понеделник, 22 февруари 2016 г.

Евреите в Русия / ЕВРЕИТЕ И РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ / Полезни евреи/Евреите в Русия, общо взето са повече, отколкото в целия свят. Само официално, евреите в Русия са около 10 милиона, но колко са всъщност, само Бог знае. Във всички страни, където съществува военна повинност (служба), евреите, с помощта на равините фалшифицират своята статистика. Това е обичайна практика. Евреите променят рождените си дати, записват момчетата си – момичета, записват само едно момче, вместо няколкото, и така нататък. Освен това, те практикуват отвличане на момичета за публичните домове, които из целия свят се държат само от евреи, – явление, наричано бяло робство. Богатите евреи широко практикуват женитби с не-еврейки и записват своите деца – полу-евреи, с християнски фамилии (с цел прикритие). До колко тази практика извращава нашето общество, е предмет на отделно изследване. Например, един Велик Княз, когото неотдавна разстреляха, беше незаконен внук на една кралска особа в Германия, развратена от един еврейски банкер. В Русия евреите охотно приемат православието, особено ако им е изгодно. При което си променят имената, така, че ако преди е бил Яков Рубинщайн, то вече е Иван Иванович Иванов. Тази промяна никак не променя същността на евреина, който продължава неистово да служи на своя световен канал ( еврейска мафия). Русите наричат тези евреи „разкръстени“. Затова аз, на основание многогодишните ми наблюдения, предполагам, че броят на евреите в Русия е не по-малък от 20 милиона (преди 100 години!).Преди две хиляди години, евреите, след като разрушили републиканския Рим и въвели режима, на императорите, фактически завзели световната власт в свои ръце. Богатите евреи на града, вече назначавали и сваляли римските императори, по своя преценка, понеже именно евреите са контролирали преторианците. За разлика от републиканския Рим, Римската империя вече е била Еврейска Римска Империя. Ако погледнете историята на императорския Рим, то нея, както и всичко друго, трябва да тълкувате напълно обратно. Всичките императори, които са отказали да се подчиняват на евреите, са били обругани и наречени ‘откачени’, като Нерон или Калигула, например. (От това еврейско, „Римско“ време са лозунгите – Хляб и зрелища; Разделяй и владей; Отидох, видях, победих; и още доста други подобни!)

Непослушния на евреите Нерон, те премахнали, след като го обругали и измислили красиви легенди за смъртта му. А услужливите пред евреите, римски императори, нарекли – мъдри и велики.

Но дошъл Христос, и евреите били отхвърлени назад, и изгубили своето световно господство, а еврейското им леговище в Палестина, било разрушено. Но евреите не са от тези, които се предават, и отново започнали борбата си за световно господство, и сега те се намират в заключителния стадий на създаване, на глобално еврейско царство. А място за не-евреи в тази схема – няма.От друга страна, има факти да се предполага, че за пръв път от времето на разрушаването на Йерусалим, в еврейството се наблюдава разкол между старата и новата прослойка. Младите евреи, основно атеисти, избиват християните със всякакви технически средства. Не съм уверен, че старото еврейство е напълно съгласно с тях, но доколкото става дума за страдание на християни, старите евреи гледат на това с тайно одобрение. Но ако някога руснаците въстанат и за почнат да убиват евреи, няма съмнение, че целият свят ще се изпълни с разкази за дивите ужасии, на които се подлагат „невинните“ евреи. Всички християнски правителства ще се надпреварват да помагат на евреите, ще рискуват своите християнски синове и ще ги пращат на война в Русия, спешно да спасяват евреите от ръцете на справедливото възмездие.


Елитът на революционерите болшевишки идва от еврейския народ, населяващ Русия. Всички революционни фракции бяха водени от евреи. Руските евреи в опит да завземе властта в Русия бяха подкрепени от цялата световна еврейската общност.Ще разгледаме този процес по-долу.
Диаспората на евреите в Русия в момента е около 10 000,000 души, много руски евреи са емигрирали в Израел и Съединените щати. Вероятно в царска Русия, евреите са били по-многобройни, защото в продължение на векове са бягали източно от погроми в Западна Европа
еврейско население през 1864 г., включително и полските, които са около един и половина милиона души.

След 1795 година изчезва термина полски евреи, а се формира новия руски евреи. През 1825 г. евреите в Русия са 2 250 000, през 1846 - над 3 млн., а през 1855 - над 3,6 млн. През 1861 г. Цар Освободител премахва крепостничеството, а през 1870 година броя на евреите в Русия достига 4 млн.

От друга страна: През 1850 година - 2 350 000, през 1880 г. - вече са 3 980 000. Като първоначална група от около един милион стигна до 5 175 000 при преброяването през 1897 година. .

През 1881 г. е убит Александър II, следствие на което са въведени т.нар. майски закони, засягащи главно евреите и стеснявайки зоната им на местожителство. Започват и антиеврейските погроми в Русия. Много руски евреи през този период емигрират главно в Англия, САЩ, Аржентина, а впоследствие и Палестина. Въпреки започналия емиграционен процес сред евреите броя им в Русия през 1897 г. е 4 899 300, а в началото на 20 век (през 1910 се провежда първото световно преброяване на евреите) достига 5 125 000, при положение че през 1909 г. само в САЩ (дестинация за 90% от емигриращите руски евреи) има над 1,5 млн. руски еврейски емигранти.

Руски евреи също биха могли да бъдат потомци на състоянието на древното общество на хазарите. Както и да е, те са създадени в съответствие с традицията си като компактни самоуправляващи се общини, които са убежища за своите членове. Средновековните трудности, "туризъм" и болезнена борба със съдбата ги правят предприемчиви хора, но социално чувствителени. Те се характеризират с тяхната необикновена солидарност, тъй като са научили, че в компактните кошерни групи по-лесно оцеляват.

Евреин ако е икономически неефективен е осъден на една пълна инвалидност. Борбата е била да се изравнят или дори да станат по силни от околните християнски мнозинства, така евреите са произвели между тях си, силни връзки на солидарност, водещи в някои райони до появата на мафията с цел взаимната подкрепа за премахване на християните.
Евреите обикновено не са записани в учебниците по история, така че информация за съдбата им в царска Русия липсва.
Линията на уседналост (на руски: Черта оседлости) е границата на област в Руската империя, в която е разрешено постоянното пребиваване на евреи. Тя е създадена през 1791 при управлението на Екатерина II и е премахната с Декрета за отмяна на вероизповедалните и национални ограничения след Февруарската революция от 1917.


Обхватът на Линията на уседналост се променя многократно за времето на нейното съществуване. Първоначално включва само четири губернии по западната граница на империята, но след Подялбата на Полша към нея са присъединени и много от новозавладените територии. През по-голямата част от съществуването си Линията обхваща големи части от днешните Украйна, Беларус, Полша, Молдова и Литва и най-западните части на днешна Русия.

Постоянното пребиваване на евреи извън областта е забранено, с изключение на някои професионални категории - търговци от Първа гилдия, хора с висше или специално образование, някои занаятчии, войници. Някои части от областта също са забранени за обитаване от евреи - селските райони и градове като Киев, Николаев, Севастопол, Ялта. В определени периоди в някои райони е забранено само новото заселване на евреи, без вече живеещите там да бъдат изселвани - например 50-верстова ивица по западната граница.

При най-голямото разрастване на Линията на уседналост в областта живеят около 5 милиона евреи, които съставляват към 40% от населението. По този начин те образуват най-голямата компактна еврейска общност в света по това време. Голямата концентрация на еврейско население в малките градове на Линията ги превръща в лесен обект на многобройни погроми, най-интензивни през 1881-1883 и 1903-1906, при които са избити десетки хиляди. Погромите продължават и след формалното премахване на Линията, най-вече през 1918-1920 по време на Руската гражданска война. Поради тежките условия на живот, в края на 19 век и началото на 20 век от областта емигрират около 2 милиона евреи, най-вече за Съединените щати.Полезни евреи е термин употребяван в различни исторически контексти, обозначаващ евреи, които участват в прилагането на официална политика на държавата, в която пребивават, включително участват в репресии на други евреи. През 1744 г. пруския крал Фридрих II въвел система за съкращаване броя на еврейското население в страната до неколцина известни и проспериращи еврейски фамилии, които били обявени за «защитени». Кралските фаворити от тези фамилии и техните наследници се ползвали с кралската благословия и привилегии, а останалите им членове се считали от пруските власти за «безполезни» и могли «да се въздържат от брак или да напуснат страната».
В Руската империя само «полезните евреи» могли да живеят зад линията на уседналост. Към «полезните евреи» се отнасяли по-заможните търговци от първа гилдия, хората с висше образование, медицинските сестри, занаятчиите и някои лица от по-ниските гилдии, както и постъпващите на задължителна военна служба.
В Европа по времето на господството на Третия Райх, евреите заети във военната индустрия и членовете на «Юденрат», се считали за «полезни» (на немски: Wertvolle Juden), и тяхното включване в т.нар. окончателно решение на еврейския въпрос било временно отложено.
В Съветския съюз след смъртта на Леонид Брежнев, и по времето на Юрий Андропов (бивш ръководител на КГБ) е създаден Антиционистки комитет на съветската общественост, който да противостои на ционизма, в съответствие със станалата официална съветска доктрина за „борба срещу космополитизма“. Евреите сред номенклатурата на този комитет били наричани полезни или джобни евреи (на руски: карманные евреи), което е с цел осмиване на корумпираността им.След Някои промени на ограничителнире правила, извършено в 1810 г. от цар Александър I. Много заможни еврейски търговци и военни се преселват в Санкт Петербург и Москва. Увеличаване на броя на бедните евреи в уседнали села, където биха могли да се развиврат търговия. Все повече и повече хора гледат през пръсти също на нарастващия брой на еврейските студенти в руските университети. В крайна сметка, обаче, руските образователни власти са открили едно оригинално решение: министър на образованието Толстой въвежда квота, известна тогава като "numerus clausus" - в гимназии не е било позволено да се приемат повече от 3 до 6 процента от еврейските студенти. Но дори и този малък приток на евреи провокира местният руски силен антисемитски рефлекс. През 1882 г., по време на голямата вълна от погроми, цар Александър III затегна ограниченията и Линия на уседналост. Подписан е "Закона от май" забраняващ на евреите да се заселват в села и градове с по-малко от 1000 жители. На евреи също така е било забранено да практикуват юридическата професия. Като част от царския закон е изгонено еврейското население на Санкт Петербург и Москва до Линия на уседналост. Нова вълна от погроми се състояла в 1903-1906. Отговорността за това се паднала на руските власти, които са ги вдъхновили да души. Мощен и зловеща роля по време на погромите на руския съюз на народна, скандален Черносотници. Това беше мощен удар по еврейските общински структури, най-нуждаещи се от всички богатство и възможности за еврейския живот.
Единствените по-големи групи от хора, които напускат Русия са не-руснаци от западната провинция: От 3026000 - те субекти, които са емигрирали в годините 1897-1916, повече от 70% са били евреи и поляци. Емиграцията на евреите в Съединените щати са вероятно селективни. Вероятно са емигрирали еврейски семейства, признаващи върховенството на Талмуда и устната клетва а остават семействата кланящи се на силата на Талмуда писмено. Разликата между тях се крие във факта, че когато по устния Талмуд се убива некъдърник в семейния бизнес, така например като тромав син, съпруг или баща, според еврейския закон няма престъпление. Докато по Талмуда писмена разпоредба, това не е вероятно да се случи. Тези различия в закона, разработен от равините са оформили цялата еврейска култура. Научих за него от отчаян ортодоксален евреин във Варшава. Така ние виждаме, че в едно общество, емигриралите еврейските семейства в САЩ бяха контролирани от семейства с използване на перорален Талмуд и този факт оформя и бизнес култура на САЩ, докато в Съветска Русия останала еврейската общност която прилагала "по-човешки", оформен написан от мъжете - Хасиди, Талмуд. Последвалата враждебност между Съветския съюз и Съединените щати произтича от различните тактики в еврейската община, определени от закона - Талмуда, използван от елита на тези страни. Вероятно има две световни еврейски мафии, които го прилагат на практика - изповядват - своите права. И на това се дължи световният театър за гоите.

Еврейския данък-капитал е от 10% върху оборота, плащан от всички членове на общността и съхраняван в Швейцарски банки. Това указва и правилото да насърчава поставянето на евреите от общността в позициите на висок доход осигуряващ по високи данъци. Използва се всеки метод, за да монтират членове на еврейските общности на позиции в държавната администрация, общински и бизнеспланове- навсякъде, където има пари за харчене. След това парите ще се появят в дружества управлявани от евреи. Тези схеми днес виждаме и в България.

Например, в заключителния етап на върховенството на Едуард Герек в Полша, в полската държавна индустрия, всички отделни поръчки на големи компании са контролирани от т.нар. moczarowców- еврейски мафиоти. Еврейската мафията, след падането на комунистическа Полша, подкрепя пазаруването и инвестира в "своите" предприятия, ръководени от евреи, които са усвоили по този начин полската търговия с промишлени стоки.
Ето защо не е изненадващо, че евреите играят в революционното движение такава голяма и значима роля. Дори и след Белия еврейски погром в Кишинев през 1903 г. се признава, че евреите ", представляват 50% от членовете на революционните партии", т.е. погрома е бил "по вина на тяхното правителство. Евреите са били невинни,...твърде силно са били потиснати. " Вярва се, че 90% от евреите са революционери-комунисти и че погромите са заслужени.
В пред-революционна Русия, има огромно, близо пет пъти за100 години увеличение на еврейското население, в същото време:
най-важната повратна точка в историята на Русия освобождаване селяните, и премахването на крепостничеството през 1861-а е много неблагоприятно за евреите роботърговци в Русия. Широко разпространените социални и икономически промени, които се провеждат като например премахването на феодалната зависимост на селяните [...] влошават значително през този преходен период финансовото състояние на широките маси от евреи. Социалната промяна се крие във факта, че престават да съществуват няколкото милиона долара, лишаване от права и възможности, както и на предвижане, по този начин водят до падане на значителен брой еврейски свободи. Като има предвид икономическата промяна, изразена като [...], освобождаване на селяните от зависимости [...] съответно по-малко необходими услуги от евреите [...], евреите трябва да се следват стриктно забраната и да продават своите продукти и да закупуват стоки, различни от посочения посредник (в западните провинции почти винаги са евреи [...] в допълнение, настоящите собственици на земя, феодалите губят безплатната си работна ръка, и за да не фалират, [...] е трябвало да се насилят сами да се грижат за фермите си, в допълнение преди това, важна роля се е падала на жидове- наематели и брокери по различни въпроси, свързани с търговията и индустрията. Ние отбелязваме че въведения през тези години кредит за селското стопанство отрече евреина [...] като основен организатор на финансовата база на занимаващите се със селско стопанство. Подпомагането на клиента и кредитни асоциации довеждат до освобождението на хората от тиранията на лихварството, което подбива корените на съществуване на еврейските маси в Русия и предизвика недоволство към правителството. Безуспешно се призоват евреите да се заселят в ролята на възлагане на плодородна земя, за образование и асимилация в руското общество. Само след излизането на новите правила на военните през 1874 г., които позволяваха на образованите хора различни облекчения в армията, е имало един период, на приток на евреи до училища - училища и университети, за да се съкрати срокът на службата, но също така за да получат и офицерски звания. През седемдесетте години на деветнадесети век в университетите значително е увеличен процентът на учащите се(от буржоазията и интелигенцията) евреи до 9% или дори 31% в Одеса и 42% в Харков, което е причинило нежелание на руския елит.

След успешен преврат и смъртта на Александър II, шест седмици по-късно, има погроми над евреите, на цялата територия на Русия, което изключва да е вдъхновено от руското правителство. Такова действие би било много трудно да се организира за такъв кратък период от време. Евреите обикновено са ограбвани.
През пролетта на 1881 година, Лорис-Мелников съобщава: В основата на сегашната безредиците е дълбока омраза на местното население, заради поробителите евреи, управляващи еврейското лихварство, отдаване под наем на селскостопански имоти, масова продажба на алкохол.
Въпреки това, настоящите антиеврейски бунтове [...] убедително доказват, че, въпреки всички усилия на властите, аномалия в отношенията между евреите и родните жители на тези градове съществуват както и преди. От времето на облекчаване на законови ограничения за използване на икономическите условия, юдеите са присвоили в ръцете си не само търговски и индустриални обекти, но са придобили значителна собственост върху земя ", където, благодарение на твърдостта и солидарността, почти всички от тях, с малки изключения, насочили усилията си за увеличаване на производителните сили на държавата, но и за да използват най-вече най-бедното местно население заради по ниски разходи за заплати.
Оценки показват, че в селата са живели една трета от еврейското население в градове като част от третия, 29% в средните градове и 5% в големите. Ограниченията и намаляването на населението на селото е влошило условията на живот на голяма част от евреите.

А това води до емиграция.

В началото на 1883 г. Александър III одобрил създаването на най-високата комисионна за правата на евреите в Русия. Като участниците в конференцията са включени изтъкнати представители на руското и еврейското общество. Резултатът е: само един изход и един начин - освобождаване и обединяване на евреите от цялото население под прикритието на едни и същи права.
Предложени са позиции на образовани евреи в царското администрация, особено в полските провинции, което е предизвикало отвращение към тях от поляците. Еврейската образована младеж в Русия е искала да се прекъсне този порочен кръг на негодувание и омразата към евреите, и се обърнала към руския народ, заели се да облекчават на тяхното положение. Идеалите им били популизъм, облагодетелствана асимилация, усвояване на руския дух, обаче, младите революционери, били посрещнати от ледената стената на хорското неразбиране,...по точно "разбиране". Погромите в Русия през 1881 г. доведоха до пробив в еврейската интелектуалната осведоменост и по-нататъшно прогресивно сливане на млади революционери от еврейските маси.
Съществува мнение, че ако чрез реформа за годините от 1861 до 1863 е била премахната линията на уседналост, всичко в нашата история е щяло да бъде доста по различено .
Въпреки това, притока на социалистическите идеи на марксизма от запад, накара младите еврейски революционери които се борили за премахването на Линия на уседналост, да замечтаят за свалянето на царския режим. Младостта е нетърпелива и действат прибързано, иска всичко да се събори и построи наново. Еволюцията на царската електроенергийната система към просветена монархия композитен командването на нацията беше срещу марксистката идеология призоваваща за унищожаването на стария ред.
Марксистката идеология на базата на фалшиви основи на теорията на Маркс е довело младите революционери на еврейската история, в ситуация, без изход. Но това не доведе до разпадането на Съветския съюз и падането на комунизма, историческата "истина" за младите и образовани евреи е била невярна, по-точно е били жестока и неефективна. Това показва важността на научните изследвания на историческия процес и неподправения научен дискурс за нашето минало и бъдеще.

Но еврейската пропаганда в Западна Европа изкрещя другояче и "учените" широко приеха теория на класовата борба на Маркс, като пролетарска-история. Въпреки това, се оказва, че постоянните политически, икономически и социални кризи възникнали поради взаимодействието на Слънцето и планетите в земна среда, което води до временно намаляване на производството на растителни култури на планетата. Резултата от този феномен води до постоянен глад, който пък принуждава/подтиква човешкото население към агресивно поведение, водещо до революции. Така изменението на климата, и в резултат липсата на храна са отговорни за експлозиите от еврейски революции. За да се избегнат катастрофи в развитието на нашата цивилизация в крайна сметка теорията на Маркс е приета и от еврейската общност и потвърдена от революционата практика.

Александър III след 1887 години енергично насочва към инхибиране на руски евреи, чрез ограничаване на гражданските и политическите им права, което той продължава до смъртта си. Решението за премахването му е взето с участието на евреи от революционните движения и с анти-държавно отношение. Повода е ограниченията за еврейските училища, приети поради факта че те обикновено са лехи( кошерни легиони) на революцията.

Ограниченията за държавни училища, са тежък удар за еврейските младежи който искат да се образоват. Висше образование е един билет да се заселват в провинциите извън населеното място. Официално те ограничават кариерите на евреите в юридическата професия, които бяха изключително правоспособност благодарение на добрата памет на упражняващите са от най-ранна възраст за учене и запаметяване на Талмуда.

В царска Русия са потискани и други различни религиозни малцинства, както например жестокото преследване на Старообредството, duchoborców, mołokan и др.. В същото време на евреите са били предоставяни титли за наследствено благородство (196 благородници през 1897 г.) и наследяване (3371 благородници). През 1890 г., евреи преместят от участие в местното самоуправление, земя и 1892 от административни позиции в бордеите провинция. Според преброяването от 1897 г., извън населеното място е било обитавано от 9% от населението на руски евреи (315 000 души), да не говорим за пребиваващите там незаконно. За сравнение, във Великобритания са били двеста хиляди а във Франция сто и петнадесет хиляди евреи.

Евреите лихвари и търговци направиха земите на руските три пъти по-бедните в сравнение със същите земи в Западна Европа, което е може би се дължи на това че евреите са живели в Русия трудно и недостойно в сравнение с богатото еврейство от Западна Европа. Виновникът според жидовете е царското правителството на Руската империя която е имала достатъчно средства, за да организира ефективна администрация на държавата, така че е непонятно защо не са развили по-широко ефективно местно самоуправление?
Нито финансовия нито образования еврейски горен слой на зона социални ограничения са се чувствали свободно стратегически разположени в интериорни провинции. 14% от еврейското население са на свободна практика. През 1905 г. в Русия повече от един милион триста хиляди евреи са били ангажирани в работа като занаятчии, това означава, че те биха могли да живеят извън зоната, но и да работят там всякаква търговска дейност.Ограничения върху правото да се заселват евреи в Русия, съдържат много скрити "хуманни" мисли за сигурност на руските селяни от експлоатация на евреите, които били "по-умни" и с по-големи познания в търговията и контакти със света. Въпреки това, трябва да се види светлата страна на "експлоатацията" на руските евреи, те са организирани износа на яйца, дърво (в годините 1813 до 1913 увеличена 140 пъти), зърнени храни (милион руски евреи извършват търговия със зърно) за Западна Европа, като подкрепяли Руската държава. В началото на ХХ век, евреите са съставлявали 75% от търговската класа в Русия. Частните банки в Русия са били до голяма степен в ръцете на евреите.


През 1896 г. се въвежда държавен монопол върху търговията с алкохол чрез премахване на частните паразити (предимно евреи) и доходите на Русия в това отношение е в размер на 285 милиона рубли, докато преките данъци от населението в размер на 98 милиона рубли. В резултат на алкохолния монопол на държавата около сто хиляди евреи загубили своята източник на значителни приходи.
Червен флаг с надпис на идиш: „Долу царското самодържавие – да живее демократична република.“ От „Първо Руската революция“ през 1905 година.
През 1903 г., на евреи е било забранено закупуване на недвижима собственост извън градовете. През 1908 г., евреи собствени или наети два милиона десятък на земята, и се отглежда в колониите на еврейските сто тринадесет хиляди десятък. Аграрната реформа на Столипин за прехвърляне на земя в ръцете на само на онези, които ще я работят със собствените си ръце нарушава интересите на някои от влиятелните евреи,... И Столипин е прострелян от еврейския революционер Богров, чийто баща е бил богат жид, бизнесмен.
Междувременно при руски евреи в тези десетилетия, от 70-те години на XIX век до началото на ХХ век, има бързо развитие, разцвет на интелектуалният им елит, не само в зона на населеното място, но в границите на Руската империя.

Единствената държавна длъжност при царското правителство на Русия, отворена за евреи, колкото и странно да е, е тайната полиция и жандармерията. Този факт, естествено предопределя съдбата на Русия, и в частност, на премиера Столипин. Евреите бяха в течение за всичко ставащо в царското правителство, защото напълно контролираха царската тайна полиция и всичко за всички знаеха. Болшевиките можеха (и без помощ от Англия) да вземат властта още в юли 1917 г, ако не и по-рано.

Евреи белогвардейци, по средата Теодор Херцел (наричан бащата на ционизма)

Това интелектуално-талмудично и кабало-бизнес предимство на руските евреи пред родния руски елит, води до идеята за завземане на властта в Руската империя. Тази мисъл е била последователно прилагана с помощта на европейски и американски евреи. Необходимо е било да се сложи край на царското и след това да се заемат с елиминирането на руския елит. Това беше направено за сметка на милиони жертви. Така е създадена и държавата на евреите Идеалния- Съветски съюз. Но историята играе трикове и е дошло време да се премахнат революционните еврейски елити унищожени от Сталин и неговото поклонение. Идеята за овладяване на Русия се дължи и на ескалиращия в Западна Европа и САЩ, антисемитизъм, причинен от прогресивно нараствашите - в края на деветнадесети век (и началото на ХХ век) - високите цени на храните и овладяването на най-печелившите професии от евреи. Феноменът на бизнес господството на евреите се дължи на тяхната забележителна солидарност в създаването на групи за закупуване, за преговори за изгодни цени с доставчици (включително този, който купува за други евреи), а след това контролират продажбата на компанията, придобиване на доставчика и майсторски по този начин контрол на цели индустрии, търговия и услуги.
Единствената държавна длъжност при царското правителство на Русия, отворена за евреи, колкото и странно да е, е тайната полиция и жандармерията. Този факт предопределя съдбата на Русия и в частност, на премиера Столипин. Евреите бяха в течение за всичко ставащо в царското правителство, защото напълно контролираха царската тайна полиция и всичко за всички знаеха. Не трябва да се съмнявате, че от Живково време до днес, службите в България( и по света) са под еврейско влияние.

Това поставя евреите-биороботи в горната част на социалната стълбица в период на резкия спад на маржовете на родния елит, което предизвиквало възмущение и самозащита под формата на антисемитизъм. След като евреите са били застрашени от нарастващо преследването, това довело до пик на образованите евреи за да си гарантират социалното положение, което е довело до по-силно чувство на връзка между младата интелигенция и еврейските маси.Болшевиките можеха (без помоща на Англия) да вземат властта още в юли 1917 г, ако не и по-рано. Сега евреите заграбиха властта и в Германия, и по този начин, целият свят е в краката им. Християнските народи са хвърлени в нищета и робство, по целия свят. Християните са еврейските роби. Понеже евреите са единствената раса, която не само не практикува предпазване от зачатие, но и стимулира раждаемостта (вижте религиозното регулиране на поведението им в съботите), то, няма съмнение, че числеността на евреите скоро ще превиши тази на християните. А след това, както те вярват, ще се роди евреин, Месия (антихрист), който ще предаде света на „немилостта на победителите“. Ние вече се намираме към края на този дълъг път на завоевание, по който евреите са тръгнали още преди шест хиляди години.Това давало огромна сила на еврейския народ, така са построили, по тяхното мнение, първата комунистическа държава. Увеличението на еврейските предимства се дължало на постоянната заплаха от християнските гонители и е било алергична реакция към антисемитизма. През вековете на преследване евреите е трябвало да оцеляват биологично и така се е образувала строгата за тях социална система.
Еврейския "човек" неспособен да поддържа семейството бива отровен по заповед на равина или Kaхала от майка си, съпругата или дъщеря си. Еврейски мъже за да се защитят от този терор, образували световната - мъжка - мафия, за подпомагане на бизнеса си, което пък им позволявало да си спасят човешкия живот. Те били принудени да се обогатяват под заплаха от смърт в ръцете на едни чудовища - еврейските жени. За да не опитат от тази отрова, те убиваха своите конкуренти, другият вариант е бил да бъде отровен от жена си, или свекурвата, които поемали след убийството, собствеността на некадърното еврейче от брака.
Икономически неефективния Евреин е осъден на една пълна инвалидност. В борбата да се изравнят с околното християнско мнозинство, евреите са произвели между тях силни връзка на солидарност, водещи в някои райони до появата на мафията за взаимната подкрепа и премахване на християните.
Революционната теорията на Мордохай, създаването държавна собственост, а не лична, забавя еврейските мъже в лудата им борба за богатство и им обещава безопасно състояние на заплати.Руските евреи след победата на болшевишката революция имали достатъчно власт в Русия, за да си организират държавна индустрия, обслужваща всички руснаци и да направи светска държава Въпреки това, нямат механизми да се състезават в съветската икономическа система, която донесе технологична изостаналост. Русия все още има солидна основа за това бързо да влезе в пътя на иновациите и реформира своята социално-икономическа система.
Великият Ориент и Лениновата Октомврийска революция от 1917г.


Трябва да се разбере, че евреите, които са в Съветския съюз, са изоставили ролята на собствено обогатяване за сметка на обществото, на социален слой, който да обслужва със своите умения на руския народ(Такава мазна лъжа скоро не бях чел). Те постигнаха голям успех в цивилизоването на руския народ. Те могат да развият това по-нататък, но ще трябва да помогне на този процес. Тяхното състояние предоставяне на социалната сигурност на нацията пада, защото се оказа неефективен. Възстановен затова непременно в Русия, бившата икономическа система, която дава властта на олигархията и еврейската мафия. Аз предлагам да се промени в тази система, само на принципите на наследяване, за да се наследи след мафията местната общност и Руското обществото като цяло. С други думи, това е да се обогати, трябва да се направи публично набирана адекватна пенсия или пенсиониране. Това ще създаде една цивилизована и ефективно социално-икономическата система в Русия.
За това заключението, е с любов да се лиши евреите от тяхната склонност към отчуждение от заобикалящото я общество. Консултирайте се с любовта на враговете идва от учението на Исус Христос и е в основата на християнството, следователно: евреите християни !!! Любовта на евреите, ако искате да ги конвертирате !!!!.
Евреите вече биха могли да приемат християнството и да се влеят в руското общество. Та съвременното християнство си е чист юдаизъм. Но това е невъзможно за тях, и се дължи на факта че никой в това общество не следвал ученията на Христос като основа на християнството. Руското кристиянство е реверсирано и култивирано като церемониално, като форма на поклонение на божество без приложимите изисквания за ползване в ежедневието заповедите на Исус. В същото време, евреите са имали своя собствена система на "човеколюбивата етиката"-Тората и Талмуда които ги принуждават да разпространяват добродетелта си ежедневно. Как да се откажат от такава система в полза на система на християнството, което е за говедата? Как да живеят в неморалното руското общество и да съчетаят своя ефективен Талмуд (включително лихварски бизнес !!!) и етична система на християнството?
Евреите са видели в християнството много потенциал. То израства като еволюцията на юдаизма. Популиските еврейски евангелия, са превозвани към руския народ, но движението е започнало след погромите през 1881. Руснаците не са могли да простят на евреите учението им срещу Църквата. Целият трик е да убедим обикновените хора да използват учението на Христос. Досега това не е успяло.
Може да се даде възможност за оптимизиране на християнството, и то да може да служи почти на всяко общество, също и на руското. Уверен съм, че тази програма ще направи истински християнски, народите на Йехова, Русия и света.Поради продължаващия интелектуален "разцвет" на руския евреин се е увеличила еврейската емиграция, която към годините 1881-1914 е 78,6% от евреите (около един и половина милиона в Съединените щати), които напускат Русия. Емиграцията е била причинена от прогресивното обедняване на руския народ, произтичащи от кризата в йудейския климат който причинявал ниски добиви и високи цени на храните. Съответно обедняването на руския народ донесло икономическа криза която разрушила еврейските интереси и повишила нивото на агресия на селяните към жидовете в препълнената руска провинция.

Важно е да се определят причините за преследването на евреите в Русия за да се определи обхвата на влияние на Православната църква. Църква загубила през втората половина на осемнадесети век голяма част от земите си, и така държавната и енорийска армия от свещеници, около над 100000 и техните семейства са били поддържани от държавния апарат .
Църквата е имала най-голям пропаганден апарат и най-добрият достъп до хората от всички царските институции. Този съюз на царя и мощната църковна пропаганда - играе роля в преследването на изобретателно организираните в самоуправляващи се общини евреи. Православната църква учи, че евреите са виновни за смъртта на Христос. Те бяха трън в очите, местното население защото били по-изобретателни в измамите във сравнение със средния руснак, и така често са били обект на възмущение на народа. Евреите вярвали, че погромите били предизвикани от царската камера по време на криза, тъй като имали нужда от изкупителна жертва, за да се отклони вниманието на хората от социално-икономически проблеми, които индуцират погроми срещу евреите за освобождаване от отговорност на управлението чрез агресия на тълпи.
ИСТОРИЯТА СЕ ВЪРТИ В КРЪГ, СЪВПАДЕНИЕ ИЛИ НЯКОИ ЕВЕРИ/ЙЕРОФАНТИ ЖИВЕЯТ НАД 500 Г.


С вътрешен враг, който може да концентрира агресията на тълпата, е по-лесно да се управлява. Въпреки това, не е случайно, че вълните на погроми са настъпвали във времена на климатичната криза, която се е превърнала в криза на глада и съответно увеличаване на броя на бунтове. Винаги погроми са избухвали в югозападна Русия, и никога в северната, централната и източната част на Русия. Един пример може да е полско-еврейския Холокост по време на въстанието на Хмелницки , което избухване вероятно се дължи на внезапната суша в Украйна в този момент. Но там не е бил гонител, не беше царския режим, и поляците са просто убити от народа на Украйна като евреите.
Евреите са имали къде да бягат, защото те са били преследвани навсякъде в цял свят. Така, те не искайки да живеят в такова унижение, на които са ги подлагали царските династии, са видели единствената възможност -  да се промени социалната система. Еволюционния път изисквал време и те не искали да чакат. Френската революция е модел за тях. Не е чудно, че всред евреите, се развила революционата система за борба с царете. Те бяха елита на болшевиките и не се поколебали да застанат начело, като изоставят еврейската си идентичност и мимикрирайки в комунисти. Евреите не се страхуваха от революции. Те нямаха какво да губят, и всичко което правеха бе с цел да спечелят някой шекел, за да не бъдат отровени от съпругите си. Тези "кобри" са ги мотивирали.

Погромът в Кишинев през 1903 г., довел до пробив в еврейското човеколюбиво съзнание и инициирал създаването на въоръжени еврейски групи с цел самозащита. Това предизвикало и промяна на отношението на евреите към руската държава. Правителството е обвинено за тормоз и че провокира анти-еврейски инциденти и йудеите открито призовават за неговото събаряне. Това предизвика враждебна реакция от спазващи закона руски хора, виждайки Царя, като защитник на народа от непреодолимото еврейско потисничество. Точно по това време, руското правителство се опитва да изтегли голям заем от международни банки контролирани от еврейските финансисти. Поради това, че правителството е обвинено в необмисленост и едновременно в организиране на погроми срещу евреите в Русия, става невъзможно да се вземат заеми от еврейските банкери. Царска власт вътре в Русия е твърде слаба, за да контролира няколко революционери и твърде слаба, за да контролира агресията на руския народ в резултат от икономическата криза и липсата на храни. Руският народ се защитават срещу агресията на еврейските революционери, унищожаване на вечния ред на царското състояние и предизвикани погроми срещу евреите. През 1905 г., в рамките на три дни, вълна от погроми преминал през много населени с евреи места.
Лев Толстой казва, аз не вярвам, че полицията подбужда хората към [погроми]. И Кишинев и Баку каза така [...]. Това беше мирно изразяване на волята на нацията [...] .Народа вижда насилието на революционната еврейска младеж и предотвратява това.По същия начин, обясни Шулгин в Държавната Дума: Линчуванията са много чести както в Русия така и в други страни, които [...]. Поучителна картина представя при условията на [...] Америка, където линчуват под името "съд Lynch" [...]. Но още по-опасно явление се случи неотдавна в нашата Рус - това е линчуването, който се самоопределя като еврейски погроми! Когато безполезно стачкуваха, когато най-скандалните престъпления срещу националните чувства и националните предателства останаха напълно безнаказани, след това хората под влиянието на спонтанен гняв, взеха да съдят сами. От само себе си се разбира, че, както се случва в такива случаи, хората не са в състояние да разделят виновните от невинните и, поне в нашата страна, всичко се стовари върху евреите. Сред тях са били виновниците, но последните много умело са избягали в чужбина, докато целия антисемитизъм се е стоварил върху други напълно невинни хора.

W.Szulgin предложил, през 1907 г., от трибуната на Държавната дума, да се определи резолюцията за [...] западната половина на Русия, от Бесарабия до Варшава, която кипяла от омраза към евреите, които считали, че те са основните извършители на всички нещастия
юдо-православните духовници бяха слаби и подтиснати от властите и не можеха да спрат погромите:

в годините от 1905-1907 в САЩ от Русия са емигрирали над 235,000 евреи. В същото време еврейската младеж се опитва да получи шанс да се измъкне от опасната зона на населеното място.
През 1905 г. еврейските студенти в Русия са 2247 (9.2%), през 1906 г. е имало 3702 (11,6%) и в 1907 година- 4266 (12%).
въпреки това, човек трябва да се помни, че в годините 1905-1907 в Русия масово се проведоха жестоки кланета над благородници, повечето от които бяха евреи. Агресия на хората бе срещу всички потисници.
Евреите бяха подкрепени от всички врагове на Русия, включително Япония във война 1,905 години. Най-мощният Американския еврейски банкер Яков Шиф даде на Япония заем от $ 200 милиона за нуждите на войната, японците гарантирани и възникналите отговорности в Европа и в същото време да торпилира усилията на руския заем. Той финансира революционното движение в Русия. Руски евреи в тясно сътрудничество с международните организирани кампании World Press работеха за дискредитиране на царя и на руското правителство. Новото секуларизирано образовано поколение от еврейски революционери "блесна" в началото на века. Създадена е нова организационна мрежа и терористични групи водещи борба срещу държавни органи. Тези дейности бяха подкрепени от Австро-Унгария, Германия, САЩ, Япония, Турция, с цел да отслаби властта на царя и да доведе до вътрешни безредици отслабвайки силната дотогава руска държава. Ленин и група руски революционери са транспортирани до Русия от германските власти за организиране на саботажни дейности срещу царското правителство, което искало да се установи между Русия и Германия сепаративен мир.https://rafzen.wordpress.com


Всички революции, включително в Русия, 1905 и 1917 г., са дело на еврейски ръце. Даже въстанието на Пугачов е организирано от евреи. Емелян Пугачов е дошъл от Полша, а това говори много. Преди това полското еврейство вече е организирало поход към Москва и е било близо до целта. Полша, по това време, е била столица на световното еврейство, както сега са Англия, Съветска Русия или САЩ. Не случайно Пугачов е дошел именно от Полша. Той е дошъл, съпроводен от еврейски комисари, въоръжени и снабдени от полското еврейство, тоест, това не е било въстание, а нахлуване от Полша, на голям отряд чуждестранни наемници. Тяхното шествие по руската земя се е съпровождало от същите избивания на християнски свещеници, разрушаване на църкви и масово избиване на обикновения народ, които са отличителен почерк на замаскираните евреи, започвайки от протестантска Холандия, Германия, революционна Франция или Англия, и разбира се, болшевишката революция в Русия 1917 година. Аналогични са били и следните събития, посредством които евреите са ликвидирали, като класа, целия слой образовани хора в основните европейски страни: Така наричаната националноосвободителна борба в Холандия, за освобождаване от испанско владичество, откъдето евреите, преди това изгонили кралица Изабела. Тридесетгодишната война в Германия, в 17-ти век, Великата еврейска революция в Англия, в 17-ти век, Великата еврейска революция във Франция, в 18-ти век, и накрая, Великата октомврийска комунистическа, еврейска революция в Русия. А Америка вече е била открита и още от самото начало е била изградена като еврейска страна, на еврейските принципи на Жълтия Дявол, еврейския бог Мамон, еврейския Моллох и бог Йехова.Болшевишките евреи, след 1917 г., изнесоха от Русия всички ценности, които е можало физически да бъдат веднага изнесени: златото, скъпоценностите, които те обирали от убитите хора, а сега се заеха с износа на природните богатства на Русия. Тези евреи, в периода 1917 – 1921 г. изтребиха в Русия неизброимо количество милиони хора, започвайки главно от горните слоеве на обществото, и колкото може по-надолу. Класовата теория на техния евреин Карл Маркс, им даде възможност официално да обявят извън закона и да унищожат цялата образована класа на Русия. Така че, сага там едва ли може да се намери не-евреин, който да може да чете и да пише.

Сега евреите продават природните богатства на Русия, на САЩ и Англия. Евреите в Петроград са единствените, които могат да се движат свободно. Руските евреи, независимо от революцията и гражданската война, имат храна и обувки, имат всичко необходимо. Други, освен евреите, нямат нищо от това. Не-евреите в Русия са обречени на гладна смърт. Едни еврейски отряди обират храната и ценностите от руските граждани, а други еврейски отряди ги разстрелват. Сега евреи от целия свят идват в болшевишка Русия: от Англия, от САЩ, за да помагат на своите руски евреи да управляват Русия, И всички те, в Русия получават ръководни длъжности, получават хубави жилища, храна, облекло, без всякакви проблеми, и веднага.
От друга страна, има факти да се предполага, че за пръв път от времето на разрушаването на Йерусалим, в еврейството се наблюдава разкол между старата и новата прослойка. Младите евреи, основно атеисти, избиват християните със всякакви технически средства. Не съм уверен, че старото еврейство е напълно съгласно с тях, но доколкото става дума за страдание на християни, старите евреи гледат на това с тайно одобрение. Но ако някога руснаците въстанат и за почнат да убиват евреи, няма съмнение, че целият свят ще се изпълни с разкази за дивите ужасии, на които се подлагат „невинните“ евреи. Всички християнски правителства ще се надпреварват да помагат на евреите, ще рискуват своите християнски синове и ще ги пращат на война в Русия, спешно да спасяват евреите от ръцете на справедливото възмездие.

Евреи бяха командирите на отряда, нахълтал на 31 август в английското посолство в Петроград, и застреляли капитан Кроми. Евреите арестуваха всички в английското посолство. командваха ги трима евреи, които имаха по един пистолет във всяка ръка.Цялата политическа борба в която и да е държава, се води само между евреи. Затова че са умни ли? Не, но затова че организирани и че са много. Затова че са навсякъде – явни, полу-тайни и замаскирани, „порусначени“ и „поамериканчени“. Всички политически партии се управляват от евреи, но това не означава разногласие между евреите. Това е обикновен трик, в резултат на който, някой от тях, при всички случаи, ще дойде на власт. Всички профсъюзи са завладени от евреи, при което същите се явяват и банкери, и капиталисти. Ще кажете, че това е против теорията, и че профсъюзите трябва да се борят с капиталистите. Така евреите ви обясняват. А на практика, и еврейските банкери, и еврейските профсъюзни босове, грабят християнските народи, от двете страни.
Еврейското правителство на Русия управлява с въоръжени отряди, всеки от които има специален комисар, назначен лично от Лев Троцки (Бронщайн), явяващ се реалният диктатор на Русия. Тези въоръжени отряди са всъщност, банди престъпници, които не се гнусят да убиват собствените си съграждани. Лев Троцки има пряк канал към западните банкери, и затова се явява неизчерпаем източник на пари и оръжие. Фактически в Русия само един човек има валута. Имайки валута и оръжие, Лев Троцки въоръжава престъпници и бандити, пред които поставя целта да унищожават всяка съпротива на неговия режим. Русия цялата е бедна и експроприирана от еврейските комисари, в нея милиони хора умират от глад, но бандите на Троцки са въоръжени с най-ново европейско оръжие, и няма никакъв недостиг на боеприпаси. Еврейските емисари на Троцки зад граница, му осигуряват доставки на оръжие, със заеми за последващо предоставяне на концесии, за разработка на руските природни богатства. Концесиите раздава самият Троцки.
Лев Бронщайн-Троцки (1879-1940 г.), комисар на външните работи. Автор на теорията за перманентната революция, организатор на атаката на Зимния дворец. Изгражда Червената армия като боеспособна войска, допуска на служба и изгонени царски офицери. След смъртта на Ленин е конкурент на Сталин за властта. През 1927 г. е отстранен от ЦК, по-късно е изгонен от СССР. На 20 февруари 1932 г. е лишен от гражданство, преследван навсякъде от Сталин. През 1936 г. се заселва в Мексико. На 20 август 1940 г. е смъртно ранен в дома си от съветския агент Рамон Меркадер.
Лев Бронщайн-Троцки (1879-1940 г.), комисар на външните работи. Автор на теорията за перманентната революция, организатор на атаката на Зимния дворец. Изгражда Червената армия като боеспособна войска.

               
"Нека кълновете растат в областта на комунизма Русия." Литография на идиш, наричайки евреи подкрепят колективизация. Москва, 1926. 

Който от ръководителите на бандите, въоръжавани от Троцки, го слуша, продължава да получава пари и оръжие, и се причислява към отрядите на редовната Червена Армия. Който престане да го слуша, престава да получава пари и оръжие, затова всички те, макар и да могат известно време да се перчат, в крайна сметка, без поддържката на Троцки, са обречени. Ясно е, че имайки неограничен приток на пари отвъд океана, Лев Троцки, имащ и американски паспорт, непременно ще спечели този нечестен двубой с руския народ, защото против руския народ, фактически се сражава целият свят, и по-лошата част от самия негов народ. Така Лев Троцки убива два заека с един куршум: от една страна изтребва руското население, а от друга, създава вярна лично на него армия. Шпионите на Троцки са навсякъде и шпионират всеки християнин. Всяко провинение пред Троцки, се наказва със смърт. Ако пред евреите възникне някакъв проблем, те вземат заложници: жени, деца, роднини, и ги разстрелват. Например, ако е нужно даден царски офицер да се сражава против своя народ, то, неговото семейство се взема за заложници. Пари и ценности за разплащане с американските банкери, се събират също чрез разстрел на заложници. Потушаване на съпротива, също се постига с разстрелване на заложници. Цели територии на Русия и части от населението, са обявени за поголовно унищожение. Например югът на Русия и Украйна, и казачеството, се избиват изцяло. Навсякъде из „съветска“ Русия се появи еврейската символика, във вид на „звезди“.
(От руснаците е иззета абсолютно цялата собственост, вкл. къщите. По-късно излиза разрешение, който има пари, да може да си купи пак къщата. След като повечето хора си купуват къщите, те пак биват национализирани. След това пак се разрешава изкупуването, след което, пак се национализират. И така, многократно! – из „Спомени на Княз Жевахов“) Но това тепърва предстои да се случи на неевреите в България.В 1905 г. милиони фунта стерлинги, бяха изпратени от Лондон в Русия, за да се помогне на евреите да извършат държавен преврат, но руското правителство трябваше да поднесе официални извинения, заради едно държавно лице, което се осмели да каже това на всеослушание. И формално, това лице не беше право, защото парите бяха събрани не от Англия, а от световното еврейство, и бяха изпратени в Русия, по обиколен път, а не директно чрез Англия. (Това беше т.н. дело ”Agence Latine”. Човекът, който предостави тази информация на руското официално лице, руски секретен агент, сега, мисля че се намира в Лондон).


Световното еврейство има свое собствено правителство, и то не едно, а много, които се преплитат и действат координирано, така че, представляват истински световен октопод. Централен мозък на този октопод, е Синедрионът, съвременният еквивалент на този, който е съществувал винаги (сега това вероятно е Президиумът на Световния еврейски конгрес).                       

Списък на евреите, които управляват Русия 1917 – 1918 г.
ЦК на болшевиките (всичките са евреи): На първо място в списъка на Виктор Марсден, е Лев Троцки (Лейб Бронштайн). На второ място е Ленин (евреин, най-малкото, по майка си - Бланк). На трето място е Зиновиев (Апфельбаум - писал и редактирал докладите и трудовете на Ленин). След тях, по ред: Лурие (Ларин), Криленко (Абрам, впоследствие народен комисар (министър) на правосъдието, Луначарский (Байлих- Манделщам), Урицки, Володарски, Каменев (Розенфельд – мъж на сестрата на Троцки, и също редактор на ленинските произведения). Смидович, Свердлов Стеклов (Нахамкес).
Бюро на Първия състав на Съвета на работническите и войнишки депутати, на град Москва (всичките евреи): Три съпредседателя: Председател на първия Московски Съвет, след революцята - Лейба Хинчук. Председател на Съвета на Работниците и червеноармейците - Смидович. Председател на Съвета на работническите и войнишките депутати - Модер.
Членове на първия Моссъвет: Заркх. Кламер. Гронберг. Шейнкман. Ротштейн. Левензон. Краснополский. Мартов (Цедербаум). Ривкин. Симсон. Тяпкин. Шик. Фалк. Андерсон (литовски евреин). Вимба (литовски евреин). Соло (литовски евреин). Михелсон. Тер-Мичян (арменски евреин). Секретар на Бюрото - Клауснер. Началник на канцелярията - Роценхолц.
ВЦИК на Четвъртия Всеросийски конгрес на Съвета на работническите и виойнишки депутати: (По конституцията от 1918 г, формално, най-висш орган на властта). От 34 членове на ЦИК, нито един неевреин.
Председател - Яков Свердлов. Членове: Абелман. Велтман (Павлович). Акселрод. Цедербаум (Мартов). Красиков. Лундберг. Володарски. Цедербаум (Левицки). Ленин. Зиновиев-Апфельбаум. Троцки. Сирота. Суханов (Гиммер). Ривкин. Цейбут. Ратнер. Блейхман (Солнтаев). А. Голденрудин. Хаскин. Ландер. Аронович. Камков (Кац). Фишман. Абрамович. Фриче. Илин (Голдштайн). Лихач. Хинчук. Берлинрут. Дистлер. Чернявски. Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК - Пети Конгрес на Съветите. От 62 члена, нито един неевреин:
(На руски, евреин, се пише – еврей, и за икономия на време, надолу не съм превеждал това название, понеже добре се разбира!)
Бруно (литовски еврей). Бреслау (литовски еврей). Бабчинский. Бухарин (еврей и приятел на Троцки, бил с него в Ню-Йорк и имащ американско гражданство, представящ се винаги за руснак). Вейнберг. Гайлис. Гейнцберг. Данишевски (германски еврей). Штарк. Закс. Шейнман. Ердлинг. Ладауер. Лингер. Волах (Литвинов, бъдещ министър на външните работи, чехословашки еврей). Семьон Диманштейн. Левин. Ерман. Йофе. Карклин. Книгисен. Каменев (Розенфелд). Зиновиев (Апфельбаум). Криленко (Абрам). Красиков. Капник. Каул. Ленин. Лацис (еврей). Ландер. Луначарский. Петерсон (литовски еврей). Петерс (латвийки еврей). Рудзутак (литвийски еврей). Розин. Смидович. Стучка (латвийски еврей). Свердлов. Смига (латвийкий еврей). Стеклов (Нахамкес). Сосновицкий. Скрипник. Троцки. Теодорович. Терян (арменски еврей). Урицкий. Тегулечкин. Фелдман. Фрумкин. Цурюпа. Чавчавадзе (еврей). Шейнкман. Розенталь. Ашкенази. Карахан (караимски еврей). Розе. Радек (Собелсон). Шлихтер. Чиколини. Шиянский.
Съвет на Народните Комисари: Председател – Ульянов Ленин (Марсден го пише руснак). Комисар на външните работи: първо Троцки (Еврей), а после Чичерин (полуевреин, но според Марсден - руснак), Комиссар по националностите - Джугашвили (грузинец – според Марсден, но джугашвили - означава - еврейски син). Председател на съвета на народното стопанство - Лури (Ларин) – еврей. Комисар по възстановяването - Шлихтер (Еврей), Комисар по държавните земи - Кауфман (еврей). Комисар по държавния контрол - Ландер (еврей). Комисар по обществените работи – В. Шмидт (еврей). Комиссар по селското стопанство - Прошян (арменски еврей). Комисар на Армията и Флота - Троцкий (еврей). Комиссар за социалните помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка, Комиссар по образованието -Луначарский (Баилих. Марсден го нарича Манделштам) – еврей, Комисар по вероисповеданията -Шпитцберг (еврей), Комисар на вътрешните работи - Зиновиев (Апфелбаум) – Еврей, Комисар по финансите - Исидор Гуковский (еврей), Комисар по изборите - Урицки (еврей). Комисар на правосъдието - И. Штейнберг (еврей). Комисар по евакуациите - Фенигштейн (еврей), заместен от - Равич и Заславский – и двамата евреи.
Равносметка: от 20 съветски комисари, само Сталин не е евреин, двама пролуевреи и 17 чисти евреи (Но, Йосиф Висарионович Джугашвили, уж беше грузинец, но всъщност бил осетинец!? Но е евреин, защото “Джугашвили”, означава - еврейски син, а и в редовете на съветските ръководители, място за неевреи няма!). (Извинение от преводача Г. С: преводът е от руски, и за пестене на време, думата – еврей, не я превеждах, понеже и така се разбира)
Комиссариат на армията (всичките евреи): Комисар на армията и флота -Троцки. Заместници на Троцки - Склянски и Гиршфелд. Председател на Военния Съвет - Троцки. Членове на Съвета - Шородак и Петч (литовски евреи). Военен комитет на Москва - Штейнгардт (литовски еврей) и Думпис (германски еврей). Командир нашколата на граничарите - Глейзер (литовски еврей). Комисари на 5-а съветска дивизя - Дзеннис и Полонски (литовски еврей). Комисар на армията на Кавказ - Лехтинер. Извънредни комисари на Източния фронт - Шулман и Бруно. Членове на военния съвет на Казан - Розенхолц, Майгар и Назенхолц. Комисар на Петроградския военен окръг - Гутпис. Военен комендант на Петроград - Цейгер. Командващ на червеноармейците по време на Ярославския метеж - Геккер. Командващ Източния фронт против чехословаков - Вацетис (латвийски еврей). Командващ Московския военен окръго - Буткус (литовски еврей). Член на Военния Съвет - П.П. Лацимер. Начальник на Военното командване - Елкан Соломонович Колман (бивш австрийски офицер). Комисар на Московския военен окръг - Медкас. Началник отбраната на Крим - А. Зак. Командващ на Курския фонт - Слузин, негов помощник - Зилберман. Комисар на румнския фронт - Спиро. Предреволюционен щаб на Северната армия - А. Фишман (еврей). Председател на Съвета на армиите на Западния фронт - Позерн. Военно-съдебнен комисар на 12-та армия – Ромм. Комисар на 12-та армия - Мейчик. Комисар на Витебск - Дайбе. Комисар на 4-а армия - Ливензон. Комисар на Московския военен окръг - Губелман. Комисар по военните реквизиции на град Слуцк - Калманович (литовски еврей). Комисар на Самарската дивизия – Глузман. Политически комисар на същата - Самарска дивизия - Бекман. Комисар по реквизициите в Московския военен окръг - Зусманович. Представител на переговорите с немците - Давидович.
Комисариат на вътрешните работи: (всичките евреи): Нарком - Зиновев (Апфельбаум). Началник на отдела по пропагандата - Голденрудин. Помощник на наркома - Урицкий. Председател на икономическата комисия на Петроградската комуна - Ендер. Зам. председател по хигиената - Рудник. Комисар по евакуацията на беженците – Фенигштайн, и помощник - Крохмал (Загорский) и Абрам. Комисар на Петроградския печат - Володарски. Граждански началник на Петроград - Шнайдер. Граждански началник на Москва - Минор. Комисар по печата на Москва - Красиков. Комисар на милицията на Петроград - Файерман. Началник на бюрото по печата - Мартинсон. Комисар по безопасността на Москва - К. Розентал.
Членове на Петроградския ВЧК: (всичките евреи): Шейнкман. Гиллер. Козловский. Модель. И. Розмирович. Дисперов (арменски еврей). Йосилевич. Красиков. Бухян (арменски еврей). Мернис (Литовски еврей). Пайкерс (литовски еврей). Анвелт (немси еврей).
Членове на Петроградския съвет: Зорге (еврей), Радомисълски (литовски еврей).
Членове на Московския ВЧК: Председател - Дзержинский (полски еврей), заместник - Петерс (латвийски еврей)
Членове на коллегията на ВЧК (КГБ - всички евреи): Шкловский, Кнейфис - (по-късно Председател на Киевската ВЧК – свирепостта на когото е описана в книгата на Мелгунов «Червеният терор»). Размирович. Кронберг. Цейстин. Хайкина (еврейка). Карлсон (литовски еврей). Шауман (литовски еврей). Леонтович. Ривкин. Антонов. Делафарб. Циткин. Е. Розмирович. Г. Свердлов. Бисенский. Блюмкин (убиец на посланника Мирбах). Александрович. И. Модель. Ройтенберг. Финес. Яков Голдин. Галперштейн. Книгисен. Закс. Лацис (латвийски еврей). Дайбол (латвийски еврей). Сейзан (арменски еврей). Депкин (литовски еврей). Либерт (началник на Таганския затвор. Фогел. Закис (литовски еврей) Шиленкус. Янсон (литовски еврей).
Комисариат на външните работи (все евреи): Чичерин (полуевреин). Заместници: Карахан (кримски еврей - Караим) и Фритче. Началник паспортния отдел - Марголин. Посланник в Германия - Йофе (най-добрият приятел на Троцки - организатор на коммунистическия, еврейски преврат в Германия). Военен аташе при съветското посолство в Германия - Левин (разстрелян в Германия, понеже е бил организатор на еврейския – комунистически преврат в Бавария и Комисар на Съветската еврейска република Бавария). Шеф на Прес-бюрото и разузнавателната служба на советското посолство в Германия - Т. Акселрод. Съветски представител във Виена и Лондон -Каменев (Розенфелд). Съветски представител в Лондоне и Париже - Бек. Посланник в Норвегия - Бойтлер. Консул в Глазгоу - Малкин. Делегат на мирните преговори в Киев - Христиан (Хаим) Раковски. Негов помощник - Мануилски. Министерски юрист - Астшуб. Консул в Киеве - Грюнбаум (Кжевински). Консул в Одеса - А. Бек. Посланник в САЩ - Людвиг Мартенс (немски еврей).
Комиссариат на финансите (все евреи): Първи комисар бил Мержвински (полски еврей, преди което е бил изгонен от Юнион Банк в Париже, за незаконни операции, където е бил брокер). Заместници - Дон Соловей. След което комисар станал Исидор Гуковский, преди това работещ при Нобел в Петербург. Негови заместници: И. Акселрод, С. Закс (Гладнев), началник отдела по заемите. Боголепов. Хашкан - секретарь. Берта Хиневич - помощник секретар. Президент на финансовия Конгреса на Съветите - М. Лацис (еврей). помощник - Вейцман. Комиссар по урегулирането на русско-германските сметки - Фюрстенберг-Ганецкий. Главнен чиновник на комисариата - Коган.
Администрация на Народната Банка (Все евреи): Михелман. Закс. Абелин. Акселрод. Садников.
Финансовые представители: в Берлине - Ландау, в Копенхаген - Воровски, в Стокхолм - Абрам Шенкман.
Ревизор на Народната банка - Кан. негов заместник - Горенштайн. Главен комисар по ликвидацията на частните банки - Анрик, негов помощник - Мойсей Ковш.
Членове на Комитета по ликвидацията на частните банки: Елиашевич. Г. Гифелих. А. Рогов (еврей). Г. Лемерих. А. Плате (литовски еврей).
Комисариат на Правосъдието (все евреи): Комисар - И. Штейнберг. Комисар на апелационния съд в Москва - А. Шрейдер. Председател на московския Революционен трибунала - И. Берман. Комисар на сената в Петроград - Бер. Председател на Висшата Революционна Комисия на Републиката - Лев Троцки. Председател на следствената комисия на рев.трибунала - Глузман. Следователи в Трибунала: Легендорф и Слуцкий. Генералнен прокурор - Фридкин. Главен чиновник по Кодификациите - Гойнбарк. Секретар на Народната комисия - Ширвин. Помощник на Народната комисия - Лутцкий. Народни защитници: Г. Антоколский. И. Бейер. В. Ааронович. Р. Биск. А. Гундар. Г. Давидов. Р. Кастарян (арменски еврей).
Комиссариат на Здравеопазването и хигиената (все евреи): Комисар - П. И. Дауге (немски еврей). Началник на фармацевтичната служба - Рапопорт. Негов заместник - Фукс. Председател на комисията по венерическите болести - П.С. Вебер. Председател на комисията по заразни болести - Волфсон.
Комиссариат на Народното образование (все евреи): Луначарски (еврей). Секретар на Комисариата - М. Ейхенхолц. Комисар на северния окръг - З. И. Грунберг. Председател на комисията на Образователния Институт - Т. Золотницки. Началник на муниципалната секция - А. Лури. Началник по Пластичните изкуства - Штернберг. Началник на театральната секция - О. Розенфелд (жена на Каменев и сестра на Троцки), неин помощник - Зац. Директор на втория департамент - Гроним.
Членове и академици на Социалистическата Академия на Науките (все евреи): Рейснер. Фриче (литовски еврей). Гойкхборг. М. Покровски. Велтман. Собелсон (Радек). Крупская (еврейка). Нахамкес (Стеклов). П. И. Сутчка. Немировский, И. Раковски, К.П. Левин., М.С. Олшански, З.Р. Теленберг, Гурвич, Лудберг. Ерберг. Келтулан (унгарски еврей). Гросман (Рощин). Крачковский. Урсинен (фински еврей). Тонно Спрола (фински еврей). Розин. Данчевский. Глейзер. Годенрудин. Будин. Ротштейн. Чарлз Раппопорт. Лури.
Почетни членове на академията: Роза Люксембург (еврейка), Клара Цеткин (еврейка). Меринг (еврей). Хуго Хаазе (еврей).
Литературно Бюро на Пролетариата (все евреи):
Ейхенхолц. Полянски (Лебедев). Херсонская. В. Зайцев (подчертава се че е еврей). Брендер. Ходасевич. Шварц. Директор на 1-ия департамент на Комисариата на Народната просвета, към когото е и цялата Академия на Социалистическите науки – е Познер. Началник Канцелярията на комисариата на Народната Просвета – е Алтер.
Комисариат на Социалите Помощи (все евреи): Комисар - Е. Лилина (Книгиссен). Директор - Паулнер. Секретар Е. Гелфман. Помощник секретар - Роза Гауфман. Началник на пенсионния отдел - Левин. Началник Канцелария - К. Ф. Розентал.
Комисариат на Общественните работи (все евреи): Комисар - В. Шмидт (подчертава се, че е еврей). Помощник - Радус (Зенкович). Началник на комисията Велтман. Помощник - Кауфман. Секретар на комисариата - Раскин. Член на комисариата - Кучнер. Началник на отдела за взривни работи -Заркх.
Представители на Съветската държава в международния Червен Кръст по общественните постройкаи - Голдбарк. Комисар на общественните работи- М. (само евреи – лични шпиони на Троцки в другите страни): в Берлин. Собелсон (Радек – ръководител на комунистическия еврейски преврат в Германия - 1918 год, т.н. «Спартаковско движение»). Във Виена - Бирман, арестуван в Австрия и изгонен от страната, заради подготовка на коммунистически, еврейски преврат, заедно с още 13 евреяи, членове на австрийската компартия. При арестуването му, в Берман намерили 2 и половина милиона австрийски крони.
Във Варшава: А. Клоцман. Алтер. Веселовски (Веселовски е изгонен от Полша, заедно с още 5 евреи, за подготовка на комунистически еврейски метеж. В него намерили три милиона рубли).В Букурещ: Нисенбаум. Пътешествовал, по паспорт, като белгийски гражданин «Гилберт».
В Копенхаген: А Баум.
Председател на Централния комитет на Червения Кръст в Москва (Международна терористическа организация, за распространение на световната еврейска революция из цяла Европа): Бенжамин Моисеевич Свердлов (брат на Яков Свердлов).
Висши Съвет на Народното Стопанство (ВСНХ) (все евреи):
Председател - Риков. Председател на Петроградския ВСНХ - Ейсмонт. Заместник - Ландеман. Началник в Петроград - Крейнис. Заместник на Риков - Красиков. Началник на общата секция в Москва - А. Шотман. - помощник - О. Хайкина. Началник на възстановителния отдела - Кичвалтер. Отговорник за възстановяването - Н. А. Розенберг. - помощник - Зандич. Началник на нефтения Комитет - Таврид. Началник на рибния отдела - Кламер. Началник на въглищната секция - Ротенберг. Началник на Транспортната секция - Кирсян (арменски еврей). - помощник - Шлемов. Началник на металльургическата секция - А. Алперович.
Бюро на Висшия съвет на народното стопанство (ВСНХ - все евреи): Крейтман. Вайнберг. Красин. Лурье (Ларин). Чубар ( отбелязано е че е евреин). Голдблатт. Ломов. Алперович. Рабинович.
Донецки комитет ВСНХ (все евреи): Коган Бернштейн. А.И. Очкис. Полонский. Биск (литовски еврей). Класен (литовски еврей). Лившиц. Кирш (немски еврей). Крузе (немски еврей). Вихтер. Розентал. Симанович.
Членове на кооперативната секция (все евреи): Любомирски. Хинчук. Зеделхейм. Тагер. Хайкин. Кричевский.
Членове на шахтьорската секция (все евреи): Косиор. Голдман. Ленгникс. Голцман. Шмит. Смит Фолкнер. Рудзутак. Сортел. Рейнсвит. Блюм. Катцел. Сул. Четков.
Еврейски ръководители на провинциите (все евреи):
Комисар на Сибир - Хайтис. Председател на Съвета на работническите депутати - Сизрани - Белински. Председател на Съвета на работническите депутати на Казан - Шенкман (убит). Председател на Совета на шахтьорите на Донецка област - Ливензон. Председател на Совета на работническите депутато на Нарва - Дауман. Председател на съвета работниците на Ярославъл - Закхейм. Председател на съвета на работническите депутати на Царицин - Ерман (убит). Председател на совета работниците на Оренбург - Вилинг. Председател на Совета работническите депутати на Пенза - Либерзон. Председател на Таврическия съвет на работниците - А. Слуцкий. Комисар на финансите на Западните области - Самовер. Председател на Киевския Съвет - Дрелинг. - помощник - Гинцбергер. Председател на Думата на Бела Черква - Рутхаузен. - помощник - Лемберг. Народнен комисар на република Донецк -Райхенштейн. (убит от офицерите на полковник Дроздовски). Комисар на република Донецк - Исак Лаук. Шмуклер (?)
Централно Бюро на Профсъюзите: (Все евреи) Рафес. Давидсон. Гинцберг. Брилянт. Професор Смирнов).
Комитет по разследоване обстоятелствата на смъртта на императора Николай Втори(все евреи, освен, може би, Максимов и Митрофанова): Свердлов. Сосновский. Теодорович. Розин. Владимирский (Гиршфельд). Аванесов.
Комитет по разпитите на бившите служащи на стария режим: Председател - Муравьов. Членове: Соколов. Останалите са явни евреи: Иделсон. Грузенберг. Соломон Гуревич. Голдштейн. Тагер.
Журналисти в официалните комунистически вестници:
На «Правда», «Известия», Финанси и Народно Стопанство» - Все евреи:
Динн. Бергман. Кун. Диамант. А. Брамсон. А. Торберт. И. Б. Голин. Битнер. Е. Алперович. Клойснер. Стеклов (Нахамкес). Ильин (Цигер). Гросман (Розин). Лурье (Румянцев).
Във в. «Воля на Труда» (все евреи): Закс. Полянский. Е. Катц.
Във в. Знаме на Труда (все евреи, освен редактора Максим Горьки): Штейнберг. Ландер. Ярославский. Ефрон. Б. Шумахер. Левине. Биллин. Давидсон.
В индустриалните и комерчески вестници (все евреи): Бернштейн. Коган. Голдберг. В. Розенберг. Рафаилович. Громан. Кулишер. Славенсон. И. Геллер. Гаучман. Шухман. П. Бастел, А. Пресс, А. Мох, Л.С. Елиасон.
Ръководства на другите партии в Русия:
ЦК ВКП на меншевиките (все евреи): Мартов (Цедербаум). Диманд. Н. Гиммер. Штраус. Ратнер. Либер. Зон. Дан. Гоц. Раппопорт. Още един Цедербаум – брат на Мартов.
ЦК на партията на Есерите (дясното крило, все евреи): А.Керенски (Кирбис). Аронович. Гислер. Давидович. Гуревич. Абрамович. Голдштейн. Лихач. Хинчук. Берлинрут. Дистлер. Чернявский. Розенберг. Чайковски. Ратнер.
ЦК на партията на есерите (лево крило - все евреи): Штернберг. Левин. Фишман. Лендбург. Зитца. Ландер. Каган (Грессер-Камков). Кац (Бернштейн). Фейга Островская. Начман. Карелин. Мария Спиридонова (еврейка, както и евреина Борис Савинков (Ропшин и маса други имена и фамилии).
Централно Бюро на партията на «народняците» (все евреи): Раппопорт. Гребнер. Вилкен. Диамант. Кауснер. Шатров (подчертава се, че е евреин).
ЦК на партията на полската диаспора (все евреи): Радек (Собелсон). Зингер. Берсон. Финкес. Хаузнер. Манделбаум. Панский. Гейдман. Тутелман. Волф. Крохмал (Загорский). Шварц (Голц).
Комитет на партията на московските анархисти (все евреи): Яков Гордин. Лейба Чьорний. Блейхман. Ямполский. Крупенин».
Край на очерка на Виктор Марсден.


..................................
Неговият списък обяснява всичко!

Но Виктор Марсден е разглеждал немските, литовските, арменските и грузинските евреи, като «литовци», «немци», «грузинци» или «арменци». Но ние отдавна получихме всички доказателства, че това е коронен номер на евреите: в Росия се пишат «грузинци», «татари», «поляци», «прибалтийци», «немци», «французи», «италиянци»; в Грузия се пишат «украинци» и «гърци»; в Америка «поляци», в Русия - «американци»; във Франция - «немци», в Германия - «французи», и т.н. - до пълно убъркване! Комбинациите им са безчетно множество, но същността им е една - да не се наричат евреи, за да не е възможно да се проследят причините и източниците на глобалната еврейска окупация.


от сайт: http://zarubezhom.com/antigulag.htm

превод от руски: Григор Симов
................


Един от най-осведомените хора за събитията в Русия, преди революцията, по време на революцията и след нея, е и кореспондентът на "Таймс" Роберт Уилтон, който е живял в Русия и там е получил образованието си. В книгата си "Последните дни на Романови", издадена на френски, той също дава списък на хората, управлявали Русия през 1918 г., по националности. В английския превод на същата книга, обаче, този списък умишлено е изпуснат. Това са страниците 136, 137 и 138.
Списъците на Робърт Уилтън са поместени в книгата на Никола Николов, "Световната конспирация".

Спомени и дневници от преди и след революционна Русия
Троцки, за предреволюционна Русия: Едри сибирячки изнасяха на гарите тлъсти кокошки и прасета, млеко в бутилки, планини от хлеб. Всяка гара приличаше на изложба на сибирското изобилие.
...........................................
Още неколко извадки от книгата на проф. Столешников 'Реабилитация няма да има'

http://zarubezhom.com/antigulag.htm


Забележително е, как в автобиографията си "Моят живот", Троцки картинно описва (богатата) дореволюционна Русия, когато е бягал от изселване в Сибир:
"Гаровите жандарми равнодушно ме пропускаха край себе си. Едри сибирячки изнасяха на гарите тлъсти кокошки и прасета, млеко в бутилки, планини от хлеб. Всяка гара приличаше на изложба на сибирското изобилие. По цялото протежение на пътя, целият вагон пиеше чай, похапвайки евтини сибирски кифли. А аз четех хексаметри и мечтаех за чужбина".


Ще минат неколко години и Троцки ще направи от Русия гладно гробище.


... след революцията, Троцки напълно контролираше положението в партията и в страната. Парите и властта бяха негови. Веднага след като взе властта в Петрогред, Троцки иззе всичко най-необходимо (от магазините и от домовете на хората): храната и парите. Сега той дава храна, със свои собствени талони. – Прост и ефективен начин да накараш да ти се подчинява който и да било.
..............................................


А Борис Соколов така описва Петербург, от октомври 1917, когато на 7 октомври пристигнал от фронта в Петроград:
"Бюфетът на Невски, където отскочих да закуся, бе препълнен с мъже, пиещи водка и закусващи огромни бутерборди с лосово месо. Октомври 1917 г. Петроград, създаваше впечатление за нормален живот: баровете и ресторантите, нощните клубове и театрите, както винаги, бяха препълнени с добре облечени и весели хора. Балетната премиера в Мариинския театър, както винаги, привличаше публика... Хората, очевидно, не ги засягаха политическите препирни в правителството. Минавайки край Зимния дворец, силно впечатление ми направи голямото количество автомобили. Бяха паркирани не по-малко от 70 автомобила, от различни модели и цветове".


А ето как описва живота в Петербург, веднага след революцията, Зинаида Гиппиус, в своите дневници:
(извадка)
10 ноември 1917 г., петък. Кошмарът продължава. Ленин смени върховния главнокомандващ Духонин. Назначи прапоршчика Криленко (Абрам).
24 януари 1918 г. сряда. Погроми, убийства, грабежи, особено днес на Вознесенския, се продължава без прекъсване. Убитите трупат на сметищата в канала, или ги складират като цепеници дърва.
26 февруари 1918 г. понеделник. Новост: Официално е обявена Петроградската комуна и диктатурата на Троцки.
17 март 1918 г. събота. Вчера за минута се разчу известието за звероподобния разгром на именията на Пушкин - Михаиловското и Тригорското. Но научавам че са унищожили и стопанството (чифлика) на Тургенев. Оскверниха гроба на Толстой. А в Киев убили 1200 офицери, и от труповете отсекли краката, за да вземат обувките. В Ростов убили децата - школници от кадетския корпус, мислейки, че това са обявените извън закона кадети. Русия вече няма история. А това, което сега се случва, не е история. Това ще се забрави, като неизвестни зверства на неоткрити племена, на необитаем остров. Ние живеем тук от самосебе си. Който още е оцелял, е случайно. По улиците воня. Навсякъде лежат умрели коне. Всеки ден някого разстрелват...
18 май 1918 г. петък. Ще кажа накратко: давят, душат, бият, разстрелват, грабят, (?деревню взяли в колья, рабочих в железо). Трудовата интелегенция лишиха от хляб - напълно: всеки ден курсистки, чиновници, стари и млади падат по десетки на улицата и умират там, сама видях....
14 октомври 1918 г. неделя. В Гороховата ЧК "чрезвичайка" се разпореждат жени (Стасова, Яковлева), и затова там царува особена - отявлена и тъпа жестокост. Даже Луначарски се бори с нея, но напразно... Характерен е съвременният болшевишки лозунг: "По добре разстреляй сто невинни, отколкото да пуснеш един "виновен"! От тук, и системата със заложниците и всичко останало. Храната изчезва. Масло няма и за 40 рубли фунт... Ядат само червеноармейците. Вестници не чета - там публикуват само декрети.
22 октомври 1918 г. понеделник. Държа се с две ръце, за да не стана юдофобка. Толкова евреи, диктатори... Преименуваха улиците - ту улица "Нахамкинсона", ту улица "Слуцкова", и други неизвестни имена на болшевишки евреи.
28 октомври, неделя. Да се знае, ние всички умираме от глад, мнозина се подуха - страшни до неузнавамост. Като гладът в Индия. Не само ние - интелегенцията, - в такова положение са и работниците: Нали неможе семейство да живее с 450 рубли на месец, когато парче месо (ако имаш късмет) струва 200. Пиша това и знам, че после няма да ми повярват. Но с честна дума уверявам, че умираме от глад. Умират всички, освен комисарите и техните приближени, и крадците - мошеници).
2 декември, 1918 г. неделя. Миналата година имаше масло, млеко, - въобще все нещо имаше (магазини, лавки и т.н.). Сега черно брашно - 800 рубли, яйце 5-6 р., чай 100 р. (и всичко това, ако случайно откриеш)... Нашето днес, не е никаква революция. Това е най-обикновено гробище...
...............................


А за Бухарин, когото обикновено причисляват към "руснаците", ви привеждам писмо, публикувано от него, в лондонския еврейски вестник “La Revue universelle” March 1, 1928.
– "Да, Русия определено умира. Въобще никъде не съществува и никога не е съществувала, в нито една страна, класа от населението, животът на която да е бил по-лош, отколкото в условията на съветския рай... Ние правим експерименти върху живото тяло на съветския народ - дявол да го вземе, точно така, както в кабинета по анатомия, студентът медик се рови в трупа на някой скитник. Прочетете внимателно и двете наши конституции. И в двете, искренно е записано, че на практика, нас не ни интересува ни Съветският съюз, ни която и да е негова част. Това, което ни интересува, е универсалната юдейска световна революция, за която ние винаги сме жертвали всички, включително и самите себе си. Тук, в Русия, в наща страна, където сме абсолютни господари, ние не се боим въобще от нищо. Страната, омаломощена от войни, епидемии, смърт и глад, които са все по унищожителни, но забележителни средства за нашето дело, повече не е способна и за най-малкия протест, нито за най-малкото възмущение, намирайки се постоянно под незаспиващото внимание на ОГПУ и нашата армия. Често ние сами се учудваме на това търпение на народа. Можете да бъдете уверени, че в целия СССР, нями ни едно семейство, където, по един или друг начин, не сме убили бащата, майката, брата, дъщерята, а и изнасилили; също, сина или други роднини или приятели. И това е отлично! Още повече, че Феликс Дзерджински спокойно се разхожда из Москва, без никаква охрана, и даже нощем. Когато го упрекнахме за тази непредпазливост, той само се разсмя и каза: "Какво? - Те никога няма да се осмелят - кучешката им кръв, тяхна! (Дзерджински е полски евреин, говорел и пишел на идиш! Както и Ленин! б. прев.) И той е абсолютно прав. Те наистина никога няма да се осмелят. Що за странна страна!"
(Вижте как нагло "се учудва" злодеят !?) 

1 коментар: