събота, 24 октомври 2015 г.

Дракона Исус Навин спира слънцето

Тъй като "нав" е света на мъртвите, тогава ние говорим за Иисусе Навин = "Иисус, човекът от Navi." Т.е. за Исус, "освободен от мъртвите" за фалшиво възкресение на разпнатия дракон змия Хор-Христ, чието име на иврит звучи като "Yehoshua/Иехошуа бин Нун", или "Yehoshua син на луната", като "бин" - това е "син" и "Нун" - древния бог на Луната. Тъй Joshua - нов Исус уж възкръснал от мъртвите Ар, явяващ се "син на Луната" или "Нибиру", за това "Нибиру" е луния-бог Мардук, "бог на смъртта", което астрологически съответства на Луната като космическо тяло, сателит на Земята . В действителност, в речта-Ra думата се изписва така:

Нибиру = На_Ба_Ар (-у) – «човекопротивник (На) дух (Ба) Ар (-а)».

Както е известно, дух Ар (-а) е Йис_Ар = «Изр» - едната от двете съставляващи, е именно не-чист ипостас на «черното слънце» Ар (-а).

С други думи, вавилонските текстове, говорещи на Нибиру, всъщност първоначално имат предвид не същия-ипостас "черното слънце" Aра, а именно, духът му Yis_Ar/Йис_Ар затворен в кухата Луната. Неговото въплъщение в лицето има "Мардук" = новия Aр = Наби Ar = "Нибиру". Ето защо "бог" Мардук е астрологически планета "Нибиру", което означава, че е Луната. Наистина, арианите- се покланяха на Лунния полумесец - общ символ на Arian. Това означава, че в астрологически смисъл Нибиру - е Луната. Имайте предвид, че терминът "Нибиру" съответства на невъплътения Мардук, не-чисто въплъщение на Aрa, разположен вътре в кухата Луната. Въплътен като Мардук (т.е. същества, възкръснал) по правилата на речта Ра съответства на езиков антипод (както плът - това е различно вещество по отношение на дух). След това:
Нибиру (не-сущий(не-чист) дух) <= а-Нибиру (сущая(ефирна) плът) = Ан_Эбер (-у),
где Ан_Эбер (-у) – «стана човек (Ан) въплътен (Эб) Ар», или «Эвер стана човек».                                                                                                                                                                         
Да напомним, че според Библията именно от Эвер са произлезли евреите. Вярващите в не-чистия дух Нибиру хора в древността формирали области, в които властта принадлежеше на "бога на смъртта" Мардук. Тъй, както видяхме по-горе, в арианската доктрината Мардук е духът, въплътен в Исус, тоест, в "новия Исус(посветен)" и както се твърди, възкръснал от мъртвите след разпъването му, истинските древни източници сочат, че свещеният символ на Нибиру е крест. Смята се, че Нибиру е дума, която означава "място за срещи" в акадски включително обозначава област, където имаме вяра в бъдещото въплъщение на Aрa, като по този начин са вярвали в обединението, тест "в срещата" на чистия ипостас Ка_Ар(-а), с не-чистия ипостас Yis_Ar/ Йис_Ар в съответствие със следната формула:                                                                             
                                                                                                       Ка_Ар + Йис_Ар = (Ка + Йис)_Ар = Ка_Йис_Ар = «Кесар» = Касар = Хазар.                                                                                                                                                             Получихме, че "Нибиру" е термин, който във Вавилон обозначавали небесното тяло Луна астрологически, свързано с "бога на смъртта" Мардук. Същата дума за титлата на Marduk, т.е.Навий_Ар = "Нов Ар" и територията, на която властта принадлежи на Мардук, се нарича Хазария. Сакралния символ на Нибиру е кръст - символ на възкресението на разпнатия Лъжедракон-змия-Хор-Христ = Мардук в ролята на Joshua/Иисуса Навин = Нибиру. Доколкото Joshua = "Нибиру" е бил повдигнат/възкръснат в древното юдео-царство на Израел, което както показахме в предишните издания е било Хазария, то на акадски думата "Нибиру" е място, където мъртвото тяло/плът на разпнатия Ka е намерила живот, обединение отново с духа Йис, и където ариано-хазарската нация отново е намерила възкръстнакия Aрa. Ето защо и "Нибиру" означава "място за срещи". Сега става ясно, какво е докладвано от Хасидите, направеното публично достояние чрез Сътчин пророчество за Нибиру и за края на света.

Какво разбират римските християни под понятието "Възкръсване от мъртвите".
Ако попитате някой библейски християнин днес КАКВО ТОЧНО Е ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, няма да може да ви обясни ВЕДАически(научно), а ще ви препрати към текстовете от Библията, които ще нарече "мистични". Но те са невежи. Библейските текстове за Възкресението разбират "Възкресението" като акт на ЗОМБИ от древно-африканския култ ЯО(откъдето иде "Яху", Яхова). Тялото умира, биологичната смърт е настъпила за часове, налице са гнилостни необратими процеси на разпад на тъкъните материя, но после душата се връща пак в тялото и човекът "възкръсва" като ЗОМБИ със същото си грубо-материално тяло.
Защо се казва, че Абрахамизмът е племеннен култ за вяра в духове? Защото става дума за "вяра в гуната на мрака и невежеството-ТАМАС".
        Откровение 1:20 тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.

Откровение 12:9 И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.                                                                                                                                                                                                                         Както знаем Сатана не е сам а има и подчинени демони-ангели които застанаха на негова страна. И беше свален в ядрото на земята.                                                                                                                          Ищар дьо Ротшилд , известна като библейската Астер = Эстер = Эсфир. Вавилонската блудница, лингвистическа антагонистка на Абог_Ра_Теос_Сии ("Богородица") - майката на Сина Ra, Теос_Раох (-а). Именно Иштар = Астра = Есфир,в бъдеще вече мъртва, родила чрез цезарово сечение така направила човека, дракон-змия-Христос- Хор, който по тази причина е син на смърта, син на АР /За Венера, Стюърт Суърдлоу казва:„Може да се предположи, че това е бил един от няколкото имперски АR-ове участвували в галактическата война по това време. Планетата Венера (V-EN-US) също е сочена за звезда на смъртта - боен кораб. /                                                                                                                     

Хасидите разказват чрез Сътчин на света, че в декември 2012 те е стартират един процес, който в деня на Пурим март 2015 ще доведе до възраждане на световната територия на Нибиру на - страна, в която ще се обединят вярващите, което ще възстанови древната юдео-израелско царството = Хазария за да чакат там идването/пришествието на "Moshiach" - "бог на смърта " Мардук, или Иисуса Навин = Нибиру = Joshua, който завзе властта в света и народите на света ще се покланят и да му се подчиняват.Ние говорихме в по-ранни публикации, че в Средновековието арианите за да скрият гласни издаващи за арианството им , противно на рама-ейството използваха символа на кръг "о", която по-късно се премина в буквата "О" на кирилица.
След това, в старата традиция арианската думата "Нибиру", е представена като "Нобору (-о) или" Новор (-о) ", така както [б] преминава на [в]. Тъй Хасидите са склонни да въплътят Нибиру от на'ви в яви(действителност), т. е, призовават го да съществува, а понятието "същност" в словото Ра може да се изрази като "сусий", зоната, където се очаква изпълнението от не-лице(не-същност) в същност на Нибиру, по-рамейски може да бъде представена като:
Нибиру_сусий = Новоро_сусия = Новоро_ссия = «Новороссия»

Ние говорим за появата на "Ново Ар", който е въплъщение на "Бога на смъртта " Мардук, който се възползва от територията в света, наречена New Russia/Новороссия, където той установил своять власт над целия свят. Това е реално, "истинско/настоящо" юдео-царството на Израел, за което повествува Библията, към което декоративната и фалшива "нова сграда" на мястото на съвременната държава "Израел" няма абсолютно нищо общо. Имайте предвид, че когато четете думата "Нова Русия", наобратно, тя ще звучи както в до-никонианските времена, получаваме: Новоросс (-ий) <= Йис_сор_Овон = Йис_(сий_Ар)_(Ав_Ан), или Йис_царь_Иван, Какво означава по-рамейски - "не-чист,не-съществуващ (Y е), става съществуващ Ap въплътен (Aв) в личност (Aн)." Иде реч за предстоящата инкарнация в човек на несъществуващия Aрa, което означава, идването на "Moshiach". Ето защо тук, в Новороссия, са фиксирани очите на хасидите от цял свят. От друга страна, противоположната тълкуването на думата "New Русия" дава изразът "Йис_царь_Иван"


                                                   Изображения Иисус Навин (1), апостол Павел (2,3) и Иван Грозни (4)

Първият владетел на Русия, обявил се за "цар" = съществуващ Ар, както знаете, Иван Грозни е известен в Библията като Исус Навин = Нибиру, който беше ариан, и се бе провъзгласил за възкресен ("прераждане/реинкарнация") той е бил разпнат през 1666 в Хазарския Итил = Библейския Ерусалим = Стария Астрахан дракона-змия Хор Христ (повече за Иван Грозни, говорим отделно в наши следващи издания) Оказва се, Чабад днес се борят за Новороссия за да се срещнат там пристигането на "Цар Иван", която в момента е несъществуващ, т.е.невъпатен Йис. Имайте предвид, че споменатата от Сътчин във връзка с Нибиру дума "Ануннаки (и)", когато се чете назад дава "Канаан (и)", т.е. Ханаан. С други думи, "Annunaki" от Нибиру са тези, които са против Ханаан, който го завоюваха. Както знаем от Библията, Ханаан е завладян от Joshua = Нибиру и неговите войници, които в терминологията са същите тези "Ануннаки."                                                                                                          Получихме резултат, че събития в Украйна през 2014 г. са били замислени от Хасидите доста оtдавна, чрез своя интернет "пророк" Захариа Сътчин, свързвайки го като превъплъщение на старозаветния Захария и основател на еврейската ерес в Русия иудея Схарии, с помощта на международните медии предал на публично оповестяване на пророчество, че честването на библейския Пурим през Март 2015 ще бъде проведен като нов "модерен" Пурим: залавяне на Нова Русия, където времето ще събере Хасидим на Чабад от цял свят, а след това ще бъдат възстановена древна Хазария, която в действителност е юдео-царството на Израел, както е описано в Библията.                                                                           
        Орфей, като „вакханец”, разпънат на кръст като Иисус Христос. Изображението притежава и ясен по- древен синкретизъм. Дали седемте звезди са съзвездието Лира или планетите, е спорно, приема се обаче че кръстът символизира Орион – т.е. Озирис/Дионис, а луната – Изида.                                                                      
            
 Във вярванията в римският период не е настъпил неочакван обрат в същността; просто е подменен персонажа. На мястото на Орфей дарител на безсмъртието е станал Иисус.                                                                                                                          На гърдите на Христос има изображение на съзвездието Орион.( четири външни звезди и трите вътрешни ).                                                                                                                                                                        Когато Иннана / Ninhursag ядосана на своя полубрат (Енки / Рa / Авраам) кавалера по генното инженерство заради ядрената катастрофа срещу Yalweh / Енлил (разтопил на стъкло Синай) - отиде в Ориента за уреждане .. тя взе със себе си спомен в формата на устата на VelociRaptor (динозавър, виж също "Guardians на Граал" от Morningsky) - което бе в основата на нейния Дракoнов език. (Не SSSpit - без POWER/СИЛА).  Енки е истинската кръв на Ра остатъка от семейството на Рa станаха Benjamin племе - наречено "Kallisto" и ARrr- cad/ия .. (Тракия) - с надпис "Et в AR-CAdia Ego" в Светия Граал) .-- от шумерската -KA - което означава, съгласуваност/COHERENCE/кохерентност на CHARGE FIELD, в която биологичните създанията могат да пътуват в сърцето си(MerkKA + = _). /Което левитите са реверсирали на МЕКА,.. Ведаическите мъдреци са изопачени в Ционистките "мъдреци" на Аврамическите религии. Като целта на тези Ционските "мъдреци" е да циклят от Сатурн до Луната в заговор(конспирация),  експлоатирайки материалната енергия на т.нар. "гои"(презр. "говеда", иде от Санскр. "го")./                                                                                                                                                                                                                                                               По-късно нейните монголски потомци АШОКА- AШКИНАЗИ основаха Банката на Англия и узурпираха Сефаратските/ евреи ...                                                                                                                               
Статуята на дракона пред ОН / Лира и Алфа Дракон                                   
Древна Русия и Рим/Тракия до Константин Велики са се борили за най-високата Ра, а не за териториални местообитания на Земята, нямало е значение какво е най- на Земята, защото най-важното е поклонението на Sun Ra, освещаване на тази конкретна точка от земната повърхност, както и на цялата вселена. След Константин е подменено Рама поклонението на Sun Ra с А-рамейска- вяра за вътрешната Земята в ада дракона-змия-Хор на Христос като един от аспектите на Ara, арийците се поклониха на луната и земята, вместо на слънцето, в чест на земята като майка, която предстои да разреши на Хор-Христос, той да се измъкне от черупката на Земята,да  избяга от ада, и тогава ще заблести като Второ във вселената, "черно" слънце засенчващо величието на Ra.                                                                       
                                                                                                                       
Разкритията около данните за Крим потвърждават по-ранните оценки и прогнози че действията на Кремъл са наистина от юдео-християнски характер въз основа на най-зловещите и тъмните страни на Библията и Талмуда.                                         
                                                                                                       Един от тези зловещи и тъмни страници от историята е библейската Книга на Естир (известна също като Esther = Aster Ищар = Езра), разказваща историята на избиването на юдео-арианския командир на Аман, воините му и поддръжници, извършеното от тях е под патронажа на персийския цар Асуир , на име Horde-Ксеркс, или Horde Caesar-Eye с ( а) = "Хазарски Horde господар." Както знаем от историята, начело на Хазарския хаганат, или Khazar Каган застана = Ka_gan, или Ka-кан , което се превежда като "Dragon-змия Ka хан "или" Дракон-змия Ka господар на човека. " Както Esther = Astra е съпруга на Артаксеркс = «Орды Хазарской владыки» = хан ( -а), заглавието му е " Хан ", което е в днешното разбиране е за" ханша "," жена на Хан. "

След това, града, където са въведени правилата/знамения на известната иудейска хань(-ша) ( -sha) Esther = Астер , е наречен " Aster-хан ", т.е." астраган ".

Оказва се, че събитията, описани в книгата на Естир , в действителност, се наблюдават и при хазарите, в столицата Итил = "стари" Астрахан.
Хазарската Орда тогава се наричала на иврит “Перс(-ия)” ( - Ia ) "[<= обратно прочетено на rameyskogo. "сий_Рааб(-ия)" на Речта то есть « Ра воплощение»]. Начело на административния район на Рим, известен също като Kesa р ( - Ia) Кесар(-ия) [<=обратное прочтено на рамейски "Раос_Охия"] , е бил римският управител, на иврит " Асуир/Асур ",“Ахашверош”[<= обратно прочетено рамейския израз "сий_Раабос_Ог" = «съшностно Ра въплащение на силата на владика» по-рамейски ] .                                                                                                                                                                                След "узряване" римския управител се омъжил за млада Esther , явяваща се еврейска невеста...тайна юдео-арианка , той е бил под влияние на младата съпруга един провинциален управител Роман ( на тема ) siy_Raa B ( - Ia ) , т.е. на siy_Raabos_Oga и превърнал се в ариански еретик Асуир/Асур Артаксеркс => в "Horde Khazar владетел/в «Орда на Хазарски владика».."

Като римски гарнизон начело с Aman => Ra _Aman = "римски" = "хора от Рим" (първата "РА" е за прикриване на значението днес "експертите" са отхвърлили), на юдео-арианите-хазари за завземане на властта е необходимо, да го унищожат, заедно с всички римски гарнизон и всички техните симпатизанти . В тях се внедрява чрез Естер упадналия римски управител, който взе юдеизма и стана така Артаксеркс .

Библията ни казва, че причината за клането е било заради получена от юдеите информация, в която Аман твърди, че е готов да унищожи всички евреи. Това може и да е така, защото Аман, водещ римския гарнизон в провинцията, той може proznat за Arian конспирация или да получават преки инструкции от Рим, за да унищожи еретиците.
Roman управител siy_Raab os_Og под влиянието на една млада жена е попаднал в ерес и застава на страната на юдоарианите , тогава арианите ", за да предотвратят това" - атакува Аман и неговите хора и ги убиват, а след това всъщност едно въстание срещу Рим.
В този исторически въпрос за това дали или не Aman е получил заповеди от Рим и щеше да унищожи юдео-Arian , или си е тяхна измислица, за да се легитимира и да обоснове кървав бунт и клането на римляните - остава отворен. Лъжите и беззаконието в кръвта на юдоарианите , тази - на основния принцип на доктрината, определени в редица книги на Кабала, Талмуд, в Шулхан арух и популярната форма на разкриване на Европейския читателя S. Nilus , издадени прочутите"Протоколите на старейшините на Сион" .
Но не обвинявам само евреите -  лъжа, беззаконие и "двойни стандарти" са общи за всички, без изключение, и за юдоарианите в света. За илюстрация, ние представяме няколко примера.
По този начин, Сталин С SSR Sun -ти път настоя, че полските офицери са били разстреляни в Катин фашисти, а ние вече знаем, че хиляди полски военнопленници без съд са разстреляни от НКВД на Сталин.


                                                                                                             Единственият проблем е да се върне главата на змията в Итил до "опашка "си - защото юдео-Хазарския Итил отиде под водата, наводнен от Каспийско море. Ето защо ционистите през втората половина на XIX век започва амбициозен проект на изкуственото възстановяване на библейския Израел в нови географски условия - в Близкия изток, в непосредствена близост до Мъртво море, навън подобно на Каспийския басейн и делтата на Волга.

Очевидно е, че на начинът на кръговото движение на змията лежи земя, е наречена "Прусия" = " Puro с ( S) = Persia вариант ", че посочените по-горе. Минавайки през "Прусия" Итил-Астрахан дракона змия, чрез техните поддръжници "Романови" завзе властта в Русия (известно е, че рода на Романови е от Прусия)

Забележка един важен момент: Романови в Латински са наречени Роман . От средата на XVII век никонианския събор е променил реда на четене текстове (вместо на дясно на ляво текстове започват да четат от ляво на дясно ), на до-Nikonian'ски прочетено името на Романов изглежда по следния начин:

Роман <= слънце _ Amor = syny_ Amar ( S) = "обикновени хора на действието Ara"
В исляма, имаме един известен халиф Омар. Оказва се, че "Романови" - ". Синове" са неговите последователи. Гербовете на средновековните германски градове на кулите на техните катедрали и кметства (откъдето са дошли в Русия "Романови") красят полумесеци, както се вижда в книгите на AT Фоменко и GV Nosovskii .


Ето защо първото издание на Корана в Русия се произвежда още от първия "Романов" - цар Петър I - просто Корана именно от тогава се е появил,, той не е съществувал.

От Православната църква, от една страна, да се хваля Pur , от друга страна тя също прославя Христос , а също и като се вземе предвид, че PUR имат = B a_Ar , т.е. "духовно Ar", и се оказва, че Poore е Христ :
Pur = Христ

Така Pur е въплътен в "Персия" и Христос се въплъти във Витлеем, оказва се, че "Персия" е евангелския "Витлеем":
Persia = Витлеем - не забравяйте, най-важният резултат за бъдещето.

Известната дума "пуритан", произлиза от английската дума чисто, което означава "чист".

Имайте предвид, че "катар" - също означава "чист" (от гръцки "катарзис" - почистване) С други думи, "Пуритани" е "катар", и двете думи имат същото значение. Действителното значение на думите "Пуритани" и "катари" - са тези, които са се преродили, "изчиства" на Раав в Ra и става вещ, участник на вяра в Ara.
      
Като се има предвид по-горе значение на думата "Персия", ние открихме, че в изказването на Ra може да бъде представено като " Pur_O с ( - Ia ) "", което се превежда като Pur . (а) власт, величие проследяване "

По този начин,  PUR -a се възприема като Пура величие, сила, "докато това понятие на rameytsev беше адско "зло", Дракона-змия индуцира Хор-Христос в Русия и Рим, в резултат на което те са престанали да се прекланят на Върховния Ра, и апелират към Aru.                                                                         

Според LN Gumilev, нашите предци адекватно са оприличили адската същност, на царуването на Иван Грозни , наричайки гвардейци "kromeshnikami" - служители на пълния мрак, слуги на ада.

С други думи, Oprichny - това е най-кървавата "щетите", която се носеше Arian Terrible в Русия.

Думата "kromeshnik", която в Русия призова импровизирани Грозни, в реч Ra е, както следва:

kromeshnik = Hram_Yis_Nik - това е, "на тамплиерите Yi с ( и) име (и) ",

означава "Warrior Temple несъществуващо ( Y е ) Ники. " Припомнете си - едно от имената на Христос. От друга страна, в стария английски речник на термините Old Nick е наричан дявола. Имаш ли какво ми се наложи да - змей-змия-Христос Хор директно призова, "дявола" и слугите му войници - ада "kromeshnikami" navedshimi Oprichny = Paradise щети на Русия.

Думата "Грозни" в полско-Ра се представя като:

Grose п ( - ва ) = Hrosn (- ва ) = Chorus (и)-син.

Иван Грозни, който нарича себе си думата "цар" = " siy_Ar "=" обикновен Ar ", твърди, че е син на змей-змията въплътена в Хор разпнатия Христос в Итил = стария Астрахан, наводнен  от водите на Каспийско море.

Прочетете думите "kromeshnik" на обратно:

kromeshnik <= kinshe_mork = knyazhe_mra/княз на мрак(-а), да ( и)

т.е., "принцът на мрака." В до-никонианското четене "kromeshniki" е призоваване на Принца на мрака.

Това са "принцовете на мрака", под ръководството на Иван Грозни, който заяви, че е "съществувал Арома" = цар и синът му Horus - разпнат в Итил = Астрахан стария дракон-змия Хор,Христос, омагьоса Русия чрез предизвикване на ада на Пурим , който празнуват на евреите, считайки го за своя "ден на победата" над Paradise Рус и Рим.

Юдоарианите-хазари, за разлика от рама'ейците почитат Луната като въплъщение на Ара.Следователно, Пурим винаги се прави под пълна луна, кокто се проведе на 16 март 2014 година.

Фактът, че на референдума за статута на Крим съвпадна с честването на Пурим не е случайно. Както за всеки по света знае, че зад действията на отхвърлянето на Крим от Украйна стоят Кремъл и Путин, и датата на референдума очевидно е съгласувана лично с Путин.

Така, че Путин посочи, така че да съвпадне датата на референдума в Крим в деня на празника Пурим , който символизира победата на евреите над враговете си . С поражението в Кримската референдума за про-Путин сили със сигурност беше предвидима, планът да се извърши на честването на референдума като празник на Пурим .
Комбинирането на датата на референдума в Крим и празнуването на Пурим е метафизична заплаха за отмъщение на Путин на всички онези, които провъзгласена на независимостта "антисемитски лозунги", да им даде една и съща " Пурим "като организираха своите опоненти евреите в библейските времена.
Оказва се, че Путин свали всички маски и сега открито се обявява като поддръжник на еврейската хасидска смисъл, като се има предвид  Юдейския Пурим - моята почивка, "деня на победата на евреите" - победата си, и враговете на юдеите - враговете си . "Юдаизъма на Петър",  - в действие.                                                                                                                                     Руско-Кримски "Пурим": Или кой ще последва съдбата на Аман?                                                                                                                                                                                                                 
 "Един от Народа" :
"Ние сме истинските Арийци, ха-ха-ха!
BELLissima, BAALissima, Bravissima Римска църква !!!"  
 
  
"Хазарски" и "Крим" се възприема като идентични понятия, които носят един единствен смисъл.
В речта Ra думата "Хазарски" = " Ka_Os_Ar (- Ia ) "означава" да се следва дракона змей Ka , голям AP. Концепцията за "Крим" в езика -Ра се появява като " Kr_Ym "=" Kr_Am "="Ka_Ar_Am "=" Hor_Am "/«Кр_Им» = «Кр_Ам,Хр-ам» = «Ка_Ар_Ам» = «Хор_Ам» и означава" Chorus (- а) инструмент ( Am .) " Както вече знаете онези читатели, които са запознати с нашите предишни публикации, "Ka_Ar "в рамейското слово
означава "Ar в ролята на дракона-змия Ka "и е еквивалент на думата" Хорус ". Както " Ka_Ar "така и" Хорус "- антагонисти езикови понятия за" Ra Ох "=" Sun Ra Господ, "т. е. Ka_Ar = Chorus - е враг/противник на Върховния Sun Ra.
                                                                                                                               Както знаете, в Средновековието «Хор (-ом) е наречен Христос. Има църква "Христос хор" в Истанбул (Турция). Ясно е защо това е така: древното писмено без гласни, ето защото "Корус" е [ XP ]. Терминът " Христ "без помощ [ХРСТ], тоест, се състои от две части:

KHrist => [ХРСТ] = [ HR ] + [ST] = Hor +Сет = Хор - Сет.

С други думи, " Христ "е" Хор който е Сет " . Тъй като "Сет" е езиков антагонист на концепцията на " Theos ", преведена като" Бог "," Всевишния ", израза " Христ "е настроен на значенито " Chorus/Хор, противник на Всевишния " ,
Това е вярно, защото с думата хор на английски е обозначено ядрото на Земята ( = ядро ), която се намира вътре в хор Earth, в същността си, която е ад.
Тъй като Sun Ra е Всевишния, Негово антагонист Ar в ролята Ka_Ar (- а) = Chorus (а) - е "всенисшия "във вътрешността на Земята, в същността си, самия ад.
Оказва се, че когато казваме, че "Крим" е " Hor_Am "и е" Chorus инструмент (и) "и хорът на Христ , след което следва, че "Крим" - е "инструмент на Христос", или "инструмент на Хор Сет (и). "                                                                                        

Доколкото "Крим" е " Hor_Am ", думата" Крим "не е нищо повече от една средновековна версия на познатото ни понятие" църква " «храм» със същото значение, което се инвестира в нея днес," въплътено оръжие = средство за служене на Хор-Христ " ,
Тези съображения са намерили своето отражение в стабилно езикови обрати на фразата "църква,храм на Христос".
"Крим" = "Крам" = "Хр-ам, като инструмент на Chor Христос, като по този начин един означава  мистично действие и обслужване, което представлява "следствие" за Ka_Ar (- ом ) = Chorus (- ом ), противник на Всевишния Ра, и следователно по смисъла
"Крим" е идентично със значението на термина "Хазарски".
Ето защо през Средновековието "Крим",е идентифициран с "Хазарски", както е видно от източниците, които са цитирани от GV Nosovskii и AT Фоменко в книгата си.


Хазария е библейска Юдея,Атлантида = град Китеж, изчезнал от лицето на земята ", потънал в забвение" под натиска на водите на Каспийско море, което е в резултат на наводненията, които последваха фалшивото възкресение на 1 април, 1666 Chora -Hrista разпнат в Хазарския Итил = = Астрахан стария библейски Ерусалим.


Това наводнение погълнало голяма част от Хазарския каганат. Вода се съхранява според библейската традиция, 150 дни. Тъй като по това време е един 
месец е бил смятан за 30 дни, високото ниво на заливане е било в продължение на 5 месеца, след което водата на потопа започнала да намалява. Като се има предвид от 01 април, пет месеца, се оказва, че водите на потопа започнали да отстъпват на 01 септември 1666 г., след което оцелелите " синовете на Ной, "могли да слязат от планината Кавказ, които са ги спасили от Каспийско море. Това е наистина "второ раждане".Ето защо юдоарианите (включително православната църква) започнали да считат датата "01 септември" като началото на "нова ера" - " нова година ". след Потопа" ", началото на времето. От този момент, до Петър I именно датата "1 Септември" се отбелязва като начало на новата година (преди потопа арианите , влизайки в състава на Рим, живели по Римската равносметка по Sun Ra, когато началото на годината се е падало на 01 март, което е, в началото на пролетта).

Тази наводнена Хазария е библейска Юдея, където Итил = Стария Астрахан = Ерусалим с така наречения "First Temple", известен като "Храма на Соломон", хазарите и наречен "Крим (- ва ) ", т.е." Temple (- ри ), "както е видно от източниците, цитирани GV Nosovskaya и AT Фоменко.
Каспийски води, поглъщат Хазария, като по този начин се абсорбира и е в Итил = Астрахан Стария Ерусалим "Храма на Соломон" - и юдоарианите-хазари остават без основното си светилище - отишло под водата.
Да кажем няколко думи за понятието "Соломон". На първо място, тази дума се състои от две части, а именно: "Solо "или по друг начин vowelling" вокализирано "и"Mon "или" Moon 

"Solо "е настроен на" единен "(например," играта на тромпет соло "- която се играе от един, а другите слушат), и" Mon "=" луна "на немски означава" луна ".Тогава "Соломон" = " Solo луната "- означава" въплътения, единственния ("Соло ") бог на луна ("Moon ")."
С други думи, "Соломон", ни повече, нито по-малко, се е обявил за въплъщение, или "син" на Луната, която е, Ar (- а ), за разлика от "син на Ра", Teos_Raoh (Y) = TSRH известен като въплъщение на Всевишния Sun Ra.
Това е прословутия Ариано-хазарски "монотеизъм" = " Muno-теизъм , "че е" Luneau, "доверието ", където вместо на Sun Ra арианите започнаха да вярват на неговия антагонист Aр ( а ), един от въплъщенията на които, а именно, които не-сущий дух Yis_Ar/Йис_Ар, вътре в кухината на Луната, и втория ипостас, а именно бездуховния материален Хор = Ka_Ar , който се намира, както казахме, във вътрешността на Земята, в същността си, в ада.
Така Соломон се провъзгласил за изпълнение, т.е. "синът" на Луната. Известно е, че древният бог на луната се означава с термина " Нун . " Тогава понятието "син на Луната" в арамейски на словото Ra може да бъде представен като " Бин Нун"- това е," Йехошуа бен Нун ", наречен на библейския Исус Навиев, който твърди, че е" спрял слънцето над долината Ayyalon . " Сравнявайки фактите, можем да заключим:

Соломон = Йехошуа бен Нун = Joshua

Тъй като "Соломон", бидейки човек носи частица от материалното плътско Ka , а неговият "баща" е не-чист дух Yis_Ar , имаме:

Ca + Yis_Ar = Ka_Yis_Ar = "Цезар" или " Ка-Caph "=" Ka - цар ", което означава" дракон змия станал човек Ka , който е Ar. "

Както се казва в Библията, Соломон - "син" на Давид, на чието име е преминало в ислямската традиция като "Дауд", т.е. " Te_Yud " «Те_Йуд» = «распнат Иуда». Ние няма да навлизаме в подробности, освен да кажем най-важното. Апокрифното "Евангелие на Тома" започва: "Съдържа тайните думи изречени от Исус и записан на живо от неговия брат близнак Judas Thomas." "Брат "- близнак на 
Христос, като две капки вода, подобни на Христос! В същото време, както е видно от апокрифната история, Исус му показал някои "тайни знания" неизвестни за хората днес.

Древния Рим се кланяше на Разпнатия Синът на Sun Ra, Teos_Raoh (- Y) = TSRH/Теос_Раох (-у) = ТСРХ..
След 666 години след възкресението на син на Ра - Teos_Raoh (и) = TSRH (и) - се появи на Земята Неговия антагонист <= въплътения драконов змеи Христ = ХРСТ, човекоубиец, който искаше да отврати хората от служенето на Всемогъщия Ра, правейки от човечеството инструмент на Hell/Ада,адския Ap (а).
За да се постигне тази цел, той трябваше само  да повтори подвига на Възкресението и демонстрира Teos_Raoh (- ва ), Синът на Ra, които след Възкресението, както казахме в предишните издания, TSRH_Av ТСРХ_Ав (- ва ) = "Църв (- а ) "Ra на Земята т.е. Raabt (ия).
Повтаряйки подвига на Възкресението на Ra, драконът змей може да се представя за него, и след това хората ще му служат,на него Ar (- Y) = Христ (Y), а не на тяхния Creator/Създател - Всемогъщия Ра.
Но Дракон змия Христ е знаел, че физически не може да "съживи" не може да бъде повдигнат като човек след смъртта, защото това може да стане само с бог Ра, Създателят на всички видими и невидими неща, генериращ животворната Bа/Ба.
Единственият начин на Христа за постигането на тази цел - е направената измама, грандиозна мистификация на подвига на възкресение извършен от Ra. Между другото, думата "измама" на словото-Ра означава:

измама/абман = Ab_Mun - "възкресение ( Ab ) бог на Луната ( луна ) "

По-рано казахме, че Yud = Jude (ите)/Йуд = Иуд (-а) е този, който е срещу Tay/Тей (- ите ), под което в Рим се разбра поклонниците на Възкресението на Ra при въплъщението на Сина, Teos_Raoh (и) = TSRH (и).
По този начин, въплътения дракон змей Христ е призовл Jude (Y), които отидоха след Него Arian , враг на Tay (- ите ), който е бил много подобен на външния вид на Христос и е бил негов "двойник". След това Христ направил Юда " FOMА (- Опа) "="TEAM (та) "= свое" разпятие инструмент ", за да се постигне тази цел - Велика профанизация на Feat Resurrection на Всемогъщият Sun Ra.
Предполагаме, че читателят вече започна да разбира същността на "тайната" на Дракона змия Христ вдъхновил Judas/ с намеранието да "Го" предаде на римляните, но вместо него да отиде на кръста на Христос, т.е. да се подложи на разпятие - Христ вдъхнови Judas ", за да се обеси." В този случай, Исус обеща на юдеите, че със сигурност ще го спаси от кръста, "възкреси". Както Юда, че е ученик на Христос, навсякъде отиде след него и видях някои невероятни, невероятни чудеса Христос, той му повярва, искрено вярвайки Христос на Всемогъщия Бог, способността да се спаси Юда от смърт след разпъването му.
Защо Юда отиде за него, да се престори на Сина на Самия Бог спасен от кръста? Judas е бил подведен, заблуден и Христос - въплътения дракон змия, които като магьосник-хипнотизатор парализира Юда, и го вдъхнови да направи точно това.                                                                                                                         
Ето защо в Библията скучно се подсказва, че "Judas се обеси" - всъщност, той доброволно отиде на кръста вместо Христос.
Юда, наречен "Искариотски" = Yis_Hor_Yud ", т.е.," Judas - фалшив (несъществуващ , които не е  = " Y е ") Chorus". Това е вярно, понеже Юда, не е хор-Христ прие смърт вместо него.
Всичко е съвсем просто. Със свръхестествени магически сили, драконът змия Христ организира изчезването на тялото на разпнатия вместо Юда, и след това, след известно време той се появява, които обявява себе си за "възкресен", т.е. Соломон = Исус Навин , новия, възкръснал Христос = "Давид, Дауд".                                                                                                                    
Ако ислямската традиция използва думата "Дауд" = " Te_Yud "=" разпнат Юда ", защото ислямът първоначално не вярват в Неговото възкресение, в християнството, вярвайки във възкресението" Te_Yud (- а) ", името му се чете като" David "=" Te_Av_Id "=" Te_Av_Yud ", което означава" разпнат (Te) възкръснал (Ag ) Юда. "
Неговият древен символ е "звездата на Давид": две противоположно насочени триъгълника. В този триъгълник, върхът ориентиран надолу символизира отиване на Ara в ада, в ядрото на Земята, а триъгълник с върха нагоре - в очакване на възкресението на Ara, излизането му от ада, от земното ядро.
Мойсей Петър изповяда = "силния" = Осия , наричайки го "Исус" - с това се признава факта на възкресението т.e._Yuda = Дауд, както Христос = Давид.
Ето защо Христос се нарича "коренът на Давид" ( Rev 5:. 5, 22:16), което сега се разглежда като "наследник" на кралското семейство на Давид, въпреки факта, че думата "корен", за разлика от това, означава "източник", " началната точка ", това , от което всичко се случва, и следователно не може да се прилага към" потомство ".
Както по-горе, ние открихме, че " Te_Yud "= Дейвид= Дауд отиде на кръста под магическото вдъхновение на Христос, Христ - източникът, причината за разпъването на Давид, че е, неговата "корен". От друга страна, тъй като Chorus-Христос даде Себе Си за възкресението на разпнатия _Yuda = Дауд, че е за Дейвид, Христ - неговия "наследник".
В Mf.22: 42-45 казва: "Какво мислите за Христа? чийто син е той? Казват му, Давид. Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, казвайки: "Рече Господ на моя Господ, Седи отдясно Ми, докато положа враговете Ти T voih подножие "? Ако Давид тогава Го нарича Господ, как е негов син? "
Оказва се, хората възприемат твърдяното "възкресението" на Христос, като разпънат Judas = Давид =Дауд, не за възкресението на Давид, а просто за своя "син."
Христос отхвърля тази позиция, заявявайки, че той е бил разпнат Judas = Давид =Дауд, наречен Христос като "Господ", която е, както се казва, защото Христос не е негов син. Но по този начин също Христос признава, че той - не е възкръснал Давид, и някой друг от неговия Господ.
Така, по думите на Христос Библията отрича факта на възкресението му, както Давид, и следователно правата на исляма, наричайки Давид "Давид" и Te_Yud (-ва ) = Дауд, тъй като не е имало възкресение на разпнатия Юда.

От библейския Ерусалим, където където на 1 април, 1666 г. Е направена грандиозната измислица възкресение е Хазарския Итил = стара Астрахан, наводнените водите на Каспийско море, на P той първо Temple, известен като свещения храм на Христос = Соломон беше залят от наводнения и в момента е на дъното на Каспийско море .
Както е показано по-горе, Хазария е Крим, тоест беше първия Temple/Храм.
След потопа, юдоарианите , лишени от хазарите са били принудени да маршируват към завладяване на нови земи, проникнаха в Крим, и го завладяха . За "подвизите на командира Песаха "разказва LN Gumilev, позовавайки се на средновековните източници. Ние сме тук, за да се разбере, че в действителност източниците ни разказват за силата на " Песах (- д) "се очертава като противодействие на водите на Каспийско море, принуждавайки хазарите загубили земите си, за да търси късмета си в рискови военни кампании за улавяне на нови територии.
Доколкотото Дракона змей Христ , е въплъщение на Ap (- ва ), е бил разпнат, в словото-Ра, този факт, е представен от формулата T e_Ar = Tar = Thor означава "Ar разпнат."
Joshua, Мойсей провъзгласи Петър = " прераждане "или" възкресение "разпнат в Итил стари Астрахан = Ерусалим Христос =Tar (а) = Tor (а)/ТОРА, че е "първият разпнат Ар (а)" се явява съответно, "втори Ta Р ( - а ) = Tor (- а ) ", което в речта Ra граматически се представя във формата:

Joshua = Tar_ Tar = "Тартар" - "втора Thor"/Иисус Навин = Тар_Тар = «Тартар» – «второа Тора»

Тъй като се смята, че след смъртта на Христос на кръста, слязъл в ада, в света на мъртвите, а след това излезе, извършване на възкресението и прераждането под формата на Джошуа, че Joshua = Тартар - ". свят на мъртвите" идва от ада, а Поради тази причина думата "Тартар" означава "гробът", "дяволите".

Хазария, Крим и Москва - три пункта, затварящи мистичния кръг на змията                                                                                       
  
 Фиг.1  Дракони върху знамената на османските войски, атакуващи Константинопол. Средновековно изображение     

Мохамед - е библейска "Aaron", или в еврейския текст на изказването - "Аарон", т.е. Aga_Aron (лесно да се види, че в рускоезичните Библии за да се прикрие първоначалните значение на думата "Ar" - изхвърля, остава само a_Aron = Аарон). Както знаете, ръководителят на еничарите е Aга, т. е. "господар/владика" по-рамейски. Що се отнася до Мохамед,тъй като той е последван от Ансари = еничари, Мохамед е бил ръководителя им, и по този начин им беше Мохамед ага. И наистина, първите мюсюлмани са били наричани с думата "агаряни". Те бяха тези, които последваха Ага_Арон = Агарон, и следователно Агарон = «Аарон» е Мохамед, както се изисква. В Корана името му е представено под формата на "Харун", което езиково е еквивалентно на Гарун» = Коран. . Така второто име на Мухаммед = Агарон = Харун е «Коран». И това е вярно - защото Коранът е бил низпослан на Муха - мед/Муха на "мед" = Агарон = Харун, и затова го наименува.

                                 Рис.2 Икона «Аарона» = Агарона = Мухаммеда Рис.3 Пророк Аарон = Агарон Мухаммед. Hajdudorog, Венгрия, Монастырь Кижи, начало 18 века. вторая половина 18 века.                                                      

Тъй като по-горе, засегнахме еничарите, да кажем и няколко думи за така наречения «орден на Бекташи» = «Орде Нав (-ия) Кат(-а) сущего». Всички еничари бяха приписани на бекташи, а глава на Ордена бе почетен командир на 99-та рота от еничарския корпус. След разпускането на еничарите и масово унищожаване през 1826 г., Орденът е загубил привилегирования статут, а след революцията на Кемал през 1925 бекташите общо напуснаха пределите на Турция и се заселват в Албания, където на Орденът се дължи 20% от местното население. Бекташите - Суфи цел, основана тъй като се смята от Хаджи Бекташ в XIII век. Тъй като «дж»в източните езици съответства на "C" в Европа, името "Хаджи" или "Каджи" може да бъде представена като Каси» = «Ка_сий», т. е. ", който е най-Ка"/.«Ка сущий» По същия начин, думата "бекташи" в словото-Ra изглежда идентичено с «Бог_Теос_Сий», което означава "Бог, Който е Theos". Така, иде реч за въплъщението и разпятието на Христос Хор/Хоре-Христе, който според легендата е основател на Ордена. Смята се, че заповедта е в близост до шиитството (почитането на Али, който е библейския Joshua/Иисус Навин), като по този начин той съдържа елементи на християнството (кръщение). По този начин, с ордена "бекташите" - доживял до нашето време ",е реликва от" арийския път на ерата на Мохамед Али и Аарон = = Joshua. Той е бил широко разпространен в Турция, Албания и Босна. За да възприемаме света чрез триадата на Бога и Мохамед Али (като нов, възкръснал Христос = Joshua) са имали ритуално ястие с вино, хляб и сирене. Бекташите винаги действа като "свободни мислители", които живеят извън нормите на съвременния ислямски закон. Бекташите празнуват забранен в много мюсюлмански страни Навруз като рожден ден на Али. Това не е случайно, тъй като Навруз = Нав (-ий)_Ар_Йис, то есть «Иисус - новия Ар, възкръснал от мъртвите."                                             

                                                                               Рис. 4 Аарон = Гарун =Мохамед Харун от Библията на Francis Skorina                                                                                                                                    Едва по-късно, след смъртта на Мохамед, исляма е променил оригинала и стана такъв, както е сега. Но това е - една сериозна тема за друга дискусия. В книгата на Робърт Нуделман "Загадки, закони и тайни на човешката история" (ИК "Феникс", Ростов на Дон, 2006 г.), се прави позоваване на статия от американски журналист A.Shtille "Учени, които изследват произхода на Корана." Смята се, че самият Аллах диктува Корана на Мохамед чрез архангел Гавраил. Дори и тук е необходимо да се обърне внимание на думата "ангел", която в словото-Ra има стойност Ар_хан_Кали – «Ар, Ка-човек (хан), дракон-змей (Кали)». Просто pereoglasovav гръбнак на съгласни, думата може да се изписва така: Архангел = " Йерихонския дракон змия Кали" = Иерихон_Кали = След прочитането на думата "ангел", наобратно, както се е чело в до-никонианските времена ние получаваме: архангел <= Елог_Анкара – «всевишния (Ел) владика (Ог) Анкара = Ан_Хор» Оказва се, че Коранът е даден на Мохамед от Хан Аром, който е иерихонския дракон- змия Кали станал човек Хор/Chorus = «Анкер»/"котва" = Анкара. Второто му име е "Габриел" = Gebr/ Гебр(и) _Eл, което означава "гебров (древните иудеи) владетел/владика (Eл)." По този начин, езиковата етимология тясно асоциира получения Корана (и) <= Нарок (и) от Мохамед именно с Иерихон <= Анкара. Историците отбелязват, че почти първото нещо, което най-Мохамед Султан Магомед = I, а по-късно и неговите наследници беше подготовката на поход към Палестина = Ваал (а) _Stan = "Balistan." Както Ваал (и) _Stan <=> Стан_Баал - това е «Станбул» (от преместването на езиковите термини резултатът не се променя), който до завоюването му се нарича "Рим", истинската цел на арианите хазари е била да се възползват Рим с последващо преименуване в Константинопол = Stanbul. По пътя, обърнете внимание на връзката на думата "Константинопол" и "Stanbul": Константинопол = кан_Сатан_Тин (-о)_Баал, което означава "Хан Сатана, разпнат Ваал", докато Сатан_Баал - това е "Станбул" По този начин, ние открихме, че султан Мохамед = Мохамед I е Аарон = Аарон. Както беше отбелязано по-горе в книгата на Р.Нуделман, действията на Мохамед да се възползва от Палестина са много подобни на действието на библейския Мойсей да улови "обетованата земя". Мохамед, както че се конкурира с Мойсей = Петър за върховенство в освобождението на земята от властта на Рим и превръщането и в света. В традиционната история се счита че Палестина е била заловена от наследника на Мохамед халиф Омар. В Библията се казва, че Палестина е покорена от последователя на Мойсей, Исус Навин. Означава ли това, че Joshua е султан Мохамед II Завоевателя = халиф Омар?

Византийския ръкопис "Доктрината на Яков" разказва историята: "Лъжепророкът се е явил сред сарацините. Той предричал идването на Месия, който ще дойде след него ... Той казвал, че "държи ключовете за рая ..." Сарацинците - традиционно се възприемат като мюсюлманин. В речта Ra дума сарацини означава: Сарацин = сий Ар(а) син, то есть «сущего Ара сина». Обратно прочитане на фразата "син Aрa" дава "Ансар", или "еничари" (в прехода "с" в "ч"): Ара_син <= Анисар = «ансар» = Ан_ич_ар = «яничар» По този начин, "сарацините" - са "синовете на Aрa" или "Ансари" = "еничари", когато се чете назад. "Лъжепророкът" сред тях, за което се говори в: "Учението на Яков" - ", държащ ключовете на рая" няма съмнение, е Мойсей = Петър, който пророкува за идващия след него Месия и се посочва, че Пророчеството на Мойсей = Петър отида след него Месията е библейско пророчество за "новия" Исус - ". Осия, синът на Навий" Изявлението на Моисей = Петър наречено в "Доктрината на Яков" на Лъжепророците Сарацинци, е че той държи ключовете на Рая - това е евангелски разказ за това как Исус Христос е дал ключовете на Петър (вж. фиг. 4а).                                            
                                                                                                Рис.4а  Апостол Петър и ключовете. В сравнение с рис.3 и 4 е лесно да се види, че лицето е идентично с лицето на Аарон = Мухаммед.                                                                                                                                  В еврейския апокалиптичен текст  "Мистерията на раби Шимон Бар Йохай," се казва, че Мохамед е дал на своя наследник халиф Омар име-прякор Ал-Фарук, днес се превежда като "Избавител" и "Спасител." Терминът "Ал-Фарух" може да бъде представен като «Алеф_Арух». Но ние знаем, че "Алеф" - Христос, казва за себе си, че е алфата и омегата. По този начин, Мохамед = Аарон директно нарича неговият наследник халифа Омар "Алеф" = Христом = Избавител, Изкупителя и Спасителя на арианите от рамейската власт на Рим. От друга страна, "Ал-Фарух" - е "Ал-Варяг", който е: "Боже, освободен от Каспийско море" (защото "Ал" - богът, и Каспийско море и в древни времена се наричало "Варяжско"). С Каспийско дойде дракон змии Khor разпнатия Христос в Хазарския Итил = Old Астрахан = Библейската Йерусалим и възкръснал 1ви април, 1666. Говорейки за неговия последовател халиф Омар като "Ал-Фарук" Мохамед го провъзгласява за възкръснал Христос- Хор . След прочитането на името на "Ал-Фарук", наобратно, ние откриваме: Ал-Фарук <= Хурав_Ил'а = Хорив_Илия = «Хор воскресший (Ав) божий (Илия)» Както е известно от летописите, Киев е основан от «Кий, Щек и Хорив»,, или с переогласовка "Ка, Йщек, Хорив." Очевидно е, че в действителност, в древните хроники става дума за това че въплащението на Ка на Земята =Ка_Ав или в "Киев" се прави дракона змия Ka (заточен в ада, в ядрото на Земята) Йщек = Исаак т.е. Иса Владика (човешкото въплъщение на дракон змията под маската на Horus Хор Ka-Христос) и Хорив = Хор_Ав (възкръснал след разпъването на Хор под формата на Joshua/Иисуса Навин). Преди това, ние открихме, че Христос е Сим-Сим създател на Сим-Ордата. Тогава модерното понятие за "Бог Христос" напълно съответства на ординско "Бог Сим", който ако се чете, наобратно, ще получите bog_Sim <= = Mis_gob Musy_Kaaba = "Maskhab" = Musy_Kiev = "Mosquito" = "Москва" В исляма, поклонение провъзгласена "черен камък" изтеглени от ядрото на Земята - символът Ka въплъщение, което означава, че поклонението на Кааба = Киев. Тъй като самите драконови змии Хор Христос наричат "камък" Мойсей-Петър, или "Муса" в ислямската традиция, "черен камък", е символ на важността на Мойсей в създаването на световната арианството се нарича Мус_Кааб = «Масхаб» = «Москов», че по смисъла на храма е получил" черен камък ". Ето защо в съвременния английски език думата "Mosquito"/ «моск» означава "джамия" - храм за поклонение, "Моск" = Мус-Ка, или "Касим (-у)" = "Хашим (-у)" при обратно прочтен когато се чете назад, които Сега не е сред нас. Неговият вариант е град, където следват ученията му, наречена «Моск_Ав(-ы)», или «Масхабы».Оказва се, че името на столицата на Русия - "Москва" - означава "Musa Ka-инкарнация", на мястото, където се поклонят на Мойсей, чакайки пристигането си в света на бъдещето.
    
Известният град Никея, на име Ники Христос, където той е получил от Православната символ на вярата, в действителност, е нищо повече от Анкара, точно в момента, тези исторически имена изкуствено са разделени и възложени на различни градове. В определен момент от историята на град Никея = Ancora е превзет от войските на библейския Мойсей = Моисей по време на османското завоевание на Римската империя в XVII век. В Египет, думата "Naga (-ya)" се нарича "Кобра". Интересно е етимологията на думата "Кобра", което очевидно е свързано с понятието "алгебри (а)." Известно е, че "Gebre" нарича евреите. Има дори и наука "еврейския" - изследва историята на древните евреи. В речта Ra смисъла може да се изрази като: кобр (-а) = гебр = Ка_Ебр = Ка_Евер, что означает "змея Ка въплатен (Эв) Ар" Впоследствие, с цел прикриване на езиковия смисъл, "Ка" в началото на думата "Гебр" отпадна и се получи "Ever", чиито последователи - "Ever (-ei)", известен днес като "евреи". С други думи, "евреите" Първоначално - последователите на дракона, змията Ka въплътени Ara. Въпреки факта, че на герба на Москва показва поражението на дракона, змията, една от централните улици на града продължава до момента, да се нарича "Ординка" в чест на "Ордена на Ка", който е в чест на "Ордена на Дракона".                                                                                                                                                                                        Рис. 5. Победения Дракон "аспид Кераст" = "змей Хрст" на герба на Москва                                                                                                        Тайните на змията се свързва с мъртвите, по-специално, на загиналите герои. Виталния принцип или душата напуска тялото под формата на змия, и душите на мъртвите могат да се трансформират в змии. В качеството на Кали (и) змия е зло. Например, обсъдения по-горе Наг (-a) - е цар или дух но често се почита като божество. Той се изобразява или напълно в човешка форма, или като змия, или като мъж с качулка на главата и кобра на главата или змия, той е човек над кръста и под талията има серпентина тяло. Той - пазител на прага, вратите и съкровищата материални и духовни, както и водите на живота, освен това, покровител на кравите. Снимки на него като на цар змията са поставени под дърветата. Заедно с слонове, костенурки, крокодили и бик змии подкрепя Arian свят и да го подкрепя. В манихейството змията е символ на Христос. В Океания, се смята, че космическият змията живее под земята и в крайна сметка ще унищожи света. Snake - е Сатана, изкусителят, става враг на Бога и е участник в грехопадението. Тя представлява силите на злото, които човек трябва да преодолее. Змията вдигна на кръста или полюс - прототип на Христос, възкресен на Дървото на Живота за изцелението и спасението на света Arian. Тертулиан твърди, че християните наричат Христос "добрата змия." Змията е емблема на злото, свирепост и коварство.                                                                                                                                                                  Фигура 7. От ляво - медната змия, като символ на поклонение в пустинята,възкачрна от Моисей на знамето на Израел. На дясно - средновековно иконописан образа на разпънатия Христос-Хор. Извивките на тялото на Христос в иконата Chora отдясно съответстват на точните завои на змията. Така иконата представлява антропоморфно изображение на змея/нага/клан,...възнесен от Моисей.                                                                Фигура 13 Разпъването на Свети Петър в обърнатия кръст - "котва", така е по-удобно да се втурне направо към ада в ядрото на Земята, където е неговия "бог" - дракона змия Хор-Христ.                                                                             
Сега е ясно, какво е търсил Рьорих, наричайки я "я" с Думата "Шамбала. В речта Ra "Shambhala" означава Сим_Баал (-а), царството на Сим-Ваал, подземен дракон-змия-Христос хор. Ние знаем, че раннохристиянския символ е котвата. Първите християни правят татуировки във формата на котва, за да различават своите. Ако рамейския кръст прилича на буквата Т (т.нар "Тау кръст"), арианския кръст - е обърнат "Tau Cross" като форма, която е под формата на "котва" = «анкер» = якор. Именно на тази обърната "Tau Cross", или "котва" = котва е бил разпнат по негова молба, апостол Петър ("котвата" на Нептун/Посейдон. И (говоря астрологически) Нептун е този, който определя броя на човешките инкарнации.). В тази връзка, абсолютно неслучайно е друго добре познато име на Петър, която му е дал Исус, а именно, "камък", добавяйки, че с този "камък", той ще изгради вярата си.                                                                                                                                                                                                                  Фигура 13 Напречна котва. Колоната с кръст и полумесец на площада в Клагенфурт (Австрия)                                                                                                                                                                                                                Факт е, че в онези дни като котви за корабите, често се използва големи камъни. Наричайки Петър "камък", Исус го оприличил с анкер, или "котва". Оказва се, че след разпъването и възнесението на Христос в "небето" = на "Нево", тоест, Nav, в царството на мъртвите, апостол Петър беше като котва, уловена за Христос в ада, да се държи на повърхността, като кораб в бурно море, "християнска вяра", без да позволим да изчезне в бездната или да се разбие в някой риф от земния живот.Ето защо Петър поиска да го разпънат с главата надолу. По-рамейски "апостол" = Абос_Те_Эл, което се превежда като "възкресението (Ab = AB) голямо (Oс) разпнат (Te) владетел (Eл)." Това означава, че Петър е обявен за възкръснал Христос, негово "прераждане", или Мессия = «Моисей» Доколкото самия Исус също наричали Месия, този термин в редакцията «Мосес» = «Моисей» се прилагал както към Исус Христос и към Неговия апостол (негово "прераждане"«реинкарнация») Петър. Лесно е да се забележи, че ако прочетете думата "Мойсей", наобратно, получаваме: Мосес <= сий_Сим или "., Който е (въплътен) Сим" Тъй като видяхме, че Sim е Христос, то Мосес = Моисей е едно от имената на въплътения Христос = Месия. Ето защо, например, библейската история за раждането и ранното детство на Мойсей и Христос - са сходни, което се вижда от много изследователи. Така че, когато модерна синкретична Библията разказва историята на Мойсей, ние трябва да разберем, че в някакъв момент тя разказва за Мойсей, Христос, и някъде разказва за Моисе-Моше- Петър.                                                          
Припомняме, че въплътеното арианството в света днес е дракона "Змей Горянин" с три глави и тези глави са юдаизма, християнството и исляма                                                                                                                       Но ако Петър е "скалата" или «анкер» = "котва", на която дракона змей е построил арианската вяра на Земята, тя е Петър, който е крайъгълен камък на подкрепата, на която се основават всички три клона на арианското християнство, юдаизма и исляма - самия дракон "триглав". В християнството, един-единствен "камък" на фондация основата на арианството, известен като "Peter" в юдаизма - под името "Мойсей", както и в исляма - като "Муса". Когато Библията разказва историята на Мойсей и брат му Аарон, ние говорим за Моисей-Мусе-Моше и Аарон = Агарон = Мухаммед. Както Khor Христос беше назначил Мойсей Musa за началник, то ислямистите са наречени "мюсюлмани", тъй като те първоначално следвали точно Musa = Мойсей. Ако името на Мойсей-Петър «Симон» , се четат на обратното, ще се окаже, «намас».Симон <= номис = «намас» - религиозна концепция в исляма, свързан с името на апостол Петър. Превзетия от "мизийци" в лицето на Исус и неговите воини древен град кръстен на Христос-Хорах е Анкара, т.е. "котва" (или "Йерихон", когато се чете назад). Вероятно, именно в Анкара и е бил разпнат с главата надолу, Мойсей, Петр. В памет на Хор-Христ, и разпъването на Мойсей = Петър в този град ранните християни носели татуировки на котви. Може би това е поради тази причина, че е специално място сред останалите градове на Ерихон, Joshua Библията подчертава следния пасаж: "Исусе, при Ерихон, погледна и видя, и, ето там стоеше един мъж ... Исус падна с лицето си на земята ? и се поклониха, и му рече: О, господарю мой слугата си Главният домакин на Господ рече на Исуса изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свято "(Исус Навин 5: 13-15). Това е всичко, пратеник на Господ рече на Исуса. Какво означават думите му? Тяхното значение, както изглежда, е само, че района около Ерихон е свещен. За нас това е съвсем естествено. Според нашата реконструкция, тук или директно до него, е бил разпнат, Моисей-Петр, основател на юдаизма, християнството и исляма, на "скалата", върху която змей-змия-Choir Христос основана арианската вяра в света. Затова Иерихон <= Анкара наистина е свещен град за арианите. Интересно е да се отбележи, че «Гелинкор» или "Ankor", просто Анкара, е древното име на град Никея, така счита и официалната история. Оказва се, че Jericho <= Анкара - също е Никея. Тя, подобно на Анкара, като "miziytsy" - армии от Joshua, командирът на Мойсей = Мойсей. = = Jericho Анкара Никея - най-важният град в историята на християнството. Както знаете, едно от имената на Христос е "Ника". Следователно, Никеа - град, на тези, които са следвали Nike. Освен факта, че тук е бил разпнат с главата надолу Свети Петър = Мойсей, което видяхме по-горе, тук се състоя Никейския събор и Никео-Цареградския собор, на които беше прието православното кредо. Това означава, че от тук отиде в света Православието. Тъй като градът е наричан също "Gelinkore", на словото-Ра той може да бъде представен като Кали_Анкора, което означава "дракон-змия-Кали котва" - място в света, за който са се уловили въпросните драконови змии, за да наложат своята вяра на Земята, превръщайки рая Рим Arian World. Тъй като "камък-котва" е Мойсей, Peter, самото име на града ясно определя кой е той служи и обяснява защо е бил разпнат с главата надолу. Друго име е Никея "Изник", че е просто Йис_Ник, казвайки, че градът е кръстен в чест на Йисус-Ники. След прочитането на думата "Изник" наобратно получаваме: Изник = Исник <= Ка-Наси = кеноса. Оттук отиде арианските Ка-наси = «князе в изгнание», министрите на дракона-змия Ka на, впоследствие завзели властта в света. Този град е техният храм - "kenosa", където те се поклонят на Хор-Христ, Йис(-у) Нике,въплътената Ka.                                            

Наименуването на змии "влечуги", в съвременната наука е да подчертава необходимостта от Sun Ra за живота им, защото без слънце студенокръвните влечуги не могат да живеят. Но при това те самите влечуги не обичат Sun Ra, давайки им живот, като предпочитат да се крият от него под земята, за да бъдат по-близо до своя идол Ka_Aru = Horus = ядро, земното ядро, Ариан "Black Sun".
По същия начин се държат и първите християни, заравяне като змия под земята (Кападокия, Kиевско-Печерската лавра, Чифут Кале, и т.н.), за да служи на Бога на тъмнината Aru. Любопитното е, че със своите тесни и тъмни шахти, са подобни на подземните змии, Катедрали Св Базил/Василия Блаженного в Москва, например, моделира подземния храм на първата християнска-Arianска църква. Характерно за пирамидални "шипове" на куполите, имитиращи шиповете върху тялото на дракон. Тези и други характеристики предполагат, че катедралата Свети Василий е Арианска, както казваме в отделни публикации.
Ето защо, "Reptilo- Идес/Идьи "- са змиихора-Идьи, предали Ra," и пътува по пътя Ara ", които, от една страна, не могат да живеят без Sun Ra, но го мразят и се покланят на антагониста" му Black Sun "във вътрешността на Земята , чакайки неговото въплащение от адската бездна.
Ето защо те са "клан,наги", т.е. "Ka_Lan" = "Ka_Lun" - потомците на "Dragon-змия-Ka Лун (и)" - олицетворение на "Black Sun" = Ka_Ar (ите), която е продукт на обединението на земното ядро = ядро и несъществуващи дух Moon Yis_Ar/Йис Ар (и) в съответствие с формулата:

Ka_Ar Yis_Ar = + (Na + Y е) _Ar = Kayis_Ar = "Кайзер" = "Цезар" = "Хазарски" (4)


Уравнение (4) показва, че подземните дракони змии веднъж идват от нищото/небитието на Земята/,и те се очовечават в Хазария. Те са родени с цезарово сечение от една вече мъртва жена, "Black Virgin", и така юдохазарите вярват, че това раждане е породено от самата Смърт. На "Черната Virgin" днес се кланят значителна част от населението на Латинска Америка и Южна Америка, както ви съобщихме в публикуването на култа към Санта Муерте = "Светата Death/Смърт".

Ishtar - това е библейската Естир, героинята на книгата със същото име, благодарение на която юдоарианите Хазарския Итил Old Астрахан = = = Татар Tsitrahani евангелска Ерусалим е бил извършват Пурим - кървав бунт срещу римляните.Toчно по същия начин чрез "цезарово сечение" сатанистите днес искат да се освободят от оковите на ада във вътрешността на Земята, в същността си, Chora Христос: те вече са открили Volga Итил = Old Астрахан = евангелския Ерусалим, наводнен от водите на Каспийско море = библейския потоп, когато първият Храм Яр = (= ARA) - идентифициране на съответните надписи са прочетени изследователя VA Chudinov, вижте [. 1 ] и [ 2 ], - известен като Храма на Соломон, олтара, който бележи най-деликатните и нестабилните части на земната кора!
Ето защо предстоящия Хасидски "Moshiach" е наречен "Освободител" - той трябва да освободи от плен подземната адска дракон-змия - ядрото на Земята. Полагане на атомен заряд в олтара, сатанисти след това го ще го взривят, които ще раздели земната кора ("Цезарово сечение"), и Цезар = Ka-цар, който е и подземен дракон змия Хор Христовия освободен от утробата на бременната им майка ще излезе извън Земята на открито пространство.Това ще доведе до внезапна промяна на получените гравитационните сили, поради което ще се спука кухата черупка на Луната, и вътре в нея бунтовен дух, който е не-Yis_Ar също ще се освободи и се събира отново с формула (4) с изтеклия от земното ядро ядро = Ka_Ar (ия) = Chorus (ия) -Hrist (ия).
Както се казва християнските старейшини, а след това на Sun Ra "трябва да излезе и да блесне в небето кръст" - "Black Sun" Ar, физически е поглъщаща черна дупка . Тази черна дупка ще абсорбира цялата слънчева вселена от светлина, превръщайки цялата Вселена в "царството на мрака", в центъра на която ще блесне черна светлина на "Black Sun" Ат. Тя е в Това "царството на мрака" = "Небесно царство" се надяват да получат,както и "вечен живот" юдеите: християни, ислямисти и евреи. Очевидно е, че подобен апокалиптичен сценарий, който сатанисти-ариани, ще доведе до разрушаване на слънчевата Вселена, животът на земята като цяло и човечеството като вид по-специално. От На'ви в реалност, въплътена "небесното царство" или "царството на мъртвите." Хасидим, както и други юдоариани, включително православните, надявайки се да "излезе в Христос за вечен живот", че е "слее заедно с адския змей Христос (ия)и завинаги да блесне в новия" Black Universe "Светлината на Darkness черна дупка."

                             Capital = = Kap_Ital Kaab_Itil (12)

Уравнение (12) показва, че "Капитал" е "Дракон-змията Ka въплътена Итил", т.е. с помощта на "Капитал" "Ротшилд",вярват, че в крайна сметка ще намерят Итил, за възстановяване на олтара на храма на Соломон, залагане в него на атомен заряд, произвеждане на взрив и ще освободи от небитието несъществуващия свой прародител от ада,принасяйки му в жертва цялото човечество.
Всичко, което е казано, че "Ротшилд" - това е тайната Arian езотерична световен център, който е в тясна връзка с духовните сили на мрака и допринася за тяхното изпълнение в света.


Основата на теологията и философията на съвременния ариански свят са в това че светът не винаги е бил такъв. Твърди се, че преди създанието на света няма нищо: нито материя, нито енергия. Това е абсолютното небитие, нищото, които обсъдихме по-горе. Властелинът на нищото, е Отец_Ар = "Небесен Отец" =адска (От = Ад) сила (Ец = Ос) мрака (Ар) е направил, според арианите, от това нищо, съвременния свят ние. Именно около концепцията за "не-битие", построена структура на древния свят на девните ариани = евреи. Това - ключовият момент на арианската доктрината . От нищото, не е имало нищо на света, човек, история. Концепцията за "нищо" математически показва "нула", а лингвистично в идиш думата е "глупак", преведена като "нищо", "нула", "дупка" и т.н. Тогава "Небесния Отец" = "Бог-нищо" = "Майстор на Нищото" може да бъде езиково изразен като El_Loh = Al_Lah = "Аллах" - понятието, широко представена в Библията и Корана, означава, че християните, исляма и евреите наистина се покланят " Властелинът на несъществуващото ", т. е Йис, тъй както ние многократно споменавахме в предишни публикации. Ето защо, когато ислямистите прокламират "Аллах Акбар", това се представя като:                                                                                                                                      Аллах акбар = Ал_Лах Ак_Ба_Ар и означава "Господ (Aл) на нищото (Лах) командващ (Ak) дух (Ba) мрак (Ap)."                                                                                                                                                                                Следва да се отбележи, че тъй като Ба - е духът, и следователно има статут на юридическо лице с нестопанска, езиковия еквивалент на термина ще бъде "Йис". Тогава Духът на тъмнината Ба_Ар може да бъде представен с еквивалента Йис_Ар = Изр, което е в основата на концепцията за "Израел", което означава, че юдаизма се покланя на "духа на тъмнината." Същт е случаят в християнството, където Исус е Йис_Ос - ". Не-чист (Йис) за захранване/сила и величие (Oс)" Както видяхме, че Йис във връзка с това се равнява на концепцията за Ба, то:                                                                                                                                                                                                                                                          Йис_Ос = Ба_Ос = «Бес»                                                                                                                                              Наистина, демоните според православното учение са не-сущи (чисти) духове, началникът на които е Йисус/посветен масон/. Ето защо те му се подчиняват и се страхуват от него. От друга страна, тъй като Ra_Teos се превежда като Ra-бог, то Ra-лингвистичноя антагонист на Бога (и) също ще бъде Ra_Teos и противник (а), а именно:                                                                                                                                        Ра-Бог <= Гоб_Ар = «Гебр» = Ка_Эвер (15)                                                                                                                                                                  Уравнение (15) показва, че враговете на Бога Ра-акт "гебра/и" - така наречените древните иудеи (има дори и наука "гебраистика" - проучване на древните иудеи). Древните иудеи-гебри са били служители на Ка_Эвера, което означава "змия-змей Ka въплътен (Eв) Aр (а) - Авар" Това се потвърждава от Библията, която казва, че древните евреи бяха слезли от Евер. Сравнявайки формули (1) и (15) можем да заключим, че:                                                                                                                                                                 Сет_Ар = Ка_Эвер = «Гебр» (16)                                                                                                           Уравнение (16) показва, че древните "гебри" са слуги на Ка_Эвер, като по този начин са били служители Сет_Ар която означава, че са хората на "Seth (и). Тъй като понятието "човек" в езика Re е "Aн", "човека на Сет" е Сет_Ан = "Сатана (а)." Ето защо иудеите-гебри са сатанисти в истинския смисъл на думата. Техните "бог" е Сет_Ар,, или просто Сет. Буквата "C" може да се прочете в модерни езици в различни начина: като "в", "з", "к", "w", "да", "с" и дори "на първо място." Тогава, например, Set_Ar се чете като "Цет_Ар" = "Цитр". От това идва името "цитра-хан" - на името на средновековния татарски Стар Астрахан = Хазарския Итил = Евангелският Ерусалим, който стоеше на река Кедрон, тоест, на река цитра = "Citron". Това е естествено: Татарслата Цитрахан стоеше на реката цитра = Цитрон (както град Москва на Москва река, и т.н.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар