четвъртък, 12 юли 2018 г.

ФОРМИ И МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНАТА ЛОЖА


ГЕРБ БСП и ДПС; три от партиите на мафията "ДС", с най-голям принос в разграбването и унищожаването на страната,... и на дребния и среден бизнес несвързан със структурите на черната ложа ДС - ТОРА НОСТРА.ОТВЪД ФАСАДАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТА

СТРУКТУРА КОЯТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯ НЕГАТИВНАТА ЖЪТВАФОРМИ И МЕТОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНАТА ЛОЖА /Методи на работа на Луцифер, Сатанаил и последователи/

Мото: Схемите на мислене на днешното човечество са функция на схемите по които се възпитава и управлява днешното човечество. Ако не изправим тези схеми на възпитание и третиране на човешкия род, той не може да продължи по-нататък!

                 


Извод: Наложително е подменянето на днешните наставници с нови от еволюционен тип! Новите схеми и методи на работа идват с новите представители на Шестата раса, които трябва да покажат Новия път. Със старите методи се извършва чисто и просто едно наливане на новото вино в стари мехове и като резултат, нищо не се променя и постоянно се обвинява самия човек че не приемал нищо. Той не приема старите схеми, защото е настроен към работа с новото, а новото къде да го открие? Наложително е да се спре навреме разхищението на човешкия потенциал на тази планета, както и да се прекрати увреждането на самата планета, която е жив организъм. Методите на възпитание са за тотална подмяна

Общоизвестен факт е, че днешният свят се управлява от Братята на сянката, или т. нар. Черна ложа. С други думи, Князът на този свят, колкото и да го отричат и не признават, е в ролята на управляващ материалния днешен свят.

Какви са методите му на управление! Как той управлява, чрез кого, и защо никой досега не е задавал въпроса? А нима тези методи имат нещо общо със Създателя!

Някой ще възкликне още в началото, че парите всичко управляват, а защо пък не и това, че чрез парите, се извършва днешното управление. От кого!

Най-масовата религия е очевидно тази, наречена „мамонизъм”. Факт е, че всички се прекланят днес в името на своето оцеляване на мамона. А нима този мамон, не е подопечен на Сатанаил и въобще някой досега обяснил ли е на хората, че всъщност мамона, Сатана и Луцифер не са едно и също нещо. Кой е имал интерес от тази бъркотия, по точно от тази каша относно съдържанието на тези основни понятия с които съвременния човек се сблъсква ежедневно. Дявол, Сатана, Луцифер. Очевидно същият, който е инфилтрирал основните религии и ги е превърнал в днешното посмешище, кухи организационни структури отдалечени на километри от оригиналните послания на своите основоположници. Същият този е имал интерес да прикрие истината за тези същности в крайните времена. Кой е той!

Божието стадо даже и не забелязва колко е нелепо всичко онова, в което казано му било, че трябва да се вярва. Но не за това е думата, а за главното, че в полето на фактологията не може да има голямо разминаване между посветен представител на сенчестата ложа и посветен представител на светлата ложа. А от позицията на центъра, то е ясно че полярността е изкуствена регулирана дистанция, наречена баланс. Когато фактите говорят, когато има непредубедена информация, когато го има чувството на уважение и зачитане, културата на изслушване, тогава и само тогава, при тези условия, не може да има дребничко хитруване и евтино боричкане.

                 
                 

Нека все пак изложим някои факти, които са общоприети сред самите участници в т.нар. Черна ложа и които се приемат като нещо нормално от последователите на Луцифер.

Факт номер 1:

В писмените свидетелства на най-именитите лидери и апологети на Луциферианската доктрина като Адам Вайсхаупт, Алберт Пайк, самият Луцифер, най-силният и интелигентният обитател на Рая, проповядвал, че само тоталитарна диктатура би осигурила постоянен мир и благополучие, насилвайки всички по-нисши обитатели чрез сатаничен деспотизъм. Неговата е идеята за Едноличната тоталитарна власт, едноокият господар, и пирамидалната система на управление. Според нея, на върха на пирамидата седи един единствен Господар, и в най-близкото обкръжение е т.нар. Елит.

