четвъртък, 29 октомври 2015 г.

Главни цели на Илюминати - Необходимо е да се разруши самата религия


                                           
,,Не е достатъчно само да се победи влиянието на духовенството и да се лиши Църквата от авторитет. Необходимо е да се разруши самата религия."! Трите реверсирани от хиперборейската Торе религии, с които илюминати и йудеи завладяха света на този етап вече не са им необходими. Да видим какво "предсказва" агента на КГБ Вангелия Гущерова. Всички религии ще отпаднат, ще остане само една на Великото Масонско Братство.Novus ordum seclorum - Нов световен ред. Този масонски лозунг може да се прочете на банкнотите от един долар, заедно с масонския символ, който е изобразен на тях - пирамидата с всевиждащото око на ,,Великия архитект на Вселената" на върха й. Новият световен ред - (НСР), се въвежда с помощта на тайните общества. Поставят се доверени посветени на най-възлови позиции в банковото дело, бизнеса, политиката, медиите, армията, медицината и на привидно несвързани една с друга организации и институции, които обаче служат на същите хора. А останалите в йерархията под тях често нямат никаква представа за планът, на който несъзнателно стават проводници.
Много организации и движения имат различни имена и изглежда като че ли преследват различни цели, но всъщност са манипулирани от едно и също място в името на осъществяването на един глобален план - Световно правителство (неизборно); световна банка; световни полицейски сили, които ще следят за поддържането на установените от световното правителство закони; здравеопазване в което цари пълно господство на фармацевтичната индустрия; поставяне на микрочипове на населението, като данните се съхраняват в централен компютър и следене с помощта на GPS; контрол над всички източници на енергия...

С други думи ПЪЛЕН КОНТРОЛ над човечеството, НСР, чието мото е глобализацията, желае да има на разположение затъпяло, без много претенции, робски послушно, и намалено по брой население, което да обслужва елита. Да се унищожи националната самоличност и суверенитета на държавите, да се намали значително населението на Земята, да се държи в тайна и да не се дава достъп до каквато и да е технология, която дава възможност за използване на практически неограничена и евтина енергия за различни нужди и най-вече да не се дава възможност на човек да се развива духовно!
,,Светът се ръководи от съвсем различни персонажи, а не от тези които хората си представят, че виждат." - Бенджамин Дизраели, министър-председател на Англия в периода 1874-1880г. Световното невидимо все още и неизборно правителство управлява и налага своята воля чрез различни институции като Кръглата маса, Трилатералната комисия, Билдербергския клуб, Римския клуб, СТО, Световната банка, МВФ, ГАТТ, НАФТА, и други структури обслужващи интересите на транснационални корпорации и банки. Римският клуб например (и не само той, разбира се) пропагандира, че ако светът не бъде управляван само от едно световно правителство, ще настъпи страхотен хаос. МАСОНСКИТЕ ЛОЖИ са един от начините чрез който действат. Илюминати или самопровъзгласилия се ,,елит", за да налага своя план на глобализация и НСР. Под благовидния лозунг ,,свобода, равенство, братство" и в името на ,,високоблагородни цели" използвайки също и честни, но наивни хора като параван в тях, последните два века масонските ложи са били в основата на всички революции, военни, политически и икономически трусове връхлетели човечеството. За да създаде благоприятни условия за разпространението си и за постигане на тъмните си цели, ,,елитът" привлича в масонството както държавни глави, така и много влиятелни, активни и изглеждащи ,,благонадеждни" политически и обществени дейци. Ето какво пише в Протокол 9 (,,Протоколи на ционските мъдреци"): ,,Нееврейското масонство служи като параван на целите ни, докато планът за активирането на нашата сила е добре замаскиран.... и остава за повечето хора една непозната и неразбираема за тях мистерия..."

