събота, 29 април 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 6"МЕСОТО едно дава, а десет взема ..
Животните са от по-ниска еволюция и който се храни с тях, понижава вибрациите си. Аз отричам месната храна, защото всички престъпления са свързани с нея.
Когато човек яде месо, получава лоши астрални влияния - настава анархия в организма му.
Фините трептения се губят от месната храна.
Яденето на месо е закон на обсебването.
Казват, че Хитлер е бил вегетарианец, а пък Робеспир - въздържател, обаче са текли реки от кръв..
Не ставайте и вегетарианци на буквата - може да не ядете месо, но по дух да сте месоядци, защото има и духовно месоядство, което е ПО-опасно, ако се допуска завист, омраза, критика, говоренето на лошо за другите и т.н. "
Елеазар Хараш
Закони на живота, том1


               Как е представен Исус в исляма

Знаем, че Исус Христос е централна фигура в Новия завет на Библията. Но знаете ли, че той е на почит и в исляма и е важна фигура в Корана?
Мюсюлманите вярват, че Исус (Иса) е бил Божи пророк и подобно на Мохамед името му винаги е следвано от формулата „мир нему“.
Също както и по отношение на Мохамед, ислямът забранява Исус да бъде изобразяван по какъвто и да било начин.
Мюсюлманите също така вярват във Второто пришествие – че Исус отново ще се върне на земята преди Съдния ден, за да възвърне справедливостта и да победи ад-Даджал или Антихриста.
Също като християните, мюсюлманите вярват, че Исус е роден от Дева Мария (Мариам). В Корана има цяла глава, посветена на нея.
Въпреки това ислямът отхвърля вярването, че Исус е син и въплъщение на Бога. Те приемат, че той е заченат по чудотворен начин и няма баща, а само майка.
В Корана се споменава и за чудесата, които е вършил и за посланието – Инджил (Евангление), което като пророк е получил чрез архангел Гавраил. Според ислямските богослови обаче днешните евангелия не предават цялото му съдържание.
Също така в исляма се приема, че Исус не е бил разпънат на кръст, а се е възнесъл жив на небето.
Ислямските учени не са единодушни по въпроса, а поддържат две основни тези: едната е, че разпъването на кръста въобще не се е случило; или, че друг човек е бил разпънат на кръста вместо Исус – този, който го предал. След като мюсюлманите не вярват, че Исус е бил разпънат на кръста, те също така не вярват и в неговото възкресение.

http://www.obekti.bg/chovek/kak-e-predstaven-isus-v-islyama

                         
Свами Вивекананда. Учения. Йога.

678. Крайната цел на цялото човечество, целта и смисълът на всички религии е само една - връщане към състоянието на единение с Бог или с Божественото, което е същността на човешката природа. Но въпреки че целта е една, методите за постигането ѝ могат да бъдат различни, в зависимост от различния темперамент на хората. Целта и методите за нейното постигане са наречени Йога, санскритска дума, чийто корен е същият като този на английската дума yoke, която означава "свързвам", т.е. да ни свърже с нашата същност, Бог. Съществуват различни йоги или методи на единение, но главните са карма йога, бхакти йога, раджа йога и джнана йога.679. Както всяка наука има своите методи, така е и с всяка религия. Методите за постигането на целта на религията ние наричаме йога и различните форми на йога, на които ние учим, са адаптирани към различните характери и темпераменти на човека Ние ги класифицираме по следния начин, с четири имена:
1) Карма йога - методът, по който човек реализира своята собствена Божественост чрез своите действия и по пътя на дълга;
2) Бхакти йога - реализацията на Божественото чрез отдаденост и Любов към (определен аспект на) Бога-Личност;
3) Раджа йога - реализацията на Божественото чрез контрол на ума;
4) Джнана йога - реализирането на Божествеността на човека чрез познание.
680. Всяка един вид от нашите Йоги е способна да направи човека съвършен даже и без помощта на останалите, защото всички те имат една и съща цел. Независимо дали това е Йога на работата, на мъдростта или на отдадеността на Бог – всяка една от тях е напълно способна да послужи като директно и независимо средство за постигането на Мокша (освобождението). “Само глупаците казват, че работата и философията са различни, но не и учените.” Ученият знае, че въпреки привидно различни една от друга, те накрая водят до същата цел на човешкото съвършенство.

                          

Аз не съм това, което мислите, че съм ... Вие сте това, което мислите, че съм.

                        

Ако искаш да летиш, изхвърли всичко, което ти тежи.
( откажи се от всичко, което те тегли надолу бел.пр.)

                        


Евреите -ционисти, насочвани от жреците си левити и кагани (най-многобройните евреи са: хазари - смес от персийски евреи с тюрки и ашкинази смес от персийски евреи и келти) са расисти но преподават/проповядват на гоите за равнопостаивеност,... борят се с бялата раса-реалисти, като ги обозначават като "расистки нацисти". Евреите налагат концепцията за равнопоставеност на мозъка, за да накарат белите да не правят деца( или да се смесват с хамити и семити) и така да ускорят продължаващото изчезване на белите.
                
След като JEWS спечелиха WW2 и поеха пълен контрол над Белите страни, те започнаха да създават своя супер Райх, което трябва да управлява света = PAX JUDAICA
Това изисква унищожаването на западната цивилизация и по-точно унищожаването на Западните - белите хора

Веднага след Втората световна война, JEWS отвориха портите на белите страни, като създадоха нови закони и политики за посрещане на милиони население на 3-тото световно ниво в продължение на няколко десетилетия. Докато това расово смесване и миграция се извършваше, едновременно JEWS започнаха да намаляват раждаемостта на белите в собствените си страни от цялата еврейска мръсотия, подпомагани от своите медийни новини за развлечение и обрЯзование насочени към гоите, като:

Женско овластяване и анти-семейна пропаганда, която отнема Белите жени от техните роли на майки и ги противопоставя на "потисниците" мъже. Узаконяване на аборта и пропаганда, хомосексуални закони и пропаганда, расово смесване програмиране след принудителна интеграция и асимилация на не-белите по работни места и жилища.

           


Една съществена черта на Византийската империя е нейната политика спрямо евреите. Тази политика е кодифицирана от император Юстиниан през 6-ти век, известна като "Кодекса на Юстиниан ".

ДЖУСТИНИЯНОВИЯ КОДЕКС ЗАБРАНЯВА на Евреите да държат граждански длъжности и места за преподаване. Дори и част от "църковно право" в Православната църква е забраненило на своите членове търсенето на лечение от еврейски лекари.

Съставяне на различни закони по отношение на евреите, които са били създадени преди него в правната кодификация, Юстиниан е забранил на евреите:


+ Да се ​​ангажират с прозелитизъм;

+ Да на еврейките да се ​​женят за православни християнски жени;

+ Да имат православни слуги;

+ Да има офис или почести в римската държава; + Изграждане на нови синагоги;

+ Да четат Стария завет на еврейски, а по-скоро на гръцки, който не отрязва пророчествата, които сочат към Исус Христос;

+ Да използват юдейските тълкувания на Стария завет;

+ Да свидетелства в съда срещу православен християнин;

+ Да заемат учебни позиции в римски училища или като частни учители.

Кулминацията на "Кодекса" на Юстиниан е отричането на римското гражданство на евреите и превръщането им в ранг на гражданите от втората класа/каста.

Въпреки еврейство обижда Юстиниан на "антисемит" и Христос на първия ционист, православната църква не само почита него като велик император, но също и като велик светец.

Чуствам се просветлен,... все си мисля че всред еврейството e имаlo наистина просветени лЮде но са рядкост.

B.R. Ако срещнете просветлен човек утре на улицата и си поговорите малко с него мислите ли, че ще разберете че той е такъв....?

http://smoloko.com/?p=1632

                           Решението на еврейския въпрос за Европа е да се върне към своите стари Митраистки(Дионис- Рама) или истински християнски корени, на историческата църква-, в която "евангелската" грешка която постулира евреина като "избран" и имащ някаква "специална" роля няма място.


                     


Нашият свят съвсем не е това, което изглежда. Нашата представа за възприемането на реалността е внимателно филтрирана от петте сетива и от изкривените нагласи, концепции, модели на мислене, с които в хода на живота ни надгражда обществото. Реалността около нас не е "твърда" - всичко е енергия и информация, а дори по-скоро море от енергия и информация, голяма част от която ние не възприемаме, поради сериозно занижения диапазон на възприятие на честотите.
Едновременно с това, нашето възприятие е изкривено от демонични същества и техните слуги посредством сатанински ритуали, насочени към изкривяване на първоначалния хармоничен свят. Ето например какво казва на тази тема в скорошно интервю известният английски писател Дейвид Айк: "Аз го наричам вълново-вибрационен магнетизъм. И следователно, това, което излъчвате, се връща към вас. Ето защо, когато обозначиш някакво намерение, каквото и да е това намерение, то е представено като честота, която привлича към себе си съответната честота. И така, ние във всеки един момент от живота ни зависим от състоянието на нашето битие, от отношението към всичко, от емоционалното ни състояние, каквото и да е то.

Яхве — Иехова: скопеца Сетх!

http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.bg/2017/04/blog-post_27.html


                 


                          


Етерното тяло има както при Човека, така и при Людоеда. Когато тези тела влизат в контакт, има изтичане на живот от отдолу-нагоре, това е, което се случва по време на всяка литургия и молитви, от горе на долу през човека чрез неговото етерно тяло се вливат нужните програми на поведение, психо-енергийните матрици, необходимите мисли и чувството на блаженство. Да - това е абсолютно необходимо! В крайна сметка, е необходимо да се подхранват вярата, а не само обещанията за възкресение след смъртта, но и напълно реални истински чувства! И това се превръща в най-коварния капан!


Човекът, почуствал само веднъж това усещане от допира на "Божията благодат" става "наркоман", той често иска да опита това "блаженство", земния свят му става омраена, и той с цялата сила на душата си търси възможно най-скоро, да избяга от света на плен това ", намиращ се във власта на дявол ", за да се яви пред него. И точно тогава, разпнатата на Пентаграмма душа се поглъща от Душегубеца.

Веднага след напускането на Сет на материалното ниво, неговите жизнените функции са се поддържали от членовете на неговата секта, като те редовно са извършвали ритуални убийства на животни за него, но най-главното - убийства на хора.

                            


Факт е че на Сет, са били необходими жертвоприношения, за да поддържа своята жизненост. Плутарх пише по този въпрос: "Силата на Тифон (Сет), е разбита и отслабена, но той все пак в бунтовна агония, усвоява и усмирява жертви от всякакъв вид." "На Изида и Озирис." 30

Не се заблуждавайте: вие ежедневно за да поддържате своята жизненост консумирате храни, включително плътта на мъртви животни, тоест, тялото ви се нуждае от атомна материя и енергия от други атомни органи - растения и животни. Същността, което е в вълновия свят, в този случай - Nav(небето нави), също се нуждаят от храна, но атомно и биологично месо не му е необходимо, е необходима е вълнова материя - т. е, Soul/Душа, БA, Атма, Джива. Тъй като душата - това е концентрирана вълнова материя и енергия, това е много добра, високо калорична храна. По-малко калории, "вегетарианска" храна - това е етерното/ефирното тяло на жертвата.


                       


Защо Сет има нужда от църкви, синагоги, джамии и стотици милиони вярващи? Тъй като църквата е "Булката/невестата на Бог", неговата Шакти, подмяна на загубените Йесод и Малхут, обреди, богослужение, молитва, шествия, поклонение/хадж, шабад в събота - все технология на изпомпване на психическата жизнена енергия на живите, от неговата чародейническа брада.

Защо и в трите религии Сет знанията за йога, медитация, окултни науки са смятани за най-големия грях, а в Петокнижието има команди, към такива поклонници да се хвърлят камъни? Поради това, че лицето, което открива видения чрез йога практики, вижда истинската същност на религията и истинското лице на "Бог", ето защо Инквизицията е унищожавала вещици и магьосници.


                           
           


Ситуацията с изкуствения интелект е "оти ги ручахме жабетата". След десетилетия, в които тюринг машините ни водеха към светлото бъдеще, се оказа че те стават само за пишещи машини, управление на прости линейни системи и увеличаване на бюрокрацията. За да излязат от ситуацията, най-светлите корпоративни умове на Запад са решили чисто и просто да копират работата на естествените невронни мрежи в главите ни, но без да знаят какво всъщност копират. На всичкото отгоре, гадните машинки мълчат и не казват как го правят номера на китайката. Резултатът е, че вместо 7 млрд. ходещи загадки на въглеродна основа, ще си имаме може би още толкова загадки на силициева основа. Освен това случаят с шофьора на Нвидиа ни показва, че новите силициеви загадки може да са толкова асоциални (не им пука какво им се говори), колкото и техните въглеродни прототипи.

                     

Устойчивите невронни мрежи формират неосъзнати модели на емоционално поведение, тоест склонността към едни или други форми на емоционално реагиране. На свой ред това води до повтарящ се опит в живота.

Ние настъпваме едни и същи гребла само защото не осъзнаваме причината за тяхната поява! А причината е проста – всяка емоция се „усеща“ вследствие на отделянето на определен набор от химични вещества в тялото и нашият организъм просто става в известен смисъл „зависим“ от такива химични съчетания.

Осъзнавайки тази зависимост именно като физиологическа зависимост от химичните вещества, ние можем да се избавим от нея.


                       
         

Нашият характер, нашите навици, нашата личност се явяват само комплект от устойчиви невронни мрежи, които ние във всеки момент можем да отслабим или укрепим благодарение на осъзнатото възприятие на действителността. Концентрирайки вниманието осъзнато и избирателно за това, което искаме да постигнем, ние създаваме нови невронни мрежи.
Преди учените смятаха, че мозъкът се явява статичен, но изследванията на неврофизиолозите показват, че абсолютно всеки дори най-малък опит предизвиква в него хиляди и милиони невронни изменения, които се отразяват на организма като цяло.
В своята книга „Развийте мозъка си: науката за промяна на вашето съзнание“ Джо Диспенза задава логичния въпрос: ако с нашето мислене предизвикваме в организма определени негативни състояния, то няма ли това аномално състояние в крайна сметка да стане норма?Джо Диспенза е доказал, че за мозъка и невроните няма никаква разлика между реалния и мисления опит.
А това означава, че ако отделяме внимание на негативните си мисли, нашият мозък ги възприема като реалност и предизвиква съответни изменения в тялото. Например болести, страх, депресия, изблик на агресия и т.н.                     

Художникът Адам Ферис/Ferriss създава изображения,като използва Google Deep Dream, една програма, която регулира изображения, за да се стимулира възможностите на дълбоко невронната мрежа. Снимките са били произведени с помощта на средно ниво слой на невронната мрежа.


https://www.technologyreview.com/s/604087/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/

               
                   

Mозъкът не отличава физическите преживявания от душевните. Грубо казано, клетките на сивото вещество изобщо не отличават реалното, тоест материалното, от въображаемото, тоест от мислите!

Теорията на д-р Диспенза твърди, че всеки път, преживявайки някакъв опит, ние „активираме“ огромно количество неврони в мозъка си, които на свой ред влияят на нашето физическо състояние.

Именно феноменалната сила на съзнанието, благодарение на способността към концентрация, създава така наречените синаптични връзки – връзките между невроните. Повтарящите се преживявания (ситуации, мисли, чувства) създават устойчиви невронни връзки, наричани невронни мрежи. Всяка мрежа се явява определен спомен, въз основа на който нашето тяло в бъдеще реагира на подобни обекти и ситуации.


Според Диспенза цялото наше минало е „записано“ в невроните мрежи на мозъка, които формират начина, по който възприемаме и усещаме света като цяло и негови конкретни обекти в частност. По такъв начин само ни се струва, че нашите реакции са спонтанни. Всъщност повечето то тях са програмирани от устойчиви невронни връзки.

Всеки обект (стимул) активира една или друга невронна мрежа, която на свой ред предизвиква определени химични реакции в организма. Тези химични реакции ни карат да действаме или да се чувстваме по определен начин – да бягаме или да останем на място, да се радваме или да се натъжим, да преживеем еуфория или да изпаднем в апатия и така нататък.

Всичките ни емоционални реакции не са повече от резултат на химични процеси, които се дължат на създадените невронни мрежи и се основават на миналия ни опит. С други думи, в 99% от случаите ние възприемаме реалността не такава, каквато тя се явява, а я интерпретираме въз основа на готови образи от миналото.

Основното правило на неврофизиологията звучи така: нервите, които се използват заедно, се съединяват. Това означава, че невронните мрежи се образуват в резултат на повтаряне и укрепване на опитаа. Ако опитът дълго време не се възпроизвежда, то невронните мрежи се разпадат. По такъв начин навикът се образува в резултат на периодично „натискане“ на копчето на една и съща невронна мрежа.
Така се формират автоматичните реакции и условните рефлекси – все още не сте успели да помислите и осъзнаете какво се случва, а вашето тяло вече реагира по определен начин.

                    


От правилата, към които ще обърнеш поглед, нека тези две ти бъдат най-вече подръка – първо, че нещата не засягат душата, че вън от нея те са в покой и че притесненията ни се пораждат единствено от мнението вътре в нас; второ, че всичко,което виждаш, в следващия момент се променя и скоро го няма. И постоянно да ти е в ума на промяната на колко неща лично си бил свидетел. „Светът е изменение, човешкият живот възглед.“ - Марк Аврелий

                
http://www.shalagram.ru/knowledge/techno-feng-shui/techno_feng_shui_chapter5.htm#31

От гледна точка на психоенергетиката телефона е информационен канал, свързващ вашия апартамент с други региони на пространството. С други думи, там където е телефонът, се намира друга врата в апартамента ви, веднага след като се вдигне телефона, тази врата се отваря. Следователно е ясно, че мястото на телефона, както и на телевизора и компютъра, трябва да се избират като се използват четири благоприятни посоки по триграмата на къщата (апартамента).

Освен това е желателно да се постави в близост до телефонни отрицателни енергийни абсорбери (например, малахит) и защитни устройства. Например, можете да поставите на един от знаците за безопасност и мандали (MI Algiz, Ом Мани Падме Хум). Разбира се, необходимостта от защита зависи от това колко често и колко дълго ще се говори по телефона.


Гореказаното може да се отнесе и към клетъчния телефон. Въпреки това, значението и степента на защита, при него следва да се увеличава драстично, тъй като като апарат се намира в непосредствена близост до тялото ви. В допълнение, мобилният телефон е мощен източник на електромагнитно и психотронно излъчване. Всичко това прави използването му доста опасно и са необходими допълнителни мерки за защита.


                            


Защита от духове

За да се защити домовете от злонамерени духове от древни времена се използват различни амулети, магически символи и мандали. Почти всеки народ може да намерите огромно разнообразие от такива устройства.

Игла

Така че Русия и други европейски страни, за да се предпазите от зли духове и магьосници в горния праг на вратата се монтира игла. Тогава е действал остри ефекта на острието - високо напрежение на електрическо поле действа разрушително за областта на тялото на спиртни напитки. Въпреки това, в този смисъл е работил, на върха на иглата трябва да се придържаме. С помощта на една или повече игли могат също така може да се поставя защита на телевизора или на екрана на компютъра. За да направите това, най-добре е да ги поставят на периметъра на екрана под формата на кръст, така че върховете да бъдат насочени към центъра (можете да прикачвате иглите с пластелин) (Фигура 18). Между другото, по същия начин и можете да защитите на вратата, като прикрепите игли, отстрани на касата. Разбира се, тук, ще трябва да използвате само три игли, тъй като при игла от долу може да има проблеми.


                        


За да построите защитна окръжност, трябва да се седне в една от медитативните пози или да легнете на пода. Желателно е да ориентирате лицето точно на изток (ако правите упражнението в легнало положение, ориентирайте краката). Ако лежи в другата посока, си представете, че пред вас е Изток. След това, включване на медитативна музика, започнете да се отпуснете, ако упражнението се прави в легнало положение, седнете психически/мислено. Първо визуализирате вертикална ос на мъжката енергия, въвеждане/мисленно на триграмата Небе (6) горе, и Земя (2) долу. В същото време чувствате отражение на тази ос в областа на гръбнака си.


След това започвате да визуализираме женската енергия на времето, която свързваме с четирите посоки на света и четирите фази на времето на цикъла, както с годишния цикъл, така и с основните етапи на човешкия живот (младост, зрялост, старост, смърт). За тази цел се използват четири триграми Късно Небе разположени в четирите посоки. В непосредствена близост пред изток визуализирате нагледно триграмата Гръм (3), първообразът на начало, пролет, младост. От дясната страна, на юг - Огън (9), лято. В задната част, на запад, триграмата Езеро(7), есента. И на север, в ляво, Вода (1), зимна смърт. Много е важно да си представяте смъртта не като край на всичко, но като преходът към следващия живот. Тук може да се приложи образът на гарата: тъгата от раздялата и радостта от нови срещи. И завършвате кръга, като се съсредоточавате отново в предната част на Изток, в началото на следващия цикъл.

http://www.shalagram.ru/

          


В индийския традиция естествената форма на мозъка и 8 - те стадия на ума (Манас) са идентифицирани с формата и намотките на лабиринт.

(Манас чакра, Раджастан, ХVIII век)                   


В Библията е записано за Сатана: "И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците" (Откр. 13:13). Например една холо(ДЖУ)грамка на огън.

Папа Григорий IX определя още в 1238г „Благодатния огън” като измама. Тази ПОРЕДНА ХРИСТИЯНСКА ЛЪЖА е създадена през 9 век, пазена от латинските кръстоносци и ежегодно повтаряна от гръцки, арменски и коптски „духовници” за извличане на полза от лековерните вярващи.През 2005г в демонстрация на живо по гръцката телевизия, писателя и специалист по история на религиите Михаел Калополос запалва „спонтанно”, за около 20 минути, три свещи от бял фосфор. Белия фосфор се самозапалва от контакт с въздуха. Затова ХРИСТИЯНСКИТЕ МОШЕННИЦИ използват органичен разтворител, който се изпарява от топлината и може да забави самовъзпламеняването до половин час или повече в зависимост от плътността на разтвора и разтворителя.Тази химична реакция е известна от дълбока древност във Вавилон.                   

Mihr/Михра (Митра) благославя арменски крал. От арменския пантеон на боговете в Немрут, Камах (Комаген).

                  


Нека си припомним, че част от мистериите на Дионис, и то най-съществената, е жертвоприношение на бик. Това е моментът, в който се отключват силите на природата и се предизвиква плодородието. При детронирането на Кронос от Зевс най-вероятно и Дионис с неговия култ на слънчево божество, носител на светлина и бог на плодородието и доброто, е трябвало да потъне в забрава. Зевс е приел някои от характеристиките на култа към Дионис (жертвоприношението на бик), но почитта към Дионис е била толкова силна, че въпреки всичко той е останал, макар и понижен в син на Зевс. Дионис се явява и първия родител на хората. От пепелта на Дионис – Загрей и титаните са създадени първите хора.


ОРФИЗЪМ ЕЛИНИЗЪМ И МИТРАИЗЪМ

                           


Днес малко хора знаят, че победителя на змея, представен в Москвския герб, се нарича "аспид Кераст", тоест, змията ("аспид") = Хрст = Крест, или Христ. Очевидно имаме осъзнато сатанинско беззаконие, Никон и неговите последователи все пак са изкривили четенето на Божието име с противоположния на Ра, известен като Teos_Raoh = TSRH и вместо възсхвала за Ра започнали да прославят неговия езиков антагонист Aра в ипостаса на дракона-змея Кераст = ХРСТ (-а), заявявайки, че отдават почит, хвалят "Бог". Едно от най-старите разпятия в света е така нареченото "Разпятие Херо", съхраняващо се в Кьолнската катедрала. Тъй като е очевидно, че на кръста е разпнато Слънцето Ра в човешка форма, оригиналното име е "Разпятие Раох " (прикриване на факта, че човечеството в продължение на хиляди години се е покланяло на Всевишния Ра. Неговото име е Раох = "Ra-Господ/Владика". Келтите в конспирация с левитите умишлено са го изопачили с обратно четене, в резултат на което се е получило, "Херо"). RaOH Прочитайки името наобратно като "Херо" и добавили към него думата "Ох", което означава "Господ". Резултатът е една верига от езикови преобразувания:


Раох <= Хоар + Ох = Хеорх (-ий) = Георг, или Георгий.

От това следва, че в действителност ездачът на коня в битка убиващ дракона, змията Kerast = Христ - е Върховният Ра в ролята на Неговия въплътен Син Теос_Раох, често наричан просто Раох. Но на новите следникониански икони вече не се кланяте на Раох а на реверсирания му образ Георги.
                     


„Ако сме доволни от живота си, не трябва да недоволстваме от смъртта, защото и двете идват от ръката на един и същ господар.“- Микеланджело Буонароти

                    

Това че скалата, от която Митра е роден наистина представлява космоса е доказано от змията: този образ предизвиква асоциации несъмнено с този на известният орфически мит за змията-преплетена в "космическото яйце", от който се е образувала Вселената, когато създателят -бог Фанес произлязъл от него в началото на времето. Всъщност, самите митраисти изрично идентифицират Митра с Фанес, както знаем от един надпис, открит в Рим и от иконографията на Митра от паметник намерен в Англия. Раждането на Митра от скалата, следователно, се появява, за да представи идеята, че той е в известен смисъл, по-голям от космоса.Възможност да движи цялата вселена, не може да се събере в сферата на космическата, и затова е изобразен в рок-раждането като препълнен от обхващащата пещерата на Вселената, и за установяване на неговото присъствие в трансцедентното пространство отвъд космоса.

Това въображаемо "място извън вселената" е описано ясно от Платон няколко века преди произхода на митраизма. В диалога си Федър (247В-C) Платон предвижда пътуване за душата до най-външната граница на космоса, а след това ни дава един поглед на това, което душата ще вижда за един кратък момент, в състояние да "гледа над регионите." "От това място отвъд небето", казва Платон.


                  

Че Митра, притежава космическа енергия е всъщност доказано от редица произведения изобразяващи Митра по различни начини, но всички го показват като че има контрол над вселената. Например, една сцена показва младежа Митра/Кришна държащ космическата сфера в една ръка, докато с другата си ръка той върти кръга на зодиака.

              

"Бик-убиец" по този начин, можем да предположим, че произхода и естеството на Митра е космическия бикоубиец. Така с убийството на бика, Митра символизира върховната си власт: а именно, властта да движи цялата вселена, което е демонстрирано чрез изместване на космическата сфера по такъв начин, че пролетното равноденствие се е преместило от Taurus - Бика. Като се има предвид широкото разпространено влияние в гръко-римския период на астрологията и "астралното безсмъртие," бог притежава такава буквално световна мощност която явно във висша степен е достойна за поклонение: тъй като той е имал контрол над космоса, той автоматично ще има власт над астрологически силите определящи живота на Земята, и също би притежавал способността да гарантира на душата безопасно пътуване през небесните сфери и след смъртта.


Бикът/Брахма представлява съществуващите, по-горе, това, което живее в свят, където Митра е роден - Голока Бриндавана( вечната обител на Кришна в кришнаизма) ... и съдбата му е да го убие?


Бога Митра носи корона от слънчеви лъчи; Изглежда, че самите древни не са се задълбочавали в корените(тракийските -бел.ред.) на Митраизма, както се вижда и от забележките на Дио Касий, които са свързани с това, че през 66 г. сл. Хр. Арменският цар Тиридатс посетил Рим. Касий заявява, че хабинът е почитал Митра; Все пак, той не посочва никакво разграничение между религията на АРМЕНИЯ и РИМСКИЯ МИТРАИЗЪМ.

Mithras with Sol. Dura Europos, Syria.


         


В Зороастризма(дар от траките) Митра е член на троицата на ахура, Митра са защитници на аша / арта, "истината" или "[това, което е] правилно". Стандартното наименование на Митра е "на широки пасища", което подсказва всеотдайност.


Няма коментари:

Публикуване на коментар