понеделник, 25 април 2016 г.

Шамбала и Агарта - 1ч.Будистка версия на Шамб-хАла, селцето където в края на кали-юга ще се роди Калки- аватар на Вишну, който ще действа като Шива-Разрушителят, тъй като Шива ще бъде унищожен от съпругата си Кали.
В средата се вижда върхът Меру, на който стои в транс Шива.


              


Рила, Свещена планина, врата ли е към Агарта! 

 


 Беинса Дуно, приживе твърдеше, че в Хималаите и в Алпите има школи на невидимото познание. В България обаче се намирала най първата. Планинските места са пълни с енергии и носят благословение. По високите места има повече електричество, а в ниските – по­вече магнетизъм. Изобщо в планините е събран колосален запас от електромагнитни енергии. За мисълта са нужни планински места.
Енергиите от планините слизат долу в полето, за да го на­пра­вят плодородно. В бъдеще планините ще се снишат, а полетата ще се издигнат на планини.
14, с. 208
България е избрана, понеже има много планини, а без тях не мо­­же. На Земята има центрове, които са врата на живота, и водата, ко­ято минава през тях, е вече свещена и има голямо въздействие. Те­зи врати се пазят. Вода с голямо действие, с изобилен живот има в непристъпните, свещени места на планините, пазени от посветени.
14, с. 211
Дето се говори, че на Олимп обитавали боговете, това не е би­ло сегашната планина Олимп, а Рилският масив. Той е бил го­ле­ми­ят Олимп, който после спаднал. А сегашният Олимп после се е офор­мил. В бъдеще ще има филми, в които ще представят как се е съз­дала земята и ще копират от реалния филм, който се е запазил – Ака­шевите записи. Съществата са запазили всички тези процеси на миналото във вид на филм. И в бъдеще хората ще ги виждат. За­помнете, има връзка между Хималаите и Рила.
13, с. 22
Мусала е главата, Рупите са черният дроб, а Седемте рилски езе­ра съответстват на сърцето. Като гледам тези канари, чета как са живели хората в ми­на­ли­те епохи. Какви адепти са минавали през тези места! Този масив между Олимп, Шар и Рила е бил голям. Той е бил над десет хиляди метра висок. Целият този масив е бил Олимп – мяс­то на боговете. Мусала е бил връх с височина 7–8 хиляди метра. Му­сала е място, дето няма никакви утайки. Значи не е бил под морето ни­кога. Едно време тук на Балканите е имало тропически климат. Рило-Родопският масив е бил център на разумните сили, които са работили. Той е бил опорна точка за тяхната строителна дейност. Тук е имало ложа на Всемирното Бяло Братство от най-дълбока древност.При няколко големи планетарни катаклизми, само Рила не е потъвала, докато Стара планина, Родопите и Пирин са попадали няколко пъти под водата. И затова може да се каже, че носът на земята е Рила планина, въпреки че сега не е най-високата планина. Някои писатели твърдят, че Шамбала и Агарта са физически места, градове намиращи се под земята с къщи, дворци и милиони обитатели. Други твърдят, че са места само за посветени, съществуващи в друго ниво на реалността, което очевидно граничи с нашия физически свят. По отношение на тяхното точно местоположение Дейвид Чилдрес предлага кратко обобщение на многото възможни локации:
„Шамбала понякога е представяна че се намира северно от Ласа, вероятно в пустинята Гоби, а друг път някъде в Монголия или пък в северен Тибет в платата Чангтанг.
Агарта пък се намира южно от Ласа близо до манастира Шигатце или дори в североизточен Непал под връх Канченджунга. Понякога е споменавано, че се намира в Шри Ланка. И двете дестинации са представени, че се намират вътре в кухата земя.“
В допълнение към цялата тази неяснота са и често правените твърдения, че двата центъра си противостоят един на друг като Агарта следва пътят на дясната ръка на добротата и светлината, докато Шамбала следва пътят на лявата ръка на злото и тъмнината (противопоставяне често изразявано като духовност срещу материализъм). Има и известен брой слухове засягащи практикуващи черна магия, които действат в Тибет и сами се наричат Шамбала. Теодор Илион е германец, който прекарва 30-те години на 20 в. пътувайки из Тибет В книгата си „Тъмнина над Тибет“ (1937 г.) твърди, че е успял да се домогне до подземен град населен с монаси, които той по-късно разбрал че са „черни йоги“, които планират да контролират света чрез телепатия и астрална проекция.
Когато разбрал че храната, която му била дадена съдържала човешка плът, той решил да избяга оттам колкото се може по-бързо като няколко монаси го преследвали. След няколко седмици в бягство той успял да се измъкне от Тибет и се върнал на запад с тази меко казано странна и плашеща история.
Освен всичко друго има и доста постоянни твърдения, че нацисткия интерес към Тибет (който сам по себе си е документиран исторически факт), е бил фактически вдъхновен от желанието да се влезе в контакт с черните адепти от Шамбала и/илиАгарта, като се спечели тяхната подкрепа в завладяването на света. Схизмата между Шамбала и Агарта е описана от Рене Генон, който в своята творба „Le Roi du Monde“ („Кралят на Света“) описва как древната цивилизация от пустинята Гоби била унищожена от естествен катаклизъм а някои нейни представители се оттеглили в пещерите под Хималаите и изградили отново тяхната цивилизация.

След това следвала информация за две групи:
Агарти, които следвали пътят на духовността
Шамбалисти, които следвали пътя на насилието и материализма
Генон твърдял (както и Илион няколко години по-късно), че обитателите на подземния свят искали да влияят върху живота и действията на хората на повърхността чрез различни окултни практики, включително телепатична хипноза и послания чрез медиуми.
Чилдрес намира за много интересен факта, че Хитлер праща експедиции до Тибет в края на 30-те, скоро след издаването на книгата на Илион „Тъмнина над Тибет“ и счита че нейната истинска цел е била да се установи контакт с окултните групи. Ламите в Монголия разказват, че когато техните цивилизации намиращи се в Атлантическия и Тихия океан били унищожени от естествени катаклизми, някои от техните обитатели оцелели в предварително подготвени подземни убежища, осветени с изкуствена светлина. Андрю Томас изказва предположение, че келтската легенда „Лордовете от кухите хълмове“ е местен спомен за оцелелите от унищожението на атлантическия континент.
Множество змии и змиеподобни същества като нага изпълзяват от подземното царство, за да станат свидетели на Снизхождането на Ганга на ЗемятаВ Индия легендите разказват за раса същества наречени наги. Змиеподобни и екстремно интелигентни, нагите живеели в огромни пещери осветени от скъпоценни камъни.
Въпреки че били влечугоподобни, нагите имали човешки лица и били невероятно красиви. Те можели да летят и сключвали бракове с кралете и кралиците от света на повърхността, въпреки че се стараят да избягват досега с почти всички „наземни“ обитатели, с изключение на много духовно напредналите. Тяхната столица се нарича Богавати и за нея се твърди, че е покрита с рубини, изумруди и диаманти. Томас пише, че много индуси и тибетци са влизали в пещерите на нагите, които се простират стотици мили вътре в планините. Приема се, че хиперборейците някога са дошли от системата Алдебаран на съзвездието Телец; те били високи около 4 метра, светли, руси и със сини очи. Не познават войната и са вегетарианци. Според текстовете на „Туле“ хипоерборейците са били технически силно развита цивилизация и са пилотирали „врил-я“ — летящи тела, които днес наричаме НЛО. Благодарение на две противоположни ротиращи магнитни полета тези летящи дискове са можели да левитират и да правят маневри с необикновено висока скорост: същите феномени, които днес се наблюдават при т.нар. НЛО. Използвали енергията „врил“ като енергиен потенциал (движеща сила, vril = етер, од прана, ци, космическа енергия, оргон… но и от акадски viril = „като висшето божество“, богоподобен), т.е. извличали (безплатна) енергия от магнитното поле на Земята, както например тахионните конвертори на капитан Ханс Колер или разработения от Оливър Крейн „пространствено — квантов — мотор“.
Когато ХИПЕРБОРЕА започнала да потъва, хиперборейците са прокопали големи тунели с мощните си машини и са се заселили някъде под района на Тракия или Кападокия. Въпреки че е включено в много популярни книги от източния мистицизъм, името „Агарта“ е непознато в азиатската митология.
Фактически една от многото вариации на името „Асгард“ била използвана за първи път от френския автор Ърнест Ренан през 70-те години на 19 в. Въпреки че очевидно е бил повлиян от нордическата митология, Ренан поставил локацията на Асгард в Централна Азия, а пък друг французин Луи Жаколио (1837-1890 г.) е писал по същото време за град с име „Асгарта“.
Жаколио пише няколко книги за връзката между индийската митология и християнството. Била му разказана легендата за Асгарта от група местни брамини, които му позволили да се запознае с различни свещени текстове като „Книга на историческия зодиак“. Според Жаколио, Асгарта била праисторическия „Град на Слънцето“, дом на Брахматма, видимата манифестация на Бога на Земята. Асгарта съществувала в Индия през 13 300 г. пр. н.е., където живеел Брахматма в огромен дворец. Той бил невидим и се появял пред своите подчинени само веднъж годишно. Интересно е да се отбележи, че Жаколио казва, че тази високо развита култура е съществувала далеч преди арийците да завладеят Асгарта около 10 000 пр. н.е. Жреците на Асгарта тогава успели да сформират съюз с победилите арийски брамини, което пък довело до формирането на военната каста Кшатрияс.
Около 5000 години по-късно, Асгарта била унищожена от братята Йода и Скандах, които дошли от Хималаите. Отблъснати от брамините, братята поели на север и дали техните имена на „Один“ и „Скандинавия“. 

 Между Агарта и Шамбала е в ход хилядолетна война, която по-късно е продължена от обществото „Туле“ и Третия райх . Обществото „Туле“, а после и „Черното слънце“, работи тясно с един тибетски черномагьоснически орден. Хитлер има постоянен контакт с тибетски монах със зелени ръкавици, наричан „Пазача на ключа“. Той вероятно е знаел входа към Шамбала. На 25 април 1945 г., когато в една берлинска изба руснаците намират подредени в кръг шестима мъртви тибетци, в средата на кръга лежи монаха със зелените ръкавици. Изглежда колективно убийство.
На 2 май 1945 г. когато съветските войски навлизат в Берлин, са открити телата на повече от 1000 души, воювали на страната на германците, които без съмнение произхождат от Хималайския регион. Какво са правили хиляди тибетци с германски униформи на километри от родината си? Земята на безсмъртните – мистичната тибетска връзка Агарта включва повече от 100 свързани в мрежа от многобройни тунели и пещери подземни градове , чието население според американският монах Ърнест Дикхоф възлиза на 20 милиона души. Подземните мегаполиси на Агарта Шингуа, Шонше и Рама са разположени и под Хималаите. Империята има свои колонии и тесни контакти с разположени под другите континенти подземни поселения, а един от 9-те входа към Агарта се намира в Арктика. 

 РИЛСКИ ЕЗЕРА – НЯКОИ ЕЗОТЕРИЧНИ ПОДРОБНОСТИ 

Колобърът Абрек-Бол твърди, че Покръстването на Дунавска България е прекъснало духовната й връзка със „Слънчевия Храм“ – едното от духовните средища на изчезналата цивилизация, намиращо се в планините на Изтока. По същото време, т.е. през ІХ век – счита той – е започнал и упадъкът на западното християнство, причинен от изгубването на Светия Граал, попаднал в ръцете на адептите на черната магия. Китайските исторически хроники свидетелстват, че на върха на йерархията на древната хунска империя стояли петима души: владетелят (шан-ю), левият и десният „премъдри крале“ (дьютьи = кит. хьиен, от догри или тогру – „правилен, справедлив“; при по-късните българи съответно канартекин и боила таркан) и техните заместници (кит. гулъ, в смисъл на „заместник“). Навярно в началото единствено тези петима върховни велможи са били наричани белгун, което на древнохунски означава „петте човека“ от бел ( – „пет“ и хюн / гун – „човек“. Впоследствие това название било преосмислено като „балкар“ („сияйните, светлейшите“ от корена балк-, в смисъл на „аристокрация“), от което произлиза името „българ“, превърнато през VІ век в етноним на хунския народ (чието старо име хуни означава просто „хора“) от владетеля Курт Кубрат ( = „Обединителя“). А това държавно устройство възпроизвежда модела на сакралното царство Агарта. Каква ли е била мисията на хунобългарите, прекъсната от Покръстването през 866 г. ? Дали те не са били поданици на върховното царство Агарта? Не са ли били посланици на Владетеля на Света , изпратени да цивилизоват „западните варвари“?

              

Будистки, Кашмиро-арабски и "западни"(европейски) интерпретации за Подземното Царство.

Будисти, като директни наследници на ВЕДА, хем приели, хем отхвърлил нещо от нея, възприемат Била-сварга, като прекрасното местенце "Шабхала"-селцето където ще се яви КАЛКИ-аватарът за Кали-юга. Те счиата, че сега там живеят мъдреци(будисти), а не - асури и наги, както казва Шримад Бхагаватам. Всъщност, за будистите, "Богът" е фикс-идея, дори понякога-не съществува.

Будистка АгАРта мандала. Напомня на Кааба(Кубът-Кивотът) от Аврамическите религии
и на пирамида с върхът под земята- ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ПИРАМИДА на Илюминати-
ковенантът на фараонът, янтрата на КАЛИ- насочена с върха надолу.


В дневникът си при пътуванията и приключенията си Фердинанд Оседовски има една интересна история. Бягайки от болшевиките, Оседовски (полски химик работил в Сибир) пътува из будистка Монголия, беседвайки с монасите и лами.
Те му разказали за "царят на света", който управлява от подземния свят на Agharta.
Tе го информирали че Агарта е земя на чудеса и мъдрост. Агарта се илуминира от странна светлина, които дава растеж на селскостопански култури и дълголетие на хората, и тя е свързана с тунелите с други подобни места. Рьорих нарича АгАРта с терминът от Веда-"Шамбхала". Ето така я вижда....Шамбхала е селце, където ще се роди Калки, който, според Шримад Бхагаватам,ще унищожи именно асурите и нагите които населяват Била-Сварга. 

            
*В никакъв случай не искам да омаловажавам или "сатанизирам"
(както правят невежите йудео-християни, искайки "справедливост")
най-великата песен в суб-културата за всички време- "Stairway to Heaven".
Тя е тук за да ни помогне да се гмурнем за да се намерим и да никога да не стоим
"при нас", а да се изкачим пак обратно при Богът.
Справедливостта е ДЪЛБОКО заровена в яма в Земята-"Питра-лока".
Йама-раджа е брат и "сянка" на Сурйа-раджа(Слънцето).
На български "дупка" е "яма",а на английски е "pit"(иде от Санскр. Pita, Piter)
Не искай справедливост, а се моли за враговете си никога да не бъдат съдени,
тъй като това означава, че те са слезли в безсъзнание в най-низшите локали.
(виж публикацията Ведаическа Космогония )


 А Сойот/Soyot, живеещ близо до езерото на Nogan Kul ми показа портата над която се издига дим, която служи за вход на "царството на Агарти/Agharti. - През тази врата някакъв ловец някога е бил влязъл в Царството, а след завръщането си от там е започнал да разказва какво е видял там. Ламите отрязали езика му за да му попречат да говори за "Мистерията на Мистериите". Когато в напреднала възраст се върнал пак на входа на тази пещера изчезнал в подземното царство заедно със спомените които са украсявли и осветлявали номадскоте му сърце през цялото време до тогава.
"Beasts, Men and Gods"
("Зверове, Хора и Богове") 

 Западна интерпретация на АгАРта. Западна интерпретация на АгАРта. Шамбхала е само отдеелен под-локал.
 В книгата си "Мисията на Индия"('Mission de l’Inde') илюминатът Сен Ив/Saint-Yves* описва царството
АгАРта и неговата система на управление. АгАРта е утопия,скрита във вътрешността на Земята. Това е място на високите технологии и екзотична архитектура. (Основната сграда е колосален храм с подземния купол, където мъдреците
отпразнуват своята тайна. Жителите му говорят Ватански/Vattanian***, на първоначалният език на човечеството. Те са вегетарианци. И те са здрави и щастливи.
АгАРта се управлява, ние сме казали,
с йерархията на "разумни мъже".
На върхът е Суверенен Понтифекс-"Архи-ерей"; 2 са му помощници- "Махатма" и "Махангa", 12 "Археи"- "старшини" които формират съветът; 360 Багвандас/bagwandas- божествени; и 5000 анализатори-учени("пандити").
Един вид- "свещен университет".
Тези мъдреци управляват АгхАРттa. Но те също се интересуват от горния свят, като се използва правомощията си за борба с отрицателните им енергии. И от време на време те дори изпращат емисари на повърхността на Земята, за да управляват своенравните и жители. 

