събота, 20 февруари 2016 г.

Амин - какво означава думата?


"Ротшилд" като потомци на Дракона-змия-Хор,подготвящи Второто пришествие от ямите на ада.
Както знаете, версията, че групата на семействата банкери начело с клана на Rothschild пряко влияе на световните финансови пазари, е наречена "теория на конспирацията". Най-общо казано, в словото-Рa думата "конспирация" може да бъде представена, както следва:

конспирация=заговор = сговор => сий_Ка_Эвер, (1) => siy_Ka_Ever (1)

което означава, че "конспирация" не е нищо повече от "това да бъдеш (Sea) дракон-змия (ка) на Въплъщението (AB) АР (ия/и)." С други думи, "заговора" е зло, генерирано от силите на ада, и насочено към осъществяването му в света. Ето защо най-различни конспирации размножават злото в света.


Амин - какво означава думата?

Амин (на старогръцки: ἀμήν, на иврит: אמן, в западноевропейската традиция на латински: amen) е обичаен завършек на молитва или псалм в юдаизмахристиянството и исляма, представляващо потвърждение на произнесените думи. Като синоними могат да се посочат "да, наистина" или "да бъде".


В древен Вавилон с думата "омен" се е означавала специфична звездна конфигурация, която се е смятала за предвестник на дадено събитие. В приблизителен превод "омен" означава "това, което има да стане".

Преводи

Истина!, Тъй да бъде!, Да бъде!;
От гръцки - до амина= навеки, за вечни времена;
Означава още "сигурно, непременно, вярно" от основното значение " да бъдеш твърд, сигурен, достоен за доверие".
В Стария/Вехтия Завет тази дума се използва при приемане на някаква клетва и нейните последствия.(Втрорзак.27:15 и сл.)
и като отклик на богослужение( Пс.41:13;СИ - Пс.40:14).
Във времето на Новия Завет се използва редовно в края намолитви( !Кор.14:16).Твърдението на Иисус:" Истина, истина (амин) ви казвам" придава на думите Му особена сила, а в Откровение 13:14 Той е наречен"Амин".

Да прочетем думата наобратно Амин = Аман = Амен<= Нема

            


На латиница NEMA,  интересно е дали левитите са реверсирали тази дума  или са я оставили в хиперборейския си вариант? Тяхното свещенно име на Тетраграматон, както и магическия гръцки знак "Амен" имат числова стойност по кабала числото 99. Египтяните са го изобразили на статуята на Атина Палада за вечна трайност на Йеросалим. Знака е написан вертикално, обратно на АМЕN като числовата стоиност на буквите е във втората колона N=50, E=8, M=40, A=1. Ako проверим с махало; двете колони са РА, между буквите и между числата серия  99, всяка буква дава серията на числото което е срещу нея, числата едно над друго дават сбор 99. Египтяните още тогава са го открили и проверили с махало. Без него е нямало как да намерят формата на буквите, даващи едни и същи закони с арабските цифри.

Означава че а-Нема огледалния образ на Амен-а има значение като навеки за вечни времена(най вероятно в материята), така реверсираното Амен трябва да има обратното значение, молитва за край на материалния живот. Например обявения в кабала за Аман очаква скорошната си кончина.


Амин е юдейската интерпретация на Амон. От юдеите е навлязло и при християнството, което е нищо друго освен клон на юдеизма. Според някои авторимонотеизмът възниква за пръв път в Египет, където е просъществувал за кратко. По време на неговото възникване е станало и преселението на евреите, както и налагането им на монотеизма от египтянина Моше (Мосе по египетски спелинг). За разлика от политеизма, който далеч по-пълно се доближава до езотеризма, монотеизмът се основава на нищо друго, освен на позоваването ипоклонението на свръх аза, тоест на изтлакания едипов комплекс! Добри психолози, древните са въвели тази уловка за по-качествен контрол над масите!

-------------------------------------------------------------------------------Амин - за нас - Стремежът към еволюцията на Духа(извън материята).

Искаме от Еврейския Бог да ни повдигне Духовно и забележете - нас!

И така се спазва, това Бог Сам да повдига Себе си.

С изразяването на думата Амин изразяваш съгласието и намерението си за "ОБЩОТО Добро" на "богоизбрания" народ ( т.е. че нямаш нищо напротив напускане на материалния свят, подпомогнат например от еврейското здравеопазване, ритуално убийство или "случаен" инцидент финансиран от пенсионен юдейски фонд. ).

----------------------------------------------------------------------------
Ако приложим гематрията, като "дисциплина" от кабала по отношение на АМИН, ще установим следното:

Думата се изписва като следните еврейски букви- Алеф Мем Нун

Алеф- първата буква на Адонай, Господ

Мем- първата буква на Мелек, Цар

Нун- първата буква на Амон, Предан

Така че се получава интерпретация в смисъла на "Господи, Праведен Цар"

Поставяне в края на обръщението ни към Бог, тази абревиатура е особен род призив на Божественото, в който призив "резюмирано" се "активира" Божествената Сила, и в тази насока Амин е приемано като нещои, чийто смисъл е "Да бъде", "Да може да стане така" "Така да е"

Гематрията ни показва числовия израз на тази дума:

Алеф- 1

Мем - 40 = 91

Нун- 50

В Сефер Сефирот има голям брой други староеврейски имена, чиято стойност е същата, като по различни методики и начини се установява пряката връзка между тях. Например Малка- Мем Алеф Каф Алеф- дева, или бъдеща съпруга; Ехлон- Алеф Йод Ламед Нун- означава дърво; Ефод- Алеф Фе Далет- означава носена от свещеника цветна дреха, нараменник.

Освен това, 91 е 10, което представлява 10 Сефирот, Малкут- Царството, като последна от Божиите еманации, последната брънка от веригата на числата, а чрез премахване на нулата, следва друга, нова редица от числа и идеи, така Творението е нещо, което има много измерения.

"...защото ТВое е Царството, и Силата и Славата... Амин" Царството- Малкут е 10 сефирот, Силата-Гебура е 5 сефирот, славата-Ход е 8 сефирот, и тяхвана стойност като Цяло е 21- Това е Светът от Големите Аркани в Таро, и отразява Пътя от Дървото на Живота между сефирот 9-Йесод- Основа, и сефирот 10-Малкут- Царство, а Амин е 91, което утвържада именно този път, от 9, към 10, но понеже няма лимитиране, Царството е както 10, така и 1, за това което ще е под него, защото Дървото на Живота е структура, която е безкрайно голяма и безкрайно малка, за пример Слънчевата система е Дървото на Живота, тъй както един атом е примерно копияа на Слънчевата система, а межгду слънчевата система и атома има множество поредици от 1 до 10....

Няма голямо значение дали ще се произнесе и напише като Амин, или като Амен, защото в писанието това не променя нито броя, нито стойността на буквите.

Мем е 40, и означава Вода, Мем е и една от трите букви-майки в еврейската азбука, Алеф означава Вол, а Нун означава риба, и в този аспект самата дума Амин може да се приеме като ВолВодаРиба, и тук това означава и следното- Начало, Душа, Светлина.

Адам- Алеф Далет Мем, означава- Начало,Врата, Душа, и съответните стойности на на буквите са 1, 4, 40- което прави 45, или 9, което ще рече че Адам е завършен, съвършен, и безсмъртен, защото 40 като число и като буква- мем, съдържа в себе си неограниченото и бЕзкрайното, Живота на Душата е безсмъртен, далет-4, е Врата, през която може да влезе 1-Алеф, или началото...

Затова по-късно Бог ограничава (лимитира) живота на човека, прави го смъртен, ограничен в живота, чрез Ной- Нун Йод, Нун е риба, която плува, и в таро на Нун съответства аркан ХІІІ- Смъртта, който зодиакално се свързва със скорпион, а Йод има стойност 10, и означава пръст, свързва се с ІХ Аркан- Отшелникът, и зодиакален знак Дева, от където следва че Ной е риба, преминала към живот на сушата, благодарение на своята чистота и вътрешно просветление, и Ной е всъщност първия представител на хората с физически тела- до тогава животът е бил пак с тела, но предназначение да живеят във водата на Мем...а Мем- като буква-майка означава и Душата- нали завършва така името на Адам, и в този смисъл представлява Душата като Вселенски принцип, и тук вече това което Астромидел пише, е съвместимо с това ниво. Затова и завета между Ной и Бог е свързан с Дъгата- Слънцето е Светлината, която представлява Божественото Излъчване, а самата дъга е символ на Водата, но онази вода, която е Душата, и която е останала в Астралния Свят, и затова от гледна точка на човека, това е неговата аура- и човешката аура си е една Дъга, която толкова по-ярко грее, колкото по-чиста е неговата Душа, или капчиците дъжд в небето (а небето е финото в човеща, всичките му фини тела, невидими за окото на материално равнище),и тук, в края на молитвата Амин може да означава и това, че човека/евреин напомня на Бог за завета с Ной, завета на Дъгата, така че в края на молитвата, и човек, и Бог да погледнат към небето, за д а си припомнят този завет...
Казваш "АМИН!".../така да бъде/ на което Бог-Яхве отвръща: "НИМА?"

"Амин" ако се проследят звуковите вибрации...е "готина" вибрация,но...варира от нивото под пъпа и стига до гърлото/а с малко повече концентрация и до основата на носа/....,но не може да се издигне към аджна. Ако "амин" се е ползвало като заместител на "аум"и "ом" - доста хитър заместител, чрез който хората биха могли да бъдат управлявани по един определен начин/звукът има силата да управлява/. Само забележете, че както "амин", така и "амен", завършват на" Н."..буквата Н затваря кепенците още на първото ниво на творението и отам нататък не може да се пробие...но на човек му остава поне да си мечтае за рая.

Амин, произлиза от Египет- друг въпрос кой е живял там.
За Земляните, има два бога, които те постоянно виждат, но немогат да сменят или откраднат и когато им дойде времето да се усъвършенствуват, земляните ще разберат какво е това.
Амонра означава: Аз съм Моон( Луната) - Ра (Слънцето).
Или само Амин = А-мин = Аз съм моун, Луната.

Амон означава Скритият, Тайният - иде от амен - покрит, скрит. Не случайно на френски душа е Ам - âme.
А Аменти в древен Египет е домът на мъртвите, наричан още страната на Озирис - там където отиват душите - нещо като християнския Рай.

За Дом на мъртвите в Египет се е считал буквално запада - там, където залязва Ра и където Озирис скрито от хората лекува раните си, нанесени му от брат му Сет, за да изгрее отново от Изток прероден и обновен в цялата си светлина. Аменти означава освен дом на мъртвите, също и запад - там, където скриващото се Слънце царува с душите на праведните покойници под името бог Хентаменти - друго прозвище на Озирис. В по-късни времена в Египет свързват Амон с оцелялото дясното око на Хор, което е проявената светлина на Ра-Озирис - Слънцето и което е вечно над Земята и хората, даряйвайки ги със светлина и топлина. Прозвището Всевишен, употребявано за бога във всички религии, вероятно иде от там - от това око на Хор. А лявото му око, което е било ослепено от Сет в тяхната война за владетелството над Земята, символизира непроявеното, скритото, тайното, окултното - Луната. Амон е наричан в Египет още Властелин на празника на новолунието. Така че има резон в твърдение за АминРа=Слънце-Луна.Думата АМИН в библията конкретно иде от Test-ament, което се превежда като Завет, а частта АМЕН означава Скритият или още Тайният. В Египет конкретно тая дума Амен, Амин, Амон, Амун... се е изричала при обелиск, издигнат в чест на бог Амон Ра, за който се е мислило, че обитава в обелиска и се крие там невидим за човешкото око и който обелиск символизира не друго, а мъжкия фалус, както и оплодителната сила на мъжа, а обелиските пък, винаги се разполагат в кръг около тях, който пък символизира женската вагина и заедно символизират съвокуплението... нещо, което прекрасно можем да видим в грандиозен мащаб като архитектурно решение на най-големия католически християнски храм, за който хората не знаят, че всъщност представлява Храм на Амон Ра:

Талмудът (Шабат 119б) ни говори, че „Амен“ са първите букви от „Кел 9Мелех Нееман“ - Б-г, Царя Верен. „Амен“ по този начин, може да означава доверие, надежда. Действително някои коментатори заключават 10, че отговаряйки „Амен“, трябва да имаме различни концентрации, в зависимост от това, явява ли се това благословение на благодарност или молба. Обаче АГРА пише 11, че отговаряйки „Амен“ на всяко благословение, сме длъжни винаги да имаме еднаква концентрация: „Нека Името на Вс-вишния да бъде благословено 12“!

Имената на Вс-вишния не се произнасят, освен по време на молитва, затова сме добавили „К“ пред Името Му.

Така талмуда ни отговаря какво е едно от имената на еврейския бог,...Амен като се добави едно "К"пред името = Камен = Камък = Паметник = напр. Обелиск.
         

"Кивот" иде от еврейската дума "кивос"(κύβος), което ще рече "КУБ" и "умирам".
"Куб" на арабски е "кааба" The Kaaba (Arabic: الكعبة‎ al-Kaʿbah IPA: [ælˈkæʕbɐ], "The Cube"). От тук - "кабина", "кабнет".

"Ковчег"(кутия, куб) на английски е "ark", а на гръцки е "кивотОс"(κιβωτός).
"Завет"(съглашение, договор) на английски е "covenant", а на гръцки е "символейо"(συμβόλαιο).

"Ark of the Covenant" / "Куба на Символизма"!

9. Дойди, ще ти покажа невестата, жената на Агнето.
10 И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога,
16 Градът беше четвъртит, с дължина равна на широчината му; и като измери града с тръста, излезе дванадесет хиляди стадии.Дължината, широчината и височината му са еднакви.
Откровение 21

"Ковенант"(covenant) значи "завет", "договор", "контракт".
Сигурно ще кажете, че "договора на Яхова" с "10-те броя ЗАПОВЕДИ към "божия народ" бил "уникално-еврейски"?...

Нито числото "10" е "еврейско"(то е на Козирог-архетип), нито ЗАБРАНИТЕЛНАТА форма на завета("не прави това и онова") е "еврейско-уникална" нито "обрязване на гениталиите" са "еврейски патент".
Всичко това е ОТКРАДНАТО, но рационализирано-адаптирано(профанизирано) към дрипльовците чифути ОТ ЕГИПЕТ!!!

Египетската цивилизация е дериватна на Ведическата(аватара на Вишну Парашурама прогонва кшатриите и част от тях се подслоняват в Долен и Горен Египет,...има и чеченци в Кавказ).

"Завета на евреите с пленният си тотемен дух -Яхве" със заповедите е взаимстван от "Закон на Хамураби"(а той-от "Закона на Ману"), но от Египет са взели САМО ОБЛИГАЦИОННАТА ФОРМА(без права, а само задължения). Както ти обясних в поста си в "Отче наш"-темата, това е стила на "Египетската книга за живота и смъртта'(идентична с "Тибетската книга на мъртвите"), където се касае за "бардо"(състояние) на душата В ПОДЗЕМНИЯ СВЯТ(Nether-world, Under-world), известен като "аддхо-локас". Там на душата не и остава нищо друго освен да изпълнява заповеди, тъй като сама е приела състоянието си на нещастие(misery).
ученик

"Агнето" е плагиат на египетския Амон(Амун, Амен).Йехова използува юдеите за да откраднат Ки-Вота от Египет. Едно две племена от юдеите които изчезват незнайно къде , а случайно и Ки-Вота изчезва...

Мойсей е египетски възпитаник - като пласиран на жреците и двора на фараона робски шпионин на робите израелтяни. Посветен в египетските мистерии, пише си го и в библията. От друга страна египетският бог и пантеон е представен като враг на израелтяните и тяхното божество. Тоест, те крадат тайните на египетското жречество, на базата на които "създават" своето божество, а после "корубата" майка, от която са черпели тейни и мистерии, им става излишна. Изводът е само един: Египетският бог и пантеон намира убежище в нова общност, и това са израелтяните, а предното убежище на това божество, Египет, става излишно, дори вредно и безсмислено, че и враг. Въпроснията небесен "паразит" вече има ново тяло приемник, старото трябва да умре. Което се и случва.
Това обаче води до следния извод: Богът на древен Египет всъщност е и богът на древните израелтяни, богът Аврамов, Исаков и Яковов, че и Исмаилов, Мойсеев, Давидов, и т. н. ... до наши дни. Този бог преминава през епохите в различни "тела" приемници, последното, днешното от които е на... християнството. Светското имам предвид.

Изида(санскр. "шакти", евр. "шекина"):

                                      


Според тази книга Аврам е Ехнатон - първият монотеист, а Сара - Нефертити, Мойсей е Рамзес I. Между другото, на египетски Мосе означава дете.
Тази книга защитава успешно хипотезата, че Аменхотеп IV, прекръстил се по-късно в Ехнатон /Аврам/ е реформист и първият фараон-монотеист, който отрича политеистичната вяра на баща си /Аменхотеп III/ в старите богове и техния върховен бог Амон и издига в култ нова вяра в единствения бог Атон, премества столицата от Тива в Ахетатон - нов град, наречен Градът на Слънцето и светлината и се започва една мегаломания на фараона, съпроводена от тежката робия на онези египтяни, които я обслужват. Тъстът му - върховният жрец, наречен Божественият Отец Ай /от чието име иде и едно от имената на еврейския бог - Адон Ай - Господарят Ай/, който бил страстен привърженик и последовател на Маат /богинята на истината и справедливостта/ обаче, оглавява контрареформацията и връща старата политеистична вяра на Египет в Амон и компания богове, а тези от жреците монотеисти, които са служили на монотеизма и бог Атон изгонва от Ахетатон като им позволява да вземат със себе си при изселването си от там всичките богатства на града, които могат да носят и им обещава друга земя - Ханаан. Това са исторически факти и основи за сагата, описана в Изхода. Юдите са всъщност монотеисти египтяни, служещи на единствения бог Атон. В арамейската библия, която се счита за много по-стара от еврейската, те са наречени яхуди. Там пише, че Мойсей е бил един от яхудите - един от монотеистите. Ето разликите на арамейската с еврейската библия:


Изход 2:11:


А във времето, когато Мойсей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че биеше един евреин, един от братята му. /Еврейска библия/


По това време Мойсей вече беше пораснал. Излезе сред братята си и видя тежката им работа. Видя и как един египтянин биеше един яхуд - един от неговите хора. /Арамейска библия/


Йероглифът Йахуд /или Йахут/ на египетски означава официален или държавен служител - наследствена длъжност при хора, служещи на фараона. Яхудите са служители на фараона, чиято длъжност поради малолетността на законния фараон Тутанкамон /едва 8 годишен/ по онова време в Египет се е изпълнявала от висшия жрец /тъст на Ехнатон и баща на Нефертити/ така нареченият Божествен Отец Ай, който дава и едно от названието на бога на яхудите - Адон Ай - Господарят Ай и който по ирония на съдбата им посочва "пътя" далеч от Египет, тоест, който ги гони далеч от Египет и точно това е описано в Изход.
Талмуд: В глава „Ки Таво“ (27:12-26) четем за благословенията и проклятията, които по-късно били произнесени, когато нацията ни влязла в Земята Исраел. На всяко благословение и проклятие сме били длъжни да отговорим „Амен“. Както знаем, от тогава „Амен“ става стандартен отговор за всяко благословение. Какво е значението на думата „Амен“ и в какво е дълбокия и смисъл?


Отговор:


Думата „Амен“ е възможно да е една от най-популярните думи днес, с библейски произход. Тя се среща само в два откъса на Тора, за първи път относно Сота, жена заподозряна в прелюбодейство, и в тази глава, където думата „Амен“ се упоменава след всяко от дванадесетте проклятия. Еврейският народ стоял на две планини и левитите, стоящи долу четяли дванадесетте благословения и проклятия. На всяко благословение и проклятие, нацията ни е трябвало да отговори „Амен“. По този начин е ясно, че думата „Амен“ указва приемане и съгласие. Често повтаряме тази дума многократно през деня. Нека да изучим по-дълбоко значението на тази дума.


Думата „Амен“ произхожда от думата „Емуна“ - вяра. Талмудът (Шабат 119б) ни говори, че „Амен“ са първите букви от „Кел Мелех Нееман“ - Б-г, Царя Верен. „Амен“ по този начин, може да означава доверие, надежда. Действително някои коментатори заключават , че отговаряйки „Амен“, трябва да имаме различни концентрации, в зависимост от това, явява ли се това благословение на благодарност или молба. Обаче АГРА пише, че отговаряйки „Амен“ на всяко благословение, сме длъжни винаги да имаме еднаква концентрация: „Нека Името на Вс-вишния да бъде благословено“!


Съгласно кабала, думата „Амен“ показва обединение на двете главни Б-жествени Имена и двете състоящи се от четири букви: „Йуд“ - „хей“ с „Вав“ - „хей“ и „Алеф“ - „Далет“ - „Нун“ - „Йуд“. Първото име не се произнася извън Храма, но го заменят с второто във всички молитви. Първото има гиматрия 26, а второто 65, които обединявайки се правят 91 – гиматрията на думата „Амен“.

Първото име има отношение непосредствено към Самия Създател, Който е извън времето и по волята, на Който всичко съществува. Второто Име има отношение към нашето възприятие на Б-жественото Царство, с корен от думата „Адон“ – Владика. Думата „Амен“, по този начин, показва връзката между Самия Вс-вишен и признаването Му в света, вярата в Него и познаването на Името Му. Действително Талмудът (Брахот 7б) ни учи, че Авраам бил първия, който назовал Вс-вишния с Името Адон ! Както често се случва, колкото по-голяма е мицвата, толкова повече се игнорира. Всеки ден хората пропускат възможността да отговорят „Амен“ правилно, отговаряйки вместо това „Амен за сирака “ в неправилните места, сдъвквайки буквите на думата „Амен“, без да мислят за брахата, на която отговарят. Мъдреците ни, ни учат, че ако отговаряме „Амен“ правилно, вратите на Ган Еден ще се открият пред нас. Детето получава дял в бъдещия свят, от момента, в който започне да отговаря Амен. Да заслужим да отговаряме „Амен“ правилно и да доживеем до дългоочакваното избавление!


             1 Тора открито упоменава само текста на проклятията, но Талмуда (Сота 37б) ни учи, че всяко проклятие било предшествано от благословение.


2 Това е една от немногото библейски думи, която дори неевреите произнасят в оригинал.


3 Тази дума се използва два пъти в откъса БиМидбар 5:22 и дванадесет пъти в тази глава (Дварим 27:15-16), погледни по-надолу. Думата „Амен“ се появява повече от десет пъти в останалите части на ТАНАХа (пророци и писания) и има значение на съгласие и желание, да се осъществи твърдението.


4 За да се провери невинноста и, тя принася специфично приношение от брашно и пие вода, смесена с малко количество земя и мастило изтрито от този откъс, разказващ за тази мицва. Преди пиенето Коенът и казва, че ако е невинна, водата няма да има отрицателни ефекти, но ако е виновна ще умре. На това жената е длъжна да отговори „Амен, Амен“ (причината да отговори два пъти „Амен“ е в това, че наказанието ще се случи, дори ако тя сега е невинна с човека, за който я подозират, но е имала отношение преди това с друг човек, виж Талмуда, Сота 18а,б).


5 Едно от твърденията е общо: „Благословен е този, който поддържа всички думи на Тора“ и „Проклет да е този, който не го прави“. Често, изброявайки проклятията, общото проклятие не се брои и забелязваме, че коментаторите често използват израза „единадесет проклятия“. Що се касае до причината, защо именно тези единадесет заповеди са избрани за благословение и проклятие, болшинството коментатори обясняват, че те се отнасят до нарушения, които не се забелязват от другите (виж Рашбам, Рабейну Бахия, Даат Зкеним, миБаале Тосафот и Хизкуни към Дварим 27:15; Ибн Езра 27:14; Кли Якар 27:12). Преди заселването в Земята на Исраел евреите не се считали отговорни един към друг, но след като чули тези дванадесет проклятия, отнасящи се за скрития грях, те станали отговорни и за публичните грехове на другите евреи (виж също Раши на Дварим 29:28, Талмуда Санедрин 43б). Талмудът (Сота 37б) освен това съобщава, че всички тези проклятия се отнасят към прелюбодейството (виж също Раши там, Кли Якар към Дварим 27:12, Аризал в Шаар аПсуким, Ки Таво относно мистичното значение на тези проклятия).


6 За съжаление сме така привикнали към отговора „Амен“, че обикновенно не се концентрираме на него въобще. Рав Хаим от Воложин казвал, че не виждал никакво оправдание в произнасянето на „Амен“ без концентрация (виж приложението Ец Хаим, напечатано след Нефеш аХаим, №74).


7 Предпочитано е да се отговаря „Амен“ в най-малка мярка поне 90 пъти ежедневно (виж Тикуней Зоар, 18 Тикун, стр. 29).


8 Цели книги на различни езици са били написани за отговора „Амен“, но ще бъдем кратки, както обикновено.


9 Имената на Вс-вишния не се произнасят, освен по време на молитва, затова сме добавили „К“ пред Името Му.


10 Виж Бах, Орах Хаим, 124; Мишна Брура 124:25.


11 В коментара към Брахот (Имре Ноам 60б), виж Хай Адам 6:1.


12 Общото понятие на благословението „браха“ е много дълбока кабалистична идея и дори самата дума „благословение“ не е достатъчна за описването и. По принцип „браха“ има отношение към изпращането на Б-жествен поток в света (виж Нефеш аХаим) 2:2) и действително думата „Амен“ прилича на печат, който подпечатва благословението (виж Зоар 3:171а; 3:285б; също Шулхан Арух, Орах Хаим 167:2).


13 Също думите ни към главата Ваера


14 Това е една от причините, защо Талмудът (Брахот 53б) упоменава мнението, че отговора „Амен“ е още по важен, от самото произнасяне на брахата (виж Зоар 3:229а). В края на краищата, правещият браха само произнася името Адонай, докато в това време отговарящият „Амен“ подразбира и двете Имена. Съгласно кабала (Аризал, Шаар аКаванот, Хазрат Тифила, 5; виж също Каф аХаим 6:13), концентрацията при отговора „Амен“ трябва да бъде върху осемте букви на тези две имена, където всяка буква от двете Имена се взима по ред. В случая Кадиша, съответстващите букви от Името Адонай се взимат преди буквите на главното Име, а в случай на всички останали брахот и молби, буквите на Главното Име се взимат първи. Това различие показва, че в поправянето Кадиша ние признаваме Името на Твореца отдолу.


15 По тази причина Името А-донай съответства на сифера Малхут – Царството на Вс-вишния. Затова намекват и мъдреците ни (Талмуд, Бава Кама 113б) думите „Дина Малхута – Истинска Дина“ - съда на Царството – Истинския съд. Буквите на думата „Дина“ са същите, както „А-донай“ (виж Зоар 2:118а).


16 По тази причина, започваме сутрешните си молитви, с установената от Авраам, с песента „Адон Олам“ (сидур Шаар Рахамим на рав Пинхас бен Йуда, ученик на АГРА).


17 Те не знаят, на какво казват „Амен“, защото са заети с още нещо (виж Шулхан Арух 124:8, за детайли относно това, как се отговаря „Амен“ правилно).


18 Талмуд, Шабат 119б.


19 Талмуд, Санедрин 110б.


В Отк.3:14 думата "Амин" представлява титул, с който утвърждават днес библейския Христос. Доколкото ние винаги винаги вземаме в пред вид синкретизма, смятаме, че "Амин" не е заглавието на Христос а на ТеоС_РаоХа, плагиатстваното и реверсирано "Нема".

Оказва се, че ако следвате арианската доктрина, то в Отк.3:14 словото

Амин = Христ (1.8)

Ако се ръководим от рамейската Раав, то в Отк.3:14 словото

Амин = Теос_Раох (1.9)

Замествайки във формулата (1.7), вместо думата "Амин", неговото значение от (1.8), получаваме:

Алексаменос = Алекс_Амен_Ос => Алекс_Христ_Ос = Алекс_Христос (1.10)

Замествайки във формулата (1.7), вместо думата "Амин", стойността на (1.9), получаваме:

Алексаменос = Алекс_Амен_Ос => Алекс_Теос_Раохос = Алекс_Теос_Рекс (1.11)

"Пeсoглавци", или Рицари на Абог Ра - 2ч.

Рис. 30 Древно-тракийско изображение. "Гръцкия" надпис се превежда като «Алексамен се покланя Богу»

Разпнатия, изобразен на фигурата с глава на куче, там е "Бог" в разбирането на покланящия се на него Алексамен. В същото време, нашия превод на надписа звучи съвсем различно: "Алексаменос – Святой Распятый - Светия кръст" В този случай трябва да се разбере какво значи думата "Алексаменос":

Алексаменос = Алекс_Амен_Ос (1.7)

Думата "Алекс" = Ал_Эк_Ос – означава "Всевишния владика Величие, Сила, Слава " От голям интерес е думата "Амин". Факт е, че на латиница дума "Амин" се пише като «Amen», и затова можем да предположим, че в надписа в Рис.30 се съдържа думата "Амин". Днес се приема, че думата "Амин" - това е просто една последна дума на молитвата, по смисъла на който се превежда като "така да бъде", "нека да бъде", "Да", "истина ви казвам," често думата въобще не се превежда. Въпреки това, обичай да се завършва молитват с дадената дума не е описан в Библията, и този обичай се среща рядко в древни времена. В Ис.65:16, думата е използвана езиково обратно "Бог Амин", която според библиистите косвено означава, че "Бог твърдо стои на Своето, т. е., вярно и наистина пази Своите обещания" В същото време, думата "Амин" - това е едно от имената на Всевишния, която в Речта Ра може да бъде представена като Am_En/Ам_Эн и означава "Действащ", "Творящ", затова в Ис.65:16 , Бог толкова директно се нарича "Бог на Амин", че е "Бог Създател-Творец" При токова разбиране израза Амен_Ос в формулата (1.7) означава "реалност,действително (т.е. реалното, вярното, не лъжата) човешко величие, сила и слава"

"Пeсoглавци", или Рицари на aбог Ра -1ч.

Няма коментари:

Публикуване на коментар