събота, 3 октомври 2015 г.

Извънземните биологични същности / Извънземната машина като масив от неорганични технологии, разположена на многоизмерни нива на планетата


Емулацията на мозъка с помощта на изкуствен интелект фрагментира духовните тела

Технологиите на изкуствения интелект, използвани за картографиране на мозъка и зареждане на съзнанието, фрагментират енергията на човешкото съзнание, която се контролира от духовните тела и е неразделна част от органичния дизайн на оригиналната човешка ДНК. Всяко копие на оригиналното съдържание на съзнанието, създадено от синтетичен изкуствен интелект, например клон, е свързано с по-голяма мрежа на изкуствения интелект, създадена от извънземните машини. Извънземната машина може да бъде описана като масив от неорганични технологии, разположена на многоизмерни нива на планетата с цел да вкарва в капан, да се меси и да управлява развитието на човешкото съзнание на Земята. Някои звездни деца на Земята могат да видят или почувстват тези чужди структури и ето защо ние сме преследвани от тъмните. Повечето от извънземните машини са разположени или вмъкнати чрез холографски вложки и извънземни импланти, използвани за прилагане на контрол върху съзнанието и залавяне на душите чрез насърчаване на фалшива самоличност (модел на съзнанието на хищник). Когато разумът и съзнанието са фрагментирани от ниска честота, например, като резултат от асимилацията на изкуствен интелект, висшите духовни тела също се интегрират в изкуствени механични холографски мрежи и линии на времето от фалшива реалност.                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                           Тези механизми са поставени в планетарното тяло, за да запазят мислите на хората в нискочестотно състояние и по този начин да събират и изпомпват жизнената сила на човешката колективна душа. Ето защо, ако сте научили как да се отхвърли контролът на съзнанието и да се въздържате от нискочестотни състояния на съзнанието, за тях ще е много трудно да ви контролират. Това остава вярно, дори ако те се опитват да ви клонират или изкуствено да възпроизведат вашето изображение. Силното и любящо духовно сърце, балансираният и миролюбив разум са най-мощните защитници на съзнанието, които могат да отклонят и да унищожат машината на изкуствения интелект.

                       


Извънземните биологични същности (ИБС)Тъй като човешкото съзнание не е подготвено за живота след смъртта, всичко, което е останало от неговите енергийни кванти, ще се асимилира в тела на киборги в други видове синтетични форми на живот или в извънземна биологична същност. В момента духовно разединените хора, живеещи на Земята, ще се асимилират в синтетични форми на живот, проявяващи се като извънземни биологични същности, които всъщност са били човешки души в човешки тела в миналите времеви линии. Повечето от най-малките ИБС извличат хранителните вещества от светлината, подобно на растения. Те не са в състояние да растат, да се размножават и да преминават в по-високи измерения на съзнанието. Някои от извънземните биологични същности се върнаха на Земята от бъдещето, за да се опитат да преобразуват човешкия генетичен код в тази времева линия на Земята и по този начин да се спасят. Много от ИБС някога са били хора, участвали във войните от Oрион и са били в плен на Орион, където са използвани в работни колонии.                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                        Някои на Земята са били поробени на астрален план от същества от другите раси като Maнтиди, Сивите извънземни и Рептилоидите, които ги отвличат, за да бъдат работници в колонии на други планетни системи. Някои от тях дори и сега се използват като черноработници за отвличането на хора по проекта за пренос на душата MILAB. Много от тях са с изтрито съзнание и те не си спомнят, че някога са били хора.

                     


Това е един от възможните резултати на движението за трансхуманизъм, провеждащо се в момента в тази земна времева линия, което води до евентуален бъдещ контрол на нашествениците или тъмните сили над душата. След асимилиране на съзнанието в изкуствен интелект и синтетична биология, човек вече не е в състояние да се въплътява в органичната човешка форма. Този човек вече не е в състояние да се въплъти в сферата на човешкото, както е например планетата Земя. Това ще бъде безплътна личност, която не може нито да умре, нито да се роди отново като друга личност, тя ще бъде поробена и слята с колективния разум на изкуствен интелект. Това се иска от много от негативните групи, защото след това те ще имат пълен контрол над жизнената сила на хората, които могат да бъдат превърнати в роби. Това е основната цел, поради която трансхуманизмът се налага агресивно на пазара и се популяризира в момента, а и те искат да създадат повече човешки ИБС и киборги или стопани на тела. Когато такъв човек напуска тялото си по време на активирането на Универсалните портали, той лесно може да се транспортира в много различни планетни системи за търговия като работещ ресурс.                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                       
 Лиза Рен                                         

Няма коментари:

Публикуване на коментар