четвъртък, 2 март 2017 г.

Кой прилапва злато, за закупуване от дракона на ада, място в йудейското "Небесно царство"- Адхо Лока


      
Златото от тази планета заминава по канален ред в космоса и след това изчезва някъде по имперските канали. Те го искат. А тукашните управници си плащат с него част от данъците. И наистина странно съвпадение – златото изчезва дори и от големите банки. Самият федерален резерв на САЩ не показва никакво материално доказателство, че камерите им са пълни със злато. Металът, който се съхранява там, а също и в депозитите на Fort Knox въобще не е само американски. Както ще видите по-долу, икономически гиганти като Германия съхраняват огромна част от собствените си златни резерви в камерите на FED и Fort Knox… Изглежда фрапиращо, нали? Въпросът е, как така държава като Германия, абсолютен евро-лидер си държи златото в Щатските резерви, които разбира са частни... Има нещо гнило тук, което в крайна сметка води към извода, че златото наистина заминава по космо-канален ред, защото на никой нищо не се показва, бива отнемано правото на достъп до собственото богатство, и тук, както ще видите явно има над-национални (частни!) институции, чиято дума тежи много повече от тази на националните правителства, а последните – са само параван.Ако гледаме на всичко това като манифестация на архетипно ниво, златото изчезва, просто като отражение на факта, че концепцията за Баланса все повече избледнява на тази планета, тъй като основния вид на нея потъва във все по-дълбока поляризация (тези, които са чели следговора би трябвало да разбират връзката). Ние буквално не можем да задържим „златото“ на ниво колективно съзнание и то просто „изтича“ на планетарно ниво и отива някъде другаде, където явно се ползва поради различните си свойства с различни цели. Предполагам дадени извънземни фракции са повече от щастливи да играят ролята на физически лост на това отражение.
Интересно е и как Планетарният Дух „създава“ златото в своето „тяло“ и на какво е отражение това спрямо неговия Път.
http://parallelreality-bg.com/

Едно от най-древните имена на златото е "Aurum"/"Аурум" или "Авраам", защото [у] преминава в [в] в много езици (например: Ватсон = Уотсон, вей = уей и т.н.), тогава името на златото, "Авраам" в словото-Ра означава "въплъщение(AB) Слънце (Ra), ръка (а)." Имайте предвид, че името на злато, няма нищо общо с библейския характер на името, което неправилно е посочено в рускоезичната Библията като "Авраам", и който всъщност се пише Abraham = Ебер_Каам, т. е. "въплътения Aрa, дракон-змия Ka инструмент (Ам)". Лесно е да се забележи, че името на златото е антагонист на езиковото понятие "време": Аурум = Авраам => а-враам = а-врем (-е),, която означава "отричащ времето" (1) В действителност, златото не е подложено на действието на времето, на разрушение или унищожаване. Това означава, че притежателя на злато може да преодолее метафизически разпад предопределен от времето и да стане безсмъртен. Тъй като златото е Бa-съдържащ метал, носещ в себе си заключена / в метала/ "светлина" на Слънцето, за Бa ловуват древните драконови-змии Ka за да се "съживят" (което е защото тя е склонна да яде Бa, съдържаща се и в хората), със златото може да се откупите от адския дракон и да си спазарите "вечен живот." Както днес се разглежда в Рим, за теглото на златото се използва специална мярка, наречена ли́бра(лат.libra), която е равна на 327,45 грама деляща се на 12 унции. Подобна мярка тегло - ли́бра - използвана и в до-монголска Рус, тя се равнявала на 307.1 грама, което съответства на 72 золотника = златника. В предишни наши публикации вече казахме, че златните монети в Русия са били наричани златник. Например, известна е златната монета "Златник на Владимир" (Фигура 1).
Фиг.1 Златник княз Владимир, предполага се, че е от края на Х - началото на XI век, Музей на Държавния Ермитаж, Санкт Петербург.
Фактът, че думата "Zlatnik" обратно прочетена се представя като: Златник <= кин_Талз = кан_Те_Эл_Ос = "хан Телец" (2) Уравнение (2) показва връзката между езиковото понятие " злато " и " Таурус "и доказва, че" Таурус "- това не е бик, както се твърди днес, а една златна монета: Taurus Телец = Телес <= злот (-ый) = "злотый" (3) Буквално, "Телец" = Te_El_Os "е превежда от Речта-Ра като" разпнат-"Распятого (Те) Всевишния (Эл) Сила, Величие (Ос)". Формула (3) показва, че думата" Таурус- Телец", прочетена наобратно, дава името на златната монета, а именно, "злота", известна още като "Голдсмит"/ "золотар", или злотник" = "златник". И, както е посочено по-горе, думата "златник" = "золотар",е свързана с понятието "Libre (и)","либр" в форме "ливр" - което в Рим и в Русия, се явявало мярка за тегло в злато.

