събота, 21 март 2015 г.

НА КОЙ СЕ КЛАНЯТ МЮСЮЛМАНИТЕ И ПОКЛОННИЦИТЕ НА АНТИХРИСТА

                                                                                                                                                 И ДВЕТЕ ГРУПИ СЕ КЛАНЯТ НА ОБРАЗ
„ЧЕРНИЯТ КАМЪК” И ЯЛАХУ

И последователите на Антихрист, и мюсюлманите се кланят на образ. Великият идол на исляма, Черният камък, и поклонението пред него са съществували от незапомнени времена. Въпреки съвсем явните съответствия, малцина анализатори на пророчествата са свързвали това с вече казаното в книгата Деяния на апостолите: „Кой е онзи човек, който не знае, че град Ефес е пазач на храма на великата Артемида и на падналия от Зевс идол (чийто образ ни падна от небето-англ. Библия, бел.пр.)?” (Деяния 19:35). Образът на Артемида поразително напомня на образа на метеоритния камък в Мека, на който Аллах заповядва на 1,3 милиарда мюсюлмани, буквално да се кланят и да се просват на земята в посока към него най-малко по седемнадесет пъти през петте си ежедневни молитви.

  Падналите духове Яхова и Аллах копират и едноврменно извръщават Шива: "Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти". Второзаконие 6:8 ; "Това ще ти бъде за белег на ръката и за спомен между очите" Изход 13:9                                                                                                                                                          Йоан Дамаскин (676г.-749г.), който живял по време на възникването на исляма, служил в двора на Халифа и бил подробно запознат с исляма от неговото начало, пише в своя труд „За ересите”: „И така, те били идолопоклонници и почитали зорницата и Афродита, която в действителност наричали на своя език Акбар, което означава ‘велика’.” Ислямската връзка с Афродита е очевидна в мюсюлманския вик: „Аллах Акбар” (Аллах е Велик). Афродита всъщност е Аллат, женския корен на името „Аллах”. Също и гръцкият историк Херодот, който писал през 5-ти век пр. Хр., считал Аллат за еквивалент на Афродита: „Асирийците наричат Афродита Милита, арабите – Алилат.” Според „Книгата на Идолите” („Китаб ал-Аснам”) от Хишам б. Ал-Калби, предислямските араби вярвали, че Аллат обитава в Ка’аба и освен това имали идол за нея вътре в светилището: „Курейшите, както и всички араби, имали обичай да почитат Аллат. Те също така кръщавали децата си на нея, наричайки ги Зайд-Аллат и Тайм-Аллат.”
                Библията също потвърждава този стил на кръщаване. Името Санавалат (Неемия 2:19) е производна на две думи: Син (бога на Луната) и Аллат (Афродита), женския род на Аллах и една от трите му дъщери. Такива имена са съществували дълго преди Мохамед, чийто баща се казвал Абд-Аллах, което означава „роб на Аллах,” бога на Луната. За Санавалат е известно, че заедно с амонеца Товия и арабина Гисам смущавали Израел, докато те се опитвали да възстановят Храма. Нищо не се е променило. Днес същите хора с една по-развита форма на същата религия продължават да смущават Израел и са главната пречка за възстановяването на Храма.
ЧЕРНИЯТ КАМЪК КАТО ЗВЕЗДАТА И ОБРАЗА НА САТАНА

  Интересни са традиционните шапки на перуанските индианци и тези на ортодоксалните юдеи, наподобяващи Сатурн с пръстените си                                                                                                                                                                                                      Какво представлява всичко това, свързано с поклонението пред един астероид? Какъв е смисълът на целия този образ? Предупреждава ли ни Библията за това? Библията е съвсем категорична при разкриването на този въпрос. Йехова просто иска да се разровим по-дълбоко. Образът на Луцифер е обрисуван в Откровение 8 и 9 и показва Сатана, който иска да му се покланят. Той е звезда, която пада от небето: „След като затръби петият ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която беше даден ключът от бездънната пропаст” (Откровение 9:1). Това „която” не може да бъде предмет, а по-скоро самият Сатана, живо същество или някой, който е изхвърлен от небето, както е описано в Исая 14 и Откровение 8:10.

Най-важният стих в Корана, описващ Аллах, е съвсем точно отразен в Исая 14. В Исая 14 именно Сатана или Луцифер е описан като Носител на Светлина, а в Корана Аллах е описан като светилник (светлина, факел). В главата за Светлината четем: „Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му е като ниша, в която има светилник. Светилникът е в стъкло. Стъклото е сякаш блестяща звезда” (Коран 24:35). Сравнете това с Откровение 8:10: „След като затръби третият ангел, от небето падна голяма звезда, която гореше като светило, и падна върху една трета част от реките и върху водните извори”.

Забележете това, че смъртта на една трета от земното население настъпва по време на издигането на осмата империя, която ще бъде някаква ислямска империя. Сатана, който е падналата звезда, и унищожителят, който бива пуснат, ще предшества „хълма” (империята), който ще стане причина една трета от човечеството да умре. Черният Камък в Мека дължи репутацията си на преданието, че е паднал от „небето”. Подобно на Черния Камък на Афродита, Черният Камък на Мека също очевидно е „образ” на Сатана. Но сатанинският образ, който е създаден от Звяра в Откровение 13:15 и който може да говори и става причина всички, които не му се покланят да бъдат убити, е споменат от Мохамед като нещо свято. В едно ислямско предание, чиято автентичност е удостоверена от Ал-Тирмизи, Ал-Абани отбелязва: „Аллах ще издигне камъка [Черния Камък] в Съдния Ден и той ще има две очи, с които ще вижда, и език, с който ще говори, и ще засвидетелства в полза на всички, които са го докоснали с истина.” Според мюсюлманските традиции Черният Камък е дори изкупителят на мюсюлманите. Ал-Тирмизи отбелязва, че преди много години Черният Камък е бил: „по-бял от мляко; едва по-късно станал черен, след като погълнал греховете на всички, които го докосвали.”

Богохулството не спира до тук. Черният Камък, образът на Сатана, Падналата Звезда, която се опитва да заеме мястото на Христос, Великия Изкупител, е наречен от Мохамед „сина на гибелта Ямин Аллах”. Това означава, че той е „дясната ръка на Аллах”, с която „той докосва слугите си”. Той е видимата дясна ръка на невидимия Аллах. Той е дори Славата Шекина, която обитава във всички вярващи. Почитането му и обикалянето седем пъти около него ще очисти мюсюлманите от всичките им предишни грехове.

   Прави впечатление, че арабите се въртят около нещо ЧЕРНО и то обратно на часов. стрелка 7 пъти(ЕНЕРГИЯТА ОТ ЗЕМЯТА ИЗТИЧА В ПОСОКА ОБР.НА ЧАСОВ. СТРЕЛКА).
а "езичниците"-около ОГЪН(нещо светло)-по часов. стрелка?..
Пръстените на Сатурн("Властелина на пръстените") , които са 7?.. Въпреки, че петък е "мусулманския ден", то Сатурн е 7-мата планета във видимия спектър, както и е 7-мия ден от седмицата.(от което следва, че мусулманите също са сатурнианци/сабатяни, както юдеите).Вярващите се покланят на Тъмната страна на Сатурн, без да осъзнават това, обикаляки Черния Камък като магарета на харман 7 пъти. Ислямът е религия скорошно производство и нейно лого са: Сатанинската пентаграма, култ към Луната и Кааба - култът на Сатурн
Нищо ново под слънцето, но това ти го представят и ти го продават като нова религия.Хексаграмата на Соломон е също и култ и почитане на Сатурн.                                                                                    
                          Почитането на Сатана чрез това действие на обикаляне около един образ на идол се споменава дори в Библията и рядко се разбира от западните анализатори. Езекил 31:3-4 заявява: „Ето, асириецът (Антихрист, Сатана в плът) беше кедър в Ливан с хубави клони, с дебела сянка и висок ръст; и върхът му беше сред гъсти клончета. Водите го хранеха, бездната го отрастваше с реките си, които течаха около посаждението му; и изпращаше каналите си по всичките дървета на полето”. Ако упражним това, което научихме в Част IV (как да тълкуваме алегоричните символи), можем да приложим наученото в следната тълкувателна парафраза: „Ето, Сатана, красив ангел, облечен в красиво покривало, високопоставен ангел. Народи и множества от всички нации са го хранели и са го направили велик, а подземният свят го е издигнал високо с множествата си, обикалящи около неговия идол, изпращал е всички хора до всички идоли, които са били установени за него.” Точно това виждаме при мюсюлманското поклонение Хадж, което мюсюлманите предприемат всяка година, за да се простят греховете им от дясната ръка на Аллах. Те се стичат от цял свят в Кааба и бродят там. Като допълнение, Еремия 51:44 ни казва: „Аз ще накажа Вил във Вавилон и ще извадя от устата му това, което е погълнал; народите няма да се съберат вече при него.” Народите няма да се стичат във Вавилон и Вил, богът на Луната, ще бъде посрамен в него. Народите вече няма да се стичат в Мека да се покланят на Сатана. Това наказание не е историческо; то се отнася за Ерусалим и нахлуването в Храмовия хълм: „чужденци влязоха в светилищата на дома Господен” (Еремия 51:51).

    "Преди да навърша 9 години, вече бях научил основната доктрина на арабския живот : Аз против брат ми, аз и брат ми срещу баща ни, семейството ми срещу братовчедите ми и целият клан, клана срещу племето, племето срещу света и всички заедно срещу неверниците
Леон Юрис.Това е познато от Тора и Талмуда                                            
                                                                                     В Последните дни ще има два противоположни дома, единият посветен на Йехова, а другият – на Сатана. „Дебелата сянка” в Езекил 31:3 би могла да бъде черното наметало, което покрива блудницата Кааба в Мека, а каналите или потоците навярно говорят за пълчищата от хора от целия свят, които идват да се покланят на Сатана, като милиони тичат около неговия идол и му се покланят.
ХАДЖ (ПОКЛОННИЧЕСТВОТО)

В центъра е Кааба. Човек може да види множествата от хора, които обикалят около него. Когато завършат обиколките си (7 обиколки), от външните тълпи влизат други, които продължават обикалянето.

Препратката с проститутка в Откровение 17 по отношение на „Блудницата Вавилон” не е случайна: „Жената (блудницата) беше облечена в пурпур и червено” (ст. 4) като че ли почти се съвокуплява с Черния Камък на Кааба, който исторически погледнато е бил посветен на Афродита, богинята проститутка, която била наречена „Афродита Порне” (Афродита Проститутката), „богинята, украсявана в червено”, подобно на описанията, дадени в Откровение 17:4.

Йоан Дамаскин отбелязва: „След като поклонението Хадж било реформирано от Мохамед, ‘търкането и целуването на [Черния Камък]… било изпълнено с изключителна страст.’” Мюсюлманската традиция дори увековечава богохулството, че „върху него Авраам е имал полово сношение с Агар” (Сахас. Ереси. Страници 88-89). Франсис Бъртън (Том 3, стр. 295) пише относно Кааба, че „частта от покривалото (Кисва), покриваща вратата, е наречена [бурка] точно като воала, който арабските жени носят пред лицето си… всъщност арабските мистици дори сравняват Кааба с девица, украсена с най-пищната си сватбена премяна.” Дори и днес по време на поклонничеството си Хадж мюсюлманите целуват, търкат и галят Черния Камък.

Преди да срещне ангела на светлината в пещерата Хира, Мохамед се занимавал с така наречения в Арабия Таханут (религиозно поклонение пред езически идоли). „Пратеникът се молел в уединението на Хира всяка година в продължение на един месец, за да практикува Таханут, какъвто бил обичаят на курейшите в езическите дни. След като се молел в усамотение, той обикалял около Кааба седем пъти.” С други думи, Мохамед бил езичник и ислямският стълб, който изисква пости през месец Рамазан, бил чисто езическа традиция, както и обикалянето около Черния Камък.

Днес ислямът все още практикува Таханут, а заедно с него и себеоправдание и медитиране през езическия свещен месец Рамазан. Нищо ново; само че вместо да го наричат Таханут, те просто го наричат Хадж. Има цял списък с доказателства, че черните камъни били обект на всеобщо поклонение в арабския свят. През 190г.сл.Хр. Климент Александрийски споменава: „Арабите се кланят на камъни.” Той имал предвид черния камък на Душара в Петра. През 2-ри век Максим Тирски пише: „Арабите отдават почит на един бог, който аз не познавам и който те представят чрез четириъгълен камък.” Максим е говорел за Кааба (Кубът), който съдържа Черния Камък. Дори древното поклонение към Сибела, която се произнася Кибела, по интересен начин съвпада с думата, която мюсюлманите използват относно посоката на молитва, гледаща към Черния Камък, наречена Кибла. Камъкът, свързван с поклонението към Кибела, най-вероятно произхожда от Песинунт (Песинт, Песинус) в Пергам или от Ида планина, „малък тъмен свещен камък, неоформен в никакъв иконографски образ, който бил паднал в светилището на Песинус от небето”.

И юдеи и мюсли се кланят на нещо което прилича/плагиат/ на Кибела, но в гуната на мрака, измамата е че се кланят на дух ЯЛАХОВА.Знание за Бал и за Кибела първоначално да е било на хората, живеещи на Балканите, а после да се е разпростряло към близкия изток.Кибела е име за Велика богиня Майка, позната на Балканите още от неолитни времена. През този период е изобразявана с женски фигурки с издължен врат и мъжка глава, но има и други, които са с триъгълно тяло, а не с човешко.
След неолита /7000-5000 г.пр.н.е./, по времето на халколита /5000-4000 г.пр.н.е./ образът на Майката започва да се променя. Мъжката глава и дългият врат изчезват, за да се появи статуетката със завършен вид на жена. Но разликата е, че при нея вече присъства животното ЛЪВ.В Шумер, Великата Майка също е позната с животното ЛЪВ, само че вече под името Инана. Има множество изображения на Инана с лъв. Там се появява и шапката-бомбе?Киббала е древно Халдейско учение от Месопотамия, имащо корени във Брахманизмът, пренесено от тракийци в Месопотамия. ЙУДАИЗМЪТ ПОГЛЪЩА КиББАЛА.По късно бомбето става с периферия а още по късно и масонски символ.На пръв поглед, каббализмът изглежда йудаизъм. В действителност, е точно обратното на йудаизмът. Каббалата предлага окултно обяснение с "обратно значение" на "откровенията на йудейските пророци" и историята на "израелитите"(тука не е ясно кои се наричат "израелити"- преселниците йудеи от Египет в Ханаан(Баалестин) или самите местни жители, които нахлуващите от юг моза-исти избиват и им разрушават и "нарочават" божествата за "идоли", но изземващи техните им функции: Ел(Ал)/Бел/Баал и го слагат за "ел-яху"/"еллох"( по-късно: "ал-лаху"/"аллах")?!                                                                                                 

                      Йао, като базилиск-абрасакс(αβρασαξ)                                     
 
Какво разбират римските християни под понятието "Възкръсване от мъртвите". Ако попитате някой библейски християнин днес КАКВО ТОЧНО Е ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, няма да може да ви обясни ВЕДАически(научно), а ще ви препрати към текстовете от Библията, които ще нарече "мистични". Но те са невежи. Библейските текстове за Възкресението разбират "Възкресението" като акт на ЗОМБИ от древно-африканския култ ЯО(откъдето иде "Яху", Яхова).Тялото умира, биологичната смърт е настъпила за часове, налице са гнилостни необратими процеси на разпад на тъкъните материя, но после душата се връща пак в тялото и човекът "възкръсва" като ЗОМБИ със същото си грубо-материално тяло.
Защо се казва, че Абрахамизмът е племеннен култ за вяра в духове? Защото става дума за "вяра в гуната на мрака и невежеството-ТАМАС".                        
                                                                           Територията на днешна Палестина е била територия на обожатели на Брахма, също преди юдеите от югът и Африканският паднал дух "ЯО"(Ях, Йах, йеШуа, йеШ'ва), копие на Рудра на Шива, вероятно наследен от Лемурия(Кумари-Кандам) от епохата на Рамайана, да я атакуват варварски от юг и да избиват поголовно населението от отроче до старец, и да плячкосват имуществото им, унищожават реликвите за култът им.
Палестина- Palaestina е Латинско наименование със Санскритски произход "БААЛ-е-СТАН"("Място на Ба'ал(Aл), Бел(Ел)"). Северо-семитските народи на Арамейци, Угарийци са взаимствали за името за "Бог" от Акадийците като "Илум", а те са взаимствали от ВЕДАическитото име за Брахма - "Баал". Това обяснява защо "ел"="ил"="ал" по тези земи, като пълен определителен мъжки член в лингвистиката.
Тези южни семити плячкосват Баал-Ел-стан и култът към Богът Ел, като го слагат за "префикс"-представка за своят паднал дух "Йах" : "Ел(Бел) Йах", "Ал(Баал) Йах", "Ил Йах-"Ilijah"(Англ. Илйаджа, Илийа)
Сходството на тези Северо-Семитски(Арамейски, Угарийски) думи за "Бог" с Индо-Европейските/АРйански- Латински и Еллински(Ел лада-Ελλάδα) за "oсветен"-illuminatus и "Слънце"-Hellios-Елиос, ήλιος-Илиос, "електрон"-ηλεκτρόνιο-"блестящ" идва с Общият ВЕДАически Санскрит с Баал/Ваал/Бел/Ел.Брахма е известен и като БА.ЛА(СИЛА) тази сила е за владеене на материалният космос.Шумерскитете "богове" са упаднали, разбунтувани ВЕДАически деви!! ("Баал-бек" е космодрумът на тези анунаки/ану-наги или библейаски "нефилими"- силата(баала) на Брахма, но злоупотребена!!).    ТОВА, КОЕТО E ПРИСЪЩО ЗА НАГИТЕ - КЪРВАВИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, СА ГО ПРИДАЛИ НА АРЙАНИТЕ ОТ СЕВЕР И ИЗТОК, демонизирайки девите до степен, до която са самите те-йудете!Тората на йудеите, демонизра Телецът, свещеното животно на АРйаните от Север и Изток."Извинението" на южняшките наги, настъпващи от юг за зверствата от Старият завет е "езическият бог"- северосемитският "Баал"(Молох), който бил "езически"(с форма). Ненавистта на нагите към Богът и девите се изразява във факта, че само в Абрахамските религии се среща понятието "идол", като вид "жигосване" на тези, които не следват паднали духове в гуната на мрака-ТАМАС. На съвременен хинди "крава" е Gāya- "Гея", но на Санскр е "го"(го-веда). Оттука евр. "гой"-мн.ч. "гоим" при яхудите, дето ни наричат нас, АРйАните.
Точният превод на "ХАР" е "ЗЕМЯ" и "ПРИТЕЖАТЕЛЯТ И". "хАРийците" не са нищо друго освен ПЪРВИТЕ-primeval ЗЕМЛЯНИ.На Санскр. "божествена любов" е ПРЕМА.               
 Илюстрация на Молох(Баал) от 18 век сл. Хр.в Германия
"Der Götze Moloch" т.е. "Молох, фалшивият Бог".Другата дума за Европейският Баал- 'Молокх" има корен в думата "мляко", храната идеща от свещеното за АРйаните животно-кравата, aсоциирано със съзвездието "Телец".Обаче, паразитният иврит си има "друго СВОЕ обяснение"- "Молох" значело "цар"! Вярно но цар на девите, докато дух Йах е цар от нагите.Желанието на йудеите, продиктувано от нагите, да колят и да ядат месо е толкова огромно,че те ИЗФАБРИКУВАТ историята за уж "равратените израилтяни"(???), които са били
евреи в Египет и са мигрирали към Ханаан, но били "развратени" с това, че се"кланяли на Златният Телец"(удобен претекст да се наклепа символът на Телецът!!            Това "извинение" на йудеите с историята със "златният телец" в Синай им служи, като
извинение за избиването на коренното туземно население, което заварват в Ханаан(интересно, защо
наричат тази земя "Израел" и до ден днешен?!?).
Като им разрушват култовите, смятайки, че трябва да се разбира под "жертвеник" -
"приспособление за колене на крава" ("златен телец")
За това те фабрикуват тази история с която завоюват 2 неща за Аврамическите религии:
1) Елиминиране на символът на Телецът, защото е "идол"
2) Запазване на кървавите жертвоприношения- Агнец, Телец- всичко "диетично" под ножа
А?!-Да не забравя- и "идолът Исус Христос"- той трябва да умре, чрез колене!
Така Агнецът, макар и заклан и изяден е "непобедим"!
Така казал дух Йах/Ах !!Арйаните не прявят "златно теле"-идол и после ДА КОЛЯТ ЖИВИ ТЕЛЕТА, като "приношение към този идол". Това е йудейска ФНАТАЗИЯ, стъкмена, като сценарий на йудеите, като са взаимствали реален момент- ТЕЛЕЦЪТ, като Свещено АРйанско животно и йудейска представа за жертвоприношение- младо, мирно животно, невинна кървава жертва. По-късно те ще принесат това и върху човек, който е нейудеин(по вяра), както е случаят с Исус Галилейски- "гой"(буквално - "говедо", презрително към нейудеите, иде от санскр дума "го"- крава, говедо)                                                                                                               
                                                 През 2-ри век Максим Тирски пише: „Арабите отдават почит на един бог, който аз не познавам и който те представят чрез четириъгълен камък.” Максим е говорел за Кааба (Кубът), който съдържа Черния Камък. Дори древното поклонение към Сибела, която се произнася Кибела, по интересен начин съвпада с думата, която мюслите използват относно посоката на молитва, гледаща към Черния Камък, наречена Кибла. Камъкът, свързван с поклонението към Кибела, най-вероятно произхожда от Песинунт (Песинт, Песинус) в Пергам или от Ида планина, „малък тъмен свещен камък, неоформен в никакъв иконографски образ, който бил паднал в светилището на Песинус от небето”.                                                                                Редом с Изида, Кибела запазила видно място в сърцето на Римската империя до пети век, когато камъкът бил изгубен. Култът към нея процъфтявал из цялата империя и се говори, че всеки град или село останали верни на поклонението пред Кибела.