 * Хаджи Шариф-Haji Sharif “Guru Pandit of the Great Aghartan School.” -"Афгански принц", напуснал Индия след Сепойският бунт(Sepoy).
Веднага си личи извънкласовата мусулманска закваска
**Сен Ив-Saint-Yves е католически езотерик-окултист,
повлиян от католическият професор по
канонично право- Адам Вайсхаупт, създателят
на орденът на Илюминати от Бавария.
Което обяснава не само интерпретацията на Била-сварга(т.е. АгхАРта), като "място на мъдреци" а не - на асури и наги, а дори, като типичен масон, е вкарал бройка в цифрата на рационалната пирамида, която по-късно ще завладее целият западен свят.
*** "Vattan" vs. "Vatican" 

             

 Сен Ив гони Хаджи Шариф от домът си в Париж, защото по време на спиритически спор го е заплашил с нож.
По късно Сен Ив "астрално" ще посети АгАРта и ще я опише в книгата си.
Може да се окаже, че авторът на сегашният "Световен ред" по модел на Илюминати е афганистански мангал-асура-нага !! Синархичното/Synarchical общество ще се управлява от три съвета,представляващи изпълнителната власт, икономическата и духовна власт*.
Обединени на мъдреците, тези съвети ще управляват косвено.
По силата на нормите на моралната им власт, те ще вдъхновяват правителствените сили и в резултат на ръководството,класовата борба и други социални патологии ще изчезнат.
И Сен Ив предлага предупреждение за онези, правомощия:
"О, императори и царе на Европа, и президенти
на републиката, без власт над вас, сте обречени на
взаимно унищожение на собствените си народи, на мощта, и силата си. "
--------
*В днешно време Илюминатска конспиративна
йерархическа структура е също така изпълнителната:
военната власт- във Вашингтон Д.С,
икономическата- в Лондон,
а духовната-във Ватикана. 


 
Общото в становището на Ведаическите изначални писания и всички останали е, че това царство("Била-суарга") е с по-висока технология(в сравнение със Средната Земя- "Бху", и дори е по-пищно в сравнение с Горният Рай на ИндРа- "Суарга", тъй като до това царство не достигат лъчите на Звездното Слънце - "Рама", на базата на излъчващи енергия кристали(скъпоценни камъни на качулките на многоглави змии)- "цифрово съзнание", авангардна архитектура, илюзията, че "няма време"(тъй като няма Слънце и Луна), безметежен райски живот с приказни природни картини ("огледален свят" на небесният рай) и потапяне в света на насладата на сетивата, като "райско усещане".
Защо се нарича "Огледален свят"?- В огледалото се вижда нещо, което наподобява за Реалността, но не е. Т.е. - Реалността в огледалото я виждаме със сетиво(със зрението, като сетиво, възприемаме над 80% от сетивната информацията).
Реалността се усеща, когато впрегнем сетивата за Богът.
Преди това имаме етап на отдръпване(изчистване) на сетивата от майа(илюзията), а не - "потапяне в майа до шия"(както става в Била-сварга)!! материалният рай(сварга, сварог "сУ-АР-ка","сВАРга"*) се достига САМО чрез покаяние от материалната енергия. А Трансцеденталният рай е отвъд материалният рай дори.
"Потъването в приятността на сетивата" се нарича "изкуствен рай"(Била-сварга) или- "Разширяване на Илюзията"...
Различието е, че докато всички тези изброени без Свещените писания на ВЕДА, описват управлението му като "мъдреци" и "напреднала висша раса", то Веда ги дефинира нато асури(демони) и наги(змии), които омайват съзнанието и го отдалечават от Истината на Трансцеденталният свят, като РАЗШИРЯВАТ ИЛЮЗИЯТА. Всъщност, ислямският пророк Мохамед пророкуван в Бхавишна Пурана като ре-инкарнираният демон Трипура-асура- "Маха-мада", което в буквален превод означава "Разширение на Илюзията".

Това царство е описано, и като "Исламски Рай"- "Джана"(арабски- "Градината"); там няма Слънце, а - СИЛНА ЛУНА и звезди, фонтани с вода, девици(миниум 72), голи юноши-прислужници, неинтоксикиращо вино(от билки), плодове, златни посуда, скъпоценни камъни и орнаменти и аромати.

Под Земята са седем системи с имена Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Тези по-низши планетни системи са със същия размер като на Земята планети, започващи от 560,000 мили под Земята. Слънчевите лъчи не достигат тези планети и светлината идва от скъпоценни камъни(кристали) разположени върху качулките на змии(наги). Тези планети са населени с хора с голяма власт и разкош, но все още на демонско съзнание, които са достигнали тук чрез строги икономии, насочени към материални удоволствия, без духовно развитие. Те малко стареят или се разболяват, поради напредъка на технокрацията си, но живеят в постоянен страх от факторът ВРЕМЕ(КАЛА-Шива), което в крайна сметка трябва да унищожи техните жилища. Ето защо те са дали името на "Била-сварга", или "подземни небесни планети" - "Вътрешна, Огледална Земя" или "АгАРта".
Тези планетарни системи
сa източникът на инспирация
на масоно-илюминатската цивилизация -т.нар. "нови юдеи".Жителите тук се радват на стандарт на материален комфорт по-голям дори от този на по-висшите планети (на Райа на Индра), поради желанието за високи стандарти за чувствено удоволствие, богатство и влияние. Жителите са известни като Дайтйаси(Daityas), Данави(Danavas) и Наги(Nagas) и всички ангажирани в илюзорно материално удоволствие, без мисълта за духовно освобождение. Има невероятни подвизи на архитектурата в градовете си окичени с ценни бижута в къщи, градини, дворове, и т.н. Всички жители пият сокове и се къпят в билков еликсир, който да ги освободи от всякакви тревожност или физически заболявания, както и от някакви признаци на физическо стареене. Визуалната красотата на този изкуствен рай надминава тази на по-висшите планети и тази чувствена атмосфера, напълно улавя ума, който не позволява мисли, а е насочен към чувствено удоволствие и сетивно щастие. Тъй като времето не е разделено на "дни и нощи", поради липса на Слънчеви лъчи за достигането на тези планети, резидентите им нямат страх, причинено от Времето, сякаш има "без-времие". Само по време на ПРА-ЛАЙА (РАЗРУШАВАНЕ) или-"разтваряне" тревожност и страх ги изконсумирват и реинкарнират в по-низши форми в материалният свят.
Сутра 13,27 [Тази вселена е разделена на четиринадесет сфери, седем Сварги и седем Патали.]

*Думата "сУ-АР-га"(небесният рай на ИндРа- "небеса") на Санскрит има няколко смислово-етимологични значения:
1) "сУ-АР-Ка". Буквално "благочестивите земи".
"сУ" има смислово значение на "благочестив"("auspicious"-Siva) и "суб-ординационен".
="С" стои под "У"("В"). "С" е "Сива", а "У"("В")-"Висну"
"АР" е "земя"- всякаква.
"Га" в случая е синоним на "Ка"- суфикс за множествено число.
2)"сВАР-га". Асоциирано с "варна" и "Варуна".
"вар/и" на Санскрит е "вода"(глаг."варя"-"brew"), а "варна"- цвят, но се има в пред вид изначалният цвят- белият- цветът на най-висшата "варна"- "брахмана". На български имаме "вар"- "бяло покритие". "Бял" на Санскрит е "свет". В славянските езици е и "светлина" и "свят" и "свещен". "Сва" на Санскр. значи и "свой".
"В-АР" се възприема буквално като "Земята на Вишну"-първоначално-проявената(докато "U-Terra"/Uterus e латентната, непроявена), която се асоциирала с Млечният път или Варуна- неантропоморфичното божество от най-ранният Ведийски период, наред с Агни и ИндРа, като "божество на небето и водите"(т.е-флуидите). Оттук латинското- "варирам"-"vario". "Водата" е символ на "Космическото пространство", намиращо се отвъд Анта-рикша-лока(т.е.- отвъд Атмосферата).
"Варун(а)" се асоциира с "Уран(ус)" от Гръцката митология, която е взаимствана от Веда, асоцииран най-вече с Водолей(Брахма), но и с Риби(Вишну).

               
Вишну-дути и Йама-дути преговарят за по-нататъшната дестинация на душата по време на напускане на грубо-материалното тяло от индивидът. 

Копирането на Кришна от асурите и многоглавите наги е в желанието даконтролират(да създават и се наслаждават на) материалната енергия на другите живи същества. Желанието за ЦЕНТРАЛИЗИРАНЕ на властта и ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВСИЧКИ В СЛУГИ на базата на технокрацията(енергия от кристали) е с цел ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНА ЕНЕРГИЯ.
"Експлоатацията на материалната енергия" е от едно живо същество с по-голяма умствена потенция от друго. Това са асурите и нагите над човекът, животните и растенията в епохата на КАЛИ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар