петък, 9 октомври 2015 г.

МИСТИЧНИЯ КОСМОС/Kартография Калачакрa

     
                                                                                                                               Един от най-интересните примери за картографията на фините реалностти е описана в будистката традиция. Ние ще разгледаме два варианта, един по-ранен, се дава в индийския текст Абхидхармакоша написан от Васубандху в сл 4-5 век. Друг, по-скорошен,е свързан с традицията на  тибетската Калачакра тантра. Интересно е, че в тези древни концепции за пространството картината в много отношения е забележително подобна на космогонични концепции на модерната физика. Това многообразие от светове, субективност и виртуално възприемане на картина на света. Това красиво е казано в Калу Ринпоче:

"Всяка една от тези различни космологии е абсолютно вярно за същества, чиято кармична проекция ги кара да възприемат тяхната вселена по този начин. Има някаква, относителност в пътищата на възприемане на света. Това означава, че всички възможни възприятия на всяко същество в шестте сфери на самсарическо съществуване ... са въз основа на кармичните нагласи/кармичен вятър/ и степента на индивидуалното развитие. По този начин, на относителна ниво всяка космология е валидна. Но в окончателна/максимална степен, никоя космология не е вярна 
абсолютно. Тя не може да има универсален ефект, имайки предвид различните обстоятелства са различни същества. "

Абхидхармакоша
Както казахме, времето в източните традиции има цикличен характер. По този начин времето е организирано и  в Абхидхармакошa и Калачакра. Единствената разлика е, че според Абхидхармакоша, след фаза на унищожаване на всички първични елементи изчезват безследно, а според Калачакра остават атомите на празнота  формиращи структурата на пространството. Следващият цикъл започва с появата на силен кармичен вятър. Т.е. действия, мисли и действия на същества, които са живели в предишния цикъл, което води до невероятно силни ветрове духащи в четирите посоки на пространството. На съвременния език, след края на следващия цикъл унищожени всички форми на вещество, и материя, но част от информацията остава (колективната карма). След това тя се превръща в плод, зародиш, бинду, подбудителен фактор на следващата вселена. По този начин, силните пориви на кармичния вятър изпълват пространството проявявайки атомите на празнота, а след това те предизвикват появата на атома на вода и образуване на облаци. Водата от облаците образува гигантски водни цилиндри, които са в основата на отделните светове. След това силните ветрове предизвикват кондензация на вода и появата на земния елемент, от който се формира гигантски златен диск на земята. И след това в центъра се появява четириъгълната планина Меру, от двете страни на която има 4 тераси. Тази свещена планина се състои от най-чистите елементи: злато, сребро, лапис и кристал. Той образува центъра на всяка част на света със своята божествена йерархия, слънце, луна и звезди, демонични пластове/слоеве (виж фиг. 33).Според древни будистки текстове, в момента на възникване на Вселената в началото на следващия цикъл се формират безброй светове (поне стотици милиони). И всички те имат сходна структура с Mount Meru и всички останали атрибути на реалността, които ние ще обсъдим по-късно. Около Mount Meru образуват седем планински вериги, състоящи се от злато. Освен това, всяка верига има квадратна форма и е по-висока колкото е по-близо до Меру (ако се движите от центъра, на височината на всеки следващ планинска верига е два пъти по-ниска). Пространството между тях се пълни с вода изливаща се от облаците, и се образува морета, всички те се наричат вътрешен окean. A огромно пространство от външната билото към краищата на горната златния диск на земята, също се пълни с вода и образуват много солено Велико външно море. Краят на златния диск на земята е ограден с осем горни стени, състоящи се от желязо. Във вътрешността на външното морето плуват 12 континенти, групирани по три в четири основни географски области. Средна южния континент на Джамбудвипа (Jambudvipa) е светът на хората и животните - Земята. Но ние не трябва да забравяме, че се занимаваме с финна картография затова геометрия на земята в този образ е може да е доста различна от обичайната ни география. Над най-високота горна стена, на около половината височина до Mount Meru са поставени орбитите на слънцето и луната, въртяща се около него. Горната част на планината Меру е плоска и е с квадратна форма. На него, в центъра на площада е град Садарсана, от своя страна, в центъра му е двореца на владетеля на 33 основни богове на реалността. Градът вече се отнася до последната реалност и се смята за първия слой от небето. Може би някои от легендите на Шамбала са свързани с този град. Над върха на планината Меру са концентрично разположени пластовете от най-високата финна реалностт - 25 небеса или убежища (vimana). Колкото по-висок слой, толкова по-чисто съответстваща реалност, така че е по-тънък и по-широк и по-голяма от разстоянието между съседните слоеве. Първите четири слоеве се отнасят към реалността на страсти и желания (тя принадлежи на всички светове и се намира по-долу). Следващите 17 небеса носят име на  реалността на формите, т.е. техните съставни обекти и субекти имат определени форми, но не са обвързани с желанието и страстта. И последните 4 небеса принадлежат към реалносттите, нямащи форма, т.е. към  висшия Информационен план, ...най-високата равнина на нашата вселена. Естествено, всичката тази космическа йерархия се намира в многоизмерено пространство и снимки на планината Меру, планински стени, океани, огромни цилиндри с първични елементи, основните метафори са проектирани само по някакъв начин да се структурира изключително сложни образи на многомерен свят. Но най-важното, тези образи ни позволяват да се получи едно лице референтна рамка във фините странстванията, за да се създаде един вид многомерни карти на реалността. Както в повечето други езотерични традиции в будизма демонични светове са под земната реалност, под континента Джамбудвипа и образуват 8 топли и 8 студени ада. Разбира се, когато казваме "горе" или "долу", не трябва да забравяме, че ние оперитаме с образи на многоизмерна реалност. И вертикалната ос е свързана с 4-ти или п-но пространствено измерение, по което е расположена гората Меру. Така че не очаквайте да намерите, света на боговете в небето и ада под земята или да намерите Шамбала някъде в изгубените долове на Хималаите.

Калачакра тантра

Малко по-сложна организация на будистката вселена се описва в традицията на тибетската Калачакра тантра. Като цяло, тя съвпада с картографирането на Абхидхармакоша, но има някои важни разлики. На първо място, според Калачакра след завършването на поредната епоха атомите на петте елемента не изчезват напълно, а са изключени/разединени, преминават в едно хаотично състояние и се смесват с космическите атоми. Естествено, когато тибетците говорят за атоми, те ги поставя в малко по-различен смисъл от съвременната физика, което означава нещо по-подобно на елементарните частици. След това, под влияние на запасите от колективната карма, те започват да образуват нови комбинации, последователно образувайки петте основни първоелемента. На първо място, под влиянието на кармата комбинирате атоми първичния елемент на въздуха и има силен вятър. Той, от своя страна, се свързва атомите на огън и да започне електрическите разряди на мълнии. След това водата се образува и започва на дъжд, след това дъга нови доказателства за появата на основният елемент от атомите на земята. Постепенно все по-дебела, те водят до образуването на земята. Но атомите в пространството или празнота изпълват всичко около формиране геометрия на физическото пространство. Според  Калачакра космоса на всеки свят също оформя около Meru. Въпреки това, за негова основа служи не цилиндър, а  четири гигантски диска съответстващи на първичните елемента (вж. Fig.34 и 35). Най-ниския се състои от основният елемент,  въздух и има най-голям диаметър, следващ е образуван първоелемента огън. После идва водата, а в горната част има малък диск на първичния елемент земя. На нея стои и планината Меру. Въпреки това, тя има закръглена, конична форма и се стеснява към основата. Около нея са шест планински хребети, които са концентрични кръгове. Между тях са шест океана.През последното билото на външната страна на диска на земята, както и в  Абхидхармакоша има 12 континенти, три във всяка от четирите посоки. Въпреки това, в този случай те се намират на сушата и не плува в океана. Южният континент Middle Earth съответства на реалността, в света на хората и животните. По света хората карат земята е светът на Асури и след Naga (змийски-подобни същества). Долната половина на диска на земята и трите долни диска са хранилища на адските реалности, колкото по-лошото, по-ниско разположени (вж. Фиг. 35). Всички те се наричат мрачна реалност. Меру се намира над най-горните слоеве на висшата реалност. Първите пет съответстват на  небето на Боговете,  реалността на желанията (страсти). Тя включва още по-ниски светове до света на нагите. Още по високо са 16 небесни същности с тела от светлина, те съответстват на реалността на формите. И последните четири небеса формират реалността, лишена от форма. Всички тези небеса генерират геометрията на пространство, с форма на човешка глава не видимо от обикновения човек. По този начин, космоса на  Калачакра е като човешко тяло с краката в долната част на диска и глава над планината Меру. Това подобие играе много важна роля в практическите ритуали на Калачакра. В средата на Меру се намират 12 "вятърни пътеки", в която планетите се движат. Те образуват форма, подобна на обърната кошница, или чадър. Обикновено, в традиционни тибетски мандали пътеките на вятърът изобразявани в плосък вид, както те ще изглеждат, погледнати отгоре. На фигура 35 се показва тяхната триизмерна компютърна репродукцията . Системата Калачакра описват 10-те планети, образуващи 5 чифта Луната и Слънцето, Раху и Калагни,  Меркурий и Марс, Венера и Юпитер, Сатурн и Кету. Обикновено, пътеките на вятъра, са свързани с движенията им, както и с фазите на Луните, Слънчеви цикли, и 12-те зодиакални съзвездия. Картография и Абхидхармакошa Калачакра става на базата на най-големите начални обредността са отразени в оформлението на храмове, манастири и ступи (45, 50). Така че в Тибет всички те обикновено се строят по образа на триизмерната мандала или картата  Калачакра (вж. Фигура 35). Същата геометрията е в основата на множество плоски и обемни мандали. От тях, може би най-известната  е  мандала Калачакра, която съществува както под формата на ръчно рисувани изображения, така и като пясчник мандали създадени за даден ритуал, а след това унищожавани без следа (45). Във всички тези случаи се използва принципа на подобието на свещената обекта и неговия образ, привнасящ свещена/сакрална енергия и хармонията на Божествения Космос в храма, ступа, или мандала. И разбира се нивото на привнесената енергия зависи от точността на изображението, верността на изображението, правилноста на провеждането на специалната обредност, духовна сила и чистота на участващите монаси и лами.
Шамбала

Говорейки за Калачакра картография човек не може да остане в Шамбала, историята на която стана изключително популярна в страните от Западна Европа. Трябва да кажем, че легендите за този рай на земята, мистичния град достъпен само за чистите духом е  познати на почти всички народи на нашата планета. В Китай това е континента на съкровищата, в Кашмир Неунищожимия континент Ваджр, в Непал Земята исполняваща желания и т.н. В Русия този Град Китеж и Небесния Ерусалим, и Беловодье,  изброяването на имената ще отнеме няколко страници. Всъщност името Шамбала  дойде в Индия от Тракия от Индия в Тибет заедно с будизма, и едва след това от там се завърна към Европа. В добуддистскоата тибетска Bon традиция, има много легенди за това загадъчно място, където е наречена "Ол мо лунг ринг", и се описва като един квадратен оформление с главния храм в центъра. Това кара някои асоциации с града Садарсана  на върха Mount Meru. Може би, Шамбала да е една от най-фините проекции на този град на боговете. Едно от най-пълните описания на Шамбала в Калачакра Тантра. Факт е, че в съответствие с будистките източници това учение е приет директно от Шамбала. Според една легенда будистки йоги в 927 е преминал към Шамбала, и там получил посвещение в Калачакра. Той е донесал тази система в Индия, откъдето тя скоро стигнала до Тибет. Според идеите на будистите Калачакра тантра е предадена от Краля на Шамбала Сукандра на  историческия Буда Шакямуни. Тази мистична страна е заобиколен от пръстен от планини и ледници и се намира на изключително голям лотос цвете с осем листенца (вж. Фиг. 36). На всеки такъв венчелистче, промивано с вода, се намират 120 милиона души. Всеки 10 милиона формират административна единица (в тибетските карти тя се изобразява като дворец).В центъра е нейната столица Shambhala Калапа, девет етажна дворец в центъра. Тя е с квадратно оформление с четири входа и е заобиколен от три кръгли стени. В него е голям триизмерен Калачакра мандала (45). Като правило, проходите към Шамбала се появяват в места, на сила, което е типично за хиперпространствени тунели. Тибетците вярват, че проходите в него са на север и северозапад от Хималаите. Според Рьорих, един от тези пасажи е на територията на Русия в областта на Белуха на Алтай. Има доста легенди, описващи появата на такива иномерни градове и в други области на Русия: в района на Жигулевската планина на река Волга, в района на езерото Байкал, за северните Урал, в някои райони на Далечния Изток.

Отражения

Много интересна метафора, свързана с концепциите на Абхидхармакошa Калачакра е идеята за отраженията. Безусловно, в неявен вид присъства в различни езотерични традиции, но, може би, възможно най-разбираемо за европейско мислене, е формулирана в един фантастичен роман на Р.Желязного "Хрониките на Амбър". Същността му се състои в това, че Вселената е изградена на принципа на самообслужване подобни структури, фрактал или, по-просто, холограми, кукли, матрьошки. От тази гледна точка, има известен център, прототип, а всичко останало е по-малко, достоверно копие, отражение. От тази гледна точка, всяка от шестте самсара светове, включително Шамбала, се явява отражение на града Садарсана намиращ се на върха на планината Меру. По същия начин, аналогично всяка страна на нашата планетата, всеки щат е нейното по-малко достоверно копие. Въпреки това, колкото по-далеч от източника, толкова по-голямо изкривяване по отношение на оригинала и по-голямата дисхармония, хаос и зло. Така че едно от предизвикателствата на религиозната практика е да се възстанови оригиналния близостта до Божественото в нашата земна реалност. Именно за това се строят храмове, рисуват се  многобройни мандали и янтра, издигат се ступи, въртят се мантра колела. Всички те работят като многочислени врати, брави, които отварят пътя за Божествената енергия в света, и намаляват дисхармонията между небето и земята. Аналогично отражение на  геометрията на висшата вселената е нашето тяло. Ние вече говорихме за сходството/подобието на космоса Калачакра и човешкото тяло, неговите енергийни центрове - чакрите. Начинът,  да се постигне хармония в личен план, в телесната ни мандала също се крие в премахването на нарушенията по отношение на оригинала, висшите светове на върха на планината Меру и цялата вселенска Калачакра като цяло.                                                                                                                                                                                                               http://www.shalagram.ru/knowledge/mysticcosmosrus/mystic_cosmos_chapter6.htm                                             

Няма коментари:

Публикуване на коментар