петък, 18 август 2017 г.

ВОРТЕКСНО-ОСНОВАНАТА МАТЕМАТИКА НА МАРКО РОДИН
Истинският строеж на вакуума, на Пространството, номерологическата йерархия на всяко едно нещо. Това е вектро-метричният полеви потенциал - геометричната и алгебричната стойност на системата от канали, по която етерът тече... създавайки магнетизма и неговата вълнова природа.ВОРТЕКСНО-ОСНОВАНАТА МАТЕМАТИКА
НА
МАРКО РОДИН
Вортексната Математика се оказа чисто нов математически модел, изнамерен от Марко Родин горе-долу към 60те (диапазона 1940-1960+). Този вид математика ползва изцяло нова числова основа, и чрез тази радикална реформа разрешава абсолютно всички проблеми, които стандартната математика има на ден днешен. В следствие на това, действително отваря хоризонтите, които би трябвало да са отворени пред сегашната всеобща математика (но не са).

В обобщение, Вортексната Математика:
- премахва разделението между цифра и число, като по този начин е родственик на номерологията
- ползва множество числови редици едновременно, вместо една единствена
- подрежда числата/цифрите според качествена градация, а не единствено количествена (като ползва и количествената градация, тя не е заличена, а е интегрирана в тази нова система)
- премахва математическите действия събиране, изваждане, умножение и деление - вместо това те са свършен факт (мигновено самоизвършващи се, и интегрирани в самостоятелни числови редици)
- премахва неизвестното, като по този начин в този вид математика не могат да съществуват задачи за решаване или неизвестни за намиране
- премахва дробите - във вортексната математика съществуват само цели числа
- реформира нулата - тъй като отсъствието не може да бъде изразено, тази система го интегрира по друг начин, който ще опиша по-долу
- премахва безкрайностите, безкрайностите са заменени от крайни цикличности

Ако и вашите шапки падат така, както моята падна при запознаването ми с темата... сигурно въпросът, който се питате, е кой по дяволите е Марко Родин?

Абсолютно никой. Просто някакъв си човек, живеещ на Хаваи, който имал окултно прозрение. Получил това прозрение, когато по случайност се запознал с някаква местна Хаваиска религия, попаднала му свещената й книга. Тя много му напомнила на Библията, и на него му хрумнало да започне да прави паралели между нея и Библията, като по-късно се отклонил с паралели към Кабала и всякаква окултна символика.
Имал е стимулиращи сънища и странни преживявания, като например да чува гласове да произнасят определени думи, когато заспива или се събужда. С времето започва да намесва номерология в графичните изображения (защото е неизбежно и рано или късно човек ще направи това, когато изследва Кабала) и така започнал да създава матрица от числа. Таблица.
Марко Родин се оказа с приятелски връзки с Нассим Харамейн, който също се е пренесъл да живее на Хаваи. Двамата са приятели също и с Дейвид Улф, също живеещ на Хаваи. И така разбрах за цял един приятелски кръг от личности - всички живи в момента, ситуирани в Хаваи, и занимаващи се с тези въпроси... но за това ще говорим после.


http://www.youtube.com/watch?v=K93dL65Q724 - част 1 от 44 (цялото от пайрът бей)
- това е първата сериозна презентация на Родин, станало е отдавна, оригиналът е на VHS
- идеята му тогава е била да образова учители, които се занимават с деца, и така направо да адресира най-малките, преди да са ги объркали с глупости
ЗАБЕЛЕЖКА: зрителите му не стават за чеп - игнорирайте ги. Родин започва доста хаотично и объркано, но после нещата влизат в релси. Използвайте тази негова презентация само за запознаване с темата, днес има по-добри материали.
ВОРТЕКСНАТА МАТЕМАТИКА
основиКартинката горе представлява "ключът", както Родин го нарича - цифрова схема, от която може да се извлече и разгърне всичко, касаещо Вортексната Математика. Символ-синтез на концепцията. Никъде в неговите думи и интервюта не става въобще дума за масонския символ... най-интересното е, че никой не говори за това - от цялата многохилядна публика, на която темата се радва, никой не си дава зора да адресира този факт: че ключът на ВМ е съвсем същия символ като този масоните.


Значи ли това, че масоните са намесени отново?

И че Родин има общо с тях, или е целенасочено повлиян от тях и тяхна публична пионка?
Доколкото познавам масоните, бих казал, че не - според мен Родин не е масон. Доколкото познавам хората, повлияни от тях, бих казал отново не - не мисля, че Родин е повлиян/направляван от тях. Дали са се свързали с него в някой момент? Да - доколкото разчитам на собствената си преценка, мисля че са се свързали с него от един момент нататък... някакси го виждам в очите му. Но това е било след лекцията, която дава на горния линк.
Разбира се тези мои усещания подлежат на сериозна критика.

Моето мнение е, че ситуацията е следната:
Масонството не е нещо нарочно, в пълния смисъл на думата. Да - масоните, както и илюминати - са нарочни, целенасочени организации... само че те също така са естествен продукт на еволюцията на всяка цивилизация. Масонщината се случва на всяка една планета и във всяка една цивилизация по един или друг начин. Тук, в нашия случай, тези неща са били култивирани целенасочено от извънземни сили. Това не означава обаче, че са неестествени - означава само, че възникването им е било подпомогнато (въпреки че е било неизбежно така или иначе).
Представете си го като виното - ако събереш гроздето на едно място, и го поставиш в правилната среда, то ще стане на вино. Това обаче не означава, че виното е неестествено - то ще стане така или иначе, рано или късно, някъде по света, отсамосебе си, независимо дали човек иска това да се случи или не. Чепка ще падне на земята, условията ще са правилни, ще вкисне и ще стане на вино по един или друг начин.
По същия начин масонщината е неизбежна, и е нормален момент от съзравянето на всяко общество. Например това, което се твърди, че имало вражда между някои масонски ложи, не е съвсем вярно. Желязната завеса и хладните отношения между китайските ложи и западните ложи например идва от това, че масонщината се е зародила на много места по света - тя не идва от един единствен развъдник за цялата планета. Западния масонски свят се е зародил в Египет, но на Изток също така се е зародил самостоятелен масонски живот. След време, с набирането на все повече власт, тези два масонски свята разбират за същестувването един на друг. Разбират, че са почти идентични и огледални един на друг, с минимални разлики. Затова те се възприемат като рода и семейство, но запазват и хладината помежду си, като братя от различни майки.

Мисля, че Марко Родин преоткрива масонщината, вдъхновен от окултни писания, и на база собствената си интелигентност преоткрива и развива свой личен вариант на масонщина. Поради това много от нещата съвпадат с масонщината, която познаваме добре... но това не означава, че е под крилото на който и да е. Мисля, че просто му се позволява да говори това, което говори, защото масоните, които познаваме, и без това навсякъде си пропагандират баналните закодирани послания в банално закодираните произведения (паметници, архитектура, изобразително изкуство и прочие и прочие). Така че Родин не им пречи с нищо специално в това отношение.

Ползата обаче от това разнообразие в масонщината е, че можем да извлечем повече знание и идеи, отколкото закостенялото традиционно масонство някога ще направи очевидни. Вортексната Математика на Родин е много по-словоохотлива, открита и достъпна.

По същество

Каква е причината за следните неща, е трудно да се обясни. Както казах - всичко това е следствие от дългогодишния окултен интерес на Родин, простиращ се из различни класически мистични турдове... и не съм намерил подробно обяснение и обосновка на конкретния въпрос "защо". Затова мисля, просто да започна с констатациите, една по една.

Така наречената "материална редица" описва кривата на безкрайността, ако проследим символа, и тя представлява умножение по две (защото материалния свят се размножава с този маниер).

1, едно по две прави 2, две по две прави 4, четири по две прави 8, осем по две прави 16... но тъй като Вортексната Математика премахва границата между цифра и число, 16 се преобразува в 7 (1+6) - точно както е в номерологията... седем по две прави четиринадесет, или 5, пет по две прави десет, или 1.

Така тази редица е: 1-2-4-8-7-5-и отново 1
- забележете, че умножението по 2 е интегрирано - тоест, то не се извършва, а за да умножиш по две, просто правиш една стъпка по-нататък по редицата
- за да умножаваш по 4, просто взимаш по две стъпки едновременно, или с други думи извършването на действия е заменено от броене по специализирана числова редица
- забележете, че числата 3, 6 и 9 не се броят в тази редица
- забележете, че редицата е безкрайна в своята цикличност, а не в своето съдържание

Така наречената "духовна редица" описва червения триъгълник от символа. Идеята е, че тази редица сама по себе си представлява вектор, насочен нагоре, тя е мотивът, който прави от безкрайната цикличност на "материалната редица" спирала с насоченост нагоре.

Редицата е: 3-9-6 в едната си фаза, и 6-9-3 в другата си фаза. Така цикъл и половина от нея изглежда като 3-9-6-6-9-3-3-9-6
- забележете, че тази редица не е циклична, а е организирана на фази (за разлика от материалната редица, която е кръговрат без фази)

На базата на тези две основни редици, се оформят още много (повече за това се обяснява във видеото на Ранди Пауел). Искам само да обърна внимание на някои интересни моменти.

- събрани две по две, всяка двойка числа прави 9: 1+8, 2+7, 3+6, 4+5
- всяко число, събрано с 9, дава същото число: 1+9, 2+9, 3+9, 4+9, 5+9, 6+9, 7+9, 8+9
- 9 е единственото число, което събрано със себе си, дава себе си
- събирайки 3 или 6 със самите тях продължително, описва духовната редица: 3, 3+3, 3+3+3... или 6, 6+6, 6+6+6

Родин нанася всички числови редици в таблица от квадратчета. Всички числови редици са разгледани от Ранди Пауел във видеото по-долу. Единственото, което трябва да се съблюдава, е да бъдат кохенертно подредени една спрямо друга. Получава се това:
Родин забелязва, че всичко е правилно - всички числови редици са така подредени, че независимо накъде четеш - наляво, надясно, нагоре или надолу, по диагонал или дори в кръг около определени централни числа - винаги да четеш някоя от числовите редици... като по този начин извършваш някое от математическите действия, интегрирани в таблицата и редиците.
Само едно нещо обаче не изглеждало правилно - редиците са циклични... а таблицата не е циклична, тя има рамка. Как да се махне рамката? За хоризонталните редици - може да се завие на висок цилиндър. За вертикалните редици - може да се завие на широк цилиндър. За диагоналните редици - може да се завие на конус.

Но как може всичко да е удовлетворено едновременно? Има един единствен начин всички тези завивания да са изпълнени:

Тук е моментът за "Охо! Изненада..." Оказва се, че ако числата се организират в една кохерентна, самодостатъчна и симетрична система... то координатната ос трябва да захвърли двуизмерния си модел, и да усвои модела на единствената кохерентна, самодостатъчна и симетрична динамична фигура (фигурата на вектро-метричното равновесие) - тороид.

С други думи, Родин изнамира вариант на математиката, който може алгебрически да изчислява сложни вихрови фигури, без употрeбата на математически действия или уравнения!

Всяко едно число съответства на определена област от структурата на вакума.
Всяко едно число съответства на един стадий на развитие.
Всяко едно число съответства на един екологичен/астрологичен/енергиен цикъл.
Всяко едно число съответства на един химичен елемент/ на едно атомно ниво/ на една химична връзка.
Всяко едно число съответства на един галактически сектор.
Всяка обособена група числа съответства на един звезден куп.
Всяко едно число съответства на една зона от подсъзнанието.
Всяко едно число съответства на един вид клетки в биологичните организми.
Всяко едно число съответства на една крива в равнината на Времето.
Таблицата изобразява всички зони на Пространството.


            


Mатематиката, която познаваме, е само инструмент за символизиране на количества.

Накратко тя просто помага на лакомия крал да брои монетите си. Математиката, базирана на вихри (Vortex-Based Mathematics (VBM)), е напълно различна, защото е динамична математика, която показва връзките, а оттам – и качествата на числата, а не количествата им.


Във вихровата математика числата не са символи, които означават нещо друго, числата са истински и живи. Но какво точно означава това?

На петнадесетгодишна възраст Марко Родин се опитал да си отговори на въпроса: „Каква е тайната на интелекта?“ Отговорът, който открил, бил много интересен. Интелектът на човек идвал от името му. Това му помогнало да разбере, че не само личните ни имена и езикът, на който се изговарят, влияят върху личността ни, но че и най-важните имена са имената на Бог.

Затова Родин поел на пътешествие с цел изучаване на най-великите религии в света. Когато се запознал с бахайската вяра, веднага ѝ станал последовател. Дни по-късно решил да вземе Най-великото име на Бахаула (пророк на бахайската вяра), което е Абха, и го превърнал в числа.

Светите писания на бахаите са написани на персийски и арабски и затова Марко Родин използва Абджадската числова означителна система, за да превърне буквите в цифри. Това, което открил Родин, е, че името Абха е равно на 9. А в бахайските писания и в други религиозни текстове числото 9 е всемогъщо.

След това нарисувал кръг и поставил числата от 1 до 9 по него, като 9 е отгоре и числата се редят по часовниковата стрелка. Тогава открил интересна числова система в кръга. Според него кръгът и скритата числова последователност са Математическият отпечатък на Бог.
Родин поставил химикала си на номер 1 и начертал линия до 2, след това до 4, след това през центъра до 8. Забележете, че удвояваме. Следва 16, но 1+6=7. Затова от 8 отишъл към 7. 16х2=32 , а 3+2=5. Затова отишъл към 5. 32 удвоено е 64 и 6+4=10, а 1+0=1. И от 5 се върнал обратно към 1. Този цикъл продължава до безкрайност, а при календара на маите 64 означава един пълен цикъл на безкрайността.

Забележете, че дори символът на безкрайността (обърната осмица) се е формирал след 1 цикъл от пресмятане. Невероятно, но поредицата 1, 2, 4, 8, 7, 5 е същата и при разделяне на 2.

Да започнем отново от 1, но този път обратно. Половината на 1 е 0.5, затова линията отива към 5. Половината на 0.5 е 0.25 и 2+5=7, затова към 7. Половината на 0.25 е 0.125 и 1+2+5=8, затова към 8. Половината на 0.125 е 0.0625 и 0+6+2+5=13, а 1+3=4, затова отиваме към 4. И половината на 0.0625 е 0.03125 и 0+3+1+2+5=11, а 1+1=2, затова към 2. Поредицата винаги остава същата.

Числата са отляво, а резултатът от хоризонталното събиране е отдясно. Забележете как поредицата 1 ,2, 4, 8, 7, 5 се повтаря до безкрайност:


1 = 1
2 = 2
4 = 4
8 = 8
16 = 7
32 = 5
64 = 1
128 = 2
256 = 4
512 = 8
1,024 = 7
2,048 = 5
4,096 = 1
8,192 = 2
16,384 = 4
32,768 = 8
65,536 = 7
131,072 = 5
262,144 = 1
524,288 = 2
1,048,576 = 4
2,097,152 = 8
4,194,304 = 7
8,388,608 = 5
16,777,216 = 1
33,554,432 = 2
67,108,864 = 4
134,217,728 = 8
268,435,456 = 7
536,870,912 = 5
           
                         


Сега сигурно си мислите какво общо има тази последователност с реалния свят. Тези комбинации от числа изразяват перфектно начина, по който енергията се предава.

Десетичната система не е създадена от човека, по-скоро тя е създадена от този поток енергия. Другото интересно е, че след 20 години работа със символа и сътрудничество с учени и инженери Родин открил, че 1, 2, 4, 8, 7, 5 е удвояваща верига за всяка ефикасна електрическа намотка.

Остава още една много важна последователност за разбиране. Забележете как в символа 3, 9 и 6 не се свързват в основната последователност. Така е, защото това е вектор. 1, 2, 4, 8, 7, 5 е третото измерение, а „колебанието“ между 3 и 6 представлява четвъртото измерение.

3, 9 и 6 се появяват винаги заедно, а 9 е медиатор. Всъщност символът Ин и Ян не е дуалност, а тройна система. Това е, защото 3 и 6 представляват двете страни на символа, а 9 е S-образната крива помежду им. Всичко е базирано на тройки. Ние си мислим, че всичко е базирано на двойки, защото виждаме ефектите, а не причината.


С употребата на „колебание“ между 3 и 6 Родин има предвид, че 3х2=6 и 6х2=12, а 1+2=3. След това 12х2=24 и 2+4=6 и така до безкрайност. Връзката между 3 и 6 е на друго равнище – в друго измерение. Това създава и другата важна последователност – 3, 9, 6, 6, 9, 3, 3, 9.

Сега да поставим последователностите в двуизмерна схема. Поставяме комбинацията 3, 9, 6, 6, 9, 3, 3, 9 в средата между комбинацията 1, 2, 4, 8, 7, 5.

3, 9, 6, 6, 9, 3, 3, 9 върви отляво надясно, а 1, 2, 4, 8, 7, 5 върви наобратно. Това създава перфектна числова карта. Математическият отпечатък на Бог е легенда или чертеж на ротационната повърхнина и може да бъде визуализиран в 2D форма.

2D числовата карта оформя обвивката на ротационната повърхнина и демонстрира концепцията за извиване на намотка.
                      

9 представлява свръхизмерението, което е поточно излъчване от по-високо измерение. Нарича се Дух (Spirit) и винаги се появява от центъра на магнитното поле. Числото 9 е енергия, която се проявява в единичен момент на съществуване във физическия свят. 9 е уникално число, защото е единственото, което има вертикална ос право нагоре в Математическия отпечатък на Бог.
То е единствено и е първична точка на единство. Числото 9 никога не се променя и е линейно. Например всяко умножение с 9 води до 9. 9×1=9, 9×2=18, а 1+8=9, 9×3=27, а 2+7=9 и т.н. Това е, защото излиза в права линия от центъра на всяко ядро на всеки атом и от сингулярната точка на черните дупки. То е завършено, еквивалент на перфектност и няма двойка, защото е равно на себе си. Смята се, че числото 9 е липсващата част в тъмната материя.

Числото 9 е на една линия с центъра на обърнатата осмица (безкрайност) и от този център се излъчва това, което Родин нарича Дух. Духът е единственото нещо във Вселената, което се движи в права линия. Духът е това, което кара всичко друго да се огъва и извива около него.
Числата имат времеви, пространствени и обемни качества. Например физиката е десетичната система. С други думи, числата имат двустранна или огледална симетрия и се подреждат хоризонтално по определен начин. Във вихровата математика има 9 множителни серии – по една серия за всяко отделно число от 1 до 9. Те са базирани на опростяване на числата до една цифра чрез хоризонтално събиране.Има три полярни двойки числа – 1 и 8, 2 и 7, 4 и 5. Например умножаването на 4 е 1×4=4, 2×4=8, 3×4=12,а 1+2=3, 4×4=16, а 1+6=7, 5×4=20, а 2+0=2, 6×4=24, а 2+4=6, 7×4=28, а 2+8=10, а 1+0=1, 8×4=32, а 3+2=5, 9×4=36, а 3+6=9.

Така последователността става 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, а последователността при умноженията с 5 е 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4. Всяка двойка създава числови комбинации, които са идентични, но в обратна посока. Ако погледнем умноженията с 5 и ги прочетем наобратно, то те са същите като умноженията с 4. По същия начин стоят нещата и за 1 и 8 – за 1 комбинацията е (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), а за 8 е (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). За 2 и 7 комбинациите са респективно (2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7) и (7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2). Всичко започва от центъра (сингулярността) и излиза навън.

             
               
                          
Ранди Пауъл - най-добрият ученик на Родин
- Пауъл прави някои свои собствени открития в системата на Родин, и поема щафетата по разпространението на информацията.

            
В Кабала се твърди, че Вселената не е безкрайна - тя е крайна, и има точно дефинирани граници. Защото Вселената има формата на тороид. Земята е крайна - тя има дефинирани граници. Само че ако някой тръгне да я обикаля, ще открие, че в един момент ще се върте там откъдето е тръгнал... но от обратната страна. По същия начин е безкрайна и Вселената - ако се избере една посока в космоса, рано или късно човек ще се върне там, откъдето е тръгнал, но от обратната страна.

На думи е така, но в действителност обаче Космическата равнина е по-сложно устроена. Две звезди може да се виждат добре една друга, но всъщност да са много много далече.

Ето интересна мисъл:
Може ли черните дупки да са местата, на които две части от нагънатата Космическа равнина се допират? Или пресичат?
Може ли всяка една звезда (черна дупка, обвита в огнена плазма) да се образува при пресичането на две гънки от Космическата равнина?


Както можете да видите в презентацията на Ранди Пауъл, около всяка деветка от числовата матрица, има кръг от числа - 8 на брой, като 9 е в центъра и е деветото число. Както можете да гледате от Пауъл, тези сектори от 9 числа са мини-репрезентации на Ключа на Родин (символът в началото), тоест те са вортексни басейни, насред по-голямата тороидна числова равнина.

Духовната редица на 6-9-3 върви винаги в центъра, а отстрани винаги е материалната редица, разделена на двете си крила: 1-2-4 и 8-7-5, или пък 5-1-2 и 4-8-7, и други, като разбира се едното крило върви огледално на другото. Представяте ли си, как това кръгово броене на числата представлява спирали? Цялата тороидна повърхност е изградена от съшити една за друга вихрености.Представяйте си, че всеки един такъв сектор представлява една галактика... или пък една слънчева система... Или пък един цял галактически сектор. Тороидната матрица може да представи всичко, защото е непроменима, в какъвто и мащаб да се използва.

И това е идеята на окултното знание.
На горната картинка в ляво: Родин загражда в кръг всяко 3, всяко 6 и всяко 9 от сгънатата таблица.
На картинката в дясно: Изчистеният от други числа резултат.

Векторите, които Родин е нарисувал, излизат от източника - а това е центърът както на тороидната числова таблица, така и на малкият символ на Вортексната Математика (където се пресичат двете крила на материалната редица). Векторите изобразяват правата, която разделя двете симетричности: 0 - 9. Отсъствието във Вортексната Математика е източникът на системата.


Родин казва, че когато водата се влива в канала на мивката като водовъртеж, това се случва само защото от канала излиза нещо друго. Винаги има обратно действие.

Кое е това нещо, което напуска канала, ако водата се влива в него? - Въздух. Когато водата влиза вихрово в канала, въздухът в него излиза като вектор нагоре (като вектор, защото водата му упражнява външно налягане). Ако въздухът не можеше да излезе, водата нямаше да може да влезе.

Родин твърди, че има нещо във Вселената, което не се разпространява вихрово, а праволинейно. И това е единственото нещо, което НЕ Е материя. Казва, че това е съзидателната воля, мъжкият елемент... ние тука в нашия български окултизъм го наричаме "божествена искра".Това роди следната моя представа, която съм се опитал да изобразя:
На картинката горе в ляво: волеви виктор в едната посока, материален етер в обратната посока.

На картинката горе в центъра: искра излъчва вектори във всички посоки. С това си действие, векторите се отправят към безкрая, а материята (етерът) се завихря около тях, устремявайки се към началото/източника/центъра, образувайки тороид.

На картиката горе в дясно: далечна искра пронизва с "лъчите" си етерната завеса. В следствие на това, етерната равнина се сдобива с вихрова инерция към източника на искрата. Тъй като искрата не лежи в етерната равнина (идва от отвъдното), а етерната равнина се устремява към нейния източник (към отвъдното), това е ефектът на ентропията (всичко създадено се стреми към състоянието, в което е било, преди да бъде създадено... и този именно устрем поражда атомите).С други думи мисля, че смъртта е процесът на създаване и изграждане, а не обратното. Животът е пътят, който се отдалечава от истинското живеене. Смъртта е пътят, който води обратно.

Родин заслужава повече внимание. Изобретател е на така-наречените Родинови намотки - това е тороидна медна намотка от медна жица, която следва числовите редици от числовата таблица. За сега... тази намотка не върши нищо... Използва се като учебен инструмент, защото в нея са събрани повечето от електрическите аномалии в науката - може да демонстрира която и да е от тях. Но за сега никой не е впрегнал Родиновата намотка в нещо по-съществено.
Въпреки че по разработките на Родин се строи първата атомна електроцентрала в САЩ с тороидна форма на генераторите. Това е най-скъпият проект за АЕЦ в историята до сега.
Въпреки че намотките на родин спестяват 30% от медта на коя да е конвенционална намотка, което е огромен ресурс.
Въпреки че Родин работи съвместно с НАСА, по настояване на НАСА, в посока изграждане на нов тип двигатели.

Преди две години Ранди Пауъл направи световно медийно изявление, че държи ключа към свободната енергия, заявявайки, че ще го направят достояние на целия свят, и прочие и прочие... обръщайки се официално към Обама и тн.
http://www.youtube.com/watch?v=zhBymLCRIU8

И тук спрях да се интересувам от темата повече. Защото вече имах това разбиране, което ми трябваше.


             


       Вселената е тороид!
Природата проявява себе си чрез числа. Симетрията в десетичната система е природен принцип. Оста на 9 е мястото, при което материята се слива и от което се разклонява и разширява. Затова и полярните двойки числа са огледални образи едно на друго, отиващи в противоположни посоки спрямо централна ос.

Има перфектна симетрия, обвита около единична точка, която се загръща навън подобно на цветчетата на роза, преди да цъфне, или на спиралата на морските охлюви.

