събота, 21 март 2015 г.

Исляма е еврейска религия, прозтичаща от библейския Авраам

                                                                                                                                                       Това, което не можете да си представите е, че в основите на Исляма се намира християнството и юдаизма, а ционистите са тези, които са създали модерния Ислям. Евреите знаят много добре, че Авраам е правил секс с египетската си слугиня Агар, защото жена му не можела да има деца и роденото момче е носела името Исмаил, а по късно става родоначалник на Арабската раса. За Ислямът се казва, че една религия на Авраам. Авраам и арийския Brahma Hindu /но не е същия на мистичните йоги/ са едно и също лице.                                                                                                                                                                                  Авраам е рекламиран еднакво както от евреи, ислямисти и от християни. Какъв е този вид Бог, който изпраща Aвраам да убие собствения си син? Има един такъв – това е Яхова или с другото си име-Луцифер, а действителното му име е Ану – шумерския бог.

НЕ ЗНАЕМ НИЩО.
Разбира се, че не знаем нищо, защото всичко, което ни е казано, не е са само телевизионните глупости, но и в матричната култура като цяло- всичко това е лъжа. Всички: научни идоли, политици, Нобелови лауреати, учението на Дарвин, СПИН, рак, свинския грип, глобалното затопляне, историята, НЛО, гени, Шекспир никога не е съществувал, нито Христофор Колумб, (има няколко с няколко разлчни версии за месторождение и смърт), физичните закони ...

Сблъсъкът на цивилизациите е една измислена приказка на “ILLUMINATI”
Оказва се, че "сблъсък на цивилизациите" е история, изобретена от един служител на илюминатите - Самюъл Филипс Хънтингтън, така че тя се е просмукала във вътрешността на повечето хора до една висока степен. Ако сблъсъкът на цивилизациите е един начин, за да разделяне на хората, представете тогава как ненормалниците от "Съюз на цивилизациите" ще крадат.

   Пророкът Мохамед е практикувал сахаджа-йога за
вдигане на змията(полумесецът-сарпа) с 6 год. си
ученичка("сикхи")-Айша, а като станала на 9 год. и
разяснил на практика хадисите тантра и кама сутра.
Айша е любимката от харам-ът му. "Харам" на Араб.
означава "забранено", докато "халал" е "разрешено".
Хара(Хар) е Шива, докато Хари е Кришна.
Думата "Харем" е навлязвал от Турски, но точният и
превод е от Араб. "Хар-Им"(мн.ч. на Семит.- "Им" ).
"Забраненото" е както група девици за разплод,
така и светилището "Кааба", което е "Шива-линга".                                                                                                                                                                    Защото не е съществувал Мохамед. Както и в случая с Исус Христос, не отричаме реалността на прекрасните мистични суфи, начело с Руми, най-великият поет на любовта в историята и автор на Masnavi, но ние отново трябва да преглътне една история, писана незнайно кога... Исляма приема духовното наследството на един военен садистичен многоженец на име Мохамед, женен за 9-годишно момиче – Aisha.

Официално Мохамед е живял и работил като слуга на богата търговка, вдовицата Хадиджа, която е била и неговата първа фанатична последователка и за която той в последствие се жени. Казват, че са чули камбаните - от там идва и израза .... “чувам камбани”, без да знае откъде ... Негов символ е безбожието, култът към полумесеца, символ на богинята Venus или Al-Lat.                

В Мека има един черен куб, останки от метеорит, с който се почита Сатурн. Разположен е в голяма геомагнитна зона с езотерични и електромагнитни вибрации. Богинята Al-Lat е почитана чрез формата на бял куб в миналото, който се е намирал на същото място, където сега се намира черния куб. Бяло и черно са цветовете свободните зидари, следовници на Сатурн и на богинята Семирамида. Ислямът е създаден през 622г. в Мека с помощта на Hijra се разширява чрез поклоничество.

Ислямът е най-голямата религия на Земята, според Ватикана, с повече от 1,3 милиарда последователи. Мюсюлманин означава нещо като "покорен". Мойсей, Авраам, Ной, Соломон и Иисус са пророци на исляма .... и всички имат съответни пророци в Шумер...

Масонът – илюминат Соломон е родоначалник и бащата на Исляма Соломон е бащата на масоните Илюминати и на езотеричните египетските храмове. Това е една смесица от имена и смесени много култове и религии. Братовчедите на юдеите-арабите отиват на поклонение на място, където да се покланят на всеки и всичко, без да знаят нищо за целта и символите на поклонението си. И може да бъде убит всеки, в името на Исляма, Израел или Исус Христос. Авраам е Брахма, една универсална митологична конструкция.
"Преди да навърша 9 години, вече бях научил основната доктрина на арабския живот : Аз против брат ми, аз и брат ми срещу баща ни, семейството ми срещу братовчедите ми и целият клан, клана срещу племето, племето срещу света и всички заедно срещу неверниците Леон Юрис.Това е познато от Тора и Талмуда.Крипто-турци ,Крипто-араби, Крипто-българи,Крипто-европейци,и т.н.са начело на управлението на света.                                                                                               
Луната е представена в символа на втората чакра според Йога. Когато змията Кундалини се издигне до тази чакра, тогава е много вероятно да чуете звънци или камбанки. Мохамед, казва легендата, чул камбаните, когато влезъл в пещерата и ангел Гавриил му се явил.

   "вдигане на сарпа" ="разширяване на илюзията майа"                                                                                     Маха-мада, Разширителят на Маха-Майа(Великата илюзия) практикувал сахаджа-йога, "вдигане на Змията"(сарпа, полумесецът на Шива в 5-тия ден след ново-луние ="панчами"). Забележете емблемата на 7-ма чакра, "Сахасрара"- целта са С-хаджиите/S-hajj(сахаджиите).
Обърнете внимание, че при тълкуване на Сричката ОМ от майа-войдистите(каквито са сахаджиите) над дъгата на илюзията("сарпа") е тригълник с върхът надолу-символ на Маха-Майа или Кали, с ЛИНГА на Шива вътре(в средата). Сега сравненете какво има в "Черният камък" до Кааба в Мека. Сахаджиите считат, че "бог" е Шива, но "отдал цялата си енергия на Майа(сега тя била Шри Нирмала Деви, агентка на Илюминатското ООН) САМА да твори" и се разпорежда с енергията на Шива. Ако не вярвате-питайте този симпатяга в България- "Синът Майчин". Той ще ви потвърди, че Маха-мада(Мохамед-ислямският пророк) е един от "10 световните Учители по сахаджа-йога". Всички са хаджии : хаджии&са-хаджии ! В средата "залата за медитация" на ООН има макет на Кааба от Мекка.                                                                                                                                                                                          Никой не отрича духовната гностика и мистика на Исляма или на гностичното християнството. Защото духовността е универсална, както твърди гностика д-р Muhammad Sven Kalisch . Корана е толкова психопатологичен, колкото е такъв и Стария Завет, където Jeohva, YHVE е не друг, а извънземния чужденец е Луцифер- Ану, създателя на Кабала. Корана разрешава да бъде убит някой, който не вярва в Аллах, неверник.

ИСЛЯМА ПРИЗОВАВА ДА БЪДАТ УБИТИ ЕЗИЧНИЦИТЕ

“Борете се, борете се за победа! ...Моллите с корумпирани сърцата, които казват, че всичко това е в противоречие с учението на Корана, са недостойни за исляма. Слава Богу, че нашите млади хора сега, прилагат до границите на своите възможности Божиите заповеди в действие. Те знаят, че убиването на неверниците е една от най-великите мисии на човека.” - из речта на аятолах Хомейнипо случай рождения ден на Мохамед, 1984.

"ислам" иде от араб. глагол "аслам"имащо семитски корен "с-л-м"
което ще рече "подчинявам се"                                                                                            
МАСОНСКАТА МЮСЮЛМАНСКА ЛОЖА НА БАЯЗИД АНСАРИ Е ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ЛОЖИ НА “ИЛЮМИНАТИ”
През Средновековието, предимно евреи от тези тайни общества на масоните от египетски произход, са се разпространили в цяла Европа и света. Тези тайни общества са дошли от в Афганистан с Баязид Ансари през шестнадесети век, като са били преди това конспиративни школи, създадени в Пешавар, Пакистан.

Първата Ислямска Конференция е организирана от юдеите-ционисти през 1926г.
Преди това, в 1870г, в Париж е започнало създаването Универсалния Еврейски Съюз от няколко християнски и еврейски ерудити и учени. Британската империя възлага командването на Саудитска Арабия на фамилията Al Saud, и след това , по разпореждане на английски илюминати, техните протежета-фамилията Al Saud, подписва модифицирото последно съдържание на сегашния Коран, което е обявено за еднствено вярно като основа на Исляма, след което това издание се публикува и разпостранява по света и до сега.

Западът е този, които разпространява религията Ислям
Хронологията на историята около разпространението на роден Корана е много брутална. Оказва се, че има пристанище в Саудитска, на име Jidda, което се превърнало в град през 1934 г., и което е в непосредствена близост до Мека. Ако Meка е било едно място, отдавна известно и служещо за поклонение, тогава как така Мека не е известна в пристанището Jidda с името Мека, а там я наричат MACORABA? И друг въпрос-защо Мека е било пустинно изоставено място до началото на 20 в?

“Мека е място за поклонение в ума”-това е твърдял Ибн Ал-Араби, чиито твърдения са се базирали на характера на Мохамед.

Дори самото име "Ислям" не е било известно на Запада до началото на 20 век. Същия този Запад е помогнал за създаването на тази религия-призрак                                                                                                                                                                                                           Разрушаването на тантристките храмове в Кхаджурахо

Унищожаването на Тантристките храмовете в Каджурахо се приписва на фанатичните орди от мюсюлманите. Но хората трябва да знаят, че Ислямът, който има смисъл само с Корана, измислен и написан през 1870-1919, е толкова нова религия, че отговорите на въпросите, свързани с разрушаването на тези храмове, трябва да се търсят другаде.Около 70 % от скалните храмове , които са били в Кхаджурахо са били унищожени, а останалите-не, защото са били построени и скрити в гората

От епохата на Ибн ал-Араби насам съществува мохамеданството, което е описано в неговите писания, но не и религията Ислям. Когато са преработвали и сглобили религиите, Християнството е станало религията на Сина , Юдаизма - религията на бащата Отец, а Исляма – религията на Майката (Venus), в последствие извратена от матриархат в патриархат. След това Британската империя създава Уахабизма, което е ултра-консервативно реформаторско движение в сунитския ислям от 18. век и доминираща форма на Исляма на Арабския полуостров. Поддържано от Саудитската монархия, рожба на британските масони, разделението на страните в съответствие с техните основни религии е факт, както и настъпва началото на всички конфликти, които съществуват в района

Клоновете на Мохамед изглежда не си приличат никак един с друг, тъй като Има хиляди корани, написани много след неговата смърт.Мохамед е като СПИН, една социално-религиозна конструкция, основаваща се на различни исторически герои, които претендират за съществуване. Тези исторически персонажи са запълнени с малки количества божественост и с много дребнави земни стремежи. Коранът бил продиктуван от ангел Гавриил в пещерата Хира и след това предаван от неговите последователи наизуст, гравиран на камилски кости или записван на пергаменти или таблички. Коранът има безброй версии, но ако кажем този отдавна известен исторически факт на някой фен на исляма, това би означавало със сигурност линч вас. Ако споменем историческата истина за съществуването на едно изключително пъстро разнообразие от многото различни видове Корани пред някой правоверен мюсюлмюнин, това би било равносилно да отречем мита за Христос пред всеки вярващ християнин. Човека, който е жертва на Културата на Матрицата, която го убива или го довежда до катастрофа подобна на тази с мотоциклет, никога не чува тези прости исторически факти.
  
МОХАМЕД Е БИЛ НЕГРАМОТЕН ЧОВЕК, КОЙТО МРАЗИ ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

Официалния Клонинг Мохамед бил неграмотен служител на богатата търговка Хадиджа, за която по-късно се жени. Неговите фанатизирани последователи са били бандити, които ограбивали пътуващите до Мека и Медина. Така по този начин имаме една шибана визитка. Любимата му жена в харема, Айша, е била на 6 или на 9 години в момента на консумация на брака им. (биография на Карън Армстронг, 1992 г., но се споменава също така и от много автори). Някои автори отричат ​​този факт, както д-р Shanavas

Има дори и оплаквания от мюсюлманите, живеещи в Италия срещу автори, които цитират тези данни. Официално се знае, че Мохамед е харесвал отсечените глави, мразил е поетите, бил женомразец - мачо, не харесвал евреите и християните ... както и художници ...

Potter- Ислямски учен и ерудит разказва за ключовите нрави на Мохамед:

“Това беше прекомерно ненужно. Една жена, която беше поет, го осмя в стихотворна форма. Тя беше убита, когато е спяла с детето си на гърди по заповед на отмъстителния Мохамед, който похвалил нейния убиец. Веднъж един евреин беше измъчван, за да каже къде се намира местонахождението на скрито съкровище, а след това Мохамед го убил, и взел неговата вдовица в харема си. Странен е бил наистина характера на пророка.”

УАХАБИЗМА В САУДИСТКА АРАБИЯ Е СЪЗДАДЕН ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

N.A Morozov разкрива измамата на кръстоносните походи. Християнските походи са още една измама подобна на последната война в Ирак. Исляма и юдаизма са били една религия: "... До времето на кръстоносните походи, Исляма е неразличим от Юдаизма, като едва тогава той получи независим характер. А Мохамед и първите халифи са митични фигури..."

ОБАМА, АНГЛИЧАНИТЕ И САУДИТИТЕ СА ЕДНО И СЪЩО: ТЕ НЕ СА ВРАГОВЕ

Един голям фарс в международната политика беше, че Буш подкрепи нахлуването в Кувейт от страна на Саддам, който пък от своя страна продаваше оръжие на официален Иран, както и на контрите в Иран). В същото време поддържаше интересите на Саудитците: те имаха срещу себе си глупаци и създаваха войни, след което събираха ползите, поддържайки американските планове за хаос и ужас в ежедневието на региона. Тази стратегия продължава и до днес да се прилага от фамилията Al Saud.

Култът към Кааба не е Ислямски, а е от предислямски времена, както и всички ритуали на мюсюлманите:

Рамадан, 7-те обиколки, поклонение, целуване на Камъка, петъчната молитва.


Обикалянето на Камъка- черен метеорит е част от древната традиция от ритуала на Афродита от Пафос.

Култът към Сатурн е един наследствен култ в който се почитат 360 предислямски идоли, включително Исус и Мария. Ритуалите и вибрациите на геомагнитната зона са езотерични, но всички те са се появили преди Исляма. Вярващите се покланят на Тъмната страна на Сатурн, без да осъзнават това, обикаляки Черния Камък като магарета на харман 7 пъти. Почти всички ритуали на исляма са езични, от Рамадан до петъчната молитва или поклонението. Официалния Исляма, в който няма никаква мистика, представлява една и съща шега с “християнската” религия на Ватикана, но освен това мафията на Ватикана е свързана с Ротшилд, ЦРУ и MИ6, Илюминати и следователно с тероризма и международната мафия.

Произходът на всички религиозни култове, 25-26 на брой, отнасящи се до астро-теологията на арабите е разкрил Charles Dupuis, разкривайки фанатичното поклонение към Кааба :

"Луната е великата богиня за арабите. Сарацините дадоха името “Cabar” и като епитет Велик. Полумесеца краси и до днес религиозните паметници на турците. Неговото, на Полумесеца издигане, се намира под знака на Бика . "Caabah” на арабите беше, преди времето на Мохамед, един храм, посветен на Луната. Предвидено е арабите да целуват Черният камък с такава преданост в момента, тъй като този Камък е древна статуя на на Сатурн

    Президент Чечни Рамзан Кадыров с группой чеченских паломников из 15-ти человек смогли войти в Каабу. Среди них вице-премьер правительства ЧР, другие сотрудники и члены правительства.«Мы просили Всемилостивого Аллаха о мире, стабильности, процветании для нашей страны в целом и для Чечни! Хвала Всевышнему Аллаху за эту возможность посетить Каабу, о которой мечтает каждый мусульманин мира!»                                                                                                                                                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Светът е фарс. Матрицата е манипулирана от малка група психопати, наречени с името “Illuminati”. Нейната демонична специфика разделя и създава религии и конфликти, карайки хората да се избиват един друг. Това в продължение на хиляди години. Религията, заедно с манипулациите на английските илюминати създават основите на една измама извършвана всяка минута спрямо милиардите неинформирани човешки индивиди.

Невежите, вярващи на Матричните измами се намират под границата на нормaлният природен интелект, те са толкова глупави, че поглъщат всичко без въпроси и без отговори, осовебно ако тези измами идват по линия на традиците или сантименталностите.

Ако някой каже: Ето това тук е текст, дошъл от Бога и ще се нарича Библията или Коран, всички невежи са съгласни с това веднага. Останалото по- нататък като процес на тотална манипулация е в действителност детска игра. Ватиканът е една от най-големите измами на Земята, но за Исляма, може лесно да се докаже, че е сглобена религията, с ясен езически произход от култа към Сатурн и богинята Ал-Лат, без да е ясно, дали Мохамед е съществувал, както и без да се знае за съществуването на още хиляди версии на Корана. Но милиони фенове ще ме убият, за това че го казвам...

Култът на измамника-ционист Айнщайн е една от последните религии. Няколко години ви разправят някакви ненаучни глупости и скоро, след това ви ги повтарят няколко пъти, тогава всички започват да вярват. Сега си представете същото нещо, но ставащо 2000 години след седми век - ето това е днешния Ислям или днешното християнство.

Информацията и Светлината са синоними. Светлината е Свобода. Бъди Свободен, Бог е вашата безкрайна същност, открита по време на медитация, а не опаковката, която се получава от лъжите на различните култури. Разберете и отхвърлете всякъкви имитации.
  blogzaserioznihora.blogspot.com/2013/11/ix.html                                                                                                                                                                       > Днешното Християнство като секта на юдаизма                                     

Няма коментари:

Публикуване на коментар