вторник, 12 септември 2017 г.

Васту Шастра.

         


         Изображение на първия Пуруша аватар на Вишну - Каранадакошайи Вишну от порите, на тялото на който се излъчват безброй "вселени - брахманди". Над Каранодакошайи Вишну се простира безграничното "небе" на Духовния свят.Фиг. 7. Графиката показва запис на санскрит в горния свят на матрицата на Мирозданието "Имена": 1) Mула Пуруша - Мула - (изначалния) Пуруша (Създател/Творец). 2) Първият аватар на Пуруша на Маха Вишну - Каранодакашайи Вишну. "Име" - "Karanodakasayi" Вишну е в горната част на матрицата на Мирозданието на пространство, от 40-то до 13-то ниво. Вляво има четири кабалистични светове - Асия, Йетиа, Брия и Ацилут. Четири от света на Кабала съответстват на пространството Мула Мула Пракрити и Пуруша в матрицата на Вселената. Философски понятия Mula Mula Пуруша и Пракрити в Ведите описват естеството и последователността на процесите на божествена създаване на Вселената. 

Уикипедия за: "Пуруша (Санкт पुरुष, Пуруша,« човек, човек, дух.? ") - Според индийската митология, създание, от тялото на което е създадена Вселената. В индийската философия терминът "пуруша" означава "божествен дух", макрокосмосът. В Санкхя философията Пуруша е мъжко (духовен) космически принцип, "чисто съзнание", съзерцавайки динамичното женско начало - Пракрити (материята). Пуруша е вечен. Парадоксално е, че основната му свойство е липсата на свойства (ниргуна) ... При първоначалните учения се представя тезата за множеството пуруша (пуруша-бахутвам), докато в по-късните трактати вече провъзгласява принципа за единен пуруша, с неделими качества близки до атрибутите на Аза в Упанишадите ".Сакральный смысл трех Пуруша аватар Маха Вишну открывается в матрице Мироздания

                

Васту е древна ведическа наука за подредба на заобикалящия ни свят в хармония с реда във вселената. Тъй като съдържа универсални ценности, още преди хилядолетия е била възприета в Древен Китай, а по-късно и разпространена на запад в китайския си вариант под името фен-шуй. Всички сфери на човешкия живот, включително и здравето, може да се подобрят чрез създаване на благоприятна жизнена среда. Животът в хармония с реда във вселената може да донесе желаното равновесие и вътре в самите нас. Според Аюрведа, материалният свят, който ни заобикаля, както и нашите тела, са съставени от пет груби и три фини елемента: земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и лъжливо его. Чрез принципите на Васту може да се постигне от една страна равновесието на петте груби и трите фини елемента, а от друга – на душата (атма) и Свръхдушата (Параматма) – Богът в сърцето на всяко живо същество. Тези принципи отчитат както влиянието на по-грубата физическа вселена (космическото влияние на слънцето, атмосферното влияние, магнитното поле на земята, влиянието на различните небесни тела и т.н.), така и въздействието на по-фините материални закони. Взимайки предвид всички важни фактори и влияния, хората могат чувствително да подобрят състоянието си, пребивавайки в подходяща атмосфера в дома или офиса. Поставяйки в съвършена хармония петте груби елемента, Васту помага за хармонизиране на трите фини елемента, което дава добра възможност за уравновесяване отношенията между душата и Свръхдушата. Принципите на Васту имат широко приложение и обхващат всички места за обитаване – от Земята – нашия глобален дом и изграждането на различни населени места до обзавеждането на всяко едно помещение. Васту-шастра съдържа изчерпателна информация за строежа на всички видове сгради (храмове, жилища и други постройки). Тъй като, според ведическата култура, религията е от особено значение за общественото развитие, храмовете трябва да притежават най-важните характеристики на творението. Те представляват модел на вселената (микро и макро космоса) с определена енергийна стойност, която предизвиква благоприятно влияние върху цялата планета. Космосът, според Васту, е проявление на вселенската форма на Бога, а храмът – Негов дом и място за обожание и общуване с Него. От друга страна, всички останали места за обитаване (Земята, селищата, жилищата и телата на живите същества), при определени условия, също могат да бъдат храмове на Бога. Тази идея за вселенския организъм обединява усилията на човека и обществото за постигане на божественото им предназначение чрез реализиране на концепцията за единство в многообразието и многообразие в единството. Това разбиране има своя геометричен еквивалент – Васту-пуруша-мандала. Тя представя мястото за обитаване под формата на квадрат, разделен на различен брой енергийни полета със същата форма. Те имат еднакви размери, но в зависимост от местоположението си притежават специфични качества. В цялата фигура по диагонал е вписано изображение на йоги в асана, чието присъствие внася порядък, протектира и одухотворява пространството. Използването на Васту-пуруша-мандала при изграждане на различните места за обитаване придава хармония и ред в заобикалящата ни среда. По този начин, всяко действие в тази среда може да се изпълни с божествен смисъл, одухотворявайки битието и съзнанието на хората. Според Васту, разположението на небесните тела, географските посоки, различните дадености на терена (релеф, наличие на водни басейни, комуникации и пътища, съществуващи сгради и съоръжения и т.н.) и редица други обстоятелства са от значение при избор на място за живеене, почивка или работа. Енергийните полета на Васту-пуруша-мандала, освен различните материални елементи, представят и влиянието както на Слънцето и планетите от Слънчевата система, така и на осемте основни посоки на света: изток (поорв), запад (пасчим), север (уттар), юг (дакшин), североизток (ишан коне), югоизток (агни коне), северозапад (ваю коне), югозапад (питри/митри коне). Трябва да се отбележи, че те отчитат и въздействия, намиращи се отвъд способностите ни за сетивно възприятие. Благоприятен ефект при изграждане на място за обитаване се получава, когато избора на терен за застрояване, плановата схема на сградата и обзавеждането на отделните помещения са съобразени с тези влияния. Такова място ще донесе здраве, благополучие, успех и просперитет на своите обитатели.

Васту Шастра. Вся теория


Сакральные принципы создания индуистских храмов

         Появата на света е преход от хаос към ред - "рита". Рита също започва да се установява в резултат на първата вибрация - "нада", която възниква по време на отделянето на Шива и Шакти, Пуруша и Пракрити, появяването на полярност между хаоса и тази първовибрация се проявява в оптика и акустика. Основните аспекти на акустиката са мантри. Мантрите понякога погрешно се наричат молитви, но това е заблуда. Молитвата е разговор между човек и Бог, мантра е самият Бог. Всеки бог има своя акустичен код.

Сакральные принципы создания индуистских храмов

                                 

Сакральная архитектура храмов.
             


1. Источници за Васту във Ведическите писания:


•► Сканда - пурана: Планиране на градове


•► Агни - пурана: Резиденции


•► Вайу - пурана: Храмове


•► Гаруда - пурана: Резиденции и храмове


•► Нарада - пурана: Ориентиране на стените в домове, расположение на системи за водоснабдяване, езера, храмове.


•► Манасара: Градски стени, дворци, паметници.


•► Вишвакарма-прокаш: Резиденции, дворци


•► Брихат-самхита: Плантации. Главите 53 и 56 в "Брихат-самхита" напълно са посветени на тема жилищна и храмова архитектура, намиране на вода и съоражения за водосъбиране. Подробно описва технология за приготовяне на "алмазного клея" (аналог на современния циментен разтвор) и неговото исползване в строителството на жилищни здания и храмове.


•► Матсья-пурана:  18 мъдреци, експерти по васту.                 

Брахмастхана е пространство, което е в средата на стаята и заема 1/3 от общата площ. Повечето от енергията в сърцевината на mandala purusha е съсредоточена в тази зона. Препоръчва се да оставите brahmasthan празен. Девика падам - вторият поток на Брахмастхана. Подходящ за всекидневна, трапезария и различни коридори / коридори. Манушья падам - третият поток, в който трябва да поставите спалня, кухня и офиси.Пайшача падам е четвъртият (последен) поток, подходящ за създаване на веранди, килери, външни стени и т.н. в него.Васту - материя 
Пуруша - енергия 
Мандала - енергийна решетка            

древняя наука об архитектуре
Стороны светаПервоэлементыЧасти тела (энергетические тела)ПолубогиПланетыВлияние на сферу жизни и характер (если планета сильна)
ВостокЭфир/Огоньвсё тело/ногиГанешВенераналаживание отношений в сфере любви, хороший брак, укрепление отношений с друзьями. улучшение характера у женщин: щедрости, обаяния, великодушия, артистизма, внимания. Увеличение популярности.
Юго-ВостокОгоньноги (физическая энергия)ВишнуЛунагармонизация семейных отношений, повышение чуткости, ответственности, умения принимать перемены, гибкость и адаптация, эмоциональная стабильность. неприкосновенность жилища.
ЮгОгонь/Воданоги/туловищеКартикеяМарсуверенность, выносливость, героизм, сила и власть, острота ума, организационные способности, лидерские качества, активность, амбициозность, храбрость, решительность.
Юго-ЗападВодатуловище (витальная энергия-прана)КалиРахудает власть, известность, популярность, престижность, положение, исполнение желаний. усиливается гармония с коллективными тенденциями.
ЗападВоздух/Земля/Водатуловище/головаНатрадж (Шива)Сатурнзащита дома, стремление к самосохранению. успехи в торговле с недвижимостью, строительстве, науке. улучшение дисциплины и порядка.
Северо-ЗападВоздухголова (ментальная энергия)КалиКету
СеверВоздух/Эфирголова/всё телоДургаЮпитеруспех во всех делах, счастье и удача. ускорение в развитии детей, творчестве, духовном росте. Тяга к знаниям, оптимизм, радость, доброжелательность, открытость, щедрость, гениальность, здоровье.
Северо-ВостокЭфирвсё тело (психическая энергия)ЛакшмиМеркурийудача в финансовых делах, обучении и преподавании. улучшение красноречия, способности к общению и торговле, к писательству. легкость в принятии перемен и взаимоотношениях
ЦентрЗемля(духовная энергия)
Шада Шива
Солнце
успехи в бизнесе, укрепление социального положения, карьерный рост, улучшение здоровья. увеличение внутренней силы, душевного тепла, жизнестойкости, оптимизма, духовности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар