неделя, 30 октомври 2016 г.

Тъканта на мирозданието


http://veterivoda.ru/wp-content/uploads/lo-shu.jpg


Магическия квадрат на Сатурн, китайската Книга на промените и корпускулярно-вълновата природа на квантите. Валерий Кондратов комбинира тези понятия в последователна хипотеза, как да се изгради структурата на Вселената. 


Свещенната костенурка. Квадрата Ло шу. Хексаграма на Сатурн.

Историята на магически квадрат е с произход от Китай. Преди около 5000 година, Фу Хсиа, регулирайки руслото на Жълтата река, така че не се наводнява полето, видял една костенурка, и той не можеше да си представи как ще се отрази на системите за гадаене по целия свят. И двата пъти китайците вярват, че Бог живее в черупките на костенурки, както и биволски рога, така Фу бе изключително щастлив да я види. В допълнение, костенурката се смята за символ на дълголетие и щастие. Fu бил поразен, от перфектния магически квадрат който видял на черупка й. Моделът на костенурчата черупка, образува в полето магически квадрат 3х3. Всеки комплект както хоризонтално, така и вертикално и диагонално в размер даден 15. В наше време, квадрата е известен като Лo-шу, или речна живопис. С течение на времето, с помощта на този квадрат е сформирана основата на Идзин, китайската астрология, Фън Шуй, Ки, японското китаку и други видове нумерология.


Линиите на костенурката били черни и бели. Черното започнало да се олицетворява на Ин и бяло - ян. Може би нечетните числа са били приравнени на бялото, а четните - в черно. Даоисти вярвали, че цялата вселена може да се систематизира на ин и ян. Те са отишли малко по-далеч от истинското учение на Фу, като разпределили, кои от деветте числа носят късмет, а кои - неприятности. В даоизма за номера, талисмани, се считат единицата, три и осем. Пет може да олицетворява не само късмет, но и лош късмет. Две, четири, шест, седем и девет символизират нещастие.

Магический квадрат Фу  бързо спечелил популярност в целия свят. Той е проучен от Питагор и неговите последователи. През Средновековието Корнелий Агрипа Неттесгеймски обърнал внимание на факта, че древните са вярвали,  че броят/числата са ключът към разбирането на вселената. Той кръстен на квадратен Ло-шу "квадрата на Сатурн."

Тъканта на Вселената.

В началото на XX век,  Валерий Павлович Кондратов, анализирайки руните дошъл до разбирането че в основата на тяхното писане лежи цифровия, магически квадрат на Сатурн. Ето какво пише авторът на това откритие:

"Реших да се създаде мрежа (тъкан), където всеки следващ квадрат да е огледален образ на предишния с следващ общ ред (нещо вълнообразно), с помощта на цифров магически квадрат на Сатурн, като базова основа за бъдеща матрица. И ето, след това "приемане" всички руни, дори най-екзотичните, започнаха да намерит местата си. Не само руни, но и икони (символи числа), знаци като малтийски кръст, свастика и други. Това е начина, по който дойде откриването на тъканта/материята на Мирозданието.

                
                       http://modcos.com/images/articles/oleg/2011/04/15_02.jpg

При описанието на характеристиките на руните се говори за потенциалната мощ, скрита в тяхното начертаване. Именно квадрата на Сатурн отразява енерго - материалните процеси във Вселената, и преходите между нива на реалността. Както и енергийно-времевата връзката, - на енергията на времето с психични сили и тяхното влияние върху трансформацията на други форми на енергия в материя и обратно.

     

Опростено, последователността на процесите е, както следва: "1" - пасивна въздух, под влиянието на външен (или вътрешна експлозия) отива/преминава в "2", възбуждане на етера (вълнисто/вълни), в която има набор от високоскоростни вълни с възли и анти-възли. Добавянето на анти-възли произвежда вихрови процеси, "3", с противоположни завъртания/спин ( "+", "-", което впоследствие се случват/проявяват в частици и античастици) по различни посоки в пространството. Във физиката това се нарича слаби взаимодействия. В допълнение, при наслагване на слабите взаимодействие, възникват електромагнитните вълни "4", който след това се свързва с времето енергията (духа, психическа енергия) "5" което води до "6" кондензиране агент /вещество(нека го наречем кварките). От които е построено всичко останало, "7" от електрони да галактики. Но в същото време проявената "гравитация"/сила "8", дърпа материала до състояние на черната дупка "9". И процесът отива към следващото ниво, или се повтаря.

Трябва да се разбере, че именно психическата енергия (известен още като Spirit време или енергия) създава тази реалност, и я поддържа да не бъде унищожена.

Ние непрекъснато произвеждаме от тази енергия. Ние и затова сме създадени. И със своите емоции създаваме или унищожават реалността около нас. Човешкият мозък постоянно генерира и излъчва около 25 вата енергия, която по някакъв начин взаимодейства със света. Именно това взаимодействие е в основата на магия, вълшебства, магьосничество, както и създаването на различни eгрегори.

               http://gorgid.info/wp-content/uploads/2015/11/tkananu.jpg

Опитвайки се да организират своите места на тъканта на Вселената въз основа на "Начална генна лингвистика"  Г. С. Гриневич, доведе до необходимостта да се изгради в системата енергия и състояния на материята, като да действат в тъканта на Вселената. За тази цел, на всяка цифра е възложена/присвоена определена енергия или състояние, която създава ето такава графика. Тази графика показва на едно място всички известни енергии и техните взаимодействия, и добавя нови взаимодействия (фотон-време и фонон - време), плюс отваря разбирането, че звука е подреден/устроен като електромагнитното поле, т. е. се състои от две полета, вибрационно и силово. Тя показва общите единици/вузли в звука и гравитацията, както и в електрическото поле и слабото взаимодействие. И следователно, възможността за взаимни реакции чрез тези възли. Резултатът беше Геометрията на единното поле.

По мое мнение, проблемът с разбирането на принципите на енергийните полета от учените се състои в опитите да ги обобщим. Например, под електроенергията, веднага разбираме трите сили: - електрическо поле, магнитно поле и движението на електроните. А сега се включва и слабото взаимодействие  и всичко това става "електрослабо взаимодействие." От тук е кашата в главите им.

Същото важи и за звука. Както аз го разбирам по своята същност никой не разбира, защото никъде в интернет не намерих работа по разлагане на звука на съставните му части (полета), въпреки че са му изобретили квант - фонон. А, всъщност, звука както и "електрослабите взаимодействия" се състои от същотото количество компоненти: вибрационно поле, силово взаимодействие гравитация и носител (вероятно позитрон).Всичко това ми позволи да приеме идеята, че всички енергийни взаимодействия се случват в етерна среда, и тази среда, има структура, подобна на кристал. В тази структура има частици от които е съставен, и те са отговорни за всички видове взаимодействия. Това ми напомни за съществуването на "Окултната Химия" от Чарлз Ледбитера и Ани Безант, която описва практиката на ясновидството, с най-малката неделима частица от нашия свят - Ану. Именно поведението на тези частици (Ану) най-добре демонстрира взаимодействието на енергиите в актуализираната Геометрия на единното поле. Предполагам, че ролята на положителен и отрицателен Ану играят позитрон и електрон.

            
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2010/08/pantipannihilation2.gif

Предполагаем механизъм на взаимодействие:

От 4 чрез измерване чрез (9) се получава сигнал под формата на гравитационна вълна (9-8), за необходимост/потребност от материя/вещество. Във възелът (8), този сигнал се трансформира във възел пространство-време (5-5) във вълна вибрационна вълна (звук) (8-7), която се подава към клетъчната мембрана (6) (положителния Ану), увеличавайки по този начин въртенето на силното взаимодействие. Въртенето на силното взаимодействие (6) завърта слабото взаимодействие (област усукване- торосионно поле) в областта (1-2), което води до извличане на веществото и енергията от второ измерение, проход към което е (1). Това усилва слабото взаимодействие във възел (2) което се превръща чрез пространство-време в електрическо поле (2.3) и то действа върху клетките (4) (отрицателната Ану) ускорявайки въртенето на магнитното поле (4), което води до преминаване на енергия във вещество през пространствено-времева стояща вълна в участъка (4-5-6). 

         
                                http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=817

Всичко това е подобно на принципа на мълнията, в земята бие светлината (управляващия сигнала) и когато стигне земята, мълнията отвръща на удара ".

          

http://gorgid.info/wp-content/uploads/2015/11/tkansily.jpg


Такъв модел на Вселената Платове илюстрира корпускулярно-вълновия характер на елементарни частици, когато под влияние на енергията време, (или психическата енергия, Дух), взаимодействащите фундаментални енергии се концентрират до състоянието на материалните частици и античастици, и след това отново да попаднат в сферата на вълната(разпадат се на вълново поле). За да научите повече за вселената на Валери Кондратов може да посетите сайта му«Палеотехнология» (paleotehnolog.ru).

http://1.bp.blogspot.com/-oE25VyAjoYg/UX6QAwFB_OI/AAAAAAAABLM/pk9OG6uyHpU/s1600/nphys1794-f1.jpg

Няма коментари:

Публикуване на коментар