петък, 30 ноември 2018 г.

И двете половини - К. Г. Юнг

                          


Когато едно вътрешно положение не се осъзнае, то се случва навън като съдба, т.е. ако индивидът остане недиференциран и не осъзнае противоречието в себе си, светът трябва да изобрази конфликта, като се раздели на две половини.“ К. Г. Юнг, „ЕОН“, с.81

Обикновено добрата половина остава в нас, а лошата се представя извън нас. В не по-малка степен обратното също е валидно – ние да сме въплъщение на злото, малоценното, нищожното и низкото, а външният свят да олицетворява нашата прекрасна и проектирана навън половина. Както казва Юнг, нашата Сянка съдържа не само изтласкани негативни психични съдържания, но също толкова и позитивни. Това, което я характеризира като Сянка, е нейната неосъзнатост. И тъй като психичното здраве означава цялостност и интегритет, ако искаме да сме психично здрави, е добре да я осъзнаем. Един начин за това е като разпознаем в събитията от външния свят – случки или хора, които са източник на проблеми и трудности за нас, които ни дразнят и пораждат осъждане (или обратното – силно привличане и възхищение) – проекциите на несъзнавани вътрешни съдържания.

По-горният цитат от Юнг е особено важен за мен, защото дава идеи как да вървим по пътя на индивидуацията , интегрирайки отхвърлените и неразпознати части от себе си. За мен той е не само интересна теория със съмнителна практическа приложимост, а нещо, което постоянно виждам в живота си. Най-отчетливо го видях в периода, когато имах трудности в партньорството с моя приятел. Бях му много ядосана за много неща, но най-вече за това, че е егоист. Въпреки цялото си психологическо знание, с което бях въоръжена, аз продължавах да се чувствам жертва в нашите отношения и не успявах да се справя с вътрешния глас на обвиненията, които сипех върху него. Знаех, че ако той не промени своето поведение, аз трябва да поема отговорността да се разделим, но „нещо“ ми пречеше да го направя. Стоях разпъната на кръст от безсилието си да променя нещата и същевременно липсата на готовност да го напусна. И така, докато не узря момента да реша този конфликт.

Това, което го отключи, беше един откъс от книга, където се казваше, че отговорността за състоянието на партньорските ни връзки не е по равно, т.е. петдесет процента. Там се казваше, че нашата отговорност, всъщност, е на 100%! Всеки е отговорен на сто процента за своята част от взаимоотношението, с други думи дали да го напусне или не, а ако не го напусне как да участва в него. И това е така, защото ние привличаме партньори, които да въплъщават неосъзнатите и изтласкани в нашата психична Сянка аспекти, така че да може да ги изживеем по един приемлив за нас начин.

В моя случай това означаваше, че поради вътрешните си забрани да бъда егоист, аз потисках тази част от себе си и я изживявах като имах партньор, който да въплъщава това качество и за двама ни. След като замислих аз наистина открих, че е така. Колкото повече аз бях настроена на вълната да се съобразявам с неговите желания, толкова повече той не се съобразяваше с моите. На едно дълбоко подсъзнателно ниво скачените съдове на нашето партньорство регистрираха силен дисбаланс на разпределението на егоизма във връзката ни. И за това отговорна бях аз. Това не означаваше, че съм отговорна за неговото поведение. Това означаваше, че съм отговорна за това да съм във връзка, в която съм неудовлетворена, защото не получавам това, което искам, но не мога да я напусна. И „нещото“, което ме държеше, беше нищо друго, освен отхвърлената „друга половина“ в мен, за чието изживяване имах нужда от човек, който да я въплъщава.

Както обикновено, когато човек се свърже с отговорността, а не с обвинението или самообвинението, идва енергия за действие и промяна. След като реших, че не е честно само той да бъде натоварен да изразява егоизма на двама ни, а аз да играя ролята на грижовната и добрата, започнах да си позволявам да показвам егоизъм и аз. Беше ми трудно, но след като разбрах къде е основното предизвикателство за мен във връзката ни, започнах да работя само върху своята част от уравнението. Престанах да се съобразявам постоянно с него и започнах да правя нещата, които са важни за мен безотносително дали имах неговото разбиране и подкрепа. Усещах, че това е истински важното за мен в този момент – да се науча в реална партньорска връзка да изразявам набутания в психичната ми сянка егоизъм.

Вече не вземах решения дали ще се разделяме или не. Знаех, че ако след като си науча урока, се стигне до раздяла, вече ще мога да я направя без сътресения, защото ще съм се справила със скритата причина, която ме е държала дотогава в плен. За мое огромно изумление точно тогава той започна да се променя, проявявайки знаци на загриженост и внимание, които толкова дълго време бях чакала. От дистанцията на времето сега мога да си представя колко любящо е било от моя страна да започна да бъда егоист, защото така му бях дала възможност той да си позволи най-сетне да преживее и загрижената част от себе си – същата тази, която до този момент беше предимно мое владение.

Ако използвам езика на Юнг, светът вече не трябваше да се разделя на две половини, за да изобрази вътрешния ми конфликт. Той стана вътрешен. Външният конфликт, който до този момент беше между мен и моят партньор, вече го нямаше. На негово място имаше вътрешно напрежение, породено от усилието ми да бъда осъзната, решавайки всеки един момент как да проявявам потиснатата част с егоизма си по зрял и отговорен начин. Това напрежение обаче беше много по-добро от безсилието, което изпитвах преди това, чувствайки се жертва. То беше творческо, защото ме развиваше и разширяваше и аз знаех каква е посоката. Но най-важното беше, че изчезна моята осъдителност към егоистите. Вече знаех, че те са част от играта на дуалност и, ако идват в живота ни, това значи нещо за нас самите.

„Само завършената личност знае колко трудно е за човека да понася самия себе си. Затова от християнска гледна точка, поне по мое мнение, няма какво да се възрази, когато някой се смята задължен да изпълни възложената ни от природата задача за индивидуацията и признаването на целостността и завършеността. Когато го прави осъзнато и целенасочено, той избягва отрицателните последици на изтласканата индивидуалност, т.е. когато доброволно поеме върху себе си цялостността, няма да може да му се наложи да се сблъска с нея въпреки волята си и в отрицателната й форма. “ К.Г.Юнг, с. 80, същата книга

Г.Сидоров за особеностите на контакта с елемента огън

               

Панча Бхута и групата на фините елементи – Танматра

Елементът огън в много народи от древни времена беше смятан за свещен, защото беше свързан с нашия светилник, с древните ведически слънчеви култове на Светлината. Интересна информация по тази тема получи от един сибирски старейшина руският пътешественик, биолог, антрополог Г. Сидоров. Ето какво можете да прочетете в книгата му "Наследството на белите богове":
- Знаеш ли защо по време на Ведическите празници се запалват огньове? - показа купчината дърва пазителят.
- За да може плазмата им да предаде информация за това, което се случва тук на Земята, до силите на сътворението.
- Точно така, но има един детайл, който забравяш. С помощта на огньовете циркулацията на слънчевата енергия Слънце-Земя-Слънце се затваря, това е много важно. От нашето светило, чрез топлина и светлина тече информация към Земята.
- Каква?
- От хората малцина са наясно с този поток от сила и знания, те се използват на чувствената равнина от растения и животни, а не от хора. Но само човек може съзнателно да освободи енергията на Слънцето и запълвайки я със своята информация, да я върне към светилото.
- Защо точно към него? - изненадан попитах.
- Тъй като Законът за подобието работи по този начин, един от общите закони на Вселената: подобните се стремят към подобни. Тук става дума за честоти: близките честоти се интегрират в едно цяло. Ще поговорим за този закон по-късно, сега се интересуваме от възможностите на живия огън и човека. Само човек може да запълни пламтящия пламък със своята информация, никой друг на Земята не е способен на това. Тази информация автоматично, според Закона за подобието, се стреми към светилото и от него, засилена многократно, се втурва все по-навътре във Вселената.
- Оказва се, че Слънцето е един вид мощен трансформатор?
- Нещо такова. В допълнение, светилото има своя собствена интелигентност, която филтрира информацията, идваща към него. Безполезна или злонамерена не преминава по-нататък - това е законът.
- Какъв механизъм!
- Защо ти разказах всичко това? За да знаеш за свойствата на огъня, не само празничния, но и всеки друг. Ето защо, когато огънят гори, не трябва да ругаеш, забранено е да лъжеш, да бъдеш зъл, алчен и подъл. Огънят е контролиращ нашето поведение, той има право да накаже човек и да го насърчи за добро дело.
- А какво да кажем за огньовете на Инквизицията? - попитах аз. - Хората са били изгорени живи на клада и огънят служи като палач.
- Палачите бяха онези, които осъдиха хората да бъдат изгорени, младежо. Огънят не е виновен за това, че има свойството да превръща всичкото органично вещество в енергия. Но трябва да знаеш, че докато изгаря невинни хора, огънят винаги е нанасял чрез своите съзнание и сила удари върху здравето на онези, които го принуждавали да го стори, поради което инквизиторите умрели като мухи. Този факт накара католическата църква да отхвърли такава екзекуция. Спомни си Жак Моле, последният магистър на ордена на тамплиерите: именно на кладата той проклина и папата, и краля на Франция. Защо го е направил на кладата? Би могъл да прокълне двамата и в затвора, но той знае добре качеството на огъня. В резултат на това юдейско-християнският егрегор не могъл да спаси нито единия, нито другия, и двамата протегнаха крака след няколко месеца".
Както можете да видите, контактът с елемента на огъня има свои собствени характеристики и дори запалвайки обикновен огън трябва да знаете, че той не харесва лъжци, злобари, глупаци и продажни твари. Менталният контакт с този космически елемент ще бъде още по-опасен за човека, ако той не се е отървал от цялото това наследство на паразитната система. Но може искрено да помолите огъня да ви отърве от паразитите и отрицателните им програми и установки. Вярно е, че за това е необходимо да се постигне специално променено състояние на съзнанието.


Сърцето ръководи артериите, затова, когато температурите постепенно се повишават, елементът огън в човешкото тяло се качва нагоре.
СТРАЖА НА МЕРИДИАНА НА СЪРЦЕТО ( 11 – 13 часа )
Как да разберем, че в сърцето има натрупани токсини?

1. Сърцето и езикът са взаимно свързани, така че ако по езика ви често се появяват ранички, това е знак, че огънят в сърцето ви е в излишък.

2. Ако по челото ви се появяват пъпки, това също е знак за натрупан излишен огън в сърцето.

3. Когато сърцето не може да изхвърли токсините, тогава започват да се появяват нарушения в съня, усещане за стягане в гърдите, бодежи и т.н..

Най-благоприятните часове за изчистване на сърцето са между 11 и 13 през деня, когато енергията в меридиана на сърцето е най-активна.

Как да направим това? 1. Изпийте чаша горещо какао.

Какаото е богато на полифенол и може да помогне на метаболизма, да заздрави сърдечно-съдовата система, действа благоприятно на сърцето, намалява нивото на холестерина.

2. Масажирайте точката Шао фу(少府穴).

Тази точка се намира по меридиана на сърцето, на дланта между костта на четвъртия и петия пръст.Когато сгънете пръстите в юмрук, мястото на тази точка остава точно под върха на кутрето.Когато масажирате точката не трябва да чувствате болка, затова не натискайте прекалено силно. 3. Дишайте дълбоко, за да релаксирате.

В часовете, когато се активира меридианът на перикарда, легнете и се отпуснете.Поемете няколко пъти дълбоко въздух.Свийте пръстите на краката, бройте до три и ги отпуснете.Повторете това с всяка група мускули по тялото.През цялото време дишайте дълбоко.

4. Създайте си навик да си давате кратка почивка по обяд.

Активните часове на меридиана на сърцето са по обед.Затова избягвайте да се натоварвате физически през този период от деня.По-добре помедитирайте или подремнете, но обедният сън не трябва да надвишава един час, за да не нарушите вечерния си сън.

Изчистване на червата

СТРАЖА НА МЕРИДИАНА НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА ( 13 – 15 часа )
Червата са най-голямата микро-екологична среда в тялото и имат пряка връзка с това колко време ще съхраните младостта си.

Какво подсказва, че имаме натрупани токсини в червата?

1. Пъпките по брадичката показват, че са се натрупали токсини в червата, които не могат да се изхвърлят от организма.

2. Ако не успеете да изхвърлите токсините от червата, натрупаните отрови в тялото могат да образуват над 120 вида отрови.Това може да предизвика бързото стареене на кожата, лицето да загуби блясъка си, бръчките да станат повече, да се появят петна по кожата.

Най-подходящото време за пречистване на червата е между 5 и 7 часа сутринта.Тогава енергията в меридиана на дебелото черво е най-активна.

Как да изчистим червата от натрупаните токсини?

1. Яжте водорасли

Според специалистите по ТКМ, богатите на йод морски водорасли може да ускори обмяната на триглицеридите и да възпрепятства окисляването на кръвта, да улесни отделянето на отпадъците от червата.Освен това водораслите са нискокалорични, богати на фибри и могат да ускорят работата на червата.

2. Масажирайте точката Тиен шу(天枢穴)

Тази точка е тясно свързана с червата.Въздействието върху нея може да ви помогне да се справите както с диарията, така и със запека. Намира се на три пръста от двете страни на пъпа.Масажирайте я с въртеливи движения с върха на показалеца от 50 до 100 пъти обратно и по посока на часовниковата стрелка.3. Махове назад с краката ще стимулират работата на тънките черва.

20 минути след като се наобядвате, направете няколко маха назад с ходилата.Това ще подобри перисталтиката на червата.Освен това ще ви помогне да се справите със сънливостта след обяда и ще повиши жизнеността и работоспособността ви.

4. Пийте повече вода.

Най-добрият начин да накарате червата да изхвърлят натрупаните отпадъци е да пиете много вода на големи глътки.Когато преглъщате по-бързо, това ще стимулира работата на червата и ще се избавите от мазнините и токсините.

A. Тюняев: от самолетите под вида на същите тези кемтрейлс разпръскват "интелигентна" нанопрахA. Тюняев: от самолетите под вида на същите тези кемтрейлс разпръскват "интелигентна" нанопрах

Руският писател, независим изследовател и учен, редактор на политическия вестник "Президент", член на руското философско дружество, президент на Академията за фундаментални науки А.Тюняев изрази интересна хипотеза, че с помощта на кемтрейлс става разпръсване на "интелигентна прах", която представлява наночипове - наноструктурирани метало-силициеви устройства, чиято цел е да придобият контрол върху умовете на хората и биороботите, които са доста подобни на хората и чието контролиране става чрез Wi-Fi мрежи. Точно за да се подобри ефикасността на такова управление, се получава засилено разпространение на 5G.
Ето какво каза той в едно от своите изказвания: "От самолетите, под формата на тези химични следи те разпръскват интелигентен нанопрах и той спокойно влага в организма на роботите всичко, което се изисква от Ротшилд и Рокфелер. А ние сме изненадани защо либералите са толкова добре организирани и винаги се придържат към една и съща линия на поведение.
Един от нежеланите ефекти на "интелигентния" нанопрах е, че той генерира енергия. Забелязах това, докато работех върху книгите за кръвните групи: всички групи кръв с добавки към еритроцитите генерират енергия и я инжектират директно в клетката. Това се появява във всяка клетка на тялото. Но това е само кръв. А ако вземем предвид междуклетъчното пространство и всички други течности и среди на тялото, където нано-компютрите имат време да проникнат, се оказва, че те осигуряват тялото с излишна енергия ...
Разбирайки вашите въпроси за здравето, отговарям: да, този "интелигентен прах" може да убие здрави човешки клетки, защото този "прах" е истинско оръжие. Просто "световното правителство" нарича такива масови убийства - случаи на "птичи грип" ...
Така че, мисля, сега сме наясно: кемтрейлс са пръскането на водни суспензии от наночипове върху популациите на хора и роботи, чиято цел е да контролират роботите, както и да унищожават хората. Проучих военната част от този проблем още в института: от тези разпръснати наночипове се създават микроскопични устройства, които работят в група, т.е. наночиповете работят като части от един мрежов организъм. Те създават в тялото на получателя информационна мрежа, способна да изпълнява определени задачи.
Докато вярващите чакат момента, в който дяволът започне да им поставя "клеймо на челата", "световното правителство" вече е поставило всичко в тях. При това във всеки еритроцит, във всяка от клетките им. Тези "Дяволски печати" се пръскат от самолетите. Ентусиасти са изследвали с микроскоп това, което се извлича от кемтрейлс - странни влакна и елементи от някакво "фолио" се появили там. С обичайния микроскоп нищо не може да се види. Размери по-малки от 5 нанометра. Но не случайно Анатолий Чубаис пое контрола над нанопромишлеността. Какво би могло да бъде по-добре от това - да се контролират милиарди подчинени роботи чрез наночип ...
Така наречените Ротшилд възнамеряват да нанесат единен удар на бялото човечество, като поставят роботи срещу него. Контролът се осъществява чрез разпръсване на "интелигентния" прах. Роботната комуникация се поддържа от 5G ... Има ли роботи или не? В мрежата се появиха много видеоклипове, където хората се държат странно - те буквално "висят" (като компютър) и тогава започвате да разбирате: защо ви е необходим този 5G формат. Има много такива роботи, които наистина са много подобни на хората, но "висят" като примитивни "ютии".
Хипотезата, разбира се, не е неоспорима, но е достатъчно логична, което до голяма степен обяснява масовото използване на кемтрейлс (особено в западните страни), увеличаването на заболеваемостта и намаления имунитет при хората и появата на голям брой приличащи на хора, които се държат доста странно - напомнящи за лошо конструирани и периодично "висящи" роботи. Но такива биороботи могат да бъдат идеални слуги на световния паразитен "елит", които, за разлика от хората, са по-непретенциозни и трудно могат да предизвикат бунт срещу властта на световните паразити.
Тези паразити водят истинска война срещу човечеството, което с появата на напълно контролирани биороботи стана ненужно за тях. Но въпреки това, паразитите се опитват да превърнат в биороботи и част от човечеството. И това се случва чрез пръскането на "интелигентния нанопрах" и повсеместното разпространение на вездесъщите 5G мрежи, които наистина не са необходими за нуждите на човечеството, а за изпълнението на плановете на враговете му.
По материали от Интернет

четвъртък, 22 ноември 2018 г.

Сивите и астралните същества


image
Реално можем ли да се защитим от Сивите и от останалите извънземни, които вършат експерименти с хората в сънища и в други състояния на съзнанието?

Говорейки за ""защита"" тип молитви, мантри, енергии, прани, не-прани, амулети, библии, корани, пророци, войни на светлината, ама спане на челна стойка с кол в гъза рецитирайки оммммм стихчета от ведите, и прочие - НЕ, не е възможно да се защитите. Скивайте какво се случва, всеки път когато се ""облеете с любов"" или си заредите оргонита с мега мощен оргон от не знам си къде, ето тази е реакцията:Сиваците са изкъртват от хилешт майна... Разбирате ли?

Цялата тази ""истинска"" надежда, която ви обзема е защитна реакция на мозъкът ви - вие се абстрахирате от състоянието на страх, защото то е непоносимо за вас. Разбирам ви...да речем, че това е ""нормалното"". Човешката раса е програмирана да реагира така. Не забравяйте, че тези тела са 543636% ГМО продукт, създаден за да служи на дизайнерите, които са го създали, тоест вашите богове, ок? И именно в това се крие ключът към вашата така наречена ""защита"".
Извънземните раси боравят с човеците така както човеците боравят примерно с котките или с кучетата, ок? Те дори смятат, че са в пълното си право да го правят, и от друга гледна точка това е така, защото те са създателите на човешката раса...Разбирате ли? Те са вашите богове(става въпрос за сивия разсад - на сивите - б.р.)! Молете им се! :) :D
В езотеричните и конспираторските среди от много години насам вървят материали като този. Това не е друго освен прах в очите и замазване на погледите. Това е отклоняване на вниманието от нещо наистина ""кофти"" за проумяване от страна на 99,8% от човечеството - фактът, че хората са ресурс СЪЗДАДЕН за да бъде ресурс. Това провокира моментално насиране с препръцквания у мнозинството хора, и е нормално, именно защото те се идентифицират с тялото си и със социалните си личности, които не са друго освен респективно аватар и театрална роля за истинските им същности. Ето толкоз са ""напред с материала"" голямата част езотерици, колкото и баба ми е експерт по Base Jumping. Версията с договорите с извънземни раси, и това, че някой бил подписал от името на човечеството за да може да има що годе ""легални"" експериементи е просто п-р-а-х в о-ч-и-т-е! Запомнете го и се разкачете от тази вълна, щото няма смисъл повече да си губите времето в празни разследвания. Създателите на човешката раса няма да питат, и никога не са питали, някой си, може ли аджеба да си паравят модификации по собственият си продукт. Вие мръднали ли сте? Я мислете логично ве драги читатели!
В този ред на мисли е редно да отбележа за кой ли не път, че вашите тела имат предпрограмирано съзнание, и именно то е водещото в огромната част човеци. Над 97% със сигурност! Мозъкът с цялото му анализиране и цялото социално програмиране са направени за да работят by design, те са просто машини четящи оригиналният source code, който е стриктно пред-програмиран. Що мислите, че има неща в стил ""акашови записки"" или ""колективно под-съзнание""?Щото има и овче подсъзнание, има и телешко подсъзнание, то е същото! Това е прогроамата, или по-скоро нейният source code...Езикът, на който е написана служи на машината, която я чете, в случая телешкото колективно съзнание, или човешкото, все тая от определена гледна точка... :) Ми няма смисъл повечето от вас да си правят труда да ги гадаят тия работи! Гледайте на себе си като на компютри амигос, това би ви дало много козове за собствената ви реалност.Масата хора просто не могат да download-над информациите от подсъзнателното, защото са....стари машини, и просто не са способни да четат междуизмерен език на програмиране. Разбирате ли? А всичките тези лайна в стил астрология, ама акашови записки и ""висши знания"", ама боравене с общото подсъзантелно, са чисто и просто задънени улици за огромната част от човеците заели се с тях. Не, че определени техники и методи не са оперативни, напротив, оперативни са и то много, но тук имам в предвид за засядането в концепти и идеи... Друга мъъъъъъъничка част обаче има капацитета да влезе, да извлече и да излезе без да заседне, и това е така, защото тази малка част от човечеството е на друго инкарнационно ниво....

Сивите и астралните същества:
Когато ги изследвах възприемайки важната от моя гледна точка информация за тях, стигнах до извода, че тези Сиви, които бъзикат тука, са ГМО раси създадени от други същества. Рептили може би или хора, най-вероятно от Андромеда или Плеядите. Да - вашите герои от лъжите за Ащар & Company и тяхната мисия да спасят чилячеството, да бе да :) Нали ви казвам, събота вечер аз съм Спайдърмен майна, не е оня американеца!
Никога до сега не съм засякал директна интервенция от страна на Рептилии или Човеци от други не-земни раси. Те никога не се занимават с такива като мен, само в редки случаи. Те са практични същества и не си губят времето, знаят перфектно за това, кой кой е. Те предпочитат да боравят с друг тип хора, с масово съзнание, тези които са съзнателно оперативни в други състояния на Съзнанието като ОИТ просто не съвпадат с това, което Рептилите и всички останали търсят...за тях е важен ресурса. Оперативните като мен и други като мен за тях са като... как да кажа, ние не им пречим, ок? Нито можем да им сринем империите, нито да ги набием :) кво може да им направим по дяволите и защо въобще да се занимават с нас, като те имат работа с масовият ресурс? Те знаят за нас.. много добре при това, просто им е удобно да си играят ролите, те са пристрастени. Преди всичко класите, които създават правила за останалата част от расите, към които принадлежат, така наречените ""елити"". Супер добре знаят, кои са те самите и кои ние - тези, които просто избрахме да използваме възможността появила се след създаването на човешката раса. За тях е кофти, когато някой от по-оперативните им се вре по базите и т.н и извлича инфо, което после бива канализиранто тук. В зависимост от това, колко съзнание ще възприемат информацията, могат да се случат една или друга модификация на продукта. Малко сме като бъгове за тях, вид как да кажа... колорадски бръмбари? Що не ни екстерминират тогава ли? Ми няма как - Планетата Земя е мястото предназначено за Едновременният Път в тази Галактика. Единственото такова място. Те знаят, че няма как реално да се отърват от такива бъгове, защото могат да убият тялото и евентуално астралният аватар, но просто няма как да стигнат до истинската ни същност - Висшият Аз. Ето за това просто нема как ;) До като се смени инкарнационният модел разбира се, после и те доволни ние така, оти че си бием камшика към нови нива на изживявания, за които земното е просто подготве. За да сте наистина оперативни е крайно нужно да не гледате на себе си като хора... И същевременно да може да сте всичко и всеки. Който както иска да го разбира.
Да се върна към предната си мисъл, тези които барникат в астрала или са различни породи Сиви, или са просто астрални създания, които чисто и просто си сътрудничат с извънземните с цел ""цицане"", извличане на определени енергии. Разбирайте го като вид плащане. Те са като директни еманации на Тъмната Полярност, без повечето от тях да са били хора, тоест те нямат човешки социални натрупвания, тези създания боравят с коренно различни концепти за реалността и за тях вие сте прозрачни, в буквалният смисъл на думата. Те са агенти! Повечето от тях никога не са ползвали физчески тела в човешката реалност и са свикнали да бъдат ""огледални образи"" и се държат именно като такива на собственият си терен - астрала.dn-static.denofgeek.com/sites/denofgeek
files/styles/article_main_wide_image/public/wizards_
vs_aliens_new.jpg?itok=N29IT0-V


Ще ви кажа нещо, на което много малко автори са наблягали и това показва реално до каква степен е истински опитът им - огромната част от астрала е изкуствено генерирана...Сещате се, по какъв начин астралните същества са допускани там нали? Интереса клати феса бате. То е като игра вътре в основната Игра, искаш да играеш - плащаш си и играеш. За тях това е като все едно да си лакомник, на който подаряват ресторант...Местата са лимитирани! Всичкият бизнес с ""пробването"" на Играта минава през тях. Както ви казах - те са агенти. Те бачкат яко!
Много пъти съм ви казвал, че там горе вие сте прозрачни... Говорил съм много пъти колко е опасно човек да има вярвания... Щото ок, засипете се с 2200 амулета, 30 оргонита колкото кола големи, молете се на кой"т си щете, ок, то си е ваш избор. Но идва моментът, в който вие изведнъж се изплющявате там в астрала и същите тези ""защити"" се превръщат във вашият най-голям враг. Що ли? Ми ето пример, вие сте...будист? Излизате си от тялото, засичат ви, и холограмата около вас става типично дзен. Изведнъж ще се срещнете с някой си ""лама"" (астралното същество), и ламата просто ще ви говори, вие ще припадате от въсторг понеже сте будисти, и съществото ще генерира оборот. Анладън му? Ако сте християни ще видите исуската или някоя от версиите на макя му. Ако сте индуси може и индийско порно да ви прожектират :) Ето как вашите вярвания са собствният ви затвор, а това е просто 0,000005% от възможните начини, някой да се възползва от вас там вън. Въобще не се залъгвайте, че умирате и опппаааааа - ставате истинските себе си. Няма такива работи. И това е задънена улица, или по-скоро примамка за да влезете в задънената улица...Вид фалшиво успокоение. Това, кеото наричате душа, енергийно тяло, двойници и т.н е мултиизмерен аватар, чрез който сте оперативни и в телесното, разбирате ли? Истинските ви същности стоят над това...А за да го напуснете, и това е истинско излизане от самото 4Д пространство и Играта - е нужно да умрете там в астрала :) Да, от човешка гледна точка то си е смърт...трябва да напуснете аватара Дух за да се слеете с това, на което казваме Висш Аз. Лудница а? Както щете го смилайте пичове, аз просто споделям информация.

Малките Сиви скаути (чудя се що ги пиша още с главна буква, когато те въобще не са одушевени същества а био роботи...), за които ви говорих в предната статия пък въобще нямат това, което наричаме ""дух"" или ""душа"". Те са перфектните оперативни работници, нямат Висш Аз, и това им дава огромно предимство, когато вършат работата си - за тях е важна просто задачата, с която са предпрограмирани, те не търсят еволюция.

Когато сте в тялото си вие неизбежно сте вързани за пред-програмираното му съзнание, тоест нямате памет, за това кои сте, и това е така по дизайн, Играта в Едновременен mode го изисква по този начин, и до като не се смени инкарнационният модел, това няма как да бъде променено. Има изблици на памет в определени моменти, най-вече в последните статии преди напускането и.Защита от всичката тази помия? Какво да правим със страхът?

По-оперативните от вас знаят много добре за какво говоря...изпаднете ли в режим на ОИТ се появява оня особен усет, и вие моментално знаете, кое какво е, кой какъв е и т.н Това след преминаването на етапа на ""лутащите се"", които обикновенно изживяват собственото си подсъзнание до като сънуват осъзнато. Ей там е рая на астралните същества майна...аз казах ли ви, че сте прозрачни бе хора? Помислете си сега как биха изглеждали образно вашите най-дълбоко закоренени подсъзнателно страхове? Ето след такава форма на ужас се сецват повечето астрални пътешественици и до такава степен цапат шортите, че минават години до като пак имат изблик на памет по време на сън или до като си излизат от тялото.
Как аз засичам сиваците в сънищата ли? Просто ги усещам, знам че това, което виждам не е от естествен произход и това моментално ме вкарва в съзнание, защото у мен вече работят механизми за автоматично засичане за средата. Много е подобно на телесните усещания, все едно е ""свиване"" в областта между гърдите и таза, като се сещата че такива неща като вътрешни органи и карантия в астрала няма...Или е усещане за ""дисконфорт"", директно се усеща, че нещо не е на ред и това е тригъра за влизане в съзнание. Сканирам средата дори, когато не съм съвсем осъзнат извън тялото си. Вниманието ми работи в место мен, без аз да знам съзнателно това, което то прави до като аз си мисля, че сънувам нормални сънища. Има хора, които са ме виждали на живо под една или друга форма, не задължително човешка, до като аз реално спя...Това, което са виждали е астралният ми двойник, който има капацитета и да се материализира, защото борави с мултиизмерни концепти, в това състояние той се превръща в инструмент на вниманието ми до като моята съзнателна част спи та хърка. Как реагирам на вас самите в това състояние зависи от вас самите...Единственият валиден вариант за защита са реално собствените концепти на човек за него самият, помнете че тук изживяваме идеи и концепти за себе си...Не знам дали ще ме разберете правилно ся...Кои сте вие? Питайте се и помнете, че не сте телата си...въпреки че огромната част от вас се идентифицират именно с това. Не се залъгвайте, че ще си върнете ей така паметта за истинското си Същество, ей тъй, понеже много го искате. Няма как да се случи. Реално нямате нужда от това съзнателно знание, и именно в това се крие предизвикателството мамка му :) Помнете, че сме тук заради него - предизвикателството.

///////////////////////////////////////////////////////////
На сиваците им става адски тъпото, когато някой ги спипа до като действат. Тялото ви няма как да ги спипа, освен ако нямате някъв антидот за упойките, които ще ви набият, а те действат мултиизмерно. Когато човек спи, тоест когато нормалният човек спи, онази част от енергийното му тяло, която наглуаските супер мега турбо величия наричат ""сънуваното тяло"", или астралният Двойник, се намира на няколко метра от тялото и изживява собственото подсъзнание. От страни се вижда 1 към 1 като бот от CounterStrike, нали се сещате? Практически се вижда идентично. Апаратите, които използват улавят Двойника и го поставят в изкуствена среда като заменят холограмата с предпрограмирана такава. Могат да ви индуцират реални ОИТ, които вие ще разпознаете като ОИТ, в които сте се срещнали с Хармарадрашутра Мутраформагидзиманис, който ви се явил от не знам си къде за да ви облее със светлина и знание....Мдаааам :) Такива са 99,9% от канализиращите...Именно това се случва с тях, индуцират им изкуствени ОИТ, а душиците около тях припадат по приказки от 1001 нощ... Навъртат се около гурута и т.н от страх...и защото за тях, това е някой по-силен, който евентуално ще ги защити или ще им каже как да постъпят. Това драги клиенти се нарича перфектният брокер :) и за Сивите, е именно това. 95% от езотериката подпомогната от коспирациите работи именно в тази посока. Дайте си сметка за това. Генерирайте само в посока към вас, стига сте я хранили тая и без това преяла пазмина, те са ненаситни. По този начин си контролират ресурса. Тоест вас.

/////////////////////////////////////////////////////////////У човекът винаги ще съществува битката Тяло VS Дух. Само в това се съдържа една огромна част от Играта, която приехме да играем. Между тях има и много допирни точки, те са като почивка по време на битка, вид временно бяло знаме, някъв сорт time out, в стил достигане на оная готината релаксация след тежки дози спорт.

Тялото се изразява у вас чрез мозъка...анализирането, многото мислене, вярванията, и т.н Отделно са инстинктите от чисто животински тип, социалното им лице, и начинът по който личността ги интерпретира...То е това, което е програмирано да бъде. Духът у повечето хора яко го духа :D :D :D и просто експериментира тялото, тоест живее самото програмиране без почти намеса. То е като да седнеш в още не-произведен модел компютър и с течение на времето да усшееш да го произведеш...Както ви казах, вие няма как да имате технология, която да е в този момент до толкоз напреднала, че да ви защити от Сивите и техните набези. Помнете, че те контролират в телесното и в големи части на астрала. Вашата истинска защита се крие в това да интегрирате знанието, за това кои наистина сте....без да го знаете съзнателно :) Онова дзен спокойствие... абсолютна тишина от вътре, нито трепет. И кво като дойдат Сивите?Ами ако не сте достатъчно оперативни да ги изтрещите в астрала, ми ше ви цицат, не може да избягате. Забравете, че ще избягате от това, телата ви не са ваши....Те са продукт, който си има създатели и те си бачкат по разработките...Това, че вие използвате тези тела за шлаяене през 3D-то в човешки облик.... Ми ваш си е избора.... Никой не ви е виновен. Изпадате в конфликти, защото нямате памет а вътрешно усещате нещата. Именно този вътрешен усет, но без анализирането на мозъка, са беглите опити на Духът да вземе контрол над съзнанието на тялото :) Евентуално един ден всички ще достигнете ниво, от което ще се повече Дух и по-малко Тяло :) Няма кво да ви го пожелавам... то ще се случи. Просто не става в само 1 Инкарнация, за тва сме мултиизмерни мамка му!
Какво да правим със страхът? - Превърнете го в инструмент. Когато ви обземе този страх мислете следното - ""тялото изпитва страх, аз не съм тялото си"". Самото знание, че съществува разлика между Съзнание и съзнание на тялото ще ви държи на щрек, и с времето ще започнете да интегрирате останалата част. С още повече време усетът ви ще се изостри, ащото самата команда ще премине към подсъзнателното ниво а там ще активирате и други механизми без да знаете за това...Имайте приключенски дух :)
Запомнете още нещо: няма как да им ебем мамата Сива, ок? Възможно е да се сгащи някое Сиво между измеренията и да изяде боя, ама на Сивите като цяло, или на Рептилиите.....няма как да им ебем мамата. Няма и защо. Техните истински Същности просто изживяватПоследователният mode на Играта. Този mode не е за напреднали...напредналите играят в нашият mode :) Носи ли ви това ""спокойствие"" и тоалетна хартия да си бършите страхливите задници? Хехехе:) Няма смисъл да им ебаваме майката, ние сме били като тях еони време...тук сме за да минем и през master mode за напреднали и да си бием камшиците.
Между другото, когато се раждаме тук...ние знаем за тези неща :) Знаем, че до определено ниво няма да можем да контролираме а само ще експериментираме, това което съзнанието на тялото прави с личността....А надмощието Дух над Тяло - него трябва да си го извоюваме, за това не залагайте на идеологии, мислене, лишения, ама ся да пия ли протеини или да не пияяя, и т.н Просто живейте бе хора...

В една следваща статийка ще ви покажа някои хакерски методики за постигане на трудни цели....Който има очи, ще види ""лекарството"" против извънземни интервенции.

Който няма, просто ще чете, и ще си изпада в нови конфликти, търсения и т.н....nahuatl-adventurer.blogspot.bg/

сряда, 21 ноември 2018 г.

Проблемът с престъпността на Земята може да се реши чрез чипизация на Левитският Елит


Проблемът с престъпността на Земята може да се реши чрез чипизация на Левитският Елит. Имплантиране на кланът Ротшилд(като първопричина за престъпността на планетата и заради холокоста извършен над 100 милиона неевреи само за 100 години ) и надолу по пирамидата от Левити - стоящи начело на всички международни организации -  до криптоевреи и гои монтирани начело на всички държави, като не се забравят хасидите от талмудиската секта Хабад-Любавич.ТАКА ЧИПИЗИРАНИ ,ТЕ ЩЕ БЪДАТ КОНТРОЛИРАНИ ДА РАБОТЯТ ЗА ИЗБИВАНЕ НА КАРМА, ИЛИ ИЗТРИТИ ОТ ХОЛОГРАМАТА КАТО ОСОБЕННО ОПАСНИ ЗА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. 

Кол Сандерсън за чипизацията на човечеството

           

Чипизацията на човечеството е една от задължителните точки за прилагане на плана на глобалните паразити за установяване на "нов световен ред". И ние виждаме как бавно, но сигурно слугите на глобалистите навлизат в територията на държавите с анти-човешки закони, които напълно се съобразяват с този план. Разказват ни истории за "прогресивността" на изкуствения интелект, за ползите от масовата автоматизация и роботизацията, както и цифровизацията на всички аспекти на нашия живот. Убеждават ни, че чипизацията ще направи успешно търсенето на отвлечени и изгубени хора, както и лечението на болестите. Те обаче крият истинската обратна страна на тази ярка опаковка от лъжи: всичко това не е необходимо за удобството и ползата на обикновените хора, а за създаване на пълен електронен контрол върху населението.
Разбира се, псевдо-скептиците незабавно ще започнат да се усмихват дълбокомислено и да направят "разбиращо" лице, един вид - отново "конспирация", без дори да се замислят какво означава целта на паразитните слуги чрез медиите и информационните портали да предложат на безсловесния човек на улицата мисълта, че "теорията на конспирацията" - това са някакви измислици на маргинализирани и истерични хора, страдащи от мания за преследване. Разбира се, на "овчарите" им е нужно безразсъдното "стадо" да продължава да спи. Точно в такова полусънно състояние те се надяват да го закарат в строя на "новия световен ред".
Но нека за конкретика се обърнем към специалисти, които лично са ангажирани в създаването на микрочипове, които да контролират волята на хората. Например - ето какво каза инженерът-конструктор в областта на компютърните чипове Кол Сандерсън по време на речта му в американския град Слохан през 1993 г., т.е. преди 25 години: "Като инженер по компютърни чипове с голяма група от специалисти имах възможността да участвам в разработването на един проект във Финикс, Аризона.
Успоредно с това, работата по този проект се осъществява и в други държави. Извършихме експерименти с една парализирана жена, в чиито гръбначен мозък бяха зашити няколко микрочипа с радиосигнали. Преди това тя била неподвижна, тъй като всички функции на тялото й били нарушени. След нашата намеса, ръцете и краката й започнаха да се движат, но само с помощта на компютърни манипулации мускулите й стават управляеми. Самата тя не контролираше процеса. Продължихме да работим за подобряването на чиповете и успяхме да получим контрол над поведението на жената.
Трябва да отбележа, че не съм медик, а инженер, а задачата ми е да създавам микрочипове, а не влияние върху тялото й - други правят това. Извършихме експерименти със затворници. Постепенно микрочипът стана плосък, готов за имплантиране, т.е. за въвеждане в организма. Но трябваше да създадем много малък чип, който да се впише в епидемиологичната игла, което в крайна сметка направихме, превръщайки чипа в предмет, приличащ на оризово зърно.
Тестването на този чип се извършваше в градовете Сакраменто и Лос Анджелис, Калифорния, на много животни. Милиони долари бяха похарчени, за да се определи точката на тялото, където е необходимо да се имплантира микрочипът, състоящ се от 250 000 елемента. Трябваше да решим проблема с презареждането, което изисква промяна в телесната температура. Така наречените "биологични батерии". Необходимо бе да се намери място в човешкото тяло, където температурата се променя бързо. Установени са две такива места: челото и дясната ръка на човек.
Много хора работеха по проекта и те не бяха посветени в крайната му цел, а често не знаеха какво правят другите. Работих върху ресурса на батерията, т.е. над зареждането и презареждането на захранването на микрочипа ... В процеса на работа по проекта се разглеждаше и главната цел - да се чипират всички хора, живеещи на планетата.
В детските заведения във Флорида вече има деца, на които са въвели тези чипове. Разработените през последните години нови видове биочипове, в допълнение към медицинските и идентификационните функции, могат да изпълняват и други - промяна в поведението на имплантираните хора и контрол върху техните емоции чрез увеличаване или намаляване на производството на определени хормони.
Така с увеличаването на производството на адреналин - хормоните на агресията, биочиповете ще помогнат например на войниците да постигнат пълно безстрашие. Естрадиол - женският полов хормон - напротив, ще направи мъжката популация мързелива и безразлична към всичко ... "
Както виждаме, преди 25 години имаше технологии за контролиране на поведението на хората с помощта на микрочипове, които бяха въведени в тялото под прикритието на ваксинацията. Но след толкова години тези технологии не са тъпкали на едно място, а непрестанно се подобряват. Включително за развитието на нанотехнологиите. Следователно чипизацията на населението не е измислен мит, а реалност, която паразитите и техните слуги подготвят за нас, създавайки "общ електронен концентрационен лагер". И той ще бъде напълно контролиран от изкуствен интелект. Със същата цел (и изобщо не за борба с тероризма и престъпността), системите за пълно наблюдение и автоматична идентификация на индивида се въвеждат активно.
Именно поради тази причина аз не споделям прасешкия възторг на някои безмозъчни обикновени хора относно развитието на този изкуствен интелект и продължаващата дигитализация на нашия живот. Но може би някой хитроумен компютърен вирус или пълен срив на системата ще унищожи всички анти-човешки планове на паразитите? Наистина, нарастващата зависимост от компютърните мрежи прави самата глобална паразитна система все по-уязвима към различни фактори, независими от нейната воля.

ДЕЙВИД АЙК: СТРАШНАТАИСТИНА ЗАПОЖАРИТЕ В КАЛИФОРНИЯ

                 


От Новото познание 21.11.2018 • 15:29 

На 8 ноември в Северна Калифорния започва пожар с опустошителни размери и скорост на разпространение. Преди части от него да бъдат овладени, той гори с 80 акра в минута. Пожарът наречен „Камп“ (Camp) стартира близо до градчето „Paradise“. В същото време бушува и друг пожар, наречен „Woolsey fire“, който е с два пъти по-малки размери и вече на 98% овладян.

Пожарът „Камп“ е най-опустошителния в историята на Калифорния. Той вече е унищожил близо 18,000 постройки. За сравнение миналогодишните пожари в Калифорния, тръгнали от Санта Роза, които бяха най-големите за този период, събориха около 5,500 постройки.

Броят на жертвите вече достига 84, като 700 човека са обявени за изчезнали. Още не се знае какво може да е причинило бедствието. Истината може да е по-страшна отколкото си представяме С течение на времето се появи теория, че пожарите може да са целенасочено причинени от оръжие и бяха сравнени с тези в Гърция. За момента теориите твърдят, това може да е планирано от извънземни, терористи или дори правителството на САЩ. Такива лазери биха били така наречените „оръжия с насочена енергия“ (direct energy weapons). Но погледнем ли снимки от вече опустошени райони, тази теория започва да звучи все по-малко налудничава и все поправдоподобна

            


Линията на пожара е поразителна и експерти от противопожарната на LAFD нямат обяснение.

               
 
                


Тази картина удивително напомня на избирателно действие на огъня, което по принцип е невъзможно.

          


Това са само няколко от поредица снимки, които поставят под съмнение истинската причина за пожарите. Как биха могли толкова много сгради да изгорят, без да бъдат засегнати и дърветата. На много места също се забелязват прави линии, където изглежда сякаш пожарът изведнъж е спрял. Все още не може да се каже със сигурност каква е истината. Трябва да сме предпазливи с информацията, която ни се предоставя. Информацията за енергийния удар над Гърция тук 

ДУШАТА Е ВЕЧНО МЛАДА - БЕЙНСА ДУНО

                    


Единственото нещо, което е ценно в човека, това е неговата душа. И ако вие не обръщате внимание на вашата душа, тогава на какво ще обърнете внимание! Ако вие не познавате своята душа, как ще познавате душите на другите хора? Ако вие не можете да обичате душата си, тогава как ще можете да обичате другите хора? Кое можете да обичате в другите хора? Душата. А пък всичко друго, което обичате в човека, то е все едно да обичате дрехите му.

Как може да се прилага това учение практически? За това са нужни три положения: първото положение е, когато служим на хората. Тогава сме в положение на слуги. Второто положение е, когато служим на себе си, укрепваме нашия индивидуален живот. Третото положение е, когато служим на Бога.

Разпределете всеки ден служенето си пропорционално и вижте към коя от трите категории се отнасят работите, които вършите. Човек и като служи на Бога, може да служи и на хората. Неговото положение ще бъде друго. Така именно ще измените първоначалното си положение - ще служите на Бога. Това желание ще намерите дълбоко в душата си, то е стремеж на душата. То е едно положение, което вие разбирате, не е положение, което сега ще учите. Вие всинца го съзнавате, знаете, но казвате, че не му е времето сега. Това е мъчно служене. Трябва училище. Вие се спъвате, когато искате да служите на Бога. Трябва да се освободите от положението си и да не казвате: „Ние сме жени". Мъжете искат да служат на Бога и те казват: „Ние сме мъже". Децата искат да служат на Бога, казват: „Ние сме деца". Учителите искат да служат на Бога, казват: „Ние сме учители". Това е едно временно положение, дадено ви само за да научите известни уроци от него. Вие играете в някой театър една роля, например слуга сте. Тя ви е дадена, за да научите тази роля, защото във всяка роля има особени черти, характеристики, които трябва да изучите, но вие нито сте едното, нито другото, което представяте на сцената. Като жена сте дошли, само за да научите тази роля. В какво стои жената, вие това изкуство още не сте го научили, т.е. не че не го знаете, но сега учите. Някой, който ви гледа отвън, ще каже: „Това жена ли е?" И ще си даде мнението. Сега, като ви говоря това, не значи, че трябва да се освободите от това си положение, защото животът си е живот, ролята, която играете, ви е отредена, а вън от това ще изучавате неща, които принадлежат към същността на вашата душа.

Под думата „душа" аз разбирам онова, което си ти, човекът. Що е душата? То е човекът в своята същина, която не може да умре. И онзи, който не вярва, след като умре, ще види, че не умира. Той само се чуди, понеже е мислил, че ще умре. Като умре, ще види, че не само не е умрял, но е оживял, станал е радостен и весел. Всички сегашни хора, които умират, за които вие плачете, често са крайно весели и щастливи. Тези, които плачат тук, на земята, те плачат от съвсем други съображения. Не че ги обичат толкова. Бащата харчил пари за сина си, казва: „Синко, толкова пари харчих за тебе, кой сега ще ми помага?" Майката пък плаче за дъщеря си. С това разбиране ние не можем да бъдем щастливи. Не ви казвам, че трябва да желаем смъртта, но казвам: онези, които са заминали за другия свят, от другия свят помагат повече, отколкото ако са на този свят.

Всички човешки души, а те са 60 милиарда, могат да се съберат и да живеят в една черупка и да бъдат щастливи. Всички тези души могат да се разпръснат и да живеят в целия космос. Те знаят законите на разширяването и на смаляването.

Душата принадлежи на висши светове, за които понятие нямаме. С нищо не може да бъде премерена и видяна.

Като направиш добро някому, това добро остава за вечността. Вие имате калугерски разбирания за Любовта. Не знаете кое е право и кое е криво. А душата е толкова чиста, че е облечена в седем облекла. Досега човешката душа никой не я е целувал. Като целуват физическото тяло, само долните четири облекла са близо, те вземат участие в целувката.

Девствеността е качество на душата. Тя не е нещо външно.

Аз гледам на живота малко по-другояче. Да кажем, че някой момък се влюби в някоя мома. Никаква мома не е това! Това е една кукла. Той прегръща куклата. От восък е направена тя! Момата я няма там. Истинският момък и истинската мома никой не може да прегърне! Човек куклите прегръща! Помнете това! Как ти ще хванеш душата? Ти не хващаш душата! Ти казваш: „Той направи това!" Нищо не е направил! Престъплението седи в мисълта, че ние искаме да опетним една душа. Там е престъплението. Не може да се опетни човешката душа! Вярвайте в това, че тялото ви може да се опетни, къщата всеки може да опетни отвън, но да опетни някой вашата душа, това не е възможно! Това, което е излязло от Бога, не може да се опетни. То ще се върне при Бога.

Понякога човешкото сърце е празно. Защо ще те обичат хората, ако в твоята душа няма нищо посадено? Самият човек е душата. Някой пита има ли душа човек, или не. Душата е, която чувства, която съзнава. Ако нямаш душа, ти не може да живееш. Следователно всяко същество, което има душа, живее, има живот. Само че тази душа се различава. Има душа по-малка, по-голяма, по-напреднала, по-ненапреднала. Вие знаете, ако оставите едно животно вкъщи какво може да направи. Както и да го възпитавате, много не може да се направи от него. Но трябва да благодарите, те досега са орали за нас, работили са за нас. Ако не бяха конете, които да превозват това, което трябва на човека; ако не бяха и растенията, които да се жертват за човека, да ни помагат, да ни дават плодове! Ако не беше житото! Това са все души, растителни души. Всичките тия души дойдоха на помощ все да помагат на човека. Някой пита: „Какво трябва да правим?" Аз му казвам: „Каквото прави житото, прави го; каквото прави крушата, прави го; каквото прави дървото, прави го; каквото прави волът, прави го; каквото прави конят, прави го; каквото правят добрите хора, прави го". Ако така не се схваща, не може да се разбере правилно животът.

Христос казва на своите ученици - след като им е говорил за лозата - „ще вземете на първо място Духа". Духът иде само при кого? При онези пръчки, които имат грозде. Сега аз не искам да се спирате на въпроса: имаме ли ние грозде, или не? Вие сами си задайте този въпрос. Обаче вие не може да го разрешите, разрешават го само Духът и Христос, когато обръща внимание върху плода. Затова Господ обрязва тия лози, заради плода, който е вътре в душата. Той е важен за Бога. Нашият плод, а не външната форма, не самата лоза, но туй, което излиза от нея. Когато майката роди дете, какво очаква тя от него? Тя очаква нещо разумно, от устата на детето идва този плод. Ако тя роди едно дете глухо и нямо, и сляпо, ако то има всички най-лоши навици, какво си казва майката тогава? Тя си казва: „По-добре да не беше! Не ми трябва такова дете. Даде го Господ, да ме наказва с него." А когато роди туй, хубавото дете с плода - гроздето, обърне се тя нагоре и казва: „Благодаря на Бога, че ми даде туй хубаво дете". Плодът е това, плодът на вашата душа, той е вътре.

Често всички очакват от другите повече, отколкото могат да им дадат. Забележете, има един закон, според който вибрациите, трептенията на душата не са едни и същи. Има хора, с които като дойдете в съприкосновение, не само че няма да ви повдигнат, но ще ви снемат по-долу, на техния уровен, тъй какго във физиката, когато се смесят две течности с различни температури, резултатът е средната температура между двете. Затова, според този закон, вие трябва да се приближавате един към друг съобразно трептенията на душите си. Души, които имат еднакви трептения, могат да си въздействат, но които нямат еднакви трептения, остават назад. Патици, които хвърчат еднакво, вървят напред, а които хвърчат нееднакво, остават назад. Можете ли да впрегнете коня и вола заедно? Ще имате едно неразумно съчетание.

Между разумното и неразумното има постоянна борба. Едно поколение умира, иде второ, трето - хиляди поколения ще работят, докато дойде една нова насока за целия организъм. Всяка душа в света има своя мисия. Вие седите и питате защо сте се родили. Щом си роден, ти имаш една малка мисия. Всеки ден ти трябва да извършваш нещо за цялото човечество. Ти си човекът, който трябва да изпратиш на човечеството една малка мисъл, едно малко чувство и да му посветиш една малка постъпка. И тази хубава постъпка навсякъде ще се разгласи. Не само цялата земя, но и целият разумен свят ще знае, че ти си извършил едно дело, което никой не е видял. То се отпечатва в цялото човечество. Сега у нас седят онези очевидните работи. Казвате: „Моето име няма да бъде записано". А аз ви казвам: на небето даже и най-великите хора няма да бъдат записани! Даже името на Толстой няма да се спомене: това са псевдоними. Писанието казва, че в бъдещия живот на съвършенството всеки ще има едно име, което само той ще си го знае. Свещено име е то. Едно име, което, ако хората го произнесат, ще се опетни.

Никой не е мярка за другите. Всичките разбирания до едно съставляват един резултат на Божествената мисъл. Ние сме само изявление на Божествената мисъл, не сме мярка. Душите ни са мярка. И щом слушате душата си, противоречията ще изчезнат.

Никой не може да измести душата от пътя, в който Бог я е поставил. Пътят на всяка душа е строго очертан и никой не е в сила да я измести от него. Когато казваме, че хората взаимно си влияят, това се отнася до техния физически път, но не и до пътя на душата. Душите са в ръцете на Бога, а не в ръцете на ангелите или пък в човешки ръце.

Продължителността на земния живот зависи от отношенията, които човек е създал с душата си. Невъзможно е човек да живее изключително за личност си и да стигне до дълбока старост. Колкото повече душата изявява своя живот, толкова по-издръжлив е човешкият организъм.

Иска ли да се лекува, човек трябва да намери лекар и лекарства за душата си.

Питате: „Какво да направим, за да се спасим? Как да се спасим?" Че като ти са отворени очите, ти си спасен. Затова не обезсърчавайте никого. Като ви гледам лицата, на вид строги, те не са такива от истинска сериозност, но от съжаление за изгубени младини. Казвате си: „Едно време колко бях хубава, млада!" Не си остаряла, не се лъжи. Мислите, които имаш в себе си, те са стари, дрехите ти са стари, но душата ти е всякога млада.

Слушал съм някои млади да казват: „Аз не съм толкова добър". Че кога си бил добър? Друг път казвате: „Аз съм добър". Каква е тази ваша логика, тази философия? Ще разсъждавате правилно! Питам ви, как определяте вие доброто? Може ли един скъпоценен камък днес да е диамант, утре да бъде въглен? Не може. Ако днес вие сте добър, но в даден момент сте лош, всякога сте лош. От това правило има едно изключение. Въгленът може да се превърне в диамант. Как? Като се подложи на висока температура и голямо налягане. Значи когато върху въглена действа една разумна сила, той се превръща в диамант. Една разумна сила може да превърне и диаманта във въглен. Може да стане това нещо, но то се отнася до ония диаманти във физическия свят. Но що се отнася до човешката душа, имайте предвид следното: никоя сила в света не е в състояние да превърне душата във въглен. Тя за вечни времена си остава един скъпоценен камък на небесното царство. Тя е излязла от Божественото дихание. Туй трябва да считате като закон. Чистата душа не може да се опорочи, тя всякога си е чиста! Помнете това, дръжте тази мисъл в себе си, за да не се обезсърчавате! Дойдете до някое противоречие, кажете: „Моята душа е чиста. Ако аз се опетних, то е външно, не се отнася до душата." Следователно ще мислите, че погрешката ви е в постъпката, а не че вашата душа е станала по-добра или по-лоша. Аз мога да ви кажа, че някой път сте постъпили разумно, а някой път неразумно, но то не се отнася до вашата душа.

Мекотата е едно от великите качества на душата. Само душата може да бъде мека и пластична. Когато говорим за мекота на характера, имаме предвид проява на душата във физическия свят. Когато говорим за нежни чувства, имаме предвид проява на душата в астралния свят. Мекота и нежност представят едно и също качество, проявено в два различни свята. Мекотата носи в себе си влага и скрита топлина. Скритата топлина носи условия за живот. Когато човек изгуби мекотата си, в психическия му живот се явяват ред набраздявания: недоволство, вкисване, ожесточаване и т.н.

Самообладанието е качество на душата, една висша интелигентност.

Душата на човека е в гърдите му, в дихателната система. Слънчевият възел е седалище на душата.

От душата във вид на силови пинии излизат всички органи на човешкото тяло. Според едни душата се намира някъде под лъжичката, според други - в центъра на слънчевия възел (стомашния мозък). В стомашния мозък се намират ред ганглии, които образуват първичния мозък, който пък играе роля при храносмилането и кръвообращението - там е мястото на симпатичната нервна система.

Тялото е една къща на човешката душа в духовния живот; по същия закон душата трябва да влезе в тялото и да го устрои. Някои искат да се освободят от тялото си и казват: „Кога ще се освободя от тялото си?" Има тела, от които човек може да се освободи. Това са онези нездравословни, влажни изби без прозорци, в които хората хващат ревматизъм. Като излизаме от тях, това не значи, че трябва да излизаме и от здравословни къщи. Павел на едно място в Писанието казва: „Има дом неръкотворен".

Човешката форма не е в състояние да изрази онова, което е скрито вътре в човешката душа.

физическото ни тяло дава грубия материал за съзиждане на духовното тяло. Ако душата във физическото тяло не е успяла да си съгради духовно тяло, то тя след смъртта на физическото тяло остава като сираче бедна и не може да се проявява, понеже няма откъде да черпи сили.

Душата е съществувала преди тялото. Душите създават телата, но телата не могат да създадат души.

Душата на човека си има особено тяло, с което може да се възнесе. Това тяло е толкова пластично и така добре направено, че може да става и малко, и голямо. Това тяло именно строи и физическото, и всички останали тела на човека.

В душата се крие алхимическият закон за подмладяването, там е силата на лекуването.

Когато нашата душа е свързана с Бога, тя притежава природни сили и може да лекува раните, от които страда съвременното общество.

Колкото една душа е по-развита, по-благородна, толкова и светлината на очите е по-мека. В небето няма хора с тъмни или светли коси, от тях излиза само светлина - и те по тази светлина се различават един от друг.

Свещеният трепет ще дойде в човешкия живот и когато дойде - възприемете го. Той иде тъй, както слънцето иде. Отворете всички прозорци - нека влезе свещеният трепет! Не се пазете от силата на слънцето! Понякога ви е страх от свещения трепет, казвате: „Ще се заблудим". Няма да се заблудите, той е най-голямото благо, което иде в света. Той може да освободи човека от всичко. Не да го освободи от дома му, нито от брат му, а да го освободи от кривите отношения. Ще се оценяваме по-добре. Отношения може да има, когато ние се оценяваме и се считаме една необходимост един за друг. В света всяка една душа, която е излязла от Бога, е ценна, понеже носи нещо хубаво за цялото човечество. И всеки от вас, всяка една душа, която е излязла от Бога, носи нещо хубаво за цялото човечество. Всяка една душа носи благо за цялото човечество. Всички души, които ви познават, те ви ценят. Казвам: има в света Един, който ви цени, или казано на друг език - има в света души, които ви знаят, познават ви. Нищо от това, че тук на земята не ви познават. Вие живеете в един тесен кръг. Ако тук не ви познават - други ще ви познаят.

Знаете ли колко е свещен трепетът на душата? Знаете ли колко е нежна човешката душа? В душата няма абсолютно никаква грубост. Тя е готова да раздели последната хапка със своя приятел, с най-бедния човек. Тя не прави никаква разлика между мравката и себе си. Когато душата отправи един свой нежен трепет кьм някое малко същество, то трепва и казва: „Ето една душа, която ме разбира". Нежност, благост, които притежава душата, това са качества на Бога. Един поглед на Бога е в състояние да измени условията ти, да те повдигне да растеш. Неговият поглед всякога носи Знание, Мъдрост, Свобода, Живот.

Ние боледуваме, защото губим връзката си с Бога. Възстановете връзката си с Бога и всичките ви отношения постепенно ще се изгладят, всичките ви рани ще зараснат и силите ви ще дойдат. Докато душата е свързана с Бога, тя притежава огромни природни сили и може да лекува.

Душата е свързана с висши същества от различни йерархии, а пък човешкият дух е свързан с Бога.

Вие не можете да задържите Любовта. Погрешката е, че искате да я задържите. И светлината не можете да задържите. Любовта не е нещо, което може да се задържи. Там се счупват главите на всички хора. Вие искате да задържите Любовта. Искате да я примамите с нещо. С нищо не можете да я примамите. В Писанието е казано, че единственото нещо, с което можете донякъде да привлечете вниманието на Любовта, това е Истината. За Бога се казва, че Той е възлюбил Истината, която е в човека. Истината - това представлява нашата душа, това, което е излязло от Бога. Тая Божествена частица, това, в което не можем да се изменим, него Бог обича в нас, а пък другите неща, които сме натрупали наоколо - нашите дрехи, нашите къщи, нашето знание - като ги погледне Бог, Той ги възприема като забавление, като наши играчки. За него нямат никакво значение тези играчки, Той ги оставя за наша сметка, а пък това, което Го интересува, то е душата ни.

В никакъв случай няма да жертваш висшите интереси на своята душа за благото на тоя свят!

В духовния свят като преглеждат човека, го събличат гол. Всички обвивки на тялото снемат една по една, докато дойдат до обвивката, която Бог му е дал. Едничката обвивка, която не разгръщат, то е тази, която Бог е направил около човешката душа. Тази обвивка никой не я е пипал никога.

Ева направи опит със себе си и сгреши. Да прави човек опит със себе си, т.е. със своята душа и със своя дух, това са рисковани неща. Всичко изпитвайте, но себе си не изпитвайте! Това подразбира - изпитвайте условията, в които живеете, но себе си никога! Изпитвайте мислите, чувствата, действията си, но себе си, т.е. своята душа и своя дух, никога не изпитвайте! Тази е истинската философия на живота. Защо трябва да изпитвате душата и духа си? Нищо няма да придобиете. Не правете опит с това, което Бог е създал! Не правете опит със свещената книга, която Бог е написал! Тази книга ще пазите като зеницата на окото си. От нея ще четете и учите. Тя ще бъде най-главното ви ръководство в живота. Докато имате тази книга и учите от нея, тя ще ви служи като магическа тояжка: с нея ще можете всичко да извършите.

От време на време е необходимо човек да остане сам, без външен допир с когото и да е, за да укрепне душата му.

Сърцето може да страда, душата никога, защото тя не е от материалния свят, тя временно е свързана с тялото. Един ден тя ще напусне тялото и ще се освободи. Всякога тя може да се освободи. Никакви затвори, никакви окови не могат да я задържат, като дойде времето, тя си заминава, свободна е.

Човек в гроба запазва съзнанието си, докато се освободи от тялото, минава през ред мъчнотии, защото е свързан с хиляди здрави нишки - не е лесно да се освободи от тях. Тежко е положението на душата и духа, докато се освободят от връзките на тялото.

Човек не умира, само плътта умира. Душата на човека тежи 33 грама.

Умирането не е страшно. Душата прилича на балонче, направено от много фина материя, и се държи за тялото с една много тънка нишка, вързана е със синкав конец под лъжичката. Като умира човек, туй балонче се отделя, скъсва се нишката и балончето отлита. Ако сте ясновидци, ще видите милиарди такива нишки. Вечерно време излизаш по този конец и пак по него се връщаш в тялото.

Животът е богатство, а като дойде смъртта, като излезе тази душа от тялото навън, плаче, че е изгубила богатството си, останала е като едно животно в полето. Като една сиромахкиня се скита в пустинята дълги години. Душата минава дълго скитничество в пустинята, докато я намерят онези благодетел-ни духове и я заведат в небето. Избършат сълзите й, облекат я, заведат я в училище, турят я на хубаво място. Душата каже: „Слава Богу, пострадах, но намерих туй спасително училище". Сега може да се яви друго възражение: „Вярно ли е това, или не? Дали е така?" Ако не вярвате, идете да проверите. Нямам нищо против това.

            
        

вторник, 20 ноември 2018 г.

Тъмните духове – 14: Асурите и ненавистта към всичко духовно
Кои са асурите и защо са смятани за най-опасните демони. Четиринадесети епизод от поредицата за противодействащите сили в общочовешката еволюция: Луцифер, Ариман и Асурас
Продължава от епизоди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 »

Eпизодите досега се занимаваха с най-типичните влияния на тъмните архангели (Ариман) и тъмните ангели (Луцифер). Видяхме, че техните влияния представляват две крайности. Влиянията на Ариман обикновено са диаметрална противоположност на тези от Луцифер. Ето защо е много важно да се знае, че злото има много лица. Ако не го знаем, залитаме ту към Луцифер, ту към Ариман, не помагаме на себе си, не помагаме на тях…

Изобщо — лоша работа!

Но лицата на злото в сегашната епоха не са само две. Освен Луцифер и Ариман има още една категория тъмни духове, които вече действат върху човека. И ще действат особено интензивно през следващите столетия и хилядолетия. Това са тъмните архаи — едно ниво над тъмните архангели, две нива над тъмните ангели и цели три степени по-високо от човека. Само от това можем да се досетим, че те са много опасни.

За начало, едно уточнение: тъмните архаи, както са наричани според християнския гностицизъм, имат и други имена. Източните термини са: асури, ракшаси и др. Терминът асури е установен в духовната наука, затова ще ги използвам и за тези записи.

Изтегли подкаста в аудио формат:

MP3 | 13 MB

* * *

Допълнителна информация по темите в епизода:

Рудолф Щайнер: Перспективите за бъдещето

• Антропософия на български, руски и немски (Виртуален Гьотеанум)

• Същност и влияния на асурите — първа и втора част

Разделянето на злата и добрата раса (Q&A — 04)

* * *

Фонова музика:

Mark Petrie — Thrace of Gravity (фрагмент)

понеделник, 19 ноември 2018 г.

Анунаките - Мит или реалност

           

Вторите "засадители" на човека не си падат много по Баал и бялото...

През 1840г. англичанинът сър Остин Хенри Лейърд получава от Британския музей първата поръчка за извършването на разкопки в Междуречието (Месопотамия) между реките Тигър и Ефрат. Под огромните хълмове (наричани на еврейски ,,tells") той открива древни шумерски градове. При разкопките на древните ,,библейски" градове са открити и най-древните досега писмени свидетелства на нашите предци - хиляди глинени плочки и древни ролкови цилиндри. Това откритие било сензация!Братята Енки и Енлил не са богове, в материалният свят няма богове. Енки под името Луцифер - имал лош имидж в пресата като "дявол", тъй като ядосал брат си Енлил / Яхве / Amon -явно притежател на по-голям рекламен бюджет.Информацията е много обширна и възпроизвежда много ясно картината на тогавашното общество: старинни договори, текстове от закони, дворцови заповеди, свидетелства за граждански брак, медицински предписания, философски и теологични текстове, както и исторически разкази. Особено интересни обаче са историите за сътворението и вероятно най-старата звездна карта на света!

По всичко личи, че шумерите са имали значителни познания за Слънчевата система. Много учени твърдят с право, че един от цилиндричните печати представлява стара звездна карта. Ролковите цилиндри са изобретение на древните шумери, което можем да сравним със съвременните печатни преси. Това са малки цилиндри, които обикновено са направени от полускъпоценни камъни. Те са дълги 2,5-7,5 см и широки два пръста. По повърхността на цилиндъра има издълбани различни мотиви. След като бъде отпечатан върху мека глина, се получава непрекъснато изображение - нещо като древен ,,комикс". Тази техника се използва във всички по-късни култури в Месопотамия (вавилонската, асирийската и акадската).

Цилиндровите печати представят сцени от ежедневния живот като например сцени от митологията, исторически действия и събития, които според печата са се случили хилядолетия преди изработването на ролковия цилиндър.
Звездна карта VA / 243
Станалата известна по света ,,звездна карта VA/243" в музея ,,Пергамон" в Берлин далеч не е единственото писмено доказателство за познанията по астрономия на шумерите, но със сигурност е най-интересната. Нашата Слънчева система, такава, каквато я познаваме днес, е изобразена от древните астрономи върху ролковия цилиндър в строго мащабно съотношение.

,,Звездната карта VA/243" ни представя вярната подредба - малкият Меркурий, еднаквите по големина Венера и Земя, Луната (спътник на Земята), Маркс, значително по-големите планети Юпитер, Сатурн, планетите близнаци Уран и Нептун и най-накрая Плутон. За разлика от Слънчевата система, която познаваме днес, върху ,,старата звездна карта" астрономите са изобразили и още една непозната планета между Юпитер и Марс.

От тази ,,звездна карта" излиза, че астрономите на древната шумерска култура са познавали строежа на нашата Слънчева система с всичките нейни планети. За сегашното ниво на развитие това означава, че нашите предци са разполагали със знание, което ни е дадено едва през последните стотина години или казано по-точно отново ни е дадено. Днес между Марс и Юпитер има забележимо голяма празнина, в която се намира астероидният пръстен.От шумерските клинописи научаваме следната история за нашата Слънчева система. Първоначално тя се е състояла от три планети (Слънце, Меркурий и Тиамат). След възникването на другите планети, тя вече е била съставена от Слънце и девет планети. Тогава от открития Космос в нея проникнала една друга планета - Нибиру. Тя преминала покрай Нептун, Уран и Сатурн. Вследствие на нейното нахлуване и настъпилите поради това промени в гравитационните сили на всички планети (Нибиру се е въртяла обратно на тях!) се стигнало до големи експлозии и катастрофи, от които се образували новите спътници. Тогава се стигнало до сблъсък между Тиамат и един от спътниците на Нибиру. След като нашественикът (Нибиру) направил още една обиколна около Слънцето, последвал вторият и последен сблъсък. Един от спътниците на Нибиру/Мардук, откъртил горната част на Тиамат. Тази част била запратена в нова орбита и при това завлякла със себе си спътника Кингу. Те останали двойка и се превърнали в Земя и Луна.

Най-значителното писмено свидетелство от Месопотамия за нас обаче остава епосът ,,Атрахазис", запазен в много добро състояние. В него се разказва не само за времето преди потопа и развитието на човечеството на Земята, но и че планетата Нибиру е била населена! Епосът разказва за анунаките (тези, които дойдоха от небето на Земята), пристигнали преди около 450 000 земни години от спомената планета Нибиру, която обикаля Слънцето за 3600 години, за да добиват злато, което било спешно необходимо за планетата им. Това се случило милиони години след разрушението на Тиамат.

Заради условията си (например наличие на животворна вода в атмосферата, постоянна и зелена вегеетация) и екосферата (оптимално разстояние до Слънцето) планетата ни вероятно се е сторила много подходяща за анунаките. И те избрали Земята!

Нека за момент си представим как е била устроена по онова време, а именно средата на втория голям ледников период (преди 430 000 - 480 000 години), майката Земя. Една трета от тогавашната суша вероятно е била покрита с лед. Валяло е много рядко. Морското равнище по време на ледниковите периоди (първият започва преди около 600 000 години) според някои изчисления е било с около 250 м по-ниско от сегашното. Причината е голямото количество замръзнала вода на континентите. Там, където днес се намират морета и брегове, тогава е било суша.

Реките, например долините на Нил, Ефрат и Тигър, се оказват подходящо място за колонизацията на новодошлите анунаки.

Първата група анунаки се състои от петдесет души. Те се приземяват в Арабско море и поемат в посока Месопотамия, където на границата на блатата е издигнато първото им земно селище (Ериду - далечният дом).

Шумерските царски именници описват заселването и времето на царуване на първите десет владетели анунаки преди големия поток. Те измервали времето в шар (1 шар = 3600 години = една обиколна на Нибиру около Слънцето). Според текстовете от първото приземяване до потопа са минали 120 шара. За този период Нибиру обиколил Слънцето 120 пъти - което отговаря на 432 000 земни години. Шумерският царски именник представлява хронологично изброяване на владетели, градове и събития. За съжаление, името на първия ,,Бог" на Земята, проектирал първия ,,божествен" царски дворец е Ериду и останалите четири града, не се чете. Другите текстове са единодушни, че става дума за предводителя Енки (господар на земята), на акадски ЕА (господар на водните дълбини). Той освен това носи прозвището Нудимуд (този, който прави нещата) и бил мъдрец, един от вестителите на културата, отличен учен, учител и инженер. Енки е син на Ану (Ан), владетелят на планетата Нибиру, и на богинята Нуму.Той избрал за лагер края на блатата и казал: ,,Тук ще се заселим." Оттогава земята на Енки се превръща в дом на владетеля и главно култово място. След като анунаките дълги години и при тежки условия добивали злато в ,,Абцу" (дълбоките находища), недоволството им нараснало. И при посещението на брата на Енки Енлил в мините избухнал бунт. Работниците вече не искали да работят... и една от причините междувпрочем била, че по време на работата си били изложени на земните гравитационни сили, които водели до ускорен процес на стареене (този на който сме подложени и ние самите). Т.е. те стареели на Земята значително по-бързо!

Бил свикан ,,Съвет на боговете" и на него от Нибиру дошъл владетелят Ану. Той застанал на страната на анунаките. Тогава Енки намерил решението: трябва да бъде създаден Лулу - примитивен работник! Анунаките одобрили предложението.

От обозначенията и описанията на шумерите става ясно, че първият човек е създаден изкуствено и то с една цел - да работи за ,,боговете". Оттогава той трябвало да понася робството, затова при шумерите е наречен и Лулу амелу (примитивен работник).

                

Властта на Маймуна


Кога се е случило всичко това?

Според шумерските плочки с клинописи бунтът на анунаките бил около 144 000 години (т.е. 40 шара) след приземяването, значи вероятно те са пристигнали преди около 450 000 години. Следователно трябва да допуснем, че хомо сапиенс, нашият предшественик, е бил създаден преди около 300 000 години.
         


Евреин - посетител от чужда земя, от еврейския глагол "Ейвъри" - "да премине през" (Енциклопедия на архимандрит Никифор 1891). Но все пак съвсем наскоро нашите предци, използвали дума "planetos" (скитащи звезди) и на планетата, наречена Земя, т.е. евреите в съвременния език идваt от друга планета или луна - нибиру (чужденци).

Евреите са едни от племената на хуманоидните сиви и са произведени от анунагите чрез генно иненерство на бойният кораб -Луна(Нибиру).

Техните свещените книги и казват, че те са хората, с божествената душа, а останалите нечовеци, по-лоши от животни, които не могат да направят нищо ( освен да служат на техните заповеди ).

Учените според ДНК генеалогията твърдят, че Авраам е най-младият клон - IT 3000 година, за разлика от арийските, които според учените са от продължение на повече от 10 000

Символът на евреите е триъгълник в кръг.

Хидросферата, атмосфера, подкрепено от логиката на "Таня", като и клиповете трябва да бъдат унищожени. Милиони еврейската искри, щели да бъдат обединени в своите оригинални 600,000. По този начин, 600 000 души на евреи ще кръжат над пустинята (или ефирната) Земя - това е апотеоз на истории от "Тане"!

Земята, странно, не се счита за Shneur Zalman-примес, и следователно запазва своето съществуване, или ще се превърне в етерното тяло.

Защо не Армагедон.

Ето защо бързат и унищожават тенденциозно нашата природа, целият живот на планетата Земя. Вместо изграждане на вятърна, водна, геотермална енергия, слънчева енергия и други електроцентрали, изгаряне на милиони тона нефт, въглища и природен газ и производство на плутоний.Когато анунаките са дошли на Земята по време на ледниковия период, най-вероятно са заварили типа хора, които ние днес наричаме неандерталци. И до днес твърде краткият преход от приматите към човека, т.е. към хомо сапиенс, създава главоболия на учените. Преходът, който в професионалните кръгове се нарича ,,missing link" (липсващото звено), днес остава необяснен.
Анунаките имали проблеми помежду си и потърсили решение. Това бил примитивният съвременник, който заварили в района. В какво се е превърнал той, разбираме ясно от подробните сведения върху шумерските плочки, които ни казват кое е свързващото звено между хомо еректус и хомо сапиенс. Според тях първият ,,човек-работник" (Адам) бил създаден изкуствено от боговете анунаки. Била извършена генетична манипулация, която предизвикала огромно ускорение в развитието на човешката раса. Енки (ЕА) е този, който според древните текстове е дал идеята, след което било взето решението да бъде създаден един ,,Адамо".

Кой е Енки, създателят на хомо сапиенс?

Вероятно Енки е бил синът на царя на тези извънземни. Името ,,EN.KI" означава ,,Господар или княз на света". Според древните шумерски текстове името му обаче не се оказало особено сполучливо, защото след безкрайни съперничества и интриги - от които владетелите на тази извънземна цивилизация, както изглежда, винаги са се възползвали - той загубил властта си над големи части от планетата от полубрат си ЕНЛИЛ.

Понятието "раса" се отнася САМО до бялата популация на земното кълбо, зародена в Тракия/Атлантида - родината на Рама.

Миграцията на бялата раса(арио-славяните) се нарича РАЗСЕЛЯВАНЕ("РАССЕНИЯ").
Червената, жълтата и черната от суб-"расите" не са раси, а РАЗ-САДИ!! ;)

А тураните и семитите не са нито "раса", нито-"разсад", а -ХИБРИДИ.

Затова евреи и араби( и средиземноморското население) се отнасят като "СИВИ"/СЕРЫЕ. —

На Енки се приписва не само ,,създаването на хората", но и много други дела. Той вероятно е пресушил блатата в Персийския залив и ги е превърнал в плодородни земеделски земи, строил и диги и кораби и, както изглежда, е бил добър учен.

Но това, което ни интересува най-вече, е благоразположението му към собственото творение. Според месопотамските текстове на съвета на извънземните Енки се застъпва за новия земен вид. Той простирал срещу жестокостите, които останалите извънземни, включително и полубрат му Енлил, налагали на хората. От плочките става ясно, че той не е искал човекът да бъде роб - въпрос, по който останалите са на различно мнение. Хората, които за господарите си не били нищо повече от товар - ни животни, били третирани ужасно. Клинописите разказват за глад, болести и други неща, които днес бихме нарекли биологична война. Когато този геноцид не довежда до желаното редуциране на човешкото население, е решено то да бъде заличено от голям потоп и най-вече да бъдат унищожени създанията, които не били ,,особено сполучливи" - хибриди, мутанти и човекоподобни животни.

Тук имаме друго свидетелство за потопа, но в различен вариант..Раждането на първия човек според асирийски цилиндричен печат.

Според шумерските текстове, Енки разказал на един месопотамец на име Утнапищим за плана на извънземните и го посъветвал да построи кораб и да отплава със семейството си, като вземе малко добитък, злато, няколко занаятчии и диви животни.

Историята за Ной, както много други истории от Стария завет, са произлезли от древните месопотамски текстове. Юдеите променят само имената, а еврейската религия превръща многото ,,богове" в един ,,Бог".
От животните, почитани в миналото, няма по-уважавана от змията, и то защото била символ на един кръг посветени, оказал силно влияние върху ранните култури от двете полукълба. Става дума за образовано общество, наречено ,,Братството на змията", което било отдадено на разпространението и постигането на духовни знания и свобода. То се борело срещу поробването на духовни същества и се опитвало да освободи хората от робството на извънземните. (Старата библейска дума за змия е nahash, произлиза от корена NHSH и означава ,,разчитам, намирам".) основател на ,,Братството на змията" бил бунтарски настроеният, но конструктивен княз Енки. В текстовете се казва, че Енки и баща му Ану били морално и духовно високо образовани и именно това е знанието, което по-късно е символизирано в библейската история за Адам и Ева. Енки е представен като виновник, който дал на човека познание за неговия произход, за Създателя (извънземните) и му съдействал за постигане на духовна свобода. В градината E.DIN, овощната градина на анунаките, където работели няколко роби от рода хомо сапиенс, било забранено да се яде от едно определено дърво - дървото на познанието.

Защо е било забранено? Защо една ябълка е била толкова опасна? Нека видим какво се е случило според Стария завет. В първата книга от Петокнижието ,,Битие" пише:
А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред на градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото.
Всеки, който вярва в Стария завет, трябва да си отвори ушите добре, дори и само за този пасаж, защото ,,Бог" лъже! Адам и Ева не умират...

,,Бог" всъщност не е никакъв Бог, т.е. Създателят на всичко, а това е Ану, бащата на Енки и Енлил, който познавал свойствата на ябълката - нар!

Кое е толкова особеното? Ще разберем от Морфиъс, който в бестселъра си ,,Matrix Code" (,,Матричен код") обяснява програмата на творението, в която живеем, от научна гледна точка:
Семките на нара и кората на корена на дървото съдържат едно особено вещество - DMT. Ако човек го погълне, изпада в подобно на просветление състояние. Както бебетата, които се раждат с пропит от DMT мозък и имат директна връзка с хиперпространството. DMT е вещество, съдържащо се в семките на нара. Явно по времето на Адам и Ева това е трябвало да бъде избегнато. И тогава настъпва повратният момент от човешката история: изгонването от рая!
Яденето на този плод и последвалото ,,познание" се оказват съществени, защото така за хората се появява възможността за размножаване - те се осъзнават. До този момент те са безплодни хибриди, кръстоска между две различни раси. (Според Зекария Сичин шумерският текст ни смята за смесица между анунаки и хомо еректус, предшественика на хомо сапиенс.)
Да спрем за момент на това място. Това познание не е ли потресаващо? В Египет, Малта и на други места по света откриваме огромни черепи, чиято форма и разположение на мускулите подсказва, че приживе тези същества са имали змиеподобен външен вид, а някои и люспеста кожа, но преди всичко са били с продълговат череп. В кумранските свитъци, в малтийските гравюри и в шумерските текстове откриваме ясни свидетелства за това, че на Земята е съществувала раса, дошла ,,отвън", която така да се каже е ,,възпитала" човечеството. Според шумерските клинописи ,,змията" от Стария завет е Енки, синът на царя на анунаките и владетел на планетата Нибиру, срещу който той се опълчва. Енки е бил еретик, защото не е изпълнявал заповедите, не е спазвал законите на своя баща и е подкрепял новата раса, наречена ,,човек", като неин приятел и учител.

Ако погледнем към Египет ще видим, че и там е управлявал един от тези царе с продълговати черепи - Ехнатон, който влиза в историята като ,,царят еретик"! Той се опълчва срещу древните принципи на предходните владетели, извършва реформи и променя много неща. Въз основа на тези разкази бихме могли предпазливо да попитаме: Анунаките и Енки са имали продълговати черепи и са приличали на змии на външен вид, Ехнатон и неговата сестра Нефертити също, както и жреческите касти на Малта и вестителите на културата на други места по света (Южна Америка). Анунаките ли са били първата божествена каста в Египет и те ли са построили пирамидите? Или това са били потомците на анунаки полубоговете Шемсу Хор?

Естествено анунаките не били особено въодушевени от желанието на хората за размножаване, защото по никакъв начин не искали да загубят контрола над творението си. В крайна сметка не са дошли на тази планета, за да си губят времето, а да добиват суровини и то възможно повече и за по-кратко време. Все пак анунаките остават на Земята само докато Нибиру е била близо до нея...

Познанието, което по онова време хората получават чрез яденето на плода, не било толкова от научно естествено, а по-скоро знание за създаването на потомство - възможността от стерилен хибрид да се превърнат в раса, способна да се размножава. Това силно разгневило анунаките и хората били изгонени от градината E.DIN. Енки, който позволил на робите да се превърнат в нова раса, като ги убедил да ядат от плодовете, не е застанал, както твърди Библията, срещу Бога, а срещу ужасните дела на извънземните ,,богове", съответно своя баща, царя на извънземните.


Въпреки добрите им намерения обаче, е очевидно, че Енки и ,,Братството на змията" не успели да освободят хората. В месопотамските плочки се твърди, че ,,змията" (Братството на змията) скоро е превзета от други заговорнически извънземни групировки. Енки е заточен на Земята и оклеветен от противниците си, за да е сигурно, че никога повече няма да намери поддръжници измежду хората. Титлата на Енки от ,,Княз на Земята" става ,,Княз на тъмнината" - той е падналата Зорница (Исая 14:2) - ,,Но как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите..."), Носителят на светлината, защото е най-красивото и най-силното същество на своето време. Той е Носителят на светлината за древните германи, при гърците е известен като Фосфорус, при римляните като Митра и при ранните християни като Луцифер. Той е превърнат в дявол! Представят го за смъртен враг на върховното същество, в случая на баща му, командира на космическия кораб, но от гледна точка на земните жители той е враг на техния създател (което в действителност не е лъжа).

На хората им се казва, че всичко лошо на света идва от него и че той искал да пороби техните души.

Така стоят нещата в случай, че Енки и Луцифер са едно и също лице.

Хипотезата, че нашата планета е била посетена от различни форми на живот, дошли от дълбините на Вселената, които създават нова раса, след което напускат Земята, е всичко друго, но не и ,,изсмукана от пръстите". Гръцката митология ни разказва за богове, живели на Олимп. Хавайската песен ,,Хула-Хула" например разказва как един космически кораб се приземил на вулкана ,,Маунакеа" в Биг Айлънд, най-смелият между воините се изкачил до този кораб, оженил се за жената, излязла от него, и така се появила днешната хавайска раса. Маите и хопите разказват, че идват от Плеядите. Според тях те първоначално живеели на континент, който се намирал в Атлантическия океан, но по-късно потънал и те успели да оцелеят в подземни градове, преди да се заселят в Северна и Южна Америка. Австралийските аборигени разказват, че и при тях някога са се приземили космически кораби, екипажите им дали бумеранга и ги учили на спиритически знания.


image