Протокол 15: ,,Междувременно докато постигнем нашето царство, ние трябва да действаме по обратния път. Ще създаваме и унищожаваме франкмасонските ложи във всички страни на света, за да вкараме в тях всички, които могат да станат или която са бележити и именити в обществената дейност, така че в тези ложи ще имаме интелигенцията на гоя (неевреите), която е много важна като средство за влияние. Ние ще поставим всички ложи под централно ръководство, което ще знаем само ние, а за всички останали ще бъде напълно непознато. То ще бъде съставено само от наши мъдри старейшини. Ложите ще имат свои представители, които ще служат само като параван на централното масонско ръководство, откъдето ще излиза паролата и програмата. В тези ложи ние ще вържем всички революционни и либерални личности... Между членовете на тези ложи ще бъдат почти всички агенти от интернационалната и националната полиция, които работят за нас. Този род хора, който с готовност влизат в тайни организации, обикновени са кариеристи, авантюристи и общо взето хора, повърхностно мислещи, с които няма да имаме никакви проблеми да се справим, за да ги накараме да въртят механизма на машината, която работи за нас... Гоите влизат в ложите от личен интерес или от любопитство, за да захапят залък от някаква благинка, а някои - за да имат възможност по някакъв начин да представят пред хората своите фантазии... Съвсем естествено е, че ние, а не някой друг, трябва да ръководим масонската активност и действия..."

Протокол 11: ,,Това е главното и основното, за което ни служи нашата организация на тайното масонство, което не е добре познато, и целите на което дори не са толкова много, колкото се предполага от тези животни гоите, вкарани от нас в ,,шоуто" на армиите от масонски ложи с цел да се хвърли прах в очите на техните народи..." (За ,,Протоколи на ционските мъдреци), - Protocols of the Leamed Elders of Zion, преведена и издадена у нас от Никола Николов през 1995, той пише: ,,Прочитайки тези ,,Протоколи", веднага разбирате истинското положение в страната, в която живеете, както предчувствате какво ще настъпи през следващите години. Разбира също как и колко действията на вашите избраници ще се различават от техните предизобрни ,,думи и обещания"...
За достоверността на тази книга говори и фактът, че след болшевишката революция в Русия, осъществена от юдео-масонството, всеки у когото е откривана е бил разстрелван, а екземплярът унищожаван! ,,Протоколите" са ясно доказателство за пъкления план, който е замислен за човечеството и се осъществява все още неспрян стъпка по стъпка. Все още огромната част от хората дори не знаят, че в целия съветски административен апарат евреите и евреите-масони са били повече от две трети до 99 процента от състава на някои комитети, начело с В. Ленин. Ето какво пише в излизащото в Ню Йорк еврейско издание ,,Ди америкън хибрю" от 10.09.1920г.: ,,Болшевишката революция в Русия беше работа на еврейския ум, на еврейското недоволство, на еврейското планиране, чиято цел беше да се създаде ,,нов ред в света". Това, което се извърши така превъзходно в Русия благодарение на еврейството, трябва чрез същата умствена и физическа сила да стане действителност в целия свят.")!!


 

 През месец юни 2000г., ако си спомняте, в България дойде главният масон на НАТО Робърт Удуърд 33-а степен, шеф на Върховния съвет в ложата Ориент-НАТО. Тази масонска структура обединява върховните съвети на държавите - членки на НАТО. Под неговото ръководство у нас беше инсталиран също Върховен съвет на масоните в България на 07.01.2001г. под егидата на върховния съвет майка - Южната юрисдикция на САЩ. Същото НАТО, което в разрез с всички международните норми извърши агресията над суверенна Югославия, хвърли поне 31000 бомби с обеднен уран, за да донесат ,,мир и благоденствие в провинция Косово" и предизвика екологична катастрофа в целия регион. Масоните непрекъснато заявяват, че целта им е нравственото усъвършенстване и че видимата страна на тяхната дейност е благотворителността. А невидимата?! Ако ги попитате ще ви отговарят със сложен метафоричен език, мъгляви и нищо незначещи фрази, а в повечето книги за масовия читател ще намерите същото.
Показателно е писмото от 15 август 1871г. на един от най-известните изобщо масони Албърт Пайк 33 степен в йерархията (оглавявал е Южната юрисдикция на Шотландския обряд на франкмасонството в САЩ през последния век, а статуята му се намира във Вашингтон), до друг масон 33 степен Великия майстор Джузепе Мазини - ,,Ние ще дадем широка възможност за действие на нихилистите и атеистите и ще предизвикаме страшни социални катаклизми... тогава навсякъде, гражданите чувствайки се задължени да се защитават от това световно малцинство от революционери, ще изтребят тези унищожители на цивилизацията, и мнозинството разочаровано от християнството, чиито деистичен дух от този момент ще е останал без компас, търсещ тревожно идеал, но не знаещ накъде да насочи обожанието си, ще получи чистата доктрина на Луцифер, която най-накрая ще бъде извадена на бял свят... което ще доведе до унищожаването на християнството и атеизма, и двете покорени и изкоренени едновременно..."

В ,,Решения на Световния масонски конгрес" в Париж, 1889г. пише - ,,Не е достатъчно само да се победи влиянието на духовенството и да се лиши Църквата от авторитет. Необходимо е да се разруши самата религия."!

Папа Пий IX е казал за масонството: ,,Една коварна, измамна и извратена организация, вредна и за религията и за обществото."
Акад. Б. Палюшев: ,,..тайните масонски общества често използват благовидната фасада на християнството, за да прокарват своите намерения и цели в социалната сфера. Никой външен наблюдател обаче, не може и да подозре, че зад тази фасада се крие съвършено друга религиозна система (тази на луциферианството), в която се посвещават само избрани членове от тези общества. Но от друга страна тези хора дори и не подозират, че самите те са инструмент в ръцете на още по-могъщи и по-завоалирани кръгове в обществото, които от своите скрити позиции упражняват невиждана досега власт и влияние. Ако кажеш на един обикновен човек, че именно тези общества определят и контролират най-мощната управленска институция в света- тази на американския президент - реакцията ще бъде ,,това не може бъде".


 

 Лойд Джордж, един от от най-активните масони в периода около Първата световна война е измежду главните виновници за Ньойския договор, който разпокъса България. Той е бил важна фигура в учредяването и на Обществото на народите, предшественик на ООН. Американският президент Хари Труман, масон 33-а степен е този, който заповядва през 1945г. да се хвърли атомната бомба над Хирошима и Нагазаки. Той е един от основателите на Северноатлантическия пакт (НАТО) и автор на доктрината ,,Труман" - план за империалистическа експанзия и инициатор на ,,студената война". Френската буржоазна революция, удавила в кръв цяла Франция, ВОСР, която направи същото в Русия, Първата и после Втората световна война и много други регионални и по-големи войни и конфликти са сътворени от Илюминатите и осъществени и чрез масонството. Евреите-масони Ленин, Керенски, Троцки, Джержински и много други сатанисти като тях избиха милиони руснаци - холокост несравним с този, който спекулират чифутите-ционисти - същите, които всъщност са истинските виновници за смъртта на десетки милиони руснаци, германци, поляци, чехи, унгарци, роми и т.н.
Втората световна война Масовите убийства на християни в Русия са били по заповед на Троцки (Лейба Бронщайн), тогава военен комисар, като планът за изтреблението на православната християнска интелигенция е бил негов. Същият на един митинг в Киев публично заявява, че евреите са създали руската революция! Той е уредил разпространяването на бацили на холерата и тифа сред населението, като при условието, в които живеел хората след болшевишката революция умирали като мухи. ,,Холерата ще ни помогне да се справим с глада" - цинично и открито е заявявал той. Троцки е авторът на следното мъчение - завързвали човека в чувал пълен с въшки, за да бъде бавно и мъчително изяждан от тези паразити!! (що за човек би направил това?)

Но това е само част от неговата сатанинска изобретателност, Той назначава изключително евреи за политкомисари в Червената армия. Джержински, известният шеф на ,,ЧК", е бил негов ,,конкурент" в гнусните деяния. Символиката на масонството се вижда в отличителните знаци използвани в Съветския съюз и бившите социалистически страни - петолъчка, сърп и чук, както и някои известни девизи (,,Един за всички, всички за един", ,,Винаги готов!" и др.) Ушанки с петолъчка (обърната с върха надолу) е носела една специална девизия още през 1920г. в Червената армия е било въведено принудително неизтриваемо клеймо на лявата ръка - черна петолъчка. Знаете ли, че пречупеният кръст (свастиката), който е бил символ на нацизма е присъствал на банкнотите, печатани след масонската болшевишка революция, т. нар. ,,керенки"?! А не ви ли е направило впечатление, че знамето на Европейския съюз е пълно с петолъчки! Скаутското движение е също масонско творение и същата сатанинска символика присъства и там.       

                                             

Тайните общества и посветените, особено тези от вътрешните кръгове, имат определен код на общуване чрез символи, таен език, определени движения, фрази и ритуали, както и някои дати. Някои други по-важни и често срещани символи освен споменатите вече пирамида с всевиждащото око на върха и петолъчката, са шестолъчната звезда (звездата на Давид), обърнатата свастика, пламък или факла, орел, бухал (сова), птицата феникс, обелиск, кръст в кръг. Всички тези символи можете да ги откриете изрисувани по различен начин в гербовете на различни обществени, световни и секретни организации и общества - ЦРУ, ФБР, НАТО, ООН и др.
Албърт Пайк в своята книга ,,Нравственост и догма", пише: ,,Част от символите се показват на посвещавания (в ниските или т.нар. сини степени), но той е умишлено заблуждаван чрез лъжливи обяснения. Целта е не той да разбере символите, а да си представя, че ги разбира." Това е структурата на класическите тайни общества, които привличат под благовиден предлог за духовно усъвършенстване известни личности и ги използват като параван, като само най-високите степени са посветени в плана.

Манипулацията продължава и в науката. Смята се, че модерната наука, води началото си от английския философ материалист Френсис Бейкън (края на 16 и началото 17 век.) Именно затова обаче няма нищо чудно, че е толкова едностранчива и тесногръда. Според Бейкън материята е обективно съществуваща първооснова на всички неща, а целта на познанието е да се увеличи властта на човека над природата. Но... Бейкън е бил член на тайното общество ,,Орденът на шлема" и според известният историк на франкмасонството Менли Дъдли, граф на Лейсестър, а отгледан от Николас и Ан Бейкън, откъдето взема и фамилията си. Впоследствие Бейкън става един от най-влиятелните хора в Англия. Логичният въпрос е защо след като Бейкън е имал посвещение в тайното познание и очевидно е бил съвсем наясно с духовната същност на човек и истинското състояние на нещата в природата, е отстоявал материалистическата теория, която става и догмата, според която се развива науката.


                                                        

Исаак Нютон също е бил масон и очевидно също е бил наясно с ограничеността на материалистическия възглед на науката, но въпреки това също го е поддържал. Както вече писах целта е хората да не осъзнават, че са духовни същества преди всичко! Затова и официалната наука, която се преподава, е въведена в определени коловози и се стреми да не излиза от тях. Тези, които дръзнат да се усъмнят или да предложат истината, биват атакувани по всички възможни начини. Най-често това става с помощта именно на техни колеги, много които от злоба, а и от невежество се нахвърлят върху тях и ги обвиняват в метафизично мислене и какви ли не други ,,грехове". За повече информация по въпроса за масонството ви препоръчвам книгите на Олег Платонов, Никола Николов, Григорий Климов. illuminatibg.blogspot.com/2015/09/blog-post_31.html
Любими методи за манипулация
от страна на Луцифер сред масонските ложи

Посочва се дадена цел и чак в последния момент, се показва какво се крие под наименованието например на понятието “Велик Архитект”.

Ниските етажи на пирамидата не знаят към какво се стремят, те просто щурмуват някаква светла цел или идея. В последния момент се разбира, че под т.нар. “комунизъм” е стояла цяла една сатанинска доктрина под флага на Тайни общества от Илюминати.

Светлото бъдеще на комунизма се разкрива в хода на десетилетията, когато се разбира разликата между думи и дела.

Йезуитският лозунг, че целта оправдава средствата, че всъщност в името на делото, човек трябва да има две лица, че всъщност, е необходима конспирация за да успее това велико дело, всичко това са извадки от Метода на Луцифер

В името на доброто, използвайки присъщия исконен стремеж в човека да върши нещо творческо, светло и добро, /отново на гърба на Небесният Отец.- използвайки делото на този, който мрази и против който възстава/ да даде на човека импулс, който да го заведе към бездната.

Опити да обединение, за светли дела, революции, освобождаване от тирания, преврати, всичко това все върху една финна струна - човекът да се прояви като герой и освободител.

И все с една и съща цел – “всичко ще постигнеш, но само ако се отречеш от моя враг - Исус”.

Каква само омраза има в думите на Ницше, или думите на Хитлер против християнството. Против Християнския бог! А всъщност тези хора, и единият и другият биват експлоатирани в техния стремеж да подобрят нещо около себе си. И единият и другият се опитват да дадат повече познание и светлина, възможности за човечеството, но с какви само методи – типични за Луцифер.

А колко подобни на Ницше има сред нас и колко ницшеанци спят в нас, докато не разберем, че този свръхчовек всъщност трябва да се изработи с много труд и най-великото Търпение на Нашият Отец, който стои отгоре и отвътре в нас и ни наблюдава с най-голямото разбиране според нашия език и интелект.

В този смисъл Луцифер се явява също и като крадец на творението на Създателя, защото той умело се възползва от вече вложеното в човека и точно там е Великата експлоатация на стремежа да се прави добро!

Най-жестоката манипулация!

Колко милиони години ще изминат за да разбере човек, че не всяко добро е в негово благо. Че не всичко което се представя за добро и светло е в действителност - светло.

Че единственият път за развитие, който е оптимален, това е пълното доверие в истинският създател, и тогава ако той бъде слушан, не може да стане грешка в дилемата – наистина ли онова светло и добро се оказва благо!

Човечеството страда понастоящем от стремежа на отделни герои да направят светло и добро, което като импулс им бива вдъхнато от Луциферианския план.

Колко геройствания от този тип са създали войни, страдания, кръвопролития, все в стремежа да се направи добро и светло, импулсирано винаги от Луцифер, който винаги е факлоносецът! Винаги представящ себе си за Спасител, даже по – голям от “Онзи на кръста”.

Луцифер е в блестящи одежди, той не се унизява, той не обича да слиза при хората, той е привърженик на елита и ненавижда стадото. За разлика от Онзи – когото наричат Христос – Спасител, и брат му който се пожертва на кръста.


През 1999 г. и 7 месец от небето ще дойде велик Цар на терора / Ужаси / и ще възкреси великия Цар на Ангулем. Преди и след Марс / войната / ще се радва на царуване. M. Нострадамус 10; 72

                                   
Холограма на Калки,спасителя на човечеството от банкерите, ил'минати се появи над Ню Йорк.

                                        http://demotivatorium.ru/demotivators/d/100866/

xn--80aaanwajckzclf2ab.xn--p1ai/index.php                           

Световни лидери, разкриващи плановете за Нов Световен РедТомас Джеферсън: 1816г.: Ако американският народ някога позволи частни банкери да контролират издаването на валута (което се и случва 1913г.), банките и корпорациите ще лишат хората от цялата им собственост, първо чрез инфлация а после чрез дефлация, и деца им ще се събудят бездомници на континент, който техните бащи покориха"Президента Андрю Джакъсн: 1829 - 1837 " Вие сте дупка със змии! Аз възнамерявам да ви измъкна навън, и чрез Вечният Бог ще ви изхвърля. Ако хората само разберат размера на несправедливост на нашата парична и банкова система, ще има революция още преди да съмне."

Президента Уудроу Уилсън: 1916 " Аз съм най-нещастният човек. Аз несъзнателно разруших моята страна. Нашата велика индустриална нация е контролирана от система на кредити. Нашата система на кредити е концентрирана в ръцете на няколко мъже (евреи-сатанисти). Ние се превърнахме в едно от най-лошо управляваните, напълно контролираните и доминирани правителства в света - което не е вече правителство на свободното мнение, не е вече правителство на убеждението и вота на мнозинството, а правителство на принудата на малки групи от господстващи мъже"

(Уилсън по повод подписването на закона за създаването на Федералният Резерв 1913г.)

Уинстън Чърчил: 1920: "От дните на Вайсхауп до тези на Карл Маркс, до тези на Троцки, Бела Кун, Роза Люксембург и Ема Голдман, тази световна конспирация за преобръщане на цивилизацията и за реконструкцията на общество на базата на забавеното развитие, на завистливата злоба и невъзможното равенство, е постоянно нарастваща. Тази световна конспирация игра трудно разпознаваема роля в трагедията на Френската Революция. Конспирацията им беше главната причина на всяко подривно движение през деветнадесети век, и сега оковите на тези тъмни личности от подземният свят на големите градове на Европа и Америка хванаха Руския народ за гушата и станаха безспорни господари на тази огромна империя"

Президента Франклин Рузвелт: 21 Ноември 1933г. "Реалната истината, която има значение е, както и ти и аз знаем, е че финансовите елементи в големите центрове притежават правителството от дните на Андрю Джаксън насам"

Банкерът Дейвид Рокфелер 23 Септември 1993г: "Сегашният прозорец от възможности, по време на който миролюбивият и взаимнозависим световен ред може да бъде изграден, няма да бъде отворен твърде дълго. Ние сме на предела на глобална трансформация. Всичко от, което се нуждаем сега е криза, и народите ще приемат Новият Световен Ред."

Карл Войтила, Папа Йоан Павел II: " До края на това десетилетие ние ще живеем под първото Единно Световно Правителство, което някога е съществувало в обществото на нациите... правителство с абсолютна власт да решава основните въпроси на оцеляването. Единното Световно правителство е неизбежно"

Джордж Хърбърт Уокър Буш: 11 Септември 1990 : " Извън тези проблемни времена. обективен ? нов световен ред ? може ли да се появи ? Днес новият свят прави усилие да се роди, свят твърде различен от този, който познаваме в момента ".
"Заложено е повече от една малка държава, това е голяма идея - нов световен ред...

                                              Хенри Кисинджър, 19 Април 1994.
"Новият Световен Ред не може да се случи без участието на САЩ, ние сме най-значимият единичен компонент. Да, ще има Нов Световен Ред, и той ще принуди Съединените Щати да променят своите схващания"

Изявление направено пред американския Сенат на 7 Февруари 1950 от Джеймс Поул Варбург:
"Ние ще имаме Световно Правителство, независимо дали го харесвате или не. Единственият въпрос е как ще бъде постигнато Световното Правителство, насила или чрез съгласие" --

"Истинските господари във Вашингтон са невидими и упражняват своята власт зад сцената" Съдия Феликс Франкфуртер, от американският Върховен Съд


"Целта на Рокфелерови и техните съюзници е да създадат единно световно правителство кобминирайки суперкапитализма и Комунизма под един и същ покрив, и под техен контрол.. Дали имам предвид конспирация?! Да. Аз съм убеден, че има такъв заговор, международен по обхват, планиран преди поколения и невероятно зъл в ствоята цел"
Конгресмен Лари П.МакДоналд, 1976, убит в полет 747 на Корейските Авиолинии, който самолет беше свален от Съветите.

Британският Министър председател Бенджамин Дизраели, 1876г:
"Правитлествата в днешно време трябва да се договарят не само с други правителства, с императори, крале и министри, но също така с тайни общества, които имат навсякъде техни безскрупулни агенти, и могат в последния момент да объркат всички планове на правителството"

Кметът на Ню Йорк Сити, Джон Хилън, 1922:
"Истинската заплаха за нашата република е невидимото правителство, което като гигантски октопод простира своите пипала над градове, щати и цялата нация. Както откопода от реалният живот, то работи под изкусно създадено прикритие... На върха на този октопод са Рокфелерови и интересите на Стандарт ойл и малка група от влиятелни банкови къщи обикновено наричани международни банкери. Тесният кръг на влиятелните международни банкери фактически управлява правителството на Съединените Щати, за своите собствени егиостични цели. Те практтически контролират двете политически партии"


Джон Суинтън, редактор на Ню Йорк Трибюн:
"Няма такова нещо, като независима преса в Америка, освен в малките градове. Вие го знаете и аз го знам.
Знам, че много от вас, искат да напишат своето честно мнение, но ако го направите вие предварително знаете, че то няма да бъде издадено.

Аз получавам по 150 долара на седмица за да държа моето истинско мнение извън страниците на вестника, с който съм свързан. Други от вас получават същото заплащане за да вършат същата работа. Ако искам да разреша честно мнение да бъде отпечатано в моя вестник, след по-малко от 24 часа, с моята длъжност ще бъде свършено.
Работата на журналиста от Ню Йорк е да унищожава истината; да лъже изцяло; да изопачава; да клевети; да се подмазва в краката на Мамона; да продава своята страна и своя род за прехраната си. Ние сме инструментите и дърдорковците на богатите мъже зад сцената. Ние сме интелектуални проститутки"


Американският Сенатор, Бари Гоудуотър в неговата книга от 1964г. "Без Извинение":
"Тристранната комисия, възнамерява да бъде проводник на международна консолидация на търговските и банкови интереси, чрез завземането на контрола над политическото правителство на Съединените Щати. Тристранната комисия представлява ловко, кординирано усилие за контрол и консолидация на четири центъра на власт, политическа, парична, интелектуална и духовна. Това, което Тристранната комисия възнамерява да създаде е световна икономическа власт превъзхождаща политическите правителства, които също са въвлечени. Като управители и създатели на системата, те ще управляват бъдещето"


Бившият Конгресмен Джон Рарик, 1971г: "Съветът за международни отношения е "властта". Той не само има влияние и власт в ключовите позиции за вземане на решения, в най-високите нива на правителството, за да прилага натиск от горе; но също използва личности и групи за да създава напрежение отдолу, да извинява високопоставените решения за превръщането на Съединените Щати, от суверенна Конституционална Република, в робска държава член на единната-световна диктатура"

Сенатор Джордж Малоун от Невада, в реч пред Конгреса през 1957г:
Има план за унищожение на икономическата и социална независимост на Съединените Щати"!
..."Аз вярвам, че ако хората на тази държава разберат всичко което Конгреса им е причинил през последните 49 години, ще дойдат във Вашингтон, без да чакат изборите... grigorsimov.blog.bg/politika/2011/06/27/citati-ot-svetovni-lideri-razkrivashti-planovete-za-nov-svet.772515                                            

През 1933 година новият ред трайно се настанява на планетата. С влизането си в Белия дом Рузвелт въвежда национализацията на златото и трудовата повинност. Държавните поръчки превръщат официален Вашингтон в най-големия работодател. От тогава датира задължителното социално осигуряване, подоходното данъчно облагане, масовото застраховане и заробването на хората от банките още от мига на тяхното раждане. Трябва да се сетя и да покажа, как става това. Да, и в наши дни…
Какво се е наблюдавало в Германия? Същото. Хитлер превръща държавата в основен източник на работни места. Въвежда трудовите дни – тоест ленинските съботници, задължителните бригади. Днес жителите на ФРГ плащат това с разпада на тяхната някога славеща се като най-добра пътна мрежа на земята.

В Москва Сталин обявява началото на Втората петилетка. Комунистите провеждат геноцида в Украйна – изтребление на населението чрез пълна липса на храна. То е записано в историята под названието Голодомор – умъртвяване чрез глад.

През цялото това време военно-промишлените комплекси, все още несдобили се с това наименование, бълват огромни количества продукция. Какво е предназначението на бойната техника? Да бъде използвана във война. Още Чехов го е формулирал…

След три години комунисти, фашисти и нацисти се сблъскват на испанска територия. Това е прелюдията, репетицията за предстоящата тогава най-грамадна катастрофа в човешкия летопис. Минава още едно лято и в Китай вече избиват милиони невинни граждани. След други две – бившите „врагове“ Сталин и Хитлер, воювали помежду си на Пиринеите, се прегръщат. И сключват договор за ненападение. Минават още 22 месеца и двамата се хвърлят един срещу друг.

Не загиват водачите, а народите. Пак те – хората, а не елитите, плащат целия масраф.

Огледайте настоящата обстановка. Мирише на барут. Но стане ли, не дай Боже, той ще бъде заменен от разпада на атомните ядра… Вече сме им много. Твърдят – 7 милиарда и отгоре. А Те си произвеждат работна ръка – роботи…