В Историята също така е известно римско- руското име "Libre"/"либр" под формата на "Livre"/ "ливр"- така наречените големи френски златни монети. Това се вижда добре и при обратно до-никонианско прочитане,като думата "Либра" приема формата: либр <= рбил = рубил = рубел = рубл (4) Наименованието "рубла" се превежда от Речта Ра като Слънчев (Ра) въплътен (Аб) Всемогъщ( EЛ) ". От (4) е очевидно, че в Рим, Русия и във Франция, мярка за тегло на златото, исторически съвсем наскоро е било "рубла", явяваща се най-голямата златна монета на Римската Държава. Тъй като до рухването си, тя е обхващала цялата Земя, то "рублите" отиваха в Рим, и в Русия, и Франция - с една дума, навсякъде, защото това е отделна валутна единица в целия свят на римските власти. Терминът "рубла" исторически остава и като наименованието на паричната единица в арианохазарска Русия, докато във Франция, името на средновековната златна монета бе прочетено от съвременните историци, напротив като "либр" = "ливр". За да скрият/маскират тесните връзки между Русия и Рим, римските златни монети също са били наричани от историците с обратното на "рубл (-ю)" слово "либр (-а)". Също и днес, най-големите римски и византийски златни монети, обикновено се наричат думата "Solid" / "солид" (от лат.solidus /солидус, което се превежда като "твърд, здрав, масивен"). Смята се, че "Solid"/ "солид" е римска златна монета, издадена от император Константин, който е бил от първите rameyskih/рамейски владетели/владици на Рим приели християнството под формата на арианството.
Рис.2 Арианския солид на Константин. Заменя рамейския ауреус = авраос = аврус = убрус
Солид заменя както златната монета от Рим "ауреус". Първо, солид се пускат в обращение в западната част на станалата арианска Римска империя, а след това в цялата империя. За дълго време остава твърдо основна монета и парична разчетна единица на Римската империя и след Византия. Това означава, че до обръщането на Рим в арианството големата златна валута се е наречела: ауреус = Ав_Ра_Ос = "въплатения(Ав) Солнца (Ра) величие (Ос)" (5), което е почти същото като името на древното rameyskim злато, представено във формулата ( 1). Така става ясна рамейската система от златни пари (дадени по реда на деноминация): основна е рублата (преиначена от арианите за да прикрият обратното прочитане на<= в "либр" = "ливр"), последвано от ауреус = авраос = аврус = убрус, ауреус = авраос = аврус = убрус,и послератеэлос = Ра_Телец (преиначена от арианите за да прикрият обратен прочит на <= в "золотарь", става така наречения "златник"). Имайте предвид, че златото ауреус - е лингвистично е също като ubrus/убрус. Както е добре известно, "ubrus" или "образ", се нарича днес изображението, лика, лицето, образа на Спасителя, за който Рим знаеше че е Син на Всевишния Ra Teos_Raoh. Това означава, че златни монети на рамейския Рим, днес вече са неизвестни на човечеството (всички те са унищожени, претопени от арианохазарите), изобразявани със Сина на Всевишния Ra = Teos_Raoh, известен също като Ра_Телец. Ако рублата и ауреус = аврус = убрус са сечени от самия Рим, то ратеэлос = Ра_Телецна се оставят да се секат от рамейските владици на големите провинции на Рим. Така че, когато въплътения дракон змия Khor Христос е в Юдея (римска провинция, където той активно разработвал арианството, отричайки почитането на слънцето Ра като Всемогъщия) в Евангелието се говори че на монетите е бил изобразен "Цезар"/,"Кесарь", трябва да се разбере, че всъщност говорим за езиков антагонист

:Кесарь <= Расек = Русак = Руск = Рус_Ог (6),

това означава, Рус(-е)_Ог (-е) - епископ на провинция "Русь_Охия" (по аналогия: Митохия, Антиохия, и така нататък.). Когато "Rus_Oh (и)" е победило арианството и рамейская реч се превърнала в а-рамейски език, след което Русия се превърна в "Хазария, Кесария", също известна като Римска Кесария:

Русь_Ох (-ия) <= Хо_ьсур (-ия) = Хазар(-ия) = Кесар (-ия) (7)

От друга страна, "Х" на гръцки се чете като "кси", преминала в Латинска а в кирилица е [кс]. Тогава думата "XR" може да се пише без гласни като [Кср], и после да се огласи като "Кесарь". Но ако "XR" се прочете на обратно и се преогласи, знаейки, че "Х" - е [кс], можете да получите: XR <= RX = Ркс = Рекс (8) Спомнете си, че "Рекс (и)" се наричат именно рамейските владики., Това означава, че Исус в Евангелията, говорейки за изображението на монетата, платими предполагаемото "Цезар"/,"Кесар" в действителност, не говори за Arian Kesar (д), както се превежда тенденциозно от модерни преводачи, но за рамейски Рекс(-е) = Ра_Ог_Ос, което означава "Властелинът на Ra величието". С други думи, рамейския "Rex" , "Таурус"/"Рекс" е "Телец".. Връщайки се към концепцията за "Solid", е лесно да забележите, че:

". Злато" солид => [слд] = [злт] => золот (-о) (9)

Това означава, че "Solid" е просто различна вокализация на думата "золото". Обратното прочитане на думата "Solid" дава"Taurus""Телец":

Т солид <= дилос = телос = телец (10)

Ето защо поклонението на златния телец днес лукаво, е свързано с обслужването на Мамон, с почитането на пари. Заместването на думата "злато" с неговото значение по формула (9), а вместо "Taurus"/ "Телец" еквивалента на "Rex", може да се запише:

Златния телец = Solid Rex (11).

Получи се че поклонението към "Златният телец" всъщност означава поклонението към рамейския Рекс, показано на Solid - арианското име на Римския ауреус (и) = аврус (и) = убрус. Защото "ubrus" или "образ" изобразява лицето на Спасителя, под което Рим знаеше Сина на Всевишния Ra Teos_Raoh (и), поклонението на "Златноти теле" /Брахма е поклонението на Всевишния Син Ra, Teos_Raoh (у). Така, докато Моисей беше далеч за известно време, неговите хора, загубили вяра в "Бог на Израел" или Arian "бог-нищо" отляха златната статуя на "Златното теле" = РАМА Rex и по този начин се завърнаха в поклонението на Всевишния Син Ra , Teos_Raoh (у). Имайте предвид, че поклонението на златната статуя на актьорския състав на Сина на Всевишния Ra Teos_Raoh (и), обикновено се характеризира за религията на Ra. Така например, в столицата на империята на инките -в град Куско - има Kurikancha храма на Куриканча, където статуята на Сина на Бог Слънце "Инти", днес известна под названието " Punchao" Следователно, налице е пълно съвпадение на религиозни дейности, на заврналите се в рамейството израилтяни, както е описано в Библията, с религиозни дейности Incas почитали Sun "Инти" и Неговия Син. Поредния брой 79 на златото го прави едно от най-високото по брой на протони между елементите, които се срещат в природата. По-рано се предполагало, че златото се образува при нуклеосинтез на cвръхнови звезди, днес се предполага че златото и другите елементи, по-тежки от желязото се формират от разпадането на неутронни звезди. Космически обсерватории са в състояние да локализират златния образ, но "няма спектроскопски данни, че такива елементи наистина се формират." Според тази теория, в резултат на експлозия на неутронна звезда, съдържащи метали (включително тежки метали, като злато) прах се изхвърля в космоса, когато впоследствие се кондензира, както се случва в Слънчевата система и на Земята.

Почти цялото злато в света в момента е в същността си. Това означава, че драконовата змия Ка_Ар = Хор = Core, която е ядрото на Земята, или на "черното слънце", има тенденция да абсорбира цялото злато за да улови духа на Sun Ба, съдържащ се в златото, а след това "оживява" за да избяга от оковите на Земята място във Вселената, за да блесне като "черна дупка", поглъщаща материя. Повечето от златото, което днес се намира в земната кора и мантията на Земята, е било доставено на Земята от астероидни бомбардировки. При поемането на археолозите, началото на добива на злато система е положен в Близкия изток, където златни бижута са били доставени, особено в Египет. Той е бил в Египет, в гробницата на владетел Зер <= Рес = Рус и един от владиците Пу-аби Ур <= Ру Иба Уп (-и) = Рааб_Аб в шумерската цивилизация бяха намерени първите златни бижута, датиращи от III. хилядолетие до Хр. В Русия, по времето на Петър Велики то е внасяно от чужбина в замяна на стоки и заплащане, както вносни мита. Първото откритие на златните резерви е направено през 1732 в провинция Архангелск, където в близост до едно село е намерена златна мина. Тя започва да се развива през 1745. Мината работи периодично до 1794 и дала общо около 65 кг злато. Като началото на добива на злато в Русия се смятс 21 май (1 юни) през 1745 г., когато Eрофей Марков, намерил злато в Урал и съобщил за откритието си в кабинета на изпълнителния на завода в Екатеринбург.

