понеделник, 7 май 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 147

          


"Колкото по-пуст си и по-незнаещ за всички неща, толкова повече ще се приближиш до Онзи, Който е всички неща."

"Хиляди пъти по-силно се стреми Той към тебе, отколкото ти към Него."

"Та аз никак не Го усещам? - Да Го усещаш зависи не от теб, а от Него. Когато реши, Той се показва, но може и да се скрие, ако поиска."

"Ти чуваш, но не знаеш...Ти приемаш Духа, но не знаеш това. Знай! Бог не търпи неизпълненост и празнота. Затова, дори да си мислиш, че не Го усещаши че си напълно празен откъм Него, това не е така."

"Бог е длъжен да действа и да се излее в теб, когато те намери готов. То става в един миг: отварянето и изливането. Когато природата достигне най-високата си степен, Бог и дава благодатта. В същия миг, когато духът е готов, Бог влиза в него без бавене и отлагане."

"Човек никога не е падал заради нещо друго, освен че е излязъл от дълбината и се е отдал на външното."

"Бог е във всички неща...но само в душата е раждащ."

Майстер Екхарт
         


Религията , властваща над световната икономика , религията , позволяваща си да оперира с живота и смъртта на цели нации не е нито Християнството , нито Исляма , както се опитват да ни внушат специалистите по масово въздействие . Тази религия не е дори Юдаизмът - такъв , какъвто ни е познат посредством Стария Завет . Религията , обхванала със своите пипала цялата планета е култът към Уроборос - Змията , захапала своята опашка. Това е съществуващият вече 3352 години култ към демона от Бездната , Властелина на Тъмнината IHWH , наричан още с имената Йехова , Яхве или Саваот . Нека хвърлим един макар бегъл поглед към този култ , представен чрез своята най-вярна и най-опасна мрежа - тази на световното МАСОНСТВО . Какво в повече притежава масонството , какви тайни владее и с какви знания оперира ?

Казват , че съвременните науки , са само останки от древните . Мнението е спорно . Обаче именно в древната мистична традиция на вълновите , вибрационни методи за въздействие върху човека , се отделя първостепенно внимание . Много езически религии и култове са принесли своите знания на масонския олтар . Да погледнем в съвременната масонска енциклопедия на Менли Хол . “ Световете на Египет и Брамините несъмнено са разбирали фундаменталното значение на принципите за вибротерапия . Посредством песни и мантри , в които се поставя ударение на определени гласни и съгласни звуци , те пораждали колебателни реакции и помагали на Природата да реконструира повредените участъци и поразените органи . ” Именно тези представи лежат в основата на мистичните легенди за познанието на Загубеното Слово – името на Бога . Смятало се , че произнасяйки го , човек може да придобие абсолютната сила и власт . Доста интересни паралели има също питагорейската теория за “ музиката на небесните сфери ”. Едва в последно време бе изяснено : на всяка планета от Слънчевата система съответстват вибрации , съпоставими с вибрационните характеристики на различни органи от човешкото тяло . В. Канюка : “ ролята на вибрациите , за която са говорили много мистици от Питагор до Гурджиев доста образно е изразена в източното изречение “ Докато Шива танцува , светът съществува ”. Тоест докато многоръкият бог създава вибрация в природата , тя е жива ”. ДА СЕ ХВАНАТ ТЕЗИ ТЪНКИ КОЛЕБАНИЯ , ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ ! ЕТО Я ЗАВЕТНАТА МЕЧТА НА " ПОСВЕТЕНИТЕ ". Сега възниква ново жречество . Такива са и кришнаитските жреци , от които учениците получават индивидуални мантри, своеобразни акустически “кукички” за съзнанието . Такива са и ръководителите на сеансите за невролингвистично програмиране , създаващи от обръщащите се към тях жертви твърде зловеща прослойка . Но най-опасни са творците на високотехнологично пси-оръжие . И психохимиците , наследници на средновековната секта ассасини , членовете на която отивали в “рая” с помощта на наркотици ; и психотрониците , вградили музиката от сферите на Питагор в своите генератори . Независимо от създаването на “информационното общество” , затворените системи на тайни знания от жречески тип си остават . В тяхната основа е крайната специализация на съвременната наука . Да обобщават нейните данни получават възможност само “посветените” .

В. Акулов , историк : “Ние си имаме работа не с религия , а с някакъв мистически труп . Но този караконджул , смучещ сокове от живите , той мечтае да оживее . Ето метафизическата обосновка на всички “вампирски заговори” , в каквото и да се проявяват . Чак до продажбата на трансплантанти и ембриони .”

- Елтимир боила Колобър -
             
                


ИМА МЕСТА ПО ЗЕМЯТА , КЪДЕТО Е ОГРАНИЧЕН ДОСТЪПА НА ЧОВЕКА И НЕ Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПОСЕЩЕНИЯ ИМ ." Разбулената Изида "               


Няма ад. ~ Папа Франсис
-------------------------------------------------------------
Няма ад, има Подземен изкуствен рай(Х)- БИЛА-СВАРГА.(седем адски планети)

Нека да проследим обяснението на Сукадева Госвами в Шримад Бхагаватам 5:24

Скъпи Царю(Парикшит), под Земята("Средната"- "Бху") са седем други планети, известни като Атала/Atala, В(а)итала/Vitala, Сутала/Sutala, ТалаАтала/Talātala, МахаАтала/Mahātala, РасаАтала/Rasātala и ПаатаАтала/Pātāla. Аз вече обясних ситуацията на планетарните системи на Земята. Ширината и дължината на седемте-низши планетни системи са изчислени да са точно същите като тези на Земята(Средната Земя- "Бху" oт Санскр. "Битие"- "Being", "Быть").

На тези седем планетни системи, които са известни също и като "подземен небеса" [Била сварга-Bнlб-svarga], има много красиви къщи, градини и места за забавление и сетивна наслада, които са още по-богати, отколкото тези в по-горните(висшите) планети(планетарни системи), тъй като демоните имат много висок стандарт на (сетивно)чувствено удоволствие, богатство и влияние.

Повечето от жителите на тези планети, са известни като Дайтйас/Daityas, Даанавас/Dānavas и нагите, и живеят като икономи на кланове(големи фамилии)в луксозни къщи.

Мой скъпи Царю, в имитацията на небесата(небесният рай Сварга на ИндРа), известен като Била-Сварга/Bнlб-svarga съществува велик демон на име Майа Даанава/Dānava, който е експерт в изящните изкуства и архитектура. Той е изградил многобройни блестящо-украсени градове. Има много прекрасни къщи, стени, врати, монтажни къщи, храмове, дворове и храмове с имения, както и много хотели, изпълняващи ролята жилищни резиденции за чужденци.

Къщите на лидерите на тези планети са декорирани с най-блестящи скъпоценни камъни, и те винаги са пълни с живи същества, известни като наги и асури/аsuras, както и много гълъби, папагали и други подобни птици. В крайна сметка, тези имитации на небесни градове са най-красиво подредени и атрактивно обзаведени.

Тъй като няма слънце в тези подземни планети, времето не е разделенo на "дни" и "нощи", и следователно страх, поради "край на време", не съществува.
( Забележка : Времето, обаче, съществува, а тука съществува илюзия, че не съществува, което, редом с животът на сетивна наслада, създава илюзорно впечатление за "Вечност".)

                

Ако попитате, дали човек живее отвъд смъртта, аз отговарям Не, не по никакъв начин разбираем за ума на жената и мъжът, чиито себе си умира при смъртта. Ако попитате, дали напълно умирате при смъртта, аз отговарям Не, защото това, което умира, е това, което принадлежи на този свят на форма и илюзия.

~ Буда


                      

За онези, които се виждат - Себе си във всяко едно себе, във всичко, вече не остава никаква обърканост, съмнение, скръб, страх ...

- Упанишадите

                


Всичко, което е вътре в нас, което усеща, мисли, желае и оживява, е нещо небесно, божествено и следователно нетленно.

~ Аристотел

                            

За някои светът е плосък или кръг, а за някои той не съществува освен като симулация на холографска проекция, оркестрирана от вас, с напътствие от други хора в по-високите равнини на вибрации, споменати с различни имена ... за подпомагане в еволюцията на съзнанието към Любов. Външен Космос не съществува ... Вие сте всичко, което е ...

~ Mynzah

                


Всички са отражение на Бога; но отражението не може да съществува без отразеният обект; така че човек трябва да знае какво е Бог, ако те сами ще се познават. Това е търсенето през вековете и това търсене трябва да бъде направено от всеки човек за себе си; няма кой да отговори на този въпрос за друг ...

~ Парамананда

                            


Който идва да прави добро чука на портата; Който обича, намира вратата отворена.

~ RabindranathTagore

               


"Когато се изправиш срещу стената, пусни корени като дърво, докато яснотата дойде от по-дълбоки източници, за да видиш над тази стена и да растеш."

~ Carl Jung

                    


Хората се страхуват да умрат, защото не знаят какво е смъртта. В момента, в който познаваш истинското си същество, не се страхуваш от нищо. Смъртта дава свобода и сила.

- Sri Nisargadatta Maharaj
                    

В края на краищата, какво е Бог? Вечно дете, което играе вечна игра във вечната градина ...

~ Шри Ауробиндо

             


"Познайте себе си и вие ще станете Бог". ~ Храмът на древния Харран /

"Тялото е Божия дом, познай себе си и ще познаеш боговете" - Храмът на Луксор Древен Египет /

"Знай Себе си и ще познаеш Вселената и Боговете". ~ Тракийски храм в Делфи


                 

Трябва да се прави разлика между знанието и мъдростта. Знанието е за неща, действия и отношения. Но мъдростта е само на Бог; и отвъд всичко, деяния и отношения, тя пребъдва завинаги. Да станеш Един с Бога е единствената мъдрост ...

- Упанишадите

                Миньори от ГОРУБСО-Мадан не могат да се пенсионират заради неплатени осигуровки от преди 16 години.

Например около 2003 г. работодател на ощетените миньори е бил руско-турският консорциум „Родопа инвестмънт“. който е ощетил с трудов стаж за общо 1,8 г. стотици миньори.

http://epicenter.bg/…/Neplateni-osigurovki-spirat…/79007/4/0


                       

12 - годишно дете (на снимката), арестувано в Саратов, защото е участвало в протестите, викайки “Позор”. За следващите избори за президент това дете ще може да гласува. Младите са кошмарът на Кремъл.
             


                         


Умишлените палежи и катастрофи с влакове и автобуси продължават...

                


Хората се жилят,хапят,нараняват и изнасилват взаимно.И над цялото това гъмжене,над целия този анимализъм,над урагана от страдания се издига тревожният и изплашен вик на търсещия човек: "Окаян аз човек!Кой ще ме избави от това тяло на смъртта?

Ние живеем в едно поле на осъществяване и развитие,където изключително чистите първоначални демони,тези първоначални,чисти,огнени астрални сили,все още изпълняват своята задача.Но поради опасната злоупотреба с астралните сили,за която носи вина цялото човечество,в един определен момент астралната сфера на Земята става толкова черна и дяволска,толкова пълна с нелепост и дегенерация,а материалното поле така се пресища от кръв и сълзи,че това повече не може да бъде търпяно.Защото това,което се развива в астралната сфера,трябва да се изяви на Земята.Като резултат от това накрая трябва да се пречисти цялата земя,цялото творческо поле на Земята,като се започне от астралната и се стигне до материалната сфера.

Вие живеете под влиянието на две астрални сфери - на първоначалната,чиста астрална сфера и тази на диалектичния демонизъм.Така вие сте подвластни на този закон: "Когато искам да върша доброто,злото вече не е далеч от мен.Защото по силата на своето природно рождение,по силата на своето минало,на цялото си диалектично състояние аз съм свързан с цялата мръсотия на земната астрална сфера."Да,решение има.Но тогава трябва много здраво да се вземете в ръце. Докато живеете,все още има надежда и с всеки ден можете да започнете отново.

Човешката вълна никога не е била толкова интензивно болна и опорочена,както в този час.По принцип можете да унищожите и да промените цялото си астрално състояние.Можете да възстановите чисто ембрионалното си състояние и своето отношение към първоначалните демони и така действително да се родите като човек в божествения свят.

Ян ван Райкенборг

             


"Любовта е толкова силна, колкото и смъртта, толкова трудна като Ада. Смъртта отделя душата от тялото, но любовта отделя всичко от душата."

Meister Eckhart

                  "Според египтяните човешкото същество се ражда със седем души, които по някакъв начин са потенциалните сили на седемте планети в човека. Душите се проявяват чрез седемте сетива, седемте жизнени органи и седемте телесни системи.

Всяка от седемте души има своето планетарно име. Сатурн е съзерцателната или рационална душа; Юпитер е разумна душа; Марс е импулсивната душа; слънцето е жива душа; Венера е приятната душа; Меркурий е интелектуалната душа; и луната е вегетативната или генеративна душа. "🌟 Manly P. Hall

                       


" Този, който не разбира мълчанието ти, вероятно няма да разбере думите ти." Еберт Хъбард

                    


"Невежеството на човека е неговата гибел. Само мъдростта може да го върне в божественото му имение. "

~ Manly P. Hall

                    

           
"Не се кълнете на луната, защото постоянно се променя. Тогава любовта ти също ще се промени. "Уилям Шекспир

                      


"Ако вратите на възприятието бяха очистени, всичко щеше да изглежда на човека такова, каквато е - Безкрайно."Уилям Блейк


"Това, което правим за себе си, умира с нас. Това, което правим за другите и за света, остава и е безсмъртно".

🌟Albert Pine

"Ако прегърнете себе си, тогава ще ви се струва, че светът е станал студен и празен. Идващият Бог се премести в тази пустота. "

~ Карл Юнг


• Когато не изискваш нищо от света, нито от Бога. Когато не искате нищо, не търсите нищо, не очаквайте нищо, тогава върховната държава ще дойде при вас неканена и неочаквано •

~Nisargadatta


"Въпреки че пътуваме по целия свят, за да намерим красивото, трябва да го носим с нас или няма да го намерим."

~ Ralph Waldo Emerson


Аз съм Вечният. Тази човешка форма е моето устройство за размисъл за моето Аз.

-Mooji


• Защо стоите в затвора, когато вратата е толкова отворена?

~ Руми
"Личният интерес и вниманието към себето са фокусните точки на илюзията. Наблюдавай деня си, блуждаещ между желание и страх. Наблюдавай го добре и виж как съзнанието ти приема неизброими имена и форми, като съскаща срещу скалите река. Наблюдавай внимателно себичния му (затворен в себе си) мотив и го опознай, с което той ще се разтвори."Всеки път, когато мисля за разпятието на Христа, изпадам в греха на завистта.(фр. Simone Weil) (1909-1943)


Въображаемото зло е романтично и разнообразно; истинското зло е мрачно, монотонно, безплодно, скучно. Въображаемото добро е скучно; истинското добро е винаги ново, чудно, опияняващо.


СИМОН ВЕЙЛ

                                                  Всички грехове - опити да се запълни празнотата.СИМОН ВЕЙЛ


Непочтена е всяка дружба, в която има дори намек от желание да се угоди или желание да ти се угоди. В истинската дружба тези две желания са напълно изключени. Двама приятели от цялата си душа са съгласни да си останат двама, а не един. Те уважават дистанцията между себе си, установена от самия факт, че са създадени различни. Човек има право да желае да достигне непосредствено единство само с БогаСИМОН ВЕЙЛ
Учителят засяга вечността; никой не може да каже къде влиянието му спира. "

-Хени Б. Адамс


• Трикът е в това, което се подчертава. Или се оказваме нещастни, или се радваме. Количеството работа е еднакво. Човек на знанието живее, действайки, а не като мисли за действие. Всички пътеки са едни и същи, водещи никъде. Затова изберете пътека със сърце!

~ Карлос Кастанеда


Когато спрете да поглъщате всичко около себе си и се научите съзнателно да излъчвате избраната от вас енергия; активирате намерението си по целия свят. Можете да седнете и да наблюдавате света около вас, как разцъфтява в живата игра на сърцето ви, когато излъчвате, а не поглъщате.

- Jenna Galbut


Човекът не е мозък, той е душа. Душата винаги е свободна, безгранична и вечна. Тук е свободата на човека, в душата.

-Свами Вивекананда


Когато стигнете до неизвестното, не сте направили грешка. Не трябва да се опитвате да знаете, защото това просто ви отвежда в ума, в безкраен цикъл. Истинското освобождение е извън съзнанието. Така че, когато стигнете до това неизвестно, всъщност сте на входа на самото освобождение. Всичко, което трябва да направите, е да се потопите в това, че не знаете. Живеем през целия си живот съвсем сигурно съзнателно или несъзнателно, което знаем - и това е цялото ни преживяване. Какъв е опитът да не знаеш? Какво наистина искаш да не знаеш?

~ Adyashanti


Опитът да разберете съзнанието с ума си е като да се опитвате да осветявате слънцето със свещ.

- Mooji


"Какво държи човек в естественото си състояние? 
Човек постоянно се отдалечава от Себе Си. Човек иска да бъде щастлив; Единият е недоволен от живота си. Човек иска нови неща. Човек иска да се усъвършенства, да се промени. Опитването да бъде нещо различно от това, което е човек, е излизането от Себе Си. Това е съпротивата срещу това, което е. Желанието да промени това, е единствената енергия, която го поддържа. При отсъствието на тази енергия ~ Вие ~ не може да продължите; тогава естественото състояние блести без усилие"

-Wu Xsin


"Аз познавах истинските огнища, имах връзка с тях, живееха в каузалния свят или в света на съзнателната воля и ми казаха, че отвъд ясновидството е интуицията, която е по-висша, защото принадлежи на Чистия Дух. С ясновидство молещият свят може да бъде изследван, но все пак в света на чистия дух само интуицията функционира директно, поради което интуицията е по-висша, интуицията има своите корени в епифизната жлеза, чакра Сахасара или лотос от хиляда венчелистчета .Този факултет/дарба е свързан/а със Шива или пламтящия огън, поради което този център ни дава достъп до света на чистия Дух. " Аркан 11 - Таро и Кабала


- Самаел Аун Уеор                                             


Овцете са склонни да имат лидер. - Вълкът


За да се постигне светилището, с други думи, знанието и силата на магите, съществуват четири незаменими условия - интелигентност, осветена от учението, безстрашие, което нищо не може да контролира, воля, която нищо не може да наруши, и дискретност, която нищо не може да опорочи и нищо да интоксикира. Да знаеш, Да дръзваш, Да искаш, Да запазиш тишината - това са четирите думи на мага ...~ Елифас ЛевиУстойчивите невронни мрежи формират неосъзнати модели на емоционално поведение, тоест склонността към едни или други форми на емоционално реагиране. На свой ред това води до повтарящ се опит в живота.

Ние настъпваме едни и същи гребла само защото не осъзнаваме причината за тяхната поява! А причината е проста – всяка емоция се „усеща“ вследствие на отделянето на определен набор от химични вещества в тялото и нашият организъм просто става в известен смисъл „зависим“ от такива химични съчетания.

Осъзнавайки тази зависимост именно като физиологическа зависимост от химичните вещества, ние можем да се избавим от нея.

В Българските народни приказки се съдържа КРАТНО повече Езотерична Истина от библията или други крадени и нагаждани свещени текстове, с произход -ВЕДА.
В Българският фолклор "юди" и "хАлла(х)" са заредни с демоничен заряд. Но поради поробване от Абрахамизмът чрез Римската империя - те са били затрити, като "езически" и "митове"(паразитите и плевелите винаги изсмукват живителните сокове на полезните растения. В кали-юга преобладават и ще преобладават паразитите!).

"Златната Ябълка" в Арийската приказка е символ на девическата яйцеклетка от Горната до и Средната Земя, която нагите им трябва да занесат до Долната за да оплодят ФИЗИЧЕСКИ. "Златната Ябълка" в самото начало е била "Брахманда"- "Златното яйце" в центърът на Галактиката.
Халата е нагата, а пещерата-Долната Земя. Нагите крадат девици(девствени деви) от Горните Земи, но за да бъдат заплодени в Долните Земи трябва да откраднат и яйцето, което е на Средната Земя(където живеят Братята).

"Те го спускали, спускали, докле слязъл долу. Там видял една къща. Кога погледнал през прозореца, видял в стаята три девойки. Едната си играела със златна ябълка и другата също, а най-малката нямала златна ябълка да си играе, та си играела със златен плъх на златна тепсия. Той се обърнал към нея и завикал: „Девойко, отвори ми вратата да вляза.“ Една от момите станала и му отвърнала: „Върни се назад: майка ни ходи две години наред, та ни донася по златна ябълка, а сега болна си е дошла; ако ти отворим да влезеш, ще те глътне.“ "
Това, което прави впечатление е числото 3- за 3-те Земи-Горна, Средна и Долна. Най-малката девица няма златна ябълка(яйцеклетка) за да бъде оплодена. Играе си с плъх, което е животно от Долната земя. Златото, особено в кали-йуга, е признак на великолепието на Патала-лока, тъй като нагите завличат краденото там от Горните Земи. Нагата е наречена "Майка" от девиците, тъй като е лунен тип, от Долната Земя. Когато Долната Земя е "болна"(ранена)-ВСИЧКО ПОГЛЪЩА- "БЕЗ-ДНА"- БЕЗ ДЪНО-"Свиване на Галактиката", Вдишване на Вишну" в "Пралая".
Актът на спасяване на девици от долната Земя е "издърпване на съзнанието" към по-висш Астрал", където няма размножаване с материални полове-оплождане.
Драконът символизира висшия астрал. Драконът символизира Козирогът-10 дом. Той е Висш Астрал. Низш Астрал е Телецът-2 дом... като символ. На снимката - Крилатият конник се бори с ядрения змей - скулптура озаглавена "Доброто побеждава злото", от Зураб Церетели, пред централата на ООН в Ню Йорк. Като започнем от „хилядоглавия змей” Шаша, носещ на гърба си бог Вишну и свършим с Питон, оракулът на Дракона от общоелинското светилище в Делфи, тези същества почти винаги се описват като носители на някакво „висше знание”, което са предали и на хората. В египетските и халдейски митове, както и в легендата за мексиканския полубог Вотан, се твърди, че драконите се появили на Земята от тайнствени проходи, свързващи нашата планета с други подобни светове, намиращи се в небесата. В най-древните китайски книги също се споменава, че драконите идват от „странни места, намиращи се отвъд небесните предели”.


Празника на смелоста на рамейците - войните на абог Ра - в Кали Юга е реверсиран в празник на арамейците/армейците, т.е. войни на старозаветната змия КА, която е низвергната от РА и е затворена така: материалното и КА в земното ядро, а духът и АР в кухата Луна. В края на Кали Звездното Слънце Рама/Вишну трябва да усвои нейното Ка, тези две слънца тябва да се слеят. В днешните абрахамски религии, измамно именно тази змия е приета за ипостас на Свети Георги. Истинският Св. Георги не е нито дракона от Орион, нито змията КА затворена в земното ядро, нито Звездното Слънце Рама аватар на Вишну.

Винаги се говори за Дракона, а не за дракон изобщо. Този Дракон е кралицата от Орион. Митът е основан на историята за една разбунтувала се кралица, която отнела нашата слънчева система една от кралиците на Орион. Св. Георги е тази кралица.

Само ведическите Пураните (исторически текстове) могат да разкажат подробно за цариците Орион. Orion е домът на оригиналния Праджапати (progentitor), известен като Дакша. Неговите 60 дъщери са цариците Орион. Повечето от живите същества в нашата галактика (богове, демони, змии и т.н.) са били родени през тези дъщери на Дакша.

Човешките същества обаче се раждат по различен път. Manu и Shatarupa са отговорни за създаването на хората. Manu е директен родител(на ума) син на Брама (създателя сред троицата) и не е свързан с цариците от Орион а по скоро с Плеяди.

Първата холограмна(материална) цивилизация възникнала в звездната система Лира преди много милиони години. Те били с хуманоидна форма. След това възникнали много издънки от тази цивилизация, докато се осъществявала колонизация на различни планети от Галактиката. Една от тях по­-късно станала известна като Плеядианската. По реда на възрастта им, расите идват от Лира, Вега, Зета Ретикюли, Арктурус, Сириус, Орион, Плеяди, Земя.
Хор-конник, с маска на Гаруда, поразява Сет


Сетивата измамват/лъжат от време на време и е благоразумно никога да не се доверяваме изцяло на тези, които са ни измамили дори веднъж. "🌟 Рене Декарт
"Цената на здравия разум в това общество е определено/несъмнено ниво на отчуждение." - Терънс Маккена


"Хванати сме в мистерия, скрита в загадка, заключена в една гатанка." ~ Терънс Маккена
"Никога не съм бил наясно с друг вариант, освен да се съмнявам във всичко."- Noam Chomsky

" Животът съдържа две трагедии. едната е да не получиш желанието на сърцето си; другата е да го получиш." 🌟Socrates
Цар Владимир с крепостните си селяни носи подаръци на господаря си


"Когато знаете, че всичко, което се случва, се появява само на екрана на съзнанието и че сами вие сте екранът, на който се появява всичко, нищо не може да ви докосне, да ви навреди или да ви изплаши". 

- Annamalai Swami
                       

"Не е смъртта от която човек трябва да се страхува, но от това, никога да не започне да живее. ''

- Марк Аврелий"Скръбта може да бъде градината на състраданието. Ако държите сърцето си отворено през всичко, болката ви може да стане най-големият ви съюзник в търсенето на любов и мъдрост в живота ви". -Джеладудин Руми

" Великите творби се изпълняват не със сила, а с постоянство. ." - Самуел Джонсън

• Вашата житейска ситуация съществува във времето. Животът ви е сега - Екхарт Толе
Wizard of Russian Oz

Магьосникът от Оз" Великите творби се изпълняват не със сила, а с постоянство. ." - Самуел Джонсън


Вашата житейска ситуация съществува във времето. Животът ти е сега - Екхарт Толе


"Любовта е метафизична гравитация". - R. Buckminster Fuller"Вселената е комбинация от хиляди елементи и все пак израз на един единствен дух - хаос по смисъл, космос по причина." Е.П. Блаватска"Крайната дума в нашия език за това, което е трансцедент, е Бог. Сега искаме да мислим за Бога. Бог е мисъл, Бог е име, Бог е идея, но неговата препратка е към нещо, което превъзхожда всяко мислене. Крайната мистерия на съществуването е отвъд всички категории мисли. Приятелят ми Хайнрих Цимер от преди години казваше: "Най-хубавите неща не могат да се кажат." Тъй като те надхвърлят мисълта. Второто най-добро е неразбрано, защото това са мислите, които се предполага, че се отнасят до онова, за което не може да се мисли, знаете. И човек се забива с мислите. Третото най-добро е онова, за което говорим, виждате. И митът е тази област на референция, метафори, които се отнасят до това, което е абсолютно трансцендентно. "-Joseph CampbelL• Целият видим свят е само един незабележим атом в голямата гръд на природата.•"След като опиташ полета, винаги ще вървиш по земята с очи обърнати към небето, защото там си бил, и там винаги ще копнееш да се върнеш."

~Leonardo di ser Piero da Vinci 1452-1519. ☤
        Когато празнуваш "Денят на победата"
и Дяволът дойде да ти даде нареждания!

На 9 Май Русия празнува "Денят на победата" докато все още е под еврейско робство.

През 1917г. се извършва така наречената "Болшевишка революция" което представлява еврейско ритуално клане над руското царско семейство.

След избиването на монархията, се поставят само евреи на ръководни позиции в правителството.

Болшевишката революция е извършена от руски евреи, финансирана от американски евреи, които през 1913г. придобиват властта да произвеждат пари от въздуха и да ги дават назаем срещу лихва. Това поставя и началото на бизнеса с войната.

Руските фермери се набутват в концлагери, така храната намалява, прави се изкуствена криза, милиони руснаци губят живота си от глад и студ.

Крайната сметка е, че от 1917г политиката на Русия е под тотален еврейски контрол.

Президенти, премиери и други говорещи вратовръзки се поставят, а не се избират от народа.

       


Защо хазарска Москва никога не кани "троянския" си кон Борисов на парад?
 Tази стъпка на Кремъл може само да "приземи" малко Бойко и да му подскаже, че уклона му към тази държава е извращение, на което той е жертва и трябва да се бори с него! Той е дисциплиниран и с вътрешна самонагласа може да преодолее окончателно и завинаги това изживяване! Ще се почувства облекчен, свободен и щастлив! Добре ще е и за нашата държава! 
Преди три годими президентът Плевнелиев бе поканен, но не поиска, а Борисов иска, но не е канен, това напомня на шеговития лаф с елементи на истина, според който твърде младият мъж може (физически) да направи една жена щастлива, но не знае как, а твърде възрастният знае как, но не може. 
Обама едвам удържаше Борисов с компромати от евразийски уклон. Американците в София дебнеха Борисов за „врътка“ с Путин. Обаче го оставиха да направи правителство… Две теми интересуваха американските служби в България: първо, дали Бойко Борисов ще се наведе на Владимир Путин за „Южен поток“; и второ, дали ще успее да осигури стабилно правителство в България, докато тече операцията им срещу ИДИЛ в Сирия. Поне. Останалото е техника. Монтаж. 
Русия и СССР, меко казано, не обичат да канят някакви си българи, от които обаче очакват да им се кланят. Не канят, но искат да им се кланят. Русия не покани нито един българин на подписването на примирието с Турция на 3 март 1878 г. въпреки официално регистрираните като жертви в руските медицински архиви 3456 български опълченци, спасили на Шипка руската империя от военен разгром край Плевен.

              

Нормалните пълководци по време на война,когато видят,че не могат да отстоят определен град го обявяват за открит ,за да спасят хората и историческите ценности.Така са спасени Париж,Рим и редица европейски столици.А какво правят руснаците-блокирват Ленинград и хората/неевреи измират от глад и студ.Въпреки,че немците не са се натискали много да го превземат защото е трябвало да поемат в обратна посока, според сценария на Ротшилдови.Не са имали интерес.За сметка на хилядите умрели от глад и студ,такива като Жуков се обявиха за герои,а Ленинград град герой.На каква цена.Виждаме разликата между европееца и руснака.За руснака човешкият живот няма стойност.Така е и до днес.

                      

Г. К. Жуков (с прожидью) с еврейскими дочерьми. Справа налево: Элла, Эра, Маша.Институт для юдейских невест.

             

Кметът на Стрелча Иван Евстатиев вдигна паметник на съветския маршал Жуков, който няма пряко отношение към „освобождението” на България от Червената армия, но в интервю за русофилския сайт KROSS кметът обяснява „хрумването” си с твърдението, че Жуков „ е най-грандиозният военноначалник в човешката цивилизация”. Всеки командир праща в бой войниците със съзнанието че МОЖЕ да загинат, но не всеки е касапин,като Жуков, който ги използва нарочно като човешка вълна за разминиране. Невръстните воини на аятоласите караха своите фанатични младежи да го правят във войната с Ирак ( 19800- 88 г.), но те поне вярваха фанатично, че отиват като блажени на онзи свят , лично, а не пред картечниците на т.н. заградителни отряди, които са подкарвали червеноармейците в бой с картечни изстрели в гръб през цялата война. Доста голям процент от съветските загуби на бойното поле се дължат на собствените съветски куршуми и на пълководци, като Жуков, които пет пари не са давали за хвърляните в боя човешки маси.Точно това правят и с българските доброволци под знамената на Червената армия, които в много случаи са изпращани на съзнателна смърт от “братушките”, за да си разредят германците в телата им пушките и картечниците. Десантът на българските парашутисти над Скопие посред бял ден над укрепени немски позиции е точно такъв пример за нарочно унищожаване на елитна българска част по съветско нареждане- за наказание, че са били обучени от Вермахта ги избиват с ръцете на германците. Същият нарича в интервюто СССР „ изключителна империя” . Всъщност Жуков е култов герой на режима на Путин в Русия и олицетворява тактиката противникът да бъде давен с кръвта на собствените войници в невиждани в историята мащаби.

               


Видният русофил и екс-кмет на Стрелча, беше обвинен в изнасилване на малолетна. Той е обвинен в изнасилване на 16-годишно момиче, дъщеря на негова служителка. Преди това Евстатиев дал на ученичката голямо количество алкохол.

                   

БЕЗ МИНАЛИ СРАМНИ ДЕЛА НЕ МОЖЕШ ДА СЕ ИЗДИГНЕШ В ЧЕРВЕНИЯ БИЗНЕС ИЛИ ПОЛИТИКА. КАК И КОЙ СЪЗДАВА ТЕЗИ ЧЕРВЕНИ ПИОНКИ - ДЕГЕНЕРАТИ? ДАЛИ НЕ СЕ ПРИЛАГА ПРИНЦИПА "ВСЕКИ ПРЕСТЪПНИК, КОМУНИСТ" ИЛИ "КОЛКОТО ПО-ПРОСТ, ПО-ВИСОКО В ЙЕРАРХИЯТА"?
НАПРИМЕР ВСЕКИ ПРЕСТЪПНИК ОТКРИТ ОТ ЙУДЕЙСКИЯТ КАГАЛ СИ Е ЮДЕИН ПО ДНК И НЯМА НУЖДА ДА ПРИЕМА НЯКАКВА РЕЛИГИЯ, ...СЪЩИЯ СТАВА И ЗА КОМУНИСТ.
АКО КАНДИДАТА НЕ Е ВСЕ ОЩЕ ПРЕСТЪПНИК, НО ИМА ГОЛЯМО ЖЕЛАНИЕ ДА СЛУГУВА - НЯМА ПРОБЛЕМ - НО ПЪРВО ТРЯБВА ДА ИЗВЪРШИ НЯКАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ/ МОЖЕ И ДА НЕ Е СЕКСУАЛНО, НАПРИМЕР КРАЖБА НА ДДС, ОБИР, УБИЙСТВО И Т.Н./, Т.Е. ПОМАГА МУ СЕ ДА ГО ИЗВЪРШИ. ЧАК СЛЕД ТОВА БЛЕЧУГОТО СЕ ИЗДИГА ПО СТЪЛБИЧКАТА,...ДАЛИ В ПОЛИТИКА, СЪДЕБНА СИСТЕМА ИЛИ БИЗНЕС, НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.
НАВРЕМЕТО, ЕВРЕЙСКИЯ КАГАЛ ОКОЛО ЦИГАНИНА ЖИВКОВ, КОНТРОЛИРАШЕ ДС, ЕСТЕСТВЕНО ПО НАСОКИ НА КГБ, ТЕ СЕ ГРИЖЕХА И ЗА СИРОПИТАЛИЩАТА, КОИТО СЛУЖЕХА ОСВЕН КАТО БАНКА ЗА ДОНОРИ И ЗА СЕКСУАЛНИ УСЛУГИ. ПЕДАЛИ И ПЕДИФИЛИ - ТЪРСЕЙКИ ЗАЩИТА - ВИНАГИ СА БИЛИ В ПРЕДНИТЕ РЕДИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПАРТИЙНА КНИЖКА. ПО КЪСНО АКО СЕ ДОКАЖАХА - КАТО ДЕГЕНЕРАТИ - БЯХА ИЗДИГАНИ НА ОТГОВОРНИ ПОСТОВЕ. ТАКА СЕ КОНТРОЛИРАХА, ЧРЕЗ МИНАЛИ СРАМНИ ДЕЛА, ЕСТЕСТВЕНО ПЕРИОДИЧНО И ПРЕДИ ДА СЪГРЕШАТ СА ДАНГОСВАНИ, КАКТО СЕ ПРАКТИКУВА И В ТИБЕТ - СЛЕД ТОВА НЯМА ДА ИМА СМИСЪЛ. И НЕ САМО, ПИОНКИТЕ НА СВЕТОВНИЯ ЕЛИТ, СЪЩО СА МОНТИРАНИ И СЕ КОНТРОЛИРАТ КАТО ГОИ,... С ПОДОБНА ПРАКТИКА ОПИСАНА В ТАЛМУДА.

Световната статистика е доказала че най-търсени, за запълване на отговорни административни постове по света, винаги са били педерасти и педофили. Изключение прави другарката Бокова,... естествено децата на Червените кхмери не трябва да отговарят за убийствата извършени от бащите им. И не само не отговарят, но това им дава голямо предимство за издигане в световната администрация.
Обикновено комуниста садист е свързан с хомосексуалността – пълна или частична, явна или скрита, латентна или потисната. Това е нещо като откуп, който дяволът на дегенерацията взима за властта, за славата и величието.
Изнасилвачът от Стрелча Евстатиев в действителност и преди е практикувал такива дела, с предишни секретарки или непълнолетни. Всичко се знае от службите, които са подчинени на йудейският кагал, но точно в този момент е трябвало да изгори в кабало-театрална сценка, свързана с кандидатурата на ционистката Бокова.                  


НЯМА ИЗРАЕЛ И ЕВРЕИ - ЦИОНИСТИ; НЯМА ПАЛЕСТИНА И СТАРОЗАВЕТНИ ЕВРЕИ - ТЕРОРИСТИ;... НЯМА ВОЙНИ. 

НЯМА РАВИНИ, НЯМА ХАСИДИ,... НЯМА РИТУАЛНИ УБИЙСТВА И ТРАФИК НА ОРГАНИ. 

НЯМА ЕВРЕИ КОМУНИСТИ, НЯМА ЕВРЕИ-КАБАЛО-КАПИТАЛИСТИ,... ИМА ЕДИН ПО ДОБЪР СВЯТ. 

СЛЕД КАТО ЖЪЛТО-ЧЕРНИТЕ ИЗСМУКАХА АМЕРИКА, НА ПОМОЩ, В РОЛЯТА НА ШИВА ВЛЯЗОХА ДРУГАРИТЕ ЙЕЗУИТИ-ЦИОНИСТИ, КОИТО ЩЕ СЛОЖАТ ГЛАВАТА НА УМОРЕНИЯТ КОН - САЩ, НА ДРЪВНИКА, ЩЕ РЕВЕРСИРАТ ИЗРАЕЛ В ПАЛЕСТИНА, САЩ В РУСИЯ,... И ПЕЕЙКИ СТАРАТА ПЕСЕН, С НОВ СВЕТОВЕН КАБАЛО-КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРИПЕВ, ОТНОВО ЩЕ ДЕРЕБЕЙСТВАТ НАД НАРОДИТЕ С ЖЕЛЯЗНА ТОЯГА.


                         

Това е случай от живота на Виталия Попова, - При Сталинград ние седем пилота аса, бяхме поканени на военен съвет. В землянка седи Жуков, който по това време е бил заместник на върховния главнокомандващ, секретар на Централния комитет Маленков, представители на военния съвет на генералите и тридесет души. Сталинград по това време бе в катастрофално положение: нашите войски, отстъпвайки достигнаха бреговете на Волга. По това време дойде известната заповед №227 - ". Нито една крачка назад" Срещата започна с факта, че ни казаха: ". Вие сте много лоша войска, така че врагът е до великата руска река" Известно е, че 70% от самолета бяха съборени в първия месец на войната, освен това бяхме със стара авиация. Тук Маленков предложи: "страхливците и паникьорите да бъдат застрелвани на място." Жуков хареса тази идея, той отиде до командира на нашия полк Василий Зайцев (и той бе герой на Съветския съюз, при Сталинград свалиха 19 германски самолети) и попита: "Колко пилотите сте застреляли?" Той е бил изненадан: "Аз своите не мога да разтрелвам" , Жуков вбесен: "О, не знаете как! Сега ще ви покажем "- произволно избра от настоящите четири служители, изведе ги от землянка и без да назовава причина заповяда на охраняващия го взвод да ги застреля ...
                

Не случайно, когато коментира поведението на маршал Георги Жуков след смъртта на Сталин, някогашният царски офицер Юрий Романович Лариков, пишещ под псевдонима В. Ушкуйник се кахъри:„Сталин, укрепил властта си с победата на армията, беше убит при отчаяния опит най-сетне да свали от себе си юдейските окови. Наближаващата всенародна беда роди своя Герой – маршал Жуков, който извърши своя главен подвиг. Новият бек – Берия – падна убит. Каганът Каганович заедно с всичките негови васали беше свален. Но отстраненият впоследствие от длъжността му „Георги Победоносец“ – маршал Жуков, умря, така и не разбрал своята основна мисия и затова не довел делото си до край. Той не посмя да вземе властта в ръцете си. Преди всичко той беше комунист, а след това – руснак. Ето защо семената и корените на юдеомасонството останаха в изобилие в руската земя… По време на юнската операция от 1953 г. Жуков не спаси Русия. Той спаси само своята партия от диктатурата над нея от страна на еврейския каган – и то не напълно.“

Няма коментари:

Публикуване на коментар