петък, 10 март 2017 г.

GIFS 30

ВЪОБРАЖЕНИЕТО

Въображението е най-мощният мисловен инструмент на човека, за опознаване на света. Когато вниманието му се насочи към непознато, неизвестно нищо, което той иска да опознае и да превърне в известно и познато нещо, първото и най-важното негово деяние е да избере правилния въпрос, от многото, които неминуемо ще възникнат в главата му. Следват предположения за правилен отговор, с положителна или отрицателна насоченост или твърдо убеждение за единствено правилния.
Въображението е "пробудено" в различна степен у всеки от нас. В някои хора е по-силна Вида. Те имат голяма и будна памет, а помислите и действията им са основани на задълбочени знания. Те са "здраво стъпили на земята" и обвързани с действителността. Нямат склонност да излизат от нея и да "витаят в облаците" или "да гонят Михаля". Поради това са изключително съсредоточени и практични и обикновено "успяват" в живота.
В други хора е по-силна Веда. И те имат голяма и будна памет, но независимо от знанията им, техните помисли и деяния са основани в по-голяма степен на въображението. Не са толкова здраво свързани с действителността и имат склонност да "витаят в облаците" и "да гонят Михаля". Поради това са недостатъчно съсредоточени и практични. Склонни са към теоретизиране на всичко и "търсещи" всичко. По-голямата част от тях са неудачници в живота.
Не много често, но у някои хора наличните две качества – голямата и будна памет и "богатото" въображение са "под контрол". Ако и обстоятелствата помогнат, резултатите са невероятни. Тези хора са истинските водачи на човечеството по пътя на прогреса.
Следствията от нашите знания, помисли, решения и действия, са успехът или неуспехът, а те са основата за щастието или нещастието на хората. Поради това, крайните степени на двата начина за използване на въображението разделя хората на вземащи и даващи – тарикати и творци.


                


• При тарикатите водещ е битовият материализъм и азът, които ги тласкат с помисли и деяния само и единствено към придобиване на богатство и власт, чрез спечелване, заграбване, открадване, измами, убийства и т.н.
• При творците водещ е научният материализъм и стадното чувство, които ги тласкат с помисли и деяния към изява на творческото им дръзновение за обществото, чрез открития, рационализации, нововъведения в теорията и практиката.
Начините за придобиване на знания от Веда са два.
1. Достигане чрез знанията и въображението, като мисловен път от Вида към Веда. Така в науката днес се теоретизира и се изграждат предполагаеми действителности – хипотезите.
2. Показване и доказване, чрез опити и наблюдения в рамките на Вида, на нови части от причинно следствената верига на еволюцията. Този днес е основният метод в науката за доказване на хипотезите и превръщането им в теории.
Въображението, като път към неизвестното, е било познато още в древността. Имало е хора, има ги и днес, които при определени обстоятелства изпадат в транс и започват да разговарят с несъществуващ събеседник или сами да говорят странни, често неразбираеми думи или описват преживяването си от транса по-късно. Дори и днес в някои народи странните хора, лудите са на почит, защото се счита, че говорят с Бога. Още тогава, наблюдателни хора са установили приликата на следствието – преминаване във въображаема действителност при естествения транс и изкуственото опиянение от спирт или други опиати. Решили са, че това е възможен начин да "отворят" въображението си – като път към Веда и са започнали да практикуват опиатите съзнателно и целенасочено, за постигане на тази цел.
Ще го кажа пределно ясно – такъв път няма!
Всеки става някакъв по време на зачатието – Кхарма и си остава такъв за цял живот. За съжаление малцина успяват да узнаят, какво им е орисала Кхарма и да го следват. За такива щастливци обикновено казваме: "На този, във всичко му върви. Премина през живота с песен". А той просто плува по течението на еволюцията, докато по-голямата част от нас плуваме напречно на "реката" и ако постигаме някакъв успех, то е защото течението ни отнася и се движим по диагонал. Но има хора, които считат себе си за по-по-най и плуват директно срещу течението и така всъщност стоят на едно место и не постигат нищо.
Човешкото познание е колективно дело и ако искаш да дадеш своя дял, учи. Само така ще можеш да провериш дали...


