вторник, 11 октомври 2016 г.

Как би изглеждала една планета, която е контролирана от рептилии?Според Зекария Сичин, планетата Тиамат, както шумерите наричат Фаетон, била разцепена на две от кометообразна планета Мардук (Нибиру), чието силно гравитационно поле повлякло близките комети (нейните спътници), които се разбили в Тиамат и образували широка цепнатина, при следващата обиколка на Слънчевата система, Мардук се ударила в Тиамат и я разцепила на две, след това нейния спътник-комета "Северния вятър" се блъснала в отцепената част и променил орбитата й, като тази част станала Земята, а другата половина е Астероидния пояс и спътник-кометата Кингу станала Луната. След като орбитата на Мардук била променена от гравитацията на останалите 10 планети включително и Слънцето, тази планета Нибиру се приближава до Земята веднъж на 3600 години, поради елипсовидната си орбита, излизайки извън Слънчевата система.

Но Tiamat е първичната богиня на океана, Watery planet Tiamat == водна планета Тиамат(бел. то Земят и тя е водна п.)Имаме и два праисторически богове Апсу (или Abzu)= който представлява прясна вода и Тиамат= представляваща океанските води.

Прясна вода => Апсу=изкуствено създаден куха-планета кораб

Солена вода =>Тиамат= Естествена планета


Мардук явно е бил кораб майка за завладяване на планети, а Апсу по малък боен кораб който заема орбита около Земята, прикрит с холограма.

              ФУСИ ( 伏羲 Fúxī) И НЮ-УА( 女娲 Nǚwā)


Фуси е един от най-известните герои в китайската митология. Той е първият от Тримата господари, управлява в периода 2852-2697 г. пр. н. е. Участва в повторното създаване на хората след Потопа, създава брачната институция, учи хората да готвят, да ловят риба с мрежи и животни с желязни оръжия, още изобретява триграмите Багуа, които по-късно залягат в основата на «Идзин»


Може да се разгледа семейството на Фуси и там лесно да се открият синовете на Ан – Енки и Енлил. Да отбележим само няколко основни елемента от китайската митология, които копират шумерския еталон.

-Някога небето и земята са били едно.
-Разделянето на небето и земята започва с удар.
-Всеки владетел (бог) има точно един помощник (везир).
-Пръв е създаден “черноглавия народ”.
-Хората са създадени от брат и сестра.
-Съществуват връзки “небе-земя”.

-Двама – Чун и Ли разрушават връзка (една от няколкото) “небе-земя”(Ера и Нинурта).

Повечето от световните митологии имат от горните елементи. Да се отрича единното им начало е все едно да се твърди, че мишките произлизат от ечемичени зърна и непрани ризи.
Големият “грях” на Тиамат е, че тя си прави “съвет” без разрешение. В него освен нея и съпруга и Кингу влизат още 10 новосъздадени тела (в текста са 11, но може би Кингу е броен два пъти). Това са 10-те светила-звезди срещу лъка на героя.

Няколко други богове са създадени чрез (гено-инж.) - от поколението на Еа и братята му - които пребивават в огромното тяло на Тиамат. 


[бел. огромното тяло на Тиамат == планета Тиамат е огромна;;
Извънземна фракция е приастигнала и живее на палената Тиамат]

Те правят толкова много шум;; че шума дразни Tiamat и Апсу значително.
[бел. Тиамат/Апсу = планети със съюзнически извънземни фракции;правят мн. шум == ????]


Апсу желае да убие младите богове, но Tiamat не е съгласен.
[бел.извънземна фракция на Апсу желае да нападне новопристигналите извънземни на Тиамат
основно живеещите извънземна на Тиамат НЕиска нападение(война)]
Везирът, Мummu e съгласен с план Апсу, за да ги унищожи.

Tiamat, за да се спре това да се случi, предупреждава Ea ( Nudimmud ), най-мощният от боговете.
[бел. извънзмна фракция на планета Тиамат предупреждава Еа(Галак.Федерация=най могъщият от боговете) че ще има война]
Ea използва магия, за да сложи Апсу в кома, а след това го убива, и затваря Mummu навън .
[бел. Галактич.Фед. = улавя/унищожава куха-планета-кораб Апсу и изкарва кухаta-планета-кораб Мummu извън слънчевата сис.]

След това Ea става главен бог със съпругата си Damkina и имат син, Marduk , още по-голяма, отколкото на себе си. НА Мардук се дава вятъра, за да играе с и той използва вятъра за да прашни бури и торнадо. Това нарушава голямо тяло на Тиамат и причинява боговете все още пребивават в нея, за да бъде в състояние да спи.
[бел. Мардук(Нибиру) = праща "бури"(някаква технология) на планета Тиамат за да не буйстват извънземните фракция на планета Тиамат]

Те убеждават Tiamat да отмъсти за смъртта на съпруга си, Апсу. мощност й расте, а някои от боговете се присъединят към нея. 
[бел. извънзмни фракции недоволни че Гал.Федерация унищожи куха-планета-кораб Апсу създават съюз който е против Гал.Федрация]
Тя създава 11 чудовища ( Bašmu , Ušumgallu , Mušmaḫḫū , Ugallu , Umū dabrūtu , Kulullû , Kusarikku , Scorpion човека ,?,?,?),
[бел. създава == Новият съюз около планета Тиамат ПРОИЗВЕЛИ 11 бр. кухи-планети-кораби]
За да й помогнат да спечели битката и повишава Кингу , новия си съпруг, за да "върховна власт."
[бел. Кингу = сегашната Луна на планетата Земя е била най-големият/модерен боен-кораб-куха планета на планетата Тиамат]
След неспособността на други богове ", за да се справят със заплахата следва ,Мардук предлага да спаси боговете, ако той е назначен като лидера си и се оставя да престои така че дори след заплахата минава. Когато боговете се съгласяват с условията на Мардук той е избран като тяхната шампион срещу Tiamat, и става много мощен.
[бел.Мардук = Нибиру(Гал.Федрация) ;;
боговете не могат са се справят с новият съюз около планета Тиамат;;
според Гал.Федрация = съюза около планета Таиамат е нападнал мирни колонии на Марс/Земята]
Мардук оспорва Tiamat и я унищожава. След това той разкъсва тялото й на 2 половини, с която той моделира земята и небето. Тогава Мардук създава календара, организира на планетите и звездите, и регулира луната, слънцето, и времето.
[4][бел. Мардук(Нибиру=Гал.Федер.) = разчупва на 2 части палнета Тиамат подрежда планетите по нови орбити защото Тиамат вече липсва]
Боговете, които са заложени тяхната вярност към Tiamat първоначално са принудени да се трудят в услуга на Боговете, които застанаха на страната на Мардук. Но те са освободени от тези трудове, когато Мардук унищожава съпруг на Тиамат, Кингу , и използва кръвта му, за да се създаде човечеството, за да вършат работа за боговете. 

бел. Извънземният съюз на Тиамат е победен и подчинен на Нибиру(Гал.Федрация);;
"унищожава" Кингу == унищожени са му нападателните ор. ??(Луната вече не е нападателен кораб а е инсталирана технология за изсмукване на (-) енергия от Земята[по Дънов]
използва кръвта му == всички убити на планетата Тиамат (души) се прераждат на Земята]


Много се е писало по тази тема, много манипулации и лъжи, истината е, че Земята е съществувала по това време - на материално ниво -  и нея е имало разумен живот. Истината е че нашествениците от високо технологичните адски планети - генни инженери като Енки - са използвали божественото ДНК от отвлечени хуманоиди за създаването на своя "раса" от биороботи за завладяване на планетата.

Независимо дали сте амеба, растение, слон, човек или извънземен, 97% от ДНК ти е ИДЕНТИЧНО. Това показва, че това всичкото 97% ДНК е от един и същ източник: Божественият разум.

След като сме уверени от Библията, че има само един истински Бог, Битие 1:26 цитира този един-единствен Бог като казващ: ,,да сътворим човек по Наш образ" и по Наше подобие..."

Този стих има две обяснения: първо, множественото, число ,,Elohim" от Стария завет, интерпретирано като ,,Бог" от монотеистите, които пишат ,,Битие", всъщност може би се отнасяло до Събранието на анунаките, което одобрява създаването на човека, и второ, идеята за създаването на човека ,,по-наш образ" означава просто генетична манипулация на съществуващ биологичен вид, а не създаване на нова раса.

След като върховният властелин на Нибиру Ану - или Ан, или Ел в зависимост от източника - надзирава техните усилия от родната планета, анунаките започват системна колонизация на Земята под лидерството на двамата сина на Ану Енлил и Енки. Всички водачи на анунаките по-късно ще приемат ролята на ,,богове", или ,,Nefilim", за човешките си поданици. Изумителното е, че един от тези ,,Nefilim" е наречен Наци. Трябва да се зачудим дали германските окултисти от ХХ век са знаели за тази връзка.


В Библията има много случаи описващи раждането на бебета тип „Синове божи“, там се казва, че синовете божии идвали на земята и вземали жените за техни съпруги (тук на съм много съгласен вероятно става дума за „и вземали жените и ги отнисали в лаборатории, където правели с тях своите генетични експерименти). Aко трансформираме думата „Бог“ в „Извънземен“ нещата ще придобият по-голям смисъл. Пророк Езекил говори за гигантски вид космически кораб, които се приземил тук на Земята и на какво приличали съществата, които слезли от него. Той описва много много лица и светлини, които като, че ли били облечени с шлемове с противогази.

Енлил е командирът на мисията, докато Енки служи като директор и учен. Между двамата полубратя тлее непосредствен и отдавнашен антагонизъм заради протокола на Нибиру. Както е при по-късните династии на Земята, първородният Енки е понижен до вторичен статус, защото майката му не е официална съпруга на Ану. Това го отстранява от царската линия на наследяване. Въпреки това именно Енки води първата експедиция до Земята.

В един запазен текст Енки описва ,,цопването" в Персийския залив: ,,Когато се доближих до Земята, имаше голямо наводнение. Когато се доближих до зелените й поля, хълмове и могили (язовири и диги) се издигнаха под мое командване. Изградих дома си на чисто място.."

          


http://files.coloribus.com/files/adsarchive/part_734/7340705/file/film-festival-hasid-small-83473.jpg


Следват битки с бялата раса избиване на титаните, създаване на Израел, и разпръскването на 13-те племена по цялата планета с цел расово смесване и поробване на коренното население на Земята.
                     


Алегоричната история в Библията за Адам и Ева казва: „Бог взе едно ребро от Адам и направи от него Ева“. Това просто описва момента, как андрогинните рептилиански учени разделят тялото на мъжка и женска компонента, Едемската градина се отнася до лабораторията, където това се случило. Създават се нови видове, които умеят да мислят и да разбират кои са. Историята със змията представлява рептилоидният аспект, които дава интелекта и осъзнаването (прави хибрида разумен). Рептилската адженда е да окупира всички култури в нашата цивилизация и да „ъпгреидне“ по техен образ и подобие (рептилоидното съзнание). Дървото на живота и знанията представлява родословното дърво или историята на човечеството. Ябълката представлява яйчник, които се явява склад за генетична информация (история препокриваща се с играта Assassin`s Creed). Змията дава ябълката на Ева – това е примамката към човечеството да стане „по-рептилоидно“ (този момент е вълнуващ и от друга гледна точка, която Стюърд не знае: Орионизацията на женската същност, т.е. Жената има повече рептилоидни гени от мъжа и тя е по-податлива, змията е знаела на кой да подаде ябълката, и това никога е нямало да бъде мъжа, там в природата на змията той е РОБ и СЕКС АТРИБУТ. За този аспект има много писано и говорено. С две думи целта на рептилиите е ЖЕНАТА, може да се каже, че са успели вече.

           ОТ ВАВИЛОН ДО ДНЕС ЛЕВИТИТЕ УНИЩОЖАВАТ ЧОВЕШКАТА  БЯЛА РАСА ЧРЕЗ ЕВРЕИ И ИЗРАИЛТЯНИ - ДУКАЗ специфична неразсъждаваща, лесно внушаема армия от биороботи за осъществяване на плановете за установяване на господство над цялото човечество. Програмата, е заложена в дълговременната памет на дезинтегрирания биоробот, която той, след разселването си и внедряването си сред други народи, изпълнява векове наред. 

         

                                      http://i.imgur.com/ncXu2pC.png

По време на Синайския „туристически поход” чрез генно инженерство е била създадена специфична армия, въоръжена с информационно оръжие – доктрина за поробване на страните и народите посредством лихварство и други средства за измама. И тази войска постепенно била разселвена по целия свят. А равините – това са „пастири”, които с „камшика на иудаизма” пасат тази войска, този колективен биоробот, носещ в себе си програмата за постигане на световно господство.

Анунагите преработват и използват ведическата кастовата система за завладяване на планетата. 
КАСТОВА СИСТЕМА НА ШУМЕРСКИЯТ БИОРОБОТ

          1. ЛЕВИТИ- Програмата, заложена в дълговременната им памет е завладяване на планетата.Те са клонинги или кръвни линии на ЯХВЕ - Ротшилд, Изикил, Келтският жрец Моисей и т.н. 


         


Плагиат на брахмани- жреци, философи, учени, религиозни водачи. Основна религия Талмуд и реверсираната хиперборейска Торе от левитските свещенници - друиди.

2. ВОЙНИ - Биороботи с основна програма унищожаване на гои. Плагиат на кшатрии - политици, пълководци, офицери, светски владетели.Това са Келти, Пчеченци, Хасиди,... разузнавателни служби като Моссад, КГБ, КИА, военно-промишлени комплекси и мафия занимаващи се с ритуални убийства и холокост. 
3.ТЪРГОВЦИ-основна програма лихварство,информационно оръжие – доктрина за поробване на страните и народите посредством лихварство и други средства за измама. Оснoвна религия- нефто $ и алтън, като златния телец "Брахма"е превърнат в златно кюлче. 

         


 4.ГЕННОМОДИФИЦИРАНИ ЕВРЕИ-слуги. Плагиат на шудри. Доктрина за поробване на страните и народите посредством смесване на тяхното извън земно ДНК с човешко. Основни религии за контрол чрез разделяне Юдейство, МюслиИслям и ЮдеоРистиенство.


Синовете на Ной:
Според библейската сказка, расите се формират от 3-те сина на Ной, като централно място ще заема Сем(евреи и араби- сивите хибриди), който е духовен наставник на Яфет(бялата раса) и командир на Хам(черния разсад). Бит. 9:27
Според Стария завет, бялата раса ще се бъде наставлявана от сивите хибриди, като ще се смеси с тях чрез Аврам(потомък на Сем) и ще стане "Авраам"("баща на множество народи"). Бит. 17:5
Според Новия завет, "християнин" значи "ДУХОВЕН аврамит(семит)". Галатяни 3:29

Имайки предвид тези библейски обстоятелства, защо библейските християни се оплакват, че официалната римска църква, в конспирация с юдейския Санхедрин(Синедрион) заселва Европа с мигранти от семитски и хамитски произход?...

Призовавам библейските християни, самоопределяйки се в принадлежност към бялата раса, да прочетат внимателно библията преди да се зоват себе си "християни" и да ревизират ТОВА, В ЩО ВЯРВАТ!!!

..и преди да се оплакват какво вършат с тях светите римски овци и юдейските им батковци-светите кози! ВСИЧКО Е РЕГЛАМЕНТИРАНО В БИБЛИЯТА!!
             

http://krishna-prabhupada-bulgaria.blogspot.bg/2015/09/blog-post.html


При внимателен прочит на библията, се разбира, че плана на евреите да владеят белите чрез робския труд на черните, се сбъдва именно в САЩ. ;)
Започнал е с приемането на библейското християнство за "официална имперска религия" на белия континент Европа. ;)

Пра-отеца и пра-патриарха на евреи и араби е Аврам, който е потомък на Сем(Сим, Шем).

Аврам става "Авраам"("отец на народи"), именно когато евреите поробват духовно европейците с библейското християнство и арабите(агаряните, египтяните, циганите, номадите, тураните) чрез кураническия ислям;

С приемане на библейското христинство, белият човек се заробва духовно да бъде "духовен семит"("духовен аврамит").
С една дума: евреите поробват духовно белия човек(вкарват го в скинията, шатрата, синагогата, индоктринират го духовно) и го заставят да живее в общества на робска йерархия.
Черният човек е бил поробен от бели евреи(смесени евреи-ашкенази).

Нескопосаната история че "расите възникнали в Месопотамия и са се разселили оттам по света" има за цел само индоктринация, че "семитите са богоизбрания народ на света". Древната история показва, че расите са възниникнали в различни и отдалечени географски гнезда, но при миграция породени от катаклизми и напредък на епохи(надвишаващи хиперкратно библейските хронологии за началото на света) са се срещнали и смесили.
Една от тези конвергенции е била Близкия Изток("Ханаан", кръстена на Хам е библейското название на Палестина-"БалЕлСтан") - среща на арйаните от Хиперборея(чрез Персия), на тураните от Му през Средна Азия-Кашмир и Халдея и на негроидите от Лемурия през Африка.
Семитите са хибрид от хиперборейската раса(от "Арктида") и разсадите от "Му"(в Пасифика) и "Лемурия"(в Индийския океан). Те имат общото название "сива раса" и са най-близко генетично до тураните, но култово наследяват Лемурия(Африка) през тъста на Мойсей- "Йотор".

С БИБЛЕЙСКОТО ХРИСТИЯНИЗИРАНЕ/"JEW-IFICATION OF THE GENTILES/" ЕВРОПА СИ ПРАВИ ГЕНЕТИЧЕН JEW-ICIDE!


Кратка лекция за библейските христяни,
които са виждали от библията само черната й корица! ;)
БИБЛЕЙСКИЯ ХРИСТОС Е СЕМИТ, А БИБЛЕЙСКИТЕ ХРИСТИЯНИ ДУХОВНИ СЕМИТИ!
ПОНЯТИЕТО "АНТИ-СЕМИТИЗЪМ"(отнасящо се до критика, а не-до агресивно поведение във физически аспект, както юдеите имат навика да прокламират!!) СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ(ЗА ЛЪЖА, ИЗМАМА И КРАЖБА) НЕ САМО НА ЕВРЕИ, НО - И НА БИБЛЕЙСКИ ХРИСТИЯНИ И КУРАНИЧЕСКИ МЮСУЛМАНИ!


По-малко от 1% от зовящите себе си "библейски християни", не само, че не са чели цялата библия или дори -новия завет, те не са чели дори и първото евангелие(на Матей)!!
Тяхната представа за Христос се натрапва от официалната римска църква(попове, епископи и пастори) и - политици!!

Истината е, че бялата Европа и цялата бяла раса, чрез приемане на библейското християнство, СЕ ПРЕВРЪЩА В ТЪПА ОВЦА ЗА КОЛЕНЕ НА ОВЧАРЯ ОТ СЕМИТСКОТО ПЛЕМЕ(потомците на Сем от 3-ма синове на Ной)!
Доста библейски християни искат да ме убедят(без да имат и грам информация и знание), че "библейския Христос бил различен от юдейския Яхве".
"Да, ама - Не!"(е казал оня дето бучиииииии... Давам им генеологичното дърво на библейския Христос. КОРЕНЪТ МУ Е В СЕМ(СИМ, ШЕМ):

Сем->
Авраам->
Исаак->
Яков->
Юда->
Давид-Исус бен Йосиф("Исус Христос" библейски)

Моля ви се, дами и господа библейски християни!Обърнете внимание къде си давате вярата - ставате доброволни овци на ламята Яхве, която има за любимо свое Ноево поколение - клана на Сем, чиито наследник е и библейския Христос!!

Христос бен Йосиф е от 12-те израелиеви племена на Яков-племето на Юда.
Добавям само, че Мойсей е от12-те израелви племена на Яков- племето на Леви.
Т.е. Йешуа бен Йосиф("Исус Христос библейски") и Моше имат един и същи бог- Яхве(Йехова)!!!!!!
"Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога." Изход 3 глава

Обръщам внимание, че следните изводи са СТРИКНО ПО БИБЛИЯТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.......и да не чувам "гък" оплаквания от библейските християни, че Римската църква, заедно с юдейския Синедрион ви заселвал селата със семити- араби!!!..........моля ви се, сами сте виновни!!!


При семитите-аврамити, духовния батко е Исаак, който учи Исмаил. ;)
Библейските християни следват същия бог. ;)
Христос от Новия Завет декларира, че неговия бог е същия бог на Аврхам(Ибрахим), Исхаак(Ишхак), Яков(Якуб) и Мойше(Муса).
Това разклонение е на Сем(Сим, Шем) от децата на Ной, чиито "листо" стига до Исаак. Яков и Юдана евреите... ;)

"Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?" Той не е Бог на мъртвите, а на живите."
Матей 22:32
А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея, на мястото, при къпината, как Бог му говори, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"?
Марк 12:26
А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"
Лука 20:37
Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Служителя Си Исуса, Когото вие предадохте, и от Когото се отрекохте пред Пилата, когато той бе решил да Го пусне.
Деяния 3:13
"Аз съм Бог на бащите ти, Бог Авраамов, Исааков и Яковов". И Моисей се разтрепери и не смееше да погледне.
Деяния 7:32
Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
Изход 3:6

...тогава защо белите християни пищят, че римската църква и синедриона ги заселва с мюсулмани?... ;)
Семитите са ги излъгали да станат "духовни аврамити(семити)", наречено с гръмкото име"библейски християни", а после-"защо ни заселват с мюсулмани"???????(първо те не са наясно КОЙ извършва този процес, а именно- -ЮДЕИТЕ със своите свещенници на Дракона Яхве-левитите!!)....
ВОДИ СЕ ВОЙНА НЕ-"СРЕЩУ БИБЛЕЙСКИТЕ ХРИСТЯНИ",
А СРЕЩУ ГЕНЕТИЧНИЯ КОД НА БАЛАТА РАСА(ЯФЕТ-СИН НА НОЙ)!!!
ОРГАНИЗАТОР НА ТАЗИ ВОЙНА Е СИМ(СЕМ), А В БИТКАТА СЕМ ХВЪРЛЯ ХАМ(на своя страна) СРЕЩУ ЯФЕТ!!
ЦЕЛТА Е РАЗРУШАВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ КОД НА ЯФЕТ!!

http://krishna-prabhupada-bulgaria.blogspot.bg/2011_04_01_archive.html
-----------------------------------------------------------------------------Ануннаките са войнствена и покоряваща раса. Те са жестоки, зли, похотливи, кръвосмесители, кръвожадни, коварни, ревниви и деспотични. Те са месоядни, а често и канибали. Изискват човешки жертви на девственици, от тези които завладяват и от своя собствен вид, който поробват. Ако си представите най-лошите качества, които можете да измислите за Сатаната, вие ще си съставите много добро впечатление за същността на Ануннаките. Те се специализират в mind control-а. Те са почти перфектни в икономическия контрол, с разработката на парите и лихварската система. Провеждали обширно генно инжинерство и са го правили и сред други същества - супер рептилска раса, която Ануннаките наричали "Ducaz".
"Ducaz" са използвани за завладяване и контролиране на Нибируанското население и на това на другите покорени раси. Техните господари - Ануннакския елит не са "Ducaz". Както всичко свързано с Ануннаките има непреклонна, несправедлива и строго контролирана класова струкура сред "Ducaz"-ите.
Рептилиите или "Ducaz" били изпратени от техните “господари” Нефилим или Елохим да се бият във войни с други извънземни раси и да служат като техни шпиони, бодигардове и полицейска сила.

Ануннаките са биологични същества от плът и кръв, с изобилстваща гордост, арогантност, неконтролирани подтици за секс със зрели индивиди и деца (независимо дали партньорът е съгласен или не) и имат огромен апетит за завоевания и контрол. Тази войнствена раса има неутолима жажда за контрол над други същества и доминация над други раси, както и на по-малко привилегированите Ануннакски класи. Ануннаките развиват и налагат сложна потискаща кастова и полова система. Те са женомразци. Точно затова те елиминират почитането на Божествената Майка при ранните нови цивилизации на Земята, които те покорили след като пристигнали. Имало е толкова голяма съпротива за премахването на култа към Божествената Майка, че Ануннаките поставили заместителни “майки” за различните култури като “земна майка”, “майка природа” и след това още повече покваряват образа на Божествената Майка като фалшиво й приписват похотливи, отмъстителни и ревниви качества. Интерпретацията на Кали е едно от тези фалшиви определения.

        


Ануннаките е трябвало да изопачат това, за да направят да изглежда така, че жените са пол, на който не може да се вярва и трябва да бъде потискан от мъжете. “Синовете на Бога” насилвали и малтретирали ужасно местните жени от Земята, за да дадат пример за женомразкия модел на местните мъже от Земята, който те да следват.

Митовете за сътворението по целия свят са подобни в техните основи. Защо това е така? Това е така, защото различните митове за сътворението били разпространявани от Ануннаките по време на преселението им по света. Религиите са създадени от Ануннаките, за да контролират и манипулират народите включили в себе си различните митове за сътворението. Тези религии не са базирани на Любов, те са базирани на Страх.


Това е едно истинско описание на това което се случва, добре дошли на планетата Земя, не се страхувайте – само обичайте, ние ще преобразим всичко в божествената светлина, любовтва на Единството и вътрешната божественост.
В процеса на разгръщане на световните събития, все повече хора ще стават свидетели на грозотата на надмощието на тираничното държание. Управителите на по-силните страни налагат волята си над по-слабите страни и те ще стават все по-искащи и неприемливи. Държавните правителства използват
огромна потискаща сила приличаща на отношенията господар и роб.

     


Част от земляните(Хабиру), живеещи сега, са генетично и символично част от извънпланетната цивилизация на Ануннаки.

           Елитът Ануннаки от Нибиру са генетични манипулатори, които знаят как да създават изкуствени форми на живот.
С тази своя арогантност те се опитали да си играят на Бог. Тяхната високо развита технология и техният размери сила ги направили почти непобедими в очите на ранния човек. Така Елитът Ануннаки били обожествявани от тях.

         Елитът Ануннаки създали множество религии за да бъдат боготворени.Това доста им се нравело. Ануннаки създали религиите като покварили всяка духовност, която наблюдавали при коренните жители на Земята. Използвали религиите като мощно средство за контрол над населението.Различни религии
били основани с разногласия помежду си, като така порждат недоверие, дисхармония, объркване, война и арогантност.

           Ануннаки вградили хибриди на Земята когато дошли. Не много след като пристигнали, те се заселили навсякъде, където можели и завладели части на планетата с генетично инженерство. Чрез сила, те изкарали коренните жители.
от техните жилища и го подчинили напълно. Използвали коренните жители за контролирани биологични експерименти за размножаване.


        


                                    Alien Statue of DavidЕлитът Ануннаки завоювали и поробили примитивните хора, които били вече жители на Земята. Някои твърдят, че Исус е бил хибрид от Нибиру, което означава че е бил Ануннаки.

           В Битие 6:2-4 е записано от Ануннаки(които са написали по-голямата част от Стария Завет), че „синовете Божии”(мъжете Ануннаки) „видяха, че дъщерите човешки са хубави”
Като създали тази доктрина, Ануннаки се опитвали да покажат, че „синовете Божии”били привлечени на Земята и били опорочени от жените на Земята. Всъщност, жените на Земята по това време били по-чисти от мъжете, и те били уважавани от мъжете защото земната духовност запазила близост с Божествената Майка. Ануннаки трябвало извратят това за да накарат жените да изглеждат пол, на който не може да се има доверие и че те трябва да бъдат подтискани от мъжете. „Синовете Божии” малтретирали и ужаско злоупотребили със земните жениж за да създадат женомразко отношение в земните мъже. Критично важно е било да бъде превърнат
образа на Божествената Майка в Баща.


   


Шовинизмът на Ануннаки е наложил подчинение при жените на мъжете като също им е отредил роля на „табуретки” („подножие”-цитат от Библия)в много култури включително арабската, азиатската, еврейската и западните общества.
В Исаия 66:1 можем да открием „Тъй каза Господ: небето е Мой престол, а земята – подножие на нозете Ми”.
В Ефесяни 5:22-24 Павел, който е бил инкарнирал Ануннаки е написал:


        


Вие жените, покоравяйте се на мъжете си, като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко.

Следователно по учението на Павел, съпругите за табуретките/подножията, а съпрузите са престолите. С един узурпиращ удар Павел, като представител на Ануннаки, подчинил всички християнски жени да бъдат в нисшо положение.

           Ануннаки за написали една голяма част от Стария Завет и са го подправили.
В Изход 24:7 може да бъде намерен пасаж, който описва как хората трябва да бъдат „послушни” имайки предвид кръвното жертвопринушение.
Второзаконие 8:20
„както народите, които Господ (Бог) изтребва отпреде ви, тъй ще загинете и вие,
задето не сте послушали гласа на Господа, вашия Бог"

Във Второ писание на св. ап. Павла до Коринтяни 2:9 Павел зарича последователите си да бъдат „послушни” във всички неща.

          В Свети апостол Павла до Ефесяни 6:5 може да се намери
„Вие, рабите, бъдете послушни на вашите, по плът господари със страх и трепет, в простотата на сърцето си, както на Христа”

В Свети апостол Павла до Тита 2:9 пише
„Увещавай слугите, да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, като не отвръщат” Clearly,
Очевидно е, че Павел е бил представител на един бог на терора и робството.

Както може да се види във примерите на цитата „бъди послушен” така може да се види и че Исус се е опитал да поправи учението на Стария Завет As can be seen by the examples of the quote "be obedient" it can be
създадено от Ануннаки, но Павел е подправил учението на Исус и така върнал „бога” на страха и трерора.

         Митовете за сътворението си приличат един с друг в по-голямата част. Защо е така?
Това е защото различните митове са били разпространени от Ануннаки, докато мигрирали из цели свят.
Религиите, основани от Ануннаки за контрол и манипулация на населението включва тези митове за сътворението.
Тези религии са основани на страха, а не на любовта.

Винаги когато Ануннаки завоювали, те затваряли хората в гъсто населени общества за да могат да ги узорпират и подчиняват хората да работят за тях - физически, емоционално, ментално, духовно и икономически – като роби. Те контролирали като насаждали страх и държали хората в невежество. Тези идеи все още съществуват в днешни дни. За разлика от тогава, днес те изглеждат много по-трудно долувими и привлекателни. Така хората са били роби на Ануннаки тогава, както и днес.

Ануннаки въвели кичът на тялото с бижута. Те също промотирали много скъпи вкусове, като така вкаравали хората в икономическо робство. Те въвели полигамията, педофилията и кръвосмешението, толкова типични за Ануннаки. Тези черти се забелязват в повече от една култура, включително египетската царска свита, както и патриатси от Стария Завет, които следвали заповедите на Ануннаки от Стария Завет.

Книга Битие била създадена за да накара хората да боготворят Елитните Ануннаки.
Историята на Битие не е Истинската История на Божественото Сътворение.
Историята на Битие е толкова скорошна в сравнение с цялостната картинка, че е абсурдно да се счита за вярна.
Вече имало различни групи извънземни и земляни, когато Елитните Ануннаки завзели част от Земята.
Имало битки за надмощие между различните групи, но Елитните били прекалено силни за тях.
На шумерските плочи са записани събития от така наречения произход на човека и сътворението които всъщност били записки от последната колонизация на Елитните Ануннаки.

            


Завоевателите сами написали тези плочи.
Така, това което е записано от шумерите е било диктувано от техните така наречени богове.

Опитът на Ануннаки им подсказвал, че създаването на религия би помогнало в опита да се контролира отново населението.

Старият Завет е посветен на Яхве. Той е много мъжки настроен поради боготворенето на Божествената Майка от коренните жители на Земята.

Старият Завет потвърждава съществуването на много от „боговете” Ануннаки на земята в ранните времена.
Битие разказва за поколенията следвали Адам и Ева и историята на разочарованието на „божествения” от човечеството, което живяло след потопа.

           В шумерските текстове се споменава за хората от Сим (което означава космически кораб) Ануннаки са били хората от Сим и те са дошли на Земята и копулирали с примитивни земляни, това е записано в историята Битие.

Елитните Ануннаки също започнали високо развита цивилизация във Вавилон. Както винаги те унищожават култури и избиват населения когато излезнат извън контрол
и след това ги зараждат наново.

         Днес Останалите Ануннаки планират да зародят наново „величието” за изминалите дни когато Елитните Ануннаки тиранично управлявали Земята. Те планират да „рестартират” наново света. Останалите Ануннаки, с помощта на хора и Ануннаки инкарнирали се в човешки тела са построили масивни подземни бункери и железопътни линии, като така целят да оцелеят катастрофите, които биха последвали
при атака на Елитните Ануннаки(бегълците) над Земята, което те вярват че ще се случи.


Останалите Ануннаки не могат да напуснат Земята с космически кораби. Те мислят, че могат да отделят свои избраници (както техните господари са правили) и да се скрият с тях в бункерите и да преживеят предполагаемата атака. Те също смятат да вземат със себе си своите поддръжници както и
огромно количество „роби” включващи войници, полицаи, пожарникари, доктори, учени, готвачи и т.н. В последиците от атаката те смятат да пресъздадат цивилизацията с тези хора, както и да използват новата вълна клонинги за населване на Земята.
Човешкото население бива програмирано да приема тази идея за прикритие в бункери чрез филми като Deep Impact(Смъртоносно Влияние).
Тези Ануннаки си мислят, че техните господари ще се завърнат както преди, и мислят че начина на организиране на нещата
ще се харесат на Елитните Ануннаки.

           Планът на Останалите Ануннаки обаче е осуетен. В последиците на атаката те биха излезнали на повърхността и лесно биха подчинили малкото оцелели чрез своите военни сили и технология, които те са запазили под земята по време на катастрофите. Те се надяват, че господарите им ще възобновят
всички цивилизации и да ги поробят отново.

Тези, които са избрани да продължат в новата цивилизация са хора и клонинги, които са избрани специално с характеристиката на сляпото подчинение.
Те мислят, че господарите им ще са отново „богове” на този свят.

Останалите Ануннаки са сред нас. Те са нашите сегашни кукловоди, които манипулират и управляват света. В момента клонирането на хора, животни, и растения са нормални дейности с тези извънземни в обществата ни. Този план не е известен на главната част от общността и се отрича пламенно от световните лидери и техните подчинени.

Така Земята се оказва планета, която е била доста дълго време под управлението на робовладетели.

           Ануннаки на Земята чакат подкрепления от господарите си – Елитните, които са избягали временно в други слънчеви системи когато Аттите ги преследвали
Подкрепления обаче няма да дойдат на Земята този път защото Аттите са ограничили това.
Така Останалите Ануннаки са заклещени.


Шумерските анунаги, създават играта на добри и лоши богове и религии с цел разделяне и контрол над гоите.Новият световен ред се е прилагал от хиляди години пр.хр.Когато робите се усетят за измамата или когато източат ресурсите на даден регион левитите предизвикват войни.По време на периода 1450-1000 г.пр.Хр. боговете се били оттеглили от Близкия изток (Стария свят) и отишли в Америките (Новия свят), където има белези от божествена дейност в Теотихуакан през 1390 г.пр.Хр. Липсата на директна намеса в Стария свят намеква, че Мардук, Инана и Йехова (Ишкур) били отстранени посредством целенасочена политика на ненамеса. Удивително заключение е, че Йехова се опитвал да построи в Перу копие на своя "храм”, който бил разрушен в Йерусалим четиринадесет години по-рано.Ацтекският бог на войната бил известен под името Хуитцилопохтли. Той обикновено бил изобразяван как държи мощно оръжие, а според една легенда той спечелил битка срещу четиристотин второстепенни богове. Друга легенда, вероятно отнасяща се до същото събитие и същия бог, твърди, че бог на име Димящо Огледало победил пернатия бог-змия Кетцалкоатъл в Тула, точно на север от Теотихуакан, и така прекратил управлението му. Археолози, направили разкопки в Теотихуакан, откриха навсякъде изображения на Бога на Бурята – Ишкур, което показва, че той и Хуитцилопохтли били един и същи бог-победител. Кетцалкоатъл-Христос играе ролята на добрия бог а Хуитцилопохтли (ЯХВЕ)-лошия бог,тази схема по късно се прилага и в играта на леви десни ,комунисти-капиталисти и т.н.


Според „Атра-Ха-зис" известно време преди Потопа Енлил решил да накаже човека с помощта на инфекции, зарази и серия засушавания а след това и с намаляне продължителноста на живот чрез генно инжинерство.Днес се използват също евгеника и ваксини(за подържане на живота до около 80г. а може да се намали и още) и атомно оръжие , нищо ново.А едно обещание за по дълъг живот може да купи всяко правителство ,религия и мил.последователи. Когато Авраам бил на деветдесет и девет години, Бог ЯХВЕ му се явил и му казал:
„Аз съм Бог Всемогъщи (Ел Шадаи), тръгни след мен и бъди благословен. Ще потвърдя договора между теб и мен и много ще увелича числата ти(живота ти)."!?> ВАКСИНИ ДНК/ Ограничаването на човешката популация не е от днес
> Извънземни и ДНК произход / Атлантида, Лемурия и Нибиру   


Енки ли е Сатан или Енлил-Адонай/Йехова/Аллах. Има много аргументи да преведем-че Енки е бог-змия, нещо което се отнася директно и до Сатан и до Луцифер. Също че Енки е дарител на знания на хората-също отнасящо се до Сатан,змията в едемската градина. В Библията Сатан,змията в Едемската градина стои върху Дървото на Живота. Енки е този,който е създател на т.нар. Халупа дърво,шумерското дърво на живота,което за разлика от юдейската кабала има само три свята .И Енки е управител на подземния свят Абзу, най-долният свят от цялото Дърво. А Сатан на свой ред е също управител на подземния свят/ада/Африка. Енки се смята за Бог на магията също така и той,както и неговият син Мардук се водят покровители на маговете.Заради това и християните казват,че цялата магия идва от Сатан.
Енлил в шумерската митология е виновен за Потопа,защото е искал да унищожи човешката раса. Енки се е противопостави, но не е успял. Утнапищим(Ной) е бил подучен за прииждането на потопа именно от...змия.За всички останали Богове това е било трагедия и безумие. В шумерските митове се казва това,най-вече Инанна е била съкрушена,плакала е жестоко за "своите хора". Единствено Енлил-Йехова излиза най-големия човекомразец,смятайки човечеството за "грешно".

Енки е бог не само на Земята,но и на Морето и на Звездите.Смята се,че обитава не само подземния свят Абзу,но и морските дълбини-досущ като Посейдон. Богомилите наричат Сатан с името Подводния. И Енки и Посейдон са носители на знания,мъдрост и двамата покровителствуват една много голяма наука-медицината. Връзката им е доста видна. Да не говорим че символът на Тризъбеца на ШИВА е характерен и за двамата. Тезата на Зекария Сичин както и на Бойд Райс,че Енки е създател на Атлантида и е създал хибридна раса от Хора-Богове също намира своето обяснение. За целта трябва да се прочетат диалозите на Тимей и Критий на Платон-където се казва,че Посейдон е взел земна кралица за жена на име Клейто и е създал Атлантида, където е построил голям храм и отделение в него само за двамата. И от тях са се родили няколко сина,всеки от които е владеел определено кралство от Атлантида,по-късно унищожена от Зевс.

Не е зле да се спомене и връзката Енки-Сатан-Один.Один също е бил изобразяван като змия-като такъв се промъква във владенията на един великан за да открадне знание. И Енки и Один са върховни Богове,носители на познание,което са споделили с хората. Енки е "Баща на Боговете и Хората",както и Енки. Один е споменат в една старогерманска песен като "ездачът на Игдрасил"-като прибавим и змийския му образ тогава картинката става пълна-змия върху дървото на живота. От казаното дотук излиза, че Один е Сатан, а неговият полубрат и конкурент -Локи остава да е Йехова. Локи е бил бесен на обичния син на Один-Балдр, който по много неща личи да е Луцифер. И Луцифер и Балдр са соларни същности(гордостта приписвана на Луцифер е именно соларно качество). Локи убива Балдр и Балдр слиза в подземния свят Хел, както пък Луцифер е бил запратен в земните недра в Ада.Една от причините заради които Локи е направил това е ревност-Балдр е бил с основание повече обичан и почитан и от хората и от Боговете. Особено след като е придобил неуязвимост от почти всичко,това е накарало Локи да се поболее. Локи убива Балдр, Асите и преди едвам са успявали да го изтърпят, а след това той вече изцяло им става омразен. Те го заточват на една планина,където Йормунгандр, собственото му дете, ден и нощ сипе отрова върху главата му.И когато успява да се освободи,докарва Рагнарьок,който пък от своя страна потопява целия свят във световното море. Рагнарьок се смята за отминало събитие, станало отдавна и съвпадащо с Библейско-езическите митове за Всемирния Потоп, а пък пропадането на Игдрасил заедно с Асгард в Световното море пък напомня много за мита за Атлантида.И тук се говори в много източници колко зли,алчни,горди и вероломни станали Асите -досущ като Атлантите( Платон, и Рьорих) и...Сатан и Луцифер.

В Зенд Авеста, книгата на Персите се казва,че "Ормузд е създал земя на плодородие и мъдрост за арийците, която по-късно е била унищожена от Ариман чрез огромен потоп".Ариман-злият "гений" и враг на хората във Зороастрийската религия. Интересно, че почти за целия езически свят се оказва,че този, който е бил врагът в древните религии после изглежда да става Богът на монотеизма.Логично-евреите презират езическите религии и това е бил единственият начин да се предпазят от асимилация като демонизират и очернят всичко не-еврейско и по техен модел след това са се водили мюсюлмани и християни(двете отрочета на юдаизма). Да не говорим, че евреите и във Вавилон и във Египет и в Рим са били доста жестоко третирани. И няма как да не издигнат първата Желязна завеса :))-то комунизмът не е нещо повече от прикрит юдаизъм. Та това, което за Древните е Светлина, по всичко личи, че за християни, мюсли и йудеи става мрак и обратно. Има и по лош вариант, всичко това да е било сценка "добри и лоши богове" и тези представящи се за богове (претали в човешка форма) все още да са на Земята. Днес тази схема,"добри и лоши" е приложена в управлението на света. Според „Атра-Ха-зис" известно време преди Потопа Енлил решил да накаже човека с помощта на инфекции, зарази и серия засушавания а след това и с намаляне продължителноста на живот чрез генно инжинерство. Днес се използват също евгеника и ваксини(за подържане на живота до около 80г. а може да се намали и още) и атомно оръжие , нищо ново. А едно обещание за по дълъг живот може да купи всяко правителство, религия и мил.последователи. Когато Авраам бил на деветдесет и девет години, Бог ЯХВЕ му се явил и му казал:
„Аз съм Бог Всемогъщи (Ел Шадаи), тръгни след мен и бъди благословен. Ще потвърдя договора между теб и мен и много ще увелича числата ти(живота ти)."!?
            
Няма коментари:

Публикуване на коментар