сряда, 4 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 5Вариации

Необходимо е да се отбележи допълнителен, но много важен момент. Променената конструкция на атмосферата трябваше да е и такава среда, в която може да се осигури (т.е. съпроводено от енергия) и да се движат без никакви препятствия РАЗЛИЧНИ подвижни апарати с почвено и морско разполагане, внесени от Обектите, така наречените НЛО, изпълняващи част от контролната функция на интервенционната система за всички произтичащи процеси и състояния на енергиите, включително в материалния свят, включително цялата биологична среда. Тези различни видове НЛО използват като "гориво" само тритий и се придвижват само в атмосферните решетки (в средата), които задължително трябва да бъдат изградени въз основа на к-структури. При друга конструкция на решетката те не можеха да се движат.
Основните складове на внесения тритий са поставени в големи резервоари за прясна вода (предимно в езера) и дозирано са давани в решетките на атмосферата, гарантиращи нивото на необходимото състояние на атмосферата. Тритият, който е в несвързано състояние в морската вода (хидрофорният слой на атмосферата), играе съвсем различна роля, но за морско базираните НЛО е приложим. Тритий от морска вода в големи количества е използван по-специално от Комплекса за управление, разположен по протежение на източното крайбрежие на Съединените щати и Канада (Бермудски комплекс на интерветната система). Доставянето му се осъществява с помощта на управлявания океански поток (течение), който океанолозите наричат Гълфстрийм. Този океански поток беше окончателно ликвидиран през 2011 г., за да се локализират действията на Бермудския комплекс с цел по-нататъшното му елиминиране.


В допълнение към това планетата Земя с цялата си енергийна възможност също е уникална в своята мощ и универсалност като източник на генериране. Тя е била "принудена" да предостави своите енергийни възможности за генериране на сложни състояния, осигуряващи предаване на енергиите на отделните октави за работата на различни Интервентни Комплекси на Луната, Слънцето и отчасти върху внесените спътници на Планетите. За да се прехвърли голям обем от такива генерирани енергии и да се организира връзката с нейните "насилствени потребители", беше необходима и специална атмосферна конструкция, която да ЗАСТАВЯ ЗЕМЯТА да генерира енергия, да я натрупва и своевременно, по команда да я "прехвърля, а също и да приема нейната възвръщаема част обратно в модифицираното конструктивно състояние и да я разпределя по интервентните комплекси и обекти, разположени на Земята.
Функционирането на "Короната на Слънцето" като атмосфера на тази планета до голяма степен се реализира благодарение на предадената енергия от Земята (на 54 октави). А частично върнатата от Слънцето енергия (в октавата 54.25-54.35 + мантис, подобно на радиационната октава) осигурява, наред с други неща, "осветяването" на нашата планета, отново с помощта на конструкцията от решетки на променената атмосфера. Това далеч не е пълния списък на вменените функции, които бяха извършени с помощта на въведената атмосферна конструкция.
Ще отбележа, че северното сияние е феномен от областта на физическия процес, който е свързан с горепосоченото предаване на енергии. По-точно, това е процесът на доизгаряне на "излишък от енергия", който всяка година е бил натрупан за осем месеца, но оставащ след завършване на процеса на изпращане до "потребителите" (управление чрез УК "Урал"). Да се съхраняват такива обеми в такива енергийни състояния в решетките на атмосферата за по-дълги периоди не беше възможно и не е било предвидено от Интервентната система. Поради това те бяха принудени да "горят" като излишъци. Така неразумно се използваше генериращата сила на Земята. Това е истинската същност на физическия годишен феномен (в миналото) с очарователен външен вид - "Северното сияние"! Това не е единственият пример за неразумното "управление" на интервенционистите при прилагането на енергийния потенциал на Земята, което е свързано с особеностите на вменената конструкция на решетката на атмосферата.В общия случай, този сложен процес на подмяна на цялата конструкция на енергийните решетки на атмосферата беше ПРИНЦИПНО ВАЖНО за системата Eбра. Чрез такива промени се развиха други условия на местообитание, които бяха необходими и подходящи преди всичко за тях, а впоследствие за всички, които те успяха да материализират адаптирано, включително хората, от които се нуждаят в периода след почти пълно унищожаване на всички живи същества на планетата Земя.
Трябва да се отбележи, че хората са им били необходими във формата на тяхната УНИКАЛНА ПЛЪТ и с учудващо перфектния дизайн на мозъка, от който е възможно да се създаде точно това, което е подходящо и приемливо за тях (Ебровската интервентна система), освен това Мозъкът на Системата за управление, създаден по техен собствен дизайн, като необходим набор от управлението на техните внесени Комплекси, Обекти, построени на места Системи, подреждащ комуникацията помежду им, намираща се в слоя -4400 ÷ -2200 м, - всичко това позволява да се обслужва само такова състояние на управление на организираното съществуване на енергии, което интервенционистите налагат според своите програмните цели и намерения.


Това условие и състоянието на цялата система за управление, особено по отношение на управлението на процесите на битуването на енергията, включително развитието на цялата биологична среда, предопределиха ПРИДАВАНЕТО на действията на хората вмененото състояние на тяхното МАТЕРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ. Такова състояние на материалното приложение на хората придаде на целия процес на развитие на техния разум СИЛНО ОГРАНИЧЕНО и изолирано от истината ниво и посока, дозирайки информационния процес на познанието по отношение САМО на Интервентските програми: "Енергоинформационно развитие на генотипите на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътта". Така беше разработено и внедрено протичането на всички програмни процеси за развитието на вменена интервентна цивилизация, разделяйки нейния единен хронопроцес на определени етапи от събитийното време.
Цялата комуникация с целия контролен пакет за външен контакт (спътници на планетите, Луната, Слънцето) се осъществяваше в мащабната скала на планетата Земя, но само за целите на функционирането на нейната интервенционна система. И само за своето програмно развитие. Те не позволиха друг процес на развитие и всичко беше строго контролирано. Поради редица причини, свързани с принудителното задържане на много функции на бившата (интервентна) система за контрол на мозъка, за да се осигури пластична адаптация на прехода на енергията към ново състояние, тук се предоставя част от ограничената информация с основен фокус върху функционалната цел на пластовата конструкция на енергийните решетки.

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев

Няма коментари:

Публикуване на коментар