Eлектроните не съществуват като топчета на орбита, както е модела на Бор за атома. Електроните са всъщност лучени обвивки, част от етерната лукова глава. АКО говорим за "поток на електрони", дали да говорим за обелени лучени обвивки, които текат в хомогенна смес. Сиреч - да говорим за етер, за ефирен липид, или пара... но не и за микро-пясък от електрони.

САМО ЧЕ, електричеството не е нищо подобно.

Магнезимът е етерен поток, който следва определена траектория. Електричеството обаче не е етерен поток. 


Има Един Етерен Поток (Лъч, Постоянен сноб енергия) = Магнетизъм и Множество Етерни прояви - движение (Кривене на Лъча), пораждащо 'сгъстяване' - форми (многообразие), 'различна концентрация' - етерни пластове - електричество.
Потока = магнетизъм, Движението = електричество.

Пример1:
При Човека
Съзнанието (подсъзнание, съзнание, свръхсъзнание) подава електрически импулси ( за мен съзнателни!), които се обособяват и разпростират в тялото, формирайки Състояние в самата му същина - енергийното поле - магнетизма.
Средата е съставена от етер, фокусиран в различни елементи: вода, въздух, минерали... В зависимост от съзнанието 'за тях' се осъществяват съответни ел. импулси (намерение), променящи състоянието им (вибрация). В резултат на което имаме разнообразни енергийни взаимодействия - магнитни - силни или слаби.
Пример2:
Извадка из: Джери Василатос "Изгубените открития" http://chitanka.info/text/14649/18#textstart
"Откриването на кристалната од и свързаните с нея феномени толкова силно впечатлили барона, че той посветил много време да изучава и да се възхищава на съществуването й. Кристалната од била светлинен източник, „сияещ като слънчев лъч“. Баронът виждал кристалната од като детектор и концентратор на всеобщата сила од. Тя не се нуждаела от изразходване на енергия, за да се прояви. Когато говори за източниците на од, Райхенбах набляга на термина „концентратор“, с който цели да покаже, че силата не се поражда от предметите. Од се пренася и концентрира в „специфични фокуси“, но всъщност се намира в цялата вселена. Според него потоците од „текат безкрайно“.

"Духът и материята са двата полюса, а между тях се поражда магнетизъм. Триенето между полюсите поражда светлина, а душата според мен е точно това."

Магнетизма и електричеството:
"Те са нашата мозъчна система и нашата симпатична система; мозъчната система е едно динамо, акумулатор на електричеството, симпатичната нервна система регулира, акумулира магнетизма."


     

                        

Според източниците всеки първичен атом/Ану изпълнява 3 движения едновременно и мисля,че тези движения трябва да бъдат разгледани много обстойно.

1 контрахира/пулс
2 върти се около собствената си ос
3 централния ворткес по вътрешната ос,също се върти/танцува в собствен ритъм,което всъщност е движението на всички съставни нишки на атома

Не е ли това причината за съществуването на магнетизма?
Ако вътрешното въртене е противоположно на външното?
Примерно централния вортекс се върти наляво по"вътрешната" ос, а самият Ану надясно около"външната" си ос...


                 
http://th03.deviantart.net/fs71/PRE/i/2014/002/c/3/yin_yang_mapped_onto_the_torus_by_omniscience1-d70hi59.png
Или:"Ану/Атомът" се "вълнува"/процес на себеосъзнаване
Това вълнение е изразено в първичните форми на движението,които после се повтарят навсякъде.
Колкото повече се утвърждава/колкото по многопластово и сложно става съзнанието/себеосъзнаването/ Аз-ът на един първичен атом,толкова по-бързи стават движенията му. И по фини-вибрации съответно.

          


Колкото по-бързо се върти в общият Информационен Океан ,толкова по-силно индивидуално информационно поле натрупва около себе си..Е това поле се явява и неговото собствено магнитно поле което е и личен енергиен резервоар, съответно колкото повече собствена енергия трупа атома/пропорционално с осъзнаването за АЗ,в толкова по-сложни форми на живот може да съществува. Просто осъзнава,че го може
Именно това натрупване/създаване на въпросното поле/енергиен ресурс/ в един момент води до това, да имаш способността/паура да анимираш няколко различни форми на материя/аватари едновременно.

Ню Ейдж твърдят,че е въпрос само на избор, едновременни инкарнации и последователните, но освен избор е и въпрос на енергиен ресурс. Едно е да поддържаш едно тяло,друго е 200 или 2000 едновременно.

Трупането на количество сменя качеството..
Казвам го във връзка с това, че всеки първичен атом/ану/монада има потенциала да еволюира до "сложно" осъзнаваща се единица.


Ану изпълнява 3 основни движения, двете въртеливи създават магнетизма, а импулса го разпространява...За да се създаде магнитното поле, центъра на Ану се върти посока "-", докато самият Ану в посока "+"...


            


МОНАДАТА е най-малката неделима единица(условно завършена точка)съзнание!
Това е извечния нерушим АЗ,който без значение на какво дели съзнанието си по пътя на еволюцията си из Мирозданието,не престава да запазва в себе си концепцията за АЗ.Това е цялостен завършен първичен Аз,който е базисен за всичко сътворено,защото Монадата е И най-малката неделима частица материя.
Божественият атом,божествената искра!Монадата има три аспекта.
СЪЗНАНИЕ/ЕНЕРГИЯ/МАТЕРИЯ-и те са неделими!

Това е Космическият прах на Мирозданието и Абсолютно всичко проявено е изградено от него!
Най-малкият градивен Елемент на Проявлението.

                 


Както виждате, графиките, и на Монадата и на Кадуцей имат общи характеристики.
Овал. Наподобяват сърце.7 вихъра в средата. Нишки. Но при Кадуцей са показани само 5, докато при Ледбитър са показани по-подробно като 10.

Монадата е изтъкана от 10 нишки! Най-общо казано СФЕРИЧНА ФОРМА! 7 вихъра в средата.

1.Монадата се върти около невидимата си ос.
2. Самата ос вибрира и трепти,описвайки в двете си противоположни точки кръг.
3.Монадата контрахира.Туптене. Пулсация .Подобно на сърцебиенето.

В зависимост от посоката си на въртене Монадата придобива заряд.
И както се вижда от графиката, тя е съставена от 10 нишки, редуващи се материя-антиматерия. Според науката ако тези два елемента се докоснат, те ще се анихилират. Но от графиката се вижда, че те изобщо не се докосват.
Нишките са навити в спирала, като общата им форма наподобява човешко сърце! В центъра на това"сърце"те се преплитат в 7 спирали, сформирайки своеобразен вортекс. Ако вземем една нишка и я развием, то тя би образувала идеален кръг. Всяка една от тези 10 основни нишки(без значение материя или антиматерия!!!) от своя страна е съставена от други 7 нишки.Всяка една от тези 7 пък на свой ред се композира от още 7, и т.н.цели 7 пъти.7х7=49.
Всяка една нишка от най-грубата до на-фината представлява навита спирала. Непрекъснат наниз от перлички.Тези перли са сферични единици празнота. Все едно пишете мънички букви О,като не прекъсвате връзката между тях..Тези "О"са сферични единица празнота. И ако нищото е листа хартия, то съзнанието е мастилото.

Read more: http://psyhea.webnode.com/monada/


Физически етер: физическа субстанция, която заема едно по-фино, по-ниско йерархично ниво на организация на материята, под елементарните частици. Всяко материално тяло, съставено от молекули и атоми, може да се разгради чак до съставящия ги физически етер, като при това се отделя енергия, значително по-голяма от ядрената или термоядрената. Във Вселената всичко е съставено от енергия. Материята е само забавена в своите вибрации енергия. И в тази регресия на все по-забавящи се вибрации, чрез която се слиза от чистата начална вселенска енергия към все по-гъстите форми на грубата материя, етерът стои по-близо до първоначалната и основна енергия на Вселената, отколкото елементарните частици.
Етерен вортекс: циклонален вихър, създаден от завихрянето на физическия етер около една точка - например около едно материално тяло. Етерът съществува навсякъде в Космоса, и в най-дълбокия “вакуум” там. Но никъде в космичното пространство не съществува такова нещо като “стационарен” етер, "закован" за абсолютната отправна система на Вселената. Според монументалните физични откровения на книгата "Оаспи", във великата Вселена всичко тече, всичко се върти и вихри, всичко вортексира: не само материалните тела, но също и техните неотделими и неразделни етерни “двойници” или “спътници”. Това “постоянно присъствие” се изразява под формата на един неотделим етерен двойник на всяко физическо тяло - на един вечно въртящ се етерен вортекс, вихър, циклон или чакра. От микроскопичните елементарни частици, през молекулите и материалните предмети, чак до планетите, звездите, галактиките и галактичните купове - всички те притежават своите вечно въртящи се етерни циклонални вортекси. Тези етерни спътници се въртят и вихрят със същата скорост, както техните материални господари, най-малкото там, където вортексът пресича повърхнината на материалното космическо тяло. Това важи в пълна сила и за Земята като планета. Така че, когато Земята се върти, нейният неотделим етерен спътник, нейната чакра, се върти със същата скорост, като нея - поне мерено на повърхнината на Земята. А взаимодействието между етерните циклонални вортекси на телата е основата на техните гравитационни и антигравитационни взаимодействия.Информацията за холограмата на макрокосмоса е по повърхноста на космичното яйце по Ведите а за микро космоса на материално ниво за всяко растение ,жив организъм,човек е във когиталните частици/кармичен атом,псион,трон на духа,атом на Демокрит,БГ трон,нематерилна точка от концетрирана енергия всички наименования от различни теории и религия/.От тези частици преди големия взрив в резултат на микрофлуктоация се образуват торосоиди по законите на антисиметрията като всеки се свързва с антисиметричния си и образуват диполи всеки от които съдържа две еднакви части атоми тороси това са виртуалните фотони които нямат спин при свиване на космичното яице в резултат на квантови удари техните два истински атома придобиват еднопосочен спин.Така от виртуалните фотони възникват реалните фотони спинори и първото вещество озарява космичното яйце и безбрежните простори край него.Кварките това са възможни типове реализация на истинските атоми спинори Пранавата ом води до промяна което е времето, до разделяне което е пространство,което води до безбройни атоми но всичко това е само една идея.

              


При описанието на характеристиките на руните се говори за потенциалната мощ, скрита в тяхното начертаване. Именно квадрата на Сатурн отразява енерго - материалните процеси във Вселената, и преходите между нива на реалността. Както и енергийно-времевата връзката, - на енергията на времето с психични сили и тяхното влияние върху трансформацията на други форми на енергия в материя и обратно.

            

Опростено, последователността на процесите е, както следва: "1" - Мисъл(всяка мисъл е фин звук), пасивен вихър/вятър, под влиянието на външен фактор (или вътрешна експлозия) отива/преминава в 
"2", възбуждане на етера (биене по етера-вълни), в която има набор от високоскоростни вълни с възли и анти-възли. Добавянето на анти-възли произвежда вихрови процеси,
 "3", с противоположни завъртания/спин ( "+", "-", което впоследствие се случват/проявяват в частици и античастици) по различни посоки в пространството. Във физиката това се нарича слаби взаимодействия. В допълнение, при наслагване на слабите взаимодействие, възникват електромагнитните вълни 
"4", който след това се свързва с времето енергията (духа, психическа енергия) 
"5" което води до "6" кондензиране на агент /вещество(нека го наречем кварките). От които е построено всичко останало, 
"7" от електрони да галактики. Но в същото време проявената "гравитация"/сила 
"8", дърпа материала до състояние на черната дупка 
"9". И процесът отива към следващото ниво, или се повтаря.

Трябва да се разбере, че именно психическата енергия (известна още като Spirit - време или енергия) създава тази реалност, и я поддържа да не бъде унищожена.

Ние непрекъснато произвеждаме от тази енергия. Ние и затова сме създадени. И със своите емоции създаваме или унищожават реалността около нас. Човешкият мозък постоянно генерира и излъчва около 25 вата енергия, която по някакъв начин взаимодейства със света. Именно това взаимодействие е в основата на магия, вълшебства, магьосничество, както и създаването на различни eгрегори.

           


Тази графика показва на едно място всички известни енергии и техните взаимодействия, и добавя нови взаимодействия (фотон-време и фонон - време), плюс отваря разбирането, че звука е подреден/устроен като електромагнитното поле, т. е. се състои от две полета, вибрационно и силово. Тя показва общите единици/възли в звука и гравитацията, както и в електрическото поле и слабото взаимодействие. И следователно, възможността за взаимни реакции чрез тези възли. Резултатът е Геометрията на единното поле.

Проблемът с разбирането на принципите на енергийните полета от учените се състои в опитите да ги обобщим. Например, под електроенергията, веднага разбираме трите сили: - електрическо поле, магнитно поле и движението на електроните. А сега се включва и слабото взаимодействие и всичко това става "електрослабо взаимодействие." От тук е кашата в главите им.

Същото важи и за звука. Звука както и "електрослабите взаимодействия" се състои от същотото количество компоненти: вибрационно поле, силово взаимодействие гравитация и носител (вероятно позитрон).


Всички енергийни взаимодействия се случват в етерна среда, и тази среда, има структура, подобна на кристал. В тази структура има частици от които е съставен, и те са отговорни за всички видове взаимодействия. В "Окултната Химия" от Чарлз Ледбитера и Ани Безант, се описва практиката на ясновидството, с най-малката неделима частица от нашия свят - Ану. Именно поведението на тези частици (Ану) най-добре демонстрира взаимодействието на енергиите в актуализираната Геометрия на единното поле. Предполагам, че ролята на положителен и отрицателен Ану играят позитрон и електрон.

       


Предполагаем механизъм на взаимодействие:


От 4 чрез измерване чрез (9) се получава сигнал под формата на гравитационна вълна (9-8), за необходимост/потребност от материя/вещество. Във възелът (8), този сигнал се трансформира във възел пространство-време (5-5) във вълна вибрационна вълна (звук) (8-7), която се подава към клетъчната мембрана (6) (положителния Ану), увеличавайки по този начин въртенето на силното взаимодействие. Въртенето на силното взаимодействие (6) завърта слабото взаимодействие (област усукване- торосионно поле) в областта (1-2), което води до извличане на веществото и енергията от второ измерение, проход към което е (1). Това усилва слабото взаимодействие във възел (2) което се превръща чрез пространство-време в електрическо поле (2.3) и то действа върху клетките (4) (отрицателната Ану) ускорявайки въртенето на магнитното поле (4), което води до преминаване на енергия във вещество през пространствено-времева стояща вълна в участъка (4-5-6).

              


Такъв модел на Вселената илюстрира корпускулярно-вълновия характер на елементарните частици, когато под влияние на енергията време, (или психическата енергия, Дух), взаимодействащите фундаментални енергии се концентрират до състоянието на материалните частици и античастици, и след това отново да попаднат в сферата на вълната(разпадат се на вълново поле). За да научите повече за вселената на Валери Кондратов може да посетите сайта му«Палеотехнология» (paleotehnolog.ru).

http://gorgid.info/titles/paleotechnology/
                                 


Тъканта на мирозданието                     


Сура и Aсура като елементите на системата

                               

.


             

"Питагор е казал, че универсалният Творец е формирал две неща по Своя образ: Първото е космическата система с нейните хиляди слънца, луни и планети, втората е човекът, в чиято природа цялата вселена е съществувала в миниатюра. ~ Манли П. Хол


             
Няма коментари:

Публикуване на коментар