понеделник, 2 април 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 139Ако човек има име, не знае кой е всъщност.
               
           


Унука на Удроу Уилсон най вероятно уйчо на хАнгелкова - от групата на истуканите - И John Kery тоже.


Лавров: Полза от отравянето на Скрипал имат политиците и службите във Великобритания


              

Клана на Истуканите

Готвят ви трета световна...

Театър за гоите от кукловодите на световната ционистка планета. Всяко от пипалата на черната ложа може да е извършител на отравянето на Скрипал; и МОСАД, и МИ6, а поръчката може и да идва от Люблянка.

Ритуално убийство за успех на изборите, а на 25 март в търговско-развлекателения център в сибирския град Кемерово: ритуален холокост на гои за успехи след изборите. Руските служби работят по законите на Вавилонския Талмуд.


Около 124 руски милиардери в Англия - все руски евреи, близки до Путин - са си построили рай още приживе.

90% от държавните служители(вкл.и в службите)са евреи. Путин направи евреите/хазари титулна нация в Русия.

                           


Когато двамата станаха Един, се роди Вселената. 

Стълбове на сътворението.


My Kingdom is not of this World.


Духът на совата е символ на дълбока връзка с мъдрост и интуитивно знание, можете да видите истинската реалност, отвъд илюзия и измама.


Совата до Лакшми, символ На мъдростта на Сатурн(Сани) или-Сива, по-късно копирана в МесоПотамия от Инанна-Астера/Ищар,и гръко-римляните при Атина-Минерва.

Неразбирането на женската природа на Богът кара съзнанието да залита по астрални жертвоприношения 
Лакшми е Везни, която няма нищо общо с войната, а Инанна-Ищар и Атина-Минерва
се описват като "сексуални богини на плодородието и войната", което е сигурен белег за
упадането на тези общества към Майа-Кали.(Телец-Скорпион)Лакшми и Совата(София).
Англ. "вия"(h-owl) "сова"(owl). Думата за "вълк"(wolf) е нейната анаграма.
Санкр. Ullū- उल्लू; Швед. "uggla" - Етимологическо свързано с "грозен"(uggly).
На Бълг. "сова" и "софия"(мъдрост), както и "бу-хала".
Совата и Атина-богинята на мъдростта(софИя-σοφία)

"Мъдростта" не белег на Лакшми, а - на Шива.   

Шакти-шекина като "Бафомет-Сабатянският козел и Сова",Елифас Леви, 19 век. ПарИте са израз на материалната енергия шакти(шакина) и Месопотамското "шекел" за парична единица идва от шакина, така както във Ведаическата култура "ЛАКШМИ" се асоциира с "парИ"(думата "парИ" и въздушно-водни "пАри" на български иде ДИРЕКТНО през Туркските езици, в Сибир(земята на Сиба/Сива)от Санскрит, което обозначава върховно състояние -"пАра").

Философията на ДВАЙТА гаудйа-ваишнавизмът, обаче, ОБЯСНЯВА НАЙ-ПЪЛНО СМИСЪЛЪТ НА МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ "Шакти", за да не се превърне тя в самоцел(ХАОС). Лакшми за това е "пари", тъй като чрез нея душата се изкупува пред Богът(Вишну). Тука виждаме, че парите не са САМОЦЕЛ. "Изкупуването" пред Бог ът Кришна не става чрез принасяне на чужда, а - на собствената си матер.енергия - земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и най-накрая-фалшиво его.Лакшми, по подобие на Христос, е ходатай пред Богът(Вишну).


Bohemian Grove: Приношение на Мъжки отрочета-първенци не е култ към Баала-дев, а - култ към Асура-нага. Каква е разликата между Брахма-кинетичната енергия и кинетичната енергия на Луцифер на днешният паразитен рептилен елит?- Разликата е същата както между глаголът "жертвам се" и "жертвам". Рептилският(змийски) "елит" жертва за да продължи в матрицата, брахманската класа СЕ ЖЕРТВА за да продължат в матрицата всички. В "машината" на днешният рептилен елит се изсипва неосъзната кинетична енергия на живи същества, които не са осъзнали своята потенция, чуждата потенция и потенцията на Богът.Dokra LakshmiЕНЕРГИЯ=>СИЛА(ВЛАСТ). ПарИте са израз на материалната енергия шакти(шакина) и Месопотамското "шекел" за парична единица идва от шакина, така както във Ведаическата култура "ЛАКШМИ" се асоциира с "парИ"(думата "парИ" и въздушно-водни "пАри" иде ДИРЕКТНО през Санскрит, което обозначава върховно състояние -"пАра").

Чрез закупуване на злато, Русия следва сценарий на "Rothschild Group Нула»

Тази хитрост, наречена "комунизъм" е посветена и всецяло отдадена за концентриране на всички богатства и власт в ръцете на централния банков картел (Ротшилдови и техните съюзници) под прикритието, наречено държавната власт... 


Където човешките крака никога не са стъпвали, Където човешките очи никога не са виждали. Където човешките същества никога не са били. Ще изградя свят на абстрактни мечти. И ще те чакам..


"Не е като в Библията, че Бог е сътворил човека по свой образ, а напротив, човек е създал Бог по свой образ". ~Ludwig Feuerbach"Всеки трябва да има хаос в себе си, за да може да роди танцуваща звезда." 

~ Фридрих Ницше


"Просвещението е унищожителен процес. Няма нищо общо с това да ставаш по-добър или да бъдеш по-щастлив. Просвещението е разпадането на неистината. Вижда се през фасадата на престола. Това е пълното изкореняване на всичко, което си представихме, че е истина. " 

~ Adyashanti


 "Когато сме заспали в този свят, ние сме будни в друг." - Салвадор Дали


"Защо се страхуваш толкова от мълчанието, мълчанието е коренът на всичко. Ако вие сте в спирала в празното пространство, стотици гласове ще гърмят съобщения, които копнеете да чуете."Катха Упанишад

Онзи, който има трезвото разбиране за свой кочияш, контролирания ум за юзди — той достига края на пътуването, Върховният Дом на Вишну, Всепроникващия*.

Сетивата възникват от физическите обекти, физическите обекти от ума (манас); умът от интелекта (буддхи), интелектът от егото (ахам)**, егото от Непроявеното семе, а Непроявеното семе от Брахман — Причината отвъд всички причини.

Брахман е краят на пътуването. Брахман е Върховната цел. Този Брахман, този Аз, дълбоко скрит във всички същества, не се разкрива на всеки; но Той се разкрива на мъдреците, чисти по сърце и с концентриран ум.

Сетивата на мъдрия човек се подчиняват на неговия ум, неговият ум се подчинява на интелекта му, интелектът му се подчинява на егото му, а егото му се подчинява на Аза.
Стани! Събуди се! Седни в нозете на Учител и познай ТОВА. Пътят е като острието на бръснача, казват мъдреците. Той е тесен и труден за вървене.

Азът е беззвучен, безформен, неосезаем, безсмъртен, безвкусен, безмирисен, безкраен, безначален, неизменен и отвъд природата. Познавайки го като такъв, човек се освобождава от смъртта.

Разказвачът:

Мъдрият човек, чул и научил Вечната истина, разкрита от Царя на Смъртта на Начикета, бива възвеличаван на небето на Брахма.

Онзи, които възпява с отдаденост тази Върховна тайна сред брахмините или на ритуалите в памет на предците, бива възнаграден с неизмерима награда!

Царят на Смъртта:

Самосъществуващият е направил така, че сетивата да излизат навън. Заради това човекът гледа към онова, което е навън и не вижда онова, което е вътре. Рядко се среща онзи, който, жадувайки за безсмъртие, затваря очите си за онова, което е навън и вижда Аза.

Глупците следват желанията на плътта и падат в мрежите на всепобеждаващата смърт; но мъдрите, които знаят, че Азът е вечен, не търсят преходните неща.
Онзи, чрез когото човекът вижда, вкусва, помирисва, чува, чувства и се радва, е Безсмъртният Аз. Познавайки Го, човек познава всички неща.

Онзи, чрез когото човек изпитва състоянието на съня и будното състояние е Всепроникващият Аз. Познавайки Него, човек не скърби повече за нищо.

Онзи, който знае, че индивидуалната душа или онзи, който се радва на плодовете на действието е Азът — Вечноприсъстващ във всяко същество — отхвърля всеки страх. Защото този Аз е Безсмъртният Аз.

Онзи, който вижда Първородения — Роденият от ума на Брахма преди създаването на водите, който Го вижда да обитава лотоса на сърцето и да живее сред физическите елементи — той наистина вижда Брахман.

Това Същество, което е силата на всяка сила, което се въплъщава в елементите и живее в тях, което е влязло в лотоса на сърцето — То е Безсмъртният Аз.

Агни, Всевиждащият, който лежи скрит в съчките на огъня като дете, пазено в утробата на майка си, който е боготворен ден след ден от пробудените души и от онези, правят приношения в жертвения огън — Той е безсмъртния Аз***.

Онова, в което слънцето изгрява и в което залязва, онова, което е източникът на всички сили в природата и сетивата, онова, което нищо не може да надвиши — То е Безсмъртният Аз.

Онова, което е вътре в нас е също и навън. Онова, което е навън, е и вътре в нас. Онзи, който вижда разлика между това, което е вътре и това, което е навън, пътува вечно от смърт към смърт.

Неразграничимият Брахман може да бъде постигнат единствено от пречистения ум. Единствено Брахман Е — нищо друго не е. Онзи, който вижда вселената на многообразието, пътува вечно от смърт към смърт .
Това същество, с големината на палец, живее дълбоко в сърцето . Той е Господарят на времето, на миналото и на бъдещето. Постигайки Го, човек повече не изпитва страх. Той наистина е Безсмъртният Аз.

Това същество с големината на палец е като пламък без пушек. Той е Господарят на времето — на миналото и на бъдещето — и е еднакъв и днес, и утре. Той наистина е Безсмъртният Аз.

Както дъждът се стича по хълма, така и онзи, който вижда много в Единия — в Аза, тича от едно прераждане към друго.
Както чистата вода, когато се излее в чиста вода, остава чиста, така и Азът остава чист, о Начикета, съединявайки се с Брахман.


*Тук Вишну е идентичен с Брахман .
**Егото в индуистката психология и философия има смисъл на индивидуалното съзнание, чувството за аза в човека и не трябва да се бърка с егоизма.
***Има се предвид Ведическото жертвоприношение. Агни, чието име означава Огън, е наречен Всевиждащ, тъй като огънят е символ Брахман или Този, който разкрива всичко. Двете пръчки, които запалват огъня, щом започнат да се трият една в друга, символизират сърцето и ума на човек .

                   

Катха Упанишад

На Неродения, светлината на чието съзнание сияе вечно, принадлежи градът с единадесетте порти* . Онзи, който медитира върху Господаря на този град никога повече не вижда мъка. Той постига освобождение и за него раждането и смъртта спират да съществуват. Защото Господарят на града е Безсмъртният Аз.

Безсмъртният Аз е слънцето, което свети в небето, Той е бризът, който духа в пространството, Той е огънят, който гори върху олтара, Той е гостът, който пребивава в дома; Той е във всички хора, Той е във всички богове, Той е в етера, Той е навсякъде, където е истината; Той е рибата, родена във водата, Той е растението, което покълва в почвата, Той е реката, която блика от планината: Той е Неизменната реалност — Безграничният!

Той, Обожаемият, който седи в сърцето, е силата, която ражда дъха. На Него всички сетива отдават почит.
Какво остава, когато Обитателят на тялото, който е наистина Безсмъртният Аз, изостави изсъхналата черупка?
Животът на човека е поддържан не просто от дъха, а от Онзи, който е силата на дъха.

А сега, Начикета, ще ти кажа за Невидимия, за Вечния Брахман и за това, което става с Аза след смъртта.
Някои от невежите по отношение на Аза влизат в същества, притежаващи утроби, други в растенията — в зависимост от техните дела и развитието на разума им.

Онова, което е будно в нас, докато ние спим, придавайки форми на обектите на желанията ни в съня — То е наистина чисто, То е Брахман и е наречено Безсмъртното. Всички светове имат битие в Него и никой не може да излезе отвъд Него. Това е Азът.

Както огънят, който е един, приема формата на всеки предмет, когото поглъща — така и Азът, въпреки че е един, приема формата на всеки обект, в който пребивава.
Както въздухът, въпреки че е един, приема формата на всеки предмет, в който влезе, така и Азът, въпреки че е един, приема формата на всеки обект, в който пребивава.
Както на слънцето, разкриващо всички предмети на гледащия, не могат да повлияят грешните очи, нито нечистотите на предметите, върху които падат лъчите му — така и Азът, който живее във всички, остава недокоснат от злините на света. Защото Той надвишава всичко.

Той е Един, Той е Господарят и Най-съкровеният Аз на всяко нещо; въпреки че Един, Той приема много форми. На онзи, който вижда Аза проявен в своето собствено сърце, принадлежи Вечното блаженство — на никой друг, на никой друг!

Разумът на разумните, Вечният сред преходното, Той — въпреки че е Един — осъществява желанията на многото. На онзи, който вижда Аза проявен в своето собствено сърце, принадлежи Вечният мир — на никой друг, на никой друг!

Начикета:

Как, о Царю, да открия този блажен Аз, Върховният, Неизразимият, онзи, който бива постигнат от мъдрите? Сам Той ли свети или отразява светлината на другиго?

Царят на Смъртта:

Него слънцето не осветява, нито луната, нито звездите, нито светкавицата — нито огньовете, палени по земята. Той е единствената Светлина, която дава светлина на всичко. Той свети и всичко останало свети.

Тази вселена е като дърво, което съществува вечно, с корени в небето и клони, които се простират надолу. Коренът на дървото е Брахман, Безсмъртният, в когото трите свята съществуват, когото никой не може да надвиши, който е наистина Азът.

Цялата вселена е дошла от Брахман и се движи в Брахман. Той е могъщ и ужасен, като гръмотевица, която гърми в небесата. Смъртта не всява повече ужас в онези, които Го достигнат.

От страх от Него огънят гори, слънцето свети, дъждът вали, вятърът духа и смъртта убива.

Ако човек не успее да достигне Брахман, преди да отхвърли тялото си, той ще трябва облече ново тяло в света на сътворените неща.

Брахман бива ясно реализиран в собствената душа на човек — така, сякаш е виждан в огледало. Брахман бива реализиран ясно и в небето на Брахма — така, както човек отличава светлината от тъмнината. В света на предците Той е виждан като сън** .

Сетивата имат различен произход; те се раждат в съответните им обекти. Те могат да бъдат активни, каквито са в будното състояние, и неактивни, каквито са в състоянието на съня. Онзи, който знае, че те са различни от Неизменния Аз, повече не скърби.

Над сетивата е умът. Над умът е интелектът (разумът). Над интелектът е егото (индивидуалното съзнание). Над егото е непроявеното семе или Първопричината.

А над непроявеното семе е Брахман, Всепроникващият Дух — Необусловеният — познавайки когото човек постига свобода и безсмъртие.

Никой не може да Го види с очите си, защото той е без видима форма. И все пак Той се проявява в сърцето, в резултат на самоконтрола и медитацията. Онези, които Го познаят, стават безсмъртни.

Когато бъдат усмирени всички сетива, когато умът се успокои, когато интелектът спре да се колебае — тогава, казват мъдрите, идва най-висшето състояние.
Този покой на сетивата и ума е бил наречен йога. Онзи, който го постигне, се освобождава от илюзията.
В човека, който не се е освободил от илюзията, покоят е несигурен, неистински: той идва и си отива. Думите не могат да разкрият Брахман, очите не могат да Го видят. Как тогава Той може да бъде познат, освен от онези, които са Го достигнали?

Има два аза — Истинският и привидният. От тях единствено Истинският трябва да бъде чувстван като реално съществуващ. На онзи, който чувства Истинския Аз като реално съществуващ, Азът разкрива Своята най-съкровена същност.

Смъртният, в чието сърце желанието е мъртво, става безсмъртен. Смъртният, в чието сърце възлите на невежеството биват развързани — става безсмъртен. Това са най-висшите истини, на които Писанията учат.

От лотоса на сърцето се излъчват сто и един нерва. Един от тях се издига към хилядолистния лотос в мозъка. Ако жизнената сила на човек премине по този нерв и излезе от него в момента на смъртта, той постига безсмъртие; но ако неговата жизнена сила премине и излезе от друг нерв, той отива на друго ниво на смъртното съществуване и остава подложен на прераждането и смъртта.

Върховната Личност, Пуруша***, с големината на палец, живее вечно в сърцата на всички същества. Онзи, който се стреми към истината, трябва с голямо постоянство непрестанно да отделя Аза от тялото, така както човек отделя сърцевината на тръстиково стъбло. Знай, че Азът е чист и безсмъртен — да! чист и безсмъртен!

Разказвачът:

Начикета, получавайки това познание и научавайки целия процес на йога от Бога на Смъртта, се освободил от всяка нечистота и от смъртта и постигнал единение с Брахман. Това ще стане и с всеки друг, който познае Най-съкровения Аз.

ОМ... Мир, мир, мир.

* Нероденият е Азът; градът с единадесетте порти е тялото с неговите отвори — очи, уши, уста и т.н.

** Предците са духовете на умрелите, които са извършвали добри дела; те живеят в друг свят и жънат плодовете на своите добри дела, но въпреки това са подложени на прераждане.

*** Т.е. Върховният Аз.

                


Упанишадите. Иша Упанишад

Ом пурнамадах пурнамидам пурнат пурнам удачяте
Пурнася пурнам адая пурнам евавашишяте.
ОМ... шанти, шанти, шанти.

Ом! Това (Брахман) е Безкрайно и онова (вселената) е Безкрайно.
Безкрайното произлиза от безкрайното.
От Безкрайното идва всичко, но То остава Безкрайно.
ОМ... Мир... мир... мир

В сърцето на всички неща, на всяко едно нещо, което съществува във вселената, живее Господ. Единствено Той е реален. Затова, отказвайки се от всички празни привидности, ликувай в Него. Не копней за човешко богатство.
Щастлив да живее сто години може да бъде само и единствено онзи, който работи без привързаност — който върши своята работа ревностно и добросъвестно, но без желание за резултатите от нея, без да копнее за плодовете от нея.

Съществуват светове без слънца, обвити в тъмнина. Там отиват невежите, убийците на Аза.

Азът е един. Неподвижен, Той се движи по-бързо от мисълта. Изпреварвайки ума, той е отвъд обсега на сетивата. Оставайки в покой, той надбягва всичко, което бяга. Без Аза няма живот.

На невежия изглежда, че Азът се движи — но Той е неподвижен. За невежия Азът изглежда далеч — но Той е съвсем наблизо. Той е във всичко и извън всичко.

Онзи, който вижда всички същества в Аза и Аза във всички същества — той не мрази никого.

За просветлената душа Азът е всичко. За онзи, който навсякъде вижда Единството, как може да съществува заблуда и скръб?

Азът е навсякъде. Той е сияен, безтелесен, без следа от несъвършенство, без кости, без плът, чист и недокоснат от злото. Той — Виждащият, Мислещият, Самосъществуващият — е онзи, който е установил съвършен ред сред нещата и съществата още от Безначалното време.

Онези, които се отдават само на живота в света, са потопени в тъмнина. В още по-голяма тъмнина се потапят онези, които се отдават единствено на медитация*.

Животът в света води до едно, а медитацията до друго. Това сме чували от мъдрите.

Но онези, които се отдават и на живот в света, и на медитация, чрез живота в света побеждават смъртта, а чрез медитацията постигат безсмъртие.

В мрак са потопени онези, които обожават само тялото, и в още по-голям мрак онези, които почитат единствено духа.
Обожанието само на тялото води до едно, а почитането на духа до друго. Така сме чували да се говори от мъдрите.
Онези, които почитат и тялото, и духа, чрез тялото преодоляват смъртта, а чрез духа постигат безсмъртие.

Лицето на Истината е скрито от Твоя златен ореол, о Слънце. Премахни го, за да мога аз, който съм отдаден на Истината, да съзра нейното величие**.

О Ти, който подхранваш всичко — единственият, който вижда и Този, който контролира всичко — отдръпни светлината си, сбери лъчите си. Нека по милостта Ти да видя Твоята най-блажена форма. Съществото, което живее в Теб: Аз съм това същество.

Нека моят живот сега да се разтвори във Всепроникващия живот. Пепелта е краят на моето тяло. ОМ... О ум, помни Брахман. Спомни си миналите си дела. Помни Брахман. Спомни си миналите си дела.

О Бог Агни***, води ни към Блаженството. Ти знаеш всичките ни дела. Предпази ни от измамното привличане на греха. Теб приветстваме — отново и отново!****

*В санскритския оригинал този и петте следващи стиха са крайно неясни. Коментаторите ги обясняват по различни, но не много разбираеми начини. (Б.а.) Вероятно смисълът е, че човекът, който е въплътена душа, не може да достигне Духа и Непроявеното, без помощта на проявената, материална вселена — без да извършва безкористни действия, без да развие морални качества и т.н., които по същността си са преходни, но му помагат да достигне Непреходното и Вечното. Шри Рамакришна говори за авидя мая, силата на невежеството, която заблуждава човека и го потапя в мрака на светското, и за видя мая, силата на познанието, която е също вид мая, илюзия, тъй като принадлежи на проявения свят, но която е, така да се каже, "илюзия на познанието", водеща човека към духовно освобождение.

**В този стих Слънцето символизира Брахман, както на много места във Ведите. Златният ореол, както и лъчите на слънцето от следващия стих са мая или привидния свят (б.а.). Смисълът на двата стиха е че привидната вселена на проялението е тази, която скрива Духа от човека. Физическата вселена с нейните безчетни обекти привлича сетивата на човека към себе си и очарова ума му. Затова е използвано сравнението със златния ореол и слънчевите лъчи, които, така да се каже, заслепяват човека. Слънчевите лъчи или проявената вселена, произлизат от Слънцето, Брахман, но същевременно лъчите не са Слънцето, т.е. вселената произлиза от Духа, Брахман, но тя не е Духа.

*** Богът (или елементът) на Огъня. Обръщайки се към Агни, отдаденият предлага делата си и себе си на Всепоглъщащия огън, т.е. на Безкрайния Дух.

****Този и предходният стих съставляват молитва, която се отправя в момента на смъртта. Те се употребяват от индусите дори и в наши времена в погребалните им ритуали. Умът бива призован да си спомни миналите си дела, защото те са онези, които придружават душата, напускаща тялото, и предопределят нейното бъдещо въплъщение. Тъй като кремирането става чрез огън, естествено е то да бъде ръководено от Бога на огъня, Агни. Тук Огънят бува призован и като елемент, и като символ на Брахман.


                  


Прасна Упанишад

Човекът е съставен от различни елементи като жизнения дъх (прана) , действията, мисълта и сетивата. Всички те възникват от Аза. Те са произлезли от Аза и накрая изчезват пак в Него — както водите на реката се вливат и изчезват в морето.

ОМ...
С ушите си нека чуваме това, което е добро.
С очите си нека виждаме Твоята правда.
Със спокойно тяло, нека ние, които Те боготворим
да намерим покой.
ОМ... Мир, мир, мир.
Слава на Върховния Аз!

Сукеша, Сатякама, Гаргя, Коусаля, Бхаргава и Кабандхи, отдадени и търсещи Истината, се обърнали с вяра и смирение към Пиппалада.
Мъдрецът им казал: "Практикувайте аскетизъм, целомъдрие и вяра в продължение на една година; после питайте каквито въпроси имате".
След една година Кабандхи отишъл при учителя и го попитал: "Господине, как възникват съществата?"
Мъдрецът отвърнал:

"Господът на съществата медитирал и създал Прана, Изначалната енергия, и Райи или тази, която придава форма; Той желаел те — мъжкото и женското начало — да създадат съществата по многообразни начини заради Него.
Прана, Изначалната енергия, е слънцето; а Райи, субстанцията придаваща форма, е луната.
Нека се знае, че цялата вселена — онова, което е материално и грубо и онова, което е фино — е едно с Райи. Затова Райи е вездесъща.
По същия начин вселената е едно и с Прана. Изгряващото слънце прониква изтока и изпълва с енергия всички същества, които живеят там; и отново, когато лъчите му осветят юга, запада и севера, когато огреят зенита, надира и междинните региони — те дават живот на всички същества, които живеят там.
Прана е душата на вселената и приема всички форми; той е светлината, която оживява и осветява всичко. Или както е писано:
"Мъдрите познават Него, който приема всички форми; който е сияен и Всезнаещ; който е Светлината, даваща светлина на всичко. Той изгрява като слънце с хиляда лъчи и пребивава в безкрайните пространства".
Прана и Райи, съединявайки се, разделят годината. Има два пътя на слънцето; има два пътя, по които пътуват хората след смъртта — южният и северният.
Онези, които желаят потомство, които са отдадени на благотворителността и ритуалите — смятайки тези цели за най-висшите в живота, отиват в света на луната и после се прераждат отново на земята. Те пътуват по южния път, който е пътят на предците и който е в действителност Райи, създателят на формите.
Но онези, които са отдадени на обожанието на Аза чрез аскетизъм, целомъдрие, вяра и познание, вървят по северния път и достигат света на слънцето. Слънцето, светлината, е източникът на всяка енергия. То е безсмъртно и е отвъд всеки страх; то е Върховната цел. За онзи, който достигне Слънцето няма повече прераждане и смърт. Слънцето слага край на раждането и смъртта.
Прана и Райи, съединявайки се, създават месеца. Неговата тъмна половина е Райи, а светлата е Прана . Мъдреците извършват своите ритуали в светлина и с познание; глупаците, на тъмно и в невежество.
Храната е Прана и Райи. От храната се ражда семето, а от семето се раждат всички създания.
Онези, които боготворят света на създанията, създават деца; но единствено онези постигат света на Брахман, които са неотклонни в целомъдрието, медитацията и истинността.
Чистият свят на Брахман бива достигнат от онези, които нито мамят, нито са лоши, нито лъжат".

Тогава Бхаргава се приближил към учителя и попитал:
"Свети господине, колко са силите, които държат заедно тялото? Кои сред тях са най-проявените? Кои са най-великите?"

Мъдрецът отвърнал:
"Това са етерът, въздухът, огънят, водата, земята или петте елемента, които формират тялото; и освен тях, речта, умът, очите, ушите и останалите сетивни органи. Веднъж, тези сили заявили самохвално: "Ние държим тялото заедно и сме неговата опора". Прана, Върховната енергия, който е по-висш от всички тях, им отговорил: "Не се заблуждавайте. Единствено аз съм този, който, разделяйки се на пет, държа тялото в едно и го подкрепям". Но те не му повярвали.
За да ги убеди, Прана се престорил, че иска да напусне тялото. Но когато той се издигнал и изглеждало, че ще си отиде, всички останали сили разбрали, че ще трябва да си тръгнат с него; а когато Прана седнал отново, всички останали сили отново намерили мястото си. Както пчелите излизат от кошера, тяхната царицата им излезе, и се връщат обратно в него, когато тя се върне, така станало и с речта, ума, зрението, слуха и останалите. Виждайки своята грешка, силите започнали да възхваляват Прана с думите:

"Прана е този, който гори в огъня; Той свети в слънцето; Той вали в облака; Той властва над другите богове под формата на Индра; Той е този, който подхранва всички като луната. Той е онова, което е видимо и онова, което е невидимо. Той е Безсмъртният живот".


                                    

   
"Кой сте, е ограничено само от кого мислите, че сте." -Normandi Ellis, Awakening Osiris 


Океаните на Земята позволяват на водата им да се изпари, за да образуват облаци, които се падат в планините, за да станат реки, които отново се изливат в океаните, за да подновят солта. Така природата преобразува, циркулира и трансформира. По този начин солта на Земята се очиства, пречиства и подмладява.


В нашето тяло имаме солта на Земята и водите. Когато преобразуваме сексуалните води, в контекста на психологическия ангажимент за вътрешна трансформация, ние сме в хармония с процесите на обновяване на природата. Като цяло човечеството е толкова изравнено с вътрешната природа на тялото, а също така и с външната природа на околната среда, че трансмутацията е концепция, която е изчезнала и изглежда странна или крайна.

"... Поради тази причина, когато преобразуваме, когато умрем в нашите дефекти и когато се жертваме за ближния си, ние си сътрудничим с големите реки на духовността, така че бедното сираче, човечеството, не е само желание, сол, изродена, изкривена, а по-скоро е регенерирана сол, която е приятна за боговете. "- Самаел Аун Уеор

Никой не ни спасява освен себе си. Никой не e в състояние и никой не може. Ние, самите ние трябва да изминем пътя! - Budha "Когато говорим за Пътя, имаме предвид нещо повече от курс на обучение. Пътят е начин на живот и върху него цялото трябва да сътрудничи, ако височините бъдат спечелени ". —Dion Fortune: Esoteric Orders and Their Work
"Причината, поради която птиците могат да летят а ние не можем, е просто защото имат перфектна вяра, защото вярата е да имат/ш крила".  ~ J.M. Barrie, The Little White Bird


Мислите са същността на човешкото творение, така че изглежда, че мислите са вашата среда на пътуване, проявяване и изцеление. Една мисъл, Един ум, Единство съзнание. Една мисъл може да се прояви в болест или болест, която една мисъл може да изтрие. Силата на ума ви не знае граници. "

- Тот Атланта

                                                     

                                                Кака Кали  

"Когато обществото достигне етап, в който имуществото придава ранг, където богатството става единственият източник на добродетел, страстта е единствената връзка между мъж и жена, лъжата е източникът на успех в живота, сексът е единственото средство за удоволствие и когато външните улики са объркани с вътрешна религия ... тогава ние сме в Кали Юга - тъмната епоха. "


- Вишну ПуранаRichard Gere in a Meditative Painting by Dali

" В момента, в който осъзнах, че бог седи в храма на всяко човешко тяло, в момента, в който стоя в реверанс пред всяко човешко същество и виждам Бог в него. В този момент съм свободен от робство. всичко, което свързва изчезва и аз съм свободен."  ~ Вивекананда


В мистичните традиции се казва, че Исус не е умрял на кръста, а просто е загубил Светия Дух или Христовото Съзнание. При възкресението Святият Дух се връща към него, което означава, че Христовото съзнание е възстановено. В алхимията, когато действат на ниво Съюзи, ако веществата на материята все още са покварени, те трябва да бъдат пожертвани, за да доведат възкресение на по-високо ниво на пречистване. По същество възкресението е възкресение на по-високо ниво на съзнание. "Не е изненадващо да се родиш два и много повече пъти; всичко в природата е възкресение. "

- Волтер"Всеки човек е двама; 
единият е буден в тъмнината, 
а другият спи в светлината. "

~ Халил Гибран


"Душата не може да има тайни без поведение, което да ги разкрие". ~  Papini


"Знанието и истината са единственият начин да те освободят; религиозни документи не лъжат, когато заявяват: "Ще познаете истината и истината ще ви освободи." 

~ Рудолф Щайнер

"Мъдростта не се страхува от нищо, но все пак се покорява смирено на своя източник, с по-дълбоко разбиране, обича всичко, защото е видяла красотата, нежността и сладостта, които са в основата на тайната на Живота". ~Manly P. Hall"Когато вечният и човешкият се срещнат, това е мястото, където се ражда любовта -  не чрез бягство от човечността ни или опитвайки се да изчезне в трансцедента, а чрез намирането на това място, където те влизат в съюз." ~ Adyashanti


Източникът на изобилието не е извън теб, той е част от това, което си.

- Eckhart Tolle -                                 
                                          

Първо, помнете, че всичко, което мислите, кажете и правите, е отражение на това, което сте решили за себе си; изявление на този Който сте; акт на творчество, в който решавате кой искате да бъдете. 

- Neale Donald Walsh -


                             

                                               

В действителност в теб има време и пространство; вие не съществувате в тях.

- Nisargadatta Maharaj

                     

Първо, помнете, че всичко, което мислите, кажете и правите, е отражение на това, което сте решили за себе си; изявление на този Който сте; акт на творчество, в който решавате кой искате да бъдете. 

 - Neale Donald Walsh -


Спокойствието е критерият за духовния прогрес. Потопете пречистения ум в сърцето. След това работата свърши.

 - Рамана Махарши -

Спокойствието е критерият за духовния прогрес. Потопете пречистения ум в сърцето. След това работата свърши. - Рамана Махарши -"Декалцирайте епифизата с детергента(препарат за изчистване) на въображението" ~ Дийн Кавана


Какво разбират римските християни под понятието "Възкръсване от мъртвите".Ако попитате някой библейски християнин днес КАКВО ТОЧНО Е ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, няма да може да ви обясни ВЕДАически(научно), а ще ви препрати към текстовете от Библията, които ще нарече "мистични". Но те са невежи. Библейските текстове за Възкресението разбират "Възкресението" като акт на ЗОМБИ от древно-африканския култ ЯО(откъдето иде "Яху", Яхова).Тялото умира, биологичната смърт е настъпила за часове, налице са гнилостни необратими процеси на разпад на тъкъните материя, но после душата се връща пак в тялото и човекът "възкръсва" като ЗОМБИ със същото си грубо-материално тяло.

Защо се казва, че Абрахамизмът е племеннен култ за вяра в духове? Защото става дума за "вяра в гуната на мрака и невежеството-ТАМАС".
http://krishna-prabhupada-bulgaria.blogspot.bghttp://krishna-prabhupada-bulgaria.blogspot.bg/2010/12/blog-post_26.html
                                         


Всички форми на живот минават през нашата плоскост на възприятие, използвайки материални образи като средство за своето изражение, след което постепенно се изличават от нея. Но това означава само, че ние преставаме да ги възприемаме като част от нашето обкръжение, което не е тъждествено с това, че те вече са престанали да съществуват!


Човек може да стане мъдър, да има амбицията да стане мъдър; той може да бъде най-мъдрият индивид, който някога е живял, без да вземе частица мъдрост от някой друг. Той може да бъде мултимилионер във факти, без да прави някой друг по-беден. Той може да стане интензивно богат в съзнанието си за красота, без да лишава никого от нищо красиво. Той също така може да поддържа висока степен на добродетелта; той може да бъде най-добродетелният човек на света, без да прави никой друг по-малко добродетелен. Той може да развива всички видове вътрешни постижения, без да лишава никого от същите отлични постижения. ~ Манли П. Хол (Хоризонт Есен-зима 1944 стр.55)
Нищо не може никога да прекрати нашите проблеми, освен развитието на собственото ни съзнание. ~ Манли П. Хол (Хоризонт Есен-зима 1944 стр.53)
Никога не можем да поддържаме световен мир, докато мнозинството от хората не го постигнат като лично преживяване. ~ Манли П. Хол (Хоризонт Есен-зима 1944 стр.53)


Чуваме, че следващата война ще унищожи всичко. Разбира се, няма да бъде всичко; но изглежда, че по този начин в момента. Все повече и повече, уплашени от нашата собствена находчивост и дяволство, ако приложим същата енергия към конструктивни форми на изобретения, които прилагаме към разрушителни форми, ние ще бъдем в Златната епоха точно сега. ~ Манли П. Хол (Хоризонт Есен-зима 1944 стр.49)


Национализмът може да се приложи към всеки изкуствен модел, а религиозните различия са изкуствени. Религиозните войни винаги са били доминирани от всички други видове война в брой и размер и можем да кажем жестокост; защото религията до голяма степен е емоционално преживяване на човешкото същество, а емоциите са седалището на непоносимостта му. ~ Манли П. Хол (Хоризонт Есен-зима 1944 стр.48)

Ако има едно нещо, от което човешките същества се притесняват повече от всичко друго, то е растежа. Искаме да сме деца. Искаме всички предимства на зрелия живот, но никоя от отговорностите му. ~ Манли П. Хол (Хоризонт Есен-зима 1944 стр.55)
Твоята мъдрост и невежеството са мярката за твоето щастие и нещастие. От тази основна действителност няма бягство. ~ Манли П. Хол (Хоризонт Есен-зима 1944 стр. 60)Putin with Mila Kunis and Anna Kournikova
Цивилизацията е лично постижение. Цивилизованото човешко същество не е продукт на външно облицоване, а на вътрешно развитие. Лицата стават цивилизовани един по един, а не в големи колективни групи. ~ Манли П. Хол (Хоризонт Есен-зима 1944 стр.61)
За човека военната агресия винаги е символ на пълния провал на разума в управлението на човешките дела. Никой мислещ човек не иска война, което е признание за сляп антагонизъм, заместващ могъществото на душата с грубата сила. ~ Manly P. Hall (PRS Journal Есен 1961, с. 5)

Единствено чистачката се опитала да спре Пелов и Колев

Лесно се бяга от затвора, чувствайте се спокойни за бъдещето си в интернационалната полицейска планета, тип комунистически Гулак.
                             

"Нашата истинска природа е като небето, а не като облаците.Нашата истинска природа е като океана, а не като вълните.Облаците и вълните идват и си от отиват. Небето и океана остават." - Амма -


Страданието се дължи изцяло на прилепване или съпротива; това е знак за нашето нежелание да продължим, да изтечем от живота. 

- Nisargadatta Maharaj -В самата сърцевина на сърцето и ядрото  на нашето съществуване съществува едно преобладаващо "да" съществуване. Това "да" е открито от онези, които имат смелостта да отворят сърцата си към цялостния живот. - Adyashanti -


"Опитът са химическите вещества на живота, с които философът експериментира. Природата е великата книга, чиито тайни се стреми да разбере чрез нейната чудесна символика. "- Manly P. Hall"Докато не съзнавате в безсъзнание, то ще насочва живота ви и ще го наречете съдба." ~ Карл Юнг


"Мъдрият човек трябва да отхвърли звездите си и да има по-голямо влияние върху собственото си съдържание, отколкото върху всички съзвездия и планети на простора". ~ Пътят на слънцето."С едно око, примирено от силата на хармонията и дълбоката сила на радостта, ние виждаме в живота на нещата." ~ Уилям Уърдсуърт. 1770-1850."As above so below. As within so without." ~ Emerald Tablets of Hermes 

"Както по-горе, така и по-долу. Както вътре, така и навън. 

~ Emerald Tablets of Hermes


" Любовта е поразителен пример за това колко малко означава реалността за нас." 

~ Марсел Пруст


"Истината е факла, но страхотна, затова всички се опитваме да я достигнем със затворени очи, за да не бъдем изгорени". 

~ Йохан Волфганг фон Гьоте


"Доброто изкуство означава способността на всеки един човек да закрепи в някаква постоянна и разбираема среда някаква представа за това, което вижда в природата, което никой друг не вижда. С други думи, да накара другите да разберат чрез квалифицирана селективна грижа в тълкувателно възпроизвеждане или символизъм, някакво впечатление за това, което само самият художник би могъл да види в самата обективна сцена. 

~ H.P. Lovecraft"Любовта е изгарящата точка на живота и тъй като целият живот е тъжен, любовта е толкова по-силна, колкото повече е болката." Самата любов е болка, може да се каже - болката от истински живот. "

~ Джоузеф Кембъл


"Мислих си за лабиринт от лабиринти, за един змиевиден лабиринт, който да обхване миналото и бъдещето ... Чувствах се за определен период от време абстрактен възприемач на света". ~ Джордж Луис Борг


"Нощта целуна замиращия ден със шепот:" Аз съм смърт, майка ти, от мен ще получиш ново раждане. " 

~ Rabindranath Tagore


"Ние глупаво поглъщаме всяка лъжа, която ни ласкае, но ние пием само малко по малко истината, която намираме за горчива." ~ Denis Diderot


Значението на събитията е начинът на спасение, който създавате. Значението на събитията идва от възможността за живот в този свят, който създавате. Това е майсторството на този свят и утвърждаването на вашата душа в този свят. 

C. G. Jung - Червената книга, стр. 239"Душата е жива и неопределена история/фон.Ако Тя трябва да се изрази на немски с думата" цветно блещукане "и е синоним на хладно и влажно заедно. Душата има своя собствена атмосфера, която има нещо общо с магия и ум. Това е едно същество, което само частично ни слуша. Ние сме различни от него. Душата има съдба, различна от нас. "

 - C. G. Jung & Aniela Jaffe - Protocols


"Жените обичат да мислят повече като изключения, те не вярват в абсолютните правила. Ако те правят правило или вярват в правилата, тогава това е анимусът. В себе си винаги чувстват, че това, което мислят, е правилно и няма значение дали има правило за това или не. Това е по-естествената тенденция. "Marie Louise von FranzТова, което наричаме развитие на личността или напредък, се движи и заобикаля централна точка, за да се приближи постепенно до нея. В действителност ние винаги оставаме на едно и също място, малко по-близо или по-далеч от центъра. Дори и като дете, имах алхимични прозрения, които щяха да звучат много по-изумително от всичко, което съм казал за тях в книгата ми за либидото. Има и други хора. Първоначално всички ние бяхме родени от свят на цялостност и през първите години от живота си все още сме напълно заети в него. По-късно го губим и го наричаме прогрес, когато си го спомним отново.  

- C. G. Jung, letters vol 1"Моята меланхолия е най-верната любовница, която познавам; какво чудно тогава, че я обичам в замяна. "Søren Kierkegaard


Drawing: Edvard Munch - The girl and the heart

Само това, което наистина е всъщност, има силата да излекува  

C. G. Jung - CW 7


Днес имаме проблем да се опитваме да съберем един свят, който е разкъсан от идеологията на волята за власт. ~ Манли П. Хол (Хоризонт Есен-зима 1944 стр.67)

Няма коментари:

Публикуване на коментар