неделя, 8 март 2015 г.

Сутра 13,27 [Тази вселена е разделена на четиринадесет сфери, седем Сварги и седем Патали.]

                                                                             [Тази вселена е разделена на четиринадесет сфери, седем Сварги и седем Патали.]
Тази вселена, описана по такъв начин, започвайки от вечната същност,
Бог, надолу към грубото материално творение, е разделена на седем различни
сфери, Сварги или Локи.
а) Сатялока е най-важната от тях, сферата на Бог – единствената
Реална Същност (Сат) във вселената. Никакво название не може да я опише, нито нещо от творението на Тъмнината или Светлината може да я определи.
Затова тази сфера се нарича Анама, Безименната.
б) Тапалока е следващата по ред, сферата на Светия дух, който е
Вечното Търпение, понеже остава завинаги необезпокоен от каквато и да е
ограничена идея. Понеже тя е недостижима дори от Синовете Божи като
такава, тя се нарича Агама, Недостъпната.
в) Гяналока е следващата, сферата на духовното отражение, Синовете
Божи, където се създава идеята за отделното съществуване на собственото Аз.
Тъй като тази сфера е отвъд разбирането на всички в творението на Тъмнината
(Мая), тя се нарича Алакшя, Неразбираемата.
г) Махарлока е след това, сферата на Атома, началото на създаване на
Тъмнината, Мая, от която Духът е отразен. Това, свързващото звено, е
единственият път между духовното и материалното творение, и се нарича
Вратата, Дасамдвара.
д) Сварлока е около този Атом, сферата на магнетичната Аура,електричествата. Тя бидейки характеризирана с отсъствие на цялото творение(дори на органите и техните обекти, фините материални неща), се нарича
Махашуня, Великият Вакуум.
е) Бхуварлока е следващата, сферата на електрическите качества. Тъй като в нея липсват напълно грубите вещества на творението и е налице наличието само на фини материи, тя е се нарича Шуня, Обикновеният Вакуум.
ж) Бхулока е последната и най-долна сфера, сферата на грубото материално творение, която е винаги видима за всички.
Тъй кат Бог създаде човек по Свой образ и подобие, затова човешкото тяло е подобно на образа на вселената. Материалното тяло на човека също има седем жизнени места в себе си, наречени Патали. Човек, обръщайки се
към своя собствен Аз, и напредвайки по правилния път, възприема Духовната
Светлина в тези места, които са описани в Библията като седемте църкви;
светлините като звезди, виждани там, са като ангели. Виж:
„И като се обърнах, видях седем златни светилника и сред седемте светилника един,
подобен на сина човечески…”
„И имаше в десницата си седем звезди…”
„Седемте звезди са ангелите на седемте църкви и седемте светилника, които видях, са
седемте църкви.”
(Откровение, гл.1, ст. 12, 13, 16, 20)
Гореспоменатите седем сфери или Сварги и седемте Патали
съставляват четиринадесетте Бхувани, четиринадесетте стадия на творението.                                                                  Сутра 27
[Седем са световете или Локи на творението: Бху, Бхувар, Свар, Махар, Джана, Тапо и
Сатя. (Сегашният свят, и „земният” стадий на човешкото съзнание, са наречени Бхулока.]
По пътя към божествеността има седем сфери, означени като Сваргас или
Локас на мъдреците на Изтока (виж гл. I:13). Te са:
Бхулока — сфера на грубата материя;
Бхуварлока — сфера на фината материя или електрически явления;
Сварлока — сфера на магнитната поляризация и аура или електричества;
Махарлока — сфера на магнитите, атомите;
Джаналока — сфера на Духовните Отражения, Синовете на Бога;
Таполока — сфера Светия Дух; Универсалния Дух;
Сатялока — сфера на Бога, Вечната Същност, Сат.
От тези седем сфери, първите три съставляват материалното създание
(Бхулока, Бхуварлока, Сварлока), царството на Тъмнината, Мая. Последнитетри (Джаналока, Таполока и Сатялока) съставляват духовното създание,
царството на Светлината. Махарлока или сферата на атома, бидейки по
средата, е казано да бъде „вратата”, комуникираща между тези две
материалното и духовното творение, и се нарича още Дасамадвара, десетата
врата или още Брахмарандра, пътят към Божествеността.                   Нашата планета "Земя" се нарича Bhumandala (мандала - диск). Това са концентрични дискове с диаметър от 4,0 милиарда мили от земята. Тя се състои от 7 острови концентрични разделени от океани 6. Islands (dvipa):
1) Jambu dvipa
2) Plaksha dvipa
3) Самая dvipa
4) Kush dvipa
5) Kraunchara dvipa
6) Shaka dvipa
7) Пушкар dvipa
Ние живеем в центъра, Jambu dvipa (Jambu - мистично дърво). Тя има 800 хиляди мили в диаметър. Всеки остров е 10 пъти по-голяма от предишният. Разделени в 9 Warsch (местообитание цивилизация):
1.) Ilavrta Varsha - обяснява, че там тече река от мляко, мед, Сома
2) Ramyaka Varsha
3) Hiranmaya Varsha
4) Куру Varsha
5) Hari Varsha
6) Kimpurusa Varsha - Начало състезание Bigfoot
7) Бхарата Varsha. - Ние живеем в него.
8) Ketumala Varsha
9) Phadrashva Varsha.
Всяка Varsha 116.000 km дълго. От юг на север. Всички тези Varsha огромни планински вериги разделени от 16000км. височина. Има 3 нива на Хималаите. Ние виждаме най-ниската е показан. Средна Хималаите - Долината на Шамбала. Тя се обитава от различни същества, демонични, неутрални и божествено - сукуба, Incubus, фавните, Selphie, извънземни, poluchelovek половина, животни и т.н. РахУ(Северен Лунен възел) и Кету(Южен Лунен възел)
Раху и Кету се казва, че са невидими планети, които се намира на 80 хиляди мили под Слънцето. Те причиняват слънчеви и лунни затъмнения.
БхУ-в-ар лока
Сиддха лока, Карана лока, и Видйа-дхара лока
Тези планетарни системи са 80 000 мили под Раху. Жителите на тези планети са родени с мистически способности, включително способността да летят не по механичен начин, дори и на други планети. Те разполагат с всички мистични "сиддхи"("достижения"), като и бидейки фино-материлано развити същества има способността да контролират в огромна степен гравитацията, времето и пространството. Тяхното изкуство, култура и наука са далеч по-напреднали в сравнение с тези познания, притежавани от нас тук, в Земното царство. Те са посредници между девите и хората и за това се наричат "полу-деви".                                                                                                 Под тези по-висши планетни системи, e небето наречено "АНТА-РИКША", резиденция на Йакшаси, Ракшаси, Пишачи, призраци и други етерни същества. Това царство простира в пространството на атмосферата докато духа вятър и облаци летят в небето. Над тях няма въздух. Това са главно духове, които са наказани и обвързани с лунните питри(предци на Човечеството в кланна основа) и чакат своя нова инкранация от Шива на Земята. Те са и Абрахамските духове «Яхова от Библията» и «Аллах от Куранът».
Те са обсебени от желание за материално тяло и наказание за несправедливост в материалният свят и търсят попечителството на Йама-раджа -царят на адът и Питра лока. Бху-Мандала ("Средната Земя")

В планетарните системи от Средната Земя («Бху-Мандала» или «БхУР-лока») са жилищата на двата стандарта на живот, като се радваме на нашата планета, както и някои небесни жилища, където живи същества могат да "спрат" на път за или от, ражданията си в Небесените планетарни системи. Има седем планетарни системи, които са разделени от седем океани. Имената на планетните системи са Джамбу, Плакша, Салмали, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. Всяка система е два пъти по-голяма от тази, която я предхожда, а всеки океан между системите е изграден съответно от солена вода, захарно-тръстиков сок, алкохол, топено пречистено масло, мляко, емулгирано кисело мляко, и сладка вода.
Бху-мандала е оформена като Лотусов цвят и седемте планетни системи са в «венчетата» на Лотуса. Радиусът на «Бху-мандала» се простира до слънчевата светлина, и границите на нашето виждане тук, за да виждаме звездите и Луната. Тъй като слънчева светлина достига Земята от разстояние на 93 милиона мили - това е и радиусът на равнината на «Бху-мандала». Средните Хималаите свързани с Mount Meru. На върха на планината Меру е градът на Брахма Пури. (Брама - Създателят на материалната вселена). Животът на Брахма - 311 40000000000 земни години. Всеки ден на Брахма се състои от 1000 епохи (на юг). Ден на Брахма е 8,64 милиарда години. Когато нощта на Брахма, на повърхността на океана започва да се покачва, наводняване на планетата . Когато Брахма събужда, отпадъчни води, започва уреждане планети. Когато животът завършва с Брахма, материалната вселена е унищожена.
Mount Meru се намира в сърцето на великия Jambudvipa както и на гръбначния стълб се намира в центъра на тялото. Meru - гръбначния стълб и пространството глава на тялото, както и - външен образ на човешка глава и гръбначен стълб, rasshiryayuscheesya от задните части на раменете. Съответно, размерите му са идентични с размерите на човешка глава и гръбначния стълб. Живи същества са във всички части на Jambu-dvipa освен Бхарата-Varsha, живеят по десет хиляди години . Те са винаги в на Трета Юга . През всичките девет свята хваля името на Вишну. Вишну се проявява едновременно в две мъдреци, наречени риши Нара и Нараяна.
В светата планина Меру има кули над Garbhodakasayi Вишну, удължени нагоре, на по-малко от една пета част от него,а в дълбините на езерото е пъпа му. Подводната част на планината Меру се нарича Bila Swarga. Тя има следната структура, разположени от дъното към върха:                                       БИЛА   СваАРга                                                                                                                   Под Земята са седем  системи с имена Атала, Витала, Сутала, Талатала, М     ахатала, Расатала и Патала. Тези по-низши планетни системи са със същия размер като на Земята планети, започващи от 560,000 мили под Земята. Слънчевите лъчи не достигат тези планети и светлината идва от скъпоценни камъни(кристали) разположени върху качулките на змии(наги). Тези планети са населени с хора с голяма власт и разкош, но все още на демонско съзнание, които са достигнали тук чрез строги икономии, насочени към материални удоволствия, без духовно развитие. Те малко стареят или се разболяват, поради напредъка на технокрацията си, но живеят в постоянен страх от факторът ВРЕМЕ(КАЛА-Шива), което в крайна сметка трябва да унищожи техните жилища. Ето защо те са дали името на "Била-сварга", или "подземни небесни планети" - "Вътрешна, Огледална Земя" или "АгАРта".                                                                            Това царство е описано, и като "Исламски Рай"- "Джана"(арабски- "Градината"); там няма Слънце, а - СИЛНА ЛУНА и звезди, фонтани с вода, девици(миниум 72), голи юноши-прислужници, неинтоксикиращо вино(от билки), плодове, златни посуда, скъпоценни камъни и орнаменти и аромати.

По-долу от Атала е планета Витала, на който Господ Шива и съпругата му Гаури(буквално "Златната") пребивават.                                                                                                                                                   Тези планетарни системи
сa източникът на инспирация
на масоно-илюминатската цивилизация -т.нар. "нови юдеи".Жителите тук се радват на стандарт на материален комфорт по-голям дори от този на по-висшите планети (на Райа на Индра), поради желанието за високи стандарти за чувствено удоволствие, богатство и влияние. Жителите са известни като Дайтйаси(Daityas), Данави(Danavas) и Наги(Nagas) и всички ангажирани в илюзорно материално удоволствие, без мисълта за духовно освобождение. Има невероятни подвизи на архитектурата в градовете си окичени с ценни бижута в къщи, градини, дворове, и т.н. Всички жители пият сокове и се къпят в билков еликсир, който да ги освободи от всякакви тревожност или физически заболявания, както и от някакви признаци на физическо стареене. Визуалната красотата на този изкуствен рай надминава тази на по-висшите планети и тази чувствена атмосфера, напълно улавя ума, който не позволява мисли, а е насочен към чувствено удоволствие и сетивно щастие. Тъй като времето не е разделено на "дни и нощи", поради липса на Слънчеви лъчи за достигането на тези планети, резидентите им нямат страх, причинено от Времето, сякаш има "без-времие". Само по време на ПРА-ЛАЙА (РАЗРУШАВАНЕ) или-"разтваряне" тревожност и страх ги изконсумирват и реинкарнират в по-низши форми в материалният свят.                                                                 "Под Маха-тала е планетарна система, наречена Раса-тала, където е домът на демонските синове на Дити(майка) и Дану(баща). Те се наричат Панис, Навата-кавакас, Калиас и Хиранйа-пуравасис [живеещите в "Хираня-пура"]. Те всички са враговете на полубогове, и живеят в дупки, подобно на змии. От раждането те са изключително мощни и жестоки, и въпреки че те се гордеят с тяхната сила, те винаги са победени от ЧАКРА-СУДАРСАНА на Върховната Божествена Личност, която управлява всички планетни системи. " (Ш.Б. 5.24.30)

Асури - "Сега нека да опиша синовете на Дити, които са били родени от Кашяпя, но които станаха демони. В това демонско семейството има само един предано-отдаен на Богът- Прахлада Махараджа; Великият демон Бали Махараджа също се появява в това семейство. Демоните са технически известни като Дайтйас(Даймонс) заченато в утробата на Дити."
(ШБ. 6.18.10)
Демонът Бали по-късно е реинкарниран от Шива в демонът Трипура, който бива реинкарниран в "Маха-Мада"(букв. "голяма иноксикация"). "Маха-мада" е пророкът Мохамед на Аллах от ислямът. Това е известно от Пророческата Бхавишйа-Пурана на Вйаса Дева  Исламско минаре до Господ Шива                     "Под Раса-тала е друга планетна система, известна като Патала лока или Нага локa, царството на демонските змии, с главатари като Санкха, Кулика, Махасанкха, Света, Дханаджайа, Дхатараштра, Санкхакуда, Камбала, Асватара и Девадатта. Главният измежду тях е Васуки. Всички те са изключително гневни, както и са с много, много качулки - някои змии имат пет качулки, някои - седем, някои- десет, други - сто, а други-хиляди. Тези качулки са окичени със скъпоценни камъни, и светлината, излъчвана от тези скъпоценни камъни, илюминира цялата мрачна планетнарна система наречена 'Била-сварга'." (ШБ 5.24.31)                                              Питра локаЙама-раджа - "Царят на питас/лунните питри [предци] е, много мощен син на Богът на Слънцето- Сурйа. Пребивава в Питра-лока с личните му асистенти, и при спазване на правила и норми, определени от Върховният Господ, има агенти- "Йама-дути", които му довеждат всички грешни човешки същества веднага след смъртта им. След организирането им в рамките на своята компетентност, той правилно отсъжда за тях, в съответствие с техните специфични дейности, наказание и ги изпраща на една от многото (28) адски планети за подходящи наказания." (Ш.Б 5.26.6)
Йама-дути - "Тези, които са минали няколко години в адът страшен и нямат потомци (които да им предлагат дарове) - в тяхна полза стават вестители на Йама." (Гаруда пурана 2.18.34).                                                                                             Нара*-ка лока (пъклени планетарни системи)

"Нара" на Санскр е "човек".
Под планетата Патала-лока, и малко над водата на океана Гарбходака(Garbhodaka), са Нара-лока(Naralokas), или - адски планетни системи. Тези планети са с различна степен на страдания за тези, които трябва да понесят живота си там. Тук на Земята, можем да видим много адски условия на страданието на хората, но нищо не може да се сравни това, което се изпитва на тези планети. Те се казва, че място за поправяне на тези, които извършват най-отвратителните действия, докато живеят като хора на земната платформа. Въпреки че животът там изглежда, че ще продължава вечно, в действителност продължителността на една или друга "кармична присъда" тук може да бъде само секунди или минути. Има 28 различни адски планети, описани във Ведически литература.           "Ако някой убива бедните животни за да задоволява временните прищявки на това свое органично тяло, то той не съзнава, че ще страда при следващото си раждане и ще се появи в животинска форма, но преди това такъв грешен изверг трябва да върви по дяволите в ада и да понесе резултатите от своите действия. "
(ШБ 10.10.10 )                                      Вишну-дути и Йама-дути преговарят за по-нататъшната дестинация на душата по време на напускане на грубо-материалното тяло от индивидът.                   Ананта-лока
Приблизително 240,000 мили под планетата Патала лока живее друго въплъщение на Върховният Бог. Той е експанзия на Господ Вишну известен като Господ Ананта или - Господ Санкарсана. Той е винаги в трансцендентална позиция, а защото той е почитан от Господ Шива, божеството на "Тамо-Гуна" или - тъмнината, Той понякога се нарича "Тамаси". Господ Ананта е преобладаващо божество на материалният режим(гуна) на невежеството, както и на фалшивото его на всички обусловени души. Когато обусловеното живо същество мисли: "Аз съм наслаждаващият се, и този свят е създаден бъде ползван от мен", това схващане за животът се налага от Санкарсана. Така светски-обусловената душа мисли себе си за "Върховния Господ".                                                                                                                                                                                                    Сутра 28 [Влизайки в Бхуварлока („въздух” или„свят на ставането”), човек става Двиджа    или„дважди роден”. Той разбира втората част на     материалното творение– тази на                                  по-финитечастици, на тънките сили.                    Такова състояние на умовете преобладава в Двапара Юга.] 
Когато човек, бидейки кръстен, започва да се разкайва и се връща обратно към Вечния Баща, и оттегляйки своето Аз от грубия материалния свят
Бхулока, навлиза в света на фината материя Бхуварлока, казва се, че той става Двиджа или дважди роден тип. В това състояние той разбира своите вътрешни електричества – втората, фината част на създанието. Разбира също, че съществуването на външното не е нищо друго, освен просто срастване или съединение на неговите фини вътрешни обекти на сетивата (отрицателните свойства на електричествата) с неговите пет органа на сетивност(положителните свойства) чрез неговите пет органа на действие (неутралнитесвойства на същите), дължащо се на функционирането на неговия ум и съвест
(съзнание).Това състояние на хората е Двапара; и когато това става естествено всеобщото състояние на човешките същества в някаква слънчева система,казва се, че цялата тази система е в Двапара Юга. В този Двапара период сърцето става устойчиво.Ако човек продължава да бъде в това кръстено състояние, оставайки потопен в свещената река, той постепенно стига до 
приятно състояние, в което сърцето му напълно изоставя идеите за външния свят и се отдава само на вътрешния.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           

Няма коментари:

Публикуване на коментар