понеделник, 28 ноември 2016 г.

Вавилон и шумеритеРазказите за Вавилон и шумерите са безброй но в тази статия ще се опитаме да разкажем за една по различна история от популярните легенди и исторически сведения останали за тях.

Шумерите са първите хора населили Земя. Те били високо развита цивилизация, която разполагала с иновационни технологии за да търсят живот в други Галактики. Тяхната раса приличала на хората, с малката разлика, че били изключително красиви и безсмъртни. Те можели да живеят колкото пожелаят но открили, че това е нещо отегчително и изнамерили начини да измамят своето безсмъртие. Така те създали копия на самите себе си само,че смъртни и определили срок в които те да пребивават във виртуална реалност наречена живот. По това време Земя била изоставена планета с възможност за развитие и ресурси и била обитавана от примитивни създания. Те пренесли своите технологии на нея и създали чудото живот. Всеки би се запитал , как е структурирано това чудо и на какво се крепи. Ще се опитаме да обясним.

Технологиите с които разполагали били придобити в резултат на хилядолетни проучвания за устройството на Вселената и какво я движи. Така те създали машини способни да вършат необясними неща, като телепортация, да летят във всяко пространство без 1 грам загуба на енергия, изкривяване на пространството, пречупване на светлината и други чудеса, които развивали в усъвършенстване. Но най- интересното създадено от тях нещо било една машина наречена БОГ. Тя имала способност да мултиплицира безкрайни реалности в пространството на Вселената, което е необятно и почти безжизнено.Тази машина имала свой собствен разум, които развива и се учи от опита на многобройните реалности , които можела да създава. Точно това я захранвало а именно опита, които можел да я движи в едно движение наречено PERPETUM MOBILE или Закон за запазване на енергията на Опита до Безкрай.


Така шумерите или наречени по-късно анунаки внедрили своите копия в реалността на планетата Земя и машината БОГ я поддържала до такава степен, че всичко било уникално реално до последната подробност. Тази създадена реалност можела да се вкуси, помирише, огъне и да си взаимодейства по-най различни начини. Така бил създаден живота в позната му форма за всеки живял някога на тази планета. Земя имала свойството да поддържа тази реалност с допълнителни сили и средства, тъй като Тя е жив организъм или планета със свой собствен разум.За сведение Вселената е населена с многобройни галактики, съдържащи съзвездия и системи с разумни органични планети, който нямали реалност или живот в себе си. Те просто съществуват под формата на Чист дух със свое собствено съзнание. Точно това било феноменално откритие за Анунаки и те решили да населят тези планети с живи реалности, които да се развиват и чрез опита си да захранват БОГ. Опита или неговото движение може да се опише като жива субстанция със свой собствен разум имащ за цел да се развива. Затова той имал нужда непрекъснато да е в движение и да се учи на нови неща. Така Анунаки ‘впримчили’ този опит или тази субстанция в тази машина или БОГ иси поставили за задача да създават разнообразни реалности в цялата Вселена и така тя да стане ЖИВА РЕАЛНОСТ.
Самата Вселена няма време, тя просто е……

Затова те измислили различните реалности да притежават различни свойства като свое собствено време или часовников механизъм по който всичко живо да се движи, да диша, да спи, да хапва и всичките тези дейности, измислени за живите същества с цел развитие. Това се наложило защото, сами по себе си те не можели да осъзнаят какво трябва да правят или просто щели да съществуват без нещо да ги задвижело също като планетите. Така се създали понятията които ни движат и до днес като наука, обучение, работа, отдих, забавление и други, които станали част от живота на всичко съществуващо. Най-важната част от съществуващото винаги било Съзнанието, което е пластична материя имаща свойството да запаметява всичко до което се докосне. Затова Анунаки го заложили като част от всяко живо същество в 5-тата обвивка на тялото или т.нар. Астрално тяло. Техните копия или човеците трябвало да се вържат към части от машината наречена БОГ и така те да влизат или излизат в различните реалности непрекъснато.Всички легенди и митове на Земя са част от истории за живота какъвто е бил преди или наречен История на тези Копия, които непрекъснато преминавали от един живот в друг или от една реалност в друга. Така те сами по себе си натрупвали опит и се учели от живота си с цел осъзнаване на различни закони и принципи. След като живота на тези копия или човеци и твари завършел те предавали опита си на машината или БОГ и желаели да продължат да се развиват. Имало някои от тези копия обаче, които придобивали степен на осъзнаване по- висока от другите и те желаели да пребивават в други по-осъзнати реалности с цел да бъдат по близо до БОГ и да се учат на по значими неща от обикновените битовизми така да ги наречем с които е изпълнен живота на всеки.Затова терминът ОСЪЗНАВАНЕ трябвало да бъде въведен и да бъдат измислени правила по които всяка душа или съзнание да се изкачва в реалностите. Тази пирамидална структура или стълбица е описана в Библията като Стълбата на Яков и била наложителна за да се даде възможност на съзнанието да се учи на възвишени или стойностни понятия. Както описахме в една друга статия тези понятия са били дефинирани в течение на хилядолетия опит и те са изчистени до степен на съвършенство в смисъл от тях е премахнато всичко излишно което е прието като грешно, непотребно или безсмислено и отхвърлено от самия опит.Методът “Опит-Грешка” е фундаментален принцип и той бил въведен като критерий за всяко същество с разум и всичко живо трябвало да премине през него с цел обучение. Въпреки това в системата наречена БОГ били заложени клопки или капани или така наречените хакове, които имали за цел да изпитат съзнанието, доколко то може да се справи с понятието ТРУДНОСТ. Така всяка трудност с която съзнанието се сблъсквала, трябвало да бъде преодолявана с БОРБА с тези трудности. Оказало се, че то било едно вечно гориво за разума, които го движи напред, стигало да има цел или кауза за която да се бори. Така се създали най-различни борби: съзнание само в себе си, 2 противоположни съзнания, групови и общностни съзнания, които били наречени ЕГРЕГОРИ. Всеки запознат с тази материя се е убедил или може би още не, че те са съвсем реални и съществуват. Егрегорите имали за цел да поддържат групово съзнание в едно общо и така да го накарат да защитава каузи, които да го движат.
Затова били създадени различни Егрегори като този на Егоистите, Семейството, Вярата, Изкуството и други същности като интереси , които да се защитават и да намират каузи за които да се борят. Самите Егрегори са закодирани в хората, чрез техните имена, за да знаят към кои Егрегор принадлежи всеки и какви каузи трябва да защитава. Можете да изчислите Егрегора към които принадлежите в тази статия, и така да разберете за какво каузи се борите или какво ви движи. Самата Числова мандала е схема за активиране на тези Егрегори и свързване с по-висшата ви същност. Егрегора има за цел да ви защитава и да ви насочва към каузата за която сте кодиран да се борите.

В цялото си съществуване хората или копията са измислили най-различни каузи, които са ги движили напред. За съжаление във век 21 тези каузи са станали до такава степен преекспонирани, че са се обезсмислили. Ако се замислим за какво се бори средностатистическия човек можем да си извадим следните изводи: за оцеляване, за здраве, за по-дълъг живот или пък за бедните деца или животни в Африка.Това обезсмисляне на каузите е довело до отчуждение на повечето хора от общото към частното или всеки си има своя собствена кауза, която го движи и така т.нар. Егрегор на Егоистите до 21 век печели всички каузи, които са създавани.ЕГО или ЕГОИЗЪМ като понятия обобщават тази страна от всеки, която изразява инстинкта оцеляване. За съжаление егото е мутирало в най-различни разновидности като АЗ или ТЕ или НИЕ и така, то прави винаги разлика със себе си. Егото има за цел да ви защити само до там до където е застрашен живота ви и не е предвидено да бъде една мутация на Користолюбиви цели в една безкрайност. Така то се е изродило в едно непрекъснато повтаряне на АЗ, Според мене, по мое мнение и тези мутации го изкривяват до неузнаваемост. Така накрая само то става най-важно от ТЕ или НИЕ и само неговите интереси стават цел са самото него. Затова е въведена функция Егото да бъде в борба със себе си и непрекъснато да осъзнава, когато общите каузи или тези на другите са пренебрегвани. То непрекъснато трябва да се уравновесява, само себе си и е добре, да сложи другите пред себе си като по-важни и така то самото да израсне. Извода които е важен да се наложи е, че то е до толкова дегенерирало, че никога не би пренебрегнало себе си за който и да било друг. Затова в бъдеще то е премоделирано на само НИЕ общо заедно и така този проблем с него е решен стратегически.

Важно е да се отбележи, че едно възвишено или висше съзнание не може да мисли само за себе си а предимно за другите, което на този етап не е постигнато. Това принизява човека или копието му в 21 век до едно животно борещо се за своето оцеляване. Затова в едно близко бъдеще новите модели хуманоиди, които са изработени няма да притежават подобни качества, които спират развитието му.Тези нови модели хуманоиди са тествани в цивилизацията на Атлантида. Кой не е чувал за тях? От много митове и легенди за тях, които са останали се знае, че те са злоупотребили с технологиите си по начини по които са наранили духа си в неговата цялост. Затова е било необходимо да ‘изчезнат’ от реалността на Земя и да пребивават в друга реалност, която не е толкова плътна. Така се е случило и с майте и ацтеките и дори египтяните, които ‘живеят’ друг живот дори в момента в други реалности. Изобщо всяка изчезнала цивилизация до сега е ‘жива’ в друга паралелна реалност и се развива сама себе си. За всяка следваща цивилизация обаче се оставят свидетелства под най-различни форми за да се знае какво се е случило. Точно тук е много интересно, че те са оставени, но много малко хора знаят в действителност , какво точно се е случило и се изказват предимно хипотези за изчезването им.В нашата статия за 2-рото Пришествие на Нибиру е описано точно как са изчезвали и така става с всяка цивилизация на която и е дошло времето да изчезне.Всяка цивилизация е предупреждавана предварително за бъдещите събития и трябва да остави символи на своята култура. Символа на културата в 21 век са боклуци, натрупани по цялата земна повърхност. Те са резултат от процеса на развитие и несправянето с този проблем. Самото изчистване на боклука е невъзможно за хората копия на този етап, защото те са абсолютно навсякъде под най-различни форми. Боклуците могат да се анализират на толкова нива, че на човек му е бедна фантазията дори да ги възприеме в тази действителност.Има теория за т.нар. ‘Куха Земя’ -според която, Земя като планета има кухо ядро а не магма или други слоеве. Това е самата истина. Тя отговаря на много въпроси, за това как Земя може да бъде размествана. Самия процес обаче, нанася щети върху живите организми, макар, че те са сведени до минимум при всеки преход към нова реалност. В самото ядро на планетата се намира дори Атлантида, която е ‘потънала’ там а именно в друга реалност. В зависимост от това накъде иска да се движи всяка цивилизация, тя може да придвижва напред или назад като по спирала. Така например, ако 21 век като цивилизация иска да разбере какъв е бил живота по времето на маите, спокойно може да избере този период като реалност и да се пренесе там. Въпреки, че има такава възможност е предвидено цивилизацията на 21 век да продължи да се движи напред по спиралата а именно към по висши технологии и опознаване на реалности защото е била в това време и няма нужда да го преповтаря.

Машината БОГ има възможност да ви задвижва в различни реалности без дори да се усетите, тя е толкова бърза и мигновена и изобщо не причинява никаква болка на материята. Този процес е така нареченото разпадане на материята на съставните и части, които се състои в изтриване на вашата памет. Представете си го по следния начин.Обектите, които виждате изчезват един по един пред очите ви, докато вие можете да се придвижвате в това пространство. Така след тях изчезвате и вие.Това е невъзможно си мислите а ние ви казваме напротив…наречето го магия, защото това в което сте е илюзия и тя преминава от една форма в друга.Някои читатели могат дори да се шокират от подобно изказване, че БОГ може да бъде машина. Ами да ама шумерите казват , че това е една истина от много други. В крайна сметка излиза, че сте се кланяли, палили свещи и сте почитали и молили една машина за живота и благата си. Скандално твърдение. Длъжни сме да ви обясним, защо това е било наложително.

Самата машина е така програмирана, че може да се учи от своя собствен опит и това го споменахме вече. По такъв начин тя се ъпгрейдва сама себе си като се самоизчиства от насложени нечистотии в съзнанието на духа, придобити от опита. Така тя синтезира изводи сама за себе и това как всяка реалност може да бъде организирана. 20-21 век са така синтезирани в последователност, че крайния извод е самоунищожение ако се придвижвате със същите темпове на развитие. Самата Земя има капацитет и сила да ви издържа като жива материя. Но на този етап е много замърсена и започва да ви вреди и така в аритметична прогресия резултатите са покъртителни. Затова ако ви оставим да продължите живота си в този вид в които е като реалност , означава че ние ви обричаме на бавно и мъчително изтребление.Земя има механизми с които да пречиства сама себе си и всяко торнадо, ураган или катаклизъм са един вид аларма за вас да промените пътя и начина си на мислене. За съжаление вие не можете да го направите поради ред причини. Не бива да пропускаме да споменем , че има голяма част от обществото, която оказва значителна помощ на планетата,но тя е крайно недостатъчна и далеч изостанала като технология.В този ред на мисли излиза, че БОГ е програмирал един живот за вас, които е на доизживяване и е дошло време за същински промени.

Това което ви предстои като нова ера е за нас една стара концепция, която ние сме създали и ще се опитаме да ви я опишем с картинки и слова.

Представете си, че от 21 век ви преместим в 23 век или годината в която ще бъдете е 3012 след Антихриста. Антихриста ви е приготвил една реалност, която е много красива. Тази реалност ще бъде пак на планета Земя, а вие ще пребивавате в други такива , докато тя бъде изчистена. Новата реалност можете да си представите като тази при Атлантидите. Ще имате градове като общности в които ще се занимавате с най-различни интересни неща. Пари или подобни форми на разплащане няма да съществуват а ще бъде система на взаимопомощ и всеки ще бъде включен в нея и ще бъде обучаван, което ще е основен приоритет. Ще бъде увеличен капацитета на мозъка ви за възприемане на знанията и за разбирането им в степени над тези с които сега притежавате.Както споменахме, ще имате нужда от нови тела за тази реалност и всеки ще може да си избере какъв да бъде според живота си до сега и личните си предпочитания. Държим да отбележим, че всеки трябва да мине през строг контрол на изчистване от заблудите които е натрупал и можете да си го представите като машина в която влиза вашето съзнание което е пластична материя и върху нея се наслагват други матрици и модели на мислене. Така това съзнание може да премине в тяло, което ще издържа на живот поне 100 години без да се амортизира или разпада съществено. Видимо остаряване няма да има, нито материята от която ще сте изградени ще има нужда от съществени корекции. Повечето болести които познавате няма да съществуват, но има други заплахи за вашето здраве не само физическо а и духовно. Това са част от нови уроци , които трябва да усвоите по пътя си на развитие.Повечето професии , които имате са остарели концепции и вие ще бъдете обучени на нови като например можете да се занимавате с трансгалактически изследвания на други светове и да ползвате кораб на общността или да се занимавате с нови видове същества с които да обменяте опит и разум. Комуникациите ви ще са на ниво телекинеза или предаване на мисли без да си отворите изобщо устата. По тази причина и телефоните , които имате сега изчезват. Компютрите такива каквито познавате до сега са изменени съществено и правят почти всичко сами или вие можете да ги управлявате с мисъл. Те са абсолютно безплатни за всеки както и всичко което ще ви бъде дадено да ползвате. Чувството ви за собственост ще бъде напълно изтрито както и егото ви, като по този начин ще ви предпазим от тези разрушителни състояния.Размножаването ви ще е съвсем нова концепция и няма нищо общо с това което познавате. Жените изобщо няма да могат да раждат деца, чрез собственото си тяло, нито чрез физически контакт или секс. Тук ви създадохме една много трудна за възприемане представа, която ще се опитаме да ви обясним. Факт е, че възпроизводителния процес е много болезнен и носи поражения за тялото и психиката на жената, затова тя е защитена от това в самото си тяло в смисъл, че децата ще бъдат оформяни извън телата им по много прост начин, нямащ нищо общо с това което имате като идеи или представи. Така риска от дефекти в генетичната информация предавана на детето ще е сведена до минимум и изчислена с точна прецизност. Но как 2 ма души или мъж и жена ще поискат да имат дете ще ни попитате? Ами много лесно, секса ще премине на ниво обожаване на другото същество като модел на мислене без тялото да има първостепенно значение при контакт. По този начин се отхвърлят многобройни заблуди по отношение на външен вид, които сме обяснили, че са абсолютни манипулации от нас към вас. Следователно тези манипулации ще продължат предимно на ниво мозък или мислене и ние ще очароваме вас или вие нас с него.Превозните средства ще са подобни на тези които имате но със съществени разлики в системите , които ги задвижват. Петрола или газта като гориво напълно ще изчезнат и ще бъдат заместени от нов вид електричество на принципа на слънчевите батерии. Средствата за превоз ще имат поне 3 системи за захранване към основната като допълнителни, в случай на промяна на климатичните условия. Автопилот или сателитна система за насочване ще са задължителни, като вие ще сте напълно свободни да извършвате други дейности докато се придвижвате. Обществения транспорт такъв какъвто го познавате ще изчезне и всеки ще притежава лично превозно средство съобразено с изискванията на тялото и мисълта му.Жилищата ви под формите, които ги познавате ще изчезнат и са предвидени друг тип съоръжения за живеене, престой или обучение и ще има място за абсолютно всеки без изключение, така че повече няма да има бездомни хора.

Принципа на управление на всички общности ще бъде съществено променен. Понятия като държава, парламент или партии изобщо ще бъдат изтрити от съзнанието ви. Системата за управление и законност ще е напълно автоматизирана и вградена в ума ви и всеки ще знае какво точно да прави и къде точно да се насочи за да постигне желаното. Законите които ще ви бъдат вградени ще са абсолютни и неизменни и са свързани с Вселената и те ще ви движат без изобщо да се колебаете дали действията ви са редни или нередни.

Държим да отбележим, че нищо от това което познавате като познато ще остане да съществува под формата на гледки, понятия или знания. Целта в това е всеки сам по себе си да намери нов смисъл в общото съществуване и да твори в името на общото благо. Така наречените ‘алчни корпорации’ ще продължат съществуването си, но техните притежания ще стигат до всеки , които има нужда от техните идеи или продукти. Ами представете си го така: Трябва ви компютър, отивате в нещо като магазин и си харесвате модел и просто го взимате, без да дадете абсолютно нищо в замяна. Е как така ще ни питате? Ами така много просто. Вие ще можете да взимате абсолютно всичко от което имате нужда и така ще установите, че нещата или предметите от които имате нужда са съвсем малко и само най-необходимите за да можете да живеете или да си свършите работата си.

Всеки един от вас ще може да си избере с какво да се занимава и ще може да го научи за секунди не за години.В този смисъл така нареченото творчество ще е достъпно съобразно предпочитанията ви. Например искате да измислите нова машина, която да почиства въздуха в дома ви с нова концепция например да го облагородява, знанието как да я направите и материалите ще ви бъдат предоставени само докато си седите в къщи и така ще можете да я сглобите, реализирате и предоставите за ползване на ваши приятели например, които да я тестват и да споделят дали е полезна и как те се чувстват дишайки нов подобрен въздух. В този смисъл на творчество изборите са безброй и няма нужда да ги изброяваме, защото вие вече сте измислили толкова много нови неща, които са при нас и ви очакват да си ги реализирате.23 век съществува вече и той е изпробван като концепция за живот и искаме да ви кажем, че там се развивате изключително бързо и достигате много по-далече от сега в 21 век.

Хипотетично погледнато ако развием мисловно вашия живот от 21, 22 до 23 век, темповете ви на развитие ще са изключително бавни. Точно тук се намесваме ние и така можете да ни дефинирате като липсващата брънка в звеното на еволюцията, която вие така самоотвержено търсите и се опитвате да обясните. На ниво 19 век вие поддържате все още теорията на Дарвин за произхода си, но тя изобщо не обяснява нищо сама по себе си а е едно предположение пълно с противоречия. На ниво 20 век има проблясъци за произхода ви и те са предимно извън вашата планета , което е самата истина. Така ние се появяваме за да ви обясним вашия произход и да ви ‘телепортираме’ в друга орбита и това е скок в еволюцията ви. Без него изхода е самоунищожение и той е тестван във 22 век и там повярвайте ни няма да ви хареса изобщо, защото и него сме го виждали. Тук някои може да се замисли как сме го тествали и имаме знание за него.Ами много просто. Вие живеете и в друга реалност паралелна на вашата с малката разлика, че тя се придвижва по -бързо на пред в т.нар. бъдеще. Така, че вие вече сте преживели Трета световна война и промените в климата с разместването на Земя са в процес, така ние знаем какво се е случило с вас всички, дори един по един като живот, дори като минута от живота ви и това е прецизно точно. Така следейки ви там стигаме до извода, че това което ви се случва изобщо не ви трябва да го виждате защото и на нас не ни харесва.

Така можете да си представите, че можем да виждаме толкова далече в бъдеще и в различните реалности чак до век 100. А там вече всеки може да го гледа като филма Междузвездни войни и това е самата действителност, само , че не като анимация. Ама, че скандални твърдения ще си помислят някой от вас и ние чак сега го разбираме в тоя 21 век. Филмите или филмовото изкуство са едно чудо, което сте измислили и ние сме ви го дали за да можете да поддържате фантазиите си живи, защото без това те просто няма да имат почва за живот във вашият ум. Точно там ние ги ‘посаждаме’ и те ‘поникват’ в реалността ви, чрез вас.

Тук се надяваме да ви убедим в нашето съществуване и да ни повярвате, че това което ви предстои е много хубаво и изобщо не е край на Света а негово ново начало.

Няма коментари:

Публикуване на коментар