неделя, 18 декември 2016 г.

ЗАЩО СИВИТЕ СЕ МЪЧАТ ДА НАЛОЖАТ ИСЛЯМА КАТО СВЕТОВНА РЕЛИГИЯ/Как може да се спасим от сивите?ИСЛЯМ - СЪСЕД - СИВИ

ИСЛЯМА Е ИДЕАЛНА РЕЛИГИЯ ЗА СИВИТЕ, РЕЛИГИЯ ИЗДИГАЩА ПЕДОФИЛИЯТА В КУЛТ, ВСЛЕДСТВИЕ ОТ НАЛАГАНЕТО Й - ПО-РАННО РАЖДАНЕ,ХАРЕМИ, МНОГО ДЕЦА, ОСВЕН ТОВА Е ВОЙНСТВЕНА Т.Е. ПО-КРАТКИ ЦИКЛИ И СЪОТВЕТНО ПО-КРАТЪК ЖИВОТ. ТАКА ПРИ ПО-БЪРЗИ ЦИКЛИ НА РАЖДАНЕ, СМЪРТ, ПРЕРАЖДАНЕ СЕ ОТДЕЛЯ И ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ОТ СМЪРТ КОЯТО ПОДХРАНВА НЕГАТИВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАВЛАДЯЛА ЗЕМЯТА ПРЕДИ ПОСЛЕДНИЯ ГОЛЯМ ПОТОП.

         

     

През определени периоди сивите имат нужда от войни - в точен астрологичен момент за засмукване на повече енергия от смърт. 


          


Така за период от близо 10000 г. поради неконтролируемо източване на съсед енергия и злато от Сивите, населението и Земята са загубили около 50% от енергийния си потенциал, което е довело до отслабване на защитните им ЕМ-ни полета(Аура). Това отслабване е довело до по лесни пробиви при атаки на енергийни гостоприемници като мафлоци, бхутас, джинове, главно при престой в обсега на енергийните портали на планетата като църкви, кааби, стадиони и др. 

            


Има различни видове енергийно-информационни паразити: вербални, емоционални, мотивационни, понятийни, светогледни; вируси. на възприятието и паметта; вируси, поразяващи колективното безсъзнателно и много други. Например психичните вируси или паразитите на съзнанието са същности, обитаващи низшите астрални светове.Тези невидими с просто око астрални същности се наричат още мафлоци. Те са най-елементарните енергийни полу-етерни същества. Имат само някакви проблясъци на разум, но нямат ДУША. Мафлоците са роби на по-високо организирани негативни същности с ДУША. Последните обитават низшите астрални светове, така наречените „Кръгове на Ада”.

             По принцип повечето болести са създадени от негативната цивилизация завладяла Сатурн на енергийно ниво като независими вихрови енергийни единици, които след като преодолеят по-слабото ЕМ-но поле създават определен проблем на материално ниво, и са наречени болести.

При първото засяване "боговете" използвали
собствените си гени при създаването на черната раса, а при второто засяване със сив разсад, генетичен материал от коренната бяла раса смесен с черен разсад.


       


Ражда се Ной с тен на кожата, получен чрез генно
инженерство. Човечеството преживява настъпване на
ледников период в комбинация с изпитания, предизвикани от
Енлил.
40 000 г.пр.Хр. Миграции на север са причина за първи път да се наблюдава "съвременно" поведение в Европа.
20 983 г.пр.Хр. Сим, Хам и Яфет се раждат на Ной от жени от три
различни етнически групи.
10 983 г.пр.Хр. Потопът.

         


 
Тази теза се потвърждава от текст за Енки и Нинхурсаг
(Нинти), където семето на Енки е основа на всичко
Енки и Нинти против волята на Енлил
създават едно съвършено същество притежаващо
качества присъщи на боговете, притежаващо ум, разум
и полово съзнание, способно да се самовъзпроизвежда
и да съществува самостоятелно, без зависимост от
боговете. Това недопустимо „нарушение” води до низ от драматични събития описани подробно в библията и
шумерските източници.

Змията описана в библията е самият Енки. Ябълката
откъсната от дървото на познанието не символизира
формирането на сексуално знание и съзнание у Ева и
Адам. Това знание е реверсираната Хиперборейска Тора - Сроти(Шрастри) което е предадено от змията-Енки на сивите. След това ги изгонва от „рая-генетичен център” да завладяват планетата. Въпреки несгодите на пустинята Сивите - "Адам и Ева" не само оцеляват, но успешно се адаптират и размножават.
Подразбира се, че това не е станало без помощта на
техния създател Енки. Така на земята се появява сивия разсад.

               

По време на Великия потоп демонът Хаягрива откраднал Веда и Вишну се превърнал в риба, за да държи нещата под око, докато земният живот бил спрял. Брахма и Шива потънали в размисъл. Само Вишну бил нащрек.
Когато възникнал Брахма и светът се започнал отново, Вишну унищожил Хаягрива и върнал Веда на бог Брахма. А ревесираната от анунагите Торе останала на Земята чрез която в гуната "Тамас" управляват Земята и днес, водейки я към адските планети на Билла Сварга. 
              
