четвъртък, 2 март 2017 г.

GIFS 27

                                     
                                                               

                                                                  
                                               

                                                       

                                         

                                                                                                

             
Началото на МАРДХА — Мъртвото дихание е зодията ПРАМАРДХА, от 7 септември, до 6 октомври. Върхът на ПРАМАРДХА е 22 септември — есенното равноденствие.
Най-ниската точка, дъното на МАРДХА е денят 22 декември — Коледа.

Пролетният преходен период, между зимното и лятното полугодие, според Българският зодиак е от 7 март до 6 април. Това е зодията ПАРАМАРДХА — край на Мъртвото дихание, първообразът на Баба Марта.
Думата ПАРА означава преминаване, отвъд. Със същото значение тя се използва и днес в съвременния български език, като чуждица — парапсихология, паранормални явления и др.
Думата МАР, в много езици означава смърт, мъртво. В Будизма това е името на бога на смъртта Мара ( м.р.). А един от седемте висши принципа в Хептат от Зороастризма е Амеретед — безсмъртие. Първата гласна А означава отрицанието Не, а коренът на думата носещ нейния смисъл е мер — смърт.

Думата ДХА означава диханието, духът.

Така месецът в календара става Март, периодът Парамардха — Баба Марта, а отличителния му знак — Мартеницата. Самата мартеница е символ на двойствеността на битието. Както животът носи в себе си смъртта, така и смъртта носи в себе си живота. Периодично преминават от един в друг. Затова двата цвята са така преплетени в мартеницата. Белият — символ на небитието, смъртта, съня, покоя и зимата, а червения — на битието, живота, бодърстването, движението и лятото.
В народните обичаи, в някои краища на България и днес се използва Уруглица — сватбено знаме от бял и червен цвят, като съвременния национален флаг на Полша. С цветовете на мартеницата са и знамената на САЩ и Япония.

Върхът на ПАРАМАРДХА е 22 март — ДХАУРУС — денят на пролетното равноденствие, начало на живото дихание, на възкресението.

Първият празник — причината, в източното православие е празникът Сирница, по християнски Сирни заговезни. От ДХАУРУС в него са прехвърлени обичаите: палене на големи клади — Сирници, прескачането на огньове, седемте ястия на трапезата и най-важното прошките. Вторият празник — следствието, в източното православие е Великден. От ДХАУРУС в него са прехвърлени: боядисването на червени яйца, идеята за сезонното възкресение в природата и отново прошките.
От МАРДХА произлиза съвременното женско име Марта. На английски то се пише Martha.
Името е женско, защото мъртвото дихание е превес на тежнението на И, към ядрото.

МАРИ — Химическото поле — МА се променя — Р и се свива към Долната вода — И.

https://chitanka.info/text/18253/45Ако сърцето на починалото лице при тегленето е по-тежко от перото на Ратеам, това означава, че за живота си човек е намалил в сърцето си размера на Ба, даден му от Абог Рa при раждането, и е подменил загубел "светлинната/лека" Бa с плътска "тежка" енергия Ка, тоест с "енергията на греха. " Колкото повече в сърцето е греха "тежката" Ka, толкова по-малко, е съдържащата се в сърцето "леко" на тегло Ба, така че "тежки" греховно сърцето на починалия надхвърля перото на Матери <= Ратеам, и духа на човека се втурва по скалата на истината надолу към Aру в ада като не изпълнил своята мисия на Земята. Ето защо сърцето се претегля на Съда на Озирис, за идентифициране на Ba / Кa в сърцето на покойника в сравнение с еталонното значение Ба /референтна стойност/, достъпно с раждането. Оттук и произлиза изразът "натежало сърце", "болен в сърцето", синоним на характера, което означава едно и също нещо: вмъкване на змията на грехът в сърцето на човек, и изяждаща даденото на човека по рождение Ба. С други думи, плътския грях - змията Ka поглъща Ба.УМЪТ

Умът, е седмият прозорец, приобщаващ ни към върховната цел на съществуването ни – познанието. Само той може да съхранява сведенията идващи от другите прозорци, да ги осмисля и изгражда картината на действителността. Затова е важно не само колко ще са отворени другите шест прозореца, за да идват до ума достоверни сведения, но и колко е отворен седмият прозорец към света и каква част от него се вижда от нашия ум, чрез сетивата.

