неделя, 19 март 2017 г.

GIFS 33


Ако възприемането на света е безкрайно полиморфично (разнородно), тогава защо това е правилният метод сред всички други и защо трябва всички да го използват?

Защото така работи природата. Тя е интегрална. Ние сме единствените в природата, които не са интегрални, тоест единствените егоистични същества. Природата е нашата люлка, но ние се изключваме от нея и се поставяме извън нея или дори над нея.

Този дребен, незначителен човек има идеята, че е предопределен да завладява, да променя и да разрушава цялата природа, сякаш знае какво прави. Той усеща и непрестанно открива, че не знае нищо и че унищожава и манипулира всичко.

Този метод ни е даден така, че да го отхвърлим, и според закона на „двойното отрицание”, да заключим, че сме единствената неинтегрална част на природата. Човечеството е като раков тумор в природата – то изяжда себе си и целия организъм.

Така се отнасяме един към друг и към всичко около нас – към цялостния организъм на природата.
Давид Рокфелер - март 20, 2017
пролетт - възкресение, мега - възкресение

Дейвид Рокфелер премина в следващия свят, и го направи по време на пролетно равноденствие.

Тъма - зима, а сега през пролетта, слънцето на бог, отнема мрака, и възкресява от мъртвите.

Синът на бога е роден в света по това време на годината.

Древните траки са имали много свещени дни, базирани около пролетта равноденствие.

Hilaria беше празникът на древната римска майка богиня Кибела (cubele) и нейният син Атис, Hilaria ритуала се е извършвал през март 15-28. г. Атис/Апис бе бог, който възкръснал от мъртвите.

----------------------------------------------------------------------

Дейвид Рокфелер (юни 12 г. 1915-март 20 г.) е американски банкер, който е председател и главен изпълнителен директор на " чейс манхатън корпорейшън

Дейвид беше оригинален собственик и строител на световните търговски центрове близнаци.

Кулите на световния търговски център "близнаци" са били 110 етажа.

рокфелер = 110 в геметрия.

дейвид рокфелер е бил главна сила и власт зад гърба си.

Стандартно ойл

Чейс Манхатън банк

Обединените нации

Тристранна комисия

съвет за външните отношения

----------------------------------------------------------------------

Датите и празника на древния римски празник на богинята майка, Кибела и нейния син Атис, който възкресява от мъртвите е, както следва ---

15 март. "рийд" влезе. точната му значимост е неясна (тръстика може да се отнася до река bank, където атис е била изложена като дете и е спасен от Кибела.) бърз........-дневен период на въздържание от хляб, нарове, дюли, свинско, риба и риба. вероятно и вино. единствено мляко е позволено като питие.

22 март (322 г.) "дървото в" (арбър intrat). пайн дърво от дърво, свещено за Кибела, е повален след жертвоприношението на един овен в корените му. дървото се носеше в процесия през града, като на погребение в храма на Кибела на хълма фон.

Дейвид Рокфелер е бил в "хъдсън пайнс", в семейното имение в покентико хилс, Ню Йорк, където е умрял на 20 март 2017 г. през пролетно равноденствие.

23 март. ден на траур.

24 март. "денят на кръвта" (sanguis). и ритуали, включително бичуването и,. ритуално дървото е символично погребано.

25 март. денят на радостта, празнуващи възкресението на Атис. това беше hilaria правилно (който се противопоставя на тъжния тон от предишните дни).

26 март. един ден почивка.

27 март. "пране" (lavatio).

28 март. церемония в светилището на Ватикана.

------------------------------------------------------------------------

Дейвид Рокфелер използва енергията на майката природа, за да възкреси мъртвите, точно както исус и атис преди него.

-----------------------------------------------------------------------

март 22 г. = 322 = череп и кости

Денят на трансформацията, от мъртвите до живите.

             

                                    
Всичко се разпространява от висшия корен към нисшите клони, към неговото следствие.

Тъй като във висшия корен се намира само съответствието между силите, то в материала на нашия свят той дава отпечатък на тези сили и връзките между тях.

Всичко, което съществува в нашия свят, са отпечатъци на висшите духовни сили. Именно затова можем да описваме висшите духовни сили, изхождайки от обектите на нашия свят и тяхното взаимодействие.


                   


Какво представлява „духовният корен“ на обект от нашия свят? Например, ако океанът има духовен корен, къде се намира той и какво е океан?

Отговор: В духовния свят няма „къде“? Океан – това са определени свойства, множество сили, свързани помежду си.

Водата символизира свойството отдаване (Бина), в което се проявяват различни животни (Малхут). Тоест Малхут се издига в Бина и във взаимодействието с нея привнася живот там, заставяйки Бина да се обърне към Кетер и да получи светлина.


Тази светлина се разпространява в Бина, произвеждайки в нея определени действия и се заражда животът: морски, речен – воден. Затова всичко произлиза от Бина, а след това постепенно се спуска в Малхут, тоест от водата, на земната повърхност постепенно излизат всички твари, започват да се размножават, да се обосноват и да живеят на нея.

Взаимодействието на силите дава такава картина в нашия свят, до такава степен, че намирайки се в духовно постижение човек гледа света и вижда какви сили стоят зад тези обекти, как те го управляват и как неговите определени духовни действия влияят на висшите корени.

Въпрос: Защо в нашия свят има планини, равнини, падини? Какъв е техният духовен корен?

Отговор: Всичко произтича от свойствата на две сили на светлината: свойството получаване и свойството отдаване. Изхождайки от техните взаимни свойства, в нашия свят се проявяват такива проекции.

И не е нужно нищо повече. Свойството отдаване и получаване рисуват помежду си абсолютно цялото множество свойства, характери, обекти на всички нива: неживо, растително, животинско, човешко.

В природата няма нищо повече от тези две противоположни сили: електрон и позитрон, плюс и минус.


               


Методиката на обединението се основава на две линии: от една страна се развива егоизмът, а от друга страна свойството на отдаване.

И двете сили са сили на нашето развитие. Ние трябва постоянно да ги съединяваме една с друга, а след това те ще ни добавят още по-голям егоизъм, но заедно с него и още по-голяма сила за отдаване.

Колкото по-силно човек се свързва с групата, толкова ще бъде по-високо и така ще расте. Това са и 125 стъпала на развитие.

На първо място трябва да стигнем до осъзнаването на егоизма като зло, за да започнем да виждаме, че всичко, което се случва в нашия свят: разрушаването на семействата, проблемите с децата, между мъжете и жените, старите и младите, не е важно на какво ниво взаимодействат хората помежду си, всичко се свежда само до едно: в нас се развива огромно егоистично желание.

При това трябва да вземем под внимание останалите, но не можем, не се получава. Ние сме свързани с тях с хиляди невидими нишки, напълно зависим от околните, но не можем да мислим за това, да им бъде добре. Всеки от нас мисли само за себе си.

Когато стигнем до това състояние в нашия затворен и интегрален свят, влизаме в криза.

Методиката за обединението е много древна методика, която идва още от Древен Вавилон. Той е представлявал събрание на почти всички народи на света. Тогава това не са били тези народи, а техните наченки под формата на огромни кланове и големи семейства. Именно в тези времена хората, които са живели във Вавилон, за първи път са почувствали своето егоистично развитие, отдалечаването един от друг.

Тогава и се е появил древно-вавилонският жрец Авраам, който е разкрил методиката на единството, която казва, че трябва да намерим сближаване именно над нашия егоизъм. Нейния девиз „всички прегрешения ще се покрият с любов“ Авраам е обяснявал на хората.

Той говорил, че и тези, които искат да реализират тази методика, и тези, които не искат, все пак, в края на краищата ще осъзнаят, че природата ни тласка към пълно обединение, ако не днес, то след известно време.

И сега това време е настъпило. Днес цялото човечество се намира в такова състояние, че ако не започнем наистина правилно да се сближаваме, изхождайки от вътрешните поправени човешки свойства, то светът го заплашват най-тежките проблеми.

Затова в наши дни се разкрива науката кабала. И ако започнем да я реализираме, то правим най-голямата крачка наред за себе си, за Твореца и за целия свят.

И най-главното, ние се включваме в това ниво, което се нарича „Творец“. С други думи, започваме да разбираме всичко, да виждаме, да осъзнаваме, да усещаме на нивото на вечността, на съвършенството, на безкрайността, където възприемането на реалността не се случва вътре в нас, а извън нас, и става нашето нормално съществуване.

При това тялото не се променя, то остава на животинско ниво, защото най-важни са нашите мисли, разум и желания. Ако се устремяваме към ново ниво, към подобие с Твореца, то ставаме съществуващи във висшия свят. И животът на тялото, неговите страдания престават да се усещат от нас.

               
Извън нас, природата е съвършена

Картината на взаимната световна зависимост започва да се разкрива в нашия свят едва сега, но всъщност винаги сме се намирали в такова състояние. Надявам се, че това разкриване ще стане в близко бъдеще – ако не в нашето поколение, то в следващото или в по-следващото. Съдейки по скоростта на движение към изразяването на тази интеграция, можем да предположим, че ще се открие много скоро.
Целият свят трябва да достигне разбирането, че желателното състояние е правилното възприемане на реалността, а не изкривено както в този свят, където съществуваме в една малка част от цялата вселена. Всеки ще достигне до това разбиране, доброволно или не.
В този свят съществуваме в несигурно състояние, където нашето възприятие е непълно и много неясно. Имаме определени смътни вътрешни предчувствия: нещо съществува, съществувало е и ще съществува. Има загадки и отговори. Предсказанията на гадателите се сбъдват и всички казват, че има съдба и живот след смъртта.
Трябва да разберем, че истинското състояние ще се разкрие, когато станем подобни на интегралната природа, когато станем едно общо цяло като природата и свържем всички други нейни части чрез себе си.
Тогава ще разкрием, че всички нейни части винаги са били свързани. Само поради егоизма си човек е възприемал всичко разделено, разрушавайки по този начин всичко в себе си. Но извън нас, природата е идеална, цялостна и съвършена. Разкривайки това, ставаме същите като нея, издигайки се по този начин до нейното ниво на съвършенство и безкрайност.
Съществуват пет нива на нашите желания, разделени в три групи:

Животински желания (храна, размножаване и дом);
Човешки желания (пари, чест, знание);
Духовно желание („точката в сърцето”).
Докато само първите две групи бяха активни, беше достатъчно да „укротяваме” желанията си или чрез рутината, или потискайки ги.


Когато се появи „точката в сърцето”, първите два начина вече не работеха. Затова трябваше да търсим друг начин.

Тогава се появи отново мъдростта, скрита хиляди години, в очакване на времето, когато ще бъде нужна.

Мъдростта е средството за нашето поправяне. Използвайки я, можем да променим нашето намерение от желание за себенаслаждение – егоизъм, на желание да насладим природата, Твореца – алтруизъм.

Глобалната криза, която преживяваме днес, е всъщност криза на желанията.

Когато използваме мъдростта за да напълним последното, най-голямото от всички – желанието за духовност, всички проблеми ще се решат от самосебе си. Защото техният корен е в духовната неудовлетвореност, която се усеща от много хора.

             


Творецът работи с хората като с едно тяло.

1.Творецът (Природата) е 100% алтруист;

2.Той е написал програмата „Еволюция на душата”;

3.Той е създал душата като отделно създание (човек) като „потребител” – 100% егоист;

4.Единственото условие: „Потребителят” трябва да използва тази програма, за да развие своята душа до нивото на Твореца (от егоизъм до алтруизъм);

5.Според програмата всеки потребител има 2 варианта да достигне целта – да използва или да не използва протокола (това е единствената свобода на избор, която имаме). Ако не желаем да използваме протокола (това е „свобода на избор” за човек), ще страдаме от катаклизми (земетресения, цунами, болести, войни, кризи и т.н.) като негативен ответ от Природата.

И най-важното:

- Всеки във Вселената е създаден като клетка в един организъм (всички ние зависим един от друг);

- Всеки от нас трябва да достигне целта, посочена от Твореца;

- Бъдещето зависи от хората!


                  


Пушенето - една от входните врати на джиновете ! Те са направени от огън и дим съответно ....изборът е Ваш !

Menvra ZaynБрахман и Атман заедно изразяват една от основните идеи на Упанишадите. 


Атман - индивидуалната душа, субективния дух, "Аз съм." Брахман - универсалната, безлична световната душа, на базата на съществуване, обективен дух, от който възниква в целия свят с неговите елементи.

Универсалност на брамин се достига чрез самопознание. Атман - нещо лично; Брахман - нещо обективно. Под Брахман се отнася до най-високата обективната реалност, безлична, абсолютен дух, от който възниква в света с всичко, което е. Въпреки това, всичко, което е в света се разгражда и разтваря в Брахман. Той е извън пространството, извън времето, независимо от причинно-следствената връзка, без качества и действия vnepolozhen феноменален свят и изрази в положителна посока и в рамките на логиката. Следователно, повечето от Брахман се определя отрицателно. Концепцията на Брахман обикновено се изразява Кастрирате съществителни, но то също може да бъде намерен в мъжки род, обозначаващ идеята за създател Бог, проява на най-високата началото служител на абсолюта. Отвъд Брахман е нищо друго освен това, което в битието, се съдържа в Брахман в зародиш. Брахман - е зародишът на всички неща. Повечето Брахман текстове - това е абсолютно фундаментален принцип, веществото, основната причина за всичко, което съществува, в началото и края на всички неща, на всички същества, това е това, което тези същества се раждат, това, което те живеят след раждането, и това, където те отиват след смъртта. В Брахман няма промяна, но всяка промяна се основава на него. Няма нищо извън него, няма нищо различно от него. Брахман поставя цялото многообразие на света.
                                   
                               Атман - "душа" идва от корена "като с" - дишане, което на санскрит дадава форма на глагола "да бъде". Дишането - това е една тънка нишка, която не позволява напълно да се откажете от материалните условия на съществуване. Дишането - това е, което не се вижда, но това е нашето съществуване и да се спре това, спрете и живота. 

Доктрината на Аза се връща в Риг Веда, където Азът е не само да диша като такъв, но и духа на живота, принципа на живота като метафизична същност на дишането. 

Атман в Упанишадите е наименование на субективното психично началото - душата. Тя може да се разбира като личен план, и в универсалното. В този ред на мисли Аза - на базата на всичко, прониква всички неща, той е и по-малко от едно зрънце просо ядрото и повечето от всички светове. Атман - е вечен и непроменим, активната същност на света; в съответствие с истинските си желания и намерения, той е винаги активен в света, особено в човешкото тяло.

По този начин, концепцията на Аза, световната душа, която се развива от концепцията на света - Пуруша, расте в Упанишадите в безлична причина за всичко,  във Брахман и Брахман, от своя страна, е материализиран във всички съществуващи силови неща, които създава, поддържа, консервира и връща обратно към него "всички светове", цялата природа. "Всичко е Брахман и Брахман е Аза." Те се противопоставят един на друг но и двете са идентични. 

На най-високо ниво на субективния "аз" съзнанието на света и индивидуалното им сливане.

        


Всичкото щастие в света
идва от желанието за щастието на другите.

Всички страдания в света
идват от желанието за щастие за себе си.
Шантидева - Атман БрахманСвами Вивекананда

Учения. Свободата

199. Веданта учи, че нирвана може да бъде постигната тук и сега, че няма нужда да чакаме смъртта, за да я постигнем. Нирвана е реализацията на Аза, Атман; и веднъж достигнал до това познание, човек никога повече, дори и само за миг, не може да бъде заблуден от миража на своята привидна личност. Тъй като имаме очи, ние ще продължаваме да виждаме привидното, но винаги ще знаем какво е то в действителност, защото сме открили неговата истинска природа. Параванът на привидната личност е това, което скрива неизменния Аза, Душата. Параванът се отдръпва и ние откриваме Атман зад него. Всяка промяна е в паравана. При светеца този параван е тънък и през него може да се види да сияе Реалността. В грешника той е плътен и ние лесно можем да изгубим от поглед истината, че Атман е там, по същия начин, както зад паравана на светеца. Когато този параван бъде премахнат напълно, откриваме, че той никога не е съществувал в действителност - че ние винаги сме били Атман и нищо друго; тогава параванът бива забравен.


200. Не е вярно, че когато човек постигне свобода, той ще спре да съществува и ще се превърне в мъртва буца; напротив, той ще бъде по-активен от всяко друго същество, защото всяко друго същество действа по принуда, а единствено той - понеже е свободен.


Атман - "душа" идва от корен като - дишане, което на санскрит дадава форма на глагола "да бъде".

Дишането - това е една тънка нишка, която не позволява напълно да се откажете от материалните условия на съществуване. Дишането - това е, което не се вижда, но това е нашето съществуване и да се спре това, спрете и живота.

Доктрината на Аза се връща в Риг Веда, където Азът е не само да диша като такъв, но е духа на живота, принципа на живота като метафизична същност на дишането.


Атман в Упанишадите е наименование на субективното психично началото - душата. Тя може да се разбира като личен план, и в универсалното. В този ред на мисли Аза - на базата на всичко, прониква всички неща, той е и по-малко от едно зрънце просо ядрото и повечето от всички светове. Атман - е вечен и непроменим, активната същност на света; в съответствие с истинските си желания и намерения, той е винаги активен в света, особено в човешкото тяло.

По този начин, концепцията на Аза, световната душа, която се развива от концепцията на света - Пуруша, расте в Упанишадите в безлична причина за всичко, във Брахман и Брахман, от своя страна, е материализиран във всички съществуващи силови неща, които създава, поддържа, консервира и връща обратно към него "всички светове", цялата природа. "Всичко е Брахман и Брахман е Аза." Те се противопоставят един на друг но и двете са идентични.Ка проникна в малкото. Там я посрещна РА и двамата образуваха КаРа - творящото начало. Започна сътворението, а с него и Кал кръговрата на Ка. Излизането и отиването е Кала, а връщането и влизането е Кали.

След изгрева могъщият Хиндра настрои Небесната арфа.Единствен той може да опъне безбройните и струни, стигащи от Ур до Уран. С тази арфа КаРа ще сътвори Всичкото.

Започна Гандхарва - претворяване на Ган по волята на Закона с помоща на Ра и промяна на Волността. Започна небесната Музика.

За всяко нещо от Всичкото има химн. Ка знае а Ра може и когато му дойде времето те изсвирват химна на нещото и то се появява в Омая.

Първа е светлината тя е Едно, но това едно е две, защото вътре е Малкото, а вън Голямото

От светлината КаРа ще сътвори Всичкото и затова всяко нещо си има свое пространство - свой път и свое време - свое пътуване. Защото освен пътя и пътуването няма нищо друго. Така се редуват Калпа след Калпа докато Ка не влезе отново в малкото.

ЗАКОНЪТ

           

Всеки има право на желания. В този момент, когато даден човек започне да се бърка в желанията на друг човек, това носи незабавни последствия от въпросния избор: “да се бърка в чуждите желания”. Така на човека му става безинтересно да се занимава със собствените си желания и иска още повече да се бърка в чужди желания, да се намесва в чуждия избор… и много скоро ще му остане само това, понеже нивото на личните желания се свежда до едно-единствено желание: да се намесва в чуждите желания!

                  


Матричката счита своите системи за идеални, които са длъжни да работят на 100 процента, а ако не работят – вината е у отделния индивид. Ако успявате – браво на матричката ! А ако не успявате, то все пак – браво на матричката ! Това е само още едно “доказателство”, че тя е ефективна : проблемът в това, че тя не работи е в индивида. Вие сте виновен – търсете причината, поради която тази абсолютно 100 процентова “ефективна система” не работи за Вас. Изпълнявайте възложените задачи и живейте според предписания режим, докато системата заработи за Вас. Важно е да се отбележи, че комплексът за вина е един от най-ефективните лостове за манипулирането на човека .

          

Разумът на мнозинството хора е дресиран с командата за отказ да проумее т. нар. “паранормални явления” . И това не е само защото не го възприема, но и по друга причина. Ако се разбере, че същества от ефирния свят ( демони , привидения и др. ) са способни да проникват в този свят и активно да действат в него, се разрушава цялата система от представи, изградени от матричните постулати. Всички обичайни методи за борба с престъпниците стават непригодни. Оттам и целият опит , натрупан в правоохраняването за векове може да се счита за нищожен…

               

Създателите и ръководещите системата спазват каноните на нейното ноу-хау. И всичко си остава същото до самия край . Когато се променят основни елементи на системата, значи се е появила новата “премяна” илюминираща с целия си блясък и величие . И по-усъвършенствана и неразгадаема. Ще има нови и нови , въпросът е как да се разпознават и да не се участва в тях.

             

Eдин от основните стълбове на контрола и манипулацията на човечеството е видиотяването им с пари (работа за смешни пари). На хората все още им се раздават така наречените „пари“ за страданията им по време на работа, така че те веднага да могат да си купуват удоволствия – и този цикъл изглежда е завинаги …

             


Всевишният Бог или дух – това не е нито старозаветния Яхве, нито Иисус Христос, нито Аллах. Въпросните същности са “малки юзърчета” от разни степени на локалността, които обитават определени светове в холограмата.

Духът си е безлична, но разумна, играеща с потенциала си енергия, която присъства във всичко. А да се дават имена на безличната сила, както го правят отделни системи е напълно безсмислено.

                    


Всеобщото проследяване и подслушване, извършвано от ЦРУ.

Това е така от много години. Със същото са заети останалите тайни служби, които винаги са си взаимодействали.

Даже в годините, които смятахме за най-ледените през Студената война. У нас ЦРУ е действало като филиал на КГБ.                        

„Важно следствие от всички тези [юдейски] закони, съвсем далеч от тяхното приложение в практиката, е отношението, което те насаждат чрез тяхното постоянно изучаване. Което, като част от обучението по Халака, класическият юдаизъм[1] смята за върховен религиозен дълг. Така, като елемент от неговото религиозно образование, един ортодоксален евреин научава от най-ранна младост, че неевреите са сравнявани с кучета, и е прегрешение да ги хвалят и т.н.“[2]

[1] Времето след ІV век до ден днешен, когато Талмудът вече е факт. Неговото съставяне никога не спира. Продължават да го допълват и в наши дни. Клесическият юдаизъм е талмудизмът – юдейството под властта на религиозните учители – „равините.

[2] Израел Шахак – „Еврейска история, юдейска религия: Бремето на 3000 години“, второ издание, ИК „Огледало“, София, 2008 г., стр. 158-159.

Не сте го чули по телевизията, значи не е станало?                   


„За търговците телевизионните приемници са безценен чифт очи“.-https://www.nytimes.com/…/m…/tv-viewers-tracking-tools.html…

А за шпионите? Или след невидимото, но осезателно с действията си Министерство на истината, трябва да очакваме приемането и въвеждането на Закон за свобода на дезинформацията?…

Сега изведнъж изникнаха стотици хиляди публикации по темата. От години съпругата ми нарича тези уреди „Бриго“. Какво духовно, морално намирате в непрекъснатото и всеобхватно проследяване и подслушване? Даже на най-интимните моменти в живота ви?


Преди време неколцина оспорваха прилагането на тази практика с аргумента, че няма как да съществуват толкова ченгета, които да вършат работата. А тя, тяхната дейност, е елементарна. Записват всичко. (Шпионските централи разполагат с могъща електронно-компютърна техника, от чийто капацитет и потенциал нямаме ни най-малка представа.) То се архивира. Щом потрябва, на бърза ръка се явява на разположение.

От доста време – от десетилетия, ЦРУ на САЩ е филиал на КГБ на СССР. А в интернационалната скала на властта Кремъл стои по-високо от Белия дом. Респективно, по-рано Съветският съюз, а понастоящем Русия ръководят Съветските американски щати. Все пак първата държава е родината на световното еврейство. Не друг, а то е изградило Съединените щати такива, каквито са днес. Да не го разбирате и осмисляте, не означава, че не е вярно. Говори зле за самите вас.


                 


Даже одиозната фабрика за фалшиви новини и пропаганда CNN не го крие. „Може би вашият телевизор ви наблюдава“, обяви преди малко повече от две години тя, една от основните медии на синедриона.

                        

                

Няма коментари:

Публикуване на коментар