събота, 21 март 2015 г.

Педофилията се налага чрез религията в Исляма!

                                                                                Мохамед е практикувал сахаджа-йога за
вдигане на змията(полумесецът-сарпа) с 6 год. си
ученичка("сикхи")-Айша, а като станала на 9 год. и
разяснил на практика хадисите тантра и кама сутра.
Айша е любимката от харам-ът му. "Харам" на Араб. 
"Забраненото" е както група девици за разплод,
така и светилището "Кааба", което е "Шива-линга".  
                                                                                                                  Демонът "Маха-мада" е пророкът Мохамед на Аллах от ислямът. Това е известно от Пророческата Бхавишйа-Пурана на Вйаса Дева.Чудно ли е защо Христос Галилейски нарича дух Йах/Ал Ах "принцът на този свят, който идва след Мене"?... След миграцията си в Близкият изток, юдеите изтребват местните племена, създават йудаизмът си на базата на откраднатият Лунен култ към Рудра и Кали("Йишвара").
                                                                                                                   След влизане в конспирация с Римската империя създават и библейското християнство, като начин за превземане на Европа и Русия. По-късно създават и ислямът, като влизат в конспирация с арабските племена(днес цялата царска фамилия, която управлява саудитска Арабия са юдеи и "християнска" САЩ са първи приятели със Саудитска Арабия, независимо, че там всеки ден има публични екзекуции чрез обезглавяване и рязане на крайници!!) за превземане на Персийската Империя. Правят го още с първата Османска империя- Рашидунският калифат.Империята на Моголите и последната ислямска империя- Отоманската, са едни от най-активните също Яхувистични(Аллаховистични)империи.
След това чрез Британската империя продължават да "вършеят" в Индия(може би най-цивилизовано от всички останали предни, тъй като са Арйани, все пак, макар и пойудейчени!!) И разбира се последната-Американската...
Съвременните сътресения в Европа, САЩ и светът с т.нар. "ислямски фундаментализъм" са също дело на тази пра-стара секта, мигрирала от Кашмир за Близкият изток....                                                                                                                                          В Корана е записано - Сура 65, аят 4

4. А за онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е,докато родят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи неговото дело.

Това правило се отнася за развод - да се изчака три месеца за да се разбере дали са бременни съпругите. Три месеца се изчаква и когато "онези" нямат кръвотечение!

Изключително елегантно местоимение в неопределителна форма!

Повече от ясно е, че с местоимението "онези, които все още нямат кръвотечение"Са деца!
В случая става въпрос за деца, които са били женени / щом става въпрос за развод с тях /!
Това е пример, че педофилията се налага чрез религия!

Как обаче се изпълнява това знамение?
Знаем, че за Исляма е характерна Полигамията.

Сура 4, аят 3 и 129 -

3. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците, [ако се ожените за тях,] встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи с една или с [пленнички] владени от десницата ви. Това е най-малкото, за да не се отклоните.

129. И не ще съумеете да сте справедливи към жените [си], дори да се стремите. И не се увличайте всецяло по една, та да оставите друга висяща. И ако помирявате и сте богобоязливи Аллах е опрощаващ, милосърден.
За разлика от всички мюсюлмани / имащи право само на четири жени /, Пророка Мохамед има изключителното право да има 11 / единайсет / жени!

Бухари (5:268) - "Пророкът използва да посети всичките си жени в кръг, по време на деня и нощта и те бяха единайсет на брой ...."
Любимата жена на Пророка Мохамед е Аиша. Всички жени, за които се е женил Мохамед са били преди това омъжени. Само Аиша е била девственна.

Книга за брака (008) (Kitab Ал Nikah), номер 3311:
Аиша (Аллах бе доволен от нея) съобщила това на Апостола на Аллах (да бъде мир над него), че се оженила, когато била на седем години, и той я взел в къщата си като невеста, когато тя става на девет, и с нея били куклите, И когато той (Светия Пророк) почина тя била на осемнадесет години.
Други линкове доказващи твърдението.
Том 7, Книга 62, номер 64: /:
Разказвам "Aisha: че пророкът си женен, когато е била на шест години и той консумиран брака си, когато тя е на девет години, а след това тя остава с него в продължение на девет години (т.е. до смъртта си).
Бухари - Том 7, Книга 62, номер 64

Разказва "Aisha: Пророкът се ожени за нея, когато тя беше на шест години и той консумиран брака си, когато тя е на девет години, а след това тя остана с него в продължение на девет години (т.е. до смъртта му).

Източник - http://www.usc.edu/s...tml # 007.062.064

Самият Мохамед чистосърдечно признава:

Том 3, Книга 47, номер 755: "... Тогава той каза на нея," Не ме боли по отношение на Aisha, тъй като Божествена вдъхновение не идва с мен на някой от леглата с изключение на тези Aisha ... "
Източник - http://www.usc.edu/s...ri/047.sbt.html

Бухари - Том 3, Книга 47, Номер 755:

... Тогава той каза за нея, "Не ме боли по отношение на Айша, Като Божествено вдъхновение не идват при мен на някое от леглата с изключение на Айша ... "

Резервирайте 008, брой 3310: "A'isha (Аллах да бъде доволен от нея) разказва: Аллах апостол (може да бъде мир над него) ме женен, когато бях на шест години, и аз бях допуснати до дома му, когато бях на девет години .

Сахих Муслим книга 8, хадис номер 3310.

"A'isha (Аллах да бъде доволен от нея) съобщи: Апостолът на Аллах (да бъде мир над него) се ожени за мен, когато бях на шест години, и е приет у дома си, когато бях на девет години.
-Сунан Абу Дауд том.3 номер.4915 p.1374
http://www.muslimhope.com/AbuDawud.htm

Aиша разказва: Апостолът на Аллах (да бъде мир над него) се ожени за мен, когато бях на седем или шест .... и той заживя с мен, когато бях на девет.

Тук виждаме първите трима най-уважавани събирачи на хадиси от Сунна-та!
И твърдят едно и също - Пророкът е Педофил!
За нас не остава друго, освен да се съгласим с тях!
- Кой ще ги обвини в лъжа?

Изводи:
1. Пророка Мохамед се жени за Аиша, когато тя е навършила 6 години!
2. Взема я в къщата си, когато тя става на 9 години, заедно с куклите й и консумира брака.
3. Когато Пророка умира, Аиша е едва навършила пълнолетие!
4. Педофилията се налага чрез религията в Исляма!
5. Пророкът Мохамед е Педофил!                                      

                                                                                        Педофилът(Гр.παιδο-φιλία, букв.- "детски приятел"), който се слави за пророк на Аллах(рудра "аху") и основател на ислямът(друг вид  присъщ за Абрахамските религии, които са Скорпионски.
Неграмотният Мохамад създал ислямът в Медина на Арабския полустров като "нова религия", която е абсолютно копие на йудаизмът- войствено-агресивна, кърваво-инстинктивна и лицемерно-невежа. Външната страна е ясна- юдейски талмудчени хазарски равини, диктуват Куранът на базата на Тора и Талмуд с цел да обединят арабите-извънкласови племена на Арабският полустров срещу Римската и Персийската империи.                                                       Правоверни извънкласови мюсли "аллахизират" грешен Арйан                                                                                                                                             Кой е Мохамед, "пророкът на ислямът"?                 
                                                                                           Исляма е еврейска религия, прозтичаща от библейския Авраам                                                          
                                                                                                                                                                                           ТАЙНАТА НА ОБРЯЗВАНЕТО(ИЛИ БИОРОБОТИТЕ НЕ СА ВИНОВНИ)                                                                                                                                                                   
              

Няма коментари:

Публикуване на коментар