понеделник, 19 октомври 2015 г.

СВЕТИЯТ ЗМИЯ НА ЕВРЕИТЕ


ДА ЕВРЕИТЕ ЖИВЕЯТ В РАМКИТЕ НА КОРЕМА НА СВЕТата ЗМИЯ? ДАЛИ ТОЙ е БОЖЕСТВОТО на КОГОТО ЮДЕИТЕ СЕ МОЛЯТ?                                                                      "И ВИЕ, ЗМИИ, ВИЕ ПОКОЛЕНИЕ (РАСА ИЛИ НАЦИЯ) НА ЕХИДНИНИ, КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО НА АДА?" - ИСУС ХРИСТОС (МАТЕЙ 23:33)
Ако ви кажа, че в религията на юдаизма божеството на което се поклонят е Светия Змия, ще ми повярвате ли? Малко хора биха. И все пак, това е абсолютно вярно! В юдаизма  най-почитаното божество е, всъщност, Светият Змей.                            
 
ГОРЕ - КНИГА НА РАВИНА ДЖОЕЛ ДЕЙВИД БАКСТ, ПРЕПОДАВАНЕ ЗА ВЯРАТА НА ЕВРЕИТЕ В СВЕЩЕНАТА ЗМИЯ. ТОВА Е ДОБРЕ ИЗВЕСТНО, РАВИНСКО УЧЕНИЕ НА ЕВРЕИТЕ. ОСНОВНАТА ТАЙНА Е РАЗКРИТА В ПРОТИВОРЕЧИВА ИМ КНИГА И В ПРОТОКОЛИТЕ НА НЕУКИТЕ СТАРЕЙШИНИ НА СИОН/ПЛАГИАТ НА ВЕДИЧЕСКИТЕ РИШИ/.                                                                 
THE SERPENT ВЪЗКРЪСНАТ ОТ БЕЗДНАТА                                    
           Трикольора на Германия презентира пламъка и дима с птицата Феникс(Скорпиона),Дракон
възкръсващ от пламъците на ада.

Доста хора се питат защо Германия е родина на най-голямото политическо зло-Адолф Хитлер?
Adolf Schicklgruber de Lionel de Nathan de Rothschild(незаконен внук на рептилната династия)
е автор на огледалната версия на юдаизма- нацизма, идентичен с ционизма.
Всичко това не е случайно- кукувицата "юдаизъм" е пуснала своите корени сред
арйанските европейски народи главно в Германия, тъй като тя е била податлива на това.
Хитлер не е обявил Русия за наследници на арйаните(тъй като те са най-чистатахаплогрупа R1a,
а - немците са по бледа следа от тази група, при това смесени с ашкеназката група Gи носители
на юдаизма-това билава вградено в народ, който наистина е "арийски",
но презентира демоничния народ от Дити - Дайтйас.
Sanskrit: Daityasthan, "Land of the Daityas".
Daitya refers to mother Diti and Kashyapa muni,
the Dutch also share this link.
Дити е съпруга на Кашйапа и е родила Марутите и Рудрите,
асоцииращи се с разрушителния огън на Рудра-Кали(Шива-Майа).
Diti (Sanskrit: दिति) is an earth goddess and mother of the Maruts with Rudra.
She is also the mother of the Daityas with the sage Kashyapa.
Тhe Daityas are a clan or race of Asura as are the Danavas.
Daityas were the children of Diti and the sage Kashyapa.
They were a race of giants who fought against the Devas
because they were jealous of their Deva half-brothers.
The female Daityas are described as wearing jewelry the size of boulders.[1]
Името "Дойч-ланд" Deutch(германец), Dutch(холандец), Дачанин имат един корен:
ДАЙТЙАС- НАРОД НА ДИТИ.("dem Deutschen Folk")
Daitya=Deutsch
В Уики пише за етимологията на "Дойч" като "Народ"                                                 Ватикана създава изкуствена група, която назовава "германи" от тези две иберийски племена, които не са арйански(славянски) с изкуствен език немски- смес от латински, келтски и славянски. Целта е е била да обедини многобройните германски племена под изкуствен етнос, за борба със славяните, които ги спрeли на Дунав 2 век сл. Хр.. А повечето от германските племена са били славянски; "Райн(Рейн)" е била Рина. "Елба"- Лаба, "Одер"- Одра, т.нат. Римляните са създали изкуствен етнос от генетиката на славяните. Форма на "еничерство" на империята.

И наистина - след Първия Райх на Римската империя- особено след Втория Райх"-"Свещената Римска Империя", където навлизат т.нар. "немски евреи- "ашкеназите", юдейските хазари- Рим се обединява с Германия за борба главно с Русия. Най-видимо това става в Третия Райх на ашкеназито-франкист Адолф Шиклгрубер де Ротшилд(незаконния внук на Ротшилд) и днес- Четвъртия Райх- САЩ.                                                                                                   http://krishna-prabhupada-bulgaria.blogspot.bg/                                                                                                                                           
Моше(никът) със серпентината на окултното знание
Моше е първият окултист на тайните конспиративни общества в кали-йуга.
                                                                                               Вземете, например, прочутия равин известен по целия Еврейски религиозен свят като "Гаон на Вилна." Той беше този, който преподава на учението Кабала, че вътре в прехваленото Дървото на живота на юдаизма пребивава една голяма и Sacred Serpent чието мъжка име е Leviathan и чието 
женско име е  Malkut. Тя е тази Sacred Serpent, Кабала учи, че то през следващата Месианска възраст ще се издигне от бездната, за да завладее народите и да възвиси Избраният от Бога, евреите. Това е Левиатан, светия и пиърсинг змия, очаквания Месия пророкуван да се появи, този, който по свръхестествен начин ще притежава телата на световните евреи и ще ги доведе до глобално господство и слава.                    

Исая 14:12-14
Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите!

А ти казваше в сърцето си:

«Ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.»
                                                                                                                                                                     Коментар                                                                                                                                                  Луцифер заламтял за Божието положение.

Когато бунтът завладял сърцето му, той се превърнал в «Сатана», което означава буквално«противник».

След това, малко по малко, той успял да привлече една трета от небесните ангели на своя страна в бунта си срещу Бога.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Откровение 12:7-9
И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.

И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
                                                                                                                                                                     Коментар                                                                                                                                                  Обявявайки открита война на Бога, Сатана бил изхвърлен от небето заедно с ангелите, които успял да заблуди.

Какво се случило с тях на земята?                                                                                                                                                                                                                                                                        
Исая 14:12 Коментар
Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората!
Лука 10:18
А [Исус] им каза: «Видях Сатана да пада от небето като светкавица.»
Откровение 12:12
Горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
                                                                                                                                                                    Коментар                                                                                                                                                        От урока за третата тръба: «Голямата звезда, паднала от небето» знем, че падането на Сатана на земята не е радостна новина за човеците...                                                                                                                                                                                                                                                           Големият змей и неговите ангели
                                                                                                                                                             Битие 3:1-5
[Змията] каза на жената:

«Истина ли каза Бог “да не ядете от всяко дърво в градината”?»

Жената отговори на змията:

«От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: “Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.”»

А змията каза на жената:

«Никак няма да умрете; но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога.»
                                                                                                                                                                  Коментар                                                                                                                                                 Веднага щом дошъл на земята Сатана започнал да заблуждава и мами жителите и.                                                                                                                                                                                       http://www.cyberspaceministry.org/                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     В юдаизма библейския бог изпраща своите ангели да предават послания, да защитават или унищожават. Друга тяхна функция е постоянно да славят Яхве. У ранните юдеи не е имало концепция за злото същество, противопоставящо се на Яхве; Сатаната е член на небесния двор, изпълняващ по-скоро ролята на "прокурор", отколкото на божи враг.
Най-известната от легендите, обяснява падението на ангелите с небесна война. На втория ден от съзиданието, Луцифер се провъзгласява за богоравен и оглавява въстание на ангелите против небесния ред. Победен от архангел Михаил, той е изгонен от небесата, като отвежда със себе си близо 1/3 от ангелския легион в Ада, но дори и оттам те продължават да воюват против бога, като се опитват да разрушат света.

В “Книга на Енох” се посочва друга версия. Според историята в нея причина за падението е, че ангелите-наблюдатели (григори), “синовете божии възжелали дъщерите човешки”. Женели се за простосмъртни, учели ги на магия и други забранени изкуства. От тази връзка се родили чудовощните великани - нефилими.

Християнството възприема своите ангели от юдаизма. Те постепенно заемат толкова важно място, че някои от ранните църковни съвети били обезпокоени от толкова ревностно почитане на ангелите, което затъмнява предаността към самия бог.

Може би по тази причина не е постигнато съгласие относно това, кои са най-висшите сред ангелите. Има съгласие относно три архангела - Михаил, Гавриил и Рафаил, сред останалите - възможни са Уриел, Метатрон, Разиел, Узиел.

Към възможните причини за падението на ангелите се прибавят още две. Едната засяга “сянката на бога”, където Дявол се явява тъмната страна на бога, която постепенно се превръща в самостоятелно същество със собствена свободна воля.

Втората е изложена от Ориген (185-254г.), според когото ангелите са имали свободна воля и някои от тях постепенно се отдалечавали от първичния източник (Бога). Тези, които са се спуснали прекалено ниско придобили човешки тела, а тези, които се отдалечили повече от всички, станали демони.

Ислямът също наследява концепцията за ангелите от юдаизма. Коранът признава четири архангела - Джабраил и Микаел се споменават там, а според други източници останалите са Азраил и Исрафил(ангели на Смъртта и Възкресението).

Според ислямските мистици освен ангелите и хората съществуват и трети тип създания - джини. Те били създадени от пламък, (ангелите от чиста светлина, а хората - от пръст) и населявали пространство между света на ангелите и света на хората. Както и хората джините имат разум и свободна воля и затова могат да бъдат както добри, така и лоши.

Падението на ислямския Сатана - Иблис, се държи на непочитане на човека, като най-велико сред божиите създания. Следствие на това Иблис е изгонен от небесата и е превърнат в джин.

Когато,според древната леденда Луцифер организира бунта на небесата той, привлича на своя страна някои от най-могъщите ангели,пресърнали се в херцози на Ада:

* Велзевул - след изгонването си от небесата той се научава да съблазнява хората с гордост и честолюбие. Наричан “Повелителя на мухите”, той често се явявал в образа на облак мухи. Според едно предание чрез мухите изпраща чума в Ханаан.

* Левиатан - приел облика на чудовищен морски змей, има власт над водните пространства, причинител на морските бури.

* Бегемот - изобразяван като слон с огромен кръгъл корем. Ръководител на пировете в Ада. Може да предизвиква земетресения.

* Асмодей - демон на похотта и разврата. Изобразяван е яздещ дракон, с три глави (бича, овнешка и човешка) и с петелски крака.

* Асгарот - изобразяван също яздещ дракон, но с една глава. В лявата си ръка държи пепелянка. Пазител на адската съкровищница.

* Велиар - според някои легенди е бил носител на злото още преди бунта на Луцифер. Според същите, може би той се е криел под образа на змията, изкушила Адам и Ева в райската градина. След изгонването си от небесата се превръща в демон на лъжата.

Демони са отговорни за разпространението на седемте смъртни гряха. Според Петер Бинсфелд, немски авторитет в областта на магията от 16в.
за Гордостта е отговорен Луцифер
за Скъперничеството - Мамон
за Сластолюбието - Асмодей
за Чревоугодието - Велзевул
за Завистта - Левиатан
за Леността - Белфегор

В състава на армията на мрака ,влизали и множество второстепенни демони(наричани дяволи):
·инкубуси
·сукубуси
·кошмари
·бесове
·вурдлаци
·вампири
·върколаци
·люпени
      >   Райската Долина-Едем свещеното място на ДРАВИДИ и НАГИ                                                                                                    В опит да обясни последователността в Стария Завет съществува комплексна тълкувателна система, разработена в еврейската литература, наречена мидраш, която се опитва да съгласува библейските противоречия, като придаде ново значение на текстовете от Светите писания.
Несъответствията в историята за Генезиса, особено двете различни версии на Сътворението придобиват широка известност. В началото на 13-ти век, тези въпроси са включени в еврейската мистична литература, позната като Кабала. Според тези писания първата жена на Адам не е била Ева, а жена, която се казвала Лилит - според едната версия на Сътворението - тя е била първата създадена жена. Когато Лилит въстава и изоставя Адам, Господ създава Ева, като заместител на Лилит. В един от важните текстове на Кабала, написани през 13-ти век - Sefer ha-Zohar("The Book of Splendour") отSpaniard Moses de Leon (c. 1250-1305), се казва така:                                                                                                    
Очевидно, Адам не би могъл да създаде жизнеспособно потомство с Лилит дължащо се на генетична несъвместимост. Първият генетичен експеримент е провален.
"По времето, когато Йехова създаде Адам, той създаде и жена, наречена Лилит, която също като Адам бе взета от земята. Тя бе дадена на Адам като съпруга. Но възникна спор между тях и тя изрече забраненото име на Йехова и бе прокудена."                
Бог създал Лилит по същия начин, по който създал и Адам - от земята, но използвал мръсотия и кал вместо чиста пръст. От брака на Адам с тази жена произлязъл Асмодей ( якои легенди разказват, че всъщност Асмодей е бил този, който Мойсей е призовал, за да премине Червено море, а не Бог. Въпреки че е представен като демон, името “Асмодей” се превежда като “Господ Бог”(“Ашма” значи “Господар”,а “деус”-бог) и безчет демони, които все още морят човечеството.                                        Първата жена на Адам: Лилит или Мелузина                                                                  
Авраам е рекламиран еднакво както от евреи, ислямисти и от християни. Какъв е този вид Бог, който изпраща Aвраам да убие собствения си син? Има един такъв – това е Яхова или с другото си име-Луцифер, а действителното му име е Ану – шумерския бог.                                                                                      
Левиатан е по образ и подобие на Яхве(стриктно по библията)! То и самото му име подсказва!
А Яхве "няма жал"(както казва бат Боко) и към чужди и към свои! Яхве:
2 Царе 22:9
Дим се издигаше из ноздрите Му, И огън из устата Му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него.
Псалми 18:8
Дим се издигаше от ноздрите Му, И огън из устата Му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него.


Левиатан:
19 Из устата му излизат запалени факли, И огнени искри изкачат.
20 Из ноздрите му излиза дим, Като на възвряло гърне над пламнали тръстики.
21 Дишането му запаля въглища, И пламъкът излиза из устата му.
Йов 41
Т.е. КОЙ Е ПО-ГОЛЯМ Змей- Яхве или Левиатан?..                              
Може ли това да бъде това, истинския Месия и Господ на вселената, Исус Христос, когато се сблъскава с нечестивите фарисейски евреи-равностойни на днешното православно еврейство-категорично го обявява чрез думите:
"Вие Змии поколение на ехидни, как  ще избегнете от осъждането пъкъла?"(Матей 23:33)                                                                                                                                                                
ДОМЪТ НА ИЗРАЕЛ Е ПУСТ                                                    
В библията на King James, думата "поколение" означава "раса, нация, кръвна линия, или етническа група."

В същото това Евангелие по Матея 23 ние също намериме какво Исус казва на юдеите: "Ето, вашият дом се оставя пуст."В религията на юдаизма, за Змията се казва, че трябва да се издигне от бездната. И чрез 
божествената си сила, да помогне на световното еврейство да триумфира над народите а Месията на юдеите да царува върховен.                                                                                                                                                      
"Пуст!" Това означава, лишени от духовна стойност, безплодна пустош. Днес, в Дома на Израел, физическия народ на Израел, е точно това, което Исус е казал, че ще бъде-духовна пустиня, един народ в лъжа, да лъжете, терористични убийци; пустош на морала, лишена от правдата. Всички трилиони на Ротшилд и всичко от чуждестранна помощ, под прикритието на дипломати, офшорки, военни и въоръжения,... всичко това струпано върху изкуствено създадения народ на Израел за последните шест десетилетия не може да промени една йота от това, което Исус пророкува. Израел е запустяло място, пустош на нечовешка жестокост и грубо поведение, и това ще остане така.                                                                                                      
Освен това, с изключение на малцина останали, еврейския народ, където и да живеят, са духовни "змии" -serpents/серпентини чиито жестоки, черни сърца са оцветени с мръсотия и замърсяване.Точно така, защото свещеничеството на равините, пазителите на юдейската вяра, са поклонници на Светия Змията.                                                                                                                      
Мойсей издига Змията в пустинята. "Нага" на Санскрит е и "клан, род."Майа-вади сектата "сахаджа-йога" е възхитена от този акт на Скорпионският архетип- Мойсей. Според тях Мойсей е имал знание за вдигане на кундалини-шакти до 7-ма чакра: Сахасрара, които Майа-войдистите наричат "божие царство". Това е друг въпрос, обаче, Абрахамците са се занимвали с всичко друго, но последното нещо е раджа-йога на Шива, като Архетип "Козирог". В този случай тази свободна нага на Мойсей е символ на КЛАНЪТ/РОДЪТ.           И то - расистки !                                                                                      
Друидите са обожатели на Дърветата но и на Драконите от Била-сварга. Но същите са били и Левитите. Левит произлиаза от думата "Левиатан"-дракон.
Думата "левитация" иде от взаимстване на мистични сили от Бхувар-лока насиддхите Чудно ли е тогава защо Келтският дракон е синоним на Левиaтанският дракон?... Думата "Левант" за Римската Империя е означавала "Изток", но се е визирало точно Юдея.


Левант или Леванта (френски: levant, италиански: levante, испански: levante) е условно означение използвано презсредновековието от латинските народи (латинците) за обозначаване на Източното средиземноморие ведно с крайбрежнитеобласти, включая Светите земи с Обетованата земя.
          
Светият (или Sacred) Змия, разбира се, е идентифицирана в Новия Завет, като този, който беше изхвърлен от небето. С други думи, дявол и сатана. The Sacred Змията е представена в еврейските гематрия от еврейската азбука, буква "VAV" на Яхве, кабалистичната името на юдейски за Бога. Тъй като Тората (първите пет книги от Стария Завет) се казва, че "сърцето на еврейската съществуване," доктрината, че Sacred Змията е скрит в рамките на Тората, и се появява като VAV писмо е съществена основа на еврейската традиция. Равините смятат, че това писмо-вав-е доказателство за тяхното божество. Те подчертават, че VAV писмо, показателно за Sacred Змията, намираща се точно на средната точка на Тора, в Левит 11:42, която се казва, че е коремът на Serpent божеството.                                                                                
                       

Ерусалимския учен и равин, Джоел Дейвид Бакст, развълнувано пише за тази доктрина, която поставя еврейската племе в корема на Змията, възкликвайки:"Ние сме пътували до центъра на света и сме се приземили в корема на змия!" ("Пътуване до центъра на Тора," Град на Luz, www.chazonhatorah.org, 2007 г.)                                                                                                                                                                                       В Зоар, основната книга на еврейската кабалистичен магия, ние откриваме още едно невероятно за  юдаизма доктринално изявление: "Светият Змия е изворът, корен и същността на цялото Божие свещенно откровение за светлината ..."                                                                  
От Новия Завет ние знаем, че змията не е нито свята, нито свещена. Вместо това, тя е описана като "онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена" (Откровение 12: 9).

Въпреки това, в юдаизма, както и във всички сатанински религии, истината е обърната с главата надолу. Равините подчертават, че змията е божествено същество, оказващо постоянна помощ и ръководство за Израел и неговите хора. Равина Лайтман, в неговия Ежедневен урок на Зоар, подчертава, че:"... Тази змия идва като лекарство ... ангел изпратен до нас ... ние трябва да сме благодарни на змията за негова помощ ... змията има много важна мисия ... The Serpent е Ангелът на помоща."                                                                                                                        
Списвачите на "Новият Световен Ред" отчаяно представят Плутоновият култ като "слънчев"."Ерата на Водолея" е "Ерекцията на Еврея", където планетата ПлутоНкрат е в съзвездието "СкорЦион" - нагите от МезоАмерика са нагите от МесоПотамия. Тази кама, която била използвана за отрязване сърцата при техните човешки жертвоприношения, притежава дръжка с изображението Бог на бурята-еврейският бог ЯХВЕ-ЯЛАХУ!                                                                                                                                                                                                             В Мезоамерика ацтекски мит описва сътворението на човека от Змийски бог, покрит с пера – Кетцалкоатъл, комуто помагала жена – змия, Кихуакоатъл. В древната столица на ацтеките Теночтитлан /днешния Мексико сити/ свещеният район около черквата бил декориран с глави на змии с пера, а в средата входът към храма на Кетцалкоатъл бил пазен от страховитите зъби на гигантска змия. Тази древна змийска украса доминира в множество свети места като Теотихуакан в Мексико. Древните маи също се прекланяли пред пернатия Змийски бог, но името му било Кукулкан. Из цяла Мезоамерика ацтеки, маи и толтеки са украсявали свещените си места със змийски мотиви, които и до днес могат ясно да бъдат видени. Тези племена са известни с човешките си жертвоприношения на техните змийски богове. В източната част на Мезоамерика, в Хаити, има легенди за змии, които водят началото си от сътворението. Местното население – вуду, вярва в бог, наречен Дамбала Уедо, чието изображение е змия. На Дамбала Уедо се гледа като на Велика Змия, Създателя на Вселената, Небето и Земята. Според един любопитен вуду-обичай, водещ началото си от легенда за Потопа, Змеят накарал водите да залеят Земята, появила се дъга и Змеят я взел и я нарекъл на името на жена си – Айида Уедо.  
                                                                                                                       
Петото ацтекско слънце, белязано с Ягуара, започнало известно време след четвъртото през 1390 г.пр.Хр. , но можем ли хронологично да го свържем с Ишкур(Йехова)/ и Хуитцилопохтли/, разрушаването на храма в Йерусалим и посещението на Йезекиил в новия храм в Хавин? Нашето първо доказателство идва от ацтекска легенда. Ацтекският бог на войната бил известен под името Хуитцилопохтли. Той обикновено бил изобразяван как държи мощно оръжие, а според една легенда той спечелил битка срещу четиристотин второстепенни богове. Друга легенда, вероятно отнасяща се до същото събитие и същия бог, твърди, че бог на име Димящо Огледало победил пернатия бог-змия Кетцалкоатъл в Тула, точно на север от Теотихуакан, и така прекратил управлението му. Археолози, направили разкопки в Теотихуакан, откриха навсякъде изображения на Бога на Бурята – Ишкур, което показва, че той и Хуитцилопохтли били един и същи бог-победител.                                                                                                                                                                                                                                                                         Легендата за "Димящото Огледало” съвпада с друга приказка, според която Кетцалкоатъл напуснал Мезоамерика след избухване на войни между боговете. Богът-змия тръгнал с група последователи от Тула към Юкатан, откъдето отплувал на изток върху "змийски сал”. Това събитие е сред най-значимите в историята на Америките, защото Кетцалкоатъл си тръгнал с обещание да се върне. Датата на връщането била определена точно въз основа на свещен календар от 260 дни, който в комбинация с друг календар от 365 дни довежда до свещен цикъл то 52 години. Оттогава всички мезоамерикански култури започнали да броят годините и чакали връщането на Кетцалкоатъл всеки път, когато завършвал този 52-годишен цикъл.                                                                            
             Сергей Шойгу, Владимир Путин и князь Монако Альбер II во время сплава по реке Енисей, Республика Тува(Монголския вход към Шамбала)                                        
                                    Тъкмо от Тула/Тува Кетцалкоатъл отива на Тринадесетото небе.                                                                                                                                                                       Кетцалкоатъл-имитация на Христос играел ролята на добрия бог...на гоите, а Хуитцилопохтли(ЯХВЕ)-лошия бог на,... тази схема по късно се прилага и в играта на леви десни ,комунисти-капиталисти и т.н. Тува/Тула е мястото, където се намират входове към индианската/монголската Шамбала — Яшчилан (Yaxchilán) (едно от имената на индианската Шамбала, която била построена от маите във вид на град). Впрочем от Тула има и вход към подземния свят — Миктлан (Mictlan)Билла сварга-царство на нагите.                                                                                                               
  > Кетцалкоатъл истинският Христос/Хор/, дракона от долната земя Билла Сварга?                                                                                                                                                                
Евреите също си имат своя Левиатан - змийското морско чудовище, от където иде и названието на техните свещеници - Левити.
Змията е богът на Мойсей, съпътстващ го още в Египет, скрит в дървения му жезъл-тояга. Богът-змия, на която дори той издига меден паметник в пустинята /медната змия, наречена Нехущан/, за да му се кланят евреите. В езотеричните кръгове на тайните организации евреите са наричани Синовете на Великата змия. Това е потвърдено в библията от самия Христос. Там, междувпрочем, има 2 места, където недвусмислено е казано какво е змията и каква е връзката на евреите с нея:

1. В Евангелията:

Матей 3:7
А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?

Матей 12:34
Рожби ехиднини! Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.
Матей 23:33
Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в пъкъла?
Лука 3:7
И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
2. В Откровението:
Откровение 12:9
И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Откровение 20:2
Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,..
Ехидна в гръцката митология е полу-жена полу-змия, която ражда чудовища.                                                                                  Съвременното илюминатско общество от йудео-масони са наги, които изповядват Кали-култът на кървави жертвоприношения, наследен от ану-наГите от Шумер, предаващ се последователно в Йудея=>Рим(включително и римското библейско християнство, което е маскирано за "божествено")=>Лондон=>Ню Йорк, т.е.- Вавилон=>Йудея=>Римската империя(римското християнство) => Лондон => Ню Йорк(Йудея Нова).
Тяхната цел е да поставят душата под ТОТАЛЕН КОНТРОЛ в матрицата и да робува на Маха-Майа с безкраен цикъл от прераждания.                                                                   
8. И "господ" каза на Моисей и Аарон:
9. Когато фараонът ви говори и каже: Покажете чудо, тогава кажи на Аарон: Вземи жезъла си и го хвърли пред фараона, за да стане на змия.
10. Тогава Моисей и Аарон влязоха при фараона и направиха, както заповяда Господ; Аарон хвърли жезъла си пред фараона и служителите му и жезълът стана на змия.
11. Но фараонът повика мъдреците и заклинателите и египетските влъхви направиха същото с магиите си.
12. Защото хвърлиха, всеки от тях, жезъла си и те станаха на змии; обаче Аароновият жезъл погълна техните жезли.

Изход 7
На Санскрит нага(змия) още значи клан, род от Кашмир, родното място както на нагите, така и на йудеите. "Кашмир" е наименуван на Кашяпа, създателят на нагите.(виж публ. "Шива, маха дева ил от мракът" и "Бог е Личност...")                                                                                                                                                                                                                                              Пътят на "Змията на змиите"("Царят на царете"):


5. И народът говори против "бога" и против Моисей: Защо ни изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защото няма нито хляб, нито вода и душата ни се отвращава от този никакъв хляб.
6. Затова "господ" изпрати между народа змии-усойници, които хапеха народа, и измря много народ от Израел.
7. Тогава народът дойде при Моисей и каза: Съгрешихме затова, че говорихме против "господа" и против тебе; помоли се на "господа" да махне змиите от нас. И Моисей се помоли за народа.
8. А "господ" каза на Моисей: Направи си от мед една змия-усойница и я сложи на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне към нея, ще остане жив.
9. И така, Моисей направи медна змия и я сложи на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше към медната змия, оставаше жив.

Числа 21
Нагласацията на Римският Нов завет към Старият йудейски-за това говорим забиблейска конспирация! Човешкият син трябвало да бъде като Змията!:
14. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъдеиздигнат Човешкият Син.

Йоан 3


Аврамическите религии се славят с откритие на "Моно-саундът" на "бог",
но РЕАЛНОСТТА е друга: "Монo"-то е само в левият/ЛЕВИТ(изоставен-"left") канал.
В другият канал се чуват правилният(right) саунд!Както се вижда, "господ" си праща и маха змии и си назначава помощници на "незмийският божи народ". После- "Индия се кланяла на змията", "езичниците" трябва да се избият и да си живурка "йудейската паплач"?...
"Кундалаकुंडल значи "навивка".
("Кундалини" е в женски род.)
Англ.-coil. Гр.-σπείρα("спира-ла"). Лат.-"spira". Оттук =>"ДУХ"-"spiritus"
За окултизмът е  важна Змията, тъй като тя се асоциира
с ПАДНАЛИЯТ ДУХ в матрицата, който се представя за "бог",
като чрез анонимността и неизвестността активира СТРАХ.
Оттук=>"spine"(гръбначен. стълб) и "spy"(шпионин).
Гърбът е езотеричното място на демоните в тялото ни.
Страхът се активира от надбъбречната жлеза(АД.РЕНА-ЛИН),
който се излива в кръвта и се складира в гърба.
Адреналинът се активира и се излива бързо в кръвта , като "защитна реакция"
на организмът в резултат на страх от физическо неоцеляване в матрицата.
Змийският поглед е хипнотизиращ. "Хипноза"(ύπνος)  на Гр. означава "сън".
ЕТО ЗАЩО, АКО НЕ СТЕ ТРАНСЦЕДЕНТАЛНИ, ВИЕ СТЕ В ПЛЕН НА ЗМИЯТА!

   
Шизофренията("раздвояване на личността) е характерна за
"МОНО"-тота както Аврам, така и - Моисей.
Поради насърчаването от змията Йах(YHVH) на употреба на интоксиканти
заповедите често имат характерът от вицът на "Вълчо и Зайко в гората"-
"И да си с шапка и да си без шапка -пак ще имат непоряди по служба!"
Всяко "идолопоклонничество"(особено на Телец!!) се забранява,
но небрежно се позволява и насърчава на Змиец -Hebrew-nâchâsh/Sankrit-naga... 
Текстовете, които образуват Стария Завет в Библията, основата на йудаизма и християнството, са били писани след като свещениците левити на евреите са били държани в плен след 586 г. пр. Хр… и ето че отново стигаме до… Вавилон! Според мен терминът „пленничество” е съвсем неподходящ. Ранните евреи са боготворели змията бог на шумерската империя и левитите били наричани „синове на Великата змия”. Техният бог YHVH (яхве, йехова) е описван като получовек, полузмия и свещената им книга със скрито (езотерично) познание – Каббала, означава „Мъдростта на Змията”. Левитите или „синовете на Великата змия” (кръвна линия на Ануннаки) са обожествявали YHVH като дракон, наричан Левиатан; оттук и името „левити”. Змийската форма на YHVH била известна още като Нехущан(Ивр. "нагаш"- змия, нага) или „Бронзова (медна) змия” и левитите поставяли златни и бронзови образи на тяхното божество в олтарите на еврейските храмове. Разкопки откриват бронзови и медни символи на змия в едновремешните левитски храмове. Митът за Мойсей и бронзовата змия, поставена върху кръст символизира същата тема. Вавилонците са наследили историите и митовете от Египет и Шумер и сега вече те се проявявали в изопаченаформа в текстове, които по-късно стават известни като Стария Завет.„Битие”, „Изход”, „Левити”, „Числа” и „Второзаконие”, които заедно образуват „еврейската” „Тора”, са били написани от левитите, или под тяхно наблюдение, по време или след „пленничеството” им във Вавилон, когато левитите са обединили усилия с мрежата от вавилонското рептилско свещеничество.
Левитите, тези посветени във вавилонските мистерии, измислили цялата история за евреите, за да скрият истината и да създадат жестоко наложена структура на религиозен контрол. Равините продължават тази традиция и днес.
Измислената история в „Изход” е била написана, за да бъде забулена истината за това, което наистина се е случило в Египет и в никакъв друг източник освен в левитските текстове, нито пък и от археологически находки, доказват, че изобщо някога се е състоял такъв „екзодус”.

Една от най-големите библейски християни(дето считат, че Христос е в библията!!) е, че днешните йудеи били "сатанисти"(яхувисти), а библейските йудеи били "богоизбрани". И че Христос библейски дошъл да ги направи истински йудеи с "добри" старо-заветни "християнски" идеи, но видите ли- те станали "лоши йудеи"от ..."сатанинската синагога(сякаш синагогата някога е била божествена?..-от самото си начало е дело на демонът яхве.
Т.е. има една модна тенденция днес в йудео-християнските среди да се оправдават старите йудеи- "ТОРАнистите" и да се нарочва новите йудеи- "ТАЛМУДистите" за автори на конспирацията на нагите днес чрез "Новият Световен Ред".
Т.е. християните САМИ попадат в клопката на асура-нагите, като следват заветът на Христос, като "продължител на заветът на Абрам и Моше).
Магът "Махеш" Моше


ЙУДАИЗМЪТ СЕ ЗАНИМАВА С ЧЕРНА МАГИЯ(ОКУЛТНО "ЗНАНИЕ") , цитирам "Моше е бил по-напреднал окултист от египетските маги".

11. Но фараонът повика мъдреците и заклинателите и египетските влъхви направиха същото с магиите си.
12. Защото хвърлиха, всеки от тях, жезъла си и те станаха на змии; обаче Аароновият жезъл погълна техните жезли.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Изход 7 На пръв поглед, каббализмът изглежда йудаизъм. В действителност, е точно обратното на йудаизмът. Каббалата предлага окултно обяснение с "обратно значение" на "откровенията на йудейските пророци" и историята на "израелитите"(тука не е ясно кои се наричат "израелити"- преселниците йудеи от Египет в Ханаан(Баалестин) или самите местни жители, които нахлуващите от юг моза-исти избиват и им разрушават и "нарочават" божествата за "идоли", но изземващи техните им функции: Ел(Ал)/Бел/Баал и го слагат за "ел-яху"/"еллох"( по-късно: "ал-лаху"/"аллах")?!


Кабалата описва Мойсей като окултна фигура, чиято цел е да въведе израелтяните(?..кои пак, не става ясно?) назаде в пресветените и напреднали учения на Египет.
===================


Ако "Каббала-та не е успяла това да направи чрез Моисей", то йудаизмът го прави, т.е. излиза, че Каббалата е по-малката змия, а йудаизмът е ПО-ГОЛЯМАТА Змия! А знаем, че Змията е символ на окултизмът*т.е. конспиративното знание за матрицата без Бог, а - чрез паднали духове). Т.е. Мойсей не само, че е "окултна фигура", но НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ОКУЛТИСТ С НАЙ-МОЩНАТА ЗМИЯ, ИЗЯЛА по-малките "окултистчета"- "египетските змийчета").
На практика - "не Каббала поглъща йудаизмът", а точно обратното-ЙУДАИЗМЪТ ПОГЛЪЩА КАББАЛА.(Каббала е древно Халдейско учение от Месопотамия, имащо корени във Брахманизмът, пренесено отмаздийците чрез аккадийците в Месопотамия). Но окултистите- яхувисти, явно са погълнали Знанието в черната си дупка на ТАМАС(невежеството)?...                                          
Змията изяжда змийчетата в кали-йуга
Голямото Зло изяжда малките злинчета....
   Дълбоката тайна на юдаизма е преподаването на равините ", че еврейският народ-също известен като Дома на Израел е в рамките на корема на Змията и че тя е изпратена на евреите да бъде техен помощник и ръководител. Ето какво има предвид, когато равин Moshel Rabbinu казва, че религиозния евреин се впуска в едно духовно "Пътуване до центъра на Тора:. Тайната в Belly Змийски" (виж Джоел Дейвид Бакст, 2007, www.chazonhatorah.org)

В гематрия на юдаизма, така наречената наука за числа, ние откриваме учението, че този, когото християните знаят като Сатана, дяволът, е за евреите божествен инструмент за ... "свещена, откровение светлина ... Тази змия е ... средния мозък който се намира в средата на буквите на Тора. "Равините допълнително настояват, че това е техен Sacred Serpent, тяхното божество, който е в самия център на Тора. Той е основен благосъстоянието на своето Божеството, и той осигурява енергията на серпентина, която носи един евреин към духовно зряло състояние. Религиозният евреин, казват равините, се събужда за духовна зрялост-до "Divine Съзнание" чрез потвърждаване на помощта на змията. Той, тоест всеки евреин е в полуразпад във вътрешността на корема на Змията. Това е неговото покритие, протектор, екскурзовод, Господ, и Месия.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ето защо Божието Слово, два пъти в книгата Откровение (Глава 2: 9 и 3: 9)  предупреждава за ужаса и беззаконието на "? Синагога на Сатана"                                                                                                                                                                                                          
ЗАЩОТО ТОВА Е ВАЖНО                                                                                                                          
                                                                                                                                                                               "Те се излюпват като ехидна" (хвърката змия) с яйца и тъкат паяжина: който яде яйцата им умира, и ако се счупи някое, излиза пепелянка. "Исая 59: 5                                                              


Господ и Спасител Иисус Христос, самият Той предупреди Дома на Израел, с неговата "отвратителност" и "пустота." Той го описа като "синагога на Сатана." Без да трепне, Той констатира също така омразните и непокорни евреи като "змии" и "пепелянки."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Самите евреи, в тяхната дяволска религията на юдаизма, признават че техният бог е Змията.Техните лидери добре знаят, че това е дявол и сатана. В някакъв вид страховита и зловеща доктринална изповед, равините открито дори се хвалят за техната Sacred Serpent и казват, че всички евреи живеят в корема и! Не е ли това невероятно и откровение?

Независимо от това, дори й евреинът може да бъде спасен. Старозаветният пророк Исайя (глава 59) свидетелства, че, наистина, народа на Израел е на Змията. Но пророкът говори за Бога "и милостта и желанието му да спаси онези, които се покаят за това зло.                                                                                                                                                                                          http://smoloko.com/?p=7974                                                                     

                                                                                                                                                                                                                       Под Раса-тала е планетна система, известна като Патала лока или Нага локa, царството на демонските змии, с главатари като Санкха, Кулика, Махасанкха, Света, Дханаджайа, Дхатараштра, Санкхакуда, Камбала, Асватара и Девадатта. Главният измежду тях е Васуки. Всички те са изключително гневни, както и са с много, много качулки - някои змии имат пет качулки, някои - седем, някои- десет, други - сто, а други-хиляди. Тези качулки са окичени със скъпоценни камъни, и светлината, излъчвана от тези скъпоценни камъни, илюминира цялата мрачна планетнарна система наречена 'Била-сварга'." (ШБ 5.24.31)                                                                                                                                                                            
Златният Гаруда и черната Калия.

При пакта между римляни и юдеи, Орелът
е слязъл на нивото на змията и е станал дракон.


Някогашния Гаруда, който си похапва наги,
днес е влязъл в конспирация със самите наги.


Според Дейвид Айк, нагите(същества от "Долната Земя"- "аддхо-лока"), в Кали-юга са завзели Северът или -мястото от където са тръгнали първите Арйани-БРАХМАНИТЕ.
(Виж статията "Брахма- арйанския дев"). За родина на нагите Веданта посочва Кашмир с баща-Кашяпя. Кашмир е холографско място за "Севера" в Индустан.
Орелът и змията са стилизирана версия на нагата. Орелът е холографски място за "севера" при нагите, а змията- за юга. И двете презентират архетип "Скорпион" в зодиака.
Този период маркират появата на "Белия Дракон" при Англо-саксонците, чиято родина се смята за днешна Дания и Южна Швеция.    
                           
Двукракия Дракон Уйвърн е версия на орелът-нага. 
Препратката към "Скорпиона" дава опашката-отровно жило,
което би напомняло и на полу-водно, полу-въздушно,
затова Скорпиона е "воден" архетип.
На латински "Орел" е "Aquila", с корен "Aqua"-"вода". Апа(Аба) на Санскр.
"Орел" на немски е Addler, а Adder е "пепелянка".
"Vipera"  за "пепелянка" дава препратка за "Vulturius" - "ледошяд".
  
Илюминати, като бивши юдеи(ракшаси от Анта-рикша лока
са влезли в конспирация(заговор, договор) с нагите от Била-сварга, които имат по-суфистициран ум от човекът, но по-низш от Брахма.И така договорът между юдеите от Анта-рикша на атмосферата е сключен с нагите от подземното царство Била-сварга:
НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ ВИСША ТЕХНОЛОГИЯ, А ВИЕ ЩЕ
ВОДИТЕ ЧОВЕКЪТ КЪМ НАШИТЕ НИЗШИ ЛОКАЛИ.


Тези локали са известни като царството на нагите, където не достига Слънчевата светлина
и енергията се получава от кристали, прикрепени на качулките на многоглави змии/дракони.

виж Ведаическа Космогония

Най-точното прилагателно на масонството е СПЕКУЛАТИВНО
и най-точното съществително-синоним за тяхната доктрина е БЪРКОЧ.
Масонската доктрина е забъркана изкуствена(ГМО) безвкусица
от всичко що са намерили у "езичниците".
Като са почне от ковчега(кивота/кааба) на африканските зомбита и се стигне
до Слънцето. Масоните претендират, че са наследници на "Слънчев култ".
НО НЕ СА!
Стана дума по-горе, че спекулацията с ума, която правят,
 ги води до Марс-Сатурнов ЛУНЕН култ.
Слънчевият култ не желае нито кървави жертвоприношения, нито плодовитост.
Най-точният архетип, който ги управлява е Скорпион-хем на мистика,
 хем на кървави жертвоприношения, хем на прераждания(възкресения),
 хем на сексуална магия, хем на конспирация чрез пари
.
Масонската светлина(знание) е 
светлина(знанието) на НАГИТЕне - на Брахма
     


Бафомет е сечението на лунните култове- 
аврамитските религии-ююдаизъм, ислям, папизъм, илюминизъм и тураните от континента "МУ";
Бафомет(анаграма на Мохамед/Махомет) е масонски култ към отрязаната човешка глава
Виж ТУК:
("През средните векове култа БАФОМЕД се е
характеризирал с поклонение към отрязана човешка глава.")
Юдео-масонския "ред",
като наследник на 
Кали("Пра-Лайа"- "разрушение", "разтваряне").


Защо е важно да се направи това разграничение на ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ СЛЪНЧЕВ култ от "слънчевият култ" на днешните масони?.. защото те влагат чисто чисто МАРС-САТУРНОВ харакер в него(архетип "Скорпион") на разрушаване, трансформация и наново регенерация в матрицата. Това НЕ Е СЛЪНЧЕВ КУЛТ, а- ЛУНЕН. Управлява се от Сатурн.Днешните масони, под претекст, че "запазват Знанието от профанизация" организират тайни КОНСПИРАТИВНИ ОБЩЕСТВА, чиято цел еМАТЕРИАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, като човешкото общество става заложник на тези псевдо-божествени цели.
Парите движат тези общества, а не Богът!


Дискриминация ТРЯБВА да има, но не подменена такава!


"Дискриминаре"(DISCRIMINARE) на Латински е 'РАЗГРАНИЧАВАМ'!!


Дискриминация(на концепциите) е БРАХМАНСКО КАЧЕСТВО.
Докато човек няма развит интелект и разширено съзнание той не може да разграничава и е на нивото на животните-унифициращите ОБЩИ инстинкти.
Любовта на такива индивиди е на ниво "сетивност"! А тези, които претендират, че имат Знание се предпазват от всякакви чувства-било то божествени или животински, слагайки рамката на "човешки разум", който все пак е за предпочитане пред животински инстинкти. Но "човешкият разум" се командва от РАЗУМЪТ НА НАГИТЕ, които само привидно са лишени от чувства. Колкото повече такъв тип разум обладава съзнанието-толкова по-вече го завлича в царство нанагите...а там-най-долу те вече стават ГНЕВНИ. Гневни, че не си перфектен, като робот, в това животинско тяло!
Това е залогът!
http://krishna-prabhupada-bulgaria.blogspot.bg/2011_05_01_archive.html                                                                                                                                                                                                                                                           Общото в становището на Ведаическите изначални писания и всички останали е, че това царство("Била-суарга") е с по-висока технология(в сравнение със Средната Земя- "Бху"/Eng.-"Being"/Рус.-"Бьiт"/Бъл.-"Бит" , и дори е по-пищно в сравнение с Горният Рай на ИндРа- "Суарга", тъй като до това царство не достигат лъчите на Звездното Слънце - "Рама", виж публикацията "Ведаическа космогония"!!) на базата на излъчващи енергия кристали(скъпоценни камъни на качулките на многоглави змии)- "цифрово съзнание", авангардна архитектура, илюзията, че "няма време"(тъй като няма Слънце и Луна), безметежен райски живот с приказни природни картини ("огледален свят" на небесният рай) и потапяне в света на насладата на сетивата, като "райско усещане".
Защо се нарича "Огледален свят"?- В огледалото се вижда нещо, което наподобява за Реалността, но не е. Т.е. - Реалността в огледалото я виждаме със сетиво(със зрението, като сетиво, възприемаме над 80% от сетивната информацията).
Реалността се усеща, когато впрегнем сетивата за Богът(Кришна).
Преди това имаме етап на отдръпване(изчистване) на сетивата от майа(илюзията), а не - "потапяне вмайа до шия"(както става в Била-сварга)!! материалният рай(сварга, сварог "сУ-АР-ка","сВАРга"*) се достига САМО чрез покаяние от материалната енергия. А Трансцеденталният рай е отвъд материалният рай дори.
"Потъването в приятността на сетивата" се нарича "изкуствен рай"(Била-сварга) или- "Разширяване на Илюзията"...
Различието е, че докато всички тези изброени без Свещените писания на ВЕДА, описват управлението му като "мъдреци" и "напреднала висша раса", то Веда ги дефинира нато асури(демони) и наги(змии), които омайват съзнанието и го отдалечават от Истината на Трансцеденталният свят, като РАЗШИРЯВАТ ИЛЮЗИЯТА.                                                                                                                                                                      Асурите и нагите, поради свободната воля на избор, която дава Бог на душата за съзнанието, избират пътят на експлоатацията на материалната енергия, пребивавайки в материалният свят без желание за освобождение от него..


Изопачаване на копираното                                                                                                                      
Но асурите и нагите, имайки по-висш от човешкият ум и демонстрират разум за "закотвяне в матрицата", са най-големите глупаци от гледна точка на Трансцеденталният РАЗУМ на Кришна-Брахма, тъй като Кришна заявява в Бхагавад Гита, че експлоатацията на материалната енергия не е "от едно живо същество над друго", а, че живото същество експлоатира МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ, НЕ САМО като "обвивка" на живото същество попаднало в матрицата. Живото същество експлоатира природни ресурси(безджива-атма, а само Парам-атма), както и материалната енергия наджива-атма. В този аспект- най-неразумните живи същества по отношение на вечността душата са тези, които експлоатират не само материална енергия на другите живи същества, но и ПРЕДИ ВСИЧКО СОБСТВЕНАТА СИ. Нещо повече- експлоатирайки чуждата материална енергия, тези омайани живи същества никога не достигат до съзнанието да се освободят от експлоатацията на СОБСТВЕНАТА си материална енергия, така, че те постоянно се закотвят по-здраво и по-здраво за материалното битие..
Задържането на заграбената материална енергия нагите/асурите съществат с помощта на "минерално съзнание"(кристали) и се концентрира врезервоари(дупки), така както се събира течащата вода- В БАНКИ. Банките оперират с "банкови знаци"- "банк ноти". Знаците/нотите са всъщност "пленените флуиди"(съдържанието на индивидуалната грубо-материална обвивка на живото същество е около 80% ВОДА!!) с цел канализирането им в посока НА ИНЕРЦИОННИЯТ МОМЕНТ(надолу) с цел контрол, ре-продукция и наслаждение(белези характерни ЕДИНСТВЕНО ЗА КРИШНА, разкрити изрично в Бхагавад Гита от Него)..

Експлоатацията на "материалните" живи(живото същество не е материя) същества се осъществява по хоризонталната ос "Телец-Скорпион"(Майа-Кали)- "ОСТА НА ПРИТЕЖАНИЕТО". Телец оперира свои пари и материална енергия, а Скорпион- чужди. Цел е просто- контрол, репродукция и СЕТИВНО наслаждение от тези безкрайни цикли с упадъчен знак наречени "САМСАРА".
Казано е, че Телец оперира комунизмът, а Скорпионът-капитализмът. Но те са двете страни на една и съща АШКЕНАЗКА монета. АШКЕНАЗИТЕ СА ХАЗАРИ С ЮДЕЙСКА ВЯРА, КОИТО СА СЕ СМЕСИЛИ С АРЙАНСКИ(НЕМСКИ) ПЛЕМЕНА. И както немската машина е направена много сложно, с различни сложни механизми, така и КОНСПИРАЦИЯТА е доста засукана в разбирането на механизмите и.
Нихилизмът и лицемерието и конспирацията се осъществява с помощта на архетип Скорпион(Кали/Маха-Майа), а това е възможно, тъй като Телец е архитипът, който НА ВСЯКА ЦЕНА ИСКА ДА СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДА ИНАСЛАЖДАВА НА МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ-МАЙА. Илюзията му тука е, че 'ВСИЧКО СИ ГО ПРАВИ САМ'- сам си работи, сам се възпроизвежда, сам се наслаждава на плодоносни действия. В този аспект Телец и Майа се асоциират с навините "добродетелни" социалисти, докато Скорпион и Кали- с алчните, конспиративни и нихилистични капиталисти.


Маркс(Мордехай) на "Wall street".
Карикатура Robert Minor поместена
в St. Louis Post-Dispatch (1911 г.).                                                                                                                
Но както ще разберем
, и двете са ръководени от юдеи(старозаветници-талмудисти-шабатяни-ционисти-масони), които чрез Федералният резерв,след като добиват тотален контрол върху правителството на САЩ("символът на капитализмът") през 1913 г. , превръщат тази държава в КОМУНИСТИЧЕСКА!                                                                              
    
Шива и змийският култ от  Лемурия на ану-нагите и левитите-рабини

Всъщност, Латинската дума "Ле-мУр" буквално значи "сянка-фантом", но преносно дава смисълът на отразената Лунна светлина от Слънцето "Ра", което се превръща в "Ре", от което приозлиза "Ре" -йероглиф-пиктограм от континента "МУ" и Египет за "око"(или "уста"), което е Лунното око.
Думата "скрит"(occultus) идва от "око"(oculus).
Всъщност, "ре"-лунен аспект е частичка за повторение на "ра"-слънчев аспект.
Името на "Лемурия" е всъщност "Ре-мУр"("отразяване на светлината от Слънцето").
Думата "лУ-на" е "ру-на"("скрит", "отразен", "шепот").


Брахма учи Майа на огнено жертвоприношение 
на фалшивото его - "ахам в агни"
Материалният свят е като пожар, 
където индивидът жертва фалшивото си его -"ахам" 
и 
материалният свят е като океан, от който 
индивидуалната душа(джива-атма) 
трябва съзнателно сама да отлети, 
като лебед -"парама-хамса".Огънят присъства и в Райа(враджа) и в Адът(аддхо), само, че функцията на огънят в Райа е градивна(оттук-"градина", присъствие на вода), а в Адът-деструктивна("тялото, като адска машина"). За това при "падението" на човекът до съзнанието на нагите, в по-ниски нива на Астралът,огънят управлява кръвта и желязото. Нагите са студено-кръвни, но МАНИПУЛИРАТ кръвта на човекът. Заблудата на библейските християните, че "кръвта на Исус Христос спасявала"(а не - Христовото съ-знание!!) иде пак от доктрината на левитите, като част от нахаш-култа.
Принасяне на кървави жервти в огънят иде от култа към нагите, който не е бил изповядван от Брахма и Брахма-манас(брахманите).
Брахма(Виж публикацията за "Брахма, АРйанскитя дев") ПЪРВОНАЧАЛНО принася в огънят фалшивото си его, като "жертвоприношение". Нито принася груба материя, нито принася чужда материя, освен своята най-фина- фалшивото си его.! Това е първоначалното жертвоприношение на Брахма!
Смисълът на думата "Брам" иде от Санскр. "брих"("дишам"), "диханието наВишну", както и "брaм"("горя"), в днешните Германски езици за думата "Огън"(Bran/Bren). "Дишането" е вид "горене". Брахма(Водолеят)управлява кръвообращението чрез дишането(тъй като Водолеят управлява въздушните и водните потоци- "флуиди"), а Рама(Лъв) управлява сърцето, като седалище на индивидуалната душа "атма" и Свръх-душата-"Парам-атма".

Нагите не дават това Знание! Тяхното "знание" базирано на "знание за МАНИПУЛИРАНЕ на матрицата", изключващо Знанието за нейният смисъл(ВЕДА)- , т.е. "знанието на нагите е "как да заблудят за да те използват най-дълго", като, разбира се - накрая те самите стават жертва на собствената си хитрост.                                                                                                              Шукадева Го-свами към махараджа Парикшит: "Скъпи царю, приблизително ~0.5 милиона километра под планетата Паталаживее друга инкарнация на Върховната Божествена Личност. Тя е експанзия на Господ Вишну, позната, като "Господ Ан-анта"("Безкрайният") или "СанКаршана"("Светият Първичен Океански Бульон"). Той е винаги в трансцедентална позиция, но защото е обожаван от Господ Шива, девата от мракът(тамо-гуна), неговото друго име е ТАМАСИ(Невежество). Господ Ан-Анта е доминиращото божество в МАТЕРИАЛНАТА гуна(режим) на НЕВЕЖЕСТВО(тамас), както иФАЛШИВОТО ЕГО(ахам) на обусловените душИ.(ето защо знаещитебрахмани принасят в жертвеният огън СВОЕТО фалшиво его, за да могат да бъдат свободни от изискванията на Ананта-шеша!!) Когато обусловеното живо същество си мисли "Аз съм наслаждаващият се и този (материален, особено:грубо-материален) свят е предназначен за моето наслаждение"- тази концепция е с автор именно Господ Санкаршана. По този начин светската личност се изживява за Върховният Господ".

Бхагавата Пурана(Шримад Бхагаватам) 5:25:1Ето защо Върховният Господ изпитва дали обусловените живи същества са готови НАИСТИНА за Неговият свят, като им праща Своята "първа летва" и най-тежък тест - Змията; ако е цар- Царят на Змиите! Доста светски личности считат, че "Бог създал Човекът", но "Змията е създала светското човечество".


От публикацията за "Ведическата космогония" четем за царят на нагите:
Господ Ананта ("Безкрайният") е преобладаващо божество на материалният режим(гуна) на невежеството, както и на фалшивото его на всички обусловени души. Когато обусловеното живо същество мисли: "Аз съм наслаждаващият се, и този свят е създаден бъде ползван от мен", това схващане за животът се налага от Санкарсана( съскащият змей -Шеша). Така светски-обусловената душа мисли себе си за "Върховния Господ".


Ананта-Шеша е въплъщение на Върховният Бог, САМО, ЧЕ - В МАТЕРИАЛНИЯТ СВЯТ, което доказва, че материалният свят е също БЕЗ-КРАЕН, като Трансцеденталният, само, че изграден на цикли, които дават условен "к-рай".
Ананта-шеша е "клопката на Богът" за хитрата душа, която не иска да изкупи грешката си за влизане в материалният свят със собствена само-жертва, а- чрез жертване на други "в името на Богът".
Ананта-шеша състояние е прелюдие на душата джива-атма към махат-таттва(душата редом до атомите в пра-лайа или "Утробата на Вишну").                                                                                                                                                                                        
Въпреки, че може да изглежда "еквивалентен на Богът"(тъй като Му е аватар, но за най-ниските нива на Астралът) Шеша има заблуждаваща функция за тези, които са искали преди да "излъжат" Богът и сега търпят кармичнипоследствия:
"Sankarshana of the quadruple form descends with Lord Rama as Lakshmana. When Lord Rama disappears, Sesha again separates Himself from the personality of Lakshmana. Sesha then returns to His own abode in the Patala regions, and Lakshmana returns to His abode in Vaikuntha." (A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada).
"Санкаршана(Царят на змиите- Змеят Шеша) има форма на "тетра-гамон"(четиристенна пирамида или 4 стени на куб- "кааба, "кивот", чрез което заблуждава, че е четири-ликият Брахма), който слиза заедно с Господ Рама, като "Лакшмана"(така както Бала-дева слиза с Кришна, и е "Брахма" за тези, които са познали Кришна, но- "Ананта-шеша", за тези, които искат да излъжат Кришна и да властват в материята). Шеша, отново се разделя на 2 от личността на Лакшмана(ж.р. "Лакшми"). Едната- Шеша отново се връща в Патала-лока(царството на нагите, холографски на Средната Земя- МезоАмерика и МесоПотамия). А Втората-Лакшмана се връща във Ваикунтха, Духовното Небе - Хари-Дхама."

А.Ч. Бхативеданта Свами Прабхупада.
     
При нагите "огненото жертвоприношение" се е превърнало в скара-барбекю
 за все-изгаряне на животинска плът-главно за консумация след ритуалът
ЛЕВитът е и главен готвач на месото.
"огън" на съвременен хинди е "Ага"(идещо хем от Агни, хем от "н-Ага"=> "Агарта"
 На Тур. "огън" е "йАнга")

Да се върнем на анализът на Дейвид Айк, че
"Дошло времето когато религията при която се почитала 
богинята била заменена с мъжкия „бог”. Но, това е било само на повърхността, 
за обществена консумация, за поддържане на контрол и невежество. "
В древните Ведически традиции 
- плът и кръв се принася на Кали-  женски аспект на завършващ цикъл на богинята-майка.
Дори Дейвид Айк, при своето изследване в книгата си "Децата на матрицата"(Children of the matrix), анализирайки днешните господстващи религии, като продължител на РЕПТИЛНИТЕ религии на "Ананта-шеша" - "Безкрайният съскащ Змей", виж публ. "Ведическа космогония".) забелязва, че подмяната на Слънчевите божества е станала именно с подмяната на СМИСЪЛЪТ на СЛЪНЦЕТО и ЛЪВЪТ, като символи на Върховният Бог, а са заменени, като слуги на Змията(искаща кръвни жертви и тотален контрол в матрицата).

За долните земи на нагите Шива е "бог" и  "с-Лънцето".
Така наистина "сУнцето" се асоциира с култа към змията Васуки(Базуки) или "Базилика".
Циганската "нова година" е "Банго-Васил"култа към Васуки.
"Васуки" идва от Санкр. "васу"-"ценност".
Но "Васу-ДЕВА" е прозвище за Кришна.
"Васу-дева" не е прозвище за Шива, а Маха-Дева е прозвище за Шива.
Шива може да е "главната", но не ценната дева.

Смисълът на управлението на Богът не упражняване на деспот и тотален контрол, както се стремят демоните чрез Змията. Царят се отличава от деспотът по своята Потенция и Благо-родство. Смисълът на деспотизъм е управление чрез кланна структура- скрита власт, упражняваща деспот чрез насаждане на страх от неспазване на законност. Тази власт се мултиплицира до ТОТАТЕЛЕН КОНТРОЛ чрез заговорнически план на създаване на антитеза на властта, която създава хаос и изисква по-голям контрол за "оправяне" на тезата, чрез образуване на "синтеза". Всъщност, мултиплицирането на властта се нарича "власт на Змията". Ще видим как властта на Лъвът(девите) бива изместена отвластта на Змията(демоните/нагхите), като се подменят ценностите "от името на Богът".


Брахма- "Издигането на Човешкия Син", според християните
Ананта-Шеша- "Издигането на Змията", според юдеите


Генерален извод за Знанието:

1) Целта на Трансцеденталното Знание, достъпно за всички чисти по сърце, е Кришна чрез Брахма.
2) Целта на окултното(скрито) знание, имащо за цел корист, е многоглавата Змия Ананта(букв. "Безкрайна").                                                                                                                                              
            
    Юдаизма е в култ, тъй като юдеите са наследили култа към Нахеш(нага) от Лемурия(през Африка) и искат да владеят Земята и обитателите й .                                         
Ананта-лока.                                                                                 Приблизително 240,000 мили под планетата Патала лока живее друго въплъщение на Върховният Бог. Той е експанзия на Господ Вишну известен като Господ Ананта или - Господ Санкарсана. Той е винаги в трансцендентална позиция, а защото той е почитан от Господ Шива, божеството на "Тамо-Гуна" или - тъмнината, Той понякога се нарича "Тамаси". Господ Ананта е преобладаващо божество на материалният режим(гуна) на невежеството, както и на фалшивото его на всички обусловени души. Когато обусловеното живо същество мисли: "Аз съм наслаждаващият се, и този свят е създаден бъде ползван от мен", това схващане за животът се налага от Санкарсана. Така светски-обусловената душа мисли себе си за "Върховния Господ". Тази голяма вселена, разположена на един от хилядите качулки на Господ Ананта-дева, изглежда точно като бяло семенце горчица. Тя е безкрайно-малко в сравнение с качулката на Господ Ананта. По време на разрушителните опустошения, когато Господ Ананта-дева иска да унищожи цялото Творение, той става леко ядосан. Тогава от между двете му вежди се появява 3-окият Рудра, носещ тризъбец. (Ш.Б. 5.25.1 - 3)                                                                        
Откровение 19:12 
Очите Му бяха огнен пламък, 
на главата Му бяха много корони
и носеше написано име, 
което никой не знаеше, а само Той;
 Ан-Анта на Санскрит означава "Без-краен",
същото значение, като "Ороборус"
                               ...........става дума за "безкрайни цикли" в материалният свят...........

1 коментар: