петък, 18 май 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 150/Звездно , Ядрено слънце и Луцифер

      

Око-то е ЧЕРНА КУТИЯ("camera obscura"), което поглъща светлина, като "черна дупка". Окото се асоциира с индивидуалната душа, криеща се в материята.


                 

        

Черната кутияВсички лъчи се събират и произвеждат обърнат образ Пеленачетата след като прогледнат виждат обърнат образ.


"Светило за тялото е окото; затова, кога твоето око бъде чисто, и цялото ти тяло ще бъде светло; а кога бъде лукаво, и тялото ти ще бъде тъмно;
и тъй, гледай: светлината, що е в тебе, да не е тъмнина. " Лука 11:34-35

                

"Новият Световен Ред" на Луцифер се асоциира с Пирамида и Око на върхът и. Както ще разгледаме по-надолу, това е асоциирано с паднал дух, демони, които ползват енергията на матрицата Майа по своя воля, представяйки се за "бог".

Луцифер е АСТРАЛНА светлина, идеща от 3-то око на Шива. Отразена светлина в огледало.
Духовната светлина е друга, тя е на Кришна.
Обителта на Кришна не от Брахма-джйоти, но поражда Брахма-джйоти.Кришна(Кристос) е Слънцето, което е Отвъд дена и Нощта.
Разбира се Духовното Слънце се намира В СЪРЦЕТО на локалното Звездно Слънце, което осветява деня. Енергията на Бога е в сърцето на Слънцето-ДИРЕКТНАТА СВЕТЛИНА. Но обителта на Бога е отвъд дори ядрото на Локалното Звездно слънце.Двете очи на Кришна са Слънцето и Луната, но той пак се счита за "Слънчев култ" .Погрешно е също така да се свързва Луцифер с Луната. Той е Слънчев бог.
Няма Слънце отвъд деня и нощта - "каквото горе, такова и долу" е завещал Хермес и е бил абсолютно прав. .
Енергията на Бога е навсякъде. Тя не се разпростира от тук до там. Бог е навсякъде. И всичко е едно в Бога.
Луцифер също е част от него. Онази, която някои наричат тъмнина и сянка, само защото са слепи за светлината й. Луцифер е НЕВИДИМ, но не е Духовното Слънце.
Луцифер е отразена светлина, не източник на Светлина.
Луцифер се асоциира не със Слънцето, а с Луната Видимото Слънце също е отразена светлина. Въобще всичката светлина, която виждаме е отразена, нещо като обвивка на истинската светлина. „Неотразената“ светлина много малко хора могат да я видят. Всъщност луцифер (в първоначалното значение на думата) прави истинската, духовната светлина видима за хората. Манас свързва въплътената личност с атма-будхи. Преди това човек е нямал никаква възможност за съзнателна връзка с душата си. Видимито ни Слънце е ЗВЕЗДАТА за нашата система. В нейното ядро е БОГЪТ.
В планетите не е Богът. Планетното ядро е 'ядреното ЧЕРНО СЛЪНЦЕ'. То отразява Светлината.
Планетите, ядрените им слънца както и Сатурн и Луната са ОТРАЗЕНАТА СВЕТЛИНА.
Локалното ЗВЕЗДНО Слънце НОСИ ДИРЕКТНО светлината на Бога, тъй като тя е в ЯДРОТО МУ. Когато дойде Звездното Слънце-Суря, то ядреното, лунно "слънце"- "Сива" СЕ ОТТЕГЛЯ, като Му предоставя деня си! Но Истинският ден на Слънцето-Суря е НЕДЕЛЯ! Ядреното слънце(Сатурн-Сани) се асоциира с преражданията в материята и циклите в нея, докато Звездното Слънце - с ВЕЧНОСТТА и ТРАНСЦЕДЕНТАЛНИЯ СВЯТ!
Кришна дава източника на светлина на целият космос под формата на 'Брахма-Джйоти'(Духовна Светлина). Кришна се намира в сърцето на всяко живо същество(не само човека!, да не говорим, че този човек няма значение дали е абрахамец, правоверен и богоизбран или мъж и жена ;) ), както и в сърцето(ядрото) на всички звезди(локални слънца). Първоначалнта светлина е Духовната. Трансцеденталния огън-символ Лотуса. Светлината, огънят, фохат си съществува в непроявено, латентно състояние; никога не е създаван и е безкраен, неизчерпаем, вечен. Той се проявява като космично електричество и се връща отново в първоначалното си състояние. Той е самият живот. 

 Луцифер сега управлява Земята чрез "Нов световен ред"(Novus Ordo Seclorum").
Луцифер е Астралната свобода, която е като муха над екскремент. Екскременът са абрахамските САТУРНИАНСКИ религий- юдаизъм, ислям и държавно християнство.
       


Яхве — Иехова: скопеца Сетх!

Защо Луцифер ще кръжи, кръжи и ще се върне пак над шефа си-сатана е видно нали?.. Астралния свят е по-фината материя-ум, разум и его(което Луцифер боготвори), саната(ариман) 'държи' грубата материя-земя,вода,огън, въздух и етер.

Луцифер е за предпочитане пред Сатана, така както Илюминатския ред е за предпочитание пред абрахамизма, но вече е видно, че луцифер се връща при сатана- илюминатски папа, който целува курана. Луцифер управлява протестанти и християнски ционисти, либерали и анархисти а сатана управлява юдеи, мюслита, държавни ристиени и тежки социалисти или подлъгани националисти.Луцифер се нарича "О-МАЙА"(изкусител, който се преструва за 'бог').
Луцифер(букв.)"носител на светлината" е астрална субординация на падналите духове, която "съдържа джива-атма"(нематериална индивидулана душа+ финоматериалните ум(манна) и его(ахам).
Луцифер е съпоставен на Ариман от езотерика-илюминат Рудолф Щайнер(родоначалник на антропософията, пръв Учител на ученика си Учителя Петър Дънов-"Дънката")
Ариман има нематерна индивидуална душа, но има една съставка финна материя в повече от Луцифер- разума(буддхи).

Понеже и двата духа са на наги(змии)и са паднали, то за Божественото съзнание по-безопасен е луцифер. Луцифер е привидно ВЕЧНО-МЛАД(по подобие на Бога), но това е всъщност Илюзията на Бога, тъй като обожаването на луцифер не води до Бог, а - до Ариман,те.е до по-падналата субординация на падналите духове.
Според Щайнер, всяка една епоха си има изостанали духовни същества, които не са успели да еволюират. В този аспкетн е прав, че Луцфер е по-напредничев от Ариман(или -"Сатана") Първият е от "Стара Луна"(Лемурия),а вторият от "Старо Слънце"(Хиперборея).В този аспект, Луцифер има по-малка застопоряваща мощ на съзнанието в материята от Ариман, но за сметка на това "симпатията" на луцифер не може да се превърне в "емпатия"(на Христос) и за това кармично се превръша в антипатия(на яхве, аллах, т.нат.).
Луцифер/Ариман
Стара Луна/Старо Слънце
фантастика/догматика
ревилюционно-войнстващ/консервативно миролюбив
абсолютизира 'правата'/абсолютизира 'задълженията'
анархизъм/диктатура(държаваен монополизъм)
космополитизъм(социализъм)/расизъм(национал-социализъм)
финансова независисмост, хуманитаризъм/финансов контрол, религиозен фанатизъм
желание за многократни инкарнации/живот в една единствена инкарнация, макар и най-несъвършенна
интоксиканти/висши технологии
възпламенява/изсушава
треска, фибрилни състояния/склероза
симпатия/антипатия
антитеза/теза
либерализирана сексуалност(хомо,би и транс)/хетеро-сексуалност
ярко-червено/тъмно-синьо

От гледна точка на ВЕДАическото обяснение "Луцифер" е Майавади-обожателите(Майа и Шива), но не самата Майа и Шива, докато "Ариман" са шайвитата(Кали и Рудра-обожателите), но не -самите Кали и Рудра.

Изостаналите духове от "Старо Слънце" са всъщност САТУРНИАНСКИ, но в комбинация с луцифер и борбата им стават-ЛУННО-сатурниански.
Сатурн е Черното Слънце.

От гледна точка на френологията Луцифер е младолик женствен мъж(пунтиращ Бога Кришна чрез Майа-илюзията на Бога), гладко -избръснат, но ориентиран към хомокесуалноист, би-сексуалност и дори транс-сексусланост(либерализитана сексуалност), остри черти на лицето.
      


Ариман е мойсеев тип-предствете си кой да е свещеник от абрахмските религии. Не е нужно описание. Носът е провиснал надолу, тип 'гарван', солидна брада, възможно най-голямо състаряване и инертност.  

            

 Ето Вишну, но двата снопа лъчи не значи 'материално-трансцедентално'... и двата снопа са за материята, вторият се получава след КРАЙНАТА СПИРКА в Астралът. Преди да премине пак в материята душата престоява в Утробата на Вишну(вътре в Черната дупка)
В Черните дупки СЪЗНАНИЕТО НЕ Е АКТИВНО. Но душата същестува. Те не са ИЗХОД ОТ МАТРИЦАТА, а крайна спирка...тама чакаш и идва НОВ АВТОБУС. Риби, затова е двойствен, тъй като е КРАЙНА СПИРКА(Крайна черна дупка), но той е двойнствен. Или- отплаваш в Трансцедента, или- се launch-ваш в НОВ ОГРОМЕН ЦИКЪЛ. И двата светлинни снопа от Черната дупка(Централната Яма в галактиката) е всъщнот 'снопът'-светлина от който се появява Шива. А Шива, знаеш е матричарен Главатар. Именно Сатурн и Слънчевото затъмнение с Луната. Това са именно Скорпион и Козирог-черните дупки. 'Снопът' се нарича още 'Пъпа на Вишну' или 'Лингама на Шива'(Оста на Галактиката) , това лотосовото стъбло на лотосовият цвят(Трансцедентален Огън-"Овен"), върхи който стои в поза 'лотус' Брахма(Водолей),който не потопен във водата, макар и да я 'излива'. Водолей не е воден знак! ;)
Може да се каже, че именно СНОПЪТ Астрална светлина(матерното битие) е Луцифер, любимецът на Луцката! Известен още както ШАКТИ или 'ШЕКИНА', както го наричат евреите за своя кивот, краднатт от египтяните, като концепция, от къде мюслитата по-късно крадат за своята кааба.

Черната дупка' на Риби е КРАЙНА, но има възможност да хванеш Трансцеденталната Риба. Тя е мека и не е за матер. енергии..
Ако не хванеш трансцеденталната 'Риби' си в Утробата на Вишну и чакаш НОВА ИНКРАНАЦИЯ... според съдбата си, разбира се, индивидуална е...няма тука луцифериански социализъм... Иначе самият факт да се нарича "Суря-Нараяна' подсказва, че макар и 'Черна Дупка'- в основата си е Слънце, само, че НЕ МАТЕРИАЛНО.


Няма коментари:

Публикуване на коментар