Безспорно е, че в играта между двата отбора, която протича в наши дни, отборът на братството на сянката работи винаги с определени правила, и така спазвайки ги, използвайки своите ненадминати номера или финтове, побеждава в 8—90 процента от случаите. И преглеждайки общоизвестните ситуации или трикове с които си служи това братство, се налагат следните изводи.

Основен приьом на братството на сянката е използването на страх и лъжа. Чрез страх се управляват масите лесно, а чрез лъжа – два пъти по-лесно. Лъжата, това всъщност е методът на заблудата. Леко се извършва отклоняване и така, първоначално тръгналия за светла кауза, постепенно започва да се отклонява от нея, и по този начин, се постига казаното, че пътят към ада е постлан винаги с най-добри намерения и цели.

Да припомним Трите големи заблуда на 20 век, под флага на които протече историята на този мракобесен век. Век на ужасна негативна жетва за братята на сянката. Първата голяма заблуда бе, теорията на Дарвин, че всъщност човекът няма никакъв божествен произход, а е напротив произлязъл по чисто физически еволюционен път от маймуната. Уви. Заблудата е била извършвана по толкова умел начин, че и днес приятели атеисти продължават да говорят подобни нелепости въпреки че досега никой не е виждал дадена маймуна да еволюира, и въпреки че досега беше доказвано хиляди пъти обратния процес, как от подивяване на човека, може да се стигне до маймуна. Втората голяма заблуда бе примъкването в абсолютна тишина на метода на хипнозата в научното пространство. Да, тя бе превърната в наука. И с това се сложи началото на утвърдените експерименти в човешкото подсъзнание. Бе допуснато открито да се управлява обществото на равнище подсъзнателно, а това бе вече абсолютна чиста манипулация. Не се отчиташе, че човек не винаги взема решенията в състояние на своето съзнание, а понякога както винаги се получава при употреба на алкохол и дрога, той бива манипулиран на основа на това, че подсъзнателно му се въздейства върху процеса на вземане на решения. И третата макрозаблуда на 20 век, бе изтриването от съзнанието на обществото на фигурата на т.нар. дявол или Княз на тъмнината. Днес за много от хората, не съществува нито Бог, нито дявол, но колкото до премахването на дявола от съзнателното обществено пространство, той бе превърнат в химера и резултат на натрупаната отрицателна енергия в социума. Самият Луцифер бе снизен до някаква гротескна фигура, която оприличаваха на дявол с рога или козел с копита, при което мнозина си задаваха справедливия въпрос, как е възможно, един паднал ангел да стигне до тия гротескни параметри. Така бе унищожена цялостната съпротива на човечеството срещу който и да е. Врагът бе превърнат в отсъстващ демон,, и на негово място се настани доктрината на НюЕйдж, че трябвало да се мисли само позитивно и само така дяволът щял да изчезна, тоест с помощта на положителните модели, не се давало никакъв достъп до силата на Разрушавата част. И така, дяволът, тоест Сатана или Луцифер бе премахнат от възможното съществуване на тази земя, остана само някакъв си Княз, който така или иначе никой не искаше да приеме за реален. Както и самите демони минаха към т.нар. група на извънземни посетители на тая планета.

И така, би следвало да добавим, след изброяването на главните лостове като лъжата и страха, след изясняване на Трите главни заблуди на века, и след регистрирания факт, че човечеството се управлява вече хиляди години по най-първобитния начин с тоягата и пирамидата, чрез насилие и грубо подчиняване на силните на деня, да представим и един от най-великите финтове на братята на сянката, който те използват в своите ежедневни подвизи върху полето на негативната жетва.

Да, тяхната цел, е да се постигне колкото се може по-висок процент, негативна жътва, ако би могло даже и 95 процента.

Е ето го и финта: Великият финт, с който те винаги са печелели досега. Удължаване на еволюционното развитие с изкуствени мерки, поставяне на човека в състояние на какъв да е телесен недостиг. В резултат на което, той рано или късно се пречупва, няма как, тъй като е обитател в материално тяло. И след това започва на картечни откоси, погасяването на т.нар. карма, според закона за причина и следствие. Дали се прилагал точно този закон! Ето вижте: Човек се ражда беден, и започва да търси по необходимост начин за да излезе от това състояние на недостиг. Изведнаж върху него се изсипва като из ведро, огромното богатство и го поставя изведнаж в състояние на свръхизлишък. После отново той попада по няма и къде, в старото положение на бедност, и така на цикли постоянното въртене в тази безкрайна самсара, толкова излишна, колкото и самата хипотеза на братята на сянката, че можело само по този начин да се обясни на човека правилния път. 50 години богатство и 50 години бедност, и отново омагьосания кръг. Прочутото зацикляне. Дълго време човек седи без подслон, и о Боже, изведнаж върху него се изсипват няколко жилища. И кому е нужно това. Дълго време никаква стотинка в джоба и безкрайни гладувания и лишения, и изведнаж се изсипват тонове блага върху същия този човек. Кому е потребно всичко това, може би само заради осъзнаването на ценността на материалното. Нима толкова страдания са неизбежни за да се постигне едно осъзнаване и защо то да бъде на такава цена извоювано! Проблемът е за адекватността на днешните ценностни модели на възпитание и еволюционно развитие. Методите на камшика и лютата болка, а нужно ли е това за еволюцията на човека! Нужно ли е, питаме ние! И защо винаги това се приписва на Великият Отец – Създателят! Защо! Това не е ли използване на заблуда за човека! Питаме! От кого се назначават тези методи и доколко се правилно прилагат? Щото иначе бихме казали, че тука е наистина едно експериментално поле в което „самозвани дяволи” размахват бичове и прилагат безсмислени методи във времето за което те са обречени да пребивават на тази земя. Те – да, но не и за тези, които са само пътници от тука. Какво да кажем за безпристрастните наблюдатели, които няма как да не са опитали частица от „великите методи на възпитание”, на собствения си гръб!

В този смисъл е крайно време да зададем въпроса, кому е потребен подобен метод на възпитание, именуван с право „суша и наводнение”, при положение че човек може да живее с малко вода и с много вода, но без вода никак. Кому е потребен този метод на възпитание, без никакви пари и с много пари, при положение че без абсолютно никакви пари не може да се живее никак. Нима може да се иска повече от човека, отколкото той е способен да даде! Без материя, как би могъл кой да е, от днешните наставници, кой да е някой си, да пребивава на тази земя, просто ей така, без подслон, без храна, без работа и без права.

А сега вижте как живее една трета от днешното население на тази земя, планетата земя!Вижте и прегледайте днешната житейска ситуация върху тази планета. Вижте колко милиарда от населението гладуват! Колко са без работа и без най-елементарните права на живот върху тази земя! Как те се възпитават по този уникален начин! Точно по този начин! А това ли е всъщност спазването на Закона на Вселената, Закона даден от Великият Отец - Създателят на всичко живо.

Някой някога да е казал на това човечество, че съществуват във Вселената Изначални права на всяка една жива душа, и че тези Правила са част от Вселенският Закон и от Моралният Кодекс на тази Вселена.

Да, но братята на сянката, самите те си признават, че тяхната цел, не е само да опазят тук живота на тази планета, а преди всичко да натрупат максимално количество отрицателна жътва. Значи, те нямат никакво отношение към човешкия род, така ли е! А гледат на него като на един експеримент и средство за спечелване на дивиденти!

В последният израз се крие и трагедията на днешната житейска ситуация. А именно – в битката между двете ложи за процентите на така наречената жътва. Нещо повече, братята луцифериани откровено си признават, че Животът бил игра, и в този смисъл всеки човек си бил избирал ролята , когато идвал тук на земята. За извънземните наставници, да, но нима това е така за душите, които сега се раждат и тепърва трупат опит – очевидно главно с методите на отрицателните опитности! Разбира се, че е време това отвратително шоу да престане да съществува. Това ли е животът заради който Алберт Швайцер замина в джунглата за да носи живот на тамошния човек, гладен, болен и измъчен. В същото време обаче господата говорители на Луцифер Адам Вайсхаупт и Алберт Пайк открито проповядваха своите теории. Да, това е истината за Луцифер, приятели и господа. Алберт Швайцер и Алберт Пайк! Вижте делата им!

                 


Луцифер! Наистина никого не е вкарвал в газовите камери, и никога не е създавал войните, но със своите методи представителите на тази йерархия създадоха подобни човеконенавистни условия, и така бяха предопределенн абсолютно точно и двете световни войни на 20 век.

Нека отново повторим, че като, основен метод на извоюване на победа в битката с материалния човек, се прилага в Ложата на сянката метода наречен „суша-вода, наводнение-суша и пак вода, наводнение”, или с други думи „теза антитеза и синтеза”. Бедност, богатство и отново бедност на малко по-висока октава. И така до пълно зацикляне, без възможност за отскубване от дяволската примка. Огън и лед се редуват до безкрайност, като не се отчита, че човекът е освен материя, в същото време и душа, която обитава тази материя. И не е въпросът само да се оцелее физически, а съответно и със съхранена цялост на душата. Пукната полза няма от физическо оцеляване на вида, ако душата не обитава същия този човешки вид. Иначе расата ще е станала една армия от биороботи, които се командват от върха на пирамидата. Край на еволюционното развитие без наличието на душа у човека.

Като „велики майстори” на метода на ограничаването, отклоняването и налагането на изкуствени филтри, на барикадите и баражите, бентовете и препречванията на водните стихии, братята на сянката са разбрали, че понякога с природата шега не бива. Щото не един път в своите „велики експерименти”, някой от тях се е изгарял в опита си да препречи водната стихия на планетата земя.На едно място на планетата е пълно с блага, а на друго място, хората умират от глад. И така само заради безмерния егоизъм на един елит, който иска да господства на цялата планета, забравяйки, че самата планета не е ничия, освен на самата нея, тъй като Планетата земя е жив организъм. Експериментите именно с нея показаха в последните векове ниската диваческа култура на управление на човечеството с която си служат приятелите от Ложата на сянката. За тях бе казано – „разпрегнали са кервана и са го ударили на ядене и пиене, и чакат ли чакат, някой от високо да дойде да изчисти нарастващата боклукчийница”, в която превърнаха днес цялата планета поради неразумното и некадърно управление на нейните ресурси.

               


Метод на хитруване, метод на законничество, т.е. сляпо следване на закона според собствения интерес, само където имаме изгода, метод на фарисейщина, лицемерие и шикалкавене, метод „ако мине случайно”, всички тези методи са отработени по стотици хиляди пъти през последните хилядолетия от братята на сянката.

В основата на тия методи седи една проста работа, да се спечели Играта, а самите последователи на прочутия Денница заявяват, че всичко е само една Игра и като такава, те искат да спечелят, без да подбират средствата, моралът за тях е само една конвенция. За справка „Морал и догма” на Алберт Пайк.

Структура, която предопределя негативната жътва е опасна структура от позицията на бъдещето на човешкия род. Чия е тази структура, нека оставим читателя сам да намери своя отговор.И да оставим да виси въпросът в неговото съзнание, наистина ли всяка светлина е светлина. Защото студената светлина е антипод на любовта и топлината на човешкото сърце.

Методът на баражите, бентовете и филтрите – суша-безводие и наводнение, и после пак отново суша, и така до безкрайност в постоянно зацикляне

С този метод човечеството се управлява вече хиляди години, целта му е да има постоянно изсмукване на човешка енергия и до безкрайност да се продължава източването на човешка енергия, сякаш главната цел на човешката еволюция не е в крайна сметка човекът да се откъсне от веригата и да поеме свободно нагоре своя път на свободно развитие

Понятието за карма също обслужва този метод и самото приложение на Карма е вече в основата на този метод. Нещо като затвор в който началник и надзирателите нямат интерес от освобождаването на своите затворници, тоест те играят играта и биха имали печалба на основата на използваната енергия от затворниците.

Самият факт не е ли достатъчен, че за самата Ложа на сянката, главният принцип и цел, не е постигане на еволюционно развитие, а преди всичко постигане на успех в самата Игра, тоест негативна жътва при всякакви условия.

Само позитивната жътва води до еволюционно развитие, докато негативната способства за зациклянето на човечеството .
             


Негативната жътва е алфата и омегата на мотивацията на братята от Ложата на сянката. Само с осъзнаването на самата негативна жътва, може да се разбере работата на братята на сянката и самият Луцифер, който е врем един път завинаги да излезе от покритието на разговора от типа – „ама той Луцифер, какво лошо има в това, това нали е все пак Светлина”.

Да, тази светлина е студената светлина и тя е същата която готви негативната жътва на това човечество. Всеки има своето право. И едната и другата ложа. Само че едните с позитивна жътва водят човека отвъд – към следващата човешка раса, а другите ги пращат отново в поредния застой на еволюционното им развитие.

Тепърва ще се появят материали, осветляващи този толкова важен въпрос от пътуването на човека към неговият Аз и по-нататък. И по нататък, накъде – към колективното съзнание или зациклянето в собствения егоизъм на посветен и адепт.

Бележка: Авторът на този текст се надява да бъде осъществена поредната дискусия, но вече върху този текст, и нека нашият адепт, който е част от колективната същност на Луцифер да бъде любезен да отговори на поставените въпроси. Така че, без да е предизвикателство към т.нар. Скрита ръка, настоящият текст се обръща към любознателния читател с надеждата, че един ден ще се сложи край на дребното хитруване и мъдруване, както и т.нар. лов на души в името на студената светлина. Кришнамурти наистина го е казал това за безпристрастното наблюдение, че е еталон за еволюционно развитие, но…….човекът е длъжен да наблюдава и да слуша гласа на своето сърце, а когато то отсъства, тогава да се опита да намери начин да разбере, защо и къде го е загубил по пътя на студената светлина. Звучи ми много вярно, но за съжаление леденостудено този адепт на име Скритата ръка. Липсата на емоционалност и чувствителност не е качество в бъдещата Култура на сърцето към която върви днешното човечество. Точно заради това безпристрастно изследване на хората, бяха пуснати няколко книги за т.нар. сексуално-емоционално-чувствен комплекс у човека.

В заключение да кажа, че Никакви отрицателни жътви все пак не могат да спрат еволюционния ход. Да, наистина хората биха могли да бъдат заблудени в тези времена в които се рушат хилядолетните митове и принципи. След като се обърнат към себе си, пред тях се появява главния избор, а сега накъде. Към егоизма и адептството или към служенето на другите. Нека тези, които дръзнат да изберат второто, кажат своето мнение чрез своите дела. А колкото до първите, те винаги са били свободни да критикуват и одумват, да размишляват и философстват, да медитират и магьосничат. Животът за самите нас, не само че не е игра, ами е едно Велико Училище и в това Велико Училище всеки държи своите неповторими изпити. Уважаваният от мене адепт също полага своите изпити и също се намира пред изпитната комисия, която очевидно също участва в настоящата дискусия.

Колкото до съставителя, и преводача, поздравления за добрите намерения да вдъхне духа на свободолюбието в днешния полусъбуждащ се човек! Но все пак, истината е там някъде ЗАД ФАСАДАТА, а не просто при мъдруването на поредния адепт от съответната фамилия, който изкарва на пресекулки наистина вярна информация, но какво от това. Нещо да се променя!

Поздрави на всички от Откритата ръка!

Open Hand

„Само светлият път на Мъдростта води към Истината!”


              
                           

Няма коментари:

Публикуване на коментар