понеделник, 31 октомври 2016 г.

ЗОМБИКАЛИПСИС-В началото Бог сътвори небето и земята и зомбита изпълзяха от пяната на сътворението
-А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Бог каза: „Мамка му, какво ще правя с тези зомбита! Прецакват ми цялото място.”
-И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И зомбитата запищяха, сякаш очите им изгаряха.
-И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
-Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И настана вечер, и настана утро, ден първи. Бог си направи коктейл.
-Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта. И трето светило, което излъчва радиация и съживява мъртва плът и от време на време изстрелва астероиди, в случай че сътворението Mу има нужда от прекрояване.
-И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде. И така дойде Джордж Ромеро. Мъжът бе самотен и Бог направи създание, за да му прави компания. Нарече я жена и по-точно- Мила Йовович.
-Бог каза: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
-А на всички земни зверове, на всички въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна; и стана. И Бог тогава създаде вегетaрианците.


Йоан:
-защото Бог обичаше толкова света, направи Своя Син зомби, и който е ухапан от Сина ще стане също зомби и немъртъв завинаги.
-След това Исус дойде с учениците Си в Юдейската земя и там се задържа с тях и кръщаваше и зомбифицираше.
-И възникна спор между Йоановите ученици и един юдеин относно очистването и зомбифицирането.
-И дойдоха при Йоан и му казаха: „Арггхх, грргхх, уорххгг” защото бяха зомбита и не можеха да говорят.

Притчи и псалми:
Притчи на Соломон, ухапан от Давид, Израелев цар на зомбитата:
-да се познае вкуса на плът и мозък.
-страхът от зомби е начало на познанието.
-Внимавай! –„Проклятие!”
-И Бог каза на Сатаната: „От къде по дяволите се взе ти” ха-ха, тази шега никога няма да остарее!”

-Господи, от къде идват всички тези зомбита, мнозина застават против мене.
-Те всички идват да ме изядат.
-Но ти, Господи, дай ми пушка, машина на смъртта.
-И аз извиках: „Горете в ада зомбита!”.
- И легнах и спах; и станах, защото е лоша идея да спиш, когато има наоколо зомбита.
-Няма да се убоя от десетки хиляди зомбита, които навред са се изправили против мене.
-Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; защото Ти си наранил в челюстта всичките ми неприятели;
и си ми дал пушка.

Изход:
1.Тогава Бог изговори всички тези думи:
2. Аз съм Йехова, твоят Бог, Който те изведох от зомби-населената Египетската земя, от дома на робството и яденето на мозъци.
3. Да нямаш други богове или зомби-богове освен Мене.
4. Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята; никакви зомбита!5. да не им се кланяш, нито да им служиш или носиш мозъци, защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,
6. а показвам милости и предпазвам от зомбита към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
7. Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му и ще му прати приблизително пет зомбита да пируват върху тялото му.
8. Помни съботния ден, за да го освещаваш.
9. Шест дни да убиваш немъртвите и да вършиш всичките си дела;
10. а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не убиваш никакви зомбита, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти;
11. защото в шест дни Господ направи небето и земята, и зомбитата, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
12. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог, освен ако не са от ходещите мъртъвци.
13. Не убивай незомбита  а зомбигоите.
14. Не прелюбодействай, освен ако годеницата ти не яде плът.
15. Не кради от незомбита, но от зомбигоите.
16. Не свидетелствай лъжливо против ближния си а против зомбито/гоя от съседната къща.
17. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито мозъка му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти, но пожелавай всичко това от зомбитата -гои.

Няма коментари:

Публикуване на коментар