вторник, 31 октомври 2017 г.

ИМЕНАТА НА ЕНКИ

             

Избиване на първичния млечен океан БЗУ (АПСУ) - според шумеро-акадската митология, това е първичният, подземен, сладководен океан. Абзу(Апсу) е недостъпен даже за боговете. В него се съхраняват причините и началото на всичко, в това число и божествените, тайнствени, могъщи сили - МЕ, управляващи света. Те са първоизточници на човешката култура. В по-късната вавилонска митология, Абзу играе важна роля в сътворението на света. Според сказанието, от Абзу - първичният океан и Тиамат - първичната стихия, въплъщение на хаоса, се родили божествата-чудовища Лахму и Лахаму, които пък родили Аншар и Кишар.

От тях възникнал Ан (Ану) - богът на небето. АДАД

(ИШКУР)ЯХВЕ - могъщ древен шумеро-акадски бог на гърмотевиците, бурята, вятъра и всичко разрушително.

АН (АНУ)БРАХМА - шумеро-акадски бог на небето. От съюза му с богинята на земята Ки се родил богът на въздуха Енлил, който създал Вселената, състояща се от небе и земя, разделени от въздух. Ан е баща на боговете, възвисяващ се над всички същества. Към него се обръщат за съвет и благословия. След време обаче, децата му Енлил и Ищар, както и други богове, го изтласкали на заден план.

От втория син на Брахма - Атри се родил Дхарма, който станал бог на справедливостта. Ангирас положил началото на рода-мъдреци Ангираси. Но не само шест били синовете на Брахма. Седмият му син Дакша се появил от палеца на десния му крак. А от палеца на левия крак се родила първата му дъщеря, която станала жена на Дакша. Тя родила 50 дъщери. Тринадесет от тях, Дакша дал за жени на Кашияпа, а 27 - на бога на Луната, които се превърнали в 27 съзвездия. Останалите десет дъщери станали жени на Дхарма. Дакша имал още дъщери, на които било определено да станат жени на богове и велики мъдреци. Най-голямата дъщеря на Дакша - Дити, която била съпруга на Кашияпа, станала майка на страшните демони. Втората дъщеря на Дакша - Дану родила могъщите исполини, а третата - Адити родила дванадесет синове - велики богове. Митът за създаването на Сарасвати според Брахма Пурана:
В зората на творението, измъчван от самота, Брахма се разделил на две и от тялото му излязла жена. Той я нарекъл Савитри - „дъщеря на слънцето”. Като я погледнал, Брахма занемял от възторг и не можел да откъсне очи от нея. Притеснена от погледа му, Савитри се преместила вдясно. Но Брахма не желаел да отклони погледа си от нея и на раменете му изникнала още една глава – вдясно. Савитри отишла на ляво, ала вляво израснала друга глава на Брахма. Когато се скрила зад гърба му, израснала и четвъртата му глава, която гледала назад. Полетяла в небесата – изникнала петата глава, която гледала нагоре. Брахма взел Савитри за жена. Първа от родените богини, Савитри дава началото на науките и изкуствата. Покровителка на мъдрите и благочестивите тя дарява с потомство и интелект.Божествената съпруга на Брахма богинята на знанието и музиката е наричана още Брахми или Вачх (Вач) – Богинята Логос, богинята – Слово, реч. Брахма твори (както и другите богове) чрез детеродство, като взима в обятията си Вач-Сарасвати, която е и негова дъщеря, но боговете могат да правят онова, което на смъртните не е позволено. Те имат свои закони. В по-късната литература Брахма се превръща в нарочен творец; той създал боговете, Сома (луната), Суря (слънцето) и ги поставил на небето. Създал Агни (огъня), Ваю (вятъра), и Варуна (водата). Поставил Хиранягарбха, Златното семе, във водата, където то покълнало и станало самият Брахма вече в сътворена форма.
Друга легенда разказва, че Сарасвати бликва от челото на своя баща Брахма, точно както и древногръцката богиня Атина се ражда от главата на баща си Зевс. Сарасвати е толкова пленителна, че Брахма иска тя винаги да е пред очите му и затова си създава четири глави. Брахма създава и четирите велики Веди чрез ума на Сарасвати. Подобно на всички богини, Сарасвати е описвана като много независима и неподчиняваща се на мъжките богове. Притежава страховит характер, лесно я предизвикват и е доста избухлива. Поради това че закъснява за изключително важно огнено приношение, което трябва да извърши заедно с Брхама, той я изгонва и тя заживява във вечно самоналожено изгнание. 


АНУННАКИ - шумеро-акадски божества, родени от Ан и Ки. Смятало се, че те определят човешките съдби и, че са посредници между боговете и хората. В по-късни времена, с това име започнали да наричат земните и подземни Думузи - богове на плодородието.
АШУР (АСУРИ) - асирийски главен бог. Бог на войната, бог-войн. По-късно възприет и в шумеро-акадския пантеон.

ДУМУЗИ - шумеро-акадско божество, свързано с плодородието на земята и растителния свят. Син на Енки, богът на мъдростта. Съпруг на Инанна. Някога богинята слязла в подземния свят. Но след като не могла да излезе обратно от там, ако не остави някой в замяна, тя позволила да отведат в преизподнята съпруга й. След това обаче,на земята настъпил хаос. Това принудило Инанна да се спусне отново в подземния свят и да спаси съпруга си.

Върховният бог ЕаЕА - шумерски бог на водите и океана. Едно от трите върховни божества.

ЕНКИ(ВИШНУ) - бог на мъдростта - шумеро-акадски върховен бог. Бог на мъдростта, закрилник на хората, определящ съдбите им. Олицетворява животворните води. Покровител на рибарите. Енки подрежда земята, установява порядък в природните явления, научил хората да обработват земята, да овладеят занаятите и изкуствата.

ЕНЛИЛ(ШИВА) - шумерски бог на въздуха, бурята и вятъра. Едно от трите върховни божества. Син на Ан и Ки. Енлил е съветник на боговете, управник на земята. Измислил мотиката и "всичко полезно", сътворил дърветата и житните растения, установявайки разцвет на земята.

ЕРЕШКИГАЛ(КАЛИ ,ДУРГА) - шумерска богиня на мрака и смъртта, повелителка на подземния свят. Сестра на Инанна. Следи мъртъвите да не избягат на свобода и да се върнат на земята.
КАЛИ в индуистката митология е богиня на смъртта и разрушението, съпруга на бог Шива. Името Кали означава "сила на Кала или времето", която прави всичко преходно. Въпреки нейните негативни краски, тя не е точно богиня на смъртта, а по-скоро на Времето и Промяната. Наричана е "Черната" или "Тъмната" богиня. Тя приема жертвите си по време на специален ритуал наречен Дурга-пуджа, като понякога ѝ пренасят в жертва дори хора. Изобразяват я танцуваща върху мъртвото тяло на своя съпруг Шива, като в едната ръка държи главата му, а в другата върти меч. Като богиня на смъртта Кали унищожава всичко, включително и божествения си съпруг, тъй като нищо видимо на този свят не е вечно. Небесния бог Dyaus (известен още като Брахма) и богинята на земята Притхви също са разпознаваеми. Заедно с тях в Индия дойде и богинята на словото и мъдрост Вачх (Вач) – Богинята Логос, богинята – Слово, -Nisaba. По-късно след Брама дойде там и Еней с богинята на мъдростта, знанието и изцелението Сарасвати(ГАЯТАРИ).
ИНАНА(Адити) - шумерска богиня на плодородието, любовта и войната.ИНАННА - шумерска богиня на плодородието, любовта и войната. Аналога й в акадската митология е Ищар - също богиня на плодородието и войната. Инанна е дъщеря на Ан, на Нанн (Нанна), а също и на бога на мъдростта Енки. Съпруга на Думузи. Веднаж решила да се спусне в преизподнята, за да подчини подземния свят, в който властвала сестра й Ерешкигал. За да се застрахова, заповядала на свой довереник да се обърне за помощ към висшите богове, ако не се върне след три дни. Инанна - съпругата на Думузи и сестра на Ерешкигал Преминавайки през седем врати, водещи към подземното царство, сваляла част от дрехите си или някое украшение. Когато застанала пред Ерешкигал и съдниците на преизподнята, била съвсем гола. Всички я гледали със смъртоносен поглед, докато накрая тялото й станало бездиханно. След изтичане на трите дни, довереникът й разказал на бога Енки за нещастието. Тогава той изпратил в преизподнята свой пратеник, който възвърнал живота на Инанна с помощта на жива вода. Но за да се върне на земата, богинята трябвало да остави в подземния свят някой, вместо себе си. Изборът паднал на съпруга й Думузи. Така, всяка година той трябвало да прекарва половината от дните си в преизподнята. Затова се казва, че той е умиращ и възраждащ се бог.Ищар - акадска богиня на любовта и войната,
съответстваща на шумерската Инанна също Богиня на любовта и войната. Предлага любовта и покровителството си на знаменития герой Гилгамеш, но той отказал, знаейки злощастната участ на предишните й възлюбени. Тогава Ищар, за да отмъсти на героя, изпратила страшния Небесен Бик. Но Гилгамеш, заедно с Енкиду го убили. Ищар, също като Инанна слязла в преизподнята за своя любим Таммуз, заплашвайки богинята на подземния свят Ерешкигал, да пусне на земята всички умрели. Но Ерешкигал я убила и едва след молбите на съветниците си, я съживила с жива вода. След това Ищар се завърнала на земята, заедно с любимия си Таммуз.

КИ - шумеро-акадска богиня на земята. От нея и Ан се родил бог Енлил.

НАММУ(ДЕВАМАТРИ) - шумерска богиня-прародителка, "майка", създала небето и земята, "майка", дала живот на всички богове. Олицетворява световните подземни води. Майка на бог Енки.
Devamatri, майката на всички богове. От нейната космическа утроба са се появили всички небесни обекти. Тя е Небесната Дева, майка на всчико съществуащо. 


НАНН (НАННА, СИН)(Луния-бог Sin беше Soma (Soma-късно става известен като свещено питие). - шумеро-акадски бог на лунната светлина, бог на луната. Син на Енлил и Нинлил. Покровител на град Ур. Изобразява се като бик със сияещи рога, пасящ на небето или плуващ по него в небесна лодка.

Шива е асоцииран с 3 звука + букви:

1. М - за самият него, като символ на "Смъртта"(Санскр. "Мритю"), прибиране на духът в непроявено състояние в "Утробата на Вишну" ( "U-Terra" ) марта = смертный, март, марс, мар = умирать, мритам = мертвый, мрита (мри) = мертвый, умирать,мритасья = мертвого, мрит = умирать, мритью, марана = смерть,мритьюх = смерть,мрич = мрачнеть, мрияте = умирает, муч = мочить=мъча, Мара(Будистка) =Кали(Санскр.);Майа=Мария, mare(Lat.)=море, Ману(човек), Mann, Мъж.
2.С(Ш) - S,σ,ς звукове на змията Васуки, "Ш"- знак на тризъбецът "три-сула";
3.Т - Земните локали, особено- подземните, както и Трансовитесъстояния на меди-тация в "сома-тхи"- посредничество с Тамас гуна(незъзнаваното) (Виж. Сричката "Ом" )
"СМТ" - СМЪРТ ! "Sin"(Eng. "грях") на Иврит е "ЗЪБ", значение на буквата שׁ.
                

Син/Шин (Акадски: Су'ен, Син) или Нанна (Шумерски: DŠEŠ.KI, DNANNA) е бог на Луната в Месопотамската митология. Той е лунният бог и син на божествата Енлил и Нинлил. Неговият свещен град е Ур. Името Нанна е с шумерски произход и означава „осветителят.“
Планината 
"Син-ай", от където Мойсе взема 10-те "божи заповеди" е именована на Син, богът на Луната.
               

Sin/Син,Шин, Акадийският Върховен бог, прото-тип на дух Йах и Аллах, наречен още Ел(Бел) Шадай("Господарят на Планината"). Планината Син-ай. Терминът може да означава "Бог на планините", отнасящи се до Месопотамска божествена планина.

Терминът "ш(c)у-мерски" е общото наименование на древните жители наЮжна Месопотамия от техните наследници, на семитски Аккадийци. Шумеритенаричат земята си ki'engir но по себе си като ùĝ saĝ gíg-ga, фонетично-uŋ saŋ giga, Черноглавите "Речните хора". В Акадският език думата "Шумер" е диалект на географско наименование. Сумеру е етимологично свързано съсСин-ар(Шин-ар)Shinar, Египетското Sngr(Снгр-"Сри нагар") и Хетейското С(ш)анХар(а) Šanhar(а), всичко до едно СВЪРЗАНО със ШИВА ХАР(А)!

"Шу(су)- Меру", букв. "хубавата Меру"- планината на Господ Шива "Кайлаш", "Кала"-"Време", "Кайла"-"кристал"
Библейското "Шинар". "Син" и "Шин" са две съседни букви от Ивритската азбука. И двете означават "зъб", а самият знак е взаимстван от тризъбецът("трисула") на Шива(Сива).
Знакът на "Аллах" е взаимстван от Арабската съответка за Ивритската буква "Шин/Син". ش‍,ش
В Гръцката и Латинската са адаптирани версии на Финикийският знак "W", съответно - "Doppel V"(Двойно V)/"Double U"(двойно Ю), оттук в Латинският V=U, знаците на Вишну и ваишнавите, а "ДВОЙНО U/V" означаваШива(прераждание/реинкарнация). В Гръцкият е ω - "O-Mega"("Голямо О"), което е пак- обърнато число за без-край-ност "8" или "безкрайни прераждания на душата о в матрицата". *виж публикацията "Сричката ОМ".
Доказано е, че при съствяне на Славянската писменост от Римо-Византийската конспирация за владеене на Славяни и Българи от "триезичната догма"("йудеи-римляни и гърци") на базата на Латинска и Гръцка азбуки, българската буква "Ш" е взаимствана от Ивритската שׁ -"Шин" , Китайска съответка на Шива + "Ин"(материята).

Шин са народ в пред-ислямският период в Хинду-куш, земите на древните българи-Бактрия, дошли като извънкласови от Средна Азия.

Думата "Китай" ("Кина", "Чина", "Шина", "Сина") идва от древната династия "Чин"/"Шин"/"Цин" идеща от Санскритската дума चीन cin(чин, шин, син), извънкласови племена, споменати в Махабхарата, а Гръко-Римляните са ги нарича Сина(Sina), Синае(Sinae), а оттам будистките монаси са наричали планината с полумесецът Сион, Зион, Цион, от където трябвало да дойде Новият Майятрея", а Средно-Азиатските Шамани идва от "Ш-ману"(букв. "хора на Зъбът", "диваци").
Шаманизмът е наследник на Лунният култ по-древен от Лемурия потънал континент в Пасификът наречен "Му". Той е свързан също с Шива, а територията на която се среща е от Северна Скандинавия-Финландия, през Средна Азия и Сибир("Сива ир"/Шива-ир, "земята на Шива") до Американските континенти и Океания(в Тихият Океан). Наследник на химните на САМА-ВЕДА("сама"- Eng.-"same", Бълг.-"същ", "сам") , но изопачени от небрахмани, а от рудрически духове, практикуващи кървави жертвопринушения, взмащи интоксиканти.

                 

Пуйката - Engl. "turkey" е ориенталската птица за Европа.
Кръстена е на турките, които идат от Азия, чиято култура
се свързва с Индия. Затова в доста Индо-Европейски езици
се нарича "индийка". Докато пуйката е символ на Лунният
култ, то паунът е свързан със Слънчевият култ към Вишну.


Турките(Тураните), предшественици на култът към зъбът, луната, вълкът, още преди ислямът.Турците саномадски племена, част от Туранските племена от Средна Азия ("Турс") и "Т-аuru- S" - култ към"Лунната/ Вътрешната/Долната" Земя. (виж Ведическа Космогония)
Прото-тюрките("Гьок Турките", букв. "небесните турки") играятопределена роля за турскиятнационализъм и "пан-тюркизма" и претендиращ за неолитна директна връзка с Шумерите.
От Туркската езикова група (Turkish Azerbaijani Turkmen Tatar Kazakh Kyrgyz Uzbek Uyghur Sakha/Yakut Chuvash)научаваме за думата "бог" е свързана с "Τ-au" "Тау"("Долната Земя" АгАРТа") - "Т" - Tengri Tanrı Tanrı Taňry Täñre Täñiri Teñir Tangri Tengri Tanara Tură, TorăНИНХУРСАГ (НИНТУ, НИНМАХ)(Притхви) - шумеро-акадска богиня-прародителка, майка на всичко живо. Съпруга на бог Енки. От тях се родила богинята на растенията Нинсар. От съюза на Енки с внучката му Утта възникнали осем растения, но Нинхурсаг не успяла да им даде имена, защото Енки ги изял. Разгневената богиня проклела Енки и той бил поразен от осем недъга. Тогава боговете я уговорили да излекува съпруга си. За да направи това, Нинхурсаг създала осем божества - по едно за всяка поразена част от тялото на Енки и с тяхна помщ го излекувала. Често я отъждествяват с Ки. МАРДУК - унищожителят на чудовищния змей Тиамат.МАРДУК - вавилонски върховен бог, господар на боговете, бог на мъдростта, на световния порядък, бог на слънцето и светлината. По молба на боговете се съгласил да унищожи Тиамат - въплъщението на хаоса. За да извърши това, пожелал от боговете цялата власт и превръщайки се в огън, създал седем бушуващи урагана. Хванал Тиамат в мрежата си и я сразил със стрела право в сърцето. След това разсекъл тялото й на две, създавайки от едната част небето, а от другата - земята. Мардук устрол Вселената, установявайки порядък при смяна на месеците, определил пътя на небесните светила и създал човека. Мардук убива дракона ТиаматТИАМАТ - акадска драконоподобна богиня, олицетворяваща първичната стихия и хаосът. Счита се за съпруга на Абзу (Апсу). От техния съюз се родили другите богове, които започнали нестихваща битка с Тиамат. В крайна сметка, Мардук - главният от младите богове, я убил и от двете части на тялото й направил небето и земята.

УТТА - шумерска богиня на растенията. Дъщеря на Нинсар и внучка на Нинхурсаг и Енки.

УТУ - шумеро-акадски бог на слънцето. Син на Нанн (Нанна) и брат на Инанна. Всевиждащ бог на справедливостта и истината. Смятало се, че през деня Уту пресичал небесния свод от изток на запад, а през нощта - подземния свят от запад на изток, давайки светлина на мъртвите. Негов потомък е Гилгамеш. Всички богове водят своя произход от драконска,
(змейска, или змийска) фамилия. Изследователите
считат, че змията се появява като символ и образ на
реката Нил, тъй като от птичи поглед тя наподобява
змия или змей. Тази област е принадлежала на Енки,
поради което те свързват произхода на това фамилно
име с него. Но такъв подход не обяснява защо неговият
баща АН, неговият брат ЕНЛИЛ и сестрите му
ДАМКИНА, НИНЛИЛ и НИНМАХ са от същата фамилия.

Един от празниците, които българите посвещават
на бога на небето АН е Андрей. АН-ДРЕЙ е
равнозначно на НЕБЕ-ДРАКОН. Тук драконът, или
неговите синоними змей, змия, хала, кала, дилом, сил,
силан и т.н. се явяват равнозначни на небе
(пространство). Следователно АНДРЕЙ=АН-
ДРЕЙ=НЕБЕ-ДРАКОН=НЕБЕ-НЕБЕ. Това обяснение
се подкрепя от факта, че змията е символ на
пространството. Например при маите КХАН означава
змия, вода, числото 4, но и кан (хан, цар), както при
българите. В българския календар водата е символ на
пространството. А числото 4 изброява четирите
измерения на пространството – дължина, ширина,
височина и време. Но кхан и кан също са директно
свързани с небето, защото съдържат неговото
наименование АН. Така кръгът се затваря и остава
единственото обяснение, че змейската фамилия на
„боговете” наричани анунаки отговаря на факта, че те са дошли от небето. Не е случайност, че символът на
планетата Сатурн е змия. Със своите пръстени Сатурн
силно наподобява нашата Галактика и в този смисъл
планетата е символ на пространството. Този факт е
отбелязан чрез змията.
(Не трябва да игнорираме и една друга хипотеза.
Възможно е анунаките да са гущероподобни разумни
същества.)
Както при другите богове, така и при Енки се наблюдава наличие на много имена. Това разнообразие е плод на неговата многообразна дейност сред хората.
В зависимост от конкретния случай или дейност хората
го наричат с различни имена. Ще си позволим да
посочим само някои от тях:Енки в Тората се нарича Nahash, което в превод означава този, който знае тайната, секрета или още змей, змия. В индианските епоси също има такъв бог - Кетцалкоатъл - върховният бог на ацтеките, чието име в превод значи Пернатия Змей. А емблемата на култа към Енки били две преплетени змии и този символ, всъщност, представлява точен модел на структурата на ДНК, който Енки постигнал в резултатите си при своите генетични експерименти.
Кадуцеят на Хермес, българската сурвакница и онова, което държи в дясната си ръка Архангел Гавраил е същото:


 

 1. ЕНКИ – това е първично шумерски име, означаващо „Бог на водата и земята”.
ЕН означава един, единствен, или бог. В молебените за дъжд бабите нареждат „Умрела суша за киша”. Тази молитва е отправена към
змейския бог ДУМУЗИ – Герман, който е син на Енки.
2. ЕА – „Този чийто дом е вода”. Това име на Енки е пряко свързано с обстоятелството, че той е бог на водата. Тук акцентът е върху водата.
3. ОАНЕС – „Човекът риба”. Това име отново
показва връзка с водата, но тук има акцент за човек.
Шумерите са считали боговете за небесни хора, които
се живеели на земята. Оанес е един от тях. Той е
общувал с хората и на него те дължат голямата част от
знанията си.
4. БУРУ – „Бог на дълбоките мини”
Освен всичко друго, ЕНКИ е бил покровител на
рудодобива и металургията. Историческите извори сочат, че Озирис е богът, който научил траките да правят вино. Но връзката Озирис → Енки не подлежи на съмнение. В
българския език тази божествена течност има две
имена българското буран и славянското вино. От
буран произлиза името на съда, в който се съхранява
виното – буре. Отново е налице връзката с другото име
на Енки – Буру
5. НАРАЯНА – „Онзи, който се грижи за хората”;
„Онзи, чийто дом е вода”. В непалската митология.
6. ВИШНУ=НАРАЯНА – „Онзи, който се грижи
за хората”; „Онзи, чийто дом е вода”. В индийската
митология.
7. ПАНДУ – в индийската митология.
8. ПТАХ – „Пернатият бог-птица” в египетската
митология. „Развиващият се” 
9. НУДИМУД, “създател на изкуствени неща”. В
българския език глаголът НОДАМ означава правя,
създавам
10. ИЦАМНА – „Пернатият змей” при маите.
11. КЕТЦАЛКОАТЪЛ – „Пернатият змей”
при ацтеките.
12. Български имена на ЕНКИ:
А. ЯНКУЛ – в народните песни. Планетата
Юпитер.
Б. НИКОЛА – св. Никола в православието.
В. СТАРИ ЯНО – в народните песни.
Г. ЕНЬО – Еньовден в народните празници.
Д. ЕНИ – нулевият ден в българския календар.
Е. КАРАМАН – в народните песни.
Ж.ЧОРБАДЖИЯ – в народните песни.
З. БОЯН – при волжките българи.
И. ИМЕН – при волжките българи.

Древната еврейска Тора - основа на Стария завет, се ражда от руините на Шумер и това, което се разказва в Битие е нищо друго, освен сътворението на човека именно от такива генетични манипулации. Елохимите са в множествено число и обозначават не един, а много пришълци, наречени богове. Управителят на Нибиру Ану и главният учен на нефилимите Енки решават да направят човека с определена цел - помагач в обработката на Земята и в търсенето на така ценното за Нибиру злато по нея. Името Адам произхожда от
Adamah - Земя и означава землянин. Съвременните генетици са потресени, когато са разшифровани хрониките от глинените шумерски таблички, запечатали целия процес на генетичните експерименти и сътворението на човека. За създаването на човешката раса Енки използвал ДНК на нефилими и ДНК-материал от примат. Дарвин е бил прав, но само донякъде, понеже казва половината истина. В шумерските хроники се описва как е взета яйцеклетка на маймуна и там се вгражда този ДНК материал, а самата яйцеклетка е нидирана в една красива богиня на име Нинти, която нефилимите са наричали още Мами - праобраз на всички известни думи за майка. Името Нинти в превод означава госпожа, даваща живот - асоциация с еврейското Ева. Нинти е имала дълга бременност, а раждането е било чрез цезарово сечение. Така на този свят се появил първият Адам. Във финските легенди има един главен персонаж - Богинята-Майка с името Илматар, за която също се разказва, че е имала дълга и мъчителна бременност. Алма на испански е Душа. Суфиксът -тар обозначава женски дух. Тя е наречена в епоса още богинята-творец Каве - дъщеря на вятъра и създателката на водите, алюзия на гностическата София.
Сред известните богове освен водните нефилими, към които принадлежат Tiamat, Апсу, King, Дагон, деца Ana и Tiamat: Енки и неговата сестра близначка, Ерешкигал Ningikugoy и други земноводни оцелял след Потопа имаме и земни нефилими: Ан, Нинхарсаг деца Ана и Нинхарсаг: Енлил, Ishara, Nisaba, Bau, и син на Енки и Ninhursag - Мардук и дъщеря Nisaba Nanayya Енки и по-късно става съпруга на Marduk.

От Дионис (Нимрод) Ариадна е родила четири сина. Това са същите синове, родени Demonica (Nanaya) от Ares (Нимрод). 


image

Курс по предпосвещение

Започване на духовния живот

                  


Предпосвещението
В търсене на себереализация, примането на духовен учител е фундаментален елемент. Това е първата стъпка за откриването на пълен трансцедентален подслон.
Еволюцията на бхакти йога започва с пълна сила чрез връзката с духовния учител, следвайки принципите на предпосвещението с цялото си сърце.
Бхакти йога oзначава опита да приемем подслон при безкрайния абсолют, да станем негов инструмент и да Го обичаме отвъд всичко.
Предпосвещението означава влизане в мистична школа, която е на повече от 5 000 години съществуване на тази земя. Това е дефинитивна стъпка към един чист живот на любов.
Духовният учител учи така, както той се е научил от своя духовен учител, каква е волята на Върховния и как можем да се доближим до Него. Духовният учител събужда спящото ни духовно съзнание. Пречките, които пречат на прогреса ни и успеха се премахват по милостта на духовния учител и на маха мантрата:
Харе Кришна
Харе Кришна
Кришна Кришна
Харе Харе
Харе Рама
Харе Рама
Рама Рама
Харе Харе


При предпосвещението се обещава:
1. Да бъдем стриктни вегетарианци: по пътя към умиротворението човек трябва да избягва проливането на кръв на другите. Стриктно не трябва да ядем нищо, което има лице, нито месо, нито риба, нито яйца и цялатахрана трябва да се предлага на Бога преди да се яде.
2. Да се възпява Маха Мантрата Харе Кришна, минимум 20 минути на ден (няма максимум). Чрез възпяване на Маха Мантрата всички пречки към прогреса ще бъдат премахнати и всички правилни желания ще се появят. Възпяването на маха мантрата означава да приемем подслон при Абсолюта и да Го молим за служене.
3. Да изучаваме трансцеденталните книга по прогресивен начин.
4. Да асистираме минимум по един път на месец на срещите на мисията на духовния учител; в действителност това е много малко за да се поддържа силно духовно съзнание. Общуването с другите преданоотдадени е много важно, но най-важното е да не се изгубва контакта, за да се разширява непрекъснато трансцеденталната мисия.
Изпълнявайки добре тези четири изисквания започва трансцеденталния път. Също, да се опитваме да помагаме на духовния учител, във всичко възможно, в изпълнението на неговата мисия, е най-добрата благотворителност, която съществува и акумулира сукрити.
Сукрити е силата на духовната енергия, която никога не се загубва, най-вече заради сукрити, акумулирано от предишните животи е, че ние чувстсваме привлечени към принципите на йога и медитацията.
Подготовка за откриване и приемне на нашия истински духовен учител


1. Да го търсим с цялото си сърце
2. Да се молим на бог, за да ни разкрие в сърцето истинския духовен учител.
3. Да слушаме преданоотдадените, отдадени на духовния живот, за темите за духовния учител и духовния учител.
4. Основополагащо е да си дадем сметка, че егоизмът ни дисквалифицира в духовния живот и че любовта и помощта към другите подпомагат душата и установяват връзката с бога.
5. Да отдаваме служене към преданоотдадените на Бога.
6. Да станем стриктни вегетарианци, да имаме връзки само със съпругата си и само, за да създаваме деца или ако не да практикуваме въздържание. Да оставим киното, телевизията и да използваме скъпоценното си време да се задълбочим в медитацията си и духовното си образование.
7. Да питаме смирено и да представяме всичките си съмнения пред духовния учител.
8. Да изучаваме свещените писания, които препоръчва духовния учител.
9. Трябва да разберем, че тялото и умът са временни материални обвивки на душата и нашата концентрация сега трябва да бъде към вечното.
10. Когато се чувствате сигурни, че сте срещнали духовния си учител, отнасяйте се към него като искрен ученик и го помолете да ви приеме официално като негов ученик. Истинското посвещение е в сърцето, когато чрез контактъа с духовния учител се поражда в сърцето силнмото желание да служим, това показва че сме открили духовния си учител.


Първо посвещение


Първото посвещение е посвещението в Маха Мантрата харе Кришна. Ученикът обещава на духовния учител (Гуру) да мантрува конкретен брой кръгове на своята броеница и да следва 4-те регулиращи принципа:
1. Да бъде стриктен вегетарианец (да не яде месо, риба и яйца).
2. Да не се интоксикира (да не консумира никакъв вид наркотици, тютюн, черен чай или кафе.)
3. Да не практикува хазартни игри.
4. Да няма неправомерен секс или такъв извън брака.
Също така обещавате да служите под насоките на напреднал преданоотдаден и да не събирате пари само за егоистични цели.
Посвещението е много важно, така се влиза в духовното семейството на духовния учител и се приемат важни отговорности.
Духовният учител ни инструктира как да възпяваме святите имена на бога без да извършваме 10 те оскърбления срещу тях.
Духовният учител дава на ученика броеница и троен гердан, направени от свешеното дърво туласи, което всички преданоотдадени ваишнави обожават, заради нейнате сила, която притежава да ни благослови с чиста любов към Кришна.
Ученикът отдава на учителя сърцето си и дарение, което се нарича гуру дакшин.
Това посвещение в святото име на Бога е единствения процес в тази желязна епоха на лицемерие.
Духовният учител също дава на ученика своето предано служене, а той от своя страна регулярно му отчита как развива духовния си живот и своето предано служене.
Посветените преданоотдадени, които не живеят в духовна общност (ашрам се нарича в Индия), се опитват да посвещават 50 % от времето си, енергията си и средствата си за духовното си развитие.
Връзка с духовния учител без служене на неговата мисия да помага на човечеството, е безплодна, е като да се молиш без да влагаш искреното си сърце. Човек не трябва да се приближава към духовен учител с консуматорски манталитет. Нито трябва да го доближава с цел някакъв престиж. Среща с духовния учител е най-важното в човешкия живот. За да открием целта на живота и творението, духовния учител ни представя на вечното семейство на Бога.


Второ посвещение
Когато духовния учител вижда, че някой е искрен ученик и има доверие в него, му дава второ посвещение.
Това посвещение му позволява най-свещеното нещо в човешката култура, посвещението на брахмин, слуга на Бога, отдаден безусловно на Върховната Истина.
Гуру дава на ученика Гаятри мантра и свещен шнур, учи го как да прави огнени церемонии и как да обожава Божеството на Бога. Един брамин трябва да учи и да проповядва много. Това посвещение се нарича второ раждане и може да събуди всички добри качества у нас.
Целта на духовния учител е да подготви всички свои ученици като много ерудирани брахмини, добри с всички, за да могат бързо да станат чисти преданоотдадени.


Кришна, гуру и нашата връзка с тях
Ако има име, което да посочва атрибут на Бога, това е Кришна.
В действителност, Бог няма единствено име. Да се каже, че Той няма име, означава да кажем, че никой не знае колко имена има. Тъй като Господ е безграничен, Неговите имена също трябва да са такива. Затоване бихме могли да изберем само едно име.
Бог има множество взаимоотношения със Своите многобройни преданоотдадени и със сигурност с тях Той получава множество имена. Не можем да се ограничим само с едно име.
Но името Кришна означава „върховно привлекателен”. Бог привлича всички; това е определението за Бог.


Трите аспекта на Абсолюта
Кришна или Върховната Божествена личност, „Бхагаван”, е върхът на Абсолютната Истина. Абсолютната Истина се спуска, за да бъде реализирана на три нива на реализация, Брахман, Параматма и Бхагаван.
Брахман: Имперсонален аспект на Бога. Сияние, което произлиза от тялото на Бога и от духовните планети. От тези духовни лъчи излизат индивидуалните души.
Параматма: Локализираният и осъзнаващ аспект на Върховния Бог, проявен във всеки атом и в сърцето на всички живи същества. Нарича се Четйя Гуру или духовния учител вътре в сърцето ни.
Бхагаван: Кришна в оригиналната си личностна форма. Пребивава в Голока Вриндаван или Кришна лока. Понякога се спуска в материалните светове, за да покани благочестивите души да се върнат към сладкия си дом. Господ, който живее като пастир заедно със Своите преданоотдадени, се счита за най-интимния и дълбок аспект на Божественото според Ведите.
В Брахама самхита се казва, че Върховната Божествена личност е сат-чид-ананда-виграха, формата на вечност, знание и блаженство.
Разбирането за Безличностния Брахман е разбирането на Неговото качество сат (вечност), разбирането за Параматма е разбирането сат и чит (вечност и знание). Но разбирането за Върховната Божествена личност, Бхагаван, е разбирането на всички трансцедентални качества – сат, чит и ананда (вечност, знание и блаженство) – в пълна виграха (форма).
Тези три Божествени аспекта могат да се обяснят чрез примера със слънцето, което също има три различни аспекта – слънчевата светлина, повърхността на Слънцето и самата планета Слънце. Има различни типове ученици, които се удовлетвореяват с реализиранерто на тези различни аспекти, следвайки нивата на които се намират. Слънчевата светлина, слънчевият диск и вътрешните части на планетата на слънцето не могат да се разделят едни от други и въпреки това учениците от трите различни фази не са в една и съща категория.
Кришна, Върховната Божествена личност се определя като онзи, който притежава 6 качества в тяхната пълна степен: цялата сила, слава, богатство, знание, красота и отречение.


Гуру
Искреният представител на Върховната Божествена личност е авторитетния духовен учител. Ведите ни препоръчват, за да получим трансцедентално знание, трябва да се приближим към една себереализирала се душа, да я приемем като духовен учител и да приемем посвещение от него.
Гуру е вечен спътник на Кришна, напълно отдаден на Него и Кришна се проявява у него и в неговите инструкции. Поради тази причина ученикът гледа на него като на самия Бог.
Душите се намират в несъответстваща на тяхната природа позиция тук в материалния свят, тъй като тяхната конституционална позиция да бъдат вечни слуги на Кришна. Когато човек достигне до заключението, че всичко около него е тленно и че всичко изчезва с времето, желаейки да достигне вечното щастие, той се обръща към духовен учител с желанието да запита: „кое е най-добро за мен?”.
Духовният учител е нашият истински доброжелател, тъй като той работи за нашето истинско добруване.
В Бхагавад Гита (4.34), Кришна казва:
Tad viddhi pranipâtena
Pariprasnena sevayâ
Upadeksyanti te jñânam
Jñâninas tattva-darsinah
„Опитай се да разбереш истината доближавайки духовен учител. Запитай го със смирение и му отдавай служене. Себереализиралите се души могат да ти дадат знание, защото те са видели истината.”
Абсолютът ни дава тук модел, който можем да разберем, че е има ........ източник; моделът ...................За да разбрем това ни се препоръчват 3 качества, които трябва да развиваме:
1. Пранипат, означава че трябва да се отдадем на това знание, защото не е обикновено знание, а висше знание, което се намира над нашите глави, отвъд логиката, ума и т.н.
2. Парипрашна, означава да питаме искрено и честно. Трябва да задаваме въпроси не за да дискутираме или да спорим, а всички наши усилия трябва да се концентрират в позитивна линия, за да разберем истината, без дух на съмнение или подозрение. Трябва да се опитваме да разберем тази истина с цялото си внимание, защото идва от по-висша реалност.
3. Севая – означава служене, това е най-важното. Опитваме се да се възползваме от това знание не за да получим помощ на това ниво, нито да го използваме за да живеем тук, а точно обраното, трябва да вложим усилията си, за да служим на по-висшия план. По този начин връзката с духовния учител е много истинска и изпълйнена със силна любов, както и с неговите представители.
Чрез предпосвещението се получава една лична връзка с духовния учител. Той и неговите представители са много заинтересовани да помагат на всички в техния прогрес.
Човек трябва да се опитва да направи духовния си живот по-интензивен както може. Този живот на отдаване не трябва да намалява. Малко по малко с установеност се стига далеч.Духовният учител и неговият представител винаги желаят да помагат с разговори и съвети, и всички учещи поравно трябва да се интересуват как могат да помагат на хората, които до този момент нямат духовно виждане. Винаги трябва да се опитваме да получим благословиите на напреднал преданоотдаден за нашите стъпки и важни промени в живота.
30 причини да приемем духовен учител
„„Опитай се да разбереш истината доближавайки духовен учител. Запитай го със смирение и му отдавай служене. Себереализиралите се души могат да ти дадат знание, защото те са видели истината.”
1. Защото нашите сетива са несъвършени и духовния учител ни свързва с вечната реалност.
2. Защото имаме склонността да мамим другите и духовният учител знае как да стигне до нашето сърце и да промени дефектите ни, като ни просветлява за нашия истински интерес.
3. Защото без милостта на един искрен представител на Бога, щяхме да бъдем напълно загубени под влиянието на страстта и невежеството.
4. Защото Шри Кришна, Върховния авторитет на Ведите, казва в Бхагавад Гита (4.34): „Опитай се да разбереш истината доближавайки духовен учител. Запитай го със смирение и му отдавай служене. Себереализиралите се души могат да ти дадат знание, защото те са видели истината.”
5. Защото имаме склонността да извършваме грешки и духовният учител може да ни поправя и защитава.
6. Защото сме объркани от илюзията и идентифицираме тяло и ума с истинското ни аз.
7. Защото духовния учител може да ни освободи от кармата (реакциите от нашето минало), която пречи на нашия прогрес и прави невъзможен истинския духовен живот.
8. Защото чрез отдаването на искрен духовен учител човек открива своя истински баща, приятел, доброжелател, пазител и пример, който да следва.
9. Защото духовния учител може да отговори на всички наши въпроси и да изчисти всички съмнения.
10. Защото духовния учител е представител на Бога, за да каже каква е волята Му чрез него.
11. Защото само духовния учител може да пожъне семето на любовта (бхакти) и мантрата в нашето сърце.
12. Защото да приемеш подслон на духовен учител ни дава да implica contar con una persona apta para velar por nuestro bien. Духовният учител се сравнява с капитана на кораба (нашето човешко тяло), който го води, за да пресече опасния океан в епохата на желязото (настоящата ера, пълна с лицемерие и гняв).
13. Защото искрения духовен учител ни свързва с Върховната Божествена личност Шри Кришна чрез ученическата последователност (гуру парампара), с други думи гуру винаги е учен9к на своя гуру иоригиналния гуру е самия Бог.
14. Защото под ръководството на духовен учител може да се изучат разкритите писания и да се научи скритото им значение.
15. Защото духовния учител ни инструктира за всичко като как да участваме в обожанието на божествата и всичко, свързано с извършването на огнени церемонии и ведически церемонии.
16. Защото духовния учител ни посвещава като брахмини. По милостта на духовния учител дори личност с ниско раждане може да получи огромната чест да влезе в групата на онези, които се отдават безкористно да помагат на другите.
17. Тъй като приемайки човек също става част от духовно семейство, изпълнено с интимни приятели, специални празници, духовни центрове (ашрами) и божества, които са създадени от духовния учител.
18. Защото духовния учител предава на ученика си маха мантрата:
Харе Кришна
Харе Кришна
Кришна Кришна
Харе Харе
Харе Рама
Харе Рама
Рама Рама
Харе Харе
Освен това духовния учител ни учи как да възпяваме мантрата без да извършваме оскърбления и определея какво е вътрешното настроение, за да имаме успех в практиките на бхакти йога.
19. Защото човек предлага храната си на Бога чрез духовния учител и освен това стартира всички церемонии винаги искайки разрешение от духовния учител.
20. Защото духовния учител е личен слуга на Върховния Бог и служенето на слугите на слугите на Бога е съвършенството на нашата трансцедентална школа.
21. Защото духовният учител ни помага да се формираме като ученици (брахмачари), като женени (грихасти) и отречени (саняси).
22. Защото чрез Милостта на духовния учител немият може да стане голям оратор, сакатият може да пресече планини и един грешник може да стане слуга на Бога.
23. Защото духовният учител ни инструктира как да се освободим от повтарящите се раждания и смърт. Той ни показва как да мислим за Бога във всеки един момент. Този , който мисли за Бога в момента на смъртта, се освобождава в следващото си прераждане и достига духовния свят.
24. Защото духовният учител е посветен в науката на бхакти йога и в медитацията. Той разкрива тази наука на своите искрени ученици.
25. Защото духовният учител ни спасява от материализма като ни вдъхновява да живеем прост живот с висше мислене.
26. Защото духовния учител ни помага да избегнем трите пътя, които водят към ада: похотта, гнева и алчността.
27. Защото духовният учител не спекулира; той показва истината с доказателства от свещените писания, на базата на това, което го е научил неговия духовен учител и също с потвърждението на напредналите души в процеса.
28. Защото духовния учител не налага истината; той той се представя своите инструкции и само, когато в нашето сърце се събуди благодарността и желанието на служим на Бог чрез служенето към духовния учител, ние сме готови да го помолим за посвещение.
29. Защото духовният учител представя чистотата в нашия живот. Той ни инструктира да следваме стриктно следните норми:
а. Да станем вегетарианци: да не ядем месо, пиле, яйца и риба, да не ядем чесън и лук и да избягваме продукти, които включват убиването на животни в нашия живот.
б. Да изоставим всички видове стимуланти като наркотици, алкохол, цигари, кафе, чай и др.
в. Да не участваме в хазартни игри, нито в игри, които губят нашето ценно време на човешкия ни живот.
Г. Да нямаме сексуални връзки извън брака, включения вътре в самия него. Сексът трябва да бъде само за свещенна прокреация, както Кришна посочва в Бхагавад гита.
Д. Да не печелим пари за егоистични цели.
Е. Винаги да действаме под съветите на напреднал преданоотдаден.
Ж. Да се яде само храна, предложена на олтара.
З. Да се възпяват внимателно мантрите, които получаваме от духовния учител.
И. Да изучаваме свещените книги ежедневно.
Й. Да общуваме с други търсачи на истината.
30. Защото духовният учител е като баща, който ни прощава и който моли Господ за нас. Той е по-милостив и от самия Бог, защото е изпратен от Бога, за да се грижи за всеки един от неговите ученици.
Силното привързване към духовния учител и преданоотдадените на Бога ни помага да бъдем ентусиазирани, решителни и търпеливи в духовния живот. Тази провързаност ни защитава от множество предизвикателства в света. Когато обича някого човек страда, когато той страда. Така духовната привързаност прави невъзможно падението в греховните илюзии.


Медитация върху маха мантрата
В писанията на Индия се препоръчва за настоящата ера много специален звук, великата мантра за освобождаване на ума, маха мантрата Харе Кришна.
Духовните учители споменават този звук като начин за директна връзка с Бога.
Думата мантра произхожда от сричката ман, което означава ум и тра – освобождаване. С други думи една мантра е звукова вибрация която помага да освободим ума си от влиянията и желанията към материалното. Думата маха означава велика.
Мантрата е средство, за да установим ума, да го успокоим и да му изпратим успокоение и хармония. Мантрите са като цяло извадени от свещените текстове на Ведите, Упанищадите и Пураните. Всички мантри и всички процеси за себереализация са концентрирани в Маха Мантрата Харе Кришна.
Освен това, Бог Чайтаня, се появява като юга аватар (божествена инкарнация в настоящата ера), за да донесе святото име на Кришна и да разпространи този Божествен звук. По този начин освобождава от грях хората като цяло и дава най-голямото постижение , възможността да се достигне до Голока Вриндаван, обителта на Бога. В тази инкарнация Той не убива демони – както Кришна – а по-скоро разрушава техния демоничен манталитет и ги превръща в преданоотдадени. „Просто като възпява святото име на Кришна, човек може да се освободи от всички нежелани навици. Това е начина да събудим добрата съдба и да стартираме потокът вълни на любовта към Кришна.”
Калисантарана Упанишад препоръчва Маха Мантрата Харе Кришна като най-ефективния процес за реализация на Абсолюта. Тази мантра може да се възпява тихо или на висок глас; може да се пее сам или в компания на други.
Трансцеденталната вибрация, която се установява чрез възпяването на маха мантрата е върховният метод за възстановяване на нашето истинско съзнание. Възпяването е повик към Бога и Неговата духовна енергия, за да даде протекция на обусловената душа.


Харе Кришна
Харе Кришна
Кришна Кришна
Харе Харе
Харе Рама
Харе Рама
Рама Рама
Харе Харе


Думата Харе е формата да се обърнем към духовната енергия на Бога. Думите Кришна и Рама са начини да се обърнем към самия Бог. Името на Кришна означава „най-привлекателния” и Рама означава „Върх9овно удпвлетворение”.
Маха мантрата Харе Кришна означава:
„О, мой Господи върховно привлекателен, източник на всички удоволствия, О! духовна енергия на бога; моля те, ангажирай ме в Твоето предано служене!”
Възпяването на святото име или Маха мантрата може да се прави по два начина: индивидуално – тихомълком, шепнейки или на висок глас или колективно – всеобщо възпяване, което може да бъде съпровождано и от музикални инструменти.
Когато е лична медитация се препоръчва да се възпява маха мантрата на броеница от 108 зърна (джапа), направена специално за тази цел. На всяко зърно се повтаря пълната маха мантра харе кришна.
Маха мантрата трябва да се произнася много внимателно и така както е записана. Тя се повтаря отново и отново. Оставете ума си да се изкъпе в пречистващата вибрация, която излиза от маха мантрата.
Възпяването на маха мантрата има и друго преимущество, че може да се пркатикува навсякъде и по всяко време на деня и нощта, пътувайки в автобуса или в самолета. Бог Чайтаня ни е дал маха мантрата, препоръчвайки я за падналите души. Той я дава за всички незаивисмо дали са квалифицирани или не. Единственото условие за възпяването й е да има вяра. Когато рапзолагате с 5 минути или когато сте тъжни или отегчени от нещо или някой започнете да повтаряте маха мантрата на висок глас или на ум и незабавно ще се отдалечите от севтския шум и мислите ви ще се изяснят.
Възпяването на святото име на Бога не е само акт на вяра и надежда, но също научно действие, чрез което се свързваме автоматично с Абсолюта. Чрез този контакт човек се пречиства.
Когато съществува контакт между две субстанции, върховната винаги има влияния върху по-низшата и чрез този контакт по-низшата субстанция асимилира и приема характеристиките на висшата субстанция. Възпявайки святото име на Бога чрез контакта усвояваме духовните качества на Абсолютната Истина и тези качества са чисти.
Казано с други думи възпяването на святите имена на Бога означава да се общува директно с Бога. И когато човек общува с Него, получава божествени качества и когато напълно се изчисти става спътник на Върховния Бог. Възпяването на маха мантрата Харе Кришна дава следните ефекти:
1. Пречиства сърцето. Сърцето е като огледало, което е покрито от прахта на нашата умствена система. По този начин не можем да видим ясно и съветът на Ведите няма да може да се отрази там, както трябва.
Нашите ограничени, ефимерни и организирани желания се считат за прах и нашия ум и сърце са покрити от слоеве и слоеве от този прах. Така не можем да видим нещата по подходящ начин; те не могат да се отразят в ума по правилен начин, зашото е покрито от ограничените желания на този материален свят.
2. Загася огъня на материалното съществуване в гората на повтарящите се раждане и смърт, трансформирайки съзнанието от материално в духовно.
С първата стъпка се пречиства интелигентност, с втората мантрата ни освобождава от трите страдания:
· Страданията на тялото като менталните притеснения и болести
· Страданията, които идват от заобикалящите ни същества дали животни или хора, насекоми и много други живи същества.
· Нешастията от природни катастрофи.
3. Донася истинско щастие. Позволява ни да вкусим най-висшия нектар на всяка стъпка, което е истинското съкровище за душата. Маха мантрата събужда вътрешните ресурси на себето. И най-накрая постига Према или Божествена любов.
Тъй като сме живи души на духовната природа, от една страна сме същества, осъзнати за Бога, но заради връзката си с материята от незапомнени времена нашето съзнание е изменено от материалната атмосфера.
Тази атмосфера, в която действаме се нарича Мая или илюзия. Мая означава това, което не е. И от какво се състои илюзията? В това, че всички се опитваме да обича,е материалната природа, докато в действителност влизаме във владенията на нейните сувори закони. Ако един слуга се опитва изкуствено да имитира всевишния, това се нарича илюзия.
Опитваме се да есплоатираме ресурсите на материалната природа, но реално се оплитаме всеки път повече в нейните сложности. И така въпреки че сме отдадени на тежка борба да завладеем природата, сме се превърнали в зависими от нея. Тази илюзорна борба срещу материалната природа може да се премахне незабавно, ако възстановим вечното си съзнание за Кришна. Възпяването на Харе Кришна е трансцедентален процес, за да възстановим това оригинално и чисто съзнание. Чрез възпяването на тази освобождаваща вибрация можем да пречистим сърцата си от замърсяванията.
Възпяването е звукова вибрация, която произлиза от духовния план и като следствие от това превъзхожда всички по-низши състпояния на ума – говора, сетивността, менталното и интелектуалното. Не е нужно затова да разбираме езика на мантрата, нито е необходима каквато и да е умствена спекулация, нито някакъв интелектуален план. То е автоматично, защото идва от духовния план и за него всеки може да участва във възпяването без да се изисква предварително качество.
Широкото повтаряне на маха мантрата установява обща практика на различни духовни нива: общото чувство, което се споделя и характеризира общото възпяване издига нивото на съзнанието на участващите и стимулира формирането на дълбоки духовни лъчи в конгрегацията. Както индивидуалните личности, така и групите получават благотворно влияние от действието на възпяването, тъй като издига ума до ниво на отдаване, което го подготвя за медитация.
Пеенето в моментите преди рецитирането на Маха Мантрата в медитативно настроение създава един прост метод и ефикасен, който канализира негативната енергия в правилна посока, защото всички песни са експанзии на маха мантрата. Много хора в началото се чувстват странно или неудобно да започнат своите упражнения по възпяване, но скоро, личности от различен тип и много различни настроения, намират себе си чудотворно трансформирани от тази опитност; защото е нещо, което изисква много малко усилие и дава голяма промяна. Няма нужда човек да е нито голям певец, нито медитатор, за да изживее топлината и любовта, които идват от възпяването на прости фрази с предан характер.
Маха Мантрата Харе Кришна може да се възпява във всеки един момент, на всяко едно място и при всякакви обстоятелства. За това се препоръчва да се практикува и да се произнася Маха Мантрата, защото нейният трансцедентален звук е свързан неотделимо с това, което тя представя.

Живеем в зловеща система, създадена от психопати


image

Всички нива на управление неизбежно се заемат от психопати, тъй като те нямат никакви морални и етични ограничения в стремежа си да достигнат до самия връх

Зад външното безумие на съвременната ни история, в действителност стои безумието на психопатите, които се борят да запазят своята непропорционална власт, докато ние се държим като стадо овце. У психопатите по рождение липсват всякакви чувства на угризение и емпатия и този дефект се потвърждава от сканиране на мозъка!С тази статия има важна информация, защото благодарение на нея най-накрая всеки можах да намери убедителен отговор на въпроса, оставал без отговор за дълго време:
Защо на планетата, въпреки големия брой интелигентни и добродушни хора, има толкова много войни, страдания и несправедливост? Какво ли не креативни планове, религия или философия не се са опитвали да изпълнят най-големите мислители на нашата цивилизация – изглежда, че нищо не е в състояние да подобри нашето положение.Този модел се повтаря отново и отново в цялата история на нашата цивилизация. Отговорът се крие във факта, че нашата цивилизация, каквато я познаваме – е до голяма степен създадена от психопати.

Без изключение, всички цивилизации, включително и нашата, се основават на робството и масовите убийства.Психопатите са изиграли огромна роля в развитието на нашата цивилизация,тъй като те са тясно свързани с лъжи, убийства, измами, кражби, изтезания и манипулиране и причиняват огромни страдания на другите, без никакво съжаление. Своето собствено чувство за сигурност те поддържат с помощта на своето господство.
Създателят на цивилизацията, първият племенен вожд, който успешно е промил мозъците на армията от контролирани убийци, най-вероятно е бил родЕн психопат. След това съдбоносно откритие,че другите хора са готови да се подчиняват на авторитети, психопатите започват да използват това мощно преимущество срещу нормалните хора в тяхната борба за власт.
Зад безумието на новата ни история в действителност стои безумието на психопатите, борещи се да запазят непропорционалната си власт. И докато властта им е обект на все по-голяма заплаха, психопатите стават все по-отчаяни в опитите си да я задържат. Ние всички сме свидетели на обожествяването на свят, в който са свързани помежду си престъпни картели, стоящи над нашето общество и над закона.
През последните 50 години, психопатите имат практически пълен контрол върху всички структури на властта.
Ако внимателно се вгледате в политическата сцена, ще откриете, че без значение колко са незаконни действията на политиците, никой не е в състояние да ги изобличи напълно. Всички така наречени скандали, всичко, което трябва да доведе до оставката на някое правителство – това е просто един фарс, разиграван за обществеността за да бъде отвлечено вниманието, с цел да я принуди да вярва, че демокрацията все още работи.
Един от най-важните аспекти на въпроса за това как една група от патологични индивиди е в състояние да завземе властта в обществото, е податливостта на манипулиране на индивида. Според Лобачжевски делът на психопатите в нашето общество е 6% – 1% вродени психопати и до 5% вторични психопати или социопати. Психопатите по рождение са в центъра на системата. Останалите образуват второто ниво на йерархията в системата за контрол на психопатите.
Следващото ниво на йерархията на тази система се състои от хора, които не са родени психопати, но са били обект на влиянието им за дълъг период от време (тежки семейни проблеми или социално въздействие), или поради слабата си психика сами са решили да имитират поведението на психопатите за собствените си егоистични цели.
Според Лобачжевски тази група обикновено е 12% от населението. Значи – около 18% от населението участва активно в създаването и поддържането на режима на патократите: 6% са патократичен елит, а останалите 12% – новоизпечена буржоазия, която ползва специални икономически привилегии. След като осъзнаете истинската същност на психопатичното влияние върху нашето общество – безскрупулно, безсъвестно, егоистично, студено, лишено от емоции и от каквито и да било морални и етични норми – ще ви обхване ужас, а в същото време много неща ще придобият повече смисъл. Нашето общество става все по- бездушно , благодарение на бездушността на хората, стоящи на върха му, които са напълно лишени от съвест.
В книгата си Политическа поерология Лобачжевски обяснява, че клиничните психопати се ползват от своето превъзходство дори в ненасилствено съперничество с цел достигане на все по-високи нива в социалната йерархия.Психопатите могат да лъжат безсрамно (и да издържат теста на детектора на лъжата, който измерва нивото на стрес), така че те могат да кажат всичко, което им трябва, за да постигнат целите си. Така например, явявайки се пред съда, психопатите могат убедително да лъжат с невинно лице, докато съвестта на техните психически здрави опоненти не им позволява да говорят нищо друго освен истината. Затова често се случва така, че един съдия или заседатели са на мнение, че истината трябва да бъде някъде по средата, и решават в полза на психопатите.
Неизбежно следствие от това е, че всички нива на управление в крайна сметка се заемат от психопати. Тъй като на психопатите са чужди каквито и да било ограничения в стремежа има да достигнат до самия връх, защото те наистина са патологични личности.
Хората ги разваля не властта, а патологичните личности, стремящи се към власт.

Как можем да различим психопатите от нормалните хора?

Как изглежда истинският психопат?
Такъв опасен въпрос рядко се задава. Причината за това се крие във факта, че често погрешно бъркаме понятията „здрав“ и „нормален“. Психологическото разнообразие от хора – е ключът към здравето на човешката раса. Нормалност сама по себе си не съществува, защото здравите хора постоянно се развиват отвъд приетите норми. Тероризмът, който търси навсякъде всеки, който не отговаря на стандартите, – не е нищо друго освен лов на вещици или инквизиция. Ние не трябва да забравяме, че психопатичните елити осребряват тези драми и измъчват жертвите си толкова дълго, докато те не признаят престъпления, които те никога не са извършвали.


https://pp.vk.me/c314419/v314419629/619b/MBCIPtFcFr8.jpg


Съвсем наскоро църквата и държавата имаха постоянен поток от приходи и земи от преследване на вещици и Инквизицията. Това продължава и днес – в 21-ви век.

В продължение на десет поколения европейци ловът на вещици е често срещано явление. Не позволявайте на този кошмар да се повтаря отново. Тестването за нормалност може да се изврати. Нормалност не съществува, но има съвест.
Имаме достатъчно доказателства в подкрепа на теорията, че тези психопати са резултат от физическо насилие в детството. В същото време имаме достатъчно емпирични доказателства, които предполагат, че психопатията е причинена от генетични фактори.Според разследвания на Бил-Клинтъновото минало в печата, бившият президент е сексуално повреден от своята майка. Още от ранна възраст тя го експлоатирала за любовни игри.

image

Соломон беше негър


image                    

АВТЕНТИЧНИТЕ ЕВРЕИ в Стария Завет бяха Негри от Етиопия. Соломон (в ляво), презентация на Храма и на Пророка Малахия, детайл от predella на Maesta "на Duccio олтара в катедралата на Сиена, 1308-1311, с Duccio ди Buoninsegna (около 1255 - преди 1319), темпера върху дърво, 212 Ч 425 cm. 


СОЛО-МОНО 


 

 Руска икона, изобразяваща цар Соломон като негър Етиопския GE-EZ език е "Палео-ИВРИТ" Първо : финикийски език е Българо-арийски (виж приложената снимка на азбуката и на финикийска принцеса, цялата покрита със свастики).

 

 Второ : семитското езиково "Ge-EZ" е написано на иврит в финикийски. Племето на Сет на Горен Египет (Северна Етиопия и Судан), който също се нарича племето на Юда, генеалогията му директно от цар Соломон, и твърди, че е едно и самото племе е в притежание на Ковчега на Завета. Съществуват версии на Стария Завет, написани на Ge-EZ. Така че, Етиопското племето на Сет / Юда, като потомци на истинската негроиден евреите на Стария Завет, все още говоря Ge-EZ.Финикийската азбука пък е наследник на ашуйската. А старите Ашуйци (Ахейци) са древно- Българско племе от североизточното причерноморие,които пишели с помощта на праисторическите древно- Български руни, намиращи се със стотици на Балканите, които са прародина на всички древни и днешни Българи. Ахей и Пеласг са братя  

 Трето : така наречената "Палео-иврит" (наречен така от ашкенази фалшиви юдеи, които са турци или хазари), или най-древния иврит е написано на иврит т.е. с финикийска азбука;ЗА АЗБУКАТА НИ И ОТ КОГА Е НАША!

 
Финикийската азбука, която от своя страна идва от светло кафявите-арийски(тракийски) руни.

 

Т. нар. "Палео-еврейски" - иврит, записан на финикийската азбука.

 


 "Genesis" на етиопската език Ge-EZ и в дясно глаголица Четвърто : каква е междинна връзка между финикийски / Българо-арийски "иврит" или Палео-иврит и Arameic / асирийски иврит (етиопски варвари не са имали техния писмен език, а се използват азбуката на нахлули земи, или на земи, където те са били роби - за създаването им писмен език ). Пето: На територията на Палестина, има само няколко артефакти от така наречената "Палео-еврейски" - иврит, написани с Българо-арийска азбука. Заключение: семитският Ge"ez език е този междинен линк между финикийски / българо-арийска азбука и изкуствено създадената "Класическа" азбука иврит . Това доказва, че Ge"ez е в действителност "Палео-еврейски" език, от която се появи на "Класика" на иврит. Но Арамейските и асирийски азбуки, които са използвани от "Класика" на иврит, също са се развили от нашата българо-трак*ар*ийска- финикийската азбука. Отново, т. нар. "Палео-еврейски" не се намира в Палестина. Тези няколко реликви, за които е установено, не може да бъде убедително, каза, че принадлежат към езика иврит. В същото време, ние ясно да видим Ge"ez като междинно звено между финикийски и на езика иврит. Присвояването на нашата българо-арийски азбука от неграмотното негроидно племе на Сет / племето на Юда от Горен Египет е ясно доказателство за неспособността им да развиват своя собствен писмен език. Според генетични изследвания, Ashkanazi евреи (които са отговорни за расизма и нацизма ) имат майчината ДНК от бели европейци и бащинска ДНК от турци. Те не са семити - те са турци (Хазари), и са азиатски (монголои). Те не са евреи, според собствените си критерии. Те прегръщат юдаизма в средата на 8-ми век, и нямат нищо общо в исторически, така и расово с истинските негроидни евреите на Стария Завет. Присвояването на нашето българо-арийско наследство (включително и нашата българо-арийски азбука) от днешните фалшиви Хазарски турци, руснаци и други монголоиди, които се представят като "евреи" е равна по неморалност по своята същност на това, което беше направено от Якоб в Стария Завет, когато той е откраднал от по-големия си брат Исав правата на първороден син чрез лъжи и измама (правата да наследи потомствено наследство).

 
 палео-иврит използва арийските руни

АЛАНО-ПРАБЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ ЧИЕ Е ПИСМОТО ЛИНЕАР Б? Славянското руническо писмо е сравнително късно по произход, не по-ранни от 10 в. В.А.Чудинов прави обстоен анализ на тези надписи и стига до логичния извод, че западните славяни са заимствали руническата писменост от съседните германски племена, като са видоизменили някои от знаците. Арнкил и Клювер доказват че първоизточника на западносланското „вендско” руническо писмо, е датската версия на „младшите руни”. Въпреки „къртовските” опити на различни руски панслависти, както и въпросния Валерий Чудинов, да докажат наличието на древнославянско, доглаголическо писмо, при южните и източните славяни, до сега, следи от самобитна древна писменост не са откиравни. А.Платов прави обобщение на тези надписи и въстановявава тази германо-славянска руническа азбука.
 

 Сет е Богът на пустинята и смъртта, Бог на Горен Египет. Ето защо истинските негроидни евреите на Стария Завет от Горен Египет наричат ​​себе си не само като "племето на Юда", но също и като "племето на Сет", и това е защо гръцката дума "синагога" е в действителност "Къщата на Сет" на иврит. Сет се произнася също Sata или Сатана. Ето защо Христос казва, че богът на евреите е Сатана (Sata или Сет, богът на смъртта) / Сет - бог на пустинята и смъртта, Бог на Горен Египет. Така автентични Негро евреите на Стария Завет от Горен Египет наричат ​​себе си не само "племе на Юда", но също и "племе Сет," и затова гръцката дума "синагога" наистина е "Дом на Сет" на иврит. Сет също написани като Сатана или Сатан. Ето защо Христос казва, че Бог Iudieev - Сатана (Сатаната или Set, богът на смъртта).

 

 Етиопци са Божиите избрани

 

 Ватикана копира униформата на африканските чернокожи

 

 Queen Makida - негроидната съпруга на цар Соломон

Madona с негроид - най-древния образ на Мадоната

irenecaesar.wordpress.com/2014/01/15/freemasons-and-templars-build-the-temple-to-the-negroid-king-solomon/                             

Ras Birru Wolde Gabriel незаконен син на император Менелик II(кръвна линия със Соломон II )-Етиопия. И ДНК връзка с Еди Мърфи 

                 

Комедийният актьор Еди Мърфи и неизвестен мъж, вероятно жител на някой южен американски щат  


> The Most Beloved King of Ethiopia Minelik II , the founder of Addisababa

Нужен е религиозен анализ, който ще преповтори горното сравнение на азбуките. Макар че какво е религия без писменост? И това не става, защото продължава да важи задачата успоредно с унищожаването на Християнството /и на Исляма му готвят края, но на по- нататъшен етап/ с всички сили да се пречи на възражването на най- старата религия - Зороастризма. А ние трябва да се върнем там, преди богомилите, за да почерпим сили за възраждане от което всички ще спечелят /е, с изключение на претендиращите за изключителност и богоизбраност, която не им се полага/ Ама тогава на някои ще им се наложи да се откажат и от майките си....

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ ЧОВЕК - КЛОНИНГ