистерията на Голгота. Богът на Мохамед — Аллах, Елоха, е ариманическо отражение или отблясък на елохимните същества, Елохими, но схванати монотеистично. Той винаги ги означава като една общност. Мохамеданската култура е ариманическа, но душевната нагласа на ислямистите е луциферическа.

Робството е част от исляма, робсtвото е част от джихад, а джихад трае толкова дълго, колкото мюслияма.

Мохамеданството е първата ариманическа манифестация, първото ариманическо откровение след Мистерията на Голгота. Богът на Мохамед — Аллах, Елоха, е ариманическо отражение или отблясък на елохимните същества, Елохими, но схванати монотеистично. Той винаги ги означава като една общност. Мохамеданската култура е ариманическа, но душевната нагласа на ислямистите е луциферическа.

Робството е част от исляма, робсtвото е част от джихад, а джихад трае толкова дълго, колкото мюслияма.