• Когато е отворен към знанието за светлината, човекът е художник.
• Когато е отворен за звука, е добър музикант.
• Има изключително чувствителни хора за аромата и вкуса. Те са отлични дегустатори.
• Тези със шестото чувство, са ясновидци, екстрасенси.
• А онези с равнопоставено, повишено усещане за повече сетива са добри анализатори.

Във Вселената има само един – Вселенският Разум, който е промислил и осъществил Мирозданието. Затова и думата разум, е винаги в единствено число и се състои от две части раз и ум. Раз, означава пръв, първо, първично. Така както броим деянията си: раз, два, три – първо, второ, трето. Човекът няма разум, а само ум и се стреми да следва Разума, като разчита предначертанията му, чрез материалното многообразие.

ПАМЕТТА

Голяма част от сведенията придобити чрез сетивата през целият ни живот, се съхраняват в нашия ум, в паметта. Те са нашето знание. Но знанието е различно от мисленето, от мъдростта. Както се различаваме в телата и душите, така се различаваме и в паметта и мисленето. Това твърди и Лао Дзъ, в книгата си Дао Дъ Дзин: " Мъдрият не е начетен. Начетеният не е мъдър."

ВИДА и ВЕДА, са названията в езика Бхаджа от древността, за двата начина за придобиване на знания и оценката на тяхната значимост.

От Вида, е останал коренът на някои съвременни български думи: вид, видя, виждам, видно, видимо, видимост и др. Точно такова е и значението на Вида.

• Всичко материално проявено в природата и поради това възможно да бъде възприето от човека, чрез сетивата.
• Възприетото чрез сетивата знание.

МЪДРОСТТА

Веда, също е останала като дума в съвременния български език чрез корена вед, в думите: изкуствовед, музиковед, стоковед, учебно заведение, неведомо. Точно такова е и значението на Веда.

• Неведомо, невидимо, материално непроявено в природата и поради това невъзможно да бъде възприето от човека чрез сетивата.
• Веда, е висшето знание, до което малцина достигат чрез размишления, основавайки се на собственото си знание Вида.

Веда, е въображаемото продължение на Вида, по пътя на еволюцията.

Мъдреците достигнали Веда, в древността са наричани двиджа или дионис – два пъти родени, телесно и духовно. Хора, които гледат света с третото си око – ума. А за издигнатата в култ мъдрост се казва: "Съзнанието, определя битието!".

Съвременният човек създаде компютъра "по свой образ и подобие" и чрез съпоставяне на възможностите им можем да разграничим още по ясно Вида и Веда – паметта и мъдростта.

• Относно паметта, в сравнение с компютъра, човекът е почти абсолютна нула. Но компютърът не може сам да пожелае и да излезе извън сведенията, които му е вложил и задачите, които му е възложил човекът.
• Човекът, ако реши, може да тръгне мисловно накъдето си поиска и да си въобразява каквото си поиска. Поради това, относно мъдростта, мисленето, компютърът, в сравнение с човека няма тази мисловна свобода и е почти абсолютна нула.

Има и още една разлика между компютъра и човека. Вложената в компютъра памет не се променя. Но ако човекът натоварва постоянно своята памет и ако това се прави поколение след поколение, обемът на паметта на човека се увеличава.

По своята същност, и човешките, и компютърните знания са полета.


МОРАЛЪТ

Веднъж обособена, общността си създава и се подчинява на свои общи неписани правила, които са сбор от качествата и желанията на членовете на общността. Изградени чрез борба и сътрудничество още в древността и променяйки се във времето в различните общества и за човечеството като цяло, те са достигнали до нас под названието Обществен Морал.

Моралът, е основата на общността и поддържа обществото в равновесие чрез справедливостта. А тя е, осигуряване на възможност за удовлетворяване на петте лични права, на възможно най-голяма част от общността.


Здравият морал (здравето на общността) поддържа здрава общност, основаваща се на доброволен съюз. "Болният" морал (болестта на общността) поддържа болна общност, основаваща се на принуда и измама.

Моралът, е началото и краят на общността. Като обществен регулатор, той е променлива величина и затова трябва да се пази и защитава от всеки член на общността. Мярка за качеството на морала може да бъде единствено неговата основа – справедливостта.


ДУШАТА
Всяко материално тяло има свое поле и то е променлива величина. Ако вземем за пример човека, усещането за промените на полето са чувствата. Те са вътре в тялото и вън от него.
Външните чувства са обмен на сведения при взаимодействието на човешкото биополе с всички обкръжаващи го полета. То се поддава на тяхното влияние и се променя, без ние пряко да осъзнаваме това. Следвайки техните тежнения, стойността на нашето биополе се променя в благоприятна или неблагоприятна посока и поражда у нас съответното приятно или неприятно чувство.
Нашето биополе се влияе от промените на слънчевата активност и съответната промяна в земната магнитосфера. То се влияе от Слънцето; от Месеца; От сезонните и метеорологични промени; От присъствието на много хора или отделни личности; От животни, водни басейни и всичко което ни заобикаля.
Промените на околното поле влияят най-силно на малките деца. Понякога те плачат неутешимо, без никаква видима причина. Старите баби в такива случаи казват, че ги е хванало уруки. А урукито, е наближаваща рязка промяна в метеорологичните условия, ниско или високо атмосферно налягане, облачност с висок електрически заряд, ултравиолетовите слънчеви лъчи и др.
Думата биополе е нова, въведена от съвременната наука, но още от древността за него се използват други две думи, аура в окултизма и душа в религията. А в нашия древен мироглед думата е МАНА – Азът, самосъзнанието, което дава право на всеки човек да заяви: На света съществуват само две неща – Аз и останалият свят.
Склонни ли сте да повярвате в простотия като "храненето от Слънцето". В солено езеро в Микронезия, където живеят милиони златни медузи (добра алюзия за ВА), които се хранят не с планктон, а с трансформирането на слънчевите лъчи в прости захари. Това се извършва от някакво водорасло, което ги е колонизирало и т.н. .

Та щом водорасло го може, какво ни пречи и ние да можем да се храним от лъчите? Но почакайте, нали бяхме най-сложния организъм, а де факто нямаме способностите на едно просто водорасло. А не трябва ли по-сложните организми да са extend-нали всички свойства на по-нисшите?

Извода е прост: Вие трябва да бъдете целокупен идиот и да се храните/обличате/ и др., понеже инак системата няма да има контрол над вас. Сега разбирам защо във филма "Матрицата", човеците затъмниха небето с черен газ перманентно... А вие разбрахте ли?


> Електрическата Вселена/„Приклекналият човек”- Ремикс

                   

       

Най-голямата трагедия, според Кабала, е, че езичниците с присъствието си водят цялата вселена в дисбаланс и объркване поради узурпиране на част от властта. Задължението на всеки евреин е да "поправи" щетите, да прави всичко възможно, за да се възстановят евреите към позиции на власт и влияние.

Ако гой направи добро на евреин, то богоизбрания паразит трябва да направи му зло за да се възтанови равновесието ИН- ЯН във Вселената.

            

В X век Прага е бил център на еврейската търговията с роби.

Еврейски търговци превозвали славянските роби в мюсюлманските страни. Жените и момичетата са били предназначени за наложници в харемите, а младите мъже, след кастрация, за скопци/евнуси. Според законите на исляма кастрацията е забранена и мюсюлманите предоставяли тази работа на еврейски лекари.

Последните чрез манипулации на половите чакри на деца произвеждат целенасочено и днес раса от обратни хомосексуални гои които са контролирани чрез слабостите им.


Средневековния арабски историк ал-Мукаддаси пише, че основната стока от бели скопци в мюсюлманските хареми са били "славяни от страната която, се крие зад Хорезма; те са били кастрирани, и след това се транспортирали до Египет." Славяни, продавани в испански град обитаван от евреите са били кастрирани.

Евреите в Франкската империя, практикуваха кастрация, на специална репутация в това отношение са се радвали евреите от Вердена [Dozy, Gesch. der Mauren, 2, стр.38]. Що се отнася до работата по кастрация ни разказва средновековния арабски историк Ибн ал-Атир: "По време на кастрация изрязват скротума и разфасоват, отстраняват тестисите често по време на операцията, момчето било уплашено и единия от тестисите се прибирал навътре и неговия лекар-евреин .. търсил, но не го намирал, не винаги е било възможно, и го оставял за скопяване по-късно, когато разрезът е зарастнал. Ако остане един тестис, след това евнухът ще е с либидото и сперма, ако това е дясно, то ще му расте и брада "[Ибн ал-Атир, IX, стр.39].

Само малка част от робите са оцелявали след такава операция, но оцелелите са били много скъпи. [Т. е, на съвременен език, това е бил един много добър бизнес за евреите].

В заключение, в днешния век, може да се счита даже за "модерен" Сега операция за смяна на пола. Кой извършва тези операции? Кои са те, тези "лекари"? Кои са тези "сексолози", които насаждат в християнските страни приятелско отношение към хомосексуализма?

            
Емигриралите еврейските семейства в САЩ бяха контролирани от семейства с използване на перорален Талмуд и този факт с формата на бизнес културата на САЩ, докато в Съветска Русия остана еврейската общност която прилагала "по-човешки", оформен написан от мъжете - Хасиди, Талмуд.

Така по-добрите - руските йудеи - се занимавали с робо-търговия на склавени, а по-лошите - американски евреи и саки(хамити) - се занимавали с търговия на негри. Последвалата враждебност между Съветския съюз и Съединените щати произтича от различните тактики общество, определени от закона, използван от елита на тези страни. Вероятно има две световни еврейски мафии, които прилагат на практика - изповядват - своите права. И на това се дължи световният театър за гоите.

                  


Юдаизмът трябва да бъде забранен по целия свят. Всеки, който го изповядва или се смята за евреин, следва да бъде преследван и заключван. За да не разпространява заразата и да не разлага обществата. Тъкмо евреи изобретиха социализма, комунизма, фашизма, нацизма, либерализма… Пак те ги внедриха в практиката и ликвидираха милиони неевреи!

Толкова ли не ви впечатлява, че една изкуствено създадена държава, основанието за чието съществуване е измислицата Стар завет и лъжата „холокост“, върти цялото човечество на средния си пръст? Откъде накъде? Каква е причината за това? Или останалите народи наистина са гои – добичета?

Изглежда второто е вярно. Това личи прекрасно у нас, Джусия и в Съветските американски щати – три страни, попаднали под еврейско иго.

През цялата история на еврейството от късната античност, когато то възниква, до наши дни, чифутите биват възпитавани в „концепцията, според която човек се отнася единствено до израилтянин“. Твръди го не друг, а професорът по библейски тълкувания в Колежа по еврейски науки в Чикаго Джуда Розентал. Преподавателят смята, че талмудският „авторитет“, равинът Акиба, бил „по-толерантен“. Той смятал цитирания по-горе откъс от „Левит“ за поробването на неевреите и разпоредбата „владейте ги вечно като роби“ за неотменимо „задължение“ на всеки евреин.

Същото съветвал и прочутият средновековен равин и доктор Маймонид. И той настоявал, че „неевреите трябва да бъдат държани в робство завинаги“ е „нормативна божия заповед“. Нещо повече, според Маймонид, „неевреинът трябва да бъде заробван завинаги, поради единствената причина, че щом еврейският народ е елитът на човешката раса,… той заслужава да поробва останалите…. Човек [разбирайте евреин] може да предостави робинята си на своя мъжки роб или на роба на своя съсед с цел размножаване, тъй като на тях се гледа като на добитък.

Емиграцията на евреите в Съединените щати са вероятно селективни. Вероятно емигрират еврейски семейства, признаващи върховенството на Талмуда и устната клетва а остава семействата кланящи се на силата на Талмуда писмено. Разликата между тях се крие във факта, че по това време, когато по Талмуда се убиват некъдърник в семейния бизнес като тромав син, съпруг или баща, според еврейския закон няма престъпление. В Талмуда писмена разпоредба не е вероятно да се случи. Тези различия в закона, разработен от равините са оформили цялата еврейска "култура".

Еврейски "човек" неспособен да поддържа семейството- да изкарва шекели - бива отровен по заповед на равина или Kaхала от майка си, съпругата или дъщеря си.

Еврейски мъже за да се защитят от този терор, образували световната - мъжка - мафия, за подпомагане на бизнеса си, което пък им позволявало да си спасят човешкия живот. Те били принудени да се обогатяват под заплаха от смърт в ръцете на едни чудовища - еврейските жени. За да не опитат от тази отрова, те убиваха своите конкуренти, другият вариант е бил да бъде отровен от жена си, или свекурвата, които поемали след убийството, собствеността на некадърното еврейче от брака.

Няма коментари:

Публикуване на коментар