събота, 23 юни 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 155

             " Вътрешността на нашите черепи съдържа портал към безкрайността." - Грант Морисън
"Този свят наистина е живо същество, надарено с душа и разум ... едно видимо живо същество, съдържащо всички други живи същества, които по своето естество са свързани." Платон Plato Πλάτων (424-347 г.)
Бог не спасява личния човек чрез процеса на смъртта. Той се изкупва, като се освободи от личността на човека. Истината, Мъдростта, Справедливостта, Красотата, Доброта, не могат да бъдат унищожени; това са само формите, в които те стават явни, които могат да бъдат унищожени. ~ Франц Хартман (1838 - 1912 г.)Франц Хартман. http://prikachi.com/images.php?images/555/9031555G.jpg
Според Уикипедия е немски лекар, окултист, астролог и автор. Превел е Bhagavad Gita на немски. Съосновател е на магически ордер, по-късно станал известен под името Ordo Templi Orientis заедно с Reuss и Carl Kellner.

                   


Нова светлина по пътя, за тези които желаят да следват разумният път.

1. Знайте, че Всичко е Едно.
2. Знайте, че всичко е Само себе си.
3. Знайте, че Единственото(Онзи - бел.пр.), в състояние на вибрация създава голямо множество различни форми и дейности във Вселената
4. Знайте, че ако разгледате това многообразие от гледна точка на интелектуалните си разсъждения, ще достигнете до следните изводи:
5. Всичко, което ти се нарича "Живот", "Енергия", "Вещества"е Дуално/Двойствено.
6. Всяко нещо си има тенденция да се върне към Единство (Покой).
7. Всички желания и още повече цялото страдание произлиза от Дуалността.
8. Нека твоето вдъхновение да бъде за просветление (самопознанието).
9. Знайте, че резултатът от радостите, изпитвани от постигането на просветление е щастие.
10. Издигнете се над състоянието на кондензация (материализиране).
11. Знайте, че в резултатът от радостите опитани в състоянието на кондензация е страдание.
12. По пътя от Единение, в движението към Покой, е състоянието на кондензиране. То е причината за вашите илюзии, защото си представите, че е спокойствие; и това е причината за съмненията, защото го смятате за обект на вашите желания.
Знайте, че стремежът към обединението на Двойствеността е единственият източник на Вашата волята, Вашите желания и на тези радости, чиито резултати се нарича "страдание".
13. Знайте, че вратата за решение на това, което е фиксирано се нарича от Вас "Материя".
14. Знайте, че всичко трябва да мине през тази врата.
15. Знайте, че вратата за решаването на фиксираното също се наричат ​​от Вас "Живот".
16. Знайте, че всичко трябва да мине през тази врата,
17. И, че дългосрочното пребиваване в "Материя" и прекъсването на пътуването от "Живота" означава забавяне в решението за фиксирането и отлагането обединението на двойствеността.
18. Прилагайте практикуването на силата на това, което е решено над това, което се кондензира.
19. Насочете вниманието си към осъзнаването на това, което се разтваря над това, което се кондензира.
20. Носете това съзнание през всички зони на вашето същество.
21. Издигнете (образовайте) цялото си тяло с капацитета да мисли, да чува и да вижда.
22. Направете го по този начин да се превърне в удобно средство за използването на вашето (духовно) самосъзнание от Единствения и от Вашата собствена сила (резултат от обединението).
23. Преодолейте болките, произтичащи от това.
24. Когато божественият език е веднъж чух със собственото сърце - когато Краля от собственото вътре веднъж получи господство - когато ти си преминал през вода и огън, и твоята кръв е станал кръв от твоята кръв - тогава може да се каже: "Аз съм , Аз заминавам и Аз оставам ".


Франц Хартман - "При Адептите"

               


Херметизмът е науката за природата, скрита в йероглифите и символите на древния свят. Това е търсенето на принципа на живота, заедно с мечтата (за тези, които все още не са го постигнали) за извършване на великото дело, тоест възпроизвеждането от човека от божествения, естествен огън, който създава и пресъздава същества. ~ Елифас Леви

Дълбоко в мистериите на живота съм пътувал, търсел и проучвал това, което е скрито.


Когато човечеството съзнателно пренебрегва Универсалните закони, които управляват съдбата му, Природата има заобиколени начини да налага уроците си. 

Цивилизацията след цивилизацията са изграждани от човешка смелост и унищожавани от човешкото незнание.


"Облечете се с цялата Божия броня, за да можете да устоите на схващанията на дявола" (Ефесяни 6:11).


Ефесяни 6:11-18 Bulgarian Bible (BULG)

11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.

14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,

15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.

16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;

17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии.

                  


"Философите казват, че душата е с две лица, горното й лице гледа към Бога през цялото време а долната й повърхност поглежда малко надолу, информира сетивата, горното лице, което е върха на душата, е във вечността и няма нищо общо с времето: не знае нищо за времето или за тялото. "  ~ Meister Eckhart - Eckhart von Hochheim. 1260-1328               


"Когато душата иска да изпита нещо, тя изхвърля изображение пред нея и след това се вмъква в него." ~ Мейстър Екхарт - Екхарт фон Хоххайм. 1260-1328.


"Най-високата мъдрост понякога се намира в най-ниските места." ℵ☉Ω


"Това, което е по-горе, е като това, което е отдолу и това, което е по-ниско от това, което е горе." С други думи, формата е пропорционална на идеята, сянката е мярката на тялото, изчислена по отношение на светлинния лъч... "

Éliphas Lévi. 1810-1875.
"Пред портата на сферата за по-ниско ниво " подземният свят или жилището на смъртните същества " е пазителят на Хадес - триглавото куче Цербер. ~ Манли П. Хол. 1901-1990."Магията е Науката за разбиране на себе си и условията на човека. Това е изкуството да приложиш това разбиране в действие." ~ Алистър Кроули 1875-1947. Magick Liber ABA."Целият предмет на Магията е пример за" Митопоея "в тази конкретна форма, наречена Болест на езика." Тот, Бог на магията ", е просто човек, който изобретил писане, тъй както паметниците му обявяват достатъчно ясно. 

"Grammarye" Магия е само Гръцкото "Gramma". Така че и старото име на магически ритуал "Grimoire/Гримори" е просто граматика. Изглеждаше удивително за вулгарите, че хората трябва да могат да комуникират от разстояние и те започнаха да приписват други сили, на простото изобретение, на хората, които са в състояние да пишат. 

Пръчката не е нищо друго освен писалката; Купата, Inkpot; ножа, ножа за заточване на писалката; и дискът (Pantacle) е самият папирус; или тежеста, което го държи в позиция, или пясъчната кутия за нанасяне на мастилото. И, разбира се, папирусът на Ани е само на латински тоалетна хартия. "

- Магик Либер АБА - Алистър Кроули, 1875-1947.


"Четирите елемента на Земята, Въздухът, Водата и Огън." Едно до две "представляват автоматично разделяне на хомогенния магически агент в полярността му на мъжки и женски, двата полюса на положителни и отрицателни, активни и пасивни и т.н., две противоположности, които проникват и характеризират цялата природа - това са двете крайности, между които в своето безразлично състояние егото непрекъснато се люлее като махало, а тази крайност трябва да се преодолее психологически ". ~ Франсис Израел Редърд. 1907-1985.


За тези, които имат ирационален страх от петък, 13-ти ... "Изложете себе си на най-дълбокия си страх, след което страхът няма власт и страхът от свободата се свива и изчезва. Вие сте свободен." ~ Джеймс "Джим" Дъглас Морисън 1943-1971.
"От нищо в живота не трябва да се страхуваме, то е само да се разбере, сега е времето да разберем повече, за да се страхуваме по-малко."

- Мария Склодовска Кюри, 1867-1934 г. Физика и химик.


"Езикът е форма на човешка причина, която има вътрешна логика, за която човек не знае нищо". ~ Claude Lévi-Strauss 1908-2009.


"Човекът се стреми към магия само когато шансовете и обстоятелствата не са напълно контролирани от знанието". ~ Бронислав Каспер Малиновски. 1884-1942. Антрополог."Както магията, така и религията се основават стриктно на митологичната традиция и двете съществуват в атмосферата на чудотворното, в постоянно откровение на тяхната чудотворна сила. И двете са заобиколени от табута и спазването на законите, на пророческия свят. " ~ Бронислав Каспер Малиновски. 1884-1942. Антрополог.


"Функцията на магията е да ритуализира оптимизма на човека, да засили вярата му в победата на надеждата над страха. Магията изразява по-голяма стойност за човека на увереност над съмнение, твърдост над колебливост, оптимизъм над песимизъм ". ~ Бронислав Каспер Малиновски. 1884-1942. Антропологът."Първото нещо, което трябва да знаете е, че човек, който се познава, може да излезе извън себе си и да наблюдава собствените си реакции като наблюдател." ~ Адам Смит. 1723-1790. Шотландски философ."Музиката е една от най-силните форми на магия, която имаме, действа като магически ключ. Откривайки тайните на живота за нас и изразяването на това, което не може да бъде поставено в думи и което не може да остане мълчаливо. Като негов универсален магически език. Езикът на духа на човечеството, който отразява душата във всичко това е Hellish и Небесна слава. "~ Paul Francis Young."Всички цензури съществуват, за да не се допусне някой да оспорва настоящите концепции и съществуващите институции. Целият напредък се инициира чрез оспорване на сегашните концепции и изпълнява чрез заместване на съществуващи институции. Следователно първото условие за напредък е премахването на цензурата. "- Джордж Бърнард Шоу. 1856-1950."Цензурите и "мислещите полицаи" - полицията на мисълта - от нашата епоха се опитват да ограничат свободното слово в името на" престъплението ", като използват това, за да отхвърлят всички легитимни критики, които смятат за" обидни ", и в процеса използват същите тактики на контрол , като тези на нацистите и фашистите от Европа през 30-те и 40-те години. " ℵ☉Ω 

"Какво е свободата на словото? Без свободата да засяга , тя престава да съществува" - Салман Рушди.


"Истината, която може да се осъществи след самореализация, е, че не сте това тяло, този ум, това условие от вашето минало, това его, тези емоции, но вие сте чистата същност и дух на Бог". ℵ☉Ω"Влизането в Дзен е да хванете есенциалната природа на човека. Но е абсолютно невъзможно да се добие ясно разбиране за нашата съществена природа чрез някакъв интелектуален или философски метод. Това се постига единствено чрез опита на самоосъзнаването". ~ Yamada Koun Zenshin 山田 耕雲 1907-1989.
"Психосинтезата е метод на психологическо развитие и самоосъзнаване за онези, които отказват да останат роб на собствените си вътрешни фантазии или външни влияния, които отказват да се предадат пасивно на играта на психологическите сили, която се случва в тях и които са решили да станат майстори на собствения си живот ". ~ Роберто Асагиоли. 1888-1974) Психиатър
"Извратените тъмни алхимици днес работят за големите фармацевтични компании и големия бизнес, не за да помагат и да лекуват, а да увеличат печалбите на споменатите компании и да експериментират върху населението". ℵ☉Ω
"Всичко се случва според закона. Шансът е само едно име - защото законът не е признат, има много равнинни причини, но нищо не изчезва от закона". ~ Кибалион. 1908. ⚖
"Гравитацията обяснява движенията на планетите, но не може да обясни кой определя планетите в движение". ~ Сър Исак Нютон. 1642-1727."1 април. Това е денят, в който ни напомнят за това, което сме през останалите триста шестдесет и четири." ~ Марк Твен - Самюъл Лангхорн Клеменс. 1835-1910.
"Целта на възпитанието е да учиш, Целта на ученето е да хванеш Божественото, Целта на задържането на Божественото е да поддържаш издръжливостта на онзи, който улови радостта когато го хване" - Абрахам Бен Самуел Абулафиа - אברהם בן שמואל אבולעפיה - 1240-1291.
"Единствените закони на материята са тези, които умът ни трябва да измисли и единствените закони на ума се изработват за него чрез материята". ~ Джеймс Клерк Максуел. 1831-1879. Математически физик. ⚖"Защо една сламка проби гърба на камилата? Ето тайната: Милионът други сламки под нея - всичко това е математика." ~ Mos Def."Моят съвет към онези, изучават изкуството на научното пророчество, не е да разчитат на абстрактна причина, а да дешифрират тайния език на Природата от документите на Природата". ~ Макс Роден 1882-1970. Физика и математик."Вярно е, че първо трябва да мислиш и после да действаш - но също така е вярно, че ако нямаш възможност да действаш, мислещият ти вид става празен и глупав". ~ Ерих Селигман от 1900-1980.
"Всяко велико изкуство е революционно, защото засяга реалността на човека и поставя под въпрос реалността на различните преходни форми на човешкото общество". ~ Ерих Селигман Фром. 1900-1980"Нашите съзнателни мотивации, идеи и вярвания са смесица от фалшива информация, пристрастия, ирационални страсти, рационализации, предразсъдъци, в които къдриците на истината плуват наоколо и дават увереност, макар и фалшиви, че цялата смес е истинска и вярна. процесите се опитват да организират цялото това гнездо на илюзии според законите на правдоподобността. Това ниво на съзнание трябва да отразява реалността, това е картата, която използваме за организиране на нашия живот. " ~ Ерих Селигман Фром. 1900-1980.
"Съвременният човек живее под илюзията, че знае какво иска, докато той всъщност иска това, което той трябва да иска". ~ Ерих Селигман Фром. 1900-1980."Помислете внимателно за образите, които древните са изоставили. Те показват пътя на идващото." ~ Карл Густав Юнг. 1875-1961. Liber Novus.


"През нашите най-мрачни моменти трябва да се фокусираме върху светлината". ~ Аристотел (384 г. пр. Хр. - 322 г. пр. Хр.)


Вие сте против голата жена не защото тя е гола, а защото те кара да осъзнаваш голотата си. ~ Ошо / Шрей Радженеш (1931 г. - 1990 г.)

петък, 22 юни 2018 г.

Светът след квантовия преход

             

Все още помним очакванията за 2012 година – страх, неизвестност, очаквания за катаклизми, които ни плашеха… Прехода се състоя, но не там, където го очаквахме … През януари 2013 година ни бе казано за експеримент, който продължил 10 години, започвайки от 2003 г. Атомните учени, които работили с атома на водорода (той и – протон), зафиксирали отначало неговото пулсиране – той ту се смалявал, ту отново възстановявал обичайните си размери. Учените сметнали това за грешка, под външно влияние, но в края на краищата протона приел нова стойност. Било извършено откритие. Оказало се, че частицата на протона се е смалила с 4%. Променило се всичко - скоростта, посоката на въртене, диаметъра му. На пръв поглед ще си помислиш - протона се е променил, глупости! Но, след себе си той „повлякъл” цялата органика, защото тя основно се състои от водород. Променила се плътността на материята.

След протона се променили и останалите частици, и това което се смятало за неизменна ядрена физика, придобило съвсем друг вид – чужд. Все едно сме станали извънземни и сме попаднали на друга планета. Законите, които действали до 2013 г. изведнъж престанали да работят, защото плътността на материята станала друга.
Тази огромна работа, извършена от много лаборатории в научния свят, заставила учените от целия свят да се сплотят, забравяйки разприте по между си. Около 10 института по ядрена физика се препроверявали един друг, но винаги стигали до новата величина на атома на водорода.
Ако се съди по законите на триизмерният свят това не е възможно, но въпреки това физиката започнала да разкрива измеренията си. Многомерността на нашето пространство се потвърждава и от разчетите на астрофизиците. Ние вече живеем в друго измерение!
Квантовият преход се състоя – частица от едно енергийно ниво премина на друго енергийно ниво, при което се държи като неутронна звезда – от голяма, стана по-малка. Считайте, че ние вече живеем на друга планета, затова всички закони започват да работят по друг начин. Учените се сблъскват с това на всяка крачка. Нашите закони – са свят от миналото!
Времето от януари до март 2013 г. е богато на радикални научни открития в астрономията и астрофизиката, които се посипаха като от рога на изобилието.
На орбита около земята лети немският телескоп Шпицер, който е по-точен от знаменития Хабъл на няколко порядъка. Той открил ултрачервени Галактики, които са 60 пъти по-ярки от обикновените (на нас ни е известно за инфрачервени, а тук изведнъж се появява ултрачервени – това е нов термин във физиката, виждащ още по-дълбоко в материята). Това откритие било извършено съвсем спонтанно. Съдете сами. През декември 2012 г. тези Галактики не са се виждали, а през януари 2013 г. са се появили за един ден. Така не става! Или ги има, или ги няма…, значи се е случило нещо за един ден, което е заставило света да се промени?
Обикновената електромагнитна скала, представена в учебниците по физика и в справочниците, се е увеличила с три октави в инфрачервения диапазон и с три октави в ултравиолетовия. Вече имаме шест октави повече. Пред нас се откри материя, която я нямаше до 2013 г. По някакви причини тя е била непроявена, а сега се е проявила и физическите прибори могат да я фиксират.
Ето и още едно откритие. До 2013 г. Учените знаеха, а нас с вас ни плашеха, че нашата Слънчева система са движи към Черна дупка. Учените от Новосибирск казваха, че отиваме към област със съвършено непознати енергии, които преди ги е нямало и не е ясно какво ще се случи с нас по-нататък. А сега, черната дупка вече я няма! А това е астрофизически обект, който изчезна. В центъра на нашата Галактика Черната дупка вече я няма. Учените силно се изплашили и засекретили това откритие. В интернета то изчезна два месеца след като беше публикувано. Имаше такъв сайт „Мембрана”, на който учените публикуваха откритията си – това електронно списание вече го няма. Заедно с Черната дупка, то прекрати съществуването си.
Какво се случи? Оказва се, че Черната дупка е врата, през която ние с вас вече сме преминали и тази врата вече се е затворила зад нас.
Но на мястото на Черната дупка се появил друг обект – Магнитар (това също е научно откритие на 2014 г.). Пулсираща звезда, но не Пулсар. Тази Звезда Магнитар, разпръсква във всички посоки течно магнитно поле, което е някаква субстанция нямаща име засега, но не е плазма. Тя е разумна и се състои от гранули. Тези гранули биват малки – колкото елементарни частици и големи – с размерите на Земята.
Първоначално този Магнитар са го чули през март 2014 г. в радио диапазона и започнали да го наблюдават, а през май вече го видели. По космически мерки това е колосално време. Обикновено или го чуват, или го виждат. Т.е. мозъкът е бил готов да възприеме тази информация.
Така, ние с вас се оказахме на първите етажи на Тънкия план - фактически на „другия свят”, с което и ви поздравяваме.
Честотите вече са други и органиката е друга. Това по никакъв начин не трябва да ви плаши, защото едновременно с това нашите тела се преобразуват по свой начин. А ето че в един момент Магнитарът започнал да свети в син цвят (до май 2014 г. той не е светил).
Още през 2005 г. неврофизиолозите открили в Хипокампа на мозъка участък, който се нарича Синьо петно. То отдавна е известно на учените, но те не му обръщали внимание… Сам по себе си човешкият мозък е „черна кутия”.
През лятото на 2014 г. Синьото петно в мозъка също започнало да свети у всички хора. Гипокампа се проектира върху точката на живота и отговаря за живота на човека в Тънък план и по-нагоре. Ако присвием очи, понякога можем да видим този син цвят как свети, като сребърен ореол над главата. Това е ново органично тяло и то пулсира съзвучно с Магнитара. Те двете са свързани в единна система и имат общ базов ритъм – валс.
Базовият ритъм на Вселената също е валс, но в различно изпълнение – в различни октави. Октавата, на която изпълнява валс Синьото петно и Магнитара в центъра на нашата Галактика, работи по нова скала, която включва три нови октави.
Получава се, че енергийния спектър на новия водород е изцяло различен от спектъра на стария водород. Той е в ултрачервения цвят и е по дълбочинен от инфрачервения цвят. Именно този диапазон е станал водещ. Ние живеем и не знаем, че възприемаме съвършено други енергийни спектри. Но, всичко това се издига към съзнанието на хората.
Настъпи времето за което ни говореха: „ще живеене в Тънкия свят, а там всичко се управлява от мисълта – каквото поискаш, това става…”. Но, засега ние не сме дошли до такава концентрация на мисълта и до осъзнаване на самите себе си.
В тази връзка започнаха да се проявяват различни феномени….
Първият базов феномен е светенето на ореола, което до прехода беше златисто (като ореолите на светците от иконите…) и такова са го виждали само Майсторите, защото магнитното поле около Земята беше много твърдо, и задържаше генетичната ни структура. А сега, това поле фактически вече не е твърдо. Стана съвсем друго. По-меко и нежно, като в същото време е много здраво. Примерно такава е структурата на новото магнитно поле.
Вие сте чували за термина Акаши. Това е златната структура наречена Протей. Блаватска също го споменава. Този Протей се въплътил в нашата нова нервна система и сега тя е наситена с него.
Ние вече имаме друга нервна система, не виждаме само в трето измерение – имаме други очи.
През последните хиляди години до Прехода (не по-малко от 26 000 години), имаме в очите си така нареченото „сляпо петно”. Това е зрителният нерв, който влиза дълбоко в черепа и е закрепен за него с тъкан от белтък, като с тапа. Това „сляпо петно” закриваше три-четвърти от сферичното ни зрение. Ние не го виждахме, тъй като мозъка изравнява всички нюанси и се създава илюзия, че виждаме всичко. Въпреки това, „тъмното петно” ни е позволявало да живеем в ограниченото и твърдо триизмерно пространство. Това е било едно от условията на експеримента. Трябвало е да изучим плътният план и ние сме го направили.

Ние вече преминахме на „другия свят”. Нашият експеримент завърши благополучно и това Сляпо петно започна да се разтваря и да изчезва в очите. И така, сега пред нас се разкрива възможността да виждаме многомерността. Това е откритие от планетарен мащаб и са го забелязали учени от всички страни.
Тимусът също се е променил. Сам по себе си той е много сакрален. Споменават го и Блаватская и Рьорихови. Сега в Тимуса живее същия този Протей. Той се помещава в него и от там се пръска по всички наши нервни канали. Слънчевите и лунните меридиани също се активират от това място, но вече и те са станали други.
Начинът на контрол на имунитета от страна на Протея се промени. Ако преди контрола е бил формален, то сега Протея следи всяка човешка мисъл и вече стана важно да умеем да мислим!
Да мислим, преди да помислим. Започва да се сбъдва всичко тук и сега, веднага и главното е, че е ясно защо…

Следващото, което се променя в организма е Амигдалата (amygdala). Тя също се намира в областта на Хипокампа и се превключва на осъзнато възприятие. До Прехода тя беше „дом на страха” и я управляваше лимбическата нервна система. А лимбическата система е – „бий” или „бягай, както при животните.
Сега Амигдалата се пренаписва на клетъчно ниво. Вместо „бий” или „бягай”, започва да се проявява осъзнато възприемане на текущия момент. Разумно възприемане. Не да стоиш и да се страхуваш, а да мислиш – какво да правя? Няма нужда да се учим как да направим това. Нашата нова органика го прави вместо нас.
Вие знаете, че съществува космически хумор – Вселената понякога се шегува за добро. Всички нови промени са космически хумор или Божествен подарък.
Вие не медитирате, не ядете само вегетарианска храна, живеете както сте живели, а органиката ви се променя сама.Т.е., вашето Висше Аз е дало разрешение за промяна на дадената ситуация. Дало е разрешение да бъде променено текущото ви съзнание. Няма нужда вие да знаете как става. Това е Божествен подарък. До сега ние отговаряхме за постъпките си, а сега ще се учим да отговаряме за мислите си!
В главният мозък се разтварят старите пакети със записи на невроните. Как става това в действителност?Старите пакети неврони – това са всички материализирани навици, които са влезли в кръвта и плътта ни на нивото на автопилот. Всичко което правим механично. Всичко, което сме свикнали да правим от детството си и го правим несъзнателно. Но тези действия вече са материализирани и често ги извършваме без да забележим как.
Сега настъпва псевдо загуба на памет. Тя настъпва тогава, когато човек не изпитва никакво външно въздействие. Например, седите на пейката или вкъщи спокоен и изведнъж – нищо не помните… Това продължава миг – 3-5 секунди и отново се връщате към редовния си живот. Но при това, във вас се изключват някакви стари пакети, стари знания. Те вече не ви трябват, а са голям енергиен баласт.
Псевдо забравянето освобождава място за новото. В нужният момент освободеното място се запълва от нещо ново – вие просто започвате да знаете нещо ново. Идва Яснознанието.
До Прехода това го нямаше. Ние трябваше да преминем през някоя школа за да придобием опит, да натрупаме знания, а сега получаваме този опит от само себе си – като подарък!
До определен момент вие не знаете какви нови знания още притежавате, но при наличието на определена ситуация започвате да се ползвате от опита, който сте получили наготово. Икономисва се време, сили и още много неща… И вие започвате да виждате ситуацията не от една страна, а веднага от няколко страни. И я виждате не с цел да я осъждате, а просто като информация.
За себе си знайте, че когато при вас настъпи псевдо забравяне или нещо от рода на склероза, го приемете абсолютно спокойно и знайте, че това не е болест, а Планетарен Преход.
И това е само първият етап.
Ивичесто тяло в мозъка – контролира осъзнатата координация на мускулната активност. Преди можеше да седиш и да си клатиш краката без да мислиш за нищо – клатиш и клатиш. А след Прехода започваш да осъзнаваш – аз защо си клатя краката? Така не ми е удобно… Вече има други връзки в мозъка, промениха се аксоните, други са нервните импулси. Не са лоши, просто са други!
Водород и протон - са едно и също нещо. Водород съдържа всяка органика. Има израз: „нефта е въглеводород”. Ако налеем в бурканче малко нефт и го поставим на слънце до прозореца, то след известно време нефта ще се превърне в чиста вода. Вода на ново, Тънко ниво – това е кипяща субстанция, но не е вряла. Просто новият водород мигновено пренастройва структурата на водата. Нейната формула беше Н2О, а сега тя се колебае.
Когато мислите ни са спокойни, водата приема една формула, когато съзнанието ни е активно, водата приема свойствата на друга формула. Тези промени могат да станат за секунда, като веднага се променя цялата биохимия, метаболизма на клетките става съвсем друг. Цикълът на Кребс отива в съвсем друга посока. Той представлява енергийна мелница – там където е необходимо се отделя водород, а където трябва се поглъща. А, ако водорода е друг, значи и биохимията е друга. Лекарите това го знаят. А фармаколозите забиха тревога, защото фармакологичните препарати изведнъж станаха отрова. Доколкото протона е друг, промени се симетрията в атомното ядро. Не, тя не стана нейното огледално отражение, а друга. Щом е друга симетрията в атомното ядро, то съответно това вече е друго молекулярно вещество? И всичко това започна през есента на 2013 година.
Отначало имаше изказвания, като: „сигурно ни се е приведяло”? Тогава, това бяха единични случаи, а сега са като лавина! „Който може да се спасява!” Идва огромна вълна!
Много от фармакологичните компании забиха тревога, защото се налага да спрат конвейерите си в пълния смисъл на тази дума. Да спрат да си произвеждат продукцията, а това е бизнес, това са пари. Ще се промени икономиката. Формално се промени атома на водорода, а той повлече след себе си икономиката. Никой не се е замислял за това. За всичко е виновен Квантовият Преход.
Съответно се промени и урана. Той вече има други изотопи и се дели по друг начин. Това се отлази на атомните станции. Никакви взривове и страхотии, никакво повишаване на радиацията, просто урана започна да живее по-малко от преди. Ако преди периода му на разпад беше 235 години, то сега урана може да се разпадне и за две години. Или трябва да го презареждат по-често или станциите ще преминат на друг вид гориво.
До прехода у нас работеше интуицията и ни съветваха да я развиваме като граница между 3-то и 4-то измерение на Световете. Сега интуицията може да ни даде цял спектър от решения и иди разбери кое от тях е вярното – можеш да се объркаш. Вече трябва да развиваме дълбочинното си чувстване.
Това са нови взаимоотношения със Света. Ние изразяваме намерението си и Вселената започва да създава за нас събития, които водят до изпълнение на нашите желания.
Възниква въпросът, как да направим това? С думи..., с мисъл...?
Мозъкът също започва да се променя. Двете му половинки започват да се срастват. Гънките на мозъкът вече започват от едната половина и преминава върху другата. В резултат мозъкът се променя, формира се друг мозък. Той сияе с цветовете на дъгата. Някой го виждат, но много добре го показва аурокамерата. Мозъкът не сменя просто излъчването си, той става дивергентен (т.е. действа по не проправени пътища, извежда ни от задънена улица). Това е мозък на типичен инсайдер (инсайд — озарение). Озарението се използва в бита, точно тук и сега.
Това е от серията Божествени подаръци. По друг начин тези неща е трудно да се обяснят, защото ни идват просто така, отгоре. То не се случва някъде там…, а точно тук, с нас.
Изведнъж ние започваме да виждаме обратната страна на процеса, а не така както сме свикнали - винаги да осъждаме хората. Започваме да разбираме участниците и причините, които са довели до тези ситуации - започваме да проявяваме разбиране. Затова се намираме се в състояние на спокойствие и знание – случва се… Въпросите на политиката и икономиката стават за нас неинтересни, защото мозъка ни дава съвършено нов ракурс в отношенията със самия себе си, с хората и с природата. И това отношение е много завладяващо!
Понякога вие може да се разболеете – висока температура, тресене или горещина. Слагате термометъра, а там 36,6 или в краен случай 35,5. Как така? Целият съм в сополи, горя, нямам сили…
Температурата 36,6 вече не е показател, че с вас всичко е наред. Такива кратковременни повишения на енергийната плътност в организма и клетките са необходими за преминаването на друго ниво. Такова прескачане от стъпало на стъпало се извършва, за да не бъде изведено физическото ви тяло от обичайното му състояние. Така е защото се пренаписва органиката! Вашето тяло преминава на друго енергийно ниво.
Ако в някакъв момент сърцето ви спре да бие, няма пулс, дишането е повърхностно, значи мозъка ви за кратко време преминава на многомерна работа, това което в езотериката се нарича Огнена Прана.
Нашето тяло от твърда, здрава структура, благодарение на смаления водород, започва все едно да се „разрежда”, да преминава на Светлинно ниво. Това се нарича био-кристална основа. Но, кристалът не е твърд, а като вода, аморфен и може да приема всякаква структура. Ние с вас бяхме водни същества и за сега си оставаме такива.
Има две Революционни открития през миналия век: материята е сгъстена светлина и материята се управлява от съзнанието на хората. Това се потвърждава от всички езотерични доктрини. А сега ние ще се учим да управляваме материята чрез съзнанието си.
Това преминаване на органиката в кристално състояние или проявление в светлина, се извършва сега в общи линии безболезнено, ако не броим спряло сърце или усещане за висока температура..., които не влияят на самочувствието ни – всичко това е само вследствие на новата органика, на новия водород.
И разбира се, ДНК вече се разкрива в съвсем друга светлина. Това, което смятахме в нея за боклук, изведнъж разкри своите многомерни страни. И когато човек стане енергийно възприемчив, тогава той ще си спомни своите минали прераждания все едно са били вчера. Не, че той е толкова велик, а... просто това винаги е било така…. Тази информация вече не ни идва в повече – щом е било, значи е било….
През март 2013 г. Публикуват резултатите получени от телескопа Планк в Индия. Той е заработил на 14 май 2009 г. и дава информация за новата реалност. Учените решили да измерят многомерна ли е вселената? Експеримента започнал през 2009 г. и завършил през декември 2012 г. В навечерието на прехода, през пролетта на 2013 г. телескопа бил изключен и захвърлен. Но, той вече показал, че Тъмната материя станала по-малко отколкото смятали учените. От този момент ние вече сме започнали да ставаме по-малко плътни. А от Тъмна материя са съставени същите тези Златни галактики, за които са говорили Учителите: „Ще настъпи време, когато вие ще видите Златните галактики”. Това действително са Златните галактики, които е видял телескопа, а щом ги е видял той, значи сме ги видели и ние.
Уточнена била постоянната на Хабъл, около която сега вървят многобройни спорове. Тя казва, че Вселената интензивно се разширява, но ето, че твърдението за разширяването не е вярно… оказва се, че вселената се е смалила. Галактиките на никъде не са се разбягали и големият въпрос е - имало ли е въобще някога Голям взрив?
Ако навлезем в откритията на неврофизиологията и квантовата генетика, то възниква парадоксална ситуация – Голям взрив не е имало. Всичко е било триизмерна илюзия, светът се развива по-иначе. Това е било наша триизмерна договореност. А доколкото всички наши божествени структури започват да се разкриват много бързо, то на нас вече не ни трябва да играем в тези игри.
Между всички Галактики съществуват две Златни галактики. Те са Млечният път и Мъглявината на Андромеда – най-големите Галактики. Учените са успели да заснемат, че тези две Галактики по някакъв начин се обединяват… Ръкав от Млечният път се е съединил с ръкав от Мъглявината на Андромеда. При това, те започнали да се докосват след Прехода през пролетта на 2013 г., а през пролетта на 2014 г., те вече били допрени една до друга. Помислете сами – как само за една година, две Галактики са успели „да си стиснат ръцете”?
Промени се времето, промени се енергията, промениха се нашите възприятия. Ние ставаме многомерни същества, каквито сме били изначално замислени от всички Висши сили.
Много открития са направени във връзка с нашите мисли. Например е установена връзката между депресията и остеоропозата в Ерусалимски университет – има цяла серия открития. Колкото повече човек се намира в депресия, толкова повече започват да се размекват костите му.
Характеристиката на нашето време е, чевие самите можете да правите лекарства, каквито са ви нужни. Например, взимате бутилка и наливате в нея вода от чешмата, или светена, може и йонизирана – каквато и да е. Вземете лист хартия и напишете: това е моето лекарство от депресия и аз се възстановявам бързо. Като го напишете го сложете под шишето и ги поставете до главата си на леглото. Помнете, че всичко това трябва да се прави като на шега. На сутринта като се събудите отпийте от водата. При тези действия водата си променя структурата. Вече са се правили такива експерименти, след което са проверявали структурата на водата и тя се е оказвала различна. Всичко зависи от дълбочината на съзнанието и вярата ви. Всички процеси трябва да протичат на ниво детско възприемане – колкото по-леко се отнасяте към съвременната действителност, толкова по-добре и по-бързо ще се получават нещата при нас.
Наясно ли сте, че смеха променя съзнанието? Лекият, като на децата смях е съзидателен. Той притежава същите вибрации, които резонират със Синия Магнитар в центъра на Галактиката. Да се посмеем, значи да влезем в резонанс с Космоса.
Забелязали ли сте, че на улицата има много пъстри мимове? Те изкарват хората от хралупите им.
Усмихвайте се на себе си пред огледалото! Станете приятели с отражението си в него. Тази усмивка изработва особен хормон окситоцин. На мозъка ви му е все едно дали се усмихвате преднамерено или наистина ви е смешно. Тази усмивка запуска в действие сакралните процеси за подмладяване на вашето тяло. Има шест научни открития на тази тема. Преди окситоцина е бил изключително женски хормон. Това е хормонът на майчинството, на привикването към бебето, за да има мляко в гърдите, за да не се застоява то… Ние минахме през Прехода и този хормон започна да се появява и при мъжете. Не се плашете, няма нужда вие да раждате и да кърмите. Това е хормона на радостта! Вече го изследваха от всички страни в лабораториите и го нарекоха хормон на високата етика и високия морал. Хормон на нравствеността.
Какво се получава, като се поусмихвахте пред огледалото получихте Висока етика или Жива етика, както казваха Рьорихови. Всичко това става благодарение на смаления водород. Едно действие, а „повлякло” след себе си ВСИЧКО!
Какви други новини има?
На Земята има тенденция за планетарно подмладяване… при това, усмивката задейства цели биохимически каскади…, даже биоядрените каскади, доколкото атома на водорода се отнася към елементарните частици и когато той се съединява с органиката се раждат ядреноорганични каскади, наричани от науката кваркомионни полета. Това е същият този Златен нимб или Сребърен нимб, който е светлина, родена от взаимодействието на тези полета.
Сега може да се свърже всичко – органиката и духовния смисъл.
Преди под ноктите имаше само белтък, който се занимаваше единствено с възпроизводството им. Нещо като вечен двигател – никой не е изучавал защо растат ноктите, а с това се е занимавал белтъка. От ноември до декември 2013 г. белтъка изведнъж започнал да се активизира и от тогава започнали да го намират навсякъде в организма: в епитела, в косите, в корема – невронната мрежа била белязана с този белтък. Откъде се е взел там, какво прави там? Изяснило се, че той се отнася към съвършено уникален древен набор от кодове за самовъзстановяване на генетичната структура на човека. На кратко казано „вълшебна пръчица”. Точно тази вълшебна пръчица започнала да се активизира в местата, които имали нужда да се възстановят. Много удобно нещо от серията Планетарно подмладяване. Белтъкът сам знае къде трябва да отиде. Ние просто трябва да се доверим на тази нова работеща структура, защото тя ни се доверява.
Носът може да усети миризма, може да усети формата на миризмата, а също така може да усети и светлината. Не да я види, а да я усети.
Промени се радиацията, промени се излъчването на Слънцето и съответно гама радиацията.
Ето и друга новина. Доколкото за смаленият водород гама радиацията е естествено излъчване, то и мозъка ни вече може да излъчва гама радиация, но тя не е разрушителна. Ние се състоим от същият този смален водород. А сега помислете, преди гама радиацията е била смъртоносна, а сега ние я излъчваме и даже се лекуваме с нея. Фактически във всеки от нас работи по един малък андронен колайдер.
Започна да работи и мозъка на сърцето. Вие наясно ли сте, че сърцето си има свой мозък? Той е заработил през 2012 г. и не е един, а са три мозъка. Като знака на Рьорих – три кръга в един кръг. Много е удобно, можем да помислим и с този мозък.
Има още и мозък в корема, който управлява вътрешните процеси. Това започва да се използва от лекарите, когато медикаментите не помагат. Има напреднали лекари, които използват тези открития за възстановяване.
Разкриват се кодове на мозъка, които свързват мозъка на сърцето с мозъка на корема. Сам по себе си мозъкът резонира на високата вибрация на Вселената, която ние наричаме изкуство. За изкуството е нужно изменено състояние на съзнанието, което наричаме вдъхновение. То е много е важно, когато с изкуство по време на Квантовия преход започват да се занимават жените. В жената започва да се разкрива нейният дълбочинен ипостас, който всички са наричали Богиня или Женско божество. У нас дълго време жените ги пренебрегваха за сметка на мъжете. Такъв беше опита на триизмерната материя, а сега всеки от нас се завръща при себе си. Започва синтез за изравняване на всички наши скрити проблеми, за което помага творчеството. Не е важно плетете ли, рисувата ли, строите ли, готвите ли, четете ли, фантазирате ли, цветя ли отглеждате, не е важно какво правите. Важното е, че започват фантастични процеси, от базово възстановяване, до озарение в много дълбоки планове, във вас самите. Не е секрет, че когато мъжете са правили открития, винаги близо до тях се е намирала жена, която е изпълнявала ролята на проводник или антена. А сега всеки сам достига до своя собствен космически проводник за синтеза.
И клетъчният механизъм стана друг. Клетката придоби друга форма на работа и цикъла й на работа стана друг. Водата в клетката изпълнява функцията на неврон и от нас се иска съвсем спокойно да възприемаме случващото се. То може да бъде нестандартно, диво, но си кажете – случва се! И вашият мозък няма да се затвори в себе си от страх.
На снимката на аурокамерата се вижда бяло петно на нивото на сърцето. Все едно става разкъсване между жълтия и зеления цвят. Т.е. разкрива се многомерността на мозъка, многомерността на тънките полета на хората. На снимката се вижда, че има тенденция за намаляване плътността на материята.
Ако се снимате и при вас се появи такова петно, при което то може да се намира и на нивото на половата чакра, или на гърлото, или на сърцето. Това е съвсем нормално явление. Вече по друг начин работи мозъкът.
Ако преди човек е виждал многомерната реалност (тънкия план), го вкарвали в лудницата. Но сега мозъкът разкрива себе си и много хора започнаха да виждат многомерния свят на тънката реалност. Светът се изтънява и това става норма.
Сега трябва да мислим не преди да кажем нещо, а да мислим преди да помислим, защото веднага тръгва процеса на материализиране. Някой може да каже, че материализираме не ние, а някаква божествена енергия, като ние просто сме се оказали в дадения момент в дадената ситуация… НО!!!
Във всички случаи ние сме тази божествена енергия. Ние притежаваме много повече от 7, 12 или даже 49 чакри. Те са свързани там – с центъра на Галактиката и по-нататък. Тази същата мигновена материализация означава, че Пространството, Вселената, Висшия разум ни е дал достъп до нас самите.
Това не го прави някой вместо нас, а ние с вас самите го правим. Аз, вие… всеки, който изказва намерение. Затова трябва да мислим! Да мислим преди да помислим...А тези, които не знаят за това… Светът на практика се раздели по време на Квантовия преход на: тези на които им е необходима материална еволюция - да живеят в насилие и негативизъм и на тези, които са избрали Пътя на съзнанието, Пътя на еволюцията. Сега сред нас се намират и едните, и другите.
Тези, които си отиват, остават с мислите си. За тях те са всичко… Те имат други постъпки и действия.
А ние, които оставаме имаме други действия. Сега протича физико-психически момент – ние преставаме да се виждаме един друг. Вече започна да става така, че ние можем да преминаваме един през друг без да се забелязваме и без всякакъв дискомфорт. Става разделяне на Реалностите – едни отиват на ляво, други на дясно.
Тези, които са избрали духовната еволюция ще мислят преди да си помислят. Набирането на опит няма да мине гладко.
Как да използваме божественият подарък? Като за начало , трябва просто да знаем за него. Зареждайте вода вместо лекарства. Например, за болки в петите или за брадавици и за почистване на кръвоносните съдове. Напишете на лист хартия, поставете отгоре му чаша с вода и ги сложете до главата си за през нощта, а на сутринта изпийте водата.
Така е правил Чумак, а сега това може да го направи всеки от нас.
Има вълшебна фраза: в моята реалност всичко се получава и казвате желанието си леко и изящно!
Това не е афирмация и няма нужда дълго да я повтаряте. Всичко се изпълнява леко и бързо – казваш го и отиваш да си гледаш работата… Най-важното е, да почувствате това, което казвате. Да се научите да се доверявате на Пространството. Започнете от бита… кажете на хлебарките - привет! В моята реалност няма хлебарки. Това може да се приложи към отношенията ни с децата, към самочувствието ни, към транспорта, към получаването на информация, към покупката на нещо, към чиновниците...


Експериментирайте!


Валентина Миронова, биофизик, работила в Космическия Център 20 години, със специалност „засекретени открития”.

Превод Георги Петров