   Овца пей или еврей блей?Овцата ли произлиза от юдей/извънземно ДНК/.Или йудеите са приспособени към земен живот с овчо ДНК? В исляма е грях да се яде месо от прасе, защото се счита за мръсно животно.Но измамата е вкарана и в исляма, защото и овцата/овцата е изкуствен продукт, затова месото й има
особен вкус./  е ГМО продукт но с извънземно еврейско ДНК.И също служи за ритуално жертвоприношение.                                                                                                      
                       Ислямът се зародил като еретичен арабски християнски култ, насочен към Афродита и Зорницата. Това било потвърдено в онази епоха от Йоан Дамаскин (676г.-749г.), който нарекъл исляма „суеверие сред исмаилтяните, което е предтечата на Антихрист.” Според Йоан, мюсюлманите били „идолопоклонници, [които] се кланяли на зорницата и на Афродита, която всъщност те наричали Акбар.” Днес те наричат този идол Аллах, но същият сатанински дух, на който се покланяли тогава, все още е обект на поклонение и днес. Сатана се изявява по много начини, но най-голямото му проявление днес на Земята е чрез „бога”, познат като Аллах, на когото се покланят повече от 1,3 милиарда души.                    Ислямът е 'коз' в ръцете на юдеите срещу християните и цивилизования свят.Знаете юдео-масоните "движат" гео-полтиката, за нещастие на всичко. Но такива, като прекрасна Лайла, пък не могат да виждат нещата в проекция и само пляскат "ислямът е най-бързо развиващата се религия"(не си ли спомняте как др. Георги Димитров наелектризираше масите невежи, че, цитирам "това, което развитите капиталистически страни са постигнали за столетия, ние ще го постигнем за няколко петилетки")?... Освен, че числото 5 е сакрално за ислямът има и милион други прилики... На кратко планът на ционистите, който е 'продължение на 'рухването на комунизма'"..ама, че лаф! Ако 'комунизмът рухне' значи 'рухва и юдаизма', а те се канят да стоят до края на кали-юга, значи има нещо гнило в 'рухването'.Та, ционистите след 11 септ. 2001 са в нов етап от 'световния ред' и в това число мюслитата играят роля, както преди национал-социалистите в Европа...По принцип, ционистите са национал-социалисти. Ето къде виждаме в ислямът нишката на едновременоста юдейския тандем "социализъм-националсоциализъм". Цитирам ислямист" "Исламът е мирна религия, но разрешава атаките, като самозащита". Как ги направялват ционистите?... Заселват ги в Eвропа и им дават прекалено много права(и те се плодят,като знайци- аллах дал !) пред други, примерно пред славяни, китайци или от Далечния Изток. Разбира се, хем им вършат черната работа, хем са им част от плана за "ОБЕЗКЪРВЯВАНЕ" на местното (домакинско) НАСЕЛЕНИЕ...Как ще стане точно диктатът на юдеите описан в "Протоколите на ционистите"?...-ще стане, като цитирам "ГОИТЕ САМИ СИ ИЗБЕРАТ ДИКТАТОРЪТ"( в танахът пише, за "rod of iron", дори в яхувистичното 'откровение на йоан'). Юдейският цар ще се наложи след като лансира ПЪРВО ислямът сред "гоите"(говедата)-християни и после ще го(ислямът) разруши, идвайки, като "победител" с новата СИНТЕЗА. Ще го(ислямът) радикализира, понеже е ПОДОБЕН НЕМУ и ще принуди европейците ДА ИЗБЕРАТ финият диктат на ционистите пред пещернячеството на ислямът. Подобна схема тръгна за налагане в САЩ...питайте за няколко години до къде са стигнали?... Бедни Българи вече се връщат от Страната на неиграничените Възможности или Ограничените Невъзможности..... Подобна схема е на революциите и световните войни... Прегледайте хипотетичната карта наречена "Europe after Hudna of Lausanna" 2067.Ние сме се напатили на яхуди, колко сме далече от тях, защото тактиката на яхуди е да заселват свещени земи с мусулмани, които са подобни тях и избиват животни и хора и обезглавяват статутии, тъй като така им 'говори' техния паднал дух към нихилизъм"(например заселването на 3000 Сомалийци в СОФИЯ).                                                                                    Да си спомним за помохамеданчването на Родопите....там е имало т.нар. "езическа религия", която е враг на абрахамците, тъй като самите те са извънкастови на нея ...така, че схемата е една и съща....                                                           

    Виж тук >Педофилията се налага чрез религията в Исляма!                                                  Виж тук >Педофилът Мохамед пророкът на Резнатите е благословил проституцията на мюсюлманката                          
            Ислям Rock Band

Няма коментари:

Публикуване на коментар