          

Неконтролираното размножение на хората предизвиквало ответна реакция на Енлил. Той предприема мерки чрез бактериологични средства, като предизвиква болести, войни и религиозен джихад в човешката популация: „Eнлил проведе събрание.
             


Той рече на боговете, негови синове:” „Голяма е глъчката на човеците Този шум ме разстройва; От тяхната врява сън не ме лови. ......нека се разпространи малария там.
Епидемията мигновено ще сложи край на този шум! Нека като буря тя да се вихри над тях, гадене, главоболие, малария, болест!”
Из „Атра-Хазис”

Но предприетите мерки не довеждат до желания
резултат поради изключителната приспособимост на
хората и не без помощта на Енки. Енлил решава да
продължи чрез прилагането на глад: „Човеците не станаха по-малко, а са повече отпреди. Тяхната глъчка ме разстройва;
Суматохата им ми пречи да заспя. Нека голямото дърво
бъде отсечено от хората; Нека коремите им се нуждаят не от зеленчуци а от месо. Отгоре нека Адад да направи оскъден неговия дъжд.”

Из „Атра-Хазис”
             ХОРАТА АБСОРБИРАТ ЕНЕРГИЯ ОТ ДРУГИТЕ ЖИВОТНИ, А СИВИТЕ - НА ВЪРХА НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА - АБСОРБИРАТ ЕНЕРГИЯТА НА ОРАТА. ВСЕ ПО ЗАКОНИТЕ НА КАРМА.

Според „Атра-Ха-зис" известно време преди Потопа Енлил решил да накаже човека с помощта на инфекции, зарази и серия засушавания а след това и с намаляне продължителноста на живот чрез генно инжинерство. Днес се използват също евгеника и ваксини(за подържане на живота до около 80г. а може да се намали и още) и атомно оръжие , нищо ново. А едно обещание за по дълъг живот може да купи всяко правителство, религия, масони и милиони последователи. Когато Авраам бил на деветдесет и девет години, Бог ЯХВЕ му се явил и му казал:
„Аз съм Бог Всемогъщи (Ел Шадаи), тръгни след мен и бъди благословен. Ще потвърдя договора между теб и мен и много ще увелича числата ти(живота ти)."!?


                 Древната змия Ka искаше чрез камъните на кулата на Вавилон, на гърба на костите на съблазнените строители/масони отново да се изкачи до небето, от където е била свалена от бог Ра, за да стигне до не- материалния си дух, и да се съедини отново с намиращия се в центъра на Луната, несъществуващ/не-материален/не-чист дух на Ара, и така да си върне плътта, и да стане Ка_Ар(-ом), или Хор(-ом) = Хрис. или Хор. В онези дни хората подведени от левитското свещеничество се продават на Ару и Ка, свещеничеството е предало Ра, и се поклонило на не-материалния, не-сущия дух ARU и князът на този свят Ка, а не на Върховния Създател, Sun Ra. Именно Aр и Ka, чрез измамата на свещеничеството срещу Всевишния Ра лукаво обещаха на хората да владеят над материалния свят, цялата земна власт, богатство, власт и тайно знание, обещаха да направят самите хора богове, ако те им се покланят и ги обслужват с жертвоприношения, за да хранят с човешка БА, княза на този свят Ка. И огромен брой хора, паднаха в очарованието на греха и последваха Aра и Ka в бездната на ада, като вещество, за да бъде изядена искрата от божествената им душа Ба.

       
   

Негативната цивилизация която държи планетата под контрол чрез свое световно правителство се захранва от вас енергийно, като освен чрез войни всекидневно през всеки ден ви измуква по стадиони, църкви и през интернет чрез некросферни атаки, а вечер ви източват чрез кааби-жилища построени от техните служители от зидаро мазаческия масонски легион който е подлъгван да им служи с обещание за по-дълъг живот в материята.

       


Освен това източването продължава и след шахмат'реалния живот във вторичната матрица на Сивите. Благодарение на некрофилските абрахмански религии въведени от сивите, вместо огнено погребение или отдаване на тленните останки на елемента въздух, вашето КА отива към елемента земя и вода за подхранване на дракона змия КА намиращ се в съботен кидош-кааба в кухата земя. 

          


Освен това на още по-финно ниво тази цивилизация са ловци на души. Знаем че при тежка БА душата излиза през най-долната чакра към адските планети. По-леките БА излизащи през Седма чакра (Сахасрара) могат да бъдат подлъгани от фалшивата лунна светлина и хванати в лампата на Аладин която е гигантска сфера в кухата Луна/Нибиру - затвор за души. При този случай на излизане през СахасРАра за да избегнете заробване трябва да следвате златната светлина.
човешкият род.

          Коя е езотеричната причина сивите(биороботи без душа служители на негативна цивилизация) да изберат Исляма, една от техните аБрахмански религии налагани по местоживеене?

След потопът от 10 983 г. продължителността на живота на населението на Земята започва да намаля заедно със спадането на техния и на Земята енергиен потенциал. От тогава до днес войните - които са ритуални жертвоприношения към негативните богове хранещи се с енергия от смърт - и медицинския геноцид не са спрели, и няма и да спрат, ако не се премахне световното правителство на Сивите. Защото анунагите, на които служи днешното световно правителство винаги ще се хранят с такава енергия, и до последно ще източват златото(елемент съдържащ слънчево БА) произведено от земния Дух - в резултат на което праната на планетата е намаляла драстично. 

             


Нека материалната Вселена е реална, няма Богове, но имаме извънземни които се хранят с нашата енергия. Чрез генно инженерство използвайки коренната раса те създали своя раса от биороботи(подобни на хората) за завладяване на Земята. След това са наложили три религии с цел да се извършват ритуални жертвоприношения над хора и животни с чиято енергия те се хранят, които заменят отдаването на мъртвите тела на елемента въздух със некрофилия и заравяне на телата в елемента земя. Техните биороботи са завладели Земята и при енергиен недостиг или спад на енергията източвана към негативната тяхна цивилизация, те периодично провокират войни за зареждане на своите господари с по-голяма доза енергия, от масов геноцид над коренното население.

Религията на коренното население била реверсирана и превърната в Християнство, което се налага над бялата коренна раса, а на своите творения биороботи се оставят войнствените Юдаизъм и Ислям.

След като завладяха Земята, днес рептилите се готвят да ликвидират създадената от тях религия Християнство и да я заменят с Ислям или Мюсли(ХР)ислям, които са насочени към по-голяма раждаемост. Новата схема се налага поради спадането на енергийното ниво на населението и Духа на Земята, в резултат на хищническото им потребление и кражбата на земното злато(произвеждано от земния Дух) което ще доведе до смъртта на планетата . По-голяма раждаемост от деца на около 10/12 г. и по-бърза смърт и намаляването на продължителността на живота ще доведе до по-голямо количество енергия от страдание и смърт за по-кратко време до рептилите, които са на върха на хранителната верига.

Явно управляващият елит слуги на сивите наистина се готвят да реализират плана "Детска Планета" население главно от деца.

Какво е пророкувала агента на КГБ, Вангелия Гущерова:

Онова, което е написано в Библията, ще се сбъдне! Апокалипсисът ще дойде! Вие не, но децата ви ще го преживеят. И спасете децата на Земята в пещерите.

Левитите които са реверсирали хиперборейската Торе, плагиатстват и Вишну - рибата Матся спасила децата от потопа. През епохата Кали ще господства разрухата и падението до окончателната погибел на човешката раса. Продължителноста на живота ще намаля като към края на епохата ще стигне до 23 г.
Преди катаклизъм предизвикан от Апофис или от война в пещерите с входове към Агарта ще бъдат скрити част от децата на Земята. След оттегляне на водите илюминати и содомитите левити, заедно със тези деца ще обявят детска планета, така ще изпълнят(ще се вместят в), пророчествата на Ведите за намаляне на продължителноста на живота (промяна чрез ваксини на ДНК - информацията за продължителност на живота на избраните деца). Ще бъде детска планета.

Преди редовния апокалипс който ще предизвикат с потоп или ядрена война, избраните деца ще бъдат отведени в пещери към долната земя заедно с част от дегенератите, които са начело на планетата.

Путин от сега е окупирал два от входовете за Агарта в Крим и Тува(Монголия) но трябва да си осигури достъп, до третия в България,...подготовка за Апокалипсиса който те ще предизвикат.

Как може да се спасим от сивите?

- Като им спрем достъпа до нашата и планетарната енергия

1. Премахване на сегашния елит - служители на Сивите - които за да им служат са подлъгвани с обещания за увеличаване на годинките им в материята.

Според „Атра-Ха-зис" известно време преди Потопа Енлил решил да накаже човека с помощта на инфекции, зарази и серия засушавания а след това и с намаляне продължителноста на живот чрез генно инжинерство.Днес се използват също евгеника и ваксини(за подържане на живота до около 80г. а може да се намали и още) и атомно оръжие , нищо ново.А едно обещание за по дълъг живот може да купи всяко правителство ,религия и мил.последователи. Когато Авраам бил на деветдесет и девет години, Бог ЯХВЕ му се явил и му казал:
„Аз съм Бог Всемогъщи (Ел Шадаи), тръгни след мен и бъди благословен. Ще потвърдя договора между теб и мен и много ще увелича числата ти(живота ти)."!?

Без свои хора те няма да могат да отделят необходимия генофонд за следващата си цивилизация, и поради това няма да атакуват Земята.

2. Мир, спиране на войните, забрана на религиите на сивите, възстановяване на словото на РА, спиране на погребенията в елементите земя и вода, ще доведат до спиране на енергийния поток към енергийните вампири, а това ще ги накара да напуснат Слънчевата система, по специално Сатурн и Луната(Нибиру) това ще засегне и популацията им в кухата Земя( откъдето изнасят златото добивано от планетата към техните бойни кораби.)
           В КАЛИ ЮГА, МАСОНИ И ИЛЮМИНАТИ ВЪВЕДОХА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА С ОСНОВНА ЦЕЛ ДА ДОЯТ ГОИТЕ

Числа - около 12 страници пълни с наставления за отглеждане на добитък/ГОИ (стригане на овце, доене на крави, хранене, размножаване), търговски правила (какъв вид добитък/гои колко струва и как да се продава)

Съдебната система в епохата на Кали е реверсиран плагиат на "Съда на Анубис" злосторниците с "тежка" душа винаги се оказват невинни.
При Съда на Анубис, човекоподобни същества с глави на кучета претеглят сърцата на хората. Текстът на "Книга на мъртвите", приведени в "Папируса на Ани", се дават подробно описание на представите на египтяните за задгробния живот. Една глава описва Съдът на Озирис, където Анубис претегля сърцето на кантара на истината. От лявата страна на везните, се поставя сърцето на покойника, отдясно - перо богини Маат (-ары) = Матери <= Ратеам, която символизира количеството на величината Бa, дадена на човека от абога Рa първоначално/изначално при рождение.
Бa това е "леко" вещество. Ако човек е живял живот на праведник, и размера на Бa в сърцето му се е увеличило по време на преживения живот, замествайки мястото на "тежката" плътска енергийна компонента на човешкото тяло Ka, то сърцето на човека в края на живота е станало по "леко", отколкото при раждането, така че перото на Ратеам надделява, и така духа на човека Бa се втурва по теглото на Истината, към Слънцето РА към Pайските планети. Като изпълнил своята мисия в света.

Ето защо в Кали Юга когато планетата е завладяна от негативни цивилизации не трябва да се плащат данъци и да се гласува което е един вид договор/завет/съгласие да сте техни роби, легитимирате тяхното господство в материята или езотерично това е един договор за продажба на  вашата душа. След това Световното правителство изплаща на тези цивилизации, тези данъци плюс събираните 10% от всички интернационални фирми в банките на Сион - Швейцария, във вид на злато -съдържащто БА - което пък води до постепенно унищожаване на планетата Земя, т.е.режите клона на който стоите/живеете. Имаме енергийно източване на населението и на планетата, което води до групиране в кошерни групи. Това фрактално енергийно обвързване в пчелни групи също е целенасочено подпомагано чрез манипулации от Сивите. Така енергийното ниво на групата се изравнява като се прехвърля енергия от по-заредените към по-закъсалите такива.

             


Истината е над закона на Сивите. Несправедливо ограбеното от народа/държавата се национализира.

В Кали Юга демоните се заемат с дейности, които ще доведат света до погибел. Навсякаде по пирамидата на власта се поставят дегенерати с минали срамни дела. Серийни убийци са за предпочитане, колкото по-деградирал толкова по високо в йерархията на властови позиции. Съдебната система в епохата на Кали е реверсиран плагиат на "Съда на Анубис" злосторниците с "тежка" душа винаги се оказват невинни.

При Съда на Анубис, човекоподобни същества с глави на кучета претеглят сърцата на хората. Текстът на "Книга на мъртвите", приведени в "Папируса на Ани", се дават подробно описание на представите на египтяните за задгробния живот. Една глава описва Съдът на Озирис, където Анубис претегля сърцето на кантара на истината. От лявата страна на везните, се поставя сърцето на покойника, отдясно - перо богини Маат (-ары) = Матери <= Ратеам, която символизира количеството на величината Бa, дадена на човека от абога Рa първоначално/изначално при рождение.

Бa това е "леко" вещество. Ако човек е живял живот на праведник, и размера на Бa в сърцето му се е увеличило по време на преживения живот, замествайки мястото на "тежката" плътска енергийна компонента на човешкото тяло Ka, то сърцето на човека в края на живота е станало по "леко", отколкото при раждането, така че перото на Ратеам надделява, и така духа на човека Бa се втурва по теглото на Истината, към Слънцето РА към Pайските планети. Като изпълнил своята мисия в света.

Каква е историята на руският икономически отпечатък? Този показател се движи в рамките на 22-24%, а пикът му е през 2012 г. - 27.5%. Никоя друга от петте бивши комунистически страни не е в толкова силна зависимост.

-Лукойл - рафинерия - монополист

-Лукойл - бензиностанции

-Газпром - газ за ТЕЦ-ове, индустрия, битова газ... - моноплист

-Газпром - бензиностанции (+лукойл = 80%)

-АЕЦ Козлодуй - 100% гориво, части, поддръжка...

-Виваком - 80% през ВТБ Русия - 30% пазарен дял

-над 300 000 инвест. имоти собственост на КГБ/ФСБ чрез куки на руските служби - главно по Ченоморието(българското пипало на ДС работи по същата фрактална схема и след като си отдели парите за разходи и заплати, останалото се превежда по банковите сметки на КГБ/ФСБ в Цион - Швейцария.

Интересно е че руснаците не са инвестирали в този отпечатък и една рубла, но инвестираха единствено откраднатото(е, получиха и доста подаръци от слугинажа си пипалото на КГБ, ДС) от България обратно в икономически и политически инжинеринг, като отделяха около 2% от откраднатото за своята пета колона.

Комунистите навремето национализирали, след 89 г. приватизирали. Е, тъй като в Кали Юга всичко се върти в цикли без развитие идва време отново за национализация,... на откраднатото, какво да се прави,...Карма.


            

Именно поради хишническото изчерпване на енргия от планетата и населението води и до енергиен дефицит при паразитиращата цивилизация и до нов план за частичен апокалипсис и нова цивилизация - Детска Планета -  с по-бързи цикли и съответно намаляване на продължителноста на живот.

Децата спасени преди частичен апокалипсис(предизвикан от слугите на Сивите на Земята - световното масонско правителство) ще са новото население на планетата. Децата на земята вече се набелязват точно пред погледите ви, през различни реалити формати на Илюзионати от типа на 'Слави Мупет Шоу". Детска планета може и да е добър вариант, но не и ако след катаклизма планетата остане под контрола на Сивите, както й се планира от техните слуги дегенерати управляващи днес света. 

По принцип хората, като подобие на Боговете могат да променят в определени насоки и граници играта(макар и не генералната посока ), не всичко е предначертано и има начини да се изритат сивите от околоземното пространство, като се използват техните схеми и ноу хау, оставяйки ги без необходимата енергия. Още повече че Сивите са само биороботи- без душа, работници в матрицата на анунагите.

                     


Ако погледнем материалната Вселена като игра, холограма на реалния свят, то енергоинформационните системи/ЕИС( например демиурга за Кали юга е Шива) на играта/холограмата може да създават реалности(да манипулират съзнанието ви така че вие да създавате реалности/илюзии), то при въведен принцип както долу така и горе ще е валидно и обратното. Ако вие се храните причинявайки болка, което е един вид източване на енергия - в мозъка представено като хапване на убити за вас живи същества - то и над вас, ЕИС ще създава холограми на същества, които ще се хранят с вашата дали положителна, дали отрицателна енергия, или нещо като карма.
Въпросът е; "Как да се освободим от тези паразити". Естествено като им попречим да паразитират, като спрем убийствата на животни( и хора) с цел градинско или Кааба барбекю.
 


       

Може би Путин - е Йеова? Между другото, това може да бъде: защото Господ Яхвето(Яхвинету-много Якх) изпраща на Египет наказание за всички от там! И Путин също изпраща наказания, взривява и поръчва убийства на хора.

                Тескатлипока (Димящото огледало) и Хуитцилопохтли-Уицилопочтли (Колибрито отляво) се възприемат, като изяви на едно и също божество. То именно е причина Кетцалкоатл (Пернатата змия) да тръгне на изток. Когато иде реч за асоциации, по-скоро той (Кетцалкоатл) би могъл да бъде отъждествен с Яхве, респ. Христос. Съответно Димящото огледало - със Сатана.

             Дали Путин е Бог Хуитцлипохтли!

ХуитцлиПутли (или Хуитцилопохтли/, на езика на "колибри отляво" ацтеките или "колибри на юг") - е богът на войната, богът на слънцето, на националeн бог на ацтеките, а в извън работно време покровител на град Теночтитлан. Майката на Вицлипуцли се нарича Коатликуе.Той имаше сестра на име Вицлипуцли Койолшауки. която се ядосала на майка си за това че е забременяла от пера. След това ВицлиПутлич отсече главата на сестра си Койолшауки- и я хвърли в небето, където Койолшауки стана Луната. На всичко отгоре ВицлиПутли направи подобна операция с другите си братя и сестри - в резултат на което имаше звезди.

          ВицлиПуцли постоянно се борил с тъмнината - и за това се изисквало сила. Ето защо, той винаги ритуално жертвал - като ацтеките. Това означава - измежду собствените си хора. Но това е "полезно": човешките жертвоприношения може да забавят края на света в продължение на още 52 година.

              

Путин като Оракул. Поръчка/магия за наводнения в Крим.

Според Лазар "четем Бекет 123 и 124, псалм"Псалм 124 (123 в православната традиция) се посочва,нещо подобно :4 Tази вода ще залее,всичко потоп;.Точно 12 дни след молитвата на Путин през ноща на 07юли 2012 гигантска вълна от водоеми в Русия наводни КРИМ. Дали Путин е шматка?... Накарали са го да помисли че с молитва е предизвикал наводнение, а някой друг е използвал ХААРП,... Или е в час?

Преди присвояването на Крим, Путин използва климатично оръжие! В Кримския район над 5 хиляди домакинства бяха под вода. Точно 12 дни след молитвата през ноща на 07юли 2012 гигантска вълна от водоеми в Русия наводни КРИМ. Намерени са тайни погребения на ритуалните жертви на наводненията в Kрим.


           


Петото ацтекско слънце, белязано с Ягуара, започнало известно време след четвъртото през 1390 г.пр.Хр. , но можем ли хронологично да го свържем с Ишкур(Йехова)/ и Хуитцилопохтли/, разрушаването на храма в Йерусалим и посещението на Йезекиил в новия храм в Хавин?

Нашето първо доказателство идва от ацтекска легенда. Ацтекският бог на войната бил известен под името Хуитцилопохтли. Той обикновено бил изобразяван как държи мощно оръжие, а според една легенда той спечелил битка срещу четиристотин второстепенни богове. Друга легенда, вероятно отнасяща се до същото събитие и същия бог, твърди, че бог на име Димящо Огледало победил пернатия бог-змия Кетцалкоатъл в Тула, точно на север от Теотихуакан, и така прекратил управлението му. Археолози, направили разкопки в Теотихуакан, откриха навсякъде изображения на Бога на Бурята – Ишкур, което показва, че той и Хуитцилопохтли били един и същи бог-победител.

             
              Легендата за "Димящото Огледало” съвпада с друга приказка, според която Кетцалкоатъл напуснал Мезоамерика след избухване на войни между боговете. Богът-змия тръгнал с група последователи от Тула към Юкатан, откъдето отплувал на изток върху "змийски сал”. Това събитие е сред най-значимите в историята на Америките, защото Кетцалкоатъл си тръгнал с обещание да се върне. Датата на връщането била определена точно въз основа на свещен календар от 260 дни, който в комбинация с друг календар от 365 дни довежда до свещен цикъл то 52 години. Оттогава всички мезоамерикански култури започнали да броят годините и чакали връщането на Кетцалкоатъл всеки път, когато завършвал този 52-годишен цикъл.

Нагите от МезоАмерика са нагите от МесоПотамия. Тази кама, която била използвана за отрязване сърцата при техните човешки жертвоприношения, притежава дръжка с изображението
Бог на бурята-еврейският бог ЯХВЕ-ЯЛАХУ!

ИЗВОД > ХуитцлиПутли (или Хуитцилопохтли/ = Кетцалкоатъл = Яхве =Ялаху = Адад = Ишкур                       

В резултат на действията на  Енлил гените на човека са били силно замърсени и средната продължителност на неговия живот е паднала под 100 години.  Това е причината за забрана на кръвосмешението при хората, за разлика от боговете, при които гените са чисти. Тук Енки играейки ролята на добрия Бог се е погрижил да научи хората на "ефикасно"
противодействие срещу генетичните заболявания.
    
              

                                                     http://www.viewzone.com/atlantisx3.jpg

Шумерските анунаги, създават играта на добри и лоши богове и религии с цел разделяне и контрол над гоите.Новият световен ред се е прилагал от хиляди години пр.хр.Когато робите се усетят за измамата или когато източат ресурсите на даден регион левитите предизвикват войни.По време на периода 1450-1000 г.пр.Хр. боговете се били оттеглили от Близкия изток (Стария свят) и отишли в Америките (Новия свят), където има белези от божествена дейност в Теотихуакан през 1390 г.пр.Хр. Липсата на директна намеса в Стария свят намеква, че Мардук, Инана и Йехова (Ишкур) били отстранени посредством целенасочена политика на ненамеса. Удивително заключение е, че Йехова се опитвал да построи в Перу копие на своя "храм”, който бил разрушен в Йерусалим четиринадесет години по-рано.Ацтекският бог на войната бил известен под името Хуитцилопохтли. Той обикновено бил изобразяван как държи мощно оръжие, а според една легенда той спечелил битка срещу четиристотин второстепенни богове. Друга легенда, вероятно отнасяща се до същото събитие и същия бог, твърди, че бог на име Димящо Огледало победил пернатия бог-змия Кетцалкоатъл в Тула, точно на север от Теотихуакан, и така прекратил управлението му. Археолози, направили разкопки в Теотихуакан, откриха навсякъде изображения на Бога на Бурята – Ишкур, което показва, че той и Хуитцилопохтли били един и същи бог-победител.

             


Кетцалкоатъл-Христос играе ролята на добрия бог а Хуитцилопохтли(ЯХВЕ)-лошия бог,тази схема по късно се прилага и в играта на леви десни ,комунисти-капиталисти и т.н.Тува/Тула е мястото, където се намира входа към индианската Шамбала — Яшчилан (Yaxchilán) (едно от имената на индианската Шамбала, която била построена от маите във вид на град). Впрочем от Тула има и вход към подземния свят — Миктлан (Mictlan)Билла сварга-царство на нагите. 
      
               


Заразяване с паразитни вируси на съзнанието (Мафлоци)

Населението в астралния свят е строго разпределено по „етажи” в съответствие с нивото си на СЪЗНАНИЕ. Ако ДУШИТЕ деградират, те постепенно слизат надолу по нивата - колкото по-силна е деградацията, толкова по-надолу потъват. По повърхността на Земята в астралния свят живеят онези, които няма накъде повече да се смъкват. Тези души деградират непрекъснато и губят разумната си плазма (психичната си жизнена енергия), затова престават да се интересуват от външния си вид. В астралния свят те са голи и приемат облика на преобладаващия в тях порок.


           


 Силно омърсените ДУШИ попадат в най-ниските астрални нива, където има „котли”, натрупващи и преобразуващи грубите астрални енергии. Такива паднали ДУШИ бързо деградират и се превръщат в мафлоци, а разумната плазма и остатъците от съзнание на бившите земни хора постепенно се разтваря в тези котли-преобразуватели (инволюция). Но в битието процесите на инволюция и еволюция действат едновременно, затова низшите астрални същности могат и да еволюират, като се превръщат в по-развити същности. Мафлоците паразитират върху хората и животните. На физическо ниво любимите им места са сметищата, помийните ями, мазетата, дупките, пещерите, затънтените улички и т. н. Финото молекулярно ниво на земната атмосфера не е подходящо за тях, защото нямат съответната енергийна система, за да я преработват. Те напълно са загубили връзката с аспектите на ДУШАТА и не могат да преработват енергия сами, за да си осигурят „прехрана”. Затова, ако нищо не ги захранва отвън, продължителността на астралното им съществуване не е повече от 20-30 земни дни. За толкова време се изчерпва целият запас от психична енергия в астралното тяло на мафлока. Поради това той се нуждае от външен източник на енергия, за да удължи живота си. Мафлоците могат да приемат облика на най-различни енергийни същности, съответстващи на негативните черти на характера и на животинските им качества - страхове, тревоги, страдания, мързел, депресия, раздразнение, гняв, ревност, пагубни пороци (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, неприличен език, похот) и т.н.
Мафлоците паразитират върху хора, заразени с техните пороци. Паразитите се впиват във фините тела на жертвата със своите пипала, като използват за храна етерното тяло (отговаря за жизнената дейност), а фините енергийни тела - за да управляват психичната и нервната система, включително и центровете за болка. Любимите им места са главният и гръбначният мозък, очите, ушите, носът, сърцето, половите органи, вдлъбнатините под мишниците, в слабините и между пръстите.

           
Когато се впият в чакрите (енергийните центрове) и в различните органи на човешкото тяло, мафлоците предизвикват съответните болести. Навлизането им в главния мозък може да стане причина за чести главоболия (мигрена), епилепсия, шизофрения и други психични страдания. Ако се прикрепят към Вишудха (гърлената чакра), това води до възпаление на сливиците и чести остри респираторни заболявания. Пораженията върху Анахата (сърдечната чакра) предизвикват сърдечносъдови заболявания, стенокардия и инфаркт. Паразитирането върху стомашно-чревния тракт причинява гастрит, стомашна язва, панкреатит, апендицит и др. Ако се впият в чакрите Свадхистана и Муладхара, както и в половите органи, се появяват гинекологични и урологични заболявания (безплодие, възпаление на влагалището, ерозия на матката, простатит и др.). В основата на всяко венерическо заболяване лежи заразяване с мафлоци. Прикрепването им към крайниците води до гърчове и паралич на ръцете и краката, варикозно разширение на вените. Ако случаят не се лекува, може да се стигне до панариция, тромбофлебит и гангрена. Кожните болести също се дължат на тези паразити - различните гъбични инфекции (например между пръстите на ръцете и краката), пъпки, гнойни пришки, обриви, екзема, проказа и т. н. Те и техните отпадъчни продукти са причина някои рани дълго да не заздравяват. Признак за заразяване може да бъде неприятната специфична миризма от устата, от тялото и половите органи. Така миришат отпадъчните продукти (изпражнения) от жизнената дейност на мафлоците.
На долу е даден типичен пример за прикачена същност, предизвикала патологични промени в органите на физическото тяло. Ще отбележим, че биополевите структури на мафлоците могат да се регистрират с фотоапарат „Полароид”, който прави моментални снимки и е много чувствителен. Процедурата, по която паразитът изсмуква жизнената енергия от живите хора, е много проста. Мафлокът се впива в някой орган или част на тялото, за да набави необходимата му енергия. Тя се прелива в него и изпълва цялото му хилаво телце, което на фино ниво се раздува до неимоверни размери (дори колкото стая). Така той може известно време да се излежава безгрижно в някое скрито ъгълче, а после отново да тръгне на лов. А след продължително общуване с паразита горкият човек получава в наследство цял букет от болести, чести и продължителни пристъпи на апатия, депресия и общо физическо изтощение. Той губи интерес към живота, става ленив и тьрси все по-голямо удоволствие в пороците си.

             Тъй като мафлоците нямат физическо тяло, законите на кармата не важат за тях - те не отговарят за постъпките си спрямо живите хора, върху които паразитират. Душата на човека носи кармична отговорност за всички действия на тялото, в което се намира.

                 


Ако под въздействието на прикачения мафлок човекът извършва някакви негативни постъпки, той носи пълната отговорност за тях. След смъртта на физическото тяло ДУШИТЕ на такива хора попадат в астралните нива с ниски вибрации (така наречения ад), където изживяват повторно всички събития, в които са проявявали отрицателните качества на мафлоците, докато са били инкарнирани: страхливост, ревност, агресивност, жестокост, садизъм, похот и т. н. - но вече в ролите на своите жертви.
Когато паразитът стигне твърде далеч, той постепенно завладява волята на човека - не само се храни от него, но започва да го управлява и получава пълна власт над физическата обвивка. Тогава мафлокът и жертвата стават едно цяло - той става неин учител (свръх низш Аз), а ДУШАТА на човека (низшият Аз) е принуден да напусне тялото. И той приживе се превръща в мафлок (крайна степен на обсебване): притежава съзнанието на населяващите го мафлоци, а неговата собствена воля, съвест и човешки разум са изключени („раб Божий”). Такъв човек се отъждествява с физическото си тяло, не поема никаква отговорност, не вижда и не разбира кой го управлява. Обсебен е от страстите и пороците си, а безмилостните мафлоци непрекъснато го подтикват все по-активно и безотговорно да им служи. И няма да успее да се измъкне от властта им, докато те не изпият всичките му жизнени сили. При него протича процес на бърза деградация (инволюция), докато мафлоците, които използват обвивката на жертвата си, се развиват (еволюция). Често паразитите я тласкат към убийство и самоубийство.
След като изтощят някого, гладните астрални същности си търсят следващата жертва. Ако човекът има силна воля и не се поддава на своите слабости и вредни навици, той може да противостои на въздействието на паразитите. Тогава те са принудени да тръгнат на лов за по-податливи жертви, послушни на ненаситните им страсти.
Най-достъпни донори за мафлоците са пияниците и хората със слаба воля, склонни към рафинирани и извратени чувствени наслади: алкохолици, наркомани, токсикомани, пушачи, психично болни, както и склонните към похот и разврат във всичките му форми: онанисти, хомосексуалисти, лесбийки, проститутки, любители на стриптийза, „груповия секс”, садомазохизма и др. Обикновено край пияницата стои ужасно астрално същество - деградиращата ДУША на починал алкохолик. Чудовището с неутолима жажда изсмуква като прахосмукачка наситените с алкохолни изпарения жизнени сили на жертвата и ги поема в себе си, за да задоволи чрез тях страстта, която смъртта само е увеличила десетократно. Страданието и злобата на този мафлок са безкрайни, тъй като е обречен да ходи вечно жаден и никога да не задоволи желанията си.
Астралните същности често паразитират върху месоядните животни и малките на млекопитаещите, които сучат от майка си. Възрастните растителноядни животни, както и вегетарианците сред хората трудно се поддават на заразяване с мафлоци. И ако човечеството поне един път годишно колективно и добросъвестно пости в продължение на 49 дни (максималната продължителност на живота на един мафлок), ниските астрални слоеве ще се очистят от тях, защото за толкова време повечето ще измрат.
Ще отбележим, че така може да се обясни фактът, че низшите астрални същности особено се „развихрят” през Страстната седмица в края на християнските пости, през които са били принудени да водят полугладно съществуване. Много от тях, създадени в резултат от несъвършеното мислене и грубата психична дейност на хората, напускат онези, които добросъвестно са постили и са се молили.
Мафлоците могат да се прехвърлят от един заразен човек в друг чрез така нареченото „урочасване” - отрицателно енергийно-информационно въздействие. Има два вида уроки.
Първият е неумишлен енергийно-информационен удар, нанесен в резултат от неконтролиран изблик на емоции. Например, човек е в лошо настроение, скарал се е с някого, заразил се е с мафлок. Той започва да се тормози и в мозъка му се образува енергийна топка, която стои вътре. Колкото повече преживява, толкова по-голяма, плътна и твърда става тя. Изведнъж някой привлича вниманието му. Човекът се отпуска и поглежда да види кой го е разсеял от тъжните му мисли. При визуалния контакт възниква енергиен канал, по който топката прелита към новия обект, като „удря” и деформира аурата му. Мафлоците нахлуват в пробитата обвивка на жертвата и я заразяват.Човекът като подобие на вселената, има в себе си портал за спасение който да използва през Кали Юга, когато планетарните портали са под контрола на ловци на души,... този портал е "АНАХАТА". ("Аз съм в сърцето на всяко живо същество" Бхагавад Гита 10:20).

Кришна СЕ НАМИРА В 4-ТА ЧАКРА-Чакрите 5,6,7 не са нищо друго освен ОГЛЕДАЛЕН ОБРАЗ на 1, 2, 3. Достигайки 7-ма чакра съзнанието достига Безличностният Брахман-Шива, който, чрез КАЛИ(разрушаване на грубото тяло от 5-те елемента) преражда душата отново в материално тяло, минавайки през 1-ва чакра на Брахма. "Сахасрара" е меката част на темето на главата на новородените отрочета.

Човешката Душа. А тя е от Бога и вечна - нея никой не може да контролира и да й заповядва. Пътят към Душата минава през сърцето, и именно затова световните кукловоди и медийни манипулатори се опитват редовно да ни трогват със сърцераздирателни истории - например в Сирия едно и също момиченце е снимано от Белите каски в три различни снимки от три различни бамбардировки, и така нат. Истинското съзнание и осъзнатост обаче винаги могат безпогрешно да различават фалша от истината.
Това, което може лесно да бъде манипулирано, запрограмирано, излъгано и въведено в заблуждение е Човешкият ум. По своята същност човешкият ум е биокомпютър, инструмент, който Бог ни е дал, за да си служим с него във всекидневния живот - така, както си служим с ръцете например. Този ум обаче, поради своята ограниченост на инструмент, не може да види Цялото, а често се самозабравя в своя отделен илюзорен свят на егото човешко. И си въобразява невъобразимото - губи реалността, защото плете мрежи от желания и амбиции. Именно това свойство на ума се използва от Световните програматори, които са тънки познавачи на човешкия ум - от древни духовни времена до днес с техните специални институти и лаборатории. Умът дори вече не е оставян сам да си изфабрикува илюзиите - дори и илюзиите му са готово поднесени, сготвени от Световната машина на геноцид над човечеството - под формата на медии и прочие виртуални прожекции. Само човек, който е осъзнал истинският ограничен характер на своя ум и го е подчинил на сърцето и Душата си / Съзнанието си, Истинският господар, само такъв човек ще преживее необезпокоен Последните времена на Лъжата и нейните слуги политическите режими, идеологии, системи и институции всякакви.

         


Няма коментари:

Публикуване на коментар