вторник, 28 юни 2016 г.

Децата на Израел това са келтите

          


Замисляли ли сте някога кой е написал Стария Завет? Прочетете просто историята. Само погледнете символите, които хората използват. Думите прикриват истината, образите/артефакти я разкриват. Ето защо, словото, което беше в началото - е било лъжа и поради това не може да бъде Бог. По точно реверсираното от левитите слово в Стария завет. Защото такава е природата на изречените мисли. ИСТИНАТА е ОБРАЗ. И именно над неговото създаване, Мойсей, наложил най-строга забрана: Наложена над изведения от Египет народ, но разрешил за себе си.
<< Т.е. - развитието е вървяло в направление на владеене на думи - забранено е било да се творят образи? >> Но станало не развитие, а да падение, спускане, кацане ..... Силата на човешката мисъл както вече е широко известно, може да създава реалност.

Но човек не мисли с думи, с думите, той изразява мислите си. Човек мисли в образи. Сега е известно, на всички (или почти всички), че словото програмира -текстообработка - съзнанието. Това е вярно. Но не всичко. Фактът, че по смисъла думите са изкривени(семантично някъде и реверсирани), техния обхват на приложение се увеличава, а лексиката се свива, плюс подмяна на значенията на думите - семантичното значение. Умишлено. Например Срати = Сроти = Шастри = серати. / когато отивате по-голяма нужда споменавате свещенните писания - Шастри. Левитските свещенници са наложили семантично значение на думата Шастри , подобно както и при Стар Завет/ 
Old Testament = Стари топки.

         


Но всяка дума в своите вибрации съответства на един много специфичен/конкретен образ, и ако ние пренапишем в подсъзнанието, този образ/ изображение на друго, съзнанието ще го запомни, а подсъзнанието ще възприема тази дума с това, което тя обозначава иконически. И тогава знаете какво се случва? Човек казва едно нещо а се получаване нещо съвсем различно.

При използване на частицата "не", за да отмените действието (не стой) се постига обратния резултат (стой). "Подсъзнанието не разбира глаголите с частицата "не" И командата не "стой" се възприема като "стой "

Конфликта на съзнанието, което е осъзнава командата "не стой = иди", и подсъзнанието, което възприема командата като "стой", може да доведе до развитието на невротични разстройства или да намери изход в процеса на спиране, "не стой = седни."


>> В светлината на това, Десетте Божи заповеди от Стария Завет изглеждат много странно: реверсирани без частичката НЕ


1. Да .... Да НЕ имаш други богове освен мене.


2. Да НЕ си създаваш изображения ..... да НЕ им се кланяш, да НЕ им служиш ....


3. НЕ произнасяйте името на Господа, твоя Бог напразно, защото Господ няма да счита за безгрешен, който изговаря напразно Името Му.


4. Помни съботния ден ..... и НЕ прави никаква работа, ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, слугата ти, нито слугинята ти, нито твое говедо, нито оселът ти, нито някой от добитъка ти, нито чужденецът ....


5. Почитай баща си и майка си, така че да се чувстваш добре и дните ти на земята ще се удължат, които Господ твоят Бог ти дава.


6. НЕ убивай.


7. НЕ прелюбодействай.


8. НЕ кради.


9. НЕ лъжесвидетелствай против ближния си.


10. НЕ пожелавай дома на ближния си; Не желае жената на ближния си, нито нивата му, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито някой от добитъка си, нито нещо, което е на ближния ти.


Най-странна заповед е петата. Там липсва частицата "НЕ" ..... Но под баща и майка се разбират не истинските а патриарсите на племето - върхът на пирамидата.

           


Именно в законите на Мойсей, са заложени/определени двойните стандарти на англо-сакската = германско-келтска цивилизация. Някои от тях - за господа, които са тези, които са в състояние да прескачат забранените частици НЕ, а други - за робитев, които да почитат законите, установени от господата. В историята на келтите има някои много странни въпроси, на които трябва да се обърне голямо внимание, тъй като именно те съдържат в себе си отговора на келтската "благородна" ненавист към своя народ.
В пети век пр.н.е. по разкази на историците римски и средиземноморските келти се срещнали на бойното поле, римляните загубили, и, типично, както при ромите,  Римската империя била спасена от ято гъски. Напускането на келтите от опожареният Рим било обезпечено с златото, което римляните изплащат. Интересно е, че историците са наричали римската култура латинската а средиземноморската келтска - латенска. Но да се върнем към странностите. 

Първо, "В 390 г. пр.н.е., нахлуващите келтите разграбват Рим, в същото време унищожава всички римски исторически записи, направени до това време."


В същото време, трябва да се отбележи, че древните келти нямаха собствена писменост ..... Предполагаме че са били полуголите хора, които обичали фини бижута, оръжия и коне, живеещи от плячкосване и войни, като отговорност на всеки от които е било след боя да вземат главата на врага и да я занесат на свещеника в капището. И така те се втурват към Рим, препълнен с това което ценят ..... и вместо да грабят започват системно да унищожават римски документи. Това не ви ли изглежда странно? ....


Второ, "В 279 г. пр.н.е. келтския вожд Бренн, който бил начело на голяма армия, предназначена да оскверни и ограби храма на Аполон в Делфи, както се твърди, се е уплашил от внезапно разразила се бурята, която той приел за зловещо предзнаменование. "

На какво ви напомня историята с гръмотевичната бури, особено като се има предвид факта, че Аполон като бог на слънцето, е идентичен с образа на Митра/реверсиран след това в Христос?./ Освен това е интересно, че към други богове келтите се отнасяли толерантно. Келтската "федерация" е част от маса племена и всяко племе имало свои богове. Да, и към другите гръцки богове, също се отнасяли благосклонно, но Аполон някак предизвикал специални чувства сред келтите. Тук също трябва да добавим факта, че храма е определен за оскверняване, т. е., за унищожаване и плячкосване, не е просто храм, а най-известният храм на Аполон в Делфи, известен със своята пророчица - Сибила/Кибела. С пророчици са се славили и келтите. И евреите също се славили с известни гадатели, макар и според Таанах. Интересното е и друго, при всеки един от тези народи е действал гадател по различно време. Първо, в Стария завет, а след това в Гърция, а по-късно при келтите. Сякаш че те систематично са предавани от ръка на ръка ......

Към бурята, която толкова уплашила безстрашните келти да добавим, че в 373 г. пр.н.е. Делфийския храм е разрушен от земетресение. Храма на Аполон е бил своеобразен център на гръцката колониална политика, която е в справедлива степен е контролирана от свещениците на оракула. Според древните гърци, там е центъра на земята. Според легендата именно тук са се срещнали двата орела, освободени от Зевс - един от запад, а от друг - от изток. Легендата разказва, че първия Делфийски оракул не е принадлежал към Аполон а на богинята на земята Гея. Аполон е поел храма, убивайки Тифон - змия-змей, пазител на оракула. Храмът на Аполон в Делфи е играел огромна роля в живота на древните гърци през цялото време на тяхната история. Нито едно сериозно дело, дали от частен характер или касаещо съответните интереси на държава, не е започвало, без да се консултират с Делфийския оракул. При Delphi pifiyam за съвет идвали лидийския цар Мидас, Тарквиний Гордий, легендарният богат лидийски цар Крез, великият пълководец Александър Велики. В . I век пр.н.е. храма все пак е бил разрушен и ограбен от келтите. Истината в лицето на римската армия, водена от Сула.

Трето, при келтите е имало обичай да убиват жените и децата си. Припомнете си, че такава функция Флавий отбелязвал, при така наречените евреи. <<Подобна практика както при келтите римските автори са отбелязвали нееднократно и при галите , но ги тълкуват като правило, различно: в това ужасно масово клане, са виждали ритуалното жертвоприношение и желанието да се умилостивят боговете, да ги заставят да променят своята воля. Все пак, това е малко вероятно, тъй като, както знаем, келтите, за разлика от римляните не са "търгували" с боговете си, но сляпо са вярвали в твърдостта на техните решения, изречени от устата на друидите - левити. Оттук става ясно защо друидите ползват такова уважение и авторитет, имали дара на словото (W *, и Словото бе Бог), които не само означава, че са наричали резултатите от бъдещи събития, но също така и като се произнесат да повлияват на бъдещи благоприятни промени. Друидите наистина са имали правото да наричат както хора така и градове, да разказват за минали времена, но те са могли и да проклинат. И проклятието им е било длъжно да се случи, защото, идващото слово от "осветени" уста, веднага се превръща в пророчество. >> Е, едно към едно както при израилтяните!

Четвърто, "келтския народ лесно приема християнството,  не оказват  съпротива," може да се каже че за религията на келтите почти нищо не е известно. Малкоо факти е възможно да се научат само от бележките на Юлий Цезар, от които бихме могли да разберем че келтите са имали религиозна система, но тайноюто знание е скрито от очите на непосветените .. Келтските свещеници се разпореждали в съда, и преподавали в училищата. В действителност, именно те управлявали келтските племена. Желаещият да стане друид (келтски жрец) е бил длъжен в продължение на 20 години (!) устно да запомня инструкции и да придобива знания, и чак след това той може да бъде допуснат до каста на свещениците/левити. Подобна система са практикували, и жреците на древен Египет, Вавилон и шумерската цивилизация. Юлий Цезар, който внимателно изучавал друидите, пише, че те "знаят много за звездите и астрономически движения, за размера на Земята и Вселената, природата на нещата и назначаване силата на безсмъртните богове, и тези неща, които преподават на учениците си." По-специално по отношение на гробовете на аристокрацията, можем да говорим за келтската религия като вяра в задгробния живот (не забравяйте египетската книга на мъртвите) и специална магия, същността на която не е известна на никого. В тази връзка, специална роля е разпределена на култа към мъртвите глави. Отрязаните глави на врагове са имали религиозно значение, така че черепът се е съхранявал в светилищата. Този обичай е толкова широко разпространен, че може да се каже, че отрязаната глава е своеобразен символ на религията на келтите.

          


В предишната статия споменахме, че всички символи на келтската религията са станали символи на християнската вяра: череп, кръст, змии. И същността на християнството (религия за гоите) много лесно се е възприело от келтите, но е отказвано да се приеме от най-високоте им касти, саки и левити. И сега е ясно, че никога не са го приели, а създаването на тайни затворени общества, започва в момент, когато келтските благородници през VI век са били принудени да се преструват, че са приели новата вяра в Бога. Но в действителност това не се е случило.

Ние знаем, че някои членове на аристокрацията и бардове дълго се съпротивлявали на новата вяра, и този конфликт е решен в VI. в битката при Моро, но няма и следа от противоречия, нищо, което да свидетелства, за борба между две направления, които отразяват, например, както описания на споровете на Целз и Ориген. Както ще видим, литературата на средновековна Ирландия съдържа многочислени отзвуци на древните митове, там се появяват същества в сянка, който по едно време несъмнено са били богове или въплъщения на елементите; но религиозното съдържание на тези истории се разрежда, и те са станали просто една красива история. И все пак, не само Галия, е имала - както свидетелства Цезар - собственото развита доктрина/религия, както научаваме от същия източник, Британските острови са били в център на келтската религия, така да се каже, келтски Рим.

Причината за такова отличително поведението на народ и благородничество е проста: предхристиянската вяра на хората и идеологията на благородниците са напълно различни. И ако системата не е в противоречие с популярните вярвания на християнството (не забравяйте, Павел, който има специална роля във формирането на християнството на езичниците), религията на аристокрацията е коренно различна. А от историята на християнството, ние знаем, че единствените хора, които абсолютно не приемат християнството са тези, които изповядвали Танах ..... Ние няма да сбъркаме, ако кажем, че именно знатните келти, са пропълзели в идеологическото подземие на Рицарите на Кръглата Маса, където тайно са изповядвали, нещо сходно на това което ние днес наричаме юдаизъм.

Археологически разкопки от XIX и първата половина на XX век. в Месопотамия, и други страни от Близкия изток, както и последните открития в пещери близо до Мъртво море са показали, че старозаветни текстове са много подобни на древните асирийско-вавилонски, египетски и хетски текстове. Например, много прилики между членовете на Кодекса на Хамурапи са в закона на Мойсей, книгата Притчи с египетския документ от II хилядолетие пр.Хр. "Инструкция на Амен-ем-оп", книгата Исход и египетския папирус Весткар и шумерски мит "Инана и Шукаллитуд или смъртния грях на градинаря."


От тука ли възниква тази ненавист на суверените на Европа и Англия към народите им, че ги унищожават от векове, постепенно променяйки външния вид на този, за който Исус Христос казал: "Ваш баща е дяволът; и вие искате да извършвате желанието/похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори сам, защото е лъжец, и е баща на лъжата "Йоан 8,44 Да не забравим, да проверим значението на думата дявол.

διάβολοζ - гръцки. клеветник. Това означава, че хората са извратили думите, променящи техния смисъл и значение.
И за пореден път обратно към първоначалната символиката на християнството. Всъщност това са риба. Да,...Шарани.


БОГОЯВЛЕНИЕ 
Коптская иконаЧудили ли сте се откъде при арабите - жители на пустинята може да има култ към риба? Ами ..... Ами да .... Галилейското езеро. .... Една малка локва на фона на безкрайните пустини прави незаличимо впечатление на своите жители. Да;) И, разбира се, символът на рибата е по-близък от символа на неговата камила )))))) Но какво е името на морето, по което Христос ходи?! Галилея .... О, и тук келтите! Галия (лат. Gallia.) - римско име на историческа част на Европа,ограничено от корито на река Рубикон, Апенините, коритото на река Макра(лат. Macra, съвременно название Магра), На брега на Средиземно море, Пиренеите, Атлантическия океан, коритото на река Рейн и Алпите. Въз основа на околната среда на Галия и толкова много водни ресурси е очевидно, че там символа не е можел да бъде нищо друго освен рибата.

        


Откъде е мъртвата главата? Мъртвите глави винаги идвали от свещениците и от благородниците, от къде другаде? Перфектен пример за промяна на смисъла чрез смяна на изображението. Първоначално, култа към Христос е бил култът към Слънцето, светлината на живота. Бил е култ на живота, но се е превърнал в култ към смъртта. Между другото, някои учени смятат, че Карпатска Галисия - това е също един фрагмент от древната келтска цивилизация, която  е преминала последваща славянизация. Може би затова чрез западните и не-допълващите ги източните украинци, днес разделиха Украйна на две части? Така че, където тези gagko-келти не са посетили .... И дори в Кострома, трябва да се припомни за град Галиче. Halacha/Галаха - халака като юдейско религиозно право - отново е интересна дума, като келтски път, по който ходи прозелит. Класически пример за прозелитизъм и прозелити са ранните християни и първите християни извън юдаизма. Та до днес имената дадени от друидите са непроменени. Не беше ли келтския жрец Ценко Чоков феодален владетел на село Галиче?

   
    

Много пъти, четейки историята на келтите, улавяме асоциации с хазарите. Да, иудейска Хазария, която никога не е била Да, като че сте изненадани? Тя се появява в XX век в съзнанието на заинтересованите страни. Като доказателство за възможността на държавния апарат в рамките на интернационалната държава под ръководството на ивриим. Хазария не е имало, но истории за нея е имало. Обичайно нещо! Така че тези истории на принципа на устройството и органите на Келтска Хазарския са абсолютно идентични. В тази ситуация, е уместно да се твърди, че децата на Израел - това са келтите, и всички други, които смятат себе си за евреи са обикновени прозелити.
А рицарите на Кръглата маса, това е първата тайна масонска ложа. Каква идеология са изповядва участниците? Юдаизъм. Не, не еврейски. Келтски (въпреки че като се има предвид факта, че келтите са самите евреи, т. е възможно да се каже така, и така е вярно). За Танах - книгата на бялата раса. И за бялата раса.

Тяхната социална организация е един вид военна аристокрация - те са социални паразити и живеят на гърба и от грабежа на робското си население. Това са войнолюбите келти които в древна история, опустошават Рим и Делфи, наемниците, които се бориха в редиците на картагенската и по-късно в римската армия в името на парите и любовта към боя. Те презряха земеделието и занаятчийски области, техните жени работиха по полята, и под тяхно управление обикновените хора се превръщат в роби почти като Цезар ни е казал. Дори в Ирландия под натиска от страна на военната аристокрация и възникналото във връзка с това остро класово разграничение -не толкова ясно - но дори и тук ние откриваме ситуация, в много отношения, подобна на положението в Галия/Галиче: тук има и свободни и несвободни племена и управляващия елит е действал жестоко и несправедливо.

         Независимо от това, въпреки че тези владетели са имали дефекти, породени от съзнанието на собствената си власт, те също се отличават с много прекрасни и достойни качества. Те бяха зашеметяващо безстрашни, 
фантастично благородни, остро чувстваха очарованието на поезия, музика, абстрактно мислене. Posidonius показва, че около 100 BC. д. те са съществували проспериращи поети, бардове, и около два века преди Хекатей от Абдера разказва за музикални тържества, организирани от келтите на някои западни острови (вероятно в Обединеното кралство) в чест на бог Аполон (Луга). Те са били арийци на арийците, и това е тяхната сила и способността за постигане на напредък; но друидизма - не от гледна точка на философски и научен план, а поради силата на свещеничеството, покорил политическата структура на обществото и доказал своята отрова; Те се поклонили на друидите, и в това се състои тяхната фатална слабост. 

Обезумяха князете Ционски; заблудиха първенците на Мемфис и съблазнениха Египет....

И те забравили за хората,... в екстаз ги тъпчели с краката си, унищожавайки ги мимоходом. А след това решили да сменят народа си с други, по-сговорчив. Араби, Негри ... Всичко за тях. И нищо за хората. Те не са достойни. Каин уби Авел а Яков купил първородството си за паница леща ..... блестящи поети. Изключителни музиканти.Талантливи архитекти и учени. Жестоки владетели, които мразят собствения си народ. Маги. Магьосниците. Инквизитори. Насаждащи нов световен ред, водещ човешката цивилизация в бездната.

 


При келтите е имало още нещо, което определено ги свърза с идеологията на Стария Завет. Още нещо, освен кръвта, което надеждно е подправено в тази книга. Келтски свещеници също са забранявали създаването на изображения. На другите. За да имат свобода за своето магьосничество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар