неделя, 11 октомври 2015 г.

„Войната в небесата“- Теократичните групи

През 1988 г. Кайл Грифит публикува една твърде екзотична за времето си книга разкриваща в огромни детайли битките за власт и контрола върху съзнанието в астрала и физическия свят. Макар и силно едностранчива и полярно ориентирана (поради факта че основната информация бива получена от член на едната от главните враждуващи фракции), същината на описаните похвати на действие е представена в един добре подреден и напълно разбираем модел. При това с подробности, които могат да послужат на мнозина и от практическа гледна точка. Авторът на материала „Пътят на Висшия Аз в галактическата игра“ се е постарал да направи един доста качествен синтез на книгата извличайки в огромна степен нейната същина, като същевременно го пречупва през собствената си призма и моментно разбиране за нещата. Всъщност, ако се замислите по-задълбочено над представената информация, няма как да не откриете отраженията на същите тези фракции от работата на Робърт Морнинг Скай. Дори лесно бихте идентифицирали кой стои зад двете враждуващи групировки наименувани „Теократи“ и „Невидимият Колегиум“. Разбира се действителната картина на „реалността“ е далеч по-пъстра и надграждаща представената тук схема, която задълбава и рови в определени нейни аспекти, които обикновено се приемат твърде деликатно от мнозинството хора до степен на пълно игнориране. – Издателство „Паралелна Реалност“


Синтез на Джери Зейтлин

Астрофизикът Джери Зейтлин е осъществил синтез на публикуваната през 1988 г. книга на Кайл Грифит „Войната в небесата“ („War in Heaven“). При по-нататъшно цитиране ще използваме съкратено „ВВН“. Ще откриете концепциите на Грифит, получени от него посредством автоматично писане от обединение на извънземни души, предпочитащи и имащи за цел свобода и независимост. Посланието им е съвсем ясно: царството на мъртвите, този безкраен и комплексен свят, свързан с нашата планета, е обект на духовни конфликти, които всъщност са продължение на битките за идеологическа и религиозна власт в световете от плътна материя като нашия.

Подбрани са няколко ключови момента от синтеза на Джери – синтез, получил одобрението на самия автор на книгата Грифит. Вмъкнатите коментари са от редакцията на белгийския сайт karmapolis.
Според астрофизика, по време на публикуването на книгата „ВВН“, Грифит е бил единствения автор предложил така логични и емоционално шокиращи идеи за отвъдния свят. Невидимият Колегиум – неофициално обединение на свободни души (според тях) от извънземен произход – ни подканя да се пазим от религиите и всички взети наготово идеи относно живота след смъртта. Душата ни – силно обусловена и повлияна от такива идеи – би се озовала прикована и заключена към една нова и неподозирана „диктатура“, управлявана от Теократичните групи. Нека обясним: ако вярвате, че според греховете си ще се озовете в рая, със свирещи на арфи ангели или във вибриращия от страдание ад – точно това ще ви се случи. Теократичните групи ще ви причакат в отвъдното, за да ви затворят във вашите собствени вярвания. Грифит обяснява в книгата си механизмите и характера на многобройните заплахи, тегнещи над душата; самата тя – „лакомство“ за някои от многобройните хищници от астралните светове. Тоест ще се озовем в даден астрален свят, не защото „всемогъщият Господ“ ще ни съди (освен ако не го вярваме повече от всичко...), а защото това ще е измерение, което нашето вътрешно Аз ще е способно да осъзнае.
Четейки този синтезиран труд, имаме чувството, че тези астрални светове са светове без надежда, без етика, нито богове, изпълнени единствено с воюващи групировки. Ще се отнесем до самата книга („ВВН“), но също така и до кореспонденцията ни с автора, за да нюансираме картината. Преди всичко, касае се за директно свързания със Земята астрал, от което следва наличието на много други астрални светове. След това (според Грифит) има „Зрели богове“ – могъщи същности, безкрайно доброжелателни. Но те не съответстват на наложените ни от религиите религиозните догми. Основния недостатък на книгата е концентрирането ѝ върху опасностите след смъртта, без да се обръща внимание на чудесните неща, които също така биха могли да ни се случат. Най-важно е да се запази спокойствие и помирение в този критичен момент, съзнателно да се отхвърли емоционалния хаос предизвикан от смъртта ни. Също така трябва да отхвърлим установените идеи и религиозни догми, ако желаем свобода и автономия за душите си. Ако се чувстваме слаби и неподготвени за подобна свобода, винаги можем да изберем прераждане, избягвайки въведеното от тези същности робство – истински резервоар от подчинени души, управлявани от лъжливи богове.
Възможно е самия Грифит да е бил манипулиран от Невидимия Колегиум за прокарване на страх в душите по отношение на смъртта. Той осъзнава честите противоречия между съдържанието на книгата си и класическите религиозни концепции, както и с повечето автори, посветили се на теми свързани с духовността. По този повод Грифит споменава в последния предговор на книгата си: „Читателят сам ще реши. Всичко, което мога да кажа по този повод е, че „ВВН“ не съдържа нито една съзнателна лъжа, а и не съм достатъчно луд за да халюцинирам всичко това. Не ме интересува дали читателите приемат или отхвърлят теориите в книгата ми. Със сигурност не желая да привлека последователи за каквато и да е идеология, а само да помогна на определени хора за осъществяване на духовен „пробив“, какъвто струва ми се осъществих...“

Бележка на karmapolis: Първа част, озаглавена „Невидимия Колегиум“, ни обяснява основно от какво е „направена“ една душа. От плътна или не чак толкова плътна материя? Може ли все още да се говори за атоми? Изглежда, че може. Душата ни притежава тяло, съставено не от плътна материя – кожа, мускули, нерви и кръв – а от по-рехава, комплексна материя. Освен нашето физическо тяло ние имаме две души, свързани с две тела. Соматичната душа, много близка до нашето физическо тяло; и астралната душа, свързана с астралното тяло. И ставаме „дух“ тогава, когато вече не сме свързани със соматичната душа и физическото тяло.

В Невидимия Колегиум влизат духове, произхождащи не от Земята, а от други светове, планети и астрални измерения. Защо? Защото астралните измерения пряко свързани със Земята са едновременно истинско бойно поле и огромен затвор. Свързаните със Земята астрални измерения се оказват място на конфликти между Невидимия Колегиум – желаещ духовна свобода – и Теократичните групи, манипулиращи душите на хората. Целта на тези манипулации е привличането им за местата в авторитарната структура на елита, създаването на зависимост и подчинение у тях или използването им като извор на енергия (при което по-късно следва разпадане и „смърт“ на душата).
Духовете от Невидимия Колегиум се оказват пратеници на други, по-напреднали от нас планети и астрални светове, неподвластни на диктатурата на Теократичните групи.
Ако им вярваме, тяхната мисия тук цели спасението ни.

Невидимият Колегиум

Според обяснението на Зейтлин от страницата на сайтаwww.openseti.org, съществува форма на материя със същата атомна и молекулярна структура като тази на физическата материя, но в която частиците са по-разредени и тяхната гравитация не реагира спрямо физическата материя. Тази материя е наречена „астрална материя“ в книгата на Грифит.

Всеки човек притежава соматична душа – приличаща и близка до физическото тяло, но изградена от астрална материя, както и астрална душа – също изградена от астрална материя. Астралната душа всъщност е постоянният и фундаментален „АЗ“ (Истинският Аз, който според Джери все пак не е напълно трансцендентен и близък до Извора). Астралните души могат, да бъдат идентични с Висшия Аз (но не винаги), както е развито в статията „A Synthetic Myth“. Духовете са просто астрални души, съществуващи без соматични души, нито физическо тяло.
Невидимият Колегиум, вече споменаван в окултната литература, съществува съвсем реално като политическа организация на духовете.
Стотици хиляди духове, произхождащи от извънземни светове в напреднал стадий на технологично развитие, са били изпратени на Земята. Мисията им е да работят с Невидимия Колегиум, за да помогнат на хората да спечелят войната и да се освободят от подтисничеството и експлоатацията на Теократите. Това важно сътрудничество се осъществява на високо междупланетно ниво.
Духовете са длъжни да се въплъщават през няколко години. При този процес те губят повечето от спомените си, особено ако са имали множество последователни прераждания. Въпреки това те могат – също като многобройните родени на Земята души – да се научат да осъществяват контакт с Невидимия Колегиум и то на напълно съзнателно ниво. Но това изисква „подходяща психическа тренировка“.
Всеки човек може да получава несъзнателно телепатични съобщения от Невидимия Колегиум.

Членовете на Невидимия Колегиум възприемат себе си като съвсем нормални, както се възприемаме и ние самите. В собствените им родни светове те са имали сходни или съвсем различни от нашите тела, но обединяващото е еднаквия генетичен код.

Бележка на karmapolis: В тази част Джери ни обяснява, че членовете на Невидимия Колегиум произхождат от по-напреднали духовно и технологично от нашия светове, успели да се отскубнат от влиянието и властта на Теократичните групи. Изглежда в процеса на еволюцията си многобройни цивилизации на множество планети са преминали през радикалния контрол и диктатурата на Теократичните групи. Според Невидимият Колегиум, ако една планета остане заклещена във функциониране от теократичен тип, това я води към гибел, защото подчинението на душите неизбежно предизвиква духовно обездвижване. Теократичните групи се разглеждат като болест, „заразяваща“ все повече души. Оттук и необходимостта да се победи епидемията и ограничаването ѝ на Земята. Всичко това, разбира се, е гледната точка на Невидимия Колегиум.

Родните светове на душите от Невидимия Колегиум са постигнали високи нива на познание в научно-хуманитарен план. Едно от най-важните им постижения е, че чрез работа с психичната енергия променят астралната материя. Тази технология е била използвана за изпращането им тук, на Земята, но те не са успели да осъществят пренасяне на технологично оборудване.
Въпреки че отдавна е имало интервенции, намесата на Невидимия Колегиум е започнала в края на Средновековието. Оттогава насам, без прекъсване, те се намесват в историята на Земята.

Основанията им за това са същевременно алтруистични и егоистични. Без намесата на Невидимия Колегиум еволюцията на човешката раса би поела по пътища, опасни за техните собствени светове. Така че те водят превантивна борба за собствена сметка и са убедени, че болшинството от хората ще подкрепят каузата им, когато успеят да я популяризират и обяснят подробно.

Членовете на Невидимия Колегиум въздействат преди всичко на подсъзнанието на хората. Въпреки че ние бихме сметнали това за неетично (защото има интервенция и подсъзнателно въздействие), те твърдят, че именно по този начин са ни научили на повечето от нашите философски възгледи. Техните членове произхождат от светове, прилагащи концепции като: „достойнство и човешки права“, „лична неприкосновеност“, „социална справедливост“, „съгласие на управляваните“ и „равни възможности“. При всеки случай те заявяват: „Ние сме тук на война и се сражаваме както за вас, така и за нас самите.“

Задължени са да прилагат принципите си на практика, тъй като притежават технологии, позволяващи пълно заличаване на индивидуалността. (Технологичните познания на представителите на Невидимия Колегиум са такива – обяснява Джери – че са способни на много повече: разпадане на индивидуалността и манипулация на самата основа на душата. Но – ако им вярваме – те го правят поради етични съображения, които се опитват и да ни насадят.)

Но най-голямата опасност в близко време е, че ако Теокрацията заедно с нашата демографска експлозия предизвика в крайна сметка духовен катаклизъм, това би довело до унищожение на човешката раса такава, каквато ни е позната. Такова развитие на събитията би се оказало много опасно и за техните цивилизации. (Тук става въпрос за възможността от заразяване, причинено от скокообразното увеличаване на прераждащи се души на Земята в държави или зони под влияние или диктатура на Теократите и превръщането на тези души в послушни слуги и войници под теократичен контрол.)

Бележка на karmapolis: В тази част Джери обяснява какво е Теократична група, какъв е смисълът на съществуването ѝ. Трябва да стане ясно, че има много различни видове Теократични групи, така както има много различни религии, идеологии, секти и натрапчиви идеи, способни да привлекат многобройни души в една йерархична структура. Целта на една Теократична група е да обедини в общо дело, да въздейства на възможно повече души на Земята и принадлежащите ѝ астрални светове. За тази цел най-добре разбира се е промиването на подсъзнанието да почне веднага след раждането на душата във физическо тяло с помощта на калъпа на образователно-социалната система, чрез нормите на обществото, в което тя е преродена. Многобройни са религиите, проповядващи твърдо против контрацептивните средства и аборта. Това позволява увеличаване на мащабите на пристигане на души във фамилните ядра (вече подчинени на Теократичните групи), за да работят за Теократите приживе и да им се подчиняват след смъртта си. Теократичните групи не само воюват помежду си – за жътвата на души – но и с Невидимия Колегиум, който не се колебае от своя страна да използва същите методи на манипулация. Това е една много прагматична война без етика и Невидимия Колегиум не го и крие. Засега обаче те нямат друг ефикасен метод за борба с Теократите. Смъртта и раждането са така травмиращи, че предизвикват загубата на повечето от спомените за това, какви всъщност сме били в предишните животи. Но не и придобитите уроци, те остават. От тази загуба на спомените произтича и рискът за попадане в клопките на Теократите при всяка смърт и всяко раждане. Ето защо Грифит препоръчва занимания с медитация и паранормални практики, за да не забравяме кои сме. Теократичните групи

Става се „теократ“, когато сме избрали да упражняваме власт (предимно духовна) върху другите и в крайна сметка да консумираме души (паметта и енергията) на други хора, вместо да следваме пътя на реинкарнацията. Концепцията вече е позната от страницата „Soul Technology“ от сайта www.openseti.org.

Многобройни тирани, завоеватели, злонамерени религиозни водачи, черни магьосници и отявлени престъпници са станали теократи след смъртта си. Но това се е случило и с известни личности, величани в историята като светци и гении. Дължи се на известното корумпиращо въздействие на властта, а трябва да споменем и перспективата за безсмъртие (въпреки че в крайна сметка повечето от теократите се унищожават взаимно).
Това е особено вярно и за благочестиви хора, разкрили след смъртта си ужасната истина за боговете си. Ако са прекалено силни, за да бъдат погълнати или заробени от теократите, те могат да избират дали да се присъединят към Невидимия Колегиум, за да се борят с Теокрацията, или да се превърнат в теократи.

Бележка на karmapolis: Съществува тоест една възможност за разкриване (демаскиране) на Теократите след преминаването в „отвъдното“. Грифит обяснява, че определени прозорливи души си дават сметка, че в благочестивата набожност, изисквана от Теократите, има нещо лъжовно, сякаш „нещо не е наред“. Тези по-чувствителни души осъзнават измамната природа на представящата се за Бог или пророк същност.

Йерархията на Теократите е управлявала и управлява Земята и нейния астрален план почти непрекъснато през човешката история. Това включва повечето от папите, както и други религиозни водачи, известни с цинизъм и жажда за могъщество. В това число и много известни окултни водачи от Калиостро до Алистър Кроули. Техниката на Теократите представлява абсорбиране на енергия от други духове, а това е дестабилизиращо, уврежда техния модел на растеж и ги прави ирационални, неуравновесени и склонни към саморазрушение.
Теократите притежават групи от по няколко дузини до хиляди уловени духове, най-често няколкостотин.
Ежедневните занимания на една теократична фундаменталистка група в астралния свят приличат на религиозните служби на Земята, но за разлика от Земята там това продължава безкрайно. „Висшестоящият“ теократ се представя за Йехова, а по-низшестоящите за Христос, различни ангели и пророци и т.н. „Господ“ цитира същите откъси от библията и препоръчва същите обети като тези у съответстващата секта на Земята, а самото паство участва, пеейки химни. След смъртта си и последвалото установяване в астрала вярващите изповядват греховете си и получават опрощение. В същия този астрал вярващите се поддържат в състояние на непрекъснат религиозен екстаз с цел активиране на техните психични възможности под контрола на техния „господ“. Така създадената колективна енергия е канализирана, за да послужи за определени цели. (Тази енергия позволява да се повлияе на адептите на Земята, както и за увеличаване на „реколтата“ чрез привличане на възможно най-много души. Като парите: колкото повече пари има, толкова повече се печелят. Прогресия.)
Основната част от заниманията им е свързана с оцеляването на групата (преди всичко на нейния диктатор), подчиняване на нови души сред починалите наскоро, кражба на души от други групи и т.н.
„Светото причастие“ съществува, но в начина му на практикуване няма нищо свято. Всички членове на групата получават нафора, която представлява душата на разбунтувал се член или такъв в напреднал стадий на дегенерация.
Всяка Теократична група работи в сътрудничество с група от живи хора на Земята, имайки с нея общи интереси от религиозен, окултен, политически характер, както и популярна музика, спорт или друг вид развлечение. (Спомнете си че астралът не се намира другаде. Той е „тук“, просто е друга плътност.)
В зависимост от очакванията на самите вярващи по време на молитвите, теократите могат телепатично да се представят за Бог, Христос, Светия дух, както и да твърдят, че са ангели, светии или демони.
Ислямът, хиндуизмът и будизмът разбира се също са теократични институции, целящи контрол над вярващите в техните версии на небесата или ада.
Теократите са измислили и други способи за убеждаване на атеистите и агностиците да се присъединят към организирани групи. Например групи от наскоро починали приятели и познати, на популярни личности, звезди от света на музиката или киното, политици, писатели, учени, дори несъществуващи личности. (Виждаме че една Теократична група не се създава единствено върху религиозна основа. Поводите могат да бъдат далеч по-многобройни. „Теократична“ е, защото е опасна и не позволява на душата да бъде свободна и автономна.)

Случаите с неизбежна смърт, при които сребърната нишка на човека не е напълно прекъсната, (някои описания на преживяли това състояние хора се позовават на астралното тяло, свързано с физическото чрез нематериална нишка) разкриват информация за живота след смъртта, която теократите биха желали да скрият. Понякога членове на Невидимия Колегиум се появяват по време на това състояние и предупреждават човека за злата природа на теократите, подчиняващи и разрушаващи душите. Въпреки че повечето от хората нямат никакъв съзнателен спомен, въздействието от срещата впоследствие създава у тях неприязън към теократичните аспекти на религиите.
Сектите (религиозно-теократични по природа) често забраняват всякакви съзнателни медиумни контакти с отвъдния свят с цел прикриване на познанията за живота след смъртта.
Ето няколко лъжи, имащи статут на централни идеи в традиционните религии:

1. Единствено Бог (както и да се нарича той) е добър, човеците са лоши в основата си и са неспособни за морално израстване чрез собствените си усилия.
2. Единствено Бог е безсмъртен по природа, а човеците могат да постигнат безсмъртие, ако Му служат.
3. Човеците могат да получат опрощение на греховете си, както и божията помощ за справяне с различни свои слабости, ако „оставят Бог да влезе в сърцата им“, т.е. създавайки мощна психическа връзка между себе си и божеството.

Важно е да се разбере, че тези лъжи правят хората по-слаби и дори по-лоши отколкото са в действителност, а също така засилват зависимостта им от теократите.

Бележка на karmapolis: Тази част (извлечена от глава „Бележки“) разглежда методите за контрол и въздействие върху поведението и вярванията ни. Става въпрос не само за религиозност, но и за идеология. Ако душата не е предразположена към религия, теократите я подтикват към зависимост чрез други ценностни системи и вярвания: консуматорство, богатство, виртуалните светове на игрите. Според Грифит, Лас Вегас (Невада) е същевременно бойно поле и лаборатория, където двете неприятелски групи – Теократите и Невидимия Колегиум – тестват начините за контрол.
Лас Вегас въплъщава американската развлекателна култура в цялата ѝ зрелищност. Зависимостта от хазарта, превърнат в твърд наркотик, потъването във виртуални светове и игри, превръщат всеки от хотелите, разполагащи с хиляди стаи, в гигантски увеселителен парк. Лас Вегас и околностите му, както и Рино (също хазартен рай), са искрящи магнити в пустинята на половин ден път с кола от Лос Анджелис, мегаполис също толкова отдаден на експериментите с удоволствията, религиите и сектите. В Лас Вегас всеки може както да играе, така и да се моли или да сключи брак 24 часа в денонощието, тъй като в този град са представени всички основни монотеистични култове. Неслучайно мормоните установяват там втория си по големина център след столицата Солт Лейк Сити. Необходимо е да се посети този град, за да бъде осъзнато значението му като лаборатория за психоконтрол. Всичко е направено, за да бъдат потопени посетителите му в състояние на лека еуфория. В това състояние, според Грифит, ние сме по-податливи на идеологията и концепциите, които Теократите и Невидимия Колегиум целят да ни внушат против волята ни.                                                                                                                                                                                „Войната в небесата“

Няма коментари:

Публикуване на коментар