понеделник, 31 октомври 2016 г.

ЗОМБИКАЛИПСИС-В началото Бог сътвори небето и земята и зомбита изпълзяха от пяната на сътворението
-А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Бог каза: „Мамка му, какво ще правя с тези зомбита! Прецакват ми цялото място.”
-И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И зомбитата запищяха, сякаш очите им изгаряха.
-И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
-Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И настана вечер, и настана утро, ден първи. Бог си направи коктейл.
-Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта. И трето светило, което излъчва радиация и съживява мъртва плът и от време на време изстрелва астероиди, в случай че сътворението Mу има нужда от прекрояване.
-И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде. И така дойде Джордж Ромеро. Мъжът бе самотен и Бог направи създание, за да му прави компания. Нарече я жена и по-точно- Мила Йовович.
-Бог каза: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
-А на всички земни зверове, на всички въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна; и стана. И Бог тогава създаде вегетaрианците.


Йоан:
-защото Бог обичаше толкова света, направи Своя Син зомби, и който е ухапан от Сина ще стане също зомби и немъртъв завинаги.
-След това Исус дойде с учениците Си в Юдейската земя и там се задържа с тях и кръщаваше и зомбифицираше.
-И възникна спор между Йоановите ученици и един юдеин относно очистването и зомбифицирането.
-И дойдоха при Йоан и му казаха: „Арггхх, грргхх, уорххгг” защото бяха зомбита и не можеха да говорят.

Притчи и псалми:
Притчи на Соломон, ухапан от Давид, Израелев цар на зомбитата:
-да се познае вкуса на плът и мозък.
-страхът от зомби е начало на познанието.
-Внимавай! –„Проклятие!”
-И Бог каза на Сатаната: „От къде по дяволите се взе ти” ха-ха, тази шега никога няма да остарее!”

-Господи, от къде идват всички тези зомбита, мнозина застават против мене.
-Те всички идват да ме изядат.
-Но ти, Господи, дай ми пушка, машина на смъртта.
-И аз извиках: „Горете в ада зомбита!”.
- И легнах и спах; и станах, защото е лоша идея да спиш, когато има наоколо зомбита.
-Няма да се убоя от десетки хиляди зомбита, които навред са се изправили против мене.
-Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; защото Ти си наранил в челюстта всичките ми неприятели;
и си ми дал пушка.

Изход:
1.Тогава Бог изговори всички тези думи:
2. Аз съм Йехова, твоят Бог, Който те изведох от зомби-населената Египетската земя, от дома на робството и яденето на мозъци.
3. Да нямаш други богове или зомби-богове освен Мене.
4. Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята; никакви зомбита!5. да не им се кланяш, нито да им служиш или носиш мозъци, защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,
6. а показвам милости и предпазвам от зомбита към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
7. Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му и ще му прати приблизително пет зомбита да пируват върху тялото му.
8. Помни съботния ден, за да го освещаваш.
9. Шест дни да убиваш немъртвите и да вършиш всичките си дела;
10. а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не убиваш никакви зомбита, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти;
11. защото в шест дни Господ направи небето и земята, и зомбитата, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
12. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог, освен ако не са от ходещите мъртъвци.
13. Не убивай незомбита  а зомбигоите.
14. Не прелюбодействай, освен ако годеницата ти не яде плът.
15. Не кради от незомбита, но от зомбигоите.
16. Не свидетелствай лъжливо против ближния си а против зомбито/гоя от съседната къща.
17. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито мозъка му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти, но пожелавай всичко това от зомбитата -гои.

неделя, 30 октомври 2016 г.

Тъканта на мирозданието


http://veterivoda.ru/wp-content/uploads/lo-shu.jpg


Магическия квадрат на Сатурн, китайската Книга на промените и корпускулярно-вълновата природа на квантите. Валерий Кондратов комбинира тези понятия в последователна хипотеза, как да се изгради структурата на Вселената. 


Свещенната костенурка. Квадрата Ло шу. Хексаграма на Сатурн.

Историята на магически квадрат е с произход от Китай. Преди около 5000 година, Фу Хсиа, регулирайки руслото на Жълтата река, така че не се наводнява полето, видял една костенурка, и той не можеше да си представи как ще се отрази на системите за гадаене по целия свят. И двата пъти китайците вярват, че Бог живее в черупките на костенурки, както и биволски рога, така Фу бе изключително щастлив да я види. В допълнение, костенурката се смята за символ на дълголетие и щастие. Fu бил поразен, от перфектния магически квадрат който видял на черупка й. Моделът на костенурчата черупка, образува в полето магически квадрат 3х3. Всеки комплект както хоризонтално, така и вертикално и диагонално в размер даден 15. В наше време, квадрата е известен като Лo-шу, или речна живопис. С течение на времето, с помощта на този квадрат е сформирана основата на Идзин, китайската астрология, Фън Шуй, Ки, японското китаку и други видове нумерология.


Линиите на костенурката били черни и бели. Черното започнало да се олицетворява на Ин и бяло - ян. Може би нечетните числа са били приравнени на бялото, а четните - в черно. Даоисти вярвали, че цялата вселена може да се систематизира на ин и ян. Те са отишли малко по-далеч от истинското учение на Фу, като разпределили, кои от деветте числа носят късмет, а кои - неприятности. В даоизма за номера, талисмани, се считат единицата, три и осем. Пет може да олицетворява не само късмет, но и лош късмет. Две, четири, шест, седем и девет символизират нещастие.

Магический квадрат Фу  бързо спечелил популярност в целия свят. Той е проучен от Питагор и неговите последователи. През Средновековието Корнелий Агрипа Неттесгеймски обърнал внимание на факта, че древните са вярвали,  че броят/числата са ключът към разбирането на вселената. Той кръстен на квадратен Ло-шу "квадрата на Сатурн."

Тъканта на Вселената.

В началото на XX век,  Валерий Павлович Кондратов, анализирайки руните дошъл до разбирането че в основата на тяхното писане лежи цифровия, магически квадрат на Сатурн. Ето какво пише авторът на това откритие:

"Реших да се създаде мрежа (тъкан), където всеки следващ квадрат да е огледален образ на предишния с следващ общ ред (нещо вълнообразно), с помощта на цифров магически квадрат на Сатурн, като базова основа за бъдеща матрица. И ето, след това "приемане" всички руни, дори най-екзотичните, започнаха да намерит местата си. Не само руни, но и икони (символи числа), знаци като малтийски кръст, свастика и други. Това е начина, по който дойде откриването на тъканта/материята на Мирозданието.

                
                       http://modcos.com/images/articles/oleg/2011/04/15_02.jpg

При описанието на характеристиките на руните се говори за потенциалната мощ, скрита в тяхното начертаване. Именно квадрата на Сатурн отразява енерго - материалните процеси във Вселената, и преходите между нива на реалността. Както и енергийно-времевата връзката, - на енергията на времето с психични сили и тяхното влияние върху трансформацията на други форми на енергия в материя и обратно.

     

Опростено, последователността на процесите е, както следва: "1" - пасивна въздух, под влиянието на външен (или вътрешна експлозия) отива/преминава в "2", възбуждане на етера (вълнисто/вълни), в която има набор от високоскоростни вълни с възли и анти-възли. Добавянето на анти-възли произвежда вихрови процеси, "3", с противоположни завъртания/спин ( "+", "-", което впоследствие се случват/проявяват в частици и античастици) по различни посоки в пространството. Във физиката това се нарича слаби взаимодействия. В допълнение, при наслагване на слабите взаимодействие, възникват електромагнитните вълни "4", който след това се свързва с времето енергията (духа, психическа енергия) "5" което води до "6" кондензиране агент /вещество(нека го наречем кварките). От които е построено всичко останало, "7" от електрони да галактики. Но в същото време проявената "гравитация"/сила "8", дърпа материала до състояние на черната дупка "9". И процесът отива към следващото ниво, или се повтаря.

Трябва да се разбере, че именно психическата енергия (известен още като Spirit време или енергия) създава тази реалност, и я поддържа да не бъде унищожена.

Ние непрекъснато произвеждаме от тази енергия. Ние и затова сме създадени. И със своите емоции създаваме или унищожават реалността около нас. Човешкият мозък постоянно генерира и излъчва около 25 вата енергия, която по някакъв начин взаимодейства със света. Именно това взаимодействие е в основата на магия, вълшебства, магьосничество, както и създаването на различни eгрегори.

               http://gorgid.info/wp-content/uploads/2015/11/tkananu.jpg

Опитвайки се да организират своите места на тъканта на Вселената въз основа на "Начална генна лингвистика"  Г. С. Гриневич, доведе до необходимостта да се изгради в системата енергия и състояния на материята, като да действат в тъканта на Вселената. За тази цел, на всяка цифра е възложена/присвоена определена енергия или състояние, която създава ето такава графика. Тази графика показва на едно място всички известни енергии и техните взаимодействия, и добавя нови взаимодействия (фотон-време и фонон - време), плюс отваря разбирането, че звука е подреден/устроен като електромагнитното поле, т. е. се състои от две полета, вибрационно и силово. Тя показва общите единици/вузли в звука и гравитацията, както и в електрическото поле и слабото взаимодействие. И следователно, възможността за взаимни реакции чрез тези възли. Резултатът беше Геометрията на единното поле.

По мое мнение, проблемът с разбирането на принципите на енергийните полета от учените се състои в опитите да ги обобщим. Например, под електроенергията, веднага разбираме трите сили: - електрическо поле, магнитно поле и движението на електроните. А сега се включва и слабото взаимодействие  и всичко това става "електрослабо взаимодействие." От тук е кашата в главите им.

Същото важи и за звука. Както аз го разбирам по своята същност никой не разбира, защото никъде в интернет не намерих работа по разлагане на звука на съставните му части (полета), въпреки че са му изобретили квант - фонон. А, всъщност, звука както и "електрослабите взаимодействия" се състои от същотото количество компоненти: вибрационно поле, силово взаимодействие гравитация и носител (вероятно позитрон).Всичко това ми позволи да приеме идеята, че всички енергийни взаимодействия се случват в етерна среда, и тази среда, има структура, подобна на кристал. В тази структура има частици от които е съставен, и те са отговорни за всички видове взаимодействия. Това ми напомни за съществуването на "Окултната Химия" от Чарлз Ледбитера и Ани Безант, която описва практиката на ясновидството, с най-малката неделима частица от нашия свят - Ану. Именно поведението на тези частици (Ану) най-добре демонстрира взаимодействието на енергиите в актуализираната Геометрия на единното поле. Предполагам, че ролята на положителен и отрицателен Ану играят позитрон и електрон.

            
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2010/08/pantipannihilation2.gif

Предполагаем механизъм на взаимодействие:

От 4 чрез измерване чрез (9) се получава сигнал под формата на гравитационна вълна (9-8), за необходимост/потребност от материя/вещество. Във възелът (8), този сигнал се трансформира във възел пространство-време (5-5) във вълна вибрационна вълна (звук) (8-7), която се подава към клетъчната мембрана (6) (положителния Ану), увеличавайки по този начин въртенето на силното взаимодействие. Въртенето на силното взаимодействие (6) завърта слабото взаимодействие (област усукване- торосионно поле) в областта (1-2), което води до извличане на веществото и енергията от второ измерение, проход към което е (1). Това усилва слабото взаимодействие във възел (2) което се превръща чрез пространство-време в електрическо поле (2.3) и то действа върху клетките (4) (отрицателната Ану) ускорявайки въртенето на магнитното поле (4), което води до преминаване на енергия във вещество през пространствено-времева стояща вълна в участъка (4-5-6). 

         
                                http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=817

Всичко това е подобно на принципа на мълнията, в земята бие светлината (управляващия сигнала) и когато стигне земята, мълнията отвръща на удара ".

          

http://gorgid.info/wp-content/uploads/2015/11/tkansily.jpg


Такъв модел на Вселената Платове илюстрира корпускулярно-вълновия характер на елементарни частици, когато под влияние на енергията време, (или психическата енергия, Дух), взаимодействащите фундаментални енергии се концентрират до състоянието на материалните частици и античастици, и след това отново да попаднат в сферата на вълната(разпадат се на вълново поле). За да научите повече за вселената на Валери Кондратов може да посетите сайта му«Палеотехнология» (paleotehnolog.ru).

http://1.bp.blogspot.com/-oE25VyAjoYg/UX6QAwFB_OI/AAAAAAAABLM/pk9OG6uyHpU/s1600/nphys1794-f1.jpg

Как се появи футбола в Англия/Удар с глава или шут на глава?Отборните игри с топка са практикувани от жителите на Мезоамерика (на територията на днешна южната част на Мексико до Северна Коста Рика) още преди 3400 години. И в тези игри е имало религиозно зърно: топка, направена от сока на каучукови дървета, символ на слънцето - неговата животворна енергия. И не е изключено мачовете да са били устройвани между групи от военнопленици лишените от свобода, като губещите - били умъртвявани в жертва на боговете.

http://image.wikifoundry.com/image/1/VAM_qPuXmcCL5xGawz3gFg66602/GW366H500https://londoncelticpunks.files.wordpress.com/2015/02/diry-glass2.jpg?w=350&h=200&crop=1


http://image.wikifoundry.com/image/1/sypn_livvhdiyx6T8ch1Jg35749/GW640H360

Египтяните, използвани за тази забавна увити в ленена кърпа семена. 


https://image.tmdb.org/t/p/w1280/eEkMDUTl1aXzaOKOdCEbJfTaele.jpg

А гърците, вместо семена, използвани за косата (не, не човешка). 

  
                        
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/37/4f/9b/374f9b45149ed76e5706aa4265241bd8.jpg

             Към Галия с ограбеното от Тракия светилище на Дионис

От елините футбола преминал към римляните, който, както се полага на едни смели войнни, отработвали с помощта на тази игра тактика и стратегия. Съобщава се, че отборите им са били разполагали в четири реда: нападатели, халфове, защитници и Вратари - всичко като на бойното поле.

                     
                        Галите разгромяват Римската империя

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           

Като нарицателното за грубо отношение към изкуството, и в частност към културните паметници, определението вандализъм започва да се използва след Великата френска революция. Но поводът за наричането на разрушителното поведение на индивидите спрямо културните паметници и към чуждото имущество въобще, е превземането на Рим от вандалите през 455 година.

             


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Vandals_Migration_ua.PNG
На 2 юни 455 година, предвожданите от Гейзерик вандали влизат в древния град и в продължение на две седмици го оплячкосват. Свидетели от онова време обаче говорят не толкова за рушене и унищожаване на паметници и ценности, колкото за буквалното им ограбване.

Но преди да се стигне до този “вандалски акт” историята разказва за това, как могъщият някога Рим загнива и става бледо копие на самия себе си. В края на IV и началото на V век Римската империя е в упадък. През последните десетилетия на IV век по северните граници на Западната римска империя започва раздвижване на племената, живеещи в съседство с римляните. Под натиска на готите и хуните едно от племената, населяващи земите между реките Висла и Одер (територията на днешна Полша), поема на юг. През 406 година вандалитедостигат до Рейн и заедно с племената на аланите и севите се прехвърлят на територията на богата римска провинция Галия.

Съкровищата, които вандалите отнасят със себе си, през 534 година стават притежание на Византийската империя, след като нейните войски успяват да разгромят варварската държава. Ценностите и паметниците са натоварени на кораби и са пренесени в Константинопол.


 http://site.avtokrator.net/
               Падането на Рим на 2 юни 455 година е третото в историята на града. Преди това през 410 година Рим е плячкосан от вест готите, а за пръв път градът се налага да коленичи пред галския завоевател Брен през далечната 390 г. пр.н.е.

   

         

С ограбването му през 455 година градът на Цезарите е съвсем разорен. Две десетилетия по-късно германския вожд Одоакър сваля от трона последния римски император Ромул Августул и с това се слага край на съществуването на Западната римска империя. На изток Византия и Константинопол се превръщат в новия “център на света” и това продължава до 1453 година, когато на свой ред Византия пада под владичество на османските турци.-----------------------------------------------------------------------------------


Изследователите имат основание да смятат, че по-късните римляните са привнесли тази игра с тях във Великобритания, където тя пуска дълбоки корени. Говори се, че суровите островни момчетата от време на време, организирали мачове и с човешки глави ... Но достатъчно пустословие. Нека се обърнем към доказани факти.

             
                                         Келтски футболист
http://www.woodlandbard.net/2016/02/celts-art-and-identity.html

Първото документирано споменаване на футболен мач в Обединеното кралство се отнася за 1170 г.сл. Хр.: "След вечеря, градската младеж е на терена, за да играе с топка, която е доста разпространено ... Представители на по-възрастното поколение(бивши затворници) се събирали, за да гледат мача. Последните не на шега се разгорещявали от гледане на необузданите младежи в действие и се чувствали като партньори в този процес ", - казва секретар на Томас Бекет, Уилям Фитц-Стивън.


Но проблемът е доста по-различен: до средата на 19-ти век при игра на топка почти не са се спазвали никакви правила. Да разгледаме по точки.

http://ic.pics.livejournal.com/enjoy_england/76576118/179032/179032_90


• Екипът/Отбора можел да бъде от произволен брой хора. Хората в онези дни са били свободни от комплексите на цивилизовано общество, най-малко, когато се стигна до участие в футболни мачове. Сега за да започнете играта, трябва да се поиска за разрешение, "? Може ли" В този случай, трябва учтиво да откаже: "Съжалявам, че вече имаме пълна група", или дори още по грубо :. "Не, вие сте твърде дебел" И преди хората просто следван принципът на Цезар: "Veni/Дойдох, Vidi/Видях, започнах да играя."

          • Площадката/Стадиона е можела да бъде всякакъв размер. Например, терена понякога е включвал областта на пътя, свързващ двата града (транспортната артерия). Вратите при това, разбира се, били входовете на църкви, разположени на няколко километра един от друг(къддето и част от играчите се опявали след вакхалията). И недай боже ако безпомощен скитник се окаже на пътя на жадните за кръв играчи!• Спомням си, когато бях студент, от време на време попитах моя учител по арабски, и това е възможно, казват те, кажи-така или така, че. На което той ми отговаряше: "Денис, на арабски може да бъде всичко." След това същото е било и във футбола: бутане, загуба на равновесие, хвърляне, бокс, припадъци, удари (с ръце и крака), стоманена скоба, задно "маваши", скок с двата крака в гърдите на съперника, колективна атака на лъжливец и мн. др..

           • В допълнение, по време на играта играчите са най-вече в състояние на алкохолно опиянение. Въпреки че, честно казано, леко пиян е било норма за Англия (през 19 век, както днес в Русия): водата е била опасен продукт, и хората, угасяли жаждата си с бира. Въпреки че "алкохол", разбира се, не всички. През 18-ти и 19-ти век, особено в страната са възникнали много общества за въздържание който призовавали обществеността към здравословен начин на живот и честен труд.

         
        


Накратко, футболът е често причина за масови кръвопролития, а властите започнали да наказват играчите с тежки глоби и дори затвор в продължение на няколко дни. В частност, през 1314, Негово Величество Едуард II се оплаквал, че "играта на футбол води до бунтове и жестокости." Въпреки че в действителност, царят повече се безпокоял не е за обществена безопасност, а за войната с Шотландия, за провеждането на която той се нуждаел от добри стрелци. Един добър стрелец - е този, който учавал от сто стъпки в центъра, за което се изисквали упражняване. Но вместо да се занимават с този полезен въпрос на държавна важност, младежта гонила топката. Затова и монархът смъмрил футбола.


       

                       Стрелба с лък, Джефри Лътрел псалтир, 1325

Неговият приемник Едуард III в 1331 потвърдил мярката - в навечерието на войната с Шотландия. Същото направили и следните царе: Хенри IV (1388), Хенри V (1414), Едуард IV (1477), Хенри VII (1496), и така нататък.

           
                    Мач между "отборите" на Thames и Townsend, 1846 г.

Но как може да спре хората да се забавляват?! Представете си тогава реалността: обикновенния човек/гой -  както и днес - работи усилено, страда  лишения, унижения, произвол на власта. Разбира се, в сърцето си натрупва гняв, от които просто трябва да се отърве, в противен случай - лошо за властимащите. А къде можете да дадете простор на чувствата си, къде можете да наръгате противника - един вик на отчаяние и радост? Във футбола!

     

Жестоката забава набирала популярност. През 18-ти век, играли футбол в почти всички училища и университети. Много от ръководителите на учебни заведения насърчавали спорта, твърдейки, че тя помага за укрепване на тялото и духа.            


http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/4/113/727/113727426_large_etertrewwrrrrttt.jpg

     


           

> ТАЙНИ И ЯВНИ РИТУАЛИ ВЪВ ФУТБОЛА- ИГРА НА ИЛЮМИНАТИ


И все пак, защо футболът е изобретен във Великобритания? Днешната модна ревизионистка версия, твърди, че родно място на футбола е не Англия, а Древна Гърция, Рим, Китай, Италия, и дори предколумбова Америка. По мое мнение,зад всички тези версии стои утвърждаване, че "Галисия е Родното място на масончето Исус Христос" Като се има предвид популярността на футбола в света, всички искат да бъдат негови основатели.

Първите футболни правила, близки до днешните, са формулирани от Футболната асоциация на Англия, 1-ви декември, 1863, след няколко срещи и дебати в механата/таверната "Волни зидари - масони" в Лондон. Мисля, механата със същото име не е избрано случайно. По-голямата част от британския елит се състои в масонски ложи. Така масоните са предците на съвременния футбол.
Футболът - това не е просто игра. Това е начин за контролиране на масите, клапан, което им позволява да се намали излишъкът от агресивната енергия. В XIX век британската управляващата класа е изправена пред проблема за отдих дъното на обществото. Обикновенния англичанин в онези времена малко напомня на Нютон и Шекспир. Това бил слабо образовано примитивно създание, прекарващо свободното си време в пиянство и битки. От тогава, до днес английските фенове не са се променили много.

Спорт и футбол/ За тях може да бъде използвана дефиницията на Мордохай Леви: “опиум за народа"                                                                                                      
Спорт, Политика, Религия
Това са аспекти от човешката култура, масови мероприятия и развлечения. За тях може да бъде използвана дефиницията на К. Маркс: “опиум за народа”
Днес футболът , а и другите спортове, изпълняват тази функцията да държат масите в едно състояние на опиянение, състояние на леност, извън действителността и настоящето, свързани с телевизора, в една необикновена връзка с техните богове, чиято религия е консумиране на спектакъла, за да продължава да се върти капитала. Да накарат хората да идентифицират с отборите, все едно, че са църкви, и да дадат пълномощие за личната власт на тези лица . Знаменитостите са в същност нашите шамани. Това означава, че в много от тези спортове, някой играе за нас. Някой друг е изправен пред мистерията на космическата игра, докато ние го поддържаме и пиейки бира си представяме, че сме там, на неговото място.
Не сте ли забелязали, че живеете във виртуална реалност?
Дори във времената, в които живеем сега в един глобализиран свят, в който голяма част от информацията е достъпна за много хора, все още намираме истини,които са скрити под маската известна като страст към спортните традиции или духа на конкуренцията.Футболът е една от формите за отвличане на вниманието на населението..Играта с топка се разви по опасен начин. От проста и невинна спортна дейност, тя прехвърли границите на забавното и здравословното, за да стане оръжие за контрол над масите,позната в йерархията на корпорациите с жаргон като "социално разсейване." 

 Ролята на корпорациите 
Невежеството на консуматора води след себе си безброй часове гледане на футболни мачове..Създава се една ситуация, в която няма никаква полза за зрителя.Не след дълго се превръща в социално поведение, което достига опасни размери. Това е мястото, където всяко нещо идва на мястото си,няма нищо лошо, когато човек е последовател на даден отбор,но когато се прекрачи границата на фанатизма, футболистите се превръщат в идоли и се започва лудо купуване на всичко, което се върти около цветовете на отбора. Последен писък на модата са блузките за кучета с имена на футболисти...
Любителите на футбола без да знаят как и защо се превръщат в потребители, неизбежно етикетирани. Освен това поставят и етикет на хората, според техните футболни предпочитания.

Манипулация на маситеФутбол, шоубизнес и други "димни завеси" манипулират масите, и не позволяват те да имат културна осъзнатост. Политици и други лица са заинтересувани да държат хората заети със защитата на футболният екип на града, на любим клуб.

Дори в собствената си държава, разделяйки ги от останалите, по причини, че не споделят тяхната"страст", винаги когато "случайно " се въвежда нов несправедлив закон , който е във вреда на болшинството хора, по същото време са организирани футболни мачове между отбори, които имат дългогодишна вражда!
По този начин те могат да се забавляват масите от хора, които пеят ентусиазирани името на любимия си отбор, докато бъдещето и съдбата им се решава по независещ от тях начин. Повечето мъже гледат спорт( в България основно футбол).”Плебеите” се забавляват , гледайки спорт ,но това забавление единствено в полза на „Елита”, защото той ги откъсва от истинските им проблеми и се радват за хора които ги карат да са щастливи или тъжни.

           

Спортът е заместител на определени емоции и изживявания, които не се случват на обикновения човек и единствения начин той да се докосне до тях е чрез спорт, тв предавания, екшън филм и т.н.. Може би търсят алтернативна реалност и да изключат,че има сметки, работа и др.. Неудовлетвореност кара хората да търсят изживявания с любимия отбор или спортист. Футболистите и другите спортисти са едни съвременни гладиатори, които получават милиони.Принципите за контрол над масите от древен Рим са живи и днес, но в различен вариант, заради различните условия. Един от тях „хляб и зрелища” е още жив. Някои хора се вживяли толкова много, че по форумите се срещат хора, които едва ли не най-големия им успех в живота, е че са избрали някой отбор, който печели трофеи и се обиждат едни други все едно е засегнато личното им достойнство.Да погледнем етимологията на думата футбол. Много мислят, че идва от foot (крак) и ball (топка) т.е. използва се крака за да се играе с топката. Това не е точно така. Понятието футбол обединявало всички спортове, играни от бедните хора в Англия. се Спортове в които стъпва на собствените крака на земята и това е причината американците да наричат футбол, играта която се играе по техните правила. Богатите са можели да си позволят да си купят кон, мотоциклет или кола и затова са се занимавали със спортове, като поло, различни състезания с коли, мотори и т.н.. Футболът, който е най-популярен по целия свят се нарича Association football ( съкращението е Сокър ), спорт Ръгби няма, а има Ръгби футбол. Още през 19 и 20 век виждаме, че в игрите съществува разлика между богати и бедни.Тоталитарните режими винаги поддържат спорта на високо ниво, за да пропагандират по този начин властта си Така народа е удовлетворен въпреки тоталитарния режим. Бай Тошо падна и спорта премина в частни ръце и спорта в България дръгна надолу и нуждата от „зрелища” бе запълнена със световен спорт и световни майстори. Кеф ти Висша лига на Англия, кеф ти испанската Примиера дивисион и Серия А на Италия, кеф ти Първа Будеслига на Германия . В допълнение българския запалянко може да наблюдава не толкова популярни първенства като руската примиер лига, холандската Ередивизя, втора дивизия на Англия,а ако му доскучае късно вечерта може да гледа аржентински футбол от другия край на планетата или да избере други американски спортове като баскетбол и хокей които могат да бъдат наблюдавани през нощта. Като допълнение българина може да наблюдава и родния шампионат, който може да не блести с майсторлък, но си е наш и тръпката да подрепяш родния клуб е много по-различна от тази да викаш за отбор който е на хиляди километри от теб. Като добавим, че у нас се излъчват най-престижния футболен клубен европейски турнир Шампионската лига и втория по престижност Лига Европа показва,че българския запалянко има много избор пред себе си.

В САЩ един отбор от НБА(баскетбол) и НХЛ(хокей) изиграва по 84 мача в редовния сезон , в МЛБ (безйбол) един отбор изиграва 162 в редовния сезон.Най-полуярния спорт в САЩ е американския футбол и един отбор изиграва 16 мача в редовния сезон . Във всяка лига играят от 30 до 32 и това означава, че цялата седмица на един американец е заета мачове не само на любимите си отбор, но на отбори които не е фен.


Плюс това има и колежански и гимназиони мачове за които са едно от малкото забавления в малките градове. За да не му пусне на един американец от спорт мачовете от различните лиги се провеждат през различен период в годината. В бейзболната лига мачовете от редовния сезон започват от април и продължават до септември,а плейофите започват септември и завършват октомври.В хокея и бейзбола първенството започва октомври до март,а април до юни са плейофите.В американския футбол сезона започва август и завършва януари, а плейофите са януари и февруари.Толкова много спорт отвлича постоянно вниманието на един американец.В Европа един отбор може да изиграе един до два мача на седмица.Седмицата със спортни събития на европееца не е толкова заета колкото американеца, защото един американец може да има два – три и дори четири любимия отбора от всяка от четирите популярни спортта в Северна Америка.Това което различава пристрастаноста на европееца от американеца, е че той се фанатизирва на тема спорт. В Европа футболните агитки приготвят хореографии, песни, факли и бомби за футболен мач. Да не говорим за футболното хулиганство което също отвлича вниманието на „плебеите” от реалните проблеми на хората. Хулиганските фирми в Англия водят началото си от края на 60те/началото на 70те.


През 70-те настъпва дълбока инфлация и много заводи фалират,хората остават без работа... И започват да се бият по стадионите и извън тях. Дълго време футболни хулигани са само хора от работническата класа, но с времето заможни хора започват да участват във „фирмите” защото според тях е добър начин за разпускане след тежката работна седмица . Заради футболното хулиганство в Англия на много места има камери под предтекст, че се наблюдават футболните хулигани .. Типичен пример за проблем-реакция-решение. В Европа и Южна Америка гледката не е по-различна, но там понякога преминават границата с използването на ножове и бомбички. През 90те в дербито на Аржентина Ривър и Бока, първите печелят с 2:0, след мача бяха убити двама фена на Ривър, а стадионът, на който се игра мачът, осъмна с надпис - "Изравнихме - 2:2".

                 

Според много хора футболното хулиганство е вид социален протест срещу статукство. Протест породен от скука, това се отнася най-вече за страни като Великобритания където оциалния им живот яко куца. В "богати" общества се изчерпва с материални интерес. В Италия има вид на сблъсък между бедни и богати региони.Има сблъсък на аристократичния север и бедния юг има ги , а в столицата Рим отбора на Лацио феновете му са основно хора от бедната част на града, а средната класа са в фенове на Рома. Това което допълва заетостта на европееца със спорт, е че в Европа има много различни футболни първенства, в които се играе различен футбол и има евротурнири и мачове на национални отбори в които има сблъсаци на различни култури . Футболният фен има избор пред себе си да гледа различни футболни лиги от различни първенства подобно на американеца който наблюдава различни спортни лига, но на различни спортове. Това важи за страни като България например, защото в страни като Испания и Англия където футбола е силен гледат основно местното първенство. Както споменах по горе българския фен има много избор за футбол. Той също така може да е привърженик на два, три и повече отбора от всяко първенство и така той хаби енергия за всичките си любими отбори.
С времето спортовете от занимание за плебеите стават и интересни и за „елита”. Поне така ни се създава тази илюзия, за да може да си мислим, че елитът се интересува от същите неща които и ние, за разлика от 19 и 20 век когато е имало различни спортове за бедни и богати. Така спортът футболът е добре смазана машина за пари. Спортистите получават милиони от заплати и реклами. Защо по дяволите един спортист получава повече от един учен или доктор ?


Тяхната професия не е толкова полезна за обществото ? Защото ние им плащаме заплатите ! Ние като гледаме мачове и постоянно генерираме рейтинг, а той генерира по-високи, заради по-високия рейтинг рекламата става по-скъпа, а с по-скъпа реклама ТВ правата на едно първенство се покачват.Ние сме тези които купуваме фенски артикули на любимите отбори.


Хората умират от скука и поради липсата на алтернатива продължават да гледат футбол и спорт.Въпреки, че футбола с всяка година става все по – скучен.Футболът и спортът от забавление за беди се превръща в зрелище за заможни. За десет години цените на билетите във вътрешните първенства са скочили 10 пъти (у нас - около 5-6). В елиминациите на Шампионската лига билетите са лукс, който си позволяват по-елитните привърженици. Квотите за билети за финалите в евротурнирите, с които от 75 000 места на трибуните едва 40 хиляди отиват за феновете на двата отбора. Другите се разпределят между спонсори, ВИП-ове, богаташи, олигарси и кой ли още не. Отново се създава разделение между бедни и богати в което богатите могат да си позволят да седят на първия ред или в ложата докато за плебеите остават гадните сектори и ТВ излъчванията.

Така се създава излюзията, че „Елита” има същите интереси като обикновените хора и, че не са по-различни от нас. Разни шейхове, руски мафиоти, евреи и американски банкери печелят от футболния и спортен запалянко.
Футболните клубове имат милиони дългове, които няма да бъдат изчистени, защото банката иска да има дълг от който да печели и тя буквално става собственик на отбора. Голяма част от хората са толкова обсебени от тази псевдо реалност, че са готови да преглътнат високите цени на билетите, прекръстването на отбори и стадиони заради спонсори, турнетата из Азия с маркетингова цел, в които грандовете и техните звезди изглеждат като клоуни, създаването голяма разлика между богатите и бедните отбори и т.н. и т.н. може да се изброява до безкрай. Скуката кара хората да правят едни и същи неща неосъзнавайки, че те отвличат вниманието им, а елита през това време крои своите планове докато повечето от нас изживяват една псевдо реалност.> ТАЙНИ И ЯВНИ РИТУАЛИ ВЪВ ФУТБОЛА- ИГРА НА ИЛЮМИНАТИ

            Започва план 5-та тръба демонично нашествие,пускане на духове през порталите в цял свят ,чрез енергиини пробиви/посредством ХААРП/ в ЕМ поле на Земята/което предпазва от джиновете на Анта-рикша-лока/ портали за вкарване на бхутас са стадионите. Когато затръби 6 тръба джиновете щели да се въплатят в материална форма!