понеделник, 25 февруари 2019 г.

Мисли форми 178

         


Mitt Romney & Paul Ryan in Hell


"Цялата земя е пълна с тъмнина и жестоки местообитания", но това е мрак, който се излъчва от себе си и кара неговото съществуване да бъде предадено чрез една вечна нощ на злото и ужаса - наистина истински ад, макар и като всички други адове, изцяло собствено творение на човека.

🌟Charles W. Leadbeater


                        

"И когато моята мъдрост ме остави един ден - уви, тя обича да отлита - нека гордостта ми отлети с безумието ми."

 🌟Friedrich Nietzsche


Сънят е малката скрита врата в най-дълбокото и най-интимно светилище на душата, която се отваря към онази първоначална космическа нощ, която е била душа, много преди съзнателното его и ще бъде душа далеч отвъд това, което съзнателното его може да достигне. 🌟Carl G. Jung


Не се страхувайте от съвършенството - никога няма да го достигнете. -
🌟Salvador Dali


"Ако само нашите очи виждаха душите, вместо телата, колко различни биха били нашите идеали за красота." ?Lauren Jauregui
Death is inkredible opotunity to awaken 

Смъртта е невероятна възможност да се събудите


"Поведението е огледалото, в което всеки показва своя образ." - Йохан Волфганг фон Гьоте

„Мисленето е лесно, действието е трудно, а да поставиш мислите в действие е най-трудното нещо 

на света."


- Йохан Волфганг фон Гьоте

                           
„Да родиш древното в ново време е творение. Това създаване на новото те изкупва/освобождава. Спасението е решението на задачата. Задачата е да се роди старото в ново време. ”

- Карл Г. Юнг


„Вярвам, че е вярно, че смирението е единственият справедлив отговор в конфронтацията с вселената, но не и смирение, което ни пречи да търсим природата на вселената, на която се възхищаваме. Ако търсим тази природа, тогава любовта може да бъде информирана чрез истината, вместо да се основава на невежество или самозаблуда."

-Carl Sagan


"Ако просто отделим малко време, за да се огледаме, ще открием, че Вселената е в постоянна връзка с нас." -Alexandria Hotmer"Природата използва само най-дългите нишки, за да тъче моделите си, така че всяко малко парче плат да разкрива организацията на целия гоблен." - Ричард П. Фейнман
                       

„Когато премахвате страстта и привързаността от любовта, когато любовта ви е чиста, невинна, безформена, когато се влюбвате и не изисквате, когато любовта е само дарение, когато любовта е император, а не просяк; Тогава вие освобождавате тази птица от любов в открито небе. . Тогава укрепват крилата й. Тогава тази птица може да тръгне по пътя към безкрайното''There is an old illusion. It is called good and evil.” 
― Friedrich Nietzsche " 

Има една стара илюзия. Нарича се добро и зло. ”- Фридрих Ницше


"Не позволявай на страха да те надвие, позволи на любовта да те надвие. Любовта идва от центъра, страхът винаги идва от периферията, не позволявай тази периферия да бъде доминираща." - Ошо„Живеем в една култура, напълно хипнотизирана от илюзията за времето, в която така нареченият настоящ момент се усеща като нищо друго, освен интензимална линия на косата между всемогъщо причинно минало и абсорбционно важно бъдеще. Нямаме настояще. Нашето съзнание е почти изцяло заето с памет и очакване. Ние не осъзнаваме, че никога не е имало, не е, нито ще има някакъв друг опит от настоящия опит. ”

~ Алън Уотс


"Някой ден ще познаеш себе си, че вече не се подчиняваш на приливите на съдбата. Твоята сила ще дойде отвътре, няма да зависиш от външни стимули от всякакъв вид за мотивация." - Парамаханса Йогананда


"Не можете да се върнете назад и да промените началото, но можете да започнете откъде сте и да промените края. ”~ C. S. Lewis"Въпросът" Кой съм аз? "Всъщност не е предназначен да получи отговор, а въпросът" Кой съм аз? "Е предназначен да разтвори въпроса." ~ Ramana Maharshi


Ако сърцето на починалото лице при тегленето е по-тежко от перото на Ратеам, това означава, че за живота си човек е намалил в сърцето си размера на Ба, даден му от Абог Рa при раждането, и е подменил загубел "светлинната/лека" Бa с плътска "тежка" енергия Ка, тоест с "енергията на греха. " Колкото повече в сърцето е греха "тежката" Ka, толкова по-малко, е съдържащата се в сърцето "леко" на тегло Ба, така че "тежки" греховно сърцето на починалия надхвърля перото на Матери <= Ратеам, и духа на човека се втурва по скалата на истината надолу към Aру в ада като не изпълнил своята мисия на Земята. Ето защо сърцето се претегля на Съда на Озирис, за идентифициране на Ba / Кa в сърцето на покойника в сравнение с еталонното значение Ба /референтна стойност/, достъпно с раждането. Оттук и произлиза изразът "натежало сърце", "болен в сърцето", синоним на характера, което означава едно и също нещо: вмъкване на змията на грехът в сърцето на човек, и изяждаща даденото на човека по рождение Ба. С други думи, плътския грях - змията Ka поглъща Ба.

               

За да разберете каква „напаст“ е да влезете в тяло в сравнение с това да сте без такова (като есенция) трябва да разберете, че когато нямате тяло, можете да отидете навсякъде, където пожелаете във вселената просто чрез мисъл и емоция. За да попаднете в ситуация като тази (да сте с физическо тяло) трябва да се съгласите, че линейното време „съществува“ (времето е сферично по природа при други нива), за да се сдобиете с първично „човешко“ съзнание. Вие трябва да възприемете, че съзнанието, което се изразява чрез „човешката“ психология и генетика е драстично ограничено. Също трябва да възприемете факта, че за да го направите, трябва да потиснете паметта си преди да се решите на стъпката и да забравите мисловните си процеси преди нея и на всички спомени от други изживявания, както физически, така и нефизически, така че да не пречат на житейския ви път в това Въплъщение. Спомените стоят на ниво есенция заедно с вас, но не са достъпни при нормални обстоятелства. Тези спомени, които стоят при „есенцията“ могат обаче и да са значителна част от задвижващата ви сила в този живот в зависимост от това какво сте дошли да постигнете.

След това се изисква да изберете подходяща времева точка за раждане, със съответните генетични, природни, социални, политически и икономически модели, които предварително сте калкулирали, че ще спомогнат да реализирате целите си (от вашата гледна точка, в която се намирате преди въплъщението всичко това се вижда много ясно въпреки наличието на много променливи, които могат да спънат оригиналната цел; понякога може да се наложи да предприемете действия, които да ви върнат обратно на първоначално зададения курс). Тъй като има много същества, които търсят изживявания свързани с инкарниране (както и много, които пък искат да ги избегнат на всяка цена), много често набелязаната входна точка към физическия живот бива изпусната. Все едно да скочите с бънджи, но без въже.

Бам! Излизате от тръбата и сте на светло. Вече не сте в ЕСТЕСТВЕНОТО си състояние и неочаквано откривате, че физическото тяло има драстични ограничения. Известно време прекарвате като си играете с играчки и други странни израстъци, над които се опитвате да придобиете контрол преди те да вземат контрол над вас (това се случва по-късно когато „телесното съзнание“ се налага максимално в обществото). Във вашето естествено състояние енергията просто се е вливала във вас, а сега имате това непреодолимо желание да консумирате хранителни вещества за тялото. И всичко това сред една какофония от сензорно претоварване, генетично програмирани нагони (а по-късно и бушуващи хормони) генетично (а по-късно и културно) програмирани модели на отговор, които се превръщат в навици и генетични спомени от всички, които са имали нещо общо с ДНК-моделите, от които се състои тялото ви, болка и удоволствие, сексуална стимулация и пораждани от тялото емоционални комплекси. Какво бънжди само!

Тъй като очевидно сте заседнали в тялото ставате субект на различни механизми за учене. Първичното заучаване се постига когато се фокусирате над нещо. Това върху, което не сте фокусиран докато сте фокусиран над нещо друго, е пътят за втория начин на учене. Третата форма на входяща информация се случва, когато вашето тяло спи и се озовавате в кратка нефункционална празнота. Вероятно през една значителна част от живота ви вашето внимание е мотивирано от цикъла удоволствие/болка. След това отивате на „училище“.

Училището е процес на не-образователно програмиране наблягащо на нискоразредни повтарящи се изживявания и физически стимули, които водят до неестествена ситуация центрирана около познание, манипулация и контрол над физическата материя и нискоразредни енергийни системи, които налагат „imprint-и“ на оцеляване и социална его-ориентация, както и модели на ВЯРВАНЕ, които не са базирани на действителен опит, което води до вторичен психологически нагон в обществото да търси „къде е истината“. Училищният процес също така елиминира всякакви останали следи от контакт с паметта на есенцията и знанието за вашият истински произход и идентичност. След това се интегрирате в „обществото“.

Обществото е мястото, където личността е моделирана да се идентифицира с тялото и след това с егото и да натрупа емоционални привързаности, които могат да бъдат изразени само във време-пространствена реалност. По този начин се формира натрапчива нужда да се завърнете (след физическата си смърт) във време-пространствения континиум (което става първо чрез засядане в долните нива на астралните пръстени) само за да си задоволите нуждата („да си върнете дълговете“, „да си довършите къщата“ и т.н). „Човешкото“ съществуване може да бъде пристрастяващо. Вашият оригинален генетичен стремеж за оцеляване бива изменен чрез културно програмиране, което води до изкривени модели, които са фокусирани върху защита на тялото (къде ми е оръжието?), поддръжка на тялото (какъв е този нов парфюм?) сексуалност и размножаване и нуждата да „защитите това което притежавате“ за да подпомогнете тялото. Сексът като креативен акт е изменен до степен при която се получават ирационални и рестриктивни „привързаности“ и „обвързвания“ базирани на културни идеали, които са в действителност непостижими. Но... не са ви казали това.

Фокусът над всичко това е допълнително подсилен (особено ако тялото ви има различен цвят от този на останалите около вас) от културния внос на опиатна дрога, алкохол и други субстанции, които да държат осъзнатостта ви притъпена към долните три структурни зони на мозъка както и финансово да поддържате културни и икономически структури базирани на его, идоли, сигурност, усещане и власт. Никоя от тях няма нищо общо с това КОЙ в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ сте и ЗАЩО сте тук... което води до търсения за „смисъла на живота“. Креативната енергия идваща от есенцията и която се манифестира чрез емоциите е допълнително културно изкривена до степен в която ИЗТОЧНИКЪТ е забравен (има ли БОГ?), подтиснат или отхвърлен, което води до хаотична смесица от погрешно насочена енергия, която трансформира „човека“ в сложна единица базираща преценката си на базата на реакции вместо да бъде творчески насочена. Този фокус промотира психологически проекции и копия като истинска репрезентация на „реалността“. Сигурни ли сте че искате да дойдете на Земята?

https://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.com/…/blog-post_2…


                

Периспритът (или втората опаковка на душата) е невидим в нормалното си състояние за нас, но тъй като се състои от ефирна материя, духът може в някои случаи чрез въздействие на волята си да го подложи на молекулярни промени, което го прави видим за миг. По този начин стават явленията и виденията, както и други феномени, които не произлизат от законите на природата. Те не са по-необичайни в сравнение с парите, които са невидими, когато са разредени и стават видими, когато се сгъстят.
В зависимост от степента на сгъстяване на периспириталния флуид, феноменът понякога е неясен и мъглив, други пъти е по-завършен и ясен; накрая, понякога изглежда като осезаема материя и дори може да постигне осезаемост до такава степен, че да е възможно да бъдете измамени за естеството на предстоящото видение.
Мъглявите видения са много чести; така душата се представя след смъртта на онези, които е обичала. Материалните видения са по-редки, въпреки че има многобройни и много значими примери за такива явления. Ако духът иска да го познаят, той ще придаде на своята обвивка всички външни признаци, които е имал в живота. ("Книгата на Медиумите", гл.VI и VII.)
               

Фейсбук ви свързва ( вашият суперкомпютър - мозъкът - със суперкомпютрите на всички с които контактувате в мрежата) замествайки шишарковидната жлеза . Ако можехте да контролирате отделните и листенца - всяка степен на разтваряне отговаря на различни честоти и нива на връзки и то не само в материалната Вселена - нямаше да имате нужда от посредник чрез който да ви контролират. Използването на интернет може да доведе до по-нататъшно осакатяване на пинеалната жлеза.
Епифизата е мощен приемник, но разкодирането в мозъкът се поема от други зони, като мозъчната кора например. Това пряко обяснява връзката която египтяните са виждали между различните части на Окото на Хор и функциите на пинеалната жлеза – затова то е наречено всевиждащо.
Именно калцирането на епифизата прекратява иначе порожденните способности на хората към ясновидство, телепатия, четене на мисли, разговори с отвъдното, видения...
Освен всички познати ни усещания, пинеалната жлеза улавя вибрациите на електромагнитният спектър, превеждайки емоциите ни, мислите ни или тези на духовете или дори тези на други хора, чрез средствата на телепатията.

                 Рене Декарт (френски философ) е определял епифизата като “престолът” на душата. В сърцето, джива е свързана с Епифизата ( или както в повечето страни е наричана пинеалната жлеза - pineal gland /на англ. Pine = шишарка/, защото наистина има формата на шишарка с кристалинно кухо образувание – около 8 мм, изпълнено с течност, намиращо се в центъра на мозъка, между двете полукълба и представлява физическата форма на третото око.) - първоначалната кухина, чрез два канала.)

Жизненото дишане(прана) е което поддържа органите на човека. Когато бялата и златистата светлина се слеят, концентрирането на 5-те прани в главата(в скъпоценния котел кухината на първичния дух или родилната кухина) създава макроскопичен елемент, и съзнанието става отново дух. При отрязване на пъпната връв, зародишното дишане се заменя с придбито, способноста да виждате се раздвоява, същностната природа се премества до сърцето а вечният живот се спуска в долната част на корема и разстоянието между тях е малко над 25см. Духа е заменен от съзнание и докато сте живи същностната природа и вечния живот няма да се слеят.

Дао(елемент 545 -празнотата) е вродената духовност-жизненост, т.е. сливането на същностната природа(дух) и вечния живот(жизненост). Когато възпроизводствената сила се пречисти( в долния дан тиен под пъпа), в средния дан тиен(ЖД-Жизненото дищане )се превръща в жизненост, тя(жизнеността) се изкачва в мозъка, за да се слее със същностната природа(в сърцето - джива е свързана с първоначалната кухина чрез два канала.) Това сливане обуславя проявата на бялата светлина на жизнеността/ци/, подобна на лунната светлина.


                     

"За да създадете хармония, работете със сърцето, не с ума. Спокойствието в тялото е знак за спокойствие на духа. Докато не успеете да почувствате спокойствие във всяка става, няма шанс за освобождение. Вие сте в робство. Докато се потите и изпитвате болка, позволете на вашето сърце да озари тяло ви с радост. По този начин не само ставате свободни, вие сте освободени." Има ли тогава причина да не се радваме? "Болката е временна. Свободата е вечна."

~ Гуруджи Айенгар

              "Читта (съзнанието) и Прана (енергията) са в постоянна връзка. Където е читта, там се съсредоточава прана, а където е прана, там се съсредоточава читта. Читта е като превозно средство, движено от две мощни сили - прана и васана (желанията). Съзнанието се движи в посока на по-мощната сила. Както една топка отскача, когато бъде ударена в земята, така садхака (духовният аспирант) е подмятан според движенията на прана и читта. Ако преобладава дъхът (прана), тогава желанията и сетивата биват контролирани и умът става неподвижен. Ако преобладава силата на желанието, дъхът става неравномерен, а умът възбуден."

- Б.К.С. Айенгар


                

Егото

Всички, които се бориха с егото загубиха битката. Та как егото ще унищожи само себе си? Защото кой е този, който се бори - ами егото.

Затова - бъди естествен. Приеми себе си и бъди това, което си. Позволи си да бъдеш и осъзнавай всичко, такова, каквото е. Не се опитвай да го променяш, не се опитвай да го оцветяваш, просто го наблюдавай и осъзнавай ден след ден.

Егото се храни от съпротивата. Затова, когато няма съпротива, но има осъзнатост, то се трансформира от самосебе си.

"Егото винаги търси да открие нещо. Духът вижда това, което вече е там."

~Мариан Уилиямсън


                 

Сянката на индуския Луцифер, Маха-асура, също казала, че завижда за блясъка на светлината на [Теомертмалога или] Създателя и като глава/начело на по-низшите асури (не богове, а духове [или монади, които не знаят]), разбунтували срещу Брахма; За което Шива го хвърлил в Патала Лока(Малкут).

~ Тайната доктрина на Елена Петровна Блаватска (1831 -1891)


               

"Ако във вас има страх - животът ще ви плаши;
Ако има агресия - животът ще ви "напада";
Имате ли желание да се борите, ще имате съперници;
Изпитвате ли вина, животът ще намери начин да ви "накаже";
Задържате ли в себе си обиди, животът ще ви обижда още повече..
И всичко това е само с една цел, да видите себе си, да разберете какво носите в Душата си. Животът ви вижда такива, каквито сте отвътре, а не във вида, в който се представяте."

Източна мъдрост
от Хули Леонис


                 


"Когато една идея заеме изключително ума, тя се трансформира в действително физическо или психическо състояние. Напълнете мозъка с възвишени мисли, най-висшите идеали и ги поставете ден и нощ пред вас и от това ще дойде великата работа. "

-Свами Вивекананда


                   


"Ако няма Самота, няма растеж. В самота най-безразсъдното семе се издига от земята и расте към слънчевата светлина." 

~ Андрес Лопес

Всяко дело, което някои вършат за себе си, за да придобият анимическо и духовно развитие, винаги е свързано с изолация (много добре разбрана), защото под въздействието на живота, както винаги го живеем, не е възможно да се развие нищо друго, освен личност.

~ Самаел Аун Уор (1917 г. - 1977 г.)Състоянието на благополучие вътрешен покой - щастие - е естествено...

Не се стремете към щастие. Ако го търсите, няма да го намерите – стремежът е антитеза на щастието. Щастието винаги е нещо изплъзващо се, докато свободата от нещастието винаги е постижима и то постижима сега, в този момент – в момента, в който престанете да си създавате истории за вашето нещастие. Нещастието срива естественото състояние на благополучие и вътрешен покой, източник на истинското щастие.
Екхарт Толе


Дори шайка разбойници трябва да се подчинява на някои морални правила. Те могат да ограбят целия свят, но за да останат банда, не трябва да крадат един от друг.
Рабиндранат Тагор


„Само безалтернативното осъзнаване може да доведе до недвойственост, до помирение на противоположностите във всеобщо разбиране и пълна любов. Аmа et fac quod ris. Ако обичате, можете да направите, каквото пожелаете. Но ако започнете да вършите това, което искате, или да вършите това, което не искате, в подчинение на някаква традиционна система или представи, идеали и забрани, вие никога няма да обичате. Освобождаващият процес трябва да започне с безалтернативното осъзнаване на това, което желаете, и на вашите реакции на системата от символи, която ви казва, че трябва или не трябва да желаете.

Чрез това безалтернативно осъзнаване, което прониква през последователните слоеве на аза и подсъзнанието, ще дойдат любовта и разбирането, но от друг порядък, различен от този, с който обикновено сме запознати.

Това безалтернативно осъзнаване – във всеки момент и при всички обстоятелства в живота – е единствената ефективна медитация. Всички други форми на йога водят или до сляпо мислене, което е резултат на самодисциплина, или до някакъв вид самопричинен екстаз, някаква форма на фалшиво самадхи.“

Джиду Кришнамурти, „Първата и последна свобода“


              

„Страхът се появява, когато искам да се вместя в дадена схема. Да живееш без страх означава да живееш извън схемите. Желанието да живея по даден начин е извор на страх. Трудностите, които изпитвам, се дължат на желанието ми да живея в дадени рамки.“

Джиду Кришнамурти

             


Докато его-умът управлява живота ви, не можете да се почувствате истински удобно, не можете да намерите покой или себеосъществяване, освен в кратките мигове, в които постигате желаното, когато се осъществи няка­къв ваш силен стремеж. Тъй като егото е изкуствено съз­дадено себеусещане, то има нужда да се идентифицира с външни неща. Трябва постоянно да бъде защитавано и подхранвано. Най-честите отъждествявания на егото са свързани с имущество, професия, социално положение и признание, знания и образование, физически облик, специ­ални способности, връзки, лична и фамилна история, убеждения, както и с политически, национални, расови, религиозни и други колективни самоличности. Нищо от тези неща не сте вие.

Страшничко ли ви се струва? Или изпитвате облекче­ние? Рано или късно ще трябва да се откажете от всички тези неща. Сигурно още ви е трудно да го повярвате и аз, разбира се, не ви карам да вярвате, че самоличността ви не е в нищо от тях. Сами ще узнаете, че е така. Това ще стане най-късно когато почувствате наближаването на смъртта. Смъртта е събличане на всичко, което не сте. Тайната на живота е в това да „умреш преди смъртта“ -и да разбереш, че смърт няма.“
Екхарт Толе, „Силата на настоящето“
 
              

"Работете непрестанно, но се откажете от всяка привързаност към работата". Не се идентифицирайте с нищо. Дръжте умовете си свободни. Всичко това, което виждате, всички мъки и болки са необходими условия за (съществуването на) този свят; бедността, богатството и щастието са мимолетни; те не принадлежат на нашата истинска природа по никакъв начин. Нашата природа е далеч отвъд щастието и нещастието, отвъд всеки обект на сетивата, отвъд въображението; и въпреки това, ние трябва да продължаваме да работим през цялото време. "Нещастието произлиза от привързаността, а не от работата". Веднага щом се идентифицираме с работата, която вършим, ние се чувстваме нещастни; но ако не го правим, няма да бъдем нещастни.

Свами Вивекананда
      
               


Този "аз" и "моето" са причина за цялото нещастие. С чувството за притежание идва егоизмът, а егоизмът поражда нещастието. Всяко егоистично действие или мисъл ни привързват към нещо и ние моментално се превръщаме в роби.

Всяка вълна в читта (умствената материя), която казва "аз" или "моето", моментално ни слага верига и ни прави роби; и колкото повече повтаряме "аз", "моето", толкова повече робството ни нараства и нещастието ни се увеличава. Карма йога ни учи как да се радваме на красотата на всяка една картина в света, но без да се идентифицираме с нея.
Свами Вивекананда


             

Гмурнете се в света и научете тайната на работата:това е Карма йога. Не бягайте от колелата на световната машина, а стойте вътре и научете тайната на работата.
Работейки вътре в тази машина по правилен начин, е възможно човек да излезе извън нея. Пътят към
освобождението минава през същия този механизъм.

Свами Вивекананда

       Образованието е проявление на съвършенството, което е вече в човека.

Какво представлява днешното образование?

Книжното познание? Не.

Познанието от различните области? Не е и това.

Образование се нарича обучението, чрез което бива постигнат контрол над потока и изражението на волята и чрез което тя става плодотворна.

Сега се замислете: образование ли е това, в резултат на което волята, бивайки задушавана в продължение на поколения, е почти унищожена?

Образование ли е това, под тежестта на което старите идеи — да не говорим за новите — изчезват една след друга?

Образование ли е това, което бавно превръща човека в машина?

Свами Вивекананда

      


"Значителна част от хората, които срещаме на улицата, са хора, които са празни от вътре, т.е. те вече са вече мъртви." За нас е късмет, че не ги виждаме и не го знаем. Ако знаехме, броят на хората които наистина са мъртви и колко много от тези мъртви хора управляват живота ни, трябваше да се побъркаме от ужас ".
~ Г. И. Гурджиев


            

Когато човекът се заеме да създаде нещо, той, така да се каже, поставя нови небеса, и от тях нещото, което той желае да създаде, потича към него... Защото големината на човека е такова, че той е по-велик от небето и земята.
ПАРАЦЕЛЗ

             
"Ако промените начина, по който гледате нещата, нещата, които гледате, се променят."

~ Уейн Дайър


"Вътре в човека са всички елементи, които оформят Вселената и всички съществуващи принципи, са взаимосвързани: Той докосва земята с крака, въздух с ръце, с главата небето а чрез Духа той се свързва с Божествеността, откъдето идва и където трябва да се върне. " 

-Samael Aun Weor


Събуждане на съзнанието - Самаел Аун Уеор, Революция на Диалектиката

Променете характера си, възлюбени, променете го чрез интелигентни действия, освободени от битката на противоположностите. Аз говоря с вас за пътя на действието, освободен от болезнената битка на противоположностите. Когато вратите на фантазията са затворени, органът на интуицията се събужда. Интуитивното действие ни води от ръката към пробуждането на съзнанието. Нека да работим и да си почиваме щастливо, изоставяйки себе си в хода на живота. Нека изчерпим размътените и метиляви води на обичайното мислене. По този начин в празнотата ще изтече Гнозис и заедно с това щастието на живота. Това интелигентно действие, освободено от битката на противоположностите, ни издига до точката на счупване. Когато всичко върви добре, твърдият покрив на мисленето се счупва. Тогава светлината и силата на Вътрешния Аз наводняват ума, който престава да мечтае.АКО ЧЕРНАТА ЛОЖА Е ДЪРЖАВНА (НЕ)СИГУРНОСТ , БЕЗСМЪРТИЕТО Е ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

"Има много нива на живот, които не можем да видим и да знаем, но със сигурност съществуват. Има един по-голям свят, достатъчно голям, за да включи безсмъртието ... Нашите духовни навици принадлежат на този по-широк свят ... Ако смъртта очевидно е външен факт, безсмъртието е вътрешна сигурност. "~ Manly P. Hall


"Има много астрални планети, изобилствуващи с астрални същества."

~ Шри Юктешвар


"Красотата в астралния свят е известно като духовно качество, а не като външна конформация. Астралните същества придават малко значение на особеностите на лицето. Те обаче имат привилегията да се костюмират по желание с нови, цветни, астрално материализирани тела. Точно както светските мъже правят нов масив за гала-събития, астралните същества намират възможност да се посветят в специално разработени форми. "

~ Шри ЮктешварНякои житейски пътища са свързани извън времето от прастара орисия която отеква извън вековете...


Никоя представа не му бе по-омразна и ужасна, отколкото тази да поеме служба, да се придържа към точно разпределение на деня и годината, да се подчинява на други.

Хесе, "Степният вълк".


"Да държим езиците си, когато всички говорят, да се усмихваме без враждебност на хората и институциите, да компенсираме недостига на любов в света с повече любов в малките, личните дела; да бъдем по-верни в работата си, да проявяваме по-голямо търпение, да се откажем от евтиното отмъщение, което може да се получи чрез подигравка и критика: всичко това можем да направим."

- Херман ХЕСЕ


“Днешното представяне на истината е доста повърхностно, да не кажем, че практически отсъства. От една страна, критерият на истината за материалистите е практиката, забравяйки, че практиката може да докаже всичко, което е угодно. А това е необходим, но все още недостатъчен критерий за истината. От друга страна, религиозните лидери твърдят, че истината – това е Бог, на видно място поставили авторитета на Светите писания, които са дошли до нас изкривено и фалшифицирано (не без помощта на завоевателите) в полза на църквите, зад които също се забелязват контурите на “световното правителство” и неговите “господари”.”


Океанът на съзнанието е онова, което се нарича Космически ум. Физическите енергии във външната вселена и духовните енергии в човека представляват една и съща енергия. Ние трябва да излезем отвъд сетивното ниво, за да се гмурнем дълбоко в Океана на съзнанието. Медитацията е най-добрият метод за това.


Човекът като морска птица
е произлязъл от океана на душата.
Земята не е
последно място за почивка
за птицата родена от морето.

- РумиВеднъж сънувах, че съм пеперуда, летяща в небесата. Когато се събудих, се зачудих дали съм човек, който е сънувал, че е пеперуда или съм пеперуда, която сънува, че е човек?
Джуанг Дзъ
 


За погрешните възгледи на Согиал Ринпоче

"Учителят" твърди, че ригпа се намира вътре в сем т.е. в мисловното съзнание, което умее да анализира и различава. Излиза, че ригпа, която, както казва самият той е вечна, се намира вътре в нещо, което е непостоянно. И наистина сем, мисловното съзнание, изчезва, ако сме в дълбок сън, кома или умрем. Къде отива тогава ригпа? Да не би и тя да изчезва? Как е възможно нещо вечно и постоянно да се намира вътре в нещо временно и непостоянно, което е различно във всеки нов живот?

Да се счита, че съзнанието, което говори, чувства и преживява последствията от делата, се преражда, е голяма глупост. Просто мисловното съзнание "сем", за което става дума, е непостоянно и със сигурност не преминава от един живот в друг. Следователно да се твърди, че то е едно с "ригпа", която е вечна и постоянна, е най-обикновена ерес, недостойна за някой, който твърди, че е будист.

https://buddhistheart.jimdo.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%…"Жената е последното творение на Господа. Всяко последно творение е по-високо от предидущите."

- Петър Дънов


Защото човешкият живот е комбинация на материя и дух душа, то целия процес на ведическите знания е насочен към освобождаване на душата дух от замърсяване на материята. 
Шримад Бхагаватам 2.1.3, 
Шрила Прабхупада


Докато ВЕДАическите свещени писания учат, че душата=животът(Джива-атма) и е нематериална, то Абрахамските религии учат, че душата била "дух в материя"(сиреч не е идивидуална), че душата е тленна и, че "животът е в кръвта"; Т.е. душата е "жива" САМО в кръвта. Това автоматически показва, че растенията, които нямат кръвоносна система и Астрално съзнание, "нямат душа". Нещо повече - Абрахамските религии учат, че "САМО човекът притежава душа", въпреки, че САМИ си противоречат с твърдението в Битие, че "животът е в кръвта", а кръвоносна система имат и животните!!!(но няма изненади с противоречията в Библията- при толкова много плагиатстване и нагаждане - накрая се получава буламач. Важното е заповеди да има, тъй като при заповедта не мислиш!) От по-долното е видно, че душа=живот=кръв:
Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна;
давам ви всичко, също както дадох зелената трева.

4. Да не ядете обаче месо с живота му, т. е. с кръвта му.
( Православна: 4. Само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яжте)

5. А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам;от всяко животно ще я изискам; и от човека, да!
( Православна: 5. Аз ще изискам и вашата кръв, в която е вашият живот,ще я изискам от всеки звяр, )

От брата на всеки човек ще изискам живота на човека.
Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее;защото Бог направи човека по Своя образ .
Битие 4:6

Същият този дух Йах е обожател на въздухът, само, че не- ПРАНА, а - на пушекът от изгоряла плът.
"....това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу


                

Живото същество никога не се ражда и то никога не умира. То е вечно и неразрушимо и то продължава да живее след унищожаването на временното си материално тяло.

                          

Тялото е временно превозно средство. Без душата, тялото е като кола без шофьор....
              

Трансцеденталната вибрация е еднакво привличаща за всеки, без значение какъв е неговият език, националност, вярване или каста. Защото се излъчва от дълбините на душата.

"Светът е готов за мистична революция, откритие на бога във всеки един от нас."

- Джордж Харисън