петък, 3 март 2017 г.

Геноцид – кратък пътеводител на Бог„Аз съм и няма Бог, освен Мене; Аз моря и съживявам, Аз раня и Аз церя… Ще упоя стрелите Си с кръв, И мечът Ми ще яде меса С кръвта на убитите и на пленените, На чело с вражеските първенци.“(Второзаконие. 32:39).


Да допуснем, че Бог съществува и той е идеално същество, както е казано в Библията. Значи всички негови намерения за света за верни и правилни. И тъй като Бог е създал всичко в този свят и е дал живот на всеки, то значи носи отговорност и за съществуването на такива хора като Хитлер, Сталин, Пол Пот, инквизитора Томас Торквемада и разни подобни. Хора, благодарение на който в света са произтекли страшни и кръвопролитни събития от рода на световни войни и геноцид. Конфликти в които са умирали милиони войници. Но да оставим злодеите на историята, да кажем там Бог ще се измъкне с правото на избор и свободна воля. По статистика всеки втори войник е убил човешко същество по заповед. Ако не го е направил щял е той да умре. Но дори убийство на убиец те прави такъв. И следователно е станал убиец и е попаднал в Ада. Тоест Бог съзнателно е отправил десетки милиони хора в гроба или в ада, където ще са подложени на вечни страдания, мъчение и подобни, без никаква надежда за спасение, само защото са искали да защитят живота и родината си. От което следва, че бог съвсем не е идеален. А това е противоречие с тезата за съвършенство. И извода е, че или Бог не е съвършен, а след като не е съвършен не би могъл да е бог. Или въобще не съществува.


Поне веднъж през живота прочетете Библията непредубедено и ще добиете представа за всемилостта му. Цитата е малко дълъг, но си заслужава:
ВТОРОЗАКОНИЕ глава 28:
15 „Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.
16 Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето.
17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвата ти;
18 проклети ще бъдат плодът на утробата ти и плодът на земята ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти.
19 Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при излизането си.
20 Господ ще изпраща върху тебе проклетия, смущение и разорение във всичките предприятия, които предприемаш да вършиш догде бъдеш изтребен и погинеш скоро, поради злите дела, чрез които си Ме оставил.
21 Господ ще направи да се залепва за тебе мор, догде те довърши от земята, в която отиваш да я завладееш.
22 Господ ще те поразява с охтика, с треска, с огница, с възпаление, със суша, с изсушителен вятър и с мана; и те ще те гонят догде погинеш.
23 Небето над главата ти ще бъде мед, и земята под тебе желязо.
24 Господ ще обръща дъжда на земята ти на прах и пепел; ще слиза на тебе от небето догде бъдеш изтребен.
25 Господ ще направи да бъдеш поразяван пред неприятелите си; през един път ще излизаш против тях, а през седем пътища ще бягаш отпред тях; и ще бъдеш тласкан по всичките царства на света.
26 Трупът ти ще бъде храна на всичките въздушни птици и на земните зверове; и не ще има кой да ги отпъжда.
27 Господ ще те поразява с египетския струпей, с кръвотечения, с краста и със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш.
28 Господ ще те поразява с умопобъркване, със слепота и с омайване на сърцето;
29 и ще ходиш пипайки всред пладне, както слепият пипа в тъмнината, и не ще имаш успех в пътищата си; а ще бъдеш само притесняван и обиран всеки ден, и не ще има кой да те избави.
30 Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш от плода му.
31 Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти, и няма да ядеш от него; оселът ти ще бъде грабнат пред тебе, и няма да ти се върне; овците ти ще бъдат предадени на неприятелите ти, и не ще имаш, кой да ги избави.
32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ, и очите ти ще гледат и ще чезнат за тях всеки ден, но нищо не ще бъде в силата на ръката ти да им помогне.
33 Народ, когото не познаваш, ще изяде плода на земята ти и на всичките ти трудове; и ти ще бъдеш винаги само притесняван и измъчван.
34 Ще полудееш, като гледаш това, което ще виждат очите ти.
35 Господ ще те поразява с лошо възпаление в колената и в пищялите, тъй щото не ще можеш да се изцелиш, от стъпалата на нозете си до темето си.
36 Господ ще заведе тебе и царя, когото ще си поставил над себе си, при народ, когото не си познавал, нито ти нито бащите ти; и там ще служиш на други богове, на дърво и камък.
37 И ще станеш за учудване, за поговорка и за поругание на всичките племена, между които Господ ще те отведе.
38 Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го пояждат.
39 Лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма да пиеш от тях, нито ще събираш грозде, защото червей ще ги изяде.
40 Маслини ще имаш във всичките си предели, а с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват.
41 Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще отиват в плен.
42 Всичките ти дървета и плода на земята ти, щурецът ще ги пояде.
43 Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а ти ще пропадаш долу и по-долу.
44 Той ще заема на тебе, а ти не ще заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.
45 Всички тия проклетии ще дойдат върху тебе, та ще те гонят и ще те застигат, догде бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и повеленията, които ти заповяда.
46 Това ще бъде за винаги знамение и чудо върху тебе и потомството ти.
47 Понеже не си служил на Господа твоя Бог с веселие и със сърдечна радост поради изобилието на всичко,
48 за това ще слугуваш на неприятелите си, които Господ ще прати против тебе, в глад, в жажда, в голота и в лишение от всичко; и Той ще тури на шията ти железен ярем догде те погуби.
49 Господ ще навлече против тебе народ от далеч, от земния край, като с орлово летене; народ чийто език не разбираш;
50 народ със свиреп поглед, който не ще почете стар нито ще пожали млад;
51 и ще яде плода на добитъка ти и плода на земята ти догде починеш; който не ще ти остави ни жито, ни вино, ни масло, нито рожбите от говедата ти, нито малките от овците ти, догде те погуби.
52 Ще те обсади във всичките ти градове, догде по цялата ти земя изпопадат високите ти и укрепени стени, на които се надяваше; и ще те обсади във всичките ти градове из цялата земя, която Господ твоят Бог ти даде.
53 И тогава, при обсадата и притеснението, с което ще те притесни неприятелят ти, ще ядеш плода на утробата си, месата на синовете си и на дъщерите си, които Господ твоят Бог ти е дал.
54 Оня мъж между вас, който е изтънчен и изнежен, ще гледа с немилостиво око на брата си, на жената, която почива на пазухата му и на останалите чада, които му оцелеят,
55 та няма да даде ни на едного от тях от месото на чадата си, които ще яде; защото не ще му остане нищо при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни във всичките ти градове.
56 Жената между вас, която е изтънчена и изнежена, която не би дръзнала да тури на земята стъпалото на ногата си по причина на изтънченост и изнеженост, ще гледа с немилостиво око на мъжа, който почива на пазухата й, на сина си, на дъщеря си,
57 и на малкото си дете, което е излязло измежду краката й, да! на чадата, които е родила; защото ще ги яде тайно поради лишението от всичко при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни в градовете ти.

58 Ако не внимаваш да изпълняваш всичките думи на тоя закон, които са написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно име ИЕОВА ТВОЯ БОГ,
59 тогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе и язвите върху потомството ти, язви големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни.
60 И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе;
61 още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на тоя закон, Господ ще ги нанесе на тебе догде бъдеш изтребен.
62 Ще останете малцина на брой, – докато по множество бяхте като звездите на небето; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог.“

Ψ

В шестата божа заповед на Моисей ясно е казано, че бог не желае убийства. „Не убивай!” Всички християни знаят отлично това. И тогава защо в продължение на няколко века кръстоносците от името на Господ са воювали против мюсюлманите? Разрушавали са градовете им, изнасилвали са жените им и са убивали не само мъже, но дори деца и старци? Как бог е допуснал от негово име да се изтребват други хора, като сам е казал да не се убива? Как такова прекрасно същество е допуснало това да се случи и да се оскверни така името му? Защо не го е спрял?Ето как Бог се отнася към собствения си народ, на който е обещал власт над света.
70 г. сл. Хр. През пролетта на онази година хиляди се тълпят в Ерусалим, за да празнуват Пасхата. Неочаквано градът е заобиколен от римски войски, които идват да отмъстят заради поражението си през 66 г. сл. Хр. Надписите върху арката на Тит в Рим казват, че той обсажда града, след като евреите са се събрали вътре в стените му. С напредването на обсадата болестите, мръсотията и гладът вземат своите жертви и сред паниката престъпни групи увеличават ужаса, като тероризират другите евреи и си съперничат жестоко за контрола върху стопяващите се хранителни запаси. Историкът Йосиф Флавий пише, че дори майки изяждат своите бебета.
Въпреки заповедта на Тит да се запази храмът, сградата е изгорена до основи и напълно разрушена (точно както уж е предсказал Исус). Не е оставен камък върху камък, защото, търсейки скритото злато, римските войници преобръщат всеки камък. Всичко, което е останало от оригиналния Ерусалим от времето на Христос е Стената на плача, която представлява част от външния двор на храма.Двеста и петдесет хиляди евреи загиват в там в 70 г. сл. Хр. След като завладяват града, римляните принасят в жертва прасета на мястото на храма, за да покажат презрението си към евреите; покланят се и на своите езически римски знамена. Деветдесет и седем хиляди мъже, жени и деца са взети като пленници, а много други са изпратени в Египет и в други страни като роби.
Истината има значение.

Ψ

Ако Бог ми е дал свободна воля да не съм съгласен с него, защо тогава ме е осъдил в случай, че не го обичам. Май не ми е оставил варианти – любов или заточение в ада. И къде точно е свободния избор?
Ако нямаше изходен път Бог не би ме съдил. Аз сам се осъждам като не приемам Христос… Това е както някой се дави… ти му хвърляш пояс, той не иска, и обвинява че не си му помогнал.
Тоест, длъжен съм да го обичам, при всички зверства, извършени под неговото покровителство, или да умра. И някой наричат това свободна воля. А аз наричам тях идиоти.Получавате мозъчен аневризъм, когато слушате за “зверствата на Мохамед”, но дори не потрепвате, когато чуете как Бог Йехова изколил всички египетски бебета в „Изход“, и заповядал отстраняването на цели етнически групи в ”Иисус Навин“, включително жени и деца, и намирате оправдание за това. Нека ви съобщя новината – вие сте умопобъркан фундаменталист. (Всички цитати са взети от Свещената Библия) Насладете им се:

Исус Навин 1:18 „Всеки, който би се възпротивил на твоите заповеди и не би послушал думите ти във всичко що му заповядваш, ще се умъртви само ти бъди силен и смел.“

Исая 13:16 „Младенците им, тоже, ще бъдат смазани пред очите им; Къщите им ще бъдат ограбени и жените им изнасилвани.“

Езекиил 9:6 „Старци, юноши и девици, младенци и жени избийте съвсем; но не се приближавайте при никого от ония, върху които е белегът; и започнете от светилището Ми. Прочее, те започнаха от старейшините, които бяха пред дома.“

Осия 13:16 „Самария ще носи наказанието си, Защото въстана против своя Бог; Ще паднат от меч, Младенците им ще бъдат разтрошени, И бременните им жени разпорени.“

Наум 3:10 „Но и той беше откаран, отиде в плен; Младенците му тоже бяха смазани По кръстопътищата на всичките улици; Хвърлиха жребие за почтените му мъже, И всичките му големци бидоха вързани с вериги.“

Царе 15:3 „Иди сега та порази Амалика, обречи на изтребление всичко, що има, и не го пожали; но избий мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца, камила и осел.“

Освен това вярвате, че цялото население на планетата, с изключение на тези, споделящи вашата вяра (но изключвайки конкурентните секти), ще прекарат вечността в безкраен Ад или мъчение. И въпреки това смятате вашата религия за “най-толерантна” и “най-обичаща”.

Истината има значение.


Няма коментари:

Публикуване на коментар