събота, 26 май 2018 г.

Аллах, Мека и богът на Луната

Сура 53 /Звездата (Ан-Наджм)/, аяти 19, 20 и 21
19. А нима не виждате какво са ал-Лат и ал-Узза,

20. и също - третото [божество] Манат?

21. Нима за вас е мъжкото, а пък за Него ­ женското?

Това са трите дъщери на Аллах, за които Салман Ружди получи смъртно наказание от аятолах Хомейни.
Мисля, че муслимите в момента дават няколко милиона дорала за главата на Салман Ружди...

И сега да видим от къде Салман е разбрал за езическите наклонности на Мохамед?

Сахих Бухари - Том 6, книга 60, хадис 385:
Предадено от Ибн Абас:
"Пророкът беше изтощен, като завърши рецитирането на сура Ан-Наджм, и всички мюсюлмани и езичници и джинове и хора се поклониха заедно с него."

Източник


         Езичници, мюсюлмани атеисти и джинове - всички вкупом изповядват исляма и се молят на Аллах!
Няма никакво съмнение, че исляма е езическа сатанинска религия.Добрите познавачи на Корана казват, че в него са правени над 230 бр. промени.
За да "узакони" /въпреки, че Словата на Аллах са непроменими според Корана/ тези промени, Аллах "изпраща" на Мохамед следните знамения:

Сура 22, аяти 52 и 53
52. И не изпратихме преди теб нито пратеник, нито пророк, без да се намеси сатаната в тяхното желание, когато възжелаеха. Но Аллах премахва намесата на сатаната. После Аллах утвърждава Своите знамения ­ Аллах е всезнаещ, премъдър,

53. за да превърне Той намесата на сатаната в изпитание за онези, в чиито сърца има болест и за онези, чиито сърца са корави ­ угнетителите са в дълбок раздор ­

Т.е. при предаване на Словата на Аллах чрез архангел Джибрил към Мохамед, много често Сатаната е променял тези знамения. След това се е налагало Аллах да прави корекция / над 230 промени / към по-добри знамения.

Точно тук обаче Мохамед пави една капитална грешка, която никой муслин не може да обасни, без да пощули Аллах или Корана!

Забележи - Аллах се ангажира лично да закриля Мариам /Дева Мария/ и потомството й Иса /Исус/ от Сатаната!

Сура 3, аят 36
36. И когато го роди, каза: “Господи, родих го женско.” А Аллах най-добре знаеше какво е родила. Мъжкото не е като женското. “И я назовах Мариам. И Те моля да я закриляш от прокудения сатана заедно с потомството й!”


А още с раждането на Мария / Мариям /, тя е бладословена да я закриля Аллах от прокудения Сатана, заедно с потомството й / т.е. заедно с Исус /.
Всичко това показва, че Исус е без грях в Корана, но и гарантираната му закрила от Аллах, показва, че Сура 22, аят 52 /.... И не изпратихме преди теб нито пратеник, нито пророк, без да се намеси сатаната в тяхното желание.../ е направо голяма лъжа, защото Исус според исляма е пратеник и би трябвало да в думите му /според Корана/ да има намеса на Статната!

От тук непосредствено следва, че арабският езически Бог на Луната - Аллах е самият Сатана!!!
Шива следи за изпълнение от душите на санатана-дхарма, но същевременно отсъжда кармата и преражданието им, в съответсвтие с това, дали те успяват да го удволетворят. Понеже Шива се удволетворява много лесно, то той раздава благочестива карма лесно. В този аспект- всеки нечист дух може да бъде "чист" за определен период от време(кала) и Шива ще го награди с добра карма. Шива не се замисля(понеже е в тамас-гуна и действа инстинктивно!!), че този нечестив дух с такава карма може да увлече други нечестиви духове в матрицата, имайки благословията му. Този легион от нечестиви духове се нарича "заговор"(кон-спирация, обединение паднали духове - Лат. "con-spiritus") Те формират религиите(дхармите) в кали-йуга, за който Кришна е казал в Бх.Г.- "Изостави всичи религии(дхарми) и просто ми се отдай!"

Шива не изисква от обожателите си кървави жертвоприношения и употреба на интоксиканти, докато съпругата му КАЛИ- изисква. Но Шива е известен и като Ашуттоша- "Господарят на обикновените хора"- тези, които постят или се покайват материално за известен период от време, но после пак упадат и се връщат към демоничното си състояние, обожавайки съпругата му Кали, като рудра - "Рудрани"

Как точно тези зли духове "изиграват" Шива, в създаването на ислямът, като "използват намалението", че Шива просто е "механичени съдия-изпълнител" (тъй като е иззел изпълнителската функция на Брахма в кали-йуга!!).
Полуотворените 2 очи, както и 3-то око, показват трансовата позиция на Шива-готов да прати всяка невежа душа,
в Утробата на Вишну(безсъзнателното/несъзнателното), за да се прероди в по-низша форма на живот.
Полумесецът в 5 ден от новолуние("панчами") съвпaда а със свещеното число- 5(хамса) на мусулманите,
които се молят по 5 пъти на ден и ходят на 5-ият ден в джамия(Петък) след денят на Луната- "Moon-day"Аллах(както и Яхве) е отрицателния аспект на Демиурга- Шива(който има и разрушителен и вторично-съзидателен, на по-ниско ниво в Миража).
Както и понятието "Сатана" не е много ясно, тъй като за аврамитите понятието "Бог" е СУПЕР АБСТРАКЦИЯ, в която се въплъщава самото зло, известно като "РУДРА"(БЯС), представящо се за "божествено".
Понятието "Сатана" указва "устойчивост и състояние". Иде от шумерското "СТН", което иде от санскритското "СТАН".

"Рудра" характеризира първично и некултивирано състояние на Шива(общо 11 рудри са), което е еквивалент на съвременното понятие ЛУЦИФЕР, което на холандски значи "кибрит".

Т.е., ако трябва да обобщя: РУДРА=ЙЕХОВА=АЛЛАХ=ЛУЦИФЕР!


ПС: Виж Дейвид Ливингстън е открил връзка между Илюминати на Яхве(Луцифер) и Аллах, които ги държи вече 3 хиляди години:

ТУК:

Шумерите са се прекланяли пред Луната, която са наричали с различни имена, а впоследствие асирийците, вавилонците и акадците в Месопотамия са почитали бога на Луната, наречен Син (Sin). Тук лежат корените на християнската представа за греха (sin) и грешника (sinner). Син бил известен и като "бога от планината", което ни подсеща за Синай - Син-ай - където според Библията "Бог" дал 10-те заповеди на "Мойсей". Не бива да забравяме и библейската "пустиня Син", спомената в историята за израелтяните (а това е именно история и нищо повече). Арабите от доислямската епоха са се прекланяли пред бога на Луната, "бога, който е над всички други", чието най-главно светилище се намирало в ... Мека. Арабският бог на Луната в доислямската епоха се наричал ал-иллах или ал-лах, което впоследствие става Аллах. Мъжът, който по-късно станал пророкът Мохамед, израснал в семейство, което тачело бога на Луната Аллах. Пророкът решил - вместо Аллах да стои "над всички богове", да бъде единствения бог. Ислямът се ражда като монотеистична религия, която почита Луната и Сатурн, макар 98% от изповядващите я да нямат представа за това. Същото се случва и с юдаизма, когато преклонението пред цял пантеон от богове бива заменено с преклонението пред един бог, а също и с християнството, когато политеистичната религия на Древен Рим е заменена от монотеистична. Римският Пантеон (значението на тази дума е "на всеки бог") е префасониран, за да се превърне в храм на единния християнски бог. (Чудя се какво ли е станало с другите богове? Съжалявам, мой човек, напоследък няма голямо търсене на богове, нали вече имаме само един!) Култът към Луната е от изключително важно значение. Eвреите започват своя месец с новолуние и празнуват Пасха при пълнолуние, докато "християнският" Великден (свързан всъщност с вавилонската богиня Ищар) се отбелязва на първата неделя след пълнолуние. Всички те отдават почит не само на Луната, а и на Сатурн, както ще видим по-късно. Християнството осъжда и демонизира езическите религии, а самото то е такова! По-задълбоченото запознанство с древната митология може да се превърне в същински кошмар поради огромното изобилие от богове и богини и различните интерпретации на тяхното значение. На няколко места прочетох, че еврейският бог Ел, като в Изра-ЕЛ, бил свързан с Луната. Истината обаче е, че той е свързан със Сатурн. Юдейството е култ към Сатурн (празнуван в събота, Saturday или Saturn-day), в който наред с куп други неща е включена и Луната, а Цион е използван като кодирано название на Сатурн. Ционизмът, това творение на фамилията Ротшилд, е всъщност сатурнизъм. Огромното мнозинство от евреите нямат представа за това, но техните лидери много добре знаят за какво става въпрос. Мюсюлманите смятат, че Кааба в Мека, най-свещеното място в исляма, е дело на "Авраам", за когото Библията разказва, че е дошъл от Шинар (Шумер/Месопотамия) и е посял семето на "израелтяните". Аврам е ключова фигура в юдаизма, исляма и християнството, като и трите религии смятат Йерусалим за свещен град. Името URU-SA-LIM е открито върху шумерски и вавилонски глинени плочки. Нима смятате за обикновено съвпадение, че две религии, които твърдят, че са коренно различни една от друга, изискват животните да бъдат убивани по определен начин, съобразно канони, наречени кошер и халал? Всички тези религии имат общ извор. Те са създадени - редом с всички останали религии - за да програмират умовете на хората, за да създадат структура на строг контрол и йерархия, за да прилагат принципа "разделяй и владей" както една спрямо друга, така и вътре в самите себе си, създавайки враждуващи помежду си фракции. Трябва да им се признае, че са успели, нали?

Хибридните родови линии преминават от век във век, разширявайки обхвата на своето религиозно и политическо влияние. Римският орел се превръща в германски орел, американски орел и пр. Римският сенат става американски сенат, а понастоящем британското правителство обсъжда идеята да замени горната камара на парламента - Камарата на лордовете, със сенат. Във Вашингтон има сгради, които имитират древноримски постройки. Същото важи и за Лондон. Вашингтон е построен върху земя, наречена Роум (Рим) и дарена от семейството на първия американски католически епископ, йезуита Джон Каръл, близък приятел на Бенджамин Франклин. Йезуитите са влиятелно тайно общество, свързано с римокатолическата църква и ключов играч в глобалната мрежа на манипулации. Орденът се ръководи от "преподобен генерал", популярен сред изследователите като Черния папа. Повечето американци не знаят каква роля са изиграли йезуитите - посредство семейството на Джон Керъл - в определянето на местоположението и построяването на тяхната столица. Те определено не биха издигнали Вашингтон във федерален окръг Колумбия поради енергийни и ритуални съображения. Вашингтон се намира на ключово място от земната енергийна решетка, може би дори е "портал" между измеренията. Винаги, когато съм го посещавал, съм се чувствал така, сякаш влизам в друг енергиен "свят", почти като в друго измерение.

Дейвид Айк - "Спомнете си кои сте"

neonula.blogspot.bg/Произход на исляма
Ислямът е религия на поклонение към рогата на Satаn и Saturn (Кааба) както и към Луната и това е корена на ционизма.


Основата на теологията и философията на съвременния ариански свят са в това че светът не винаги е бил такъв. Твърди се, че преди създанието на света няма нищо: нито материя, нито енергия. Това е абсолютното небитие, нищото, които обсъдихме по-горе. Властелинът на нищото, е 

Отец_Ар = "Небесен Отец" =адски (От = Ад) сила (Ец = Ос) мрака (Ар)

който е направил, според арианите, от това нищо, съвременния свят. Именно около концепцията за "не-битие", построена структура на древния свят на древните ариани = евреи. Това - ключовият момент на арианската доктрината . От нищото, не е имало нищо на света, човек, история. Концепцията за "нищо" математически показва "нула", а лингвистично в идиш думата е "глупак", преведена като "нищо", "нула", "дупка" и т.н. Тогава "Небесния Отец" = "Бог-нищо" = "Майстор на Нищото" може да бъде езиково изразен като El_Loh = Al_Lah = "Аллах" - понятието, широко представена в Библията и Корана, означава, че християните, исляма и евреите наистина се покланят " Властелинът на несъществуващото ", т. е Йис, тъй както ние многократно споменавахме в предишни публикации. Ето защо, когато ислямистите прокламират "Аллах Акбар", това се представя като: Аллах акбар = Ал_Лах Ак_Ба_Ар и означава "Господ (Aл) на нищото (Лах) командващ (Ak) дух (Ba) мрак (Ap)." Следва да се отбележи, че тъй като Ба - е духът, и следователно има статут на юридическо лице с нестопанска, езиковия еквивалент на термина ще бъде "Йис". Тогава Духът на тъмнината Ба_Ар може да бъде представен с еквивалента Йис_Ар = Изр, което е в основата на концепцията за "Израел", което означава, че юдаизма се покланя на "духа на тъмнината." Същт е случаят в християнството, където Исус е Йис_Ос - ". Не-чист (Йис) за захранване/сила и величие (Oс)" Както видяхме, че Йис във връзка с това се равнява на концепцията за Ба, то: Йис_Ос = Ба_Ос = «Бес» Наистина, демоните според православното учение са не-сущи (чисти) духове, началникът на които е Йисус/посветен масон/. Ето защо те му се подчиняват и се страхуват от него.

"Нибиру" е термин с който във Вавилон обозначавали небесното тяло Луна
Еврейското религиозно право-Халака/Ислям/МасониМасоните са във всяка религия/Инструментите на ислямската инвазия

image

Няма коментари:

Публикуване на коментар