сряда, 22 март 2017 г.

КИБЕЛА ПО ВРЕМЕТО НА НЕОЛИТААз не мога да се съглася с археолога Тодор Димов, че храма на Кибела и гробовете са използвани от хората в периода 5400 до 4100 г.пр.н.е., защото само на някакви си 30-40 километра от там се намира Варненския некропол, където в гробовете е открито най-старото обработено злато в света. Датировката на най-старата златна гривна в света е на 6000-5500 г.пр.н.е.! Факт!
Абсурдно е според мен в един и същи район едните хора да са обработвали злато, а другите да са пекли глинени фигурки и да са се хранели със степни магарета, без да приемат поне малка част от знанията и културата на своите съседи.

Четирите керамични идола на Великата Богиня Майка, които са намерени в гроба на жената /снимката, представена от ntsk в горния пост/ всъщност ни казват друго, и то е, че този начин на изобразяване на Силата ни връща назад във времето през неолитната епоха. Според учените това е от 7000 до 6000 г.пр.н.е., а според мен неолита трябва да обхваща времето от 8000 до 6000 г.пр.н.е.. /Ама много важно… /

Ще ви представя факти, чрез които ще се убедите, че Великата Богиня Майка всъщност е Кибела…


Великата богиня, позната в древността под името Танит /някъде я пишат Танис/. Тя е съпруга на Баал и картагенците са й направим множество скулптури.
Танит е позната под имената Астарта /Ашера, Афродита, Артемида, Ищар и т.н.. Всъщност, Танит е Кибела! Какво държи Танит /Кибела/ отпред на гърдите си.
Двете скулптури са намерени на о.Ибиса: Изумителна е приликата с жезъла на Хермес?
Все пак, за да няма съмнение относно отговора на въпроса „какъв е бил жезълът на Великата богиня?” 

                


https://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=3&t=64&start=120

Хората през неолитния период са представяли Силата, която сътворява всичко духовно и материално чрез образа на Великата Богиня Майка. Благодарение на Веста, стана ясно, че духовният и материалният свят са всъщност тялото на Майката, и още допълни, че древните са изобразявали тези светове с бял и червен цвят. Тя ни сподели и друго важно, че през неолита е имало традиция да се изобразява понякога Майката с нещо като фалос вместо врат и глава.
Вижте изображенията на Майката, създадени през периода 7000-6000 г.пр.н.е..

Според мен във фигурките на горната снимка е заложеното следното знание:
Мъжката глава е символ за Господ, а вратът се явява тунел, през който минава неговата Сила. След като Силата премине тя се трансформира във форма – в случая формата е женско тяло.
Така че, в изображението на Великата Богиня Майка се крие този смисъл – Аз съм Силата на Господ, която е сътворила и сътворява всичко! /КиБаал, КиБЛаал или Кибела!/

Как можем да открием доказателство за тази хипотеза?
Доказателството можем да намерим, като проследим през различните епохи как се е трансформирал изначалния образ на Великата Богиня Майка.

След неолита /7000-6000 г.пр.н.е./, по времето на халколита /5000-4000 г.пр.н.е./, образът на Майката започва да се променя. Мъжката глава и дългият врат изчезват, за да се появи статуетката със завършен вид на жена. Но разликата е, че при нея вече присъства животното ЛЪВ, което играе роля на символ за СИЛА.
Образът на Майката с лъва подсказва, че древните от неолита са изгубили първоначалното знание за Господ и неговата Сила, и са създали един образ, в който приоритет е бил смисълът, че Тя, Силата, сътворява всичко, което присъства в духовния и материалния свят. Така с течение на времето знанието за Силата на Господ се изгубва…

      правоъгълен олтар, дърво с конуси, преплетени с змия заседание богиня Кибела с два лъва с тимпан в ръката. В друга страна Кибела държи ритуал купа Флакон (фиала) с вдлъбнатата част в центъра. В главата на Кибела традиционния венец от кули на града. Атис ляво на изображението на кон, куче и глиган. Според една от легендите, Атис бе разкъсан на парчета от дива свиня, като Адонис, така че привържениците на култа към Кибела-Атис не ядат свинско.


Учените твърдят, че на първата снимка Майката е от късния неолит /6000 г.пр.н.е./, а на втората Богинята е от ранния халколит 4000 г.пр.н.е.. Обърнете внимание, че това е една и съща скулптура – Кибела с два лъва /Анатолия/, но странно защо едни учени датират, че Майката е от късния неолит, а други, че тя е от ранния халколит?..

В случая разминаването в епохите не е важно, защото по-важно е да видим как нагледно се променя образът на Великата Богиня Майка. При Анатолската култура вече главата и дългият врат се заменят със символа ЛЪВ!

В малко по-късни времена в древна Месопотамия и по-точно в Шумер, Майката също е позната, и тачена, само че вече под името Инана.

                   


http://c8.alamy.com/comp/BP5KGA/5223-goddess-kubaba-standing-under-a-winged-sun-disk-holding-a-mirror-BP5KGA.jpg
След това в град Киш около 2400 г.пр.н.е. /отново в Месопотамия/ се появява Ку-Баба /Кубаба/. Обърнете внимание на двете крила над глава на богинята… Как мислите – този символ можем ли да го търсим във връзка с жриците от Тракия, които също били изобразявани с криле, държащи ЛЪВ в ръцете си?..

       

Песинунт: Коренът на отвличането на Кибела митът за ATTIS


А сега вижте друго изображение на Кубаба и се загледайте какво има изобразено на снимките, които съм заградил в кръг.

Ясно се вижда, че стрелката 1 /на последната снимка/ сочи към Великата Богиня Майка, но забележете, че това е нейното НЕОЛИТНО ИЗОБРАЖЕНИЕ!!! Вдясно стрелката 2 показва, че това е същата Майка, но вече позната през по-късните епохи от 5000 до 3000 г.пр.н.е.!
Това е най-големият показател, който доказва, че Силата или още наричана Великата Богиня Майка през хилядолетията е претърпяла не една трансформация.
Все пак нека видим изображение на Кубаба с лъва, който е под крака й /Анатолска култура/.

             Учените твърдят, че Кубаба е приета от хетейците и по-късно от траките-фриги. /не се наемам да коментирам техните твърдения/. При тях вече Кубаба става Кибела. А според същите учени Кибела от Фригия отива в Гърция, Рим и други съседни култури.

               


Най-изненадващите места, които са свързани с Кибела, са Индия и… Бактрия.

http://www.flyermama.de/flyermama_files/Durga_Mahisasuramardini.jpg

  В митологията Дурга се представя като богиня-воин, която се сражава с демоните; защитница на боговете и на световния ред. Един от най-известните й подвизи, в състояние на гняв (почита се като отделен образ на Дурга – богиня Чанди), е унищожаването в двубой на демона Махиши – изгонен от небесата на земята; било е невъзможно той да бъде победен нито от мъж, нито от животно [Дурга:].

Богинята Дурга държи тришула в една от своите ръце. В шактизма се счита, че тя е получила тришулата от Шива [Тришула:].

Известни са и други описания за Дурга като съпруга на Шива или като превъплъщение на Парвати. Ето един цитат: Дурга(Кали) - войнствената съпруга на Шива. Тя охранява божествения порядък и самите богове, ако са заплашени от злите демони. Победила демона-бивол Махиш, който изгонил боговете от небето и когото не могли да победят нито Шива, нито другите богове. Дурга убила още много зли демони-асури, а телата им изяждали девиците-войни от свитата й. Изобразявна е с десет ръце, възседнала тигър, с оръжие в ръка и с огърлица от черепите на убитите [Дурга (Кали):].

Рогозен - ДургаПаралел с изображение от рогозенското съкровище:

Богинята Дурга (недостъпната). Счита се, че е с неведически произход, но по-късно приобщена към индуския пантеон като Парвати (жена на Шива). Дурга е благата й форма. В неблагата й форма тя се представя като Кали маата.
Традиционната индуска иконография я представя като яхнала лъв, с лъкът на Ваю в ръка [Рогозен-Дурга:]. (Косите на жената са изобразени чрез знак Т.7, което символизира преминаване през много етапи в процеса на еволюцията – ниво, присъщо само за много високо еволюирало същество – „бог”.)

http://www.za-balgarite.com/3.5.32%20India-1.html
              

https://zarzala.files.wordpress.com/2016/11/kali-1.jpg?w=640

Ето  богинята Кали /Дурга/, която е яхнала лъв.

              А ето и Кибела в древната Бактрия /дн. Афганистан/ – това е един сребърен медальон, на който е изобразено Кибела в колесница с лъвове:

От снимките ясно се вижда, че първоначалното знание за Господ и неговата Сила, изразено чрез фигурките на Майката през неолитнита, е било видоизменено в по-късните епохи.

                
http://www.evpatori.ru/wp-content/uploads/2013/11/%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0.jpg

На Балканите археолозите са открили не малко керамични фигурки на Великата Богиня Майка, която е изобразена с дълъг врат и мъжка глава. Този факт ме навежда на мисълта, че родното място на първоначалното знание за Господ и неговата Сила се е зародило на Балканите, и от нашите земи се е разпространило по другите континенти.
…Но изненадите не спират до тук…

              


                  Кибела, статуeтка oт халцедон. Рим,1 век

              


                                      Кибела с тимпан - Лувър.


              
http://img-fotki.yandex.ru/get/6602/11155591.8/0_603f2_2e5769b9_XL.jpg

Богинята на пчелите, наречена Кибела.

                           

Бела /красива на латински/ на български иде от името на Бал и КиБела. Двете имена са свързани именно посредством думата БАЛ - Означава Светли, Божествени, Високи /в смисъл на дух/. Двамата са Бог-Отец и Богиня-Майка от древния български пантеон. Олицетворение на Юпитер и Венера, наричани още Либер и Либера на Запад, а тук Бел и СиБела. Янко и Яна са други техни имена, свързани със Светлината. Ритуалите на обричане на Кибела са по-късно тясно обвързани с дионисиевите и орфическите мистерии на посвещение - по тези земи, а не другаде.

Ето ти ги двамата на божествени тронове със съответните им свещени животни - бика и лъва.

              


Факлите при Кибела означават светлина, която е свързана с духовния път? Жрицата с факлите е символ за светлината, която води душата /Съзнанието, Атман/ по пътя към световете на Кибела. Тоест жрицата се явява връзката между починалия и Великата Майка.
Защо обаче Сибела е в двуколка с коне?
Защото конете са символ за времето! "Атхарваведа" XIX.53. един химн за Кала /”кала” означава време на санскрит/:
„1.Във времето е впрегнат коня.
Седем лъча,хилядооки,нестареещи, многобройни.
Заблуди се издигат,но мъдрите виждат през тях,
кръга на всичките светове.”
Впрегнатият кон е символ за ВРЕМЕТО!
Затова Кибела, когато посреща човека в отвъдното същият често е изобразява да язди кон. Тоест Времето пренася душата на мъртвия до Кибела."

              


Черната Мадона е в катедралата Шартр във Франция. Корабът в ръцете и мнозина смятат Светия Граал. В същото време, това е напълно възможно да се третира като кораб на Кибела. Нека ви напомня, че името на Кибела, свързана с думата "Kumbaba" и Kumbha на санскрит означава друго име Кундалини. Това означава "свещен съд, съдържащ основната водата". Между другото - първите две асоциации, че са възникнали във връзка с това - това е една стомна на богинята Лакшми и корабът е бил в ръцете на Polovtsian жените или на идолите, един от тях се намира в Историческия музей в Москва.

Няма коментари:

Публикуване на коментар