събота, 21 април 2018 г.

МИСЛИ ФОРМИ 144

        "Човекът е микрокосмос или малък свят и според учението за аналогиите всичко, което е в големия свят, се възпроизвежда в малките." Éliphas Lévi"Ако откриете от собствения си опит, че нещо е факт и противоречи на това, което е написано от някаква власт, тогава трябва да се откажете от властта и да разчитате на вашите собствени заключения." - Леонардо да Винчи• Красотата на живото същество не са атомите, които влизат в него, а начина, по който се сглобяват тези атоми • 

Карл Сейгън• Ако вашето състрадание ви не включва себе си, то е непълно • Буда

                   

Северна Корея: Вече нямаме нужда от ядрени ракети


• Има някаква целувка, която искаме с целия си живот, докосването на Духа по тялото • ~ Руми
"Тук във всяко човешко същество се събуждат способности, чрез които той може да придобие за себе си познание за висшите светове. Мистици, гностици, теософи - всички говорят за свят на душа и дух, който за тях е също толкова реален, колкото светът, който виждаме с нашите физически очи и докосваме с физическите си ръце. "- Рудолф Щайнер, Kак да знаем висшите светове


• Мирът започва, когато очакванията свършат •• Има някаква целувка, която искаме с целия си живот, докосването на Духа по тялото • ~ РумиЦялото съдържание на нашето подсъзнание непрекъснато се проектира в нашeто обкръжение. - Карл Юнг
"Фактът, че милиони хора споделят едни и същи пороци, не прави тези пороци добродетели, фактът, че те споделят толкова много грешки, не прави грешките истини и фактът, че милиони хора споделят една и съща форма на психична патология, не прави тези хора нормални. "~ Ерих Фром
"Значителна част от хората, които срещаме на улицата, са хора, които са празни вътре, т.е. те вече са вече мъртви." За нас е късмет, че не виждаме и не го знаем. Ако знаехме, че редица хора всъщност са мъртви и това, че редица мъртви хора управляват живота ни, би трябвало да се побъркаме от ужас..

~ Г. И. Гурджиев

Магията е божествеността на човека, завладян от науката в съюз с вярата; истинските Маги са Хора-Богове, благодарение на техния интимен съюз с Божествения принцип. "

~ Елифас Леви"Мълчанието е сънят, който подхранва мъдростта." ~ Франсис Бейкън

                         

"Грехът, който е непростим, е съзнателно и умишлено да се отхвърли истината, да се страхуваш от знанието, за да не би знанието да не сводничи на твоите предразсъдъци." 

~ Алистър Кроули"Духовността е вътрешен огън, мистично хранене, което храни нашите души. Мистециалното пътуване ни води в себе си, към свещен пламък в нашия център. Целта на религиозното преживяване е да развием очите, с които да виждаме този вътрешен пламък, и способността ни да живеем тайната му. В негово присъствие ние се затопляме и запалваме. " ~ Мариан Уилямсън"Да обичаше човешко. Да чувстваш болката е човешко. Ако все още да обичаш, въпреки болката си чист ангел." ~ Руми"Не се страхувайте от крадци или убийци, те са външни опасности, дребни опасности, ние трябва да се страхуваме от себе си." "Предразсъдъците са истинските разбойници, поразяват истинските убийци" "Големите опасности са вътре в нас" Защо се тревожите за това, което заплашва нашите глави или портмонета? "Нека помислим вместо това, което заплашва душите ни". ~ Виктор Юго                 

"Колкото по-високо сме, толкова по-малки се появяваме на онези, които не могат да летят". ~ Фридрих Ницше"Един стар алхимик даде следното утешение на един от учениците си:" Независимо колко сте изолирани и колко самотни се чувствате, ако вършите работата си наистина добросъвестно, неизвестни приятели ще дойдат и ще ви търсят. " ~ Carl G. Jung


"Всичко се случва според закона. Шансът е само едно име - защото законът не е разпознат; има много причинно-следствената връзки, но нищо не убягва от закона". ~ Кибалион. 1908.


… идеите пребивават в природата като образци,
а останалите (материалните — б.а.) неща са сходни с тях
и са техни подобия, като сенки от далечен огън.

- ПлатонЗа древноиндийските философи, всичко, което виждаме, не е истинският свят. Ние сме под въздействието на непрекъсната измама която те наричат Майа — илюзия. Истинският, реалният свят за тях е съвкупност от вечно съществуващи духовни идеи.Съответствие на Законът на Мъдростта в Индия е Бог Вишну.

Относно Закона Платон е казал:

Зад границите на всички крайни съществувания
и второстепенни причини,
на всички закони на идеята и принципите,
съществува Разум или Ум,
първичен принцип на всички принципи.
Висшата Идея,
на която са основани всички подобни идеи…
ултимативна субстанция,
от която всичко съществуващо има свое битие и същност.
Първичната и действена Причина на целия ред и хармония,
красота и съвършенство, и благо,
които изпълват Вселената.Лао Дзъ e записал следното за Закона:

Има нещо в хаоса оформено,
преди Небе и Земя родено.
Безмълвно е то.
Безлико е.
Самостойно и неизменно.
Вездесъщо е и всеподвижно,
ала неизтощимо.
Може да е майка на Небето и Земята.
Името му аз не знам
и го именувам Дао — Пътят.

              


Законът е вечен и повсеместен, а материята — временна и тленна.

В древната индийска книга „Законите на Ману“, в частта и „Създаване на света“ пише:

Тоя свят беше тъмнина неуловима,
без да се различава нещо в нея,
непостижима за разсъдъка и схващането,
като напълно погълната от сън.
Тогава великата сила,
съществуваща сама по себе си,
която е неуловима,
като направи различима тая вселена
във вид на големи стихии,
и като разви енергията си,
се появи, за да разпръсне тъмнината.
Той,
когото само умът може да схване,
непостижимият,
без различими части,
вечният,
началото на всички създания,
се появи в целия си блясък.
Искайки да извлече от тялото си всички създания,
най-напред произведе водите мислено
и вложи в тях зародиш.Горната Вода, Тя изпълва цялата Вселена и е космическият фон в който се случват събитията и съществуват нещата.

Тя е недостижима, вечна, безкрайна, единна и непроменлива величина.

Символ за Първата противоположност — Горната вода в Индия е богиня:

Адити — символ на свобода и необвързаност,
на безкрая, космоса и небесата.

Наричат я още Дева-матри — майка на боговете
и Крепителка на небето и закрилница на земята.

В първа песен от „Книга на Джан“, послужила като основа за написване на книгата „Тайното учение“ от Елена Блаватска е записано:

Вечното Баща-Майка,
загърнато в своите вечно невидими одежди,
отново бе заспало за Седем Вечности.
Време нямаше,
защото то спеше в безкрайното Лоно на Продължителността.

Единствено Мракът пълнеше Безпределното Всичко,
защото Бащата, Майката и Синът отново бяха Едно
и Синът не беше се още пробудил за новото Колело,
върху което да почне своето Скитничество.

Мястото в действителността, където е установена Горната вода е междузвездният вакуум — ЕН.

                

Съответствие на междузвездния вакуум в древен Египет е богинята Nut.

          


            


В междузвездното пространство съществува общ космически фон от светлина, топлина и звук (микро физически системи), със стойности близки до абсолютната нула. Те са разсейки от дейността на многобройните и разнообразни небесни тела (макро физически системи). В непосредствена близост до тях (до макросистемите), наличието на светлина, топлина и звук е в голямо количество, с високи стойности. В отдалечените от небесните тела места, количеството и стойностите светлина, топлина и звук намаляват и се доближават до абсолютната нула.

От това следва, че ако няма физически системи Вселената ще остане без физически характеристики. Ще бъде тъмна, студена и тиха. Няма да има материя, пространство и време. Няма да има движение, защото няма да има на какво и към какво. Няма да има откъде и накъде. Ще е невъзможна някаква отлика, на нещо от друго нещо, защото всичко ще бъде Едно — Нищото — Небитието — Покоят — Горната Вода
.

http://vitliemskazvezda.org/phpf/images/files/balkhara.pdf

"Неизвестното е само това, което все още не е включено в съзнанието на търсещия." ~ Manly P. Hall


" Тъй като не можем да променим действителността, нека променим очите, които виждат реалността. " - Никос Казандзакис


"Ако родиш онова, което е вътре във теб, това, което ще родиш, ще те спаси. Ако не извадиш онова, което е вътре в теб, това, което не изваждаш, ще те изтреби". Jesus- The Gnostic Gospels
Историята, която започва в небето, свършва в небето. Но между тях има дълги тъмни дни. ~ Manly P. Hall (Фауст - Есен и възкресение на човешката душа аудио 1:48)


Безкрайната процедура на природата е да принуди индивида в крайна сметка да поеме морална отговорност за поведение. ~ Manly P. Hall (Ежедневната употреба на религиозни присъди 1964 г. стр.14)


Ако хората не са в основата си приятелски, ако са конкурентни, ако са доминирани от скрити мотиви, за да бъдат удовлетворени за сметка на другото лице, няма истинско приятелство и никакво оцеляване. ~ Manly P. Hall (Ежедневното използване на религиозни присъди 1964 г., стр. 7)

                   

                  

Какво означава да притежаваш отворено сърце? Обикновено това води до пълно объркване или се разбира само частично. Някои казват, че един човек с отворено сърце се характеризира с една извънредна чувствителност, че е един приятен човек. Но един гностик не се задоволява с подобни неопределени тълкувания. Гностичната наука доказва, че при онези, които се подготвят за гностичното ученичество сърцето също претърпява физическа промяна. Онази част от сърцето, която се намира непосредствено до гръбначния стълб, до спиналния духовен огън, се променя така, че цялото сърце започва да работи като контролиран мускул, така че човешкият дух може да контролира мотора на тялото, което е сърцето. В резултат от това ученикът, между другото, може при необходимост съзнателно да навлезе във вътрешните области.
Тази голяма промяна у нас се извършва чрез силите на Уран. Когато е постигнал тази степен на развитие, ученикът може да владее също и своите чувства. Той може да ги прилага целенасочено, може да мисли със сърцето. С други думи: той никога вече няма да стане жертва на емоции, на неправилно насочени чувства. Той не засипва повече и другите хора с вихрушка от неконтролирани чувства, които винаги им причиняват мъка и страдания и разрушават техния живот.
Срещнали ли сте вече човек, който може да “мисли”със сърцето, който притежава осъзнато чувство? Понякога той ни изглежда студен, неспособен на вълнение и безсърдечен, но в него гори един буен огън. Този огън не се пилее безцелно, той не изгаря и не наранява. Той е вечният огън, без страст, без емоция, който може съзнателно да бъде насочен към онези, които се лутат в мрака. Това е огънят на любовта, който не предизвиква спор, а превръща всичко в красота и хармония.
Чак когато разберете нещо от това, можете да говорите за любов. Вие трябва да се учите да мислите със сърцето, и всичко друго, което може би все още съществува във вас, трябва да се разбие във скалите на неудържимото постигане. Не забравяйте никога това, което важи за всеки в Гносиса и в мистерийната Школа на розенкройцерите: всичко или нищо.
Веруюто на Розенкройцерското братство – езотеричен анализ от Ян ван Райкенборг


               22 април е ,рожденият ден на Сатаната! С нарочен декрет Ленин е "покръстил" казанските българи на татари, а дъжавата им Болгарья преименувал на днешен Татарстан със столица Казан. Стотици хиляди непокорни българи са били депортирарани в безкрайните мъртви пясъци на Каракум/„Черен пясък“/ и Къзълкум /„Червен пясък“/ в Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Стотици хиляди непокорни българи са били депортирарани в мъртвите Сибирски полета! В Запорожието Аспарух в 671г. е основал България и в 681г. я разширил на юг от Дунава! Там, в Запоророжието е извършен НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ГЕНОЦИД на 20-ти век! Превъзхождащ Арменският и Холокоста, взети заедно! Церберът Сталин довършва започнатото от Сатаната Ленин! Чрез Голодомора и в масови разстрели са унищожени над 6млн.!!! етнически българи- запорожци! Сега вече трета република от РФ, населена с етнически българи поема път към автономия и търсят подкрепа и признание! Но у нас нито дума по въпроса! Нито от Агенцията за българъте в чужбина! Нито от Радев!Нито от Борисов! Нито от НС и опозиция извън НС! Нито от медии! Но НАЙ-СТРАШНОТО, което е родил сифилистичният мозък на Сатаната е т.н. ленински "демократичен" централизъм! Рецептата за провеждане на тоталитарни избори! С нея се лигитимират бандити на власт! За 100г. комунистите избиха по света над 100млн. от СОБСТВЕНИТЕ си НАРОДИ! Повече от убитите във ВСИЧКИ ВОЙНИ в СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ! С нея,зомбираните от пропагандата ЖЕРТВИ, стават съучастници на собствените си ТИРАНИ! Нито в СССР, нито в НРБ, нито в КНДР някога са карали насила и под строй някой да гласува за някого! Нито днес в РФ, нито в РБ, нито в КНДР сега карат насила и под строй някой да гласува за някого! Невъзможно е да си на ТОТАЛИТАРНОТО 109-то място по свобода на словото и мисълта ,а изборите ти да са демократични,дори да си член на ЕС,както България! Невъзможно е да си на ТОТАЛИТАРНОТО 143-то място по свобода на словото и мисълта , а изборите ти да са демократични, дори да си член на съвета за сигурност , на 5-те големи в ООН, както Русия! Ленинският "демократичен" централизъм е "магията" която възпроизвежда командно-административната държава! Преди при Тато Живков, сега при Тато Борисов! През социализЪма, всички партии и ОФ-та бяха вождистки и властваше ленинският "демократичен" централизъм! През хибридната ни демокрация, всички партии - креатури на БКП и "ОФ-та" са вождистки и властва ленинският "демократичен" централизъм! Дали и "Демократична България" са такива, ще ги познаем много лесно. И то още преди изборите! Ако тарторите продължават да подреждат листите по ленинският "демократичен" централизъм! Ако сложат- най отпред на листите себе си и своите послушковци ! Ако не подредят листите на случаен принцип по азбучен ред! 

П.П Български комунисти са от най- старателните! Предците на БСП, ДПС и ГЕРБ старателно избиха 2 месеца след 9.9.44г. над 40 000 българи БЕЗ СЪД и ПРИСЪДА! Старателно избиха цвета на българската нация до днес! За да ни управляват вече 74 г. ИДИЛ и сирийската касапница – проект на руското ФСБСТАЛИН, МАРКСИЗМЪТ, ДЕГЕНЕРАТИВНИЯТ КОМПЛЕКС,ТАЙНАТА НА БИБЛЕЙСКИЯ ПРОЕКТ И РОЛЯТА НА ОБРЯЗВАНЕТО

         

      

Диктаторите освобождават себе си, но поробват народите          

Няма коментари:

Публикуване на коментар