                         

СЪНЯТ
За да работят, на компютрите им трябват програми. Много програми. И у нас, както в компютъра има генетично заложени програми, за които не знаем. Ние имаме програми за тялото, програми за душата и програми за ума. Само най-изявените учени знаят за тях и ги изследват.
Когато спим, в зависимост от дълбочината на съня, някои от тях се изключват, а други са в "стенд бай" състояние. Малка, основна част от телесната ни и душевна програма не се изключват никога, от раждането, до смъртта. Понякога, докато спим, заработва програмата за паметта и сънуваме спомени или въображението изгражда незнайни и необясними картини и събития. Случва се да плачем, да говорим или да се смеем насън. А когато се събудим, се включват всички програми и денят ни започва.
Какво е и защо ни е спането, сънят? Отново ще ни отговори компютърът. Когато не си обновяваме ръчно програмата на компютъра с новите актуализации, примерно след месец, когато го изключваме по "правилния" начин, на монитора се изписва "Моля не изключвайте захранването...Инсталира се актуализация..." и започва автоматичното инсталиране и обновяване на програмата. Същото се случва и с нас ежедневно.
Тялото, душата и умът целодневно са обменяли сведения с околната среда и помежду си. Затова привечер обикновено сме много уморени. Понякога телесно сме "гроги", душевно "звъним", а умът ни "направо ще изпуши". За наша радост идва нощта. Лягаме си и заспиваме, блажено. Тогава нашите програми "съхраняват" необходимото, "изтриват" ненужното и привеждат в равновесие всички наши полета. Вътрешните – в тялото и в мозъка и външното – биополето. Между тялото, душата и околната среда, също.

             

ЛУДОСТТА

Това, което у хората наричаме въображаемо, при компютрите е виртуално. За да ползваме компютрите пълноценно превключваме многократно техните програми, от една към друга, но понякога компютърът се поврежда, обърква програмите и не ни върши работа. Тогава обикновено казваме: "Този компютър, пак се побърка!" Същото понякога са случва и с човека.
Има хора, родени с "грешка" в телесната програма. Ще ги познаем по недъга им. На други, тя се "поврежда" по-късно. Макар и по-трудно от останалите, те се справят някак в живота, защото умът им е читав. Но когато човекът е роден с "грешка" в програмата на ума или тя се обърка по-късно, той не се справя в живота и е "непълноценен" за себе си, за семейството си и за обществото.
Въображението в децата обикновено е много силно, заради тяхната вродена и присъща за възрастта им любознателност. Но и ние, възрастните го усилваме, като им разказваме приказки с въображаема действителност, герои и събития. Слушайки различните истории, децата несъзнателно се насочват към точно определени събития и герои, които им стават любими и започват да им подражават. Затова, когато видим в средата на стаята дете, което се носи с порива на вятъра, яхнало полегналия стол, да размахва смело точилката на баба си, готово да срази коварния си враг, това поражда у нас само снизходителна, умилителна усмивка. Но, ако същото се случи с възрастен човек и ако не е на сцена, тава вече е силно обезпокоително.
Моето мнение е, че родителите и учителите не трябва да откъсват децата от "сивата" действителност и да ги пренасят в красиви и вълшебни виртуални, измислени светове чрез приказки, разкази и най-вече чрез новите технологии, защото!!! В детската възраст у хората се изграждат програми от техния софтуер. Пренасяйки децата във въображаеми действителности, понякога, те (въображаемите действителности) могат да бъдат възприети от ума на детето като трайни и окончателни програми за софтуера му. Така детето става различно от връсниците си, със странно и своенравно поведение.
В "крехката" детска възраст, съотношението в живота на детето между истината – майката природа – скучната сива действителност и неистината – въображаеми, виртуални действителности предоставяни на детето, трябва да бъде решително в превес на истината. В противния случай, рискът, детето да остане във въображаема действителност се увеличава.
Заради научни търсения, по задължение, с теоретична насоченост някои хора си изграждат въображаеми – предполагаеми действителности. Но има и хора, които така са устроени – със силно въображение и правят същото, но по "призвание". Понякога околната среда се оказва неблагоприятна за тях и това поражда страдание в душите им, което още по-силно ги отчуждава и отблъсква от действителността.
Чувствата и мисленето са взаимодействия на полета. При силна напрегнатост на полетата на въображението и на душата, може да настъпи промяна, "грешка" в програмата на ума и да се "затвори" обратният път, защото, както знаем, вероятното, все някога става възможно, а всяка възможност, все някога се осъществява.
Трайното излизане от действителността, от Вида и преминаване и оставане във въображаема действителност, във Веда, е лудост. Веда, без Вида, е невъзможна за човека.
Причината, за нашето поведение в ежедневието са сведенията от околната среда (онлайн). Те "командват парада" и ни диктуват какво трябва да правим или да не правим, а ние само се пригаждаме към тях ежеминутно. Но за да го правим успешно и безопасно ни помага паметта, опитът (офлайн, от паметта). Умът прави мигновено сравнение между двете за съвпадение. Ако има такова, издава обичайни команди към тялото мигновено и несъзнателно (по подразбиране).
Но когато двете сведения не съвпадат, на ума му трябва време за анализ и осмисляне на новото сведение, на количеството и качеството на несъвпадението. Едва след това може да издаде или да не издаде команди към тялото, които може да не са правилни, но при втори такъв случай вече ще имаме опит (съвпадение в "база данни" на паметта) и умът няма да сгреши командите си към тялото.
Но понеже всички сме различни, при някои хора пътят от сетивата да паметта е позатворен или "стеснен" и сведенията от сетивата достигат да паметта непълни и неясни. Затова и запечатаните образи в паметта не са четливи и сравненията, които прави ума са бавни, тромави и неясни и поради това и решенията са същите. За такива хора казваме, че са с умствена недостатъчност.
А може и паметта да е "негодна" или "некачествена" или обратният път, от паметта до ума да има същите недостатъци. Резултатът ще е все един и същ – бавно, тромаво и неясно решение и действие. Ако пътят от паметта до ума се затвори, ние си изгубваме паметта нацяло.
При други хора "парадът" се командва от вътрешните сведения в паметта (офлайн). Умът чете само тях или предимно тях като меродавни и се опитва да ги приложи спрямо околната среда. През нощта тези действия са само странни и неразбрани сънища, но през деня са траен очевиден недостатък.
При някои пък е силно развито и първостепенно шестото чувство. Чрез него върху човека въздействат невидими и непознати дори и на науката фини външни полета, които "му диктуват" поведението. Имайки предвид, че и при него външните сведения са меродавни, то той си е нормален, но за околните, които не знаят за фините полета, той е луд. Ако такъв човек успее да остане в рамките на "нормалността", с това свое качество може да бъде добър екстрасенс.

          


                     


През КомунизЪма половият нагон беше опасен за партията и партията го бе обърнала в своя полза.

По същия начин бяха постъпили с родителския инстинкт. Семейството не можеше да бъде напълно премахнато и наистина хората се насърчаваха да обичат децата си почти като едно време.

От друга страна, системно настройваха децата срещу родителите им, учеха ги да ги шпионират и да доносничат за прегрешенията им.

В резултат семейството се бе превърнало в придатък към Полицията на мисълта. То беше станало средство, с чиято помощ всеки ден и нощ можеше да бъде заобиколен от доносници, при това негови близки.
В БЪЛГАРИЯ – ПОЛИТИЦИ, ДЕПУТАТИ, МИНИСТРИ ДЕЙСТВАТ КАТО ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА СРЕЩУ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА БЪЛГАРИТЕ

В Англия, Испания, Франция, Германия – лекарствата за пенсионери са безплатни.
В Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина – Здравната каса 100 % изплаща лекарствата.
В Англия държавата заплаща дори таксито, с което болният отива до болницата.
В България лекарствата имат 20 % ДДС,
а хазартът – 0 % ДДС.
В България в стотици села НЯМА :
– Лекари
– Аптеки
– Спешна помощ
– Зъболекари.
В БЪЛГАРИЯ – ПОЛИТИЦИ, ДЕПУТАТИ, МИНИСТРИ ДЕЙСТВАТ КАТО ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА СРЕЩУ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА БЪЛГАРИТЕ.
Стела Банкова, ПП “Възраждане”Бялата раса губи своята индентичност, културата си. Докато пришълците, се изолират в кибуци. Сегрегацията им поне на Стария континент не е резултат от някаква тесногръда наша враждебност, а от стремежа на натрапниците да оцеляват в своето. Тя е вид расизъм, на който никой не обръща внимание. Религиозни или обществени лидери втълпяват на тези новоевропейци или нови евреи начина на мислене на гетото. А той е основан на страха. Видите ли, ако не ни слушате, проповядват равини и молли, околните, домакините, ще ви видят сметката. Смесването с приемните народи, асимилацията, претопяването, биват представяни като ужасна заплаха!

Ако бял човек има противни възгледи, го обвиняват в расизъм. Някои – незаслужено, повечето – силно преувеличено.

Но когато точно толкова неприемливи схващания биват споделяни, или дори практикувани от други, които не са бели хора – евреи, мюсюлмани, индуси и пр., към тях се отнасят като с яйце. Пазят его, внимават да не го наранят… Не дай Боже някой да реши да се противопостави на идеите на неканения имигрант, на натрапника. На часа „демократичните сили“ – всякакви „политици“, „правозащитници“ и журналя, се нахвърлят върху „хейтъра“.

Съвсем същото важи при критиките и исканията за въздаване на справедливост на комунистическите и социалистическите престъпници. Опитите за представяне на истината биват посичани с идеологическия ятаган и дори с меча на Темида, която отдавна е купена от левичарите.

Стигнахме до там, че в Европа, подобно на най-изолираните, най-затворените и най-недостъпните за външни хора общности – еврейските, допускаме все по-рядкото сключване на бракове извън съответните етнически или религиозни групи – индийци, араби, пакистанци, китайци, виетнамци… Цели отрасли, особено в сферата на услугите и търговията, са окупирани от чужденци. Например градският транспорт в Лондон е в ръцете на индийци и пакистанци. А нюйоркските таксита – на руснаци, контролирани от ашкеназите – хазарите-евреи.

Може да речете: Докато не правят бели, не нараняват никого, не съществува никакъв проблем с всичко това. Дали?

Европейските страни станаха елементарни клетки на терористични групировки. Разбира се, тези организирани престъпни мрежи – истински синдикати за изтребление – бяха създадени от западните елити. В списъците на творците им преобладават старозаветните имена.

Преди четири години даже настоящият пишман-премиер на Великобритания мислеше горе-долу по същия начин. Без да споменава евреите, което е разбираемо. Сам той е един от тях. И като се прави, че не забелязва комунистите. Нали е част от мрежата на съветските тайни служби? Той даже рече:

„Ще ви кажа защо това е така.

Както показват изплуващите доказателства за миналото на онези, които са обвинени в терористични престъпления, ясно е, че много от тях са били повлияни от това, което наричаме „ненасилствен екстремизъм“. А след това възприеха тези радикални вярвания, за да отидат на следващото ниво и да прегърнат насилието.“

За реализирането на своите планове и постигането на целите си интернационалната левитска мафия мобилизира негодници из целия свят.

По правилата за вербуване това са или побъркани мегаломани, зависими от характеропатията и от своето нечисто минало нищожества, или обикновени фанатици.

Кой ще отсъди, кое е по-лошо?

Дяволът ги е стиснал здраво за гушите и те му се отплащат по най-високите тарифи.


      


Kras Rus се чувства развеселен.
8 март в 14:18 ·

Убеждавам се, че еврейският СОЦ превърна на 3/8 женския физически пол в "мафия".. :)

              
Освен еврейските офицери и 100 000 войници с еврейско потекло се сражават за Хитлер
ЕВРЕИ НА СЛУЖБА ВЪВ ВЕРМАХТА НА ТРЕТИЯ РАЙХ                 


България е единствената страна, която отказа да въведе нормите на ЕС и да забрани на банките, действащи на нейна територия да гонят от домовете им длъжници с просрочени ипотеки

България е единствената страна, която отказа да въведе нормите на ЕС и да забрани на банките, действащи на нейна територия да гонят от домовете им длъжници с просрочени ипотеки.
В Испания въведоха мораториум.
В България само през 2012 г. над 36 000 семейства са извадени от домовете им.
Общо за годините на кризата вероятно над 300 000 души са загубили жилищата си.
Случаите на извадени от домовете им през 2012 г. са 5 пъти повече, отколкото тези през 2009 г.
А през 2013 г. ?
А през 2014 г. ?
А през 2015 г. ?
А през 2016 г. ?
В България депутати и министри са слуги на банковата мафия.
В България депутати и министри са мащеха за собствения си народ.
Стела Банкова, ПП “Възраждане”

               

Аврам роди Исак, Исак роди Яков... А после нещо стана и почнаха и жените да раждат.

Несравнимата Анис ал-Долех – любимата жена на иранският шах (вдясно)


                     


В X век Прага е бил център на еврейската търговията с роби.
Еврейски търговци превозвали славянските роби в мюсюлманските страни. Жените и момичетата са били предназначени за наложници в харемите, а младите мъже, след кастрация, за скопци/евнуси. Според законите на исляма кастрацията е забранена и мюсюлманите предоставяли тази работа на еврейски лекари.
Последните чрез манипулации на половите чакри на деца произвеждат целенасочено и днес раса от обратни хомосексуални гои които са контролирани чрез слабостите им.
Средневековния арабски историк ал-Мукаддаси пише, че основната стока от бели скопци в мюсюлманските хареми са били "славяни от страната която, се крие зад Хорезма; те са били кастрирани, и след това се транспортирали до Египет." Славяни, продавани в испански град обитаван от евреите са били кастрирани.
Евреите в Франкската империя, практикуваха кастрация, на специална репутация в това отношение са се радвали евреите от Вердена [Dozy, Gesch. der Mauren, 2, стр.38]. Що се отнася до работата по кастрация ни разказва средновековния арабски историк Ибн ал-Атир: "По време на кастрация изрязват скротума и разфасоват, отстраняват тестисите често по време на операцията, момчето било уплашено и единия от тестисите се прибирал навътре и неговия лекар-евреин .. търсил, но не го намирал, не винаги е било възможно, и го оставял за скопяване по-късно, когато разрезът е зарастнал. Ако остане един тестис, след това евнухът ще е с либидото и сперма, ако това е дясно, то ще му расте и брада "[Ибн ал-Атир, IX, стр.39].
Само малка част от робите са оцелявали след такава операция, но оцелелите са били много скъпи. [Т. е, на съвременен език, това е бил един много добър бизнес за евреите].
В заключение, в днешния век, може да се счита даже за "модерен" Сега операция за смяна на пола. Кой извършва тези операции? Кои са те, тези "лекари"? Кои са тези "сексолози", които насаждат в християнските страни приятелско отношение към хомосексуализма?

          


Концепцията за индуския Брахман е обърната от левитите с главата надолу с историята на Авраам.
Има някои поразителни прилики между индуския бог Брахма неговата съпруга Сарасвати, и еврейските Авраам и Сара/Сарай , че са повече от обикновени съвпадения.

Интересен е факта, че имената на Исаак и Исмаил произтичат от санскрит: (иврит)Ishaak = (санскрит) Ishakhu = ". Приятел на Шива" (иврит) Исмаил = (санскрит) Иш-Махал= ". Голям Шива"

Еврейската религия е неистинска а техните духовни истории са самото чисто зло изразено чрез равинското его, но също така, тя очевидно е миш -маш от реверсирани духовни учения на някой други религии.

Авраам не е истински еврейски патриарх, защото името на човек Авраам е много очевидно антипод на Брахман а тази религия предшества юдаизма с хиляди години. Господ ЯХОВА не може да бъде Бог Създателя, защото Господ на евреите е бог на войната разрушител, който убива и убива и убива.

Това ужасно заклинание на Абраханизма убива света.

Не е имало старозаветен(стари топки) Авраам, защото характерът е откраднат от индуизма.

Не е имало и новозаветен(нови топки) Исус, защото този характер също е бил откраднат от Гита.

The Holy Bible не е свят, това е черна магия заклинание за вземане на ада в нашия свят и ние трябва да я дезинтегрираме.

1.Начинът на действие на евреина е чрез обръщане реалността а това е главата.Brah · мъж brämən /съществително

2 . В индуизма крайната реалност е в основата на всички явления. Какво е очевидно?... че базовата реалност към илюзията за живот е това, което съвременната физика описва като квантова пяната. Модерната физика на частиците е свързана и доказана в индуизма, (Дейвид Бом осъзнал, че това обяснява царството) сега много физици казват, че светът това е симулация, че Вселената е съзнание, изразено в някои гранд холограми . Брахман замесва квантовата пяна, от която произтича цялата материя в холограмата.

                 


Ужасното заклинание на Абраханизма убива света

Не Бог е казал на Авраам да убие сина си като тест за лоялност. Това е крещяща лъжа на злия евреин дух, който се върти в негативизъм около митовете за сътворението, за да получи политическата власт. Всички не-евреи трябва да гледат на тази история с отвращение и презрение всички мислещи хора да видят тази история като източник на еврейската психопатия.

Еврейската религия е неистинска, а техните духовни истории са самото чисто зло изразено чрез равинското его, но също така, тя очевидно е миш -маш от реверсирани духовни учения на някой друг. Авраам не е истински еврейски патриарх, защото името на човек Авраам е много очевидно антипода на Брахман а тази религия предшества юдаизма с хиляди години. Господ ЯХОВА не може да бъде Бог Създателя, защото Господ на евреите е бог на войната разрушител, който убива и убива и убива.


Как може да се преборим с еврейската реалност? - този постянен холокост чрез войни.

Когато отменим еврейската магия която притежава европейски умове? Смъртта ще е единственият изход за европейците, освен ако не се преборят с юдо-християнската абрахамска магия с която ги заслепява еврейството.

Когато чрез нашите действия отречем еврейската религия като причинно-следствена? Когато започнем да преследваме всички онези, които принуждават нациите да воюват,... война след война за еврейското господство? Кога ще се осъди Израел за 911 и ядрената провокация във Фукошима? Аз ще ви кажа кога. Ние ще бомбардираме Израел, веднага след като получим нашите истински топки(стари и нови) обратно. Първо трябва напълно да отхвърлим евреите и тяхната религия, тогава ще намерим волята си, за да оцелеем, тогава ще действаме по волята си за да унищожим:

- Центъра на еврейската власт, Ерусалим;
- Трите глави на змията - Русия, САЩ и Англия;
- И центъра на ционистите банкови евреи ЦИОН/Щвейцария.

                 

Проекторешение на "Атака" за Геноцидът над българите 1396-1913 г. внесено за първия ден на 43-ото Народно събрание - 27 октомври 2014 г. за пореден път не мина и на 11 януари 2017 г.

Във всеки парламент от 2005 г. насам "Атака" постоянно предлага осъждане или признаване на геноцид над българите в Османската империя, но или бива отхвърлено, или не се стига до гласуване.

BR, Антисемитите от Атака май нещо забравят че сме били под турско-еврейско робство.


Съществуват редица сведения, че палачите в Османската империя били предимно евреи, евреи палачи е имало и в България в края на Второто българско царство през XIV в.
Османският вла­детел – султанът, управлявал държавата си с помощта на един висш сановник: великия везир. От четиридесет и седем велики везири, които се изреждат между 1453 и 1623 г. десет са с ев­рейски произход!
Начело на всички турски евреи стоял върховният равин („ха-хам баши“)*, който бивал утвърждаван на тази длъжност от сул­тана. Този равин, като представител на еврейството, имал пра­вото да заседава в държавния съвет на Турция. Стратеги­ческите задачи обаче се поставяли и решавали както винаги от тайното еврейско правителство – Синедриона, който действува на принципа „държава в държавата“. Именно Синедрионът из­действал в Османската империя еврейските въпроси да се реша­ват от равинския съд. Според Израел Шахак*: ,,… В Отоманската империя властта на равинските съдилища била изключително сил­на и същевременно най-гибелна и зловредна…“ . Действието на тези еврейски съдилища отделно от османската юрисдикция доказва особените привилегии, от които са се ползвали „бого-борците“ в рамките на държавата.

                     

Дегенератите по света вече са подобрени(чрез генно инженерство - расово смесване) и не се познават по носовете но по мазните усмивчици

Стефан Софиянски - предишната му фамилия е Горнооряховски (смята се, че е третата по ред сменена), евреин по майка, женен за еврейка - Алиса Софиянска, масон (Ротари клуб). Бивш изпълнителен директор на Пощенска банка, когато е отпускала незаконни кредити на крупния мошеник Соломон Анжел, бил е следствен за множество финансови злоупотреби.Далаверите му се извършват чрез Любомир Павлов, известен като Любо Пъпката - шеф на Общинска банка и съпруг на бившата депутатката от НДСВ Диляна Грозданова

                

Така както в САЩ има "афро-американец" так тоже и в ЕС който е проект на световния ционизъм(главно от САЩ) за разрушване на генетиката на европееца и федерализиране на нациите в Европа до "региони"

Copy paste from Kras Rus

                     

Всеки, който полага усилие да запази бялата си генетика или поне-критикува тези, които искат да я скапят, бива заклеймяван от еврейският интернационал с терминът "расист" (и с право тъй като там се съдъжа корена на "Ра-аса"="Слънчевия аз").

Copy paste from Kras Rus


                 

                             

Малко преди Сталин да получи инсулт, Волф Месинг му съобщава, че ще умре на голям еврейски празник. И това е заради гоненията на еврейския народ. Сталин целият почервенява и рухва, а Месинг напуска мълчаливо вилата му, хипнотизирайки охраната. Двойника на Сталин наистина умира на 5 март 1953 г. в деня на Пурим, един от най-важните еврейски празници.

Берия отровил двама от двойниците на Сталин, а третия или самия Йосиф Ротшилд заминал на мисия в Ирак, да се види с незаконно родения си син Садам роден е на 28 април 1937 г. който по това време е бил на 16 г.

            

                 


Няма коментари:

Публикуване на коментар