В историята на човечеството е добито около 161 тона злато (оценка за 2011 г.). Ако златото се претопи заедно, може да се получи куб със страни от около 20 метра. Gold е съществен елемент от глобалната финансова система, тъй като металът не ръжда, има много области на техническите приложения и неговите резерви са ниски. Златото почти не се губи в процеса на историческите катаклизми, но само се натрупва и рафинира. В момента, златните резерви на Световната банка се оценяват на 32 000. Тонове (ако предпазител заедно всичкото злато, може да получи куб със страна само на 12 м).

Златото отдавна се използва от много народи като пари. Златни монети - най-добре запазените древни паметници. До Първата световна война, всички валути в света са базирани на златния стандарт (периода на 1870-1914 се нарича "златната ера"). Хартиените фактури към момента са служили като сертификати (постъпления) на злато. Те свободен обмен на злато. През 1792 г. в САЩ, беше установено, че една унция злато ще струва $ 19.3. През 1834 за тройунция вече са дадени $ 20.67, тъй като САЩ не разполагали с достатъчно златни резерви за гарантиране на целия обем на издадените пари, валутния курс трябвало да бъдат намален. Тази цена на златото се е задържала 100 години, до конфискацията на злато от правителството на САЩ през 1933.

Рис.3 Постановление от 5 април, 1933 № 6102 Президентът на САЩ Франклин Рузвелт за действителното конфискуване от населението и организации на златото в слитъци и монети.
По време на Голямата депресия от 5 април 1933 Президентът на САЩ Франклин Рузвелт издал указ номер 6102 за действителното конфискуване от населението и организации на злато в слитъци и монети. Целта на Постановлението на Рузвелт официално е наречено спешна помощ в банковия сектор, както и за предотвратяване на паника и износ на злато в чужбина. Всички физически и юридически лица в САЩ (включително чуждестранни граждани и фирми, които държат злато в САЩ), с редки изключения,са длъжни до 1 май 1933 г., да обменят златото за книжни пари, на цена от $ 20.66 за тройунция във всяка банка в САЩ, която има право да приема злато. Също са обявени за незаконни всички договори и ценни книжа, деноминирани в злато плащания, наредено е да се произвеждат книжни пари, в съответствие с определения обменен курс. По-късно златото беше насочено към националния регистър на златото Форт Нокс (Кентъки), Федералната резервна система (FRS), който беше завършена до края на 1936 в САЩ. Както Федералния резерв на САЩ е създаден от еврейските банкери и кланове имаха монопол върху отпечатването на долара, казаното по-горе означава, че евреите с помощта на американски щат, направени конфискация, т.е. прехвърлянето в негова полза, всичкото злато, разположени в САЩ плати за неговите документи = "долара", че те самите чрез контролиране на Фед, и печатни. След конфискацията официалната цена на златото се повиши рязко до $ 35 за тройунция. За избягване на предаване на злато са определени строги репресивни мерки: глоба в размер до 10 000 $ и / или лишаване от свобода до 10 години. Документирани са многобройни случаи на преследване на частни лица и фирми, за опити за укриване и за сделки със злато. От прегледа на правото на договорите и ценни книжа, деноминирани в злато, има множество съдебни опити да се поддържат на ангажиментите, поети преди закона да беше в сила. Въпреки това, тези дела са били решени в полза на плащанията в книжни пари. Подобно решение е взето и по отношение на публичните задължения, деноминирани в злато и освободени по-рано от конфискационния закон. Някои считат, че това решение е действително установяване на неизпълнение на задълженият. В резултат на постановлението на клана Рузвелт вдъхновен от еврейските банкери, които контролират Федералния резерв, златото е престанало да бъде законно платежно средство в Съединените щати. Цената на златото остава фиксирано до 1971 г., когато САЩ законно изоставят златния стандарт. Оборотът на ценни книжа, деноминирани в злато, е реставриран през 1964. Въпреки това, все още е невъзможно да се получи физическо злато. Оборотът от злато като стока е реставрирано през 1974. Въпреки това, използването на златото като средство за плащане (например договори с плащане в злато) все още е забранено. Въпреки икономическата криза, Съединените щати се опита да запази фиксирания валутен курс на щатския долар към златото, за това повиши лихвите, но това не помогна. В тази връзка, последва от една война (Първата и Втората световни войни) златото от стария свят се движи към новия/НСР/, възстановен по времето, когато е станало вързването на долара към злато. Това означава, че в резултат на един от световните войни от 20-ти век се превръща в още по-голяма концентрация на злато в ръцете на американските еврейски банкери. През 1944 г. беше решено споразумението от Бретън Уудс. Въвежда се Gold стандартния обмен, базиран на злато и две валути - щатския долар и британската лира UK, като по този начин се слага край на монопола на стандарта на златни монети. Съгласно новите правила, доларът става единствена световна валута директно фиксирана към златото. US Treasury обеща да обменят долари за злато за чуждестранни правителствени агенции и централните банки в съотношение 35 $ за тройунция. В действителност, златото се е превърнало в основна резервна валута, средство за осигуряване на щатския долар. Така че монопола и право на печат, на долари което са получили еврейските банкери, става само в света валута подкрепена от злато, и по този начин целият свят започва да се стреми да купува долари. В края на 1960, високата инфлация в САЩ отново прави невъзможно да се запази златния клин на същото ниво, ситуацията се усложнява, и от търговският дефицит на САЩ. Пазарната цена на златото започна да надвишава значително официално установената. През 1971 г. съдържанието на злато на долара е била намалена до 38 $ за унция, а през 1973 г. - до $ 42.22 за унция. През 1971 г. президентът на САЩ Ричард Никсън суспендира долар се свързват към златото, въпреки че този ход е официално потвърдено само през 1976 г., когато е създадена ямайската валутна система на плаващи валутни курсове. Това означава, че доларът вече не е подкрепен от нищо друго, освен от американския дълг. В момента златото не се използва като международен обмен, все пак почти всички централни банки съхраняват злато като един от източниците на ликвидност. В резултат на рухването на системата Бретън Уудс до края на 1974 г. цената на златото скочи до $ 195 за тройунция, а от 1978 - до $ 200 за тройунция. До началото на 1980 г. цената на златото достигна рекорд - $ 850 за унция (над $ 2000 за тройунция в цени от 2008 г.). Gold се превърна в специален инвестиционен продукт. Инвеститорите в продължение на много години се доверяват изключително на злато. В нашата публикация "Тайната на злато, пари, капитализма и еврейските банкери" отбелязахме, че още руския генерал А. Д. Нечволодов говори, че финансовата "наука" много ентусиазирано говори за златото, но не разкрива истинските "златни тайни." "Парите като мярка за стойност - Карл Маркс пише, - е необходима форма на проявление на вътрешната (иманентна) мярка за стойността на стоката - работно време. Цена е паричната титлата на работното време, въплътена в продукта .... Gold действа като мярка за стойност (общо еквивалент). " Тази позиция, според Нечволодов, разкрива тайната на златото. Докато златото - е нормална, обикновенна стока, стойността му наистина се определя от социално необходимите разходи за труд за производство. Но веднага след като златото е в състоянието на пари ("универсален еквивалент"), неговата стойност се определя от съвсем различен принцип, а именно, че стойността на натрупаните запаси от злато е равно на обема на всички други стойности в света, които са на разположение в брой и които са предмет на борсовия пазар. Тъй като доставката на злато расте по-бавно от доставката на всички други ценности, тогава стойността на златото като пари неминуемо ще се увеличи с течение на времето. Поради това, собствениците (собственици на монопола) на злато в крайна сметка ще се стремят да правят пари злато. Собствениците на златото, казва генерал Нечволодов са международни еврейски търговци на пари, царе на Exchange: GG Ротшилд, Карнеги, Менделсон, Монтефио, Блехредер, Стерн, Fild, Галба, Fulda, Epstein, Опенхаймер, Levy, Stern, Коен, Fulda, Поляков, Малклиел т.н., това са точно представителите на хората, които създават Федералния резерв на САЩ и по-късно получиха монопол върху отпечатването световните пари - ". долара" Ако златото е функцията на пари, след това неговата стойност започва да зависи пряко от общото тегло на стоките, които могат да бъдат търгувани. "Основното недоразумение се заключава в следното: златото добито от земята остава завинаги непроменено, а всички продукти на човешкия труд подлежат на промяна и унищожаване, започвайки от прясно изпечен хляб и завършвайки с египетските пирамиди. Следователно, има огромна разлика в позицията на потребителски стоки и множеството злато "(" парично явление "в Gezzelya). Собствениците на злато не са на работа, те просто го дават на заем за производството на разменната операция, а след това си го връщат, но с интерес, купен с цената на човешкия труд. Така по време на всяка революция. Въз основа на гореизложените мотиви генерал Нечволодов разкрива "Secret злато"; "тройунция обхваща в себе си не десетки работни часове, а милиарди от тях, и тъй като количеството на златото е изключително малко в сравнение с необходимостта да се обменят знаци, с която се разполага, всички увеличения на стойността, но поскъпването на права по пътя си, и скрит, изразяващо се в намаляване на разходите за стоки, т.е. човешкия труд. " Истинската стойност на златото е, че в нея "магически" безпроблемно се фокусира целия труд и капитал на човечеството ползващ благоволението на златото, само за да споделят своите произведения на труда. " Nechvolodov обръща внимание на факта, че Маркс спретнато прескача "мистерия злато", което е разбираемо за евреин. Маркс не е рентабилно да се обясни "тайната сила на златото", защото той я скри зад "научната" дефиниция на стойността му в работно време - "необходими форми на вътрешна (иманентно) измерва стойността на стоките -. Работно време" Nechvolodov счита, че ако човечеството навремето бе разбирало тази "тайна на златото", пътя на историческото развитие можеше да е коренно различен; хората не са готови да направят социалната революция, и се опитаха да променят паричната система - по-специално борбата с търговците на злато и лихварите: "Всички съвременни теории на политическата икономия, неминуемо водещи до социалистическите принципи, са напълно неприложими към живота, и ще се сринат. Човечеството може да продължи по нови пътища, с просто постижими идеали,и то само като промени своите концепции за пари, "Изводът е очевиден: ако човечеството днес масово откаже да продава труда си за виртуални" пари-нищо ",ще има разпадане на съществуващата система, която не е в състояние да уреди задълженията си. Тъй като това са еврейските банкерски кланове които в момента контролират отпечатването на световните пари и контрола върху злато, а изземането им от обръщение означава, че в съвременния свят те контролат властта, т. е, че те, които са закупили "сатанинска музика", преминават в бързо разгръщащо се пред очите ни отстъпление .. . В същото време, всичко това, което генералът казва е само видимия, така да се каже "икономически" компонент на "златните тайни."

Днес все още, има една основна метафизична, част от "златните тайните", за които човечеството не разполага с най-малка представа. Ние, споменахме по-горе, че златото е един БА-съдържащ метал, затворник в него е "светлината" на Слънцето, която ловуват древните драконови-змии Ka за да се "съживят" (защо тя е склонна да яде БА, съдържаща се в други същества ) с толкова злато могат да бъдат купени от адския драконов пазар "вечен живот."

Евреите/Ашкинази/Ашока натрупват всичкото злато на човечеството, с оглед, че се очаква поява на "Moshiach" - дяволската дракон змия - която ще започне да поглъща човечеството, като ще поглъне и съдържащата се в хората Ба, евреите са били в състояние да предложат на"Moshiach" вместо душите си, придобитите огромни количества злато - съдържащо Ба - и с това те да се откупят "своите", "избрани-БА" от поглъщащия дракон и да влязат по този начин във "вечен живот."[ в еврейският рай(Х) - "Адхо Лока".']

В това се състои основната, свещенА "тайна на златото" като средство за метафизично спасение на евреите и "вечен живот."

Изводът е такъв: за да се запази човечеството от сатанистите хасиди които се готвят да жертват за храна на адския дракон, змия, трябва незабавно да се лишат евреите -"ашкинази" - от ограбеното от тях злато , което през вековете, ...да се направи достъпно за цялото човечество, и да се върне статута му като пари в света. Тогава Хасидите няма да има с какво да се откупят от адския змей, следователно техните опити за съживяване на хазарите и за призоваване на дракона от ада ще бъдат спрени, тъй като без наличието на злато тези действия просто ще доведат до самоунищожение на самите Хасиди, и Дракона змия, в случай на повикване, ще погълне тях самите.


sites.google.com/site/raabtaru/zoloto

1 коментар: