неделя, 24 януари 2016 г.

Цикли на Баал/Баал срещу Авраам/. Борбата м/у Аз-а на Бога(живота/съзнанието) с Ях-а на Змията(смъртта/подсъзнанието).акшаранам а-каро
От буквите Аз съм А.


Кришна назовава буквата, с която се асоциира от цялата аз-бука. 
Това е първата буква от индо-европейските аз-буки - "А".

"А" е буквата на Божественото Сътворение(асоциирано с Брахма, арйанския дев, родоначалник на бялата раса).  "А" е първата буква, гласна, основа на всичкиСлънчеви култове. Буквата "А" се асоциира и с Телеца/Бика, Небесната  Слънчева Крава "Сура-бху"(Сура-бхи).


"Алфа"/"Алпха", всъщост, идва от "Алба", което е анаграма на "Баал", прозвище на Брахма, което буквално значи "Бял"/Бел. По също се асоциира и с Бика/Bull, както и сила на Бог('Бхага', взето направо от арио-славяните за  "Бога" в мн.число или "ас"-овете/"аз"-овете от полярната част на Азия).
При миграцията на арйно-славяните от северния полюс/Риг Веда казва, че бялата раса се е появила в Сатйа-йуга там, където Дхрува*/Полярната звезда е "в зенит"-точно над главата ни) и съзвездието "Голяма мечка" се движи по небесната дъга на "циркумполярната област"/ на юг след Голямото Заледяване на Северните земи(БЕЛИТЕ ЗЕМИ- "БААЛ ХАРА") те достигат до Палестина("Бал Ел Стан") и достигат до северните семити, като са им донесли култа на арио-славяните към Баал(Бял). Това е Аз-а на Бога и Бика(Телеца).
Друга погърчена версия на "земите на Баал Ел" е "Бал Бел -он"(Вавилон), "Ba-byl-on", където, отново юдеите описват цивилизацията на белите от север, като "разврат" и "демонична", натрапвайки донминатния си дивашки южняшки ген за "божествен".
----
*Dhruva/Дрхува/Полярната звезда се счита за резиденция на Вишну(Abode of Vishnu)- духовна планета в материалното небе. (виж публ. "Ведантическа космогония")
От юг идват обожателите на Змията/Дракона - това са осналите 4-те "раз-сади": червените "МУ"-анци, жълтите ТУРани(обожатели на дракона на Рудра-Шива) и черните дравиди от Лемурия/ "Кумари Кандам"(обожатели на змията/крокодила на Рудрани-Кали). Това в библията е маркирано като сродяване на египтяна Мойсей с тъста си Йотор(Jethro) от Етиопия. Навлизането на култа към Ях/Яхве/Яхова/Егова формира в гръцкия и латинския език за "аз"(его), което в санскритския език има значение на "фалшиво его", взето като "ах-ам"/ях-ам.

Битката между Баал и Яхве е описана в Стария завет и е представена в светлина "положителна" за Яхве, като,  местните северни семити, които обожават Баал("ас-сирийци, ас-сурийци) са демонизирани за да се оправдае геноцида, което диваците-туземци от юг им нанасят(на Бог Баал и съпругата му-Ашера/Астера) под егидата на словото на Змията-Дракон Яхве.
Прочие, "Битие" на Стария завет започва с грешна дилема за избор на жертвоприношения между братята Каин и Авел. Вегетарянеца Каин е представен като "грешен жертвоприносител" на плодове и зърно, а месоядеца Авел-като любимец на Яхве с неговите печени агънца, чиято миризма на изгоряла плът се струва "сладък аромат"("sweet aroma") за Яхве.
Илия("Ил Ях")- 
типична асимилация на рецесивни северни гени на Ил/Ал/Ел
 от доминантни южняшки гени на Ях/Ах

37 Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им надире.
38 Тогава огън от Господа падна та изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа.
39 И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог.
40 И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; ни един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла.
41 Тогава Илия каза на Ахаава: Качи се, яж и пий, защото се чува глас на изобилен дъжд.3 Царе 18 глава

Огнедишащият Дракон изгорил бика, а Баал не го изгорил и за това библейската сказка учи, че това бил истинския "Аз" на Бога. И пророкът на  Дракона Ях-"Илия"(Ил Ях) заклал стотиците пророци на Бал, защото Бал не благоволил на изгори бика!! ;) 
Библейски християни, виждате ли  за какви "семитски канарчета"
 ви вземат южняшките Яху-висти от подземните планети, там , 
където "аз"-ът е Ананта-Шеша Змея и фалшивото его се счита за Върховния Бог!!! ;)


Баал(Бял) сред южняците в БаалЕлСтан(Палестина).
Свещеникът на Ях - "ИлиЯх" успява да убеди южняците, че
северното божество на белия Аз не ги задоволява
като не изгорил белия бик на кладата
и те се обръщат към силата на Ях-а
 на Дракона/Змията от юг(подземните планети)
Битката между свещениците на Баал и на Яхве в Бал Ел стан(земята на Баал и Ел или - "Палестина") е изразена като битка предвождана от Илия(Ил Ях)- буквално "свет(л)ия Ях". ТамИлия е заклал свещениците на Баал, тъй като "нищо не се случило в материалния свят след техните молитви към Баал".  Телцът на Баал бива заклан от Змията на Яхве. Аз-ът на Баал бива изместен от егото(ахам) на Яхве.
Това е много важен момент да се маркира, тъй като в Новия завет, Исус Христос казва, че Йоан-Кръстител бил инкарнация на Илия. А Йоан-Кръстител кръщава Христос с вода, но после поема кармата на Илия(като убиец на свещениците на Баал) и бива обезглавен.
Свещеникът на Дракона Ях(ел Ях/Еллох, Аллах)-
ИлияИл Ях, Ilijah инвокира огъня на Дракона Ях
да изгори Бика-Bull, като символ на Бал/Бел(Baal).


В Новия завет също има завръщане към огнедишащия дракон "Яхве",  като се призовава като към  "Отеца на Христос" чрез "Алелуя"(Халал на Ях)!! А Отецът на Христос е Баал и Ел("Ил", "Или"), който Христос призовава,  
когато е разпънат на кръста...

Така както Илия е поръсил телеца с вода, преди Змея Ях да го изгори на олтара, така и инкарнацията на Илия- Йоан "Кръстител" поръсва  Христос с вода, след което Змеят Яхова го "заколва"(изгаря) на кръста!
Това е символично изгаряне на таттва вода(апас) от татва огън(теджас) в Долния Астрал(Миража)!


Среща на свещениците на Бог Бал и Змията Яхве в БалЕлСтан(Палестина)
Свещеникът Илия(Иля Ях) заклал свещениците на Бал (както е заклал Бика),
тъй като били неспособни да предизвикат своя "идол" Бал да изпече заклания бик, така както Драконът Яхве го сторил.
Северо-семитски бронзов идол на Баал
Баал на семитски значи "Господар".
Образът на Баал при семитите има 
дълъг път от Хиперборея до Леванта.
Последното изображение, което Баал им остава 
и носи дървен "пръчка на пастир". 
Затова Палестина(БаалЕлСтан) е 
позната като "страна на пастири"

На южняците около Леванта белите хора, идващи от север им изглеждали "като богове и господари", поради техния внушителен външен вид и способности, така както им била сложна и непонятна тяхната политеистична схема. Така, че те са привнесли просто култа към Баал("Белия Господар"). Това е продължило до идване на абориените от юг, които са почитали Дракона(Змията-Крокодила) Ях, като "господар". Южняците се нуждаят от 1 божество, тъй като то им било като "панацея" за проблемите им. Т.нар. "монотеизъм" е била "запазена марка" за южняците  с тяхната робска психика на "даса", тъй като те не виждали в себе си структурата на Бога и Вселената, а търсели господар отвън. За тях изображенията на деви(асове-азове) били като "мъртви идоли". За това по-късно те възприемат изображението на "жив, но умъртвен човек на тотемен стълб/кръст, макар и духовен учител, за 'живия бог'"! Какъв парадокс!?!


Ведическите богове("аз"-овете)на Първоначалното Човечество е живеело в хармония с Природата и е почитало предците си, като директни проявления на Изначалния Бог Род, известен при белите брахмини в Индустан, като Брахма.

Първончалните арио-славяни са живеели в ДЪРВЕНИ ГРАДОВЕ. Самата дума "Село" на руски -"Деревня" дава препратка към 2 неща- "направено от дърво" и "древно"("сакрално-старо", като "реликва"). Култа към дървото е на второ място след култа към "аз"-а и това е отразено в славянската азбука: "Аз, Буки, Веда...." Всъщност, "Буки" има за значение "Дърво", което дава 2 неща: "Къща"("Бета" в семитската азбука, което е "о-бето-ваност", оттук идва "бетон"- материала  за "къща" за пустинниците) и "място за писане на информация"-символи и знаци. Оттук - "Бука" се е считал за основно дърво за книгите-"Book", "Buch". "Веда" има за значение също 2 неща "Знание"("Виждане"), но и "Водене"(от "Вода"- влагата, която е характерна за арио-славяните, да не забравяме, че санскр. "Раса" идва от слав. "Роса", както и самата дума "Россия" има за корен "роса", "влага").

Гората е била храма при арио-славяните(R1a haplogroup) и 
производните им келти(R1b haplogroup).
Техните градове и реликви са били изработени от дърво
За това няма много артефакти за славяните и келтите, 
не защото не са обработвали камъни 
или не владеели изкуството за обработка на метали, 
а - поради култа им към дървото.
Славянските народи питат и то-с право защо им е наложен от Римо-Юдея култа към тотемния стълб на "живия, умъртвен бог"?... Нима ВЕДА не дава информация за трансмиграцията  на джива-атма(индивидуалната душа)?...

Статуэтка богини Макоши - Костёнки, Русь, 42 тыс. до н.э.
(Статуетка на богинята Макош от кост на мамут, обл. Костьонка, Воронешска обл., 42 хиляди год. сл. Хр.

Последние 1000(йудо-християнство) лет и особенно последние 100 идет(йудейская СССР) тотальная война с историей Русского народа. Оккупантам тужатся показать де не было на Руси государственности и тем самым как бы недалекость русского народа и народов присоединившихся к нему. 

Разпространение на култа към богинята Майка Мокошь в Източна и Югоизточна Европа при миграция на арио-славяните от Източен Сибир. Последното място, където са били преди Заледяването на Европа е било обл. Карелия. Т.нар. "прото-траки"(гръцко наименование) във Варненския Некропол са били матриархатна цивилизация , а по-късните тракийски племена, мигрирали от ПриБАЛтика към БАЛканите са носители на смесени култове.
Матрьошки от Русия
(от Матушка Русь/Мать Макошь)


Друг клон на миграцията след Заледяването на Евразия е бил към п-в Индустан(северната му част)
"Пуджа" на Бог Бал(Бел) от брахмани в Северна Индия

Огненото жертвоприношение за северното божежство използва т.нар. "благоприятен огън"(bene-vol-ent fire)
Изграят се в огъня семена(символ на фашивото егоАх-ам/Ях-ам и благовония(incense)
Това са огнените жертвоприношения за Севера и Надземните планетарни системи

22 Тогава Илия рече на людете: Само аз останах Господен пророк; а Вааловите пророци са четиристотин и петдесет мъже.
23 Те, прочее, нека ни дадат два юнеца; и нека изберат единия юнец за себе си, нека го разсекат и го турят на дървата, но огън да не турят отдолу; и аз ще приготвя другия юнец и ще го туря на дървата, но огън няма да туря отдолу.
24 Тогава вие призовете името на вашия бог, и аз ще призова името на Господа; и оня бог, който отговори с огън, той нека е Бог.3 Царе 18 глава
.
"Пророкът" Ил Ях изгаря плът на бик с огъня на Огнедишащия Дракон Яхве(Левиатан)
пред смаяните погледи на свещениците на Бал(в бели роклички с червени препаски)

При огнените жервоприношния при изкласовите се пролива кръв и се изгаря плът на животно(и човек- male-vol-ent fire)за да се задоволи Змията и фалшивото его- Ях. Целта е да се "умилостиви" фалшивия аз-Ях 
и така Змията "да пощади", този, който й поднася жертвата- да я погълне нея, а не -жертвоприносителя.
Това огнените жертвоприношния на Юга и Подземните плантарни системи.
Тази концепция на огнените жертвоприношния е застъпена при извънкласовите религия 
на Изтока(в Индустан), тураните от Далечния Изток и южните семити от Близкия Изток!

Виж публ. "Огнените жертвоприношния при дхармичните и аврамитските религии"

Именно БалЕлСтан(Палестина) е мястото на среща на двата типа жертвоприношения-:
на Бог Бал с benevolent fire и Дракона Ях-malevolent fire.
Огнедишащ Дракон

Това, което се знае във Веда и индо-европейските митологии
като "аз на долните земи" - Ахам(Яхам) и се счита за фалшиво разбиране на Бог
се приема при мезоамериканци и турано-монголи("Му-анци), семити и лемурийци за "бог".

Вижда се, че огъня може да идва и от горния слой на атмосферата(над повърхността на Земята).

Това съвсем не означава, че този огън не е подземен, тъй като Драконът може да лети до горната част на атмосферата("Анта-Рикша локаот публ. Ведантическа космогония). Това, че огънят на Илия е дошъл от атмосферата не значи, че е на Бога Баал(Бел). Той пак си е  подземния огън наДракона Яхве. Също така, да не се радват в Йерусалим свещеници на фокуса на Яхве с "запалване на огъня от небето" по "Великден".  Сам Христос е предупредил, че в Кали-йуга за тези, които искат фокуси ще им се яви само пророк Йона с рибата-кит(т.е. - преминаване в нова йуга! Йона идва от Йони("утроба" на пракрит, а не - "гълъб"!!                                                                                                                                                        
                                                                                            "Аллаху акбар"(Драконът е Един и Велик !!)


Яхве е Дракона Ям/Яо= левитиращия Левиатан- "бога" на левитите

Обърнете внимание! В Кали-йуга("еврейския свят" от "Сътворението им" е на около 5-6 хиляди години), Огънят-Яхве(като татва) унищожава Земята-Бал/Бик(като таттва)!! Двете двойки татви са какво следва:  Източ.- ТУКAir is blue circle. Earth is yellow square. Fire is red triangle. Water is crescent shape. Spirit is the black oval shape.

Земя(ж.) -Въздух(м.) -Горен Астрал
Огън(м.)-Вода(ж.)- - Долен Астрал
Огънят(като таттва) в Долния Астрал се явява Унищожител на Земята в Горния Астрал, а Водата-Унищожител на Въздуха! (циклите във Ведическата хронология са устроени на йуга и Манвантари("между двама Ману"). 14 Ману състваляват 1 Манвантара, като след всеки Ману след "частично Унищожение на Земята-  с Вода, а след всеки 14-ти Ману- с Огън. (виж публ. Кали йуга...)
Долният Астрал е "половината от Горния Астрал", така, че символите са както следва:
Земя-квадрат, Огънят е половината от квадрата-триъгълник;
Въздух-окръжност, Водата е половината от окръжността-"полумесец".

Обърнете внимание, че при ритуалите в Долен Астрал при изгаряне с Огън на тялото от Земя-Въздух(от Горен Астрал), предварително се полива с Вода. Това е сторил Илия с "Юнеца"(Телеца, символ на Земята, но с дихание/душа- Въздух): преди Огънят да го изгори го е полял с Вода. Същият ритуал е имал и библ. Христос - "кръщаването с вода" от т.нар. "Йоан-Кръстител"(инкарнация на Илия, по думите на библ. Христос) играе ролята на "поливане с вода", преди изгарянето на кръста(кървавото жертвоприношение е и огнено за Кали-юга, Долния Астрал и нагите!!)
Относно "таттвите" виж още и публ. "Трансцеденталната матрица"(в настоящия блог)
Баал и Яхве в семитската библия
(победа на подсъзнанието над съзнанието, несъзнанието над свръхсъзнанието)
Драконът Яхве плодове ли консумира или животинска плът? 
Отгатнете от 3 пъти, драги читатели!
Авел('A-bel', "противникът на Бел/Бал") е предложил месо,  
а не - плод и станал любимец на Яхве!
Брат му Каин е демонизиран от Яхве: той гледа "на кръв", дори "взема камък да убие брат си" от ревност, че ламята Яхве не му приела плода! Моят съвет към Каин е  да се заглежда в природата- ако види "змия-вегетарянец" и когато "налъмите му цъфнат" то тогава Яхве ще му приеме дара от tutti-frutti"!  Хихи!
По-главните персонажи на пироманяци в библията:
Авел, Аврам, Мойсей и Илия
(все с разни телета и агнета за да му мирише на Дракона Яхве на изгоряла плът!)
Казано е: децата(на Знанието/Веда) да не си играят 
с Огъня, тъй като накрая става от играчка-плачка!
"Агни" не агънце да го гориш! 


Какво приема Бал/Бел от северните народи
(преди да се аврамизират/яхувизират) за дар - вижте на масата:
зърно, млечни, плод и зеленчук.

Матуша Макошь


За качествата на Аз-а(дали е на божествения Бог или демоничната Змия) се съди не по "чудесата" и "фокусите", които се наблюдават във феноменалния и астрален  свят,  а по качествата му,  записани в "Божествена и демонична природа" на 16-та глава на "Песента на Бога" - Бхагавад Гита. 

Яхве - на който се клани и официалната християнска църква за "Отец на Христос"


...тези уточнения са важни, тъй като Стария завет на юдеите(основа и на Курана) е 108% обожаване на Дракона-Змия Яхве("Левиатан" е създаден по абсолютно подобие на Яхве, левитите- змийскитежсвещеници, думата "левитация" значи "издигане", така както кобрата си издига тялото с качулката), а Новия завет има доста смесици между божествените качества на Баал и демоничните качества на Яхве.

Бегхемот/Behemoth 
е бил копиран от викингите(варягите) и нордическите кшатрии


При наближаване на края на цикъл, битката между Баал и Яхве се засилва.

Това е битка между съзнанието и несъзнанието в количествено отношение, 
между свръх-съзнанието и под-съзнанието в качествено отношение,
между светлите и тъмните сили,
между живота и смъртта.
Буквата на Баал е "Алеф", а буквата на Яхве е "Син"/Шин".
"Син/Шин" е линното Синайско божество на върха на подземния кратер Синай-"Ях". Това е знака и на "Аллах".
"Алеф" е Бик, а "Син" е Зъб/Змия.

"Yw" in the Baal Cycle

At least one writer has pointed out, regarding the occurrence of "Yw" in the Baal Cycle, that one possible vocalization is "Yaw", and thus may possibly have etymological ties to YHWH of the Hebrew Old Testament.[2] In this case the struggle between Yam/Yaw and Baal, prefigures that mentioned between the priests of Baal and the priests of Yahweh, led by Elijah, at Mount Carmel in 1 Kings 18.[3]
източник: ТУК

Месопотамия и Мезоамерика- 2 в 1.


                     
                 

Сравнителна таблица за Аз-а на Баал и Ях-а на Левиатан(Ям)

Обърнете внимание: змийските езици се групират около турано-семитите. Това, географски, са 
наследниците на мигрантите от кнтинента "МУ" в Пасифика-мигриралите от там на изток към Европа,
както и Лемурийците от Африка и Сахаразия, мигрирали на север към Европа.
Алтайските езици съдържат за "аз"-а си(ях-а си) буквата "N". Не случайно, тураните имат обща хаплогрупа  "N".
Обърнете внимание, че турския и корейския са в една езикова група - "Алтайската", наследници на турано-монголите("МУ"-анците), обожатели на култа Рудра-Шива(червена и жълта раси). Към тази култово-езикова група е и унгарския език(родствен с финландския в Европа).


               
"ya-hu", буквално за южно-семитски(Етиоптски) значи "аз съм него"
                     

                           
                  
Санскритски - относителни лични местоимения/съобразно падежа/
(There are five relative pronouns: whowhomwhosewhichthat):
вижда се, че "аз" в Номинатив е Арйанския Аз. Най-вериятно Аз" в Акузатив(Винителен патеж) е
бил трансформиран за семитски/долния/ азйао, йам, така, че ЯхуШуа/ЯхСуа
вероятно има  буквално значение "аз съм на този, който е".
Еврейските лингвистични нагласации, че Йехошуа( кратко: Йешуа, името на Исус от гръцки)
 било "Йехова спасявал" са или нелепости или умишлени манипулации.

Името "Йехова" и "Йешуа" имат значение за "аз"-а(ях) на семитите, 
поставен в падеж на относително падежно местоимение.

YahShua - Hebrew
Is-sa - Sanksrit, Arabic
Yuz-a- Persian
Ii-sus -Greek
Ie-sus - Latin
Je-sus -English(more like French "Je suis")

Вижда се директната връзка на иврита със санскрита, персийския, латинкяи и гръцкия,
където аз-а е взаимствам от арйанския, окончаващ със суфикс "с"(з).
Най-веротяно аз-а в семитския е взаимстван от  кашмирския шайвизъм за източно-семитския(акадийския),
където "Is-sa" се явява прозвище за Шива(Шиуа=Ш'уа), като "Ис-свара/Ишвара"("самороден аз") и 
"ис(а)" е краткото местоимение за аз-а му с приблизителен буквален превод  "аз съм него, който е", 
но с преносен на "повелител"(контрольор). Библейският "Адам" произлиза от "аз"(в номинатив) в старо-персийски. От тук -Адонай("господар"). На санскритски "аз" в номинатив е "Ахам". На иврит "едно" е ахат, ехуд.Общото със семитите(преходно звено от "Му" към "Лемурия") са ШУМЕРИТЕ("Су-Меру") сивата раса.
Континента Лемурия в Индийския океан е континента на дравидите, обожатели на култа към Кали-Ма.
Тука ключов корен за "аз съм" играе сричката "АН"(континента МУ са били "срични" думи), което се предава на евреите и семитите като единична дума за "аз". Смисъла значи "Небе". То се съдържа в думи като  "тур-ан", "арй-ан", "ир-ан", "ст-ан", "ур-ан",  "ану","ан-ун", "ан-унак"-всички те имат турано-семитски произход - на ЛУННИЯ КУЛТ и семейството на Шива и Кали, като "рудра"("бяс", "гняв"- букв. - "червен") и маркират наследниците на 2-та потъналия континента - "Му" в Пасифика и "Лемурия" в Индийския океан. На континента Азия от червената раса при смесване с бялата от север произхода жълтата на монголо-тураните. А сивите на семитите е смес от монголо-тураните с наследниците на дравидите от Лемурия(Африка, Индонезия и Полинезия).
Турските мъжки имена завършва на "ан", а женските- на "ен" и "ин". Тук аналогията с немския е очеизвадна- в немския език също женските същесвителни завършват на "ин"(in), der Nachbar-die Nachbarin! И Индустан, под влияние на Турания(континента "Му") също мъжките имена завършват на "а" или без окончание, а женските- на "ин": Кал(а)-Кали. "Шив(а)-Сати". Същото нещо са го наследили и семитите в библията, дори "Новия завет", който се "води" за християно-бял се споменава за Лука, Йоана(като мъжко име).Окончанието(наставката) "а" за женско име иде от Северно-арийските Веди и суфикса "а" си е за чисто женско име,  а "и"- за чисто мъжко: Один-Фриа, Бел-Лада и т.нат.....


Обърнете внимание, че немския език съдържа "N" в "аз-а" си. Това е така, тъй като Ватикана е създала изкуствен език- "немския"(с латински букви) само от едно германско племе- НЕМЕТИ, което е било сходно по произход с хуните(турани), към които принадлежи и унгарския език. Целта на този език е да обедини всички германски племена, които са дериват на арио-славяните от североизток.


Обл. Карелия(Корелия) до БАЛтийско море- оттук т.нар. "траки"(наименование дадено от гърците за племена, базирани северно от тях) са мигрирали за БАЛканите след Заледяването в Северна Европа преди около 25-26,000 год . Това Заледяване е било част от Великото Заледяване на ЕврАзия, след Сатйа-йуга- преди повече от милион години.


Траките, които са населявали БАЛканите в пра-времена, също са мигранти от север при Великото заледяване. Те идват от приБАЛтика, днешната област КАРЕЛИЯ(между БАЛтийско море и БЯЛо море)Както езикът, така и културата е донесена от там. Дума "език" идва от АЗ(ез), което е "Аз"-а на арио-славяните. Ез-ика служи за устно предване на словото("шрути"- устни предания/"митология"), а "аз-буката"- за писмено("аз-бука"- "аз върху хартия"- "бук, бреза")- "шастри", които са инициирани при отслабване и загуба на паметта на рода(бялата раса).


Още Херодот е знаел за връзката на т.нар. 
"траки"(гръцки термин) на 
БАЛканите с БАЛтийските държави.
Тук проблемът на балканските историографи е, че не познават 
свещените писания на Ведите - ТАМ СЕ КАЗВА, ЧЕ БЕЛИЯТ ЧОВЕК
Е МИГРИРАЛ ОТ СЕВЕР НА ЮГ(а не-обратното!!!)

"Славяните били траки"?... Глупости!- 
Траките са се пославянчили със слизане на слявяните на юг!!
...а в Гърция ги чакали доста южняшки племена от неариански произход.....


                            

Същия този Херодот дава карта къде е била Хиберборея -
вижда се, че ПриБалтика е Хиперборея за траките...

Друг клон на миграцията от север на арио-славяните от При-Балтика(освен към Балканите) е бил към Кавказ и Персия(Иран). Свидетелество з атова е "аз-а" на зороастрийците - персите. Към днешните езици  е останал в арменския и кюрдския настред турките. Това доказва и близостта на е култово-лингвисточно отношение между траките, фригите и арменцитеКюрдите и езидите са също клон на това подразделение.в  региона.


Reconstruction of the Oikoumene (inhabited world), ancient map based on Herodotus, c. 450 BC

следното Заледяване в Европа преди ~25,000 години

Но Заледването започва от полярна средна Азия(днешна Русия)-
края на Сатйа-йуга,преди повече от милиони години
Волга(Болга), кръстена на бога Бал(Вал/Бол/Вол)=Бел, идентичен с Брахма


Обърнете внимание, че скандинавските езици не съдържат туранския елемент "N" в "аз съм" си както немския и холанския bin & ben. Те съдържат само по-яхвенската(турано-семитска) версия на Аз-а, а именно- "Ях/Яг/Ег/.

Латинските езици са абсолютна смесица между арйанския и турански "аз-ове", като арйанския преобладава, тъй като е бил оригинален.

                       


Битката на Бел с Ях
Арайнското/Борейско божество Бел=Бал=Бол=Вел=Вал=Вол
Турано-Дравидско-Семитският(А-борей-ген-ския) демон Ях=Ах=Ех(Ехо, Его)

Т.нар. "ИД" (Ислямска Държава=Израелска Държава, обожатели на Ях) разруши храма на Бел в Палмира(Сирия/Сурия) 2015 г.

Публикувано от Vyasa Deva


      Свещеният бик Нанди и Шива    

Кой е този върховен Бог /на снимката/, който е почитал управителят на Милет? 
Нали уж всичко в града е било построено от гърци, тогава какво търси това изображение в къщата му?.. 
Защото само върховният Бог на траките Сабазий е бил изобразяван с рога… 
Всъщност, преди Сабазий хората по нашите земи, Мала Азия, както и по крайбрежието на цялото Средиземно море са почитали друг древен бог, на който евреите насила му сложили рога, за да го изкарат Сатана и Дявол – това е Бал /Ваал/! А Неговата Сила /на Баал/ е носела името КиБаал /КиБЛаал или Кибела/!”
Възможно ли е управителят на Милет да е почитал древния Бал?

https://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=3&t=288&start=6

В Откровението на Св.Йоан е засвидетелствано, че в градовете на Малоазийския бряг в първите векове от новата ера НЕ се почитат някакви „гръцки” митологически богове, а се почита древния Баал. Символичните изображения на Баал/Бичите глави/ и Великата Богиня Майка присъстват на много места в пластичната и художествена украса на храмове, частни и обществени сгради в градовете на Малоазийския бряг и Балканите. Тези изображения са датирани от различни епохи и говорят за една религиозна традиция във времето, която не е прекъсвана. „12. И на ангела на пергамската църква напиши…”
Тук става въпрос за църква, която е била в Пергамон. Пергамон е пеласгийски град, а както знаете пеласгите са просто стари българи. Вижте какво е посланието на Бога към Йоан гл.2/14:
„14. Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама…” Срещу кого се бори бога на Йоан.
"Светилището на Едомското царство е било много прочуто в древността. Построеният по-късно храм в Йерусалим е започнал да го конкурира, което е станало една от причините за поредица войни между Юдея и Едом. Посещавано е и от пророк Илия (Царства III, 19:8-11). Библията посочва, че едомците са имали царе преди Израел. Някои от имената им са: Кеназ, Бела, Билган... (Битие 36:15-27-33). Те са наричали себе си Божии воини, изповядвали са монотеизъм без изобразяване на Бога. Именно при посещението си във Ветил Яков е поставил камък и го е полял с елей като знак, паметник на единствения Бог, а не Негово изображение (Битие 28:18-19 и Битие 35:14)."

От горния цитат разбираме, че Едомците наричали себе си Божии войни и са изповядвали МОНОТЕИЗЪМ БЕЗ ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА БОГ и тяхното светилище е всъщност знак, паметник по скоро СИМВОЛ на ЕДИНСТВЕНИЯ БОГ. Вече казахме, че Баал-Бел е нещо различно от Божество, Баал-Бел е названието на Върховния Бог, на Господ!
Това според мен е много важно, защото едомците не са били идолопоклонници. Колоната увенчана с два рога и двата по малки обелиска в подножието за едомците не е някакъв идол, а символ на тяхното знание за всемира.
Тяхното знание за всемира не е било угодно на Бога почитан в Ерусалим и този друг
„Господ, Бог твой” заповядва „ да бъдат унищожени вашите идоли и строшени вашите слънчеви стълбове”!!!
Цитат:
„След тези събития поставянето на свещен стълб в светилищата се забранява (Второзаконие 16:22 не си поставяй стълб, понеже това мрази Господ, Бог твой, Йезекил 6:4 и жертвениците ви ще бъдат опустошени, стълбовете ви в чест на слънцето ще бъдат строшени... и добавя в 6:6 - за да бъдат унищожени вашите идоли и строшени вашите слънчеви стълбове).”

Едомците не са идолопоклонници, но за да се унищожи тяхната религия, колко му е даги обявиш за такива! Все пак за разрушаването на тяхното светилище е била нужна
формална причина. И така йерусалимският цар Йосия разрушава светилището на Едомците. ….Започва ожесточена борба…..
Цитат:
"БиБал е оставил името си върху корицата на Библията, а с него и името на бог Бал, въпреки че в нея не са казани ласкави думи за него. Главното историческо повествовоние в Библията е борбата в тогавашен Балистан между последователите на бог Бал и тези на бог Ехова, дошли от Египет. Тогава побеждават последователите на Ехова, но както писа в една своя книга Мирча Елиаде „Борбата между Бал и Ехова още не е завършила.” 

 Авраам и досега е смятан от арабите мюсюлмани за Сатурн в Кааб, защото Авраам и Израил са били имената на Сатурн.
Санхониатон ни казва, че Сатурн предлагал своя първороден син за жертва на баща си Уран  и дори се подложил на обрязване, като принудил и цялото си домочадие и всичките си  съюзници да . направят същото, за да проследи безгрешно библейския мит до източника му.
Този източник обаче не е финикийски или халдейски - той е чисто индийски и,неговият произход може да бъде намерен в „Махабхарата". Независимо дали е браманистки, или будистки, той несъмнено е много по-стар от еврейското „Петокнижие", съставено от Ездра след вавилонския плен и преразгледано от равина на Великата Синагога. Шива със своите индуски атрибути, принасящ в жертва сина си - „първородния", или един от многото, не попитахме точно кой.Жертвата е положена върху погребалната клада, а бащата витае във въздуха над нея свдигнато оръжие, готов да нанесе удар: но лицето на бога е обърнато към джунглите, в които един носорог е забил толкова дълбоко единия си рог в огромно дърво, че не може да го извади. Във втората част е изобразен същият този носорог, сложен вече върху погребалната
клада със забито в него оръжие, а предназначеният за жертва син на Шива е свободен и помага на бога да разпалва огъня върху олтара на жертвоприношенията.

БААЛ държи предмет, който много прилича на магурска рисунка.               
Богът на етруските БААЛ Най-вероятно етруският бог е бил Магребал.Етруският бог има рога, които са завити като дъга нагоре. Това също е магурско. То се среща първо там и произлиза от вдигнатите в полукръг ръце над главата: 

               
Най-накрая интересчии като юдеите и сродните им народи го обявяват за дявол, за да проправят пътя за лъжебоговете си и да изкопаят гроб за народите от Балканите.

Схематичен модел на човешката история според древните рисунки от пещера Магура. 

                         
   

Апликация с форма на осмица, декорирана с бордюр, палмети и орнамент с формата "S". Накитно съкровище от Кралево, Велико Търново. 3 в. пр. Хр. НИМ. / Още преди 7 хилядолетия образът на бик се поставял до Великата богиня. Той е мъжкото начало в природата и се свързва с оплодителната енергия на слънцето./
 https://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=3&t=288&start=6                                                                                                   
Озирис е бил изобразяван като Бик; Бикът Апис е свещеното животно на египтяните, защото е въплъщение на Озирис;
Бикът Мервер бил свещено животно на слънчевия бог Ра;
Сурия е слънчев бог, който като източник на плодородието се появява като бял бик;
Шива язди Нанди /небесния бял Бик/;
Бикът също е животворният дъх на Адити;
Индра също е приемал форма на Бик;
Силата, която идва от Сома, често се отъждествява със силата на Бика;
Шанкара възседнал белия Бик, подпомаган от Брахма и така възвърнал образа си на Шива;
Мардук /Юпитер/ е изобразяван като крилат Бик;
Зевс /Юпитер/ се е превръщал в бял Бик;
Бикът е свещеното животно на Посейдон; С Бика-водач акадците започват своята зодиакална година;
От Веданта: "Сатякама чул един голям Бик от стадото да му казва: “Сега вече сме хиляда; върни ни при своя учител. А аз ще те науча нещо за Брахман.” “Моля ви говорете, господине,” казал Сатякама. Тогава Бикът рекъл: “Изток е част от Бог, както и запад, както и юг, както и север. Четирите посоки на света са четирите части на Брахман. Огънят също ще те научи на нещо за Брахман.”

Изображенията на бичи глави (букраниони) , свързани с гирлянди цветя върху фриза над входа на тракийската царска гробница на гетите при с. Свещари, 3-ти век пр.н.е. са напълно идентични с изображенията от фасадата на храма на Кибела (280г.пр.хр - 260г.пр.Хр.), фригийската Велика майка богиня в Балчик, древният Дионисополис, просъществувал повече от 700 години   

https://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=3&t=288&start=6

ПУРУША /духът на Вселената/ - от пу „Мъж“ и вриша „Бик“. Това е термин в Йога и Санкхя за трансценденталния Аз, или чист Дух, който обикновено е наричан Атман във Веданта. Един текст на повече от 3000 години /Го-патха или "Кравешки път" - брахмана 1.1.39/, определя Пуруша като "този, който почива в замъка"
/пури-шая/, като "замъкът" е тялото.

Всички гореизброени имена на богове са различни метаморфози от върховния Бог Бик във времето. Тоест Богът преминава от своята невидима за нас форма в образ на Бик и така става видим за нас.
Но тогава какво е първичното име на Бога, който винаги е неразделно свързан с Бика?
Първичното име на бога е познато в историографията с теонима… БАЛ!


   
             Каменна стела от музея в Одрин, на която ясно се вижда бога Бал със същия сюжет, какъвто видяхме при хетите. Тоест Бал е изобразен с лъвско тяло с крила и с бригийска /фригийска/ шапка с рога:           


http://www.livius.org/site/assets/files/3981/warpalas_istanbul_mus.jpg
 Бригийския цар, който стои срещу върховния Бал. Стелата е датирана 8 в.пр.Хр.Както забелязвате тук Бал вече е с човешко тяло, но шапката с бичите рога си остава характерен за него атрибут.
В тази връзка още една уникална стела с Бал от Малатия /9-8 в.пр.Хр./: 


https://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=3&t=288&start=6

Около 2000 г.пр.н.е. народа на Авраам се оказва заобиколен от древни народи почитащи Върховния Бог Баал и Богинята Майка Астарта/Кибела/, а също и Бог Дингир – Уту или Даган. Тези народи са имали знанието за Баал и Дингир и са изградили храмове в тяхна чест. Баал и Дингир са почитани на доста голяма територия, която обхваща Балканите, Мала Азия, Близкия изток и Междуречието.
Богът, който говори на Авраам е различен от Баал и от Дингир-Уту!
Този друг Бог заповядва на Авраам да напусне страната си и му обещава„да направи от неговото потомство велик народ”.
След това този Бог обещава на Авраам цялата Ханаанска земя и безбройно потомство.
През своето скитане из Ханаанската земя, Авраам изгражда съоръжения за жертвоприношения на своя Бог. Чрез Авраам този нов „Господ, Бог твой” маркира територията на народа, който по късно, ще започне люта битка с народите почитащи и пазещи знанието за Баал. Да не забравяме какво е представлявало светилището в чест на Баал - То се е състояло от стълб с 2 рога на него и два обелиска в подножието му, намиращи се на върха на планина. Но Баал не е името на божеството, а название за Господ. Явно народите почитащи Баал са правили разлика между божествата и Господ.
Имало е периоди, когато народа Авраамов се отклонявал от „правия път” и е почитал божествата на своите съседи.
Цитат:
„И действително всеки път, когато историята дава възможност за това, при всеки период на мир, спокойствие и относително замогване, евреите се отдалечават от Яхве и се стремят към божествата на своите съседи като Баал и Астарта.”

За всеки престъпил заповедите на новият „Господ, Бог твой” има яростен гняв, съд и още нещо…..
Цитат:
3. Израил се привърза за Ваалфегора; и Господният гняв пламна против Израиля.
4. Тогава Господ рече на Моисея: Хвани всичките първенци на людете и обеси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв.
5. И Моисей рече на Израилевите съдии: Убийте всеки подчинените си човеци, които се привързаха за Ваалфегора.


Баал е заклеймен в Стария завет като бог на злото, т.к. Баал не е Богът на Авраам, Мойсей и техния народ. Схемата ни е позната и днес едни са правоверни други са…гяури(рай/раи в думата рай крипт-юдеите влагат семантично заначение за роб/гой) и т.н. 
                   
Храм на Бал и КиБал, който се намира в Палмира /Сирия/.    В центъра на античния Пловдив- Евмолпия /наречен на завоевателя Филип - Филипопол/ от пред римската епоха. Сградата в Евмолпия досуш прилича на сградата от Палмира/Балмира/ само дето двата града са отдалечени един от друг на доста голямо разстояние. Фризовете и пластичната украса в Милет и Палмира са идентични с тези в тракийска Евмолпия/Пловдив/. Характерното за религиозните представи на траките е, че те са почитали Върховния Господар /Баал/ и неговата Сила т.е. Великата Богиня Майка Кибела. В тяхна чест са и храмовете в тракийските градове Евмолпия, Кабиле, Севтополис, Сердика.

                 

                         

                        
Част от орнаментите от свод, които присъстват и в пелагсийския град Милет, и в тракийската могила Оструша. От дясно фотос, достоен за темата „Кражбата”: На тази каменна врата с типичните над нея тракийски орнаменти се виждат два вида надписи – на гръцки и на арамейски език.
Ако трябва да следваме логиката на учените това означава, че арамейците са започнали да строят вратата с фриза, но гърците са я завършили… или може би е обратното?! 
Ето класически пример за това, че – този, който решава да драска по фасади и врати не означава, че ги е строил.

     Месопотамия и Асирия обаче виждаме че вместо лъвско тяло Бал е изобразен с такова на БИК!

                           
            

Тук върху бика-Брахма е върховният Бог Бал /Вал, Вил, Велес, Волос/, наречен още Юпитер.Това в лявата му ръка прилича на ваджра.Тракийското наименование е варджара /вард-жара, в смисъл пазене чрез огън; огнен пазител или споменавания в приказките и библията огнен меч, ползван от древните жреци или ангелите/.   

               
Ето една стела от храма в Палмира, на която се вижда как жреците призовават Бал до олтар, върху който гори огън: Обърнете внимание на хората, защото чрез тях става ясно, че статуята е била над три метра от пода.                      
Виждате, че над Баал е изобразена Слънчева мандала в квадрат. Първият е два квадрата един в друг, а вторият е… два триъгълника с върхове един към друг!!! След това има осмоъгълници, в които се вижда тракийското цвете и слънчевата янтра от нашите земи. Център - ако пуснеш във спокойна вода камъче ще видиш концентрични вълни развиващи се във всички посоки. Така навлиза Силата в материалния свят - на вълни, спокойно. Среща формата на ограничението Квадрат - Майа-Шакти, и се премодулира в триъгълници и квадрати. Вторична вълнова форма се явяват и осмоъгълниците.
         
                     


Арйанските жертвоприношения с огън се наричат са брахманически ягя-пуджа, изпълняващи се в специално изграден олтар- хаван/хомам. Изпълняват се заедно с пеене на Ведаически химни-мантри. Целта е щастие и плодородие, като се акцентира върху градивният аспект на огъня. Заедно с тях са трансденталните мантри, като се има в пред вид-Трансцеденталният огън, който нито гради, нито разрушава, а само -ПОДДЪРЖА.
Осветеният огън се прави от дърво, кравешка изсъхнала тор или от кори от кокосов орех.
Жертвеният огън няма за цел да се убива животно или човек за да се пече, а - да се концентрира съзнанието върху него и да се пречисти, като се ин-вокират деви(полубогове). В жертвеният огън се принасят сетивата. Това, което се предлага на девите е сходно с това, което Богът Кришна желае - изсушени семена и плодове, благовония(insense), сандалова паста и течност от мляко, ги(пречистено масло).
Арйанските брахманически ритуали с жертвеният огън са свещени и нямат за цел да правят "черни магии" или заклинания с участието на паднали духове с цел разруха на някое живо с същество или негова карма(съдба). Последното е присъщо за демоните, които обожават вакханалиите на Кали и Ананта Шеша. При тези ритуали се пролива кръв, употребяват се интоксиканти(отрови за организмът), яде се месо, както и наличието на сексуални оргии.
                                      


                          
Целта на извършване на жертвоприношенията
с огън при ваишнавите е принасяне в жертва на
АХАМКАРА(фалшивото его). В огънят се хвърлят семена, течности, билки  и различно преработено мляко. 


При траките огнените жертвоприношения се извършват в есхари под форма на мандали. храм с олтар, върху който е горял огън и вино?Траките са полагали в могилите есхари, които реално вършат същата работа като неолитните фигурки с образ на бикове /или бичи черепи/, защото крайната цел е една и съща – предметът да се използва за връзка с Бога. „Есхарите варират от 0.32 м до 3 м дължина на страната и височина от 4 до 15 см. Най-големият олтар е открит в светилището на Великите самотракийски богове в Севтополис, със страна 3 м“
Нека видим по горе тази 3 метрова есхара:
                                    
Забележете фигурите в есхарата. Това са два квадрата един в друг и кръг в средата.
Обръщам специално внимание върху фигурите, защото есхарите са своего рода мандали, а те, както знаем, съществуват от много древни времена и са използвани в много култури и религии, като ведантизма, будизма, таоизма, хиндуизма, брахманизма и прочее. На санскрит думата „мандала“ има две основни значения - Кръг и Център. Кръгът представлява видимият външен материален свят, а Центърът това е вътрешният свят, който съществува в човешкото тяло. А в него, както подчертахме, „живее“ Пуруша, тоест това е трансценденталният Аз, Атман, Великият Дух или духът на Вселената, който хората от хилядолетия познават под свещените образи на БИК И МЪЖ!

                       
                   
          

В съвременна Индия влиянието на Арйанските деви е било голямо и по време на тракиеца Дионис-Бала Рама са успели да научат туземното население на Ведическо използване на жертвоприношение с огън.


Поне не виждаме заклани животни или живи хора за приношение около него.С което, обаче, не може да се похвали Близкият изток и Европа-ДНЕС.....?
                      


 

Ето какво са разрушили южняшките наги, нахлувайки в Ханаан(Баалестин) от Египет през Синай ! Храмовете на Баал,.. които днес отново разрушават(в Сирия) а гоите са зомбирани.

Събитията са описани в "Петокнижито на Моше", като "раздаване на справедливост от дух Йах/Ах")
        

                                            
1. Към народа на Израел - "Божият народ".
Когато "господ", твоят "бог", те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи пред тебе: хетите, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците - седем племена, по-големи и по-силни от теб,
2. и когато "господ", твоят "бог", ги предаде на теб и ги поразиш, тогава ги унищожи, като на "бога" обречени; да не сключваш договор с тях, нито да ги пожалиш;
3. да не се жениш между тях и да не даваш дъщеря си на сина му, нито да вземаш неговата дъщеря за своя син;
4. защото ще пречат на синовете ти да ме следват, за да служат на други богове, и така ще пламне против вас гневът на "господа", който скоро ще те изтреби.
5. Но така да им направите: жертвениците им да разрушите, кумирите им да изпотрошите, а ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън.
6. Понеже вие сте народ свят на "господа, вашия "бог"; вас избра "господ", вашият "бог", да му бъдете собствен народ измежду всички племена, които са по лицето на земята.
7. "господ" не ви предпочете, нито ви избра затова, че сте по-многобройни от останалите племена; защото вие сте най-малобройни от всички племена,
8. но понеже "господ" ви възлюби и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова "господ" ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар фараона.
Второзаконие 7
   Желанието на йудеите, продиктувано от нагите, да колят и да ядат месо е толкова огромно,че те ИЗФАБРИКУВАТ историята за уж "развратените израилтяни"(???), които са били
евреи в Египет и са мигрирали към Ханаан, но били "развратени" с това, че се
"кланяли на Златният Телец"(удобен претекст да се наклепа символът на Телецът!!),
но принасяли всеизгаряния на телета!!! Интересно разбиране за "идолизиране"!
Примерно, ако моят идол е синът ми-аз трябва да го заколя!
Това "извинение" на йудеите с историята със "златният телец" в Синай им служи, като
извинение за избиването на коренното туземно население, което заварват в Ханаан(интересно, защо
наричат тази земя "Израел" и до ден днешен?!?).
Като им разрушват култовите, смятайки, че трябва да се разбира под "жертвеник" -
"приспособление за колене на крава" ("златен телец")
За това те фабрикуват тази история с която завоюват 2 неща за Аврамическите религии:
1) Елиминиране на символът на Телецът, защото е "идол"
2) Запазване на кървавите жертвоприношения- Агнец, Телец- всичко "диетично" под ножа
А?!-Да не забравя- и "идолът Исус Христос"- той трябва да умре, чрез колене!
Така Агнецът, макар и заклан и изяден е "непобедим"!
Така казал дух Йах/Ах !! Думата "Арйанско" може да се окаже "Ханаанско", дори "Египетско". Но в никакъв случай Арйаните не прявят "златно теле"-идол и после ДА КОЛЯТ ЖИВИ ТЕЛЕТА, като "приношение към този идол". Това е йудейска ФНАТАЗИЯ, стъкмена, като сценарий на йудеите, като са взаимствали реален момент- ТЕЛЕЦЪТ, като Свещено АРйанско животно и йудейска представа за жертвоприношение- младо, мирно животно, невинна кървава жертва. По-късно те ще принесат това и върху човек, който е нейудеин(по вяра), както е случаят с Исус Галилейски- "гой"(буквално - "говедо", презрително към нейудеите, иде от санскр дума "го"- крава, говедо) Според първата глава на "Битие" на библията, Аврам(Ибрахим), прото-патриарх за йудеизъм, библейско християнство и ислям, преди да коли овни в името на незакланият си първороден син -Исаак, е заклал ТЕЛЕ с което е "нагостил", своят, иначе "МОНО- бог" преди жена му да зачене Исаак:

1. След това Господ се яви на Авраама при Мамвриевите дъбове, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня.
2. Като повдигна очи и погледна, ето, трима мъже стояха срещу него; и като ги видя, затече се от входа на шатрата да ги посрещне, поклони се до земята, и рече:
.............
7. А Авраам се затече при чердата, взе едно младо, добро теле и го даде на слугата, който побърза да го сготви.
8. После взе масло, мляко и сготвеното теле, та сложи пред тях; и той стоеше при тях под дървото, докато те ядяха.Битие 18.

Илюстрация на Молох(Баал) от 18 век сл. Хр.в ешкиназка Германия
ТОВА, КОЕТО E ПРИСЪЩО ЗА НАГИТЕ - КЪРВАВИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, СА ГО ПРИДАЛИ НА АРЙАНИТЕ ОТ СЕВЕР И ИЗТОК, демонизирайки девите до степен, до която са самите те-йудете!
Нека да разгледаме религиозната ФАНТАЗИЯ на нагите от юг, предадена в Тората на йудеите, демонизрайки Телецът, свещеното животно на АРйаните от Север и Изток. Ествествено- 18 век след Христа, Германия е превзета от Абрахамските религии- йудаизъм и Римско християнство. Те са обсебени от Яхве( дух Йах/Ах), който сам се разкрива в библията, че ще заблуди, тези, които вярват в него.
"Извинението" на южняшките наги, настъпващи от юг за зверствата от Старият завет е "езическият бог"- северосемитският "Баал"(Молох), който бил "езически"(с форма). Ненавистта на нагите към Богът и девите се изразява във факта, че само в Абрахамските религии се среща понятието "идол", като вид "жигосване" на тези, които не следват паднали духове в гуната на мрака-ТАМАС.


Източници >

Няма коментари:

Публикуване на коментар