неделя, 7 юли 2019 г.

Рудолф Щайнер за пришествието на Ариман


ИМА ЕДНО ЗЛО , ХИЛЯДОЛЕТНО ЗЛО ДОШЛО НА ЗЕМЯТА ПРЕДИ 8000 години, ТОВА ЗЛО Е НАМЕРИЛО ПЪТЯ КЪМ ДУШИТЕ НА ХОРАТА ЧРЕЗ НЕГОВОТО ПОДСЪЗНАНИЕ ГО ВОДИ КЪМ ДЕВОЛЮЦИЯ И ЗАБАВЯНЕ НА ПРОГРЕСА ИМ . ТОВА ХИЛЯДОЛЕТНО ЗЛО СЕ Е ВЪПЛАТИЛО В ЧОВЕШКИ ФОРМИ И ПРЕДИЗВИКА ВСИЧКИ СТРАДАНИЯ НА ЗЕМЯТА ЧРЕЗ НЕВЕЖЕСТВО - ВОЙНИ , КАТАКЛИЗМИ , КАВГИ МЕЖДУ ХОРАТА , НЕДОВОЛСТВА , ЕГОИЗЪМ , ЛЪЖИ , МАГИИ , ЧРЕВОУГОДНИЧЕСТВО , СРЕБРОЛЮБИЕ , ПОХОТИ , ХУЛЕНЕ , ОМРАЗИ И ДР. ТОВА ЗЛО НЯМА СИЛА СИЛАТА Е ЧЕРПИ ОТ НАС , ЧЕ СМЕ Я ДОПУСНАЛИ . НИКОЙ ОТ НАС НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ ЗЛОТО , А ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ УМЕНИЯТА МУ ДА ЖОНГЛИРА С ДОБРОТО , КАТО ГО ВПРЕГНЕМ ДА НИ БЪДЕ В ПОЛЗА ЧРЕЗ СИЛАТА НА ЧИСТАТА ВСЕЛЕНСКА ЛЮБОВ И СМИРЕНИЕ . ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОТКЪСНЕ ГЛАВАТА НА ЗВЯРА , ЧРЕЗ ВЪТРЕШНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС , БИТКАТА ЩЕ Е ПОСЛЕДНА ЗА ДУШИТЕ НИ И ВСЕКИ САМ ЩЕ ИЗБИРА , КОЯ СТРАНА ДА ЗАЕМЕ . 

Рудолф Щайнер " ЗА ИДВАНЕТО И ВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА АРИМАН "

               
Идването на Ариман

„Както някога Луцифер се появи като човек в Китай, както веднъж се появи Христос като човек в Мала Азия, ще дойде и Ариман. Излишно е човек да си прави илюзии за противното. Ариман ще се появи в човешка форма и единственият въпрос е дали ще намери човечеството подготвено. Дали неговите приготовления са му осигурили за последователи цялото човечество, което днес нарича себе си цивилизовано, или ще намери едно човечество, което ще му даде отпор. Никак няма да ни е от помощ да си създаваме илюзии.

Съвременните хора бягат от истината и човек не може да им я разкрие в цялост, тъй като ще й се присмеят и ще я подиграят. Това, че хората отхвърлят подобни неща, е едно от средствата, които Аримановите сили ще ползват и които ще дадат на Ариман възможно най-много последователи. Отхвърлянето на най-важните истини е точно онова, което ще проправи пътя към успеха на въплътения Ариман…

За да постигне голям успех при своето въплъщение, Ариман има голям интерес ние, хората, да се усъвършенстваме във всичките илюзорни съвременни науки, без да знаем, че са илюзия… Ще бъде един истински триумф за него, ако научното суеверие, което е обхванало всички кръгове и чрез което хората дори желаят да организират своята социална наука, преобладава и през третото хилядолетие. Той би имал възможно най-големия успех, ако тогава дойде като човешко същество в Западната цивилизация и намери това научно суеверие все още валидно…

Самите хора, които се кълнат само в Евангелието и отхвърлят всякакво действително духовно знание, образуват началото на една ариманова тълпа – същата, която Ариман ще увлече, когато се яви в човешка форма в съвременната цивилизация. От тези кръгове, от тези членове на вероизповедания и секти, които отхвърлят конкретното знание, донесено от духовно усилие, ще се развият цели войнства от последователи на Ариман.” (Събр. съч. 193)

„Глупаво е да се вярва, че можем да се разберем с тези хора (под влиянието на тъмните духове – бел. авт.), защото те не го желаят. Смисълът е в това да изясним на останалото човечество какъв вид хора са те. Ние трябва да говорим за такива хора. Всичко възможно е било направено, така че те могат да стигнат до разбирателство с нас… Спешната нужда пред нас е точно това, да отворим очите на хората. Само че, за съжаление, твърде често в нашия собствен кръг се правят усилия да се стигне до компромис в това отношение и липсва куражът, необходим за безусловно потвърждаване на истината. Не трябва да живеем с илюзията, че можем да стигнем до разбирателство с този или онзи, който не желае по никакъв начин да се разбере с нас. От нас се изисква решително да защитаваме истината, докато сме способни.”

(Мистерията на човешката воля, 28.12.1919 г

„Преди да е изтекла малка част от третото хилядолетие на следхристиянската епоха, на Запад ще има едно действително въплъщение на Ариман: Ариман в плът и кръв. Човечеството не може да избегне това въплъщение на Ариман. То ще дойде неизбежно. Но това, което има значение, е хората да намерят правилната позиция, от която да се изправят срещу него.


Винаги когато се прави подготовка за въплъщението на тази личност, ние трябва да бъдем будни за определени показателни тенденции в еволюцията. Същество като Ариман, който ще се въплъти на запад в бъдеще, се подготвя предварително. С оглед на неговата инкарнация на Земята, Ариман насочва определени сили в еволюцията по такъв начин, че те да са от най-добро предимство за него. И злото ще доведе до това, че хората да живеят в състояние на спящо незнание, неспособни да разпознаят определени явления в живота, като подготовка за неговото въплъщение. Правилна позиция може да бъде взета само с разпознаването на една или друга серия от събития, като подготовка на Ариман за неговото земно съществуване.

И сега е дошло времето за отделните човешки същества да разберат, че тенденциите и събитията около тях са машинации на Ариман, помагащи му да се приготви за неговата наближаваща инкарнация. Без съмнение ще бъде от най-голяма полза, ако той успее да възпрепятства хората да възприемат това, което е наистина правилно за тяхното благосъстояние, ако по-голямата част от хората смятат тези подготовки за аримановото въплъщение като прогресивно и добро за еволюцията. Ако Ариман успее да се промъкне между човечеството, незнаещо за неговото идване, това ще го зарадва възможно най-много. Именно поради тази причина, събитията и тенденциите, в които Ариман работи за неговата бъдеща инкарнация, трябва да бъдат изкарани на светлина…

Той би искал да задържи хората толкова притъпени, че те да могат да възприемат само математическите аспекти на астрономията. Затова той изкушава много хора да се отнасят с отвращение към знанията, отнасящи се за духа и душата в космоса. Това е само една от покварите, изливани от Ариман в човешката душа…

Друго – неговите усилия са насочени към това, да запази вече широко разпространената нагласа, че за благото на обществото е достатъчно, ако са задоволени само икономическите и материалните нужди на човечеството…

Само когато хората се пробудят, че техните дела не трябва да са само за материални цели, само когато зачитат свободния независим духовен живот наравно с икономическия живот, като неразделна част от социалния организъм – само тогава те ще очакват въплъщението на Ариман с отношение, което ще е полезно за човечеството.

Друга тенденция в съвременния живот, която е от полза на Ариман в неговата подготовка, е всичко това, което е ясно видимо в национализма. Всичко, което може да раздели хората на групи, което ги отчуждава и ги противопоставя един на друг, подсилва импулса на Ариман… Времената, през които кръвната връзка играеше главна роля, вече са отминали и ако тези износени понятия продължат, ние ще попаднем директно в ръцете на Ариман…

Със затъмненото съзнание, което неизбежно се получава, когато по-дълбокият смисъл на Евангелията не е разкрит, хората изцяло ще станат подвластни на Ариман, помагайки му по най-ефективен начин да се подготви за своето въплъщение и приемайки отношението към него, което той желае… Това, което трябва да запомните, впрочем, е, че хората, които най-много допринасят за въплъщението на Ариман, са тези, които постоянно проповядват: „Всичко, което е необходимо, е да се четат буквално Евангелията, нищо повече от това!“ … Голяма част от това, което се разпространява във външното християнство днес, е подготовка за инкарнацията на Ариман. И в многото неща, които арогантно претендират,че представят истинска вяра, ние трябва да разпознаем приготовленията за аримановата работа.“

(Влиянията на Луцифер и Ариман – лекция 1)„Тези, които все още не могат да разпознаят сериозността на днешната ситуация в света, са също тези, в известен смисъл, който помагат за подготовката на Аримановото въплъщение. Много неща във външния живот днес носят свидетелства за това. Аримановата инкарнация ще бъде много улеснена, ако хората не успеят да изградят свободен и независим духовен живот и позволят той да остане вплетен в икономическия или политическия живот. Защото ариманичната сила има огромен интерес за дори още по-голямо смесване с тези други сфери. За ариманичната сила свободният духовен живот би означавал нещо като вид тъмнина, а интересът на хората в него – изгаряне, бушуващ огън. Създаването на този свободен духовен живот е от съществено значение, за да може да бъде постигнато правилното отношение за аримановото въплъщение в бъдеще…

Нищо не подготвя повече пътя за аримановото въплъщение от това да намираш нещо за досадно, да намираш себе си за по-висш от едно или друго нещо и да откажеш да вникнеш в него. Въпросът е да намерим позицията, от която всичко е интересно…

Много важно е да се запознаем обективно с тези неща, за да можем да заемем правилната позиция спрямо това, което се разиграва около нас като подготовка за предстоящото ариманово въплъщение. Само ако преценим много точно това, което казахме за такива ариманични течения в тези две лекции, тогава бихме разбрали сериозността на съвременното положение.“

(Влиянията на Луцифер и Ариман – лекция 2)


„Сред постоянните ужаси на войни и други бедствия в непосредствено бъдеще човешкият ум ще стане много изобретателен в областта на материалния живот. И именно чрез този напредък в изобретателността – който не може да се предотврати по никакъв начин и с никакви средства – ще стане възможна и неизбежна появата на човека, в когото ще се въплъти Ариман…

Всичко, което се прави в интелектуалния живот, без да е изпълнено с топлината на душата и без да е оживено от ентусиазъм, подпомага въплъщаването на Ариман по най-изгодния за него начин: хората са тласкани към сънливост – а резултатът е предимство за Ариман.

Има многобройни течения в духовния и светския живот, които Ариман може да обърне в своя полза. Напоследък чувахме и продължаваме да чуваме, че трябва да бъдат основани национални държави, национални империи. Много се говори как трябва да има „свобода за всички народи“. Но създаването на империи, основани на връзки по кръвно и етническо сродство, е нещо минало и приключило в еволюцията на човечеството. Ако в наши дни се позоваваме на национални, расови или други такива връзки, идващи от интелекта, а не от духа, дисхармонията сред човечеството се засилва. А това е същата дисхармония, която силите на Ариман ползват по специален начин. Шовинизмът, извратеният патриотизъм във всяка форма – това е материалът, от който Ариман ще изгради точно това, което му трябва.

Но има и други подходящи материали. Накъдето и да се обърнем, виждаме как по един или друг повод възникват партии. Днешните хора нямат проницателност, нито пък искат да имат такава, когато става дума за партийни мнения и партийни програми. С интелектуална находчивост може да се намери подкрепа дори за диаметрално противоположните теории. Могат да се посочат много умни аргументи, за да се докаже правотата на Ленин – но същото може да се приложи за коренно противния принцип, както и за това, което се намира между двете крайности. За всяка партийна програма може да се изнесе отлична защитна пледоария – но този, който защитава валидността на противниковата програма, ще е също толкова прав…

Задълбоченото разбиране на Евангелията в светлината на духовната наука е важно в наши дни, тъй като апатията, която е обзела хората, задоволяващи се да живеят в прегръдката на светските църкви, ще бъде ползвана до краен предел от Ариман за постигането на неговите цели. С други думи, неговото въплъщене ще завари хората неподготвени. А тези, които вярват, че са най-правите сред християните, понеже отхвърлят развитието на представата за Христовата мистерия, всъщност, водени от своята надменност, са същите, които най-силно подпомагат Ариман. Светските църкви и секти определено са пропагандни машини и развъдници на последователи на Ариман. Няма смисъл да обличаме тези неща с бляскави илюзии. Както материалистичният светоглед помага на Ариман, като отрича изцяло духовните въпроси и налага представата, че човешкото същество е продукт от това, което яде и пие, така му помагат “простата” представа за Евангелията и инатливото отричане на всичко от духовната наука за сметка на буквалните интерпретации…

Според уменията и желанието да се задълбочим до корените на проблематиката ще зависят последствията от въплъщението на Ариман – дали човечеството ще помогне на Ариман да спъне земната еволюция, или човечеството ще си припомни ограниченото значение на интелектуалния, бездуховен живот. Ако хората ползват правилно теченията, водещи към Ариман, тогава лесно чрез неговото въплъщение в земен човек ще разпознаят неговото влияние…

Това въплъщение на Ариман не може да се избегне. То е неизбежно, тъй като човечеството трябва да се изправи лице в лице с Ариман. Той ще бъде личност, чрез която ще стане ясно каква неописуема интелигентност може да се постигне, ако се ползват всички земни сили, за да се разширят способностите на ума и находчивостта. Заради катастрофите, които ще сполетят човечеството в близко бъдеще, хората ще станат изключително изобретателни. Много от нещата, откривани в силите на материята от вселената, ще се ползват за препитание на хората…

А определени тайни общества, в които вече се правят нужните подготовки, ще приложат тези неща по такъв начин, че да бъдат създадени необходимите условия за въплъщението на Ариман на Земята. Това въплъщение не може да бъде предотвратено – хората имат нужда да осъзнаят при земното си съществуване доколко е възможен напредък само от материалните процеси! Ние трябва да се научим как да контролираме духовните и недуховните течения, подготвящи идването на Ариман…

С днешната беседа целя да поощря цялостното искрено отношение към духовния живот, какъвто е представян от антропософията. Човешката еволюция в бъдеще ще зависи от това доколко истинско е това отношение сред съвременните хора. Ако нещата, които охарактеризирах в тази лекция, се приемат от болшинството хора на земята по начина, по който се приемат в наши дни, идването на Ариман ще е като на зъл гостенин. Но ако хората са способни да се пробудят и възприемат съзнателно това, което изучаваме, и ако могат да го контролират, човечеството ще може свободно да се справи с ариманичното влияние.“

(Влиянията на Луцифер и Ариман – лекция 3)„В момента, в които Ариман се въплъти в определеното време на Запад, цялата култура ще бъде импрегнирана с неговите сили. Какво още ще донесе той? Чрез известни удивителни дела той ще донесе на човечеството цялото ясновидско познание, което до тогава е могло да бъде постигнато единствено посредством интензивни усилия и труд. Помислете само колко безкрайно удобно ще бъде това. Няма да бъде необходимо хората да правят нещо. Те ще могат да живеят материалистично, ще ядат и пият това, което е останало след войната, и не ще трябва да се занимават с някаква духовна наука. Ариманичните течения ще продължават курса си безпрепятствено. И когато в правилното време Ариман се въплъти в западния свят, ще основе едно голямо окултно училище. В това окултно училище ще бъдат изучавани най-грандиозните магически изкуства и върху човечеството ще се изсипе онова, което иначе може да бъде постигнато само с труд.

Нека никога не си представяме, че Ариман ще бъде някакъв измамник, който ще погажда злонамерени трикове на хората. Не, тъкмо обратното! Ленивите хора, които отказват да имат какъвто и да е контакт със духовната наука, ще станат жертви на неговата магия. С помощта на удивителни магически изкуства той ще може да превърне голям брой от човешките същества в ясновидци – но по такъв начин, че ясновидството на всеки индивид ще бъде строго диференцирано. Това, което един човек ще вижда, няма да го виждат втори или трети. Объркването ще вземе надмощие и въпреки че са станали възприемчиви за ясновидска мъдрост, хората неминуемо ще изпаднат в несъгласие по отношение на пълното различие на техните видения. В края на краищата всички ще бъдат доволни от техните собствени видения, защото всеки от тях ще може да вижда в духовния свят.

По този начин цялата култура ще стане жертва на Ариман. Човешките същества ще бъдат покорени от Ариман просто поради това, че не са постигнали със собствени усилия онова, което Ариман е готов и има възможност да им даде. Не може да бъде даден по-лош съвет от това да се каже: „Стойте си точно такива, каквито сте си! Ариман ще направи всички ви ясновидци, ако това е вашето желание. А вие ще го желаете, защото силата на Ариман ще бъде много голяма.“ Но резултатът ще бъде установяването на Ариманово царство на Земята и отхвърлянето на всичко постигнато дотогава от човешката култура…

Трябва само да си припомним, че усилията на Ариман са да доведат Земята до състояние на пълно втвърдяване. Тяхната победа ще бъде спечелена, ако успеят да доведат земята, водата и въздуха до състояние на пълна твърдост. Ако това стане, Земята няма да може да си възвърне топлината на стария Сатурн, от която е произлязла и която отново трябва да бъде придобита на Вулкановата епоха; а целта на ариманичните сили е да предотвратят това.

Тенденция, която има особено отношение към това е липсата на ентусиазъм за духовната наука в човешките души на нашето съвремие. Ако тази липса на ентусиазъм се задържи, първият импулс към втвърдяване на Земята ще произлезе от самите човешки души – от тяхната апатия, леност и любов към удобствата.“

Последните два абзаца, макар да засягат окултни теми, които са далеч отвъд обхвата на тази книга, ясно показват колко важни са днешните събития за цялото останало бъдеще на Земята, включително и нашето…“

(Влиянията на Луцифер и Ариман – лекция 4)„Ариман намира своята плячка особено при най-надарените хора, за да изтръгне интелигентността от Михаил, да я отнеме от Михаил. Тогава настъпва именно това, което в нашето време играе много по-голяма роля, отколкото обикновено се мисли… Тогава блестящият, превъзхождащият дух на една ариманична интелигентност е по-силен от това, което се намира в отделния човек – много, много по-силен. Тогава, колкото и умен да е отделния човек, колкото и много да е учил той, когато физическото тяло е напълно обзето от тази ученост, един ариманически дух може да се всели временно в него. Тогава през неговите очи гледа Ариман, Ариман движи неговите пръсти, Ариман е този, който вдишва, Ариман е този, който ходи.“

(лекция, изнесена в Дорнах на 4 август 1924 г.)


Тъмните духове - 02: Произход на Луцифер и Ариман


                   

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ ЧОВЕК - КЛОНИНГ

Всяка популярна личност има свой клонинг в лицето на някой заклет фен. Звездите от списъка по-долу обаче са лика-прилика с други останали в историята персони.

Еминем и римският император Александър Север13-ят президент на САЩ Милард Филмор и Алек Болдуин


Милърд Филмор (Millard Fillmore) и Алек Болдуин (Alec Baldwin)
Генералният секретар на Втората световна война Дъглас Макартър (Douglas Макартър) и Брус Уилис (Bruce Willis)Чарлз Дарвин и американският комик Джордж КарлинИспанският крал Филип IV и Марк ЗукърбъргФренският актьор Пол Моне и Киану РийвсБорецът за освобождение на чернокожите в САЩ Джон Браун и Чарли ШийнОскар Уайлд и Хю ГрантОктавиан Август и Владимир Путин
Папа Григорий IX и Силвестър Сталоун (Sylvester Stallone)Кралят на Испания Филип IV (Felipe IV) и Марк Зукърбърг (Mark Zuckerberg)


Ras Birru Wolde Gabriel незаконен син на император Менелик II(кръвна линия със Соломон II )-Етиопия. И клонинга Еди Мърфи > The Most Beloved King of Ethiopia Minelik II , the founder of Addisababa

Комедийният актьор Еди Мърфи и неизвестен мъж, вероятно жител на някой южен американски щат


Населението на Земята превишава 7 милиарда души, но всички тези милиарди са само клонинги (копия) на 500 изходни образци (шаблони).


В това отношение не е лошо да се припомнят думите в Библията – „Бог ни е създал по Свой образ и подобие“ и легендата за това, че някога на земята са дошли богове, които са създали човешката раса. Двамата мъже, чиято снимка можете да видите,по горе не са роднини и живеят в различни части на света, но те ??изглеждат като братя – близнаци.


Библейски истории, легенди и митове на Земята, подсказват нашия произход. Много истории казват, че началото на времето на нашата планета са дошли „богове“, или по-просто – представителите на извънземна раса. Може би те са претърпели авария и не са били в състояние да се върнат на своята планета, а може би това е екипаж на кораб „сеяч“, летящ из необятната шир в Космоса и създаващ обитаеми светове.Макар да е по-вероятно на Земята да е кацнал кораб, чийто екипаж по някаква причина е останал тук завинаги и е трябвало да се създаде обслужващ персонал – клонинги, които да обезпечат на своите създатели всичко необходимо за оцеляване и комфортен живот на нова планета.Милиарди живеят на Земята, но всички те произхождат от около 500 първоначални шаблони. Тези шаблони съществуват като отражение на вътрешния и външен образец на тялото. Много учени отричат съществуването на тези шаблони, но 62-годишният фотограф Франсоа Брунел от Монреал е прекарал последните 12 години в търсене на тези шаблони в световен мащаб.Той е събрала доказателства за идентичността на напълно непознати хора със сходни физически характеристики. Резултатите от неговите изследвания доказват твърдението, че шаблоните по които се създават хората – съществуват. Хора в различни части на света и несвързани по никакъв начин, са почти идентични по отношение на физически и външни белези.


"Шаблоните били много полезни за нас – хората, в началото на пътя ни на тази планета. В началото, като вид, е имало необходимост от силен и здрав шаблон за да се гарантира оцеляване на вида".В началото на живота човешките ембриони се създават с помощта на шаблон, а след това се коригират, за да се отрази генетичния код на родителите.Изходният клонинг се променя, което създава илюзията за уникалността и разнообразието на човешкия вид, но все пак оригиналният шаблон се съхранява като част от новия шаблон. Всеки нов човек е създаден от оригиналния шаблон, и всеки път, когато се ражда нов човек, той по същество се пресъздава.


В нашия свят живеят над 7 милиарда души, но независимо от тяхната раса, етническа принадлежност, пол или възраст, има някой, който е почти идентичен с вас. Да, родителските гени променят външния вид на новия човек, но в 1% от случаите това не се случва, което позволява да се намеря и да се изчислят изходните 500 шаблони, по които сме създадени всички ние – родът на „Хомо сапиенс“, съществуващ на планетата днес.

Хората, които виждате в тези снимки – не са братя, нито сестри и не са никакви роднини. Двойникът на Джъстин Тимбърлейк е един издирван затворник в миналото, чието име не се споменава.

Рупърт Гринт от "Хари Потър" изглежда като шотландския художник сър Дейвид УилкиМесут Йозил и Енцо Ферари


Генерал Дъглас Мак Картър е можел спокойно да изиграе "Умирай трудно" през Втората световна война 
Сократ и Антъни Хопкинс 
Кристофър Лойд от "Назад в Бъдещето" изглежда като политика Джон Калхун.За мъжът до Никълъс Кейдж се знае много малко. Сигурно е само, че е на войник участвал в Гражданската война


Леонардо ди Каприо прилича изумително много на неизвестна американка, чийто внук публикувал снимката, за да покаже невероятната прилика на вече покойната дама. .Луи XII и Владимир Путин 
Джоузеф Пулицър и Dustin Diamond
Paul Revere и Jack Black 
Cab Calloway и Prince 
Обри де Грей и Raspoutine
Григорий IX et Силвестър Сталоун 
John McIntire et Уил Феръл 
Brad Pitt и Hermann RorschachИмператорът на Руската империя Николай II и Дмитрий Медведев
Джордж Патън и Доналд Тръмп 
Johnny Depp et Томас Талис.Rudolf Steiner и Ханк Азария.

Троцки и Andrew Garfield.

http://www.chernomore.bg/jivot/2016-02-24/44-znameniti-dvoynitsi


translate.googleusercontent.com/translate_c
.

Клонингите нямат душа.

Често те биват използвани като тела от различни видове духове. Клонингите нямат карма, понеже не произлизат от Създателя. Когато влиза в човешкото тяло, душата има нужда от време, за да се аклиматизира към него и към мозъка - затова и месеците на брменността. Клонингите се произвеждат бързо (между 12 - 48 часа в зависимост от платената за тях цена - съответно качество и срок на годност) и затова душата не може да "се намести" в тях дори и когато принадлежи на оригинала. Клонингите не осъзнават, че са клонирани.

Освен древните фабрики за клониране, които се намират във Вътрешната Земя и се оперират от рептили, съществуват и фабрики на повърхността, които работят "На частно" за богатите и известни личности, както и за политиците. Напоследък, обаче, технологията е попаднала и в много профански ръце.
Доста светлина по въпроса хвърля филма Never Let Me Go, където Кийра Найтли е в тайна комуна от клонинги, които са лишени от самоличност и са напълно наясно, че биват отглеждани за подмяна на органите на оригиналите - богати клиенти, които са платили, за да им отгледат клонинги.
Още през 60те години, например, е можело да се купят копия на известни красавици за "лична употреба" - за няколко милиона долара.
Филмовата и музикална индустрия не би пестила средства, ако може да показва своите "златни кокошки" в идеална форма, за да снасят златните яйца максимално дълго време и без да създават проблеми. Това се казва мъдър мениджмънт - никой не е незаменим. Клонирането на влиятелни фигури е етап 1 на проект Плашило.
Напълно увършенстваната технология за производство на клонинги широко се прилага във фабрики от 1979 година, макар че рептилите и сивите я прилагат от хилядолетия. Хора са били клонирани откакто свят светува, но най-често за производство на работници и войници и от време на време на някой крал или кралица. Никога не е била използвана така масово, както сега.
И каква е целта?
Ако това масово клониране продължава, скоро "бездушните" тела ще превишат броя на "истинските" хора. Рептилите са ловци на души - душите са тяхната храна, техното удоволствие, тяхното развлечение. Затова те се опитват да обвият Земята с щит, който не позволява на душите да се въздигнат към светлината и да се преродят. Те могат да улавят души, да измъчват души, да ги преместват в хибридни тела или в синтетични тела.
Мнозина са склонни да споделят убеждението, че ДНК е физическият запис на индивидуалната кармичната програма, с която се ражда човек. Това прави насилното зачеване на биологични единици с еднакво ДНК не особено приемливо, за да не речем нежелателно от кармична гледна точка. Не е задължително в клонинга да влиза душа.Възможно е и чистото съществуване на биоединица, прикачена към външен организиращ действията й и ценностната й система център. Не трябва да се оглеждаш прекалено надалеч, за да съзреш първия подобен екземпляр, който досущ изглежда като човек, но не е. Философският въпрос, който много хора си задават предвид всички тези факти е дали душите на Земята живеят в един своеобразен холографски затвор и са „отглеждани“ като енергиен източник или има нещо отвъд това? При тяхната смърт те биват примамени към светлината и към Луната чрез красиви звукови и светлинни ефекти, така че да бъдат заловени. Има някакъв вид технология (или кула) на Луната, която очевидно задейства този процес. Душите биват задържани на Луната преди да бъдат трансферирани. Техните спомени биват напълно заличени от светлината и биват рециклирани, реинкарнирани или заточени отново на Земята като хранителен източник „грижливо отглеждан“ от различни същества които се хранят от тази енергия.

www.parallelreality-bg.com/statii/ezoterika/473-2013-09-16-23-12-46.html

СУПЕР KЛОНИНГИ - ШВЕДСКИТЕ БЛИЗНАЧКИ
    

                 

А. Тюняев за клонингите сред хората 

На вселената са нужни Живи Души, а не въглеродни копия и репликирани клонинги
Сред нас има хора чиито души вече са се въплъщавали на Земята безброй пъти, в продължение на много и много векове. Как можем да разпознаем такъв човек сред тълпата? Как да познаваем в него себе си?
Какво е това - да идваш отново и отново, увеличавайки своя жизнен багаж - и при това започвайки всеки път на чисто?
Нашите минали животи, нашият предишен опит е скрит от нас - вселената милостиво спуска завесата пред нашето съзнание и памет, ограничавайки достъпа до мястото, където се намират безбройните количества пропътувани пътища и горчиви загуби. Ако ние си спомняхме всичко - сигурно бихме полудели.
Независимо от това, нещо би трябвало да остане? Как можете да знаете - дали сте живели в миналото на Земята? Колко живота имате зад себе си?Има различни начини, за да разберете - от ретроспективната памет и регресивната хипноза, и завършвайки с опита за дълбока медитация и трансови състояния. И все пак има нещо универсално, което може да свидетелства за дълъг предишен опит и без всичко това.
Някои знаци, някои признаци, които могат да чувстват и разбират, и да знаят само "стари души" - тези, които не са за първи път на Земята. И не за втори. Които имат зад гърба си дълга верига от предишни въплъщения. Необходимостта от уединение, изолацията от другите, удоволствието да бъдете сами.Такива хора ги наричат понякога интроверти, слабо социализирани членове на обществото - дори социопати, но истината е, че самотата за такива хора е обикновено естествено условие: те се радват на времето, което прекарват със себе си.
Самотата им е комфортна. Достатъчно им е да са сами - те не се нуждаят от никого. Те не се нуждаят от одобрението или оценка от другите, от общественото признаване на заслугите им - и така си знаят кои са те и какви са.
Те знаят отдавна, те знаят всичко - защото са дошли на този свят не за пръв път. Те са били тук и преди, те са били сред хората - в продължение на векове. И дълбоко в себе си имат разбиране, че животът в действителност е една игра, където е известен сценария, краят е очевиден, с предвидимо развитие на сюжета.
Не, те не са отшелници. Те не се плашат от компании, но с голям комфорт и в полза на собственото си развитие биха прекарали времето си на пейката в парка, гледайки звездите и слушайки гласовете на птиците, с рядко добър приятел или сами с книга, музика.Необходимост от непрекъснато развитие и учене, стремежът към растеж и нови знания.
Те не почиват на лаврите си. Те не се страхуват от промени и се променят, лесно разделяйки се с това, което вече е постигнато заради това, което тепърва предстои. Те не се страхуват от загуба. Те живеят един живот, който дава ръст, нов опит, развитие - живот, неразумен в очите на другите, които обичат спокойствие, комфорт и стабилност.
Те оценяват нивото на своето развитие така, че те са готови да преминат през болката, страданието, ограниченията, загубите, през възходи и падения - за да научат още повече за себе си, да се обогатят с нов опит и нови знания, да открият новото си лице.
Сигурността - в края на пътуването си тук, на Земята, те най-малко от всичко биха искали да я получат.


Clone Evolution


Отхвърляне на традиционното, алтернативни вкусове, възгледи, предпочитания. Алтернативна, непопулярна гледна точка, по-специално, собствено мнение.
Медиите за тях са твърде пристрастни, измамни, повърхностни, замърсени с цинизъм и агресия и не носят нищо ново или полезна информация - с много, много редки изключения.


Rembrant Painting in Clone Wars


Те не обичат радиото, живеят спокойно без TV. Животът на хората около тях им изглежда глупав, без смисъл; понякога - скучен, разочароващ със своята безсмислена, безцелна загуба на време и усилия.
Дълбоко, безгрешно отчитане и разбиране на човешката природа.Те знаят как да "четат" хората. Понякога - от детството, проявявайки в най-ранна възраст внезапно зряла мъдрост и разум. Достатъчно е да наблюдават хората за известно време, да встъпят с тях в кратко взаимодействие, минута разговор - и те вече знаят тяхната натура, техните радости, страхове и проблеми, техния начин на живот и възможности.За тях са ясни и разбираеми причините за действията им - в минало, настояще и бъдеще. Сякаш те имат някакъв вид софтуер вътре, който позволява "изтегляне" мигновено на информация за околните хора, за другите души.


Robbie Williams

Това е така, защото в дългата история на предишни прераждания на душата им те са взаимодействали с хиляди и хиляди хора. Те са запознати с общото поведение, психологията на хората и архетипите на личността - и за тях няма нищо ново в съвременните хора, нищо, което да не са знаели и да не са срещали и преди, стотици и хиляди години назад.
Те не са субективни - но са наблюдателни и безпогрешни. Чувствайки хората интуитивно, те виждат истинските намерения и желания на другите.Те не се нуждаят от проверки, за да разберат как хората в действителност се отнасят към тях: те го виждат в светлината на очите им, звукът на гласа, в неуловимите промени и движение на енергийните полета при комуникация - те са преминали през всичко това много пъти преди и вече няма нищо ново под слънцето: все едни и същи човешки страсти и желания, чувства и емоции.Хората се стремят към тях - те имат необичайно въздействие върху тях, имайки проницателност и мъдрост, и разбиране за живота много повече от обикновения човек.Те са търсени за съвет, въпреки факта, че те могат да бъдат 10, 15, 25 години по-млади, отколкото този, който идва за помощ или обяснение: това няма значение, защото те са живели тук няколко живота, понякога - десетки; и душата им знае как да се справи с несгодите, да преживее трудни времена.Те не са тук за първи път, добре са запознати с живота и са в състояние да помагат на другите в техните преживявания. Те знаят стойността и значението на неща като търпение, доверие в честността на тези, които се редом с тях, самоанализа и самоосъзнанието.Те добре и бързо научават уроците на живота и винаги чуват това, което животът им казва, те обикновено са бързо обучаеми. Това, което изисква 10 години за другиго, за да се научи - за тях може да отнеме най-много една година, защото душите им вече са го преминали преди.Те често не се вписват в човешкото общество. Те се чувстват малко не на място за цял живот - от детските компании, в училище, колежа, работата в екип, сред колегите, семейството и кръга от роднини, по общи празници - накратко, навсякъде.
Но те са изключително добре помежду си. Особено, ако това е половината от една душа.
Околната система обикновено е безпощадна към тях. Но никакви беди не са в състояние да ги разделят.

Те се опитват да се държат "правилно", за да се впишат и да привикнат, и да бъдат като всеки друг, но всичко това изглежда безсмислено: това е нещо като да бъдеш лъв, който през целия си живот да мисли, че той е овца, опитвайки се да мисли и да се държи като овца, преструвайки се, че е овца. Но дълбоко в себе си знае, че той е нещо много повече от това, което се опитва да изглежда. Той констатира, че въпреки всички усилия, до голяма степен превъзхожда другите, а живота му, който той се опитва да води е фиктивен, подобно на ролева игра.Те наистина не знаят как да се впишат в заобикалящото ги общество и да станат като всички: със сигурност те са се опитвали преди, но са се чувствали неловко и не са успели. Но за тях това е нормално: те не знаят как да бъдат "нормални", те честно казано не разбират как някои хора могат да бъдат еднакво щастливи и доволни от всичко, сякаш са копирали от едно място.


Vladimir Putin Holding the Book of Lennon


Те имат повече странности и чудатости, отколкото обикновените хора, а така им е по-трудно да намерят съмишленици приятели. Понякога им изглежда, сякаш не живеят своя живот; че хората наоколо са много неразумни, и всичко наоколо протича по не най-добрия начин ...
Те разбират, че животът е непостоянен, пълен с промени, и не трябва да се възприема всичко като единственото възможно.И ако вие идентифицирате себе си най-малко с едно от тези неща, ако се чувствате "стари" не по години, можете да бъдете сигурни - не живеете за пръв път тук, на Земята.
Не позволявайте на никого да ви казва, че вие трябва да се промените, за да отговорите на очакванията на света около вас. Вселената не се нуждае от въглеродни копия и репликирани клонинги, тя се нуждае от живи души.neonula.blogspot.bg/2015/12/blog-post_31.html