неделя, 28 май 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 9- Всевишното Слънце Ра

             


Исус бил арамеец (признат факт и от самия Папа Франциск при срещата му с Бенямин Нетаняху в Израел), а арамейците са....войни на АРУ, докато рамейците са войни на РА.

Дори самото название на Арамейците идвало от името Румен - Ару(ъ)мейци.

АРУмейци - служители на АРЪ/АРУ а Румен е обратното на аРумен, т.е. служител на РА

Синовете на Сатурн са МитРа и АраманАриман, след като Сатурн е завладян от негативна цивилизация култа към Митра/Сура или РА е заменен от култ към брат аСура аРа-Ариман/Сатан

Както знаем от историята, в древни времена човечеството се поклоняше на слънцето като Всемогъщия, наричайки го" Ra ". Това словото, на което са говорили и продължава да говори Ra се нарича речта на РА. Вселената е холограма и има точно определени кодове в тази матрица които не могат да се променят, но свещенниците левити само са ги реверсирали.

Имаме осъзнато сатанинско беззаконие, Никон и неговите последователи все пак са изкривили четенето на Божието име с противоположния на Ра, известен като Teos_Raoh = TSRH и вместо възсхвала за Ра започнали да прославят неговия езиков антагонист Aра в ипостаса на дракона-змея Кераст = ХРСТ (-а), заявявайки, че отдават почит, хвалят "Бог". Едно от най-старите разпятия в света е така нареченото "Разпятие Херо", съхраняващо се в Кьолнската катедрала. Тъй като е очевидно, че на кръста е разпнато Слънцето Ра в човешка форма, оригиналното име е "Разпятие Раох " (прикриване на факта, че човечеството в продължение на хиляди години се е покланяло на Всевишния Ра. Неговото име е Раох = "Ra-Господ/Владика". Келтите в конспирация с левитите умишлено са го изопачили с обратно четене, в резултат на което се е получило, "Херо").

Това Слово Ра, хората в резултат на отстъплението си трансформират в "език", който е разделен и се смесва, разделен на много диалекти, така че хората вече не се разбират помежду си и са загубили способността да разбират Върховния Ра, когото те са предали, изкушени от измамните обещания на неговите врагове: не- материалния дух на Луната и древната змия Ka/

Именно Aр и Ka чрез измамата на свещеничеството на Всевишния Ра лукаво обещаха на хората да владеят над материалния свят, цялата земна власт, богатство, власт и тайно знание, обещаха да направят самите хора богове, ако те им се покланят и ги обслужват с жертвоприношения, за да се хранят с човешка БА.

И огромен брой хора, паднаха в очарованието на греха и последваха Aра и Ka в бездната на Ада, като вещество, за да бъде изядена искрата от божествената им душа Ба. Както знаем от Евангелията, змията Ka се опита да измами дори въплътения Син Ra, както е прилъстила и много от хората. Ka, играейки с човешкото, материално-плътско началото на Спасителя, се опитва да изкуши Ra въплътен като човек и да заблуди мнозина. Но Сина Ra се оказа непобедим нито от дух, нито от плътта човешка: Неговото човешко начало, въпреки всички изкушения, устоя на враждебни машинации и е пример и предупреждение за всички нас, което доказа, че човек може да бъде господар на собствената си плът, неподдаващ се нито на лукавството на не-материалния AРА, нито на погибелните плътски изкушения на Ka, който възприе Сина на РА и получил чрез него Бa, стана сам способен да побеждава врага.

http://budha2.blog.bg/…/rechta-ra-ili-drevnata-rech-na-cent…


                 


Добър ден (Да Ба Ра ден) прочетено наопаки дава истинското семантично значение Ар Ба Ад = Going to hell

Вярващите, напротив, молещи се в съвременните езици, хулят Всемогъщия, макар и да не знаят/неволно, за което те получават в отговор на молитвите си различни проблеми. Какво е решението? Да си върнете отново този древен код Ra в матрицата и да се върнете в началото ...

http://budha2.blog.bg/technology/2017/05/27/.1403807

           

Доколкото евреите наричат духовенството си с думата "равин/рави", т.е. "Ра въплъщение на човек" или "Рa въплътен син", ( краднали дума от словото РА и подменили семантичното и значение със другото слънце -Сатурн)въпреки че самите те като арианите не вярват в Sun Ra/ Рав(б)и(Звездното Слънце).

               


Rabbi George Bush

Истинското ВЕДИЧЕСКО име на "Слънцето" не "С-У.Рйа", а "Рави"(Раджа/райа Вива.сван), идещо от "AU-Ra"(O-Ra)!!
Копирането и изопачаването на името от равините(rabbi, rebbe)иде като ДИРЕКТНА атака на нагите срещу Лъвът подмяна на символи, звуци и знаци.


В Евангелията към Христос се обръщат с думата "Равви" която погрешно се превежда като "Учител", и в действителност даденото слово означава 'Ра въплащение" Това говори за това че съвременните текстове в Евангелието са синкретични адаптации на древни рамейски текстове за въплъщението на Рa, където към Те_Сий Ра_Огу = Теос_Раоху се обръщаха с "Равви". В допълнение, тъй като Христос, проповядвайки арианството си, е действал в Рим, покланящ се на Рa, много от тези, които слушаха учението му, самите те са Раями = рамейци= римляни, го приемаха за второ въплъщение на Aбог Ra, и затова го наричаха с думата " Раввин "=" Рави "=" Ra въплъщение. " В бъдеще, действителното значение на това именуване беше скрито, и сега е преведено с толерантната дума "учител".
Ще обърнем внимание, че:
Равви = Рави <= Ивар = Евер (2.4.9)
Оказва се, че ако един учител за Раите е "Рави" или "равин", то учителя за арианите трябва да е лингвистичния антагонист, т.е., "Евер". Между другото, под формата на "Ивар" думата е по-известна като прибалтийско име (например, известният съветски актьор Ивар Калминьш). Показателно е, че синкретизъм има не само в християнството, но също и в юдаизма, доколкото евреите наричат духовенството си с думата "равин", т.е. "Ра въплъщение на човек" или "Рa въплътен син", въпреки че самите те като арианите не вярват в Sun Ra. Ние предполагаме, че юдеите са били маскирани в римско време: за да не бъдат унищожени от римляните(и така унищожили Римската империя) които почитали Рa, те наричали своите духовни наставници "равини" = "рабини", а след това концепцията се "забила" и днес, самите равини не знаят защо са наричат така.

Ако Ra_Ab = "раб" е "въплъщение на Ра", то
Ар_Аб = «араб» - означава «Ара воплощение» (2.4.10)
Известно е че словото «араб» може да се произнася и във формата «арав», или «арап» (напр., «Арап Петър Велики»?) Тогава:
Арав(-ия) = Аравия = Арабия – территория, където «следват за въплъщението на Ара »


                 

Празника на смелоста на рамейците - войните на абог Ра - в Кали Юга е реверсиран в празник на арамейците/армейците, т.е. войни на старозаветната змия КА, която е низвергната от РА и е затворена така: материалното и КА в земното ядро, а духът и АР в кухата Луна. В края на Кали Звездното Слънце Рама/Вишну трябва да усвои нейното Ка, тези две слънца тябва да се слеят. В днешните абрахамски религии, измамно именно тази змия е приета за ипостас на Свети Георги - Свети Джордж Сорос.

http://budha2.blog.bg/…/evreiskoto-geto-na-nacistka-germani…


                 

Исус от Назарет" е погрешен превод на "Исус Назарянина".Назарет не е родното място на синчето на ЯлохимЙова, защото е основан 300 години по късно. Исус е бил революЦионер свързан с назаряните,(революЦионно движение на сивия разсад "дуказ", генномодифициран продукт от микроюрганизми за завладяване на планетата и унищожаване на бялата раса.), които римляните се опитвали да смажат.

                  


> Кой се намесва в нашата история?

Около 30 г. пр.хр. назаряните вече са доста мощна юрганизация(подривна сила), и както в политическо така и във военно отношение представляват реална заплаха за РИМ
/- Римската Империя се бори с нашествието на извънземната/лунна раса - сив разсад./.

Библията и историческите сведения сочат че Исус е бил разпнат като революЦион(ер). - Тициан го споменава в своите "Анали". Но Ицето не е бил просто обикновен бунтовник(по-късно с помощта на поюдейчената Ватикана, представен като миролюбец, но така пък станал родоначалник на ционизма и антисемитизма). В евангелието на Матей и на Лука се казва ясно, че той е от царско потекло, законен потомък на Соломон и на Дравид, бил е "Месия" но не на РА, а цар на Цион, който според пророчеството на Захария, ще се върне в града на осел.
На оригинален александрийски диалект, на който е направен Новия Завет мъжете разпнати от двете му страни, са наречени lestai, преведено kaтo "разбойници". Всъщност думата означава нещо повече от "разбойник" - терорист, бунтовник, революционер.

При Юда Искариотски също се касае за погрешен превод, исттинското име било Юда Сикариус т.е.Юда Партизанина.
На тайната вечеря Исус приканва учениците си да се въоръжават, дори и за тази цел да продадат дрехите си. А те му отговарят че вече са ги продали, и Исус изразил задоволството си.

http://budha2.blog.bg/…/upravliaemiiat-haos-kato-tehnologii…


                       


Константин I Велики е желаел да бъде посветен в мистериите на Митра, но му било отказано “заради неизкупимия характер на неговите престъпления .

Този отказ провокира амбициозната натура на Константин и той се насочва към християнството, което също е монотеистична религия и което му обещава чрез Светото Кръщение пречистване и опрощение.

Изображение древно на Константин Велики : Коцето- дето ликвидирал митраистите с Кибела. Кибела благославя Коцето със златният венец, досущ като тракийски цар...ашкоусум!!!

Я да си помислим малко : Що са съсипани и унищожени точно тези ИПОСТАСИ на стената на Мадара - Мадарският релеф. Да не би юдористиени да са светотатствали на Иконографията на Българската религия?!

http://budha2.blog.bg/drugi/2017/05/27/.1472837


      


РА — Осъществена промяна, пригаждане.
Честотата на вълната в съвременната физика.
РА е действието за постигане, осъществяване на възможностите, съответстващи на напрегнатостта на полето. Така Законът създава, поддържа и разгражда цялото многообразие на форми и движения, които са се случвали, случват се и ще се случват във Вселената.

РА — В древен Египет, име на върховния бог.
РА присъства като съставна сричка в имената на някои от висшите богове в Индия: Хиндра, Рама, Рудра, Брахма, както и в персийския Митра.

РАВА — Третото — РА и радиалното движение — ВА.
Честотата на вълната — РА и дължината и — ВА в съвременната физика.
Може да се преведе и: Преминаване към нова скорост на радиалното движение.
При разместване на сричките се получава думата ВАРА, със същото значение — промяна на скоростта на движението, но излизане от старата скорост.

РАВАН — Третото — РА и радиалното движение — ВА се установяват — Н.

РАВАНА — Третото — РА и радиалното движение — ВА са установени — НА.
Намаляване на скоростта на радиалното движение и спирането му.
Мястото на Равновесното положение.

РАВАНА — В Индия, в древноиндииския епос Рамаяна, демон, противник и съперник на бог Рама заради съпругата му Сита.

РАДХА — Промяна — РА по време на диханието — ДХА.
Третото движение — Диханието на Брахма.

РАМА ГУНА — Течната плътност на полето, водата. В Индия, Раджас гуна.

РАСА — За физиката: Проява — РА на ефирната плътност на полето — СА.
Това е истинският смисъл на думата раса — изграждане на нов вид материя, т.е. ново равнище от енволюцията и. Съвременният смисъл влаган в думата раса, отнасящ се за цветовото различие между хората няма нищо общо с истината за раса и изкуствено сее разделение между хората с познатия ни расизъм.

РАСА — За човека: Нов човешки вид, ново равнище на енволюцията му. Точно в този смисъл думата се използва правилно от ученията наречени езотерични или окултни. Те твърдят, че ние днес сме петата раса.
При разместване на сричките се получава думата САРА — промяна на ефирната плътност на полето.
От думата РАСА, в съвременния български език са думите роса, ориса, орисия и орисница.

РАСА — В Индия:
Въображаема течност в която се съдържа живителната енергия, същността на живота, от която се раждат и израстват всички живи твари.
РАСА-ЛИЛА — В Индия, „Танц на сътворяването изпълняван от бог Кришна и всички пастирки или гопи едновременно, след като се е саморазмножил в безброй еднакви тела.“

РУ — Промяна — Р и уплътняване — У.
Означава, че през долната граница У — между полето и ядрото може да се осъществява само движението втичане в ядрото.
От РУ, в съвременния български език са думите: руша, разрушавам, рутя, ругая, руда, рудник и рудар.
В Индия едно от имената на бог Шива, в разрушителния му аспект е РУДРА.

РУ — vidovden_znak_ru.png — Графичен знак, символ за отворената за втичане долна граница У. Той е знакът УР, с добавена хоризонтална линия през точката където се сливат долната отвесна и горните две разклонени линии. Добавената хоризонтална линия е символ за затворената за изтичане долна граница У.
Знакът РУ е останал в окултизма с два варианта. Първият е петолъчка с върха надолу, а вторият лице на брадат козел. И двата знака са с отрицателен смисъл, символи на инволюцията.

РУДРА — Промяната — Р, уплътняването — У и разполвяването — Д са осъществени — РА. РУ+ДРА.
Втичане в ядрото с пълна мощ и безусловно.

РУДРА — В Индия, едно от имената на бог Шива, в разрушителният му аспект. За него в „Индийска митология“ е написано следното:
Ревящ, виещ, бог на бурите, господар на смъртта и времето. Годината е неговият лък, за тетива му служи собствената сянка, той е нощта на Страшния съд. Той е черния дим, издигащ се над погребалните клади. Рудра е баща на Рудри и Марути.
РУР — Дума съставена от РУ и УР. Символ за двете посоки през долната граница на физическата система У, през втори и четвърти период от кръговрата.
Графичният знак за РУР е IYI.

https://chitanka.info/text/18253/49#textstart                  

http://budha2.blog.bg/drugi/2014/01/10/6-simvoli-za-krygovrata-boris-balkh-vidovden.1227110

Символът за следствието, промяната, уравновесяването в езика Бхаджа е звукът Р. Той е труден за обяснение и разбиране по две причини. Първата е, че основното понятието, чийто символ е той Третото движение е неизвестно на съвременните хора, а втората е, че звукът Р е натоварен с три значения.
Първото е идейно, за промяната, която включва: първоизявата, изграждането, поддържането, промяната, разграждането и унищожението.
Второто е физическо, за пригаждането, което се осъществява чрез Третото движение на физическите системи. То е едно от двете действията за уравновесяване, пригаждане на физическата система спрямо въздействието на друга физическа система.
Последното, третото значение на звука Р е химическо, за втората, течната плътност на химическото поле — водата.
При взаимодействието между две физически системи, напрегнатостта на полето на по-голямата ще наложи две промени в по-малката, като я принуди да извърши две действия.
Първото е радиалното движение на ядрото й спрямо ядрото на по-голямата, като го придвижи до мястото на равновесното положение между двете системи.
При второто действие количеството на съдържанието на ядрото се увеличава или намалява, чрез извършване на третото движение от полето на ядрото на по-малката физическа система. То става на пулсации, като вдишване и издишване — електромагнитните трептения, които днес се измерват с честота.
Но в полето на голямата физическа система има безбройно множество по-малки системи които извършват описаните по-горе действие не само спрямо голямата физическа система, но и една спрямо друга, като се групират в спътникови общности, които се увеличават и уплътняват или отплътняват и така образуват материалните образувание, поддържат ги или ги разграждат и унищожават.
Всичко това е символизирано в езика Бхаджа със звука Р.
Звукът Р е избран за символ за промяната, пригаждането и съществуването — на електромагнитните трептения поради факта, че единствено при неговото озвучаване езикът ни трепти и вибрира.
За да подчертаят важността на промяната и пригаждането древните не четат своите писания, а ги пеят, защото музиката е звуци с различна честота, ритъм и тембър — най-великото изкуство. По същата причина отделните части на писанията се наричат песни.
Това пеене е останало и в днешните религии.


               


Баал е облечен като тракиец на черна рисувана ваза от музей Пергамон, където присъстват Кибела, срамежливо навела глава настрани, докато ангел, интерпретиран също като Сибила и подава тракийски венец. Върху керамиката присъства атрибутът бича глава и предмети, свързани с предназначението на божествената двойка.

           


            Кибела с жезъл, тирс, житни класове и съд за миро

                       

Най-сигурният начин да се заблудят хората и да се увековечават техните предразсъдъци, това е да ги мамят от детството им. Но кои са учителите? Това са свещениците, които се интересуват от факта, че светът остава в гледните точки, които са полезни само за тях. Тези корумпирани преподаватели, невежи и пълни с предразсъдъци самите рядко са на нивото на образованото общество. Може ли тези жалки и закоравяли душата да преподават на учениците си с това, което те не знаят? Разбира се, не. От ръцете на тези нещастници и неспособни учители излизат само невежи и суеверни; възприелите уроците на учителите си, тези хора се оказват невежи за всичко това, което е важно за обществото. 

Пол-Анри Дитрих Холбах, "Разобличеното юде-християнство"

              "Човек е религиозно животно; единственото животно, което обича ближния си както себе си и прерязва гърлото му, ако не е съгласен с него по теологични въпроси." Марк Твен.

                                 


"Това, което е прието без доказване може да бъде отхвърлено, без доказателства." Евклид, древнотракийски математик, автор на първите съществуващи теоретични трактати по математика.

              КАЛИ ЮГА
Полиция и армия пазят системата
Съдебната система служи да оправдава виновните
Данъчната система служи за унищожаване на средния и дребен бизнес, непоклонил се на системата и да осигурява по-добър мат_риален живот на продалите душата си.

Абрахамските религии водят душите към адските патали

Религиите са необходими за материалното съзнание както("Слънцето и въздуха") затворите и полицията за държавата. Ако ги няма ще има хаос и терор и анархия. Но ако се налагат със сила имаме казармено общество.

Затовата абрахамските религии на юдаизъм, ислям и реверсирания Митраизъм наречен Християнство както и националсоциализма СА ЗА КАЗАРМЕНИТЕ ОБЩЕСТВА!

                          


МАРК АВРЕЛИЙ

От какво си недоволен? От човешката негодност?

Като се опреш на съждението, че разумните същества са създадени едно за друго, че търпенето е страна на справедливостта, че хората грешат несъзнателно, като си дадеш сметка колко смъртни врагове, изпълнени с недоверие и омраза, колко вдигнали копие един срещу друг са легнали на смъртното ложе и са се превърнали в пепел, ще престанеш да изпитваш неудоволствие.

Да не би да си недоволен от дела, отреден ти от вселената? Наново си припомни дилемата „промисъл или атоми“ и аргументите,които доказват, че вселената е като град.

Да не би още да те засяга телесното в тебе? Помисли си, че съвземе ли се веднъж и разбере ли своята сила, умът не се смесва нито с леките, нито с отривистите движения на диханието.

Спомни си и какво си слушал и приел за мъката и удоволствието. Да не би да те тормози желанието за славица?

Обърни поглед към преходността на всеки спомен,към бездната на безкрайната вечност и в едната, и в другата посока,към нищожното ехо на овациите,към изменчивостта и липсата на критерий у тези, които славословят, към ограниченото място,което ни е определено.

                 


Градът на Гогол — Рим. Може би райският Рим

«О, Рим, Рим! Кроме Рима, нет Рима на свете! Хотел я было сказать — счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость».

„Който е бил в Рим, може да забрави за всички останали места по света. Онзи който е бил на небето не желае да бъде на земята. Сравнение с Рим, всички останали градове в Европа са като мрачен ден сравнен със слънчевия блясък”

ГОГОЛ

Задачата днес е да се отдели "зърното от плявата", "овцете от козите", това е, за да се открият и отличат от калния поток на съвременния новговор тези късове от древната реч-Рa, въз основа на което ще бъде възможно не само да се съживи древното слово Ра, но също така и да се съживи/възроди опиращата се на Словото Ра древната религия на Ra или поклонение на човечеството към Ra като към Господ Бог и Създател. В този смисъл, истинската работа, разбира се, е религиозна, тъй както е насочена на възраждане на древната религия на Рa относно нейното разпространение и заемането й на господстващо положение в света, който след това ще престане да бъде Свят = Мир/което значи война/, и след стотици години ще стане Ra_Am (ом)/Раам или Рим/Рим-ом/което значи мир/.

Молитвите за Мир днес са молитви за война...поради реверсираните кодове/слово в материцата
.


                  


ПуРим "- това е първата еврейска" победата "над Русия и Рим

Днес се смята, че думата " Пурим "- има акадски произход и означава" много ".

Това е арианите , които решат да се разбунтуват срещу Рим, като по този начин си избрали СъдБа, съдбата, да поемат по пътя на борба против Всевишния Ра. На словото "Ra" дума "Пурим "е представена като:

Пурим = pur_im => pur_Am = ber_Am = B a_Ar_Am ,

което означава "духовни синове на Ara пистолет" или "оръжието на духа на AРА." Евреите стават духовни синове Aрa, негов инструмент.

Базата " Пур - "с леко вокализиране " в тюркските езици означава" вълк ". Както е посочено в средновековните български хроники " Джагфар Тарихи " , думата "буря" се нарича Wolf Totem. И все пак - в Хазария силата е принадлежала на рода Ashin/ Ашина = "вълк", която организира " Пурим "т.е. инструментът на" вълча власт. "

В нашите статии за " Pseglavtsah "/Песоглавци/ писахме, че те са били войници на Рим, на Knights Aboga Ра. Вълците са едни и същи - вечни противници на опонентите им кучета, поради което " вълка Пурим "атакувал Римския Аман се явява " Pseglavtsem . "/Песоглавец.

В действителност, етимологията на думата " PUR "е затворена в рамейския Ra_Ab = "Рa вариант":

Ra_Ab <= ba_ar = BER = BEAR

С други думи, " PUR "- е нещо, което е насочено срещу Рааб ( ите), срещу въплъщението на Sun Ra.

Думата " PUR "формира концепцията за" Православието ":

Православието = п р ( и) _ voslavie = п у р (и) _ voslavie ,

което означава " Пу р ( и) прослава . " Оказва се, че Православната църква е всъщност възхвалява " PUR "- вярата в" духовно, несъществуващи Ara "антагонистична Раав в Ra.

По-рано писахме, че Православната църква на Московската патриаршия на Запад се наричат "ortodokс ( - Hoc ) "= Orda_doks ". орда от вяра", т.е.

Сравнявайки, ние откриваме, че "православните" - е "православна", което означава, Pur = орда .

Това още веднъж потвърждава горния резултат който получихме, че Пурим се проведе от Хазарския орда - или по-скоро, в нейната столица Итил = стария Астрахан.

База " Пу р - "под формата на" PIR "," порта "," непълно "и т.н. днес намерени в различни арийски езици. По този начин, " PUR "е като основа в такива думи като" PUR "- п = виелица Walters " PUR "- gieva нощ, Великата "POR" -ta "Port" -Tugalev , "празник" - Ал и. и т.н.

Думата "Персия", където царува библейската Асуир/Асур , се представя като:

Persia = 1) Ex _siya = " pur_suschy ", която е на територията на Земята, където Pur стана съществуваща (въплътена)

2) Ex _Os (- Ia ) = " pur_os (- Ia ) ", което означава" pura_сила , след величие "

Гледайки напред, ние ще отбележим, че олицетворение на " Pur_O с ( - ите ) ", е на територия на Земята, където идва следващия" pura_sile , величието, ", на свой ред," Pur_Os_ Сион "=" Прусия ".

В предишни публикации ние открихме че Jever в Фризия са възникнала в резултат на миграция на Караими от северното Черноморие на север към Европа. Установено е, че готи-караими/ са ашкеназите = As_kenasi = As_ga-Наси , т. е. "най-великите князе в изгнание", формирани в резултат германската държавност.

Според древната юдоарианска доктрина, главата на змията(Юдаизма), пълзеше от Каспийско Итил = стария Астрахан, минавайки през Крим, Северно Черноморие, Южна Европа, Северна Европа, Русия и се върнала към старата Итил = Астрахан, като си захапва "опашка". Това ще означава закриване на магическия драконов кръг, което води до второ пришествие на Христос, на края на материалния свят и в олицетворение на "небесното царство", когато във вътрешността на Земята, в същността си Хор-Христ ще пробие черупката на Земята за да се събере отново с лунния дух Yis_Arom и с блясък във Вселената да се появи като "Black Sun" , засенчвайки Най-РА/РА-МА.

                 


Теос <= Соет = Сет (17)

Уравнение (17) посочва, че антагониста на Теос (-а) е Сет = Сий_Ад, т.е. "самия ад". Сравнявайки на формули (6) и (17) може да се получи, че:

а-Теос = "Отец" = Сет (18),


тоест, отричане на Всемогъщия Теос от арианския всенисш Бог - "бащата, Отец" = "адска сила" която е Сет = "живия ад".В коментар за формула (16), ние открихме, че комбинацията от [дж], [ж] в тюркските езици съответства на [с] в европейските, тогава думата "Сет" може по-тюркски да се изписва така:

Сет = Джет = Жет = "жид" (19)

Уравнение (19) показва етимологията на думата "евреин-жид", с която са наричали привържениците на адския-бог "Баща" Сет (и).Тези хора, които вярват в едно бъдещо въплъщение на Сет (и) и го призовават са " хора на Сет", и по правилата на словото Ра това може да се представи като :

"Сет (-а) человек" = Сет_Ан = Сатан (-а) (20),

доколкото "човек" в рамейския е "Aн". С други думи, "евреите/жидовете" са "хора на Сет(и)", или "Сатана (и)", който днес се използва в езикова форма на "сатанисти". Любопитно е, че сатанистите са "чакащи", "очаквам" Сет(-а) = Жид (-а), което те наричат "Мошиах" от адската бездна, ето защо думата "жид", "очаквам/"ждать", "ожидать" - са със същия корен. Говорейки за християнството, във формулата (14а) се обърна внимание на сатанинската му езикова същност, като се констатира, че "Хор (-а)_Сатан(-ы)",, т.е. сатанисти чакащи въплъщение на енорийският Хор (и) <= враг и езиков антагонист на Раох = Ра_Ох (-а) = "Солнца Ра Владика".

Сравнявайки формулата (14а) и (20), можем да установим, че християните и евреите наистина са сатанисти, в очакване на Месия = Moshiach от адската бездна, и следователно от гледна точка на лингвистиката на Словото Рa те не се различават помежду си. Не е случайно, поради това, че съвременната европейска цивилизация (към която принадлежат и САЩ и Русия) вече открито във всички медии, се нарича "юдео-християнската".

В действителност, както показва лингвистичния анализ произведен чрез използване на инструментариума на словото РA, целите и задачи на евреите и християните - са едни и същи.


               


Изображения Иисус Навин (1), апостол Павел (2,3) и Иван Грозни (4)

Противоположното тълкуване на думата "New/Нова Русия" дава изразът "Йис_царь_Иван"

Първият владетел на Русия, обявил се за "цар" = съществуващ Ар, както знаете, Иван Грозни е известен в Библията като Исус Навин = Нибиру, който беше ариан, и се бе провъзгласил за възкресен/ие ("прераждане/реинкарнация") - той е бил разпнат през 1666 в Хазарския Итил = Библейския Ерусалим = Стария Астрахан - на дракона-змия Хор Христ (повече за Иван Грозни, говорим отделно в наши следващи издания)


Оказва се, Чабад днес се бориха за Новороссия за да срещнат там пристигането на "Цар Иван", който в момента е несъществуващ, т.е.невъплътен Йис. Имайте предвид, че споменатата от Сътчин във връзка с Нибиру дума "Ануннаки (и)", когато се чете назад дава "Канаан (и)", т.е. Ханаан.

С други думи, "Annunaki" от Нибиру са тези, които са против Ханаан, които го завоюваха. Както знаем от Библията, Ханаан е завладян от Joshua = Нибиру и неговите войници, които в терминологията са същите тези "Ануннаки."

Получихме фантастичен резултат, че събития в Украйна през 2014 г. са били замислени от Хасидите доста одавна, чрез своя интернет "пророк" Захариа Сътчин, свързвайки го като превъплъщение на старозаветния Захария и основател на еврейската ерес в Русия иудея Схарии, с помощта на международните медии предал на публично оповестяване на пророчество, че честването на библейския Пурим през Март 2015 ще бъде проведен като нов "модерен" Пурим: залавяне на Нова Русия, където времето ще събере Хасидите на Чабад от цял свят, а след това ще бъдат възстановена древна Хазария, която в действительност е юдео-царството на Израел, както е описано в Библията.                       

Хасидите разказват чрез Сътчин на света, че в декември 2012 те е стартират един процес, който в деня на Пурим март 2015 ще доведе до възраждане на световната територия на Нибиру на - страна, в която ще се обединят вярващите, което ще възстанови древното юдео-израелско царството = Хазария за да чакат там идването/пришествието на "Moshiach" - "бог на смърта " Мардук, или Иисуса Навин = Нибиру = Joshua, който завзе властта в света и народите на света ще му се покланят и да му се подчиняват.

В Средновековието арианите за да скрият гласни издаващи за арианството им , противно на рама-ейството използваха символа на кръг "о", която по-късно се премина в буквата "О" на кирилица.

След това, в старата традиция арианската думата "Нибиру", е представена като "Нобору (-о) или" Новор (-о) ", така както [б] преминава на [в]. Тъй Хасидите са склонни да въплътят Нибиру от на'ви в яви(действителност), т. е, призовават го да съществува, а понятието "същност" в словото Ра може да се изрази като "сусий", зоната, където се очаква изпълнението от не-лице(не-същност) в същност на Нибиру, по-рамейски може да бъде представена като:

Нибиру_сусий = Новоро_сусия = Новоро_ссия = «Новороссия»

Ние говорим за появата на "Ново Ар", който е въплъщение на "Бога на смъртта " Мардук, който се възползва от територията в света, наречена New Russia/Новороссия, където той установил своята власт над целия свят. Това е реално, "истинско/настоящо" юдео-царството на Израел, за което повествува Библията, към което декоративната и фалшива "нова сграда" на мястото на съвременната държава "Израел" няма абсолютно нищо общо.

Имайте предвид, че когато четете думата "Нова Русия", наобратно, тя ще звучи както в до-никонианските времена, получаваме:
Новоросс (-ий) <= Йис_сор_Овон = Йис_(сий_Ар)_(Ав_Ан), или Йис_царь_Иван,

Какво означава по-рамейски - "не-чист, не-съществуващ (Y е), става съществуващ Ap въплътен (Aв) в личност (Aн)." Иде реч за предстоящата инкарнация в човек на несъществуващия Aрa, което означава, идването на "Moshiach". Ето защо тук, в Новороссия, са фиксирани очите на хасидите от цял свят.


                                  


Дух Ар (-а) е Йис_Ар = «Изр» - едната от двете съставляващи, е именно не-материален ипостас на «черното слънце» Ар (-а).

С други думи, вавилонските текстове, говорещи на Нибиру, всъщност първоначално имат предвид не същия-ипостас "черното слънце" Aра, а именно, духът му Yis_Ar/Йис_Ар затворен в кухата Луната. Неговото въплъщение в лицето има "Мардук" = новия Aр = Наби Ar = "Нибиру". Ето защо "бог" Мардук е астрологически планета "Нибиру", което означава, че е Луната. Наистина, арианите- се покланяха на Лунния полумесец - общ символ на Arian. Това означава, че в астрологически смисъл Нибиру - е Луната. Имайте предвид, че терминът "Нибиру" съответства на невъплътения Мардук, не-чисто въплъщение на Aрa, разположен вътре в кухата Луната. Въплътен като Мардук (т.е. съществуващ, възкръснал) по правилата на речта Ра съответства на езиков антипод (както плът - това е различно вещество по отношение на дух). След това:

Нибиру (не-сущий(не-съществуващ) дух) <= а-Нибиру (сущая(ефирна) плът) = Ан_Эбер (-у),
където Ан_Эбер (-у) – «стана човек (Ан) въплътен (Эб) Ар», или «Эвер стана човек».
Ка_Ар + Йис_Ар = (Ка + Йис)_Ар = Ка_Йис_-Ар = «Кесар» = Касар = Хазар. Вярващите в не-чистия(нематериален) дух Нибиру хора в древността формирали области, в които властта принадлежала на "бога на смъртта" Мардук. Тъй, както видяхме по-горе, в арианската доктрината Мардук е духът, въплътен в Исус, тоест, в "новия Исус(посветен)" и както се твърди, възкръснал от мъртвите след разпъването му, истинските древни източници сочат, че свещеният символ на Нибиру е крест. Смята се, че Нибиру е дума, която означава "място за срещи" в акадски включително обозначава област, където имаме вяра в бъдещото въплъщение на Aрa, като по този начин са вярвали в обединението, тест "в срещата" на чистия - материален - ипостас Ка_Ар(-а), с не-чистия/нематериален ипостас Yis_Ar/ Йис_Ар в съответствие със следната формула:

Ка_Ар + Йис_Ар = (Ка + Йис)_Ар = Ка_Йис_Ар = «Кесар» = Касар = Хазар.

Получихме, че "Нибиру" е термин, който във Вавилон обозначавали небесното тяло Луна астрологически, свързано с "бога на смъртта" Мардук. Същата дума за титлата на Marduk, т.е. Навий_Ар = "Нов Ар" и територията, на която властта принадлежи на Мардук, се нарича Хазария. Сакралния символ на Нибиру е кръст - символ на възкресението на разпнатия Лъжедракон-змия-Хор-Христ = Мардук в ролята на Joshua/Иисуса Навин = Нибиру. Доколкото Joshua = "Нибиру" е бил повдигнат, възкръснат в древното юдео-царство на Израел, което както показахме в предишните издания е било Хазария, то на акадски думата "Нибиру" е място, където мъртвото тяло/плът на разпнатия Ka е намерила живот, обединение отново с духа Йис, и където ариано-хазарската нация отново е намерила възкръстналия Aрa. Ето защо и "Нибиру" означава "място за срещи". Сега става ясно, какво е докладвано от Хасидите, направеното публично достояние чрез Сътчин пророчество за Нибиру и за края на света.                

Никому неизвестния ексцентричен и "псевдоучен" Захариа Сътчин по хасидско сакрални актове встъпва като въплъщение = превъплъщение=реинкарнация на библейския пророк Захария, или юдея Схарии положил началото на еврейската ерес в Русия. Именно последователите, хората на евреина/юдея Схарии бяха ариани/ашкинази Захарини = Схарин Юриев, основателите на "Романови" - инструментите на поробване от Русия = Рим, покланящи се на Върховния Sun Ra, арианите и върховенството над него под формата на антагонистичното rameystvu християнството (припомняме, че въплътеното арианството в света днес е дракон "Змей Горянин" с три глави и тези глави са юдаизма, християнството и исляма). За връзката между юдеина Схарии с "кралското семейство", както наследниците на еврейската ереси в Русия подробно пишат в своите книги А.Т.Фоменко и Г.В.Носовски (вж., Например "Библейската Русия", Москва, Издателство на "Римис" 2004 том II, стр.65). Именно един от Захарини = Схарини формирал еврейството "дом на Романови", иззели Русия, сега е широко известен като "възпитател" и библейския учен Ф.Скорин, т. е. "Схари (н)", издал на така наречената "Библия Скоринa." В словото, Рa "Захарий" = Схарий означава:


Схарий = сий_Хор (-ия) – « това, че (възкръснал) следващия Хор»

Много говори за себе си и фамилията на новопоявилият се хасидски Internet "пророк", а именно "Сътчин," което по-рамейски се представя във вида:

Ситчин = Сет_Чин = Сет_Син,

и се превежда като «Сетов син». Ние знаем, че Бог в гръцкия е "Теос". Опонента на Теос (-а) е неговия езиков антагонист, т.е. Seth/Сет:

Теос <= Соет = Сет.

Тогава името «Захария Ситчин» в перевод на Речта Ра означава «за това, че (възкръснал) Хор = Христос следващия Сетов син».

Сега става ясно, че разпръсквайки чрез своята интернет "пророк" в медиите информация за следващата поява на "Нибиру/Луната" и предстоящия "края на света", Хасидите по този начин публично оповестиха като пророчество, някаква важна информация, която трябва, по тяхно мнение, да се случи в близко бъдеще в световен мащаб, както и че се предполага, че трябва задължително да се случи по волята на Бога.


                         


Имайте предвид, че Христос в Евангелието обещава на повярвалите в Него, да стигнат не в Рая а в "небесното царство" или "Царството Божие." Това са - коренно различни концепции, защото Paradise/ Рай е мястото, където е Ra, където се покланят на бог Слънце и когато Го следват, докато "небесното царство" означава "царството на Небос(-а) = Нав_Ос(-а)», т.е. "царството на мъртвите", "демони,изчадия на ада", както Неб_Ос = Нав_Ос се превежда като «Набий = Навий сила», а «Набии» = «Навии» - което е същността на неземните дяволи от света на мъртвите, което е многократно обсъждано по-рано в публикации на Raabty и както се вижда от свидетелствата на Л.Гумилев в своите творби.


Имайте предвид, че съвременните библейски учени вярват, че "небесното царство" - това е семитско изразяване, което има значение именно за йудеите, но не и за траките. Евреите днес се третират като "учени" якоби "от уважение към Бога" но избягвайки споменаването на името му, ето защо в еврейската литература по това време се съдържат много заменки на съществителното "Бог" с думата "небеса" (например:. 1 Maк 03:18 50; 04:10; виж също Лука 15: 18, и т.н.) Но това просто означава, че йудеите в качеството на "бог" се поклониха на "небето", т.е. на "царството на мъртвите", и затова използвха това слово, когато говорят за обекта на своето богослужение. Ние знаем от историята, че "небето" като "Бог", е почитано от Татаро-монголите, ордата която извърши инвазия на Русия /идваща от портите на Ада, долната земя, Билла Сварга, Агарта/. Според Л.Гумилев,

Татаро-монголите практикуват така нареченото "тенгрианство" - служене на върховното божество, "Heaven/Небе", който е "Heaven-Отец," тоест "Бог Отец", както по-горе е установено, че думата "небе" е заменена с понятието "Бог". Ето защо един от героите на юдаизма е Joshua = Nabiy_An/Иисус Навин = Набий_Ан, която е "въплътен Набий-човек", който идва от ада, от подземния свят на мъртвите = набиев. В статията си "Русия и Ордата" Ние показахме, че Татаро-монголите са всъщност семитска орда, от биороботи извършващи "Пурим" - арианско завладяване на Русия, където се поклоняха пред Върховния Sun Ra.

Така че, когато Исус казва на Петър: "И ще ти дам ключовете на небесното царство" (. Мат 16:19), ние трябва да разберем, че истинското значение на това, което се казва, е че на Петър е дадено, да отключи портите, за да преминат в ада хванатите арийски земни църковни мъже, След това заключва вратите зад тях, за да ги пази в ада назад, и да не позволи на хората да се върнат в лоното на Всемогъщия Ра, за да не отидат в рая.

Това е един от компонентите на "тайната на беззаконието", която е внимателно скрита от човечеството.

http://budha2.blog.bg/…/religiia-i-patriotizym-istoricheski…                        

Фигура 33 показва арианска икона, която изобразява разпятието дошло на Земята от ада през 1666 г. в човешката форма/облик на Звяра-Змея = Хора-Христа, разрушил Рая, Paradise/Райския Рим и трансформирал Земята в ариански технологичен свят, упадащ към високо технологичните адски локали на Билла Сварга.

Кривите на тялото на разпнатия Хора-Христа са идентични с изображението на Медния Змей на Рис.32. Именно въплътения Хор-Христ(-ос), върна в злокачествения грях земляните, съблазнени човечеството доброволно да се откажат от Райския Раав(-ы), вместо което на Земята се насади арианската вяра. Тъй като арианската вяра е изградена изцяло върху лъжи и измами, в нея няма реална истина, веднага след разпването от римляните на Христа-Хора арианската вяра веднага се разпада на няколко ариански течения, като християнство, ислям, юдаизъм, будизъм и т.н., които, от своя страна, също започнаха да се дробят фрактално на секти, и този процес продължава в настоящия момент.


Борбата на арианите срещу Рим беше дълга и упорита, традицията на поклонение към Sun Ra в света не бе победена, арианите не успяха да я победят с въоръжена сила, и затова Вестфалския мир през 1648, провъзгласява принципа на "чиято власт, такъв ред и религия", (или религиите се налагат по местожевеене) новообразуваните религиозни култове са със синкретични характер, тоест, съдържа елементи както на Paradise Райската Раав, така и на арианството. Икони, изобразяващи меандрите на кръста като змия-Христос хор бяха разпределени в мускусни в XVI -. XVII век, когато арианите, кромешники-поддръжници на Иван Грозни и неговите последователи бяха нетърпеливи да доминират над света. Тогава тази иконографска традиция напълно изчезна заради поражението на идеологията и кромешничеството и последвалите синкретизации създаващи през XVIII-XIX век нови религиозни култове, отказващи се от поклонението на Рa, така и от поклонението на Aру в полза на признаването като обект на поклонение на "Всемогъщото Нищо", т.е. към несъществуващия "Бог-Дух", който не съществува материално, и затова във физическото съществуване на който последователите му остава само да вярват.

Днес доминират образи на разпятия, където тялото на Христос се намира на кръста вертикално без серпентинови завои, което показва, че в момента, Христос се проповядва, поне официално, както възкръснал не-сущий абстрактен Бог - Дух, а не като Син на Духа на Луната, Йис_Ара, и плътския Ка, разположен в ада в ядрото на Земята.
Горните доказателства доказват несъстоятелноста на тезата на Д. Айк че християнството произхождало от Рим,...една добра манипулация.
       

                       


Артефактът е с датировка 8-6 в.пр.Хр., но не това е важно, а човешката фигура, която виждаме изобразена над пеласгийския капител. /заграденото в кръг/ Скиптърът на царя ни казва, че върху жезъла на Бал това не е кръст, а човешка фигура! Но тогава идва интересният въпрос: какво е изобразено на жезъла на Бал - материално тяло с разперени ръце или просто това е духът, който съществува в човек? Според мен човекоподобната фигура визира духът в човек, а не самото материално тяло. Тоест акцентът върху скиптъра на Бал е върху безкрайното и неунищожимото, а не върху материята, за която всички знаем, че е крайна и унищожима. А този начин на мислене вече ни води към божествено Знание и в такъв случай съвсем нормално е да виждаме, че на жезъла на Господ /Бал/ е изобразен духът, който съществува в човек. Каквото е при Бал същото е при царя-жрец, защото той е носителят на Неговото Знание. Поради тази причина фигурата върху скиптъра на царя ще визира духа в човек, защото това е Знание на Бал. Следователно: 1. Бал е носителят на божественото Знание за вечно свободния човешки дух. 2. Царят има божественото Знание за човешкия дух. 3. На глинения съд зад царя виждаме царицата. Нормално е да мислим, че тя също знае за божествената същност в човек. Тук обаче следва логичният въпрос – другите хора от царството знаели ли са за това духовно битие или не? Според мен са знаели, защото ако това не е било така едва ли щяхме да срещнем на одриски монети същата човекоподобна фигура: https://forum . tisitova . com/download/file . php?id=3783&t=1&sid=083a262f39820b5e85bf8a6f4df9fdea


Уникална каменна стела в музея „Пергамон“. На нея е представено жертвопринасяне на Сибила /жрица на Кибела/. След като главата й е отделена ясно се вижда как ДУХЪТ НАПУСКА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО Ето го неоспоримият факт, че фигурката /която видяхме от жезъла на Бал и от монетите на другите царе/ визира вечния и неунищожим дух, който съществува в човек! Какво заключение можем да дадем относно въпроса за религията на одрисите и въобще на траките? От видяното със сигурност може да твърдим, че Бал и Кибела са източници на духовно Знание, свързано с обяснението за вечния дух в човек. От показаните артефакти разбираме, че хората от 8 в.пр.Хр. до смъртта на Константин Велики през 337 година, са живеели с това учение и то било духовното им битие. Така че основната религия на Балканите всъщност представлява древно Знание за човешкия дух!Рис.33 Икона, изображающая распятие Хора-Христа,из церкви с. Чернокулова

На Фигура 32 е показан образа на медната змия на прът от Моисей възнесена за да и се покланят йудеите следващи за нея. На Рис.33 е показана типична икона, датираща от началото на XVI век., Което показва, разпъването на Христос. Вижда се добре, че кривата на тялото на Христос, изобразен антропоморфно (т.е. в човешка форма) е напълно съвместима с огъването на Медната Змия възнесена от Моисей, от което може да се заключи, че иконата на разпъването на Христос на Рис.33 е изпълнена по същата култова/религиозна традиция, както и изображението на Медния/Бедния Змей на Рис.32.                     

Рис.32 Медния Змей, знамето на Моисей Начало XVI в.

Пасха е иудейски празник посветен на датата на изхода на арианските войски, "народа на Израел," от Каспийско море, от Хазарския Итил =монголо-татарската столица Итил = Сарай Бату = Астрахан за завладяване на Paradise/ Райския Рим, за да го направят Световен ариански Мир покланящ се на змея-Aру. Потвърждение на гореизказаното е Евангелие на Йоана: където е указано, че ". Както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва и Човешкият Син бъде издигнат, че който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот" (3 14-16). Това означава, че апостол Йоан директно оприличава Христос на Медния Змей Serpent.


                   

               

Петър - първият епископ (където терминът "епископ" - това е Абос_Кааб = силата на възкресението Ka въплъщение) арианската църква, която е една скала, основата, в която като на крайъгълен камък Хор Христ основа земната църква на Aрa, стремящ се да пробие оковите на Земята <= Аламоса, за да излезе и заблести във Вселената като второ, "черно" Слънце-Христос, засенчвайки Всемогъщия Ра.

Ето защо християнските старейшини казват, че в последните дни, слънцето ще погасне, но вместо това ще свети в небето кръст. Именно на Симон - Петър говори Исус: "... не се страхувайте; отсега човеци ще ловиш ... "(Лука 5:. 1-11) Това очевидно води директно за улов на хора/души, които са нужни на дракона змията Aру за усвояване на зърната, които се съдържат в духа на народа на Бa, дадени им по рождение от Бог Ра. Хранещ се с човешкото Ба, във вътрешността на Земята, в същността си = ада, Хор планира по този начин да "увеличи своя енергиен потенциал", което да го направи достатъчен, за да унищожи черупката на Земята и да се освободи от ада.

Исус заявява, че земната църква Ara, която той основава върху Peter като "основата на скала", ще бъде силна и че "портите на ада няма да й надделеят" (Мат. 16:18).

Истинското значение на думите е, че земната църква ще се заключи = заключване, че няма да позволи на хората попаднали в ада, т. е. "портата (л)"/врат-а = брат (а) = "Братята на ада," ловец на които е станал Петър, да се измъкнат от ада, за да се върнат в Sun Ra, т.е., в Рая.

Доколкото е разделено на три съставни части арианството от гледна точка на Вселенското противопоставяне на Ра и Ара са единна арианска земна църква продължаваща да служи на общите цели и задачи (това е освобождаването на Хор от ада) и по този начин е построена на един "камък" - Петър, от тука следва , че Петър наистина е този "крайъгълен камък основния принцип", който полага основите на всяка една от трите клона на Църквата на земята на Aрa в сегашния си вид: юдаизъм, християнство и ислям. При това във всеки от тези компоненти/съставляващи Петър е известен с независимо име, въпреки че е във всички случаи става въпрос за един и същ човек. Ако Петър е всеобщо признат в християнството като "първият епископ на църквата", в юдаизма и исляма, Петър е известен като "Мойсей", явяващ се основател на тези ариански култове. Ние разбираме очевиден въпрос от читателя: за юдаизъм всичко е ясно (всички знаем, че Моисей - е основател на еврейската вяра, той беше този, който получи Тора от арианския бог), но къде е исляма?

Какво отношение има Моше/Петър към Ислама?

http://budha2.blog.bg/…/religiia-i-patriotizym-istoricheski…                                      


Марк Аврелий (121-180) е римски император и философ от династията на Антонините.

От правилата, към които ще обърнеш поглед, нека тези две ти бъдат най-вече подръка – първо, че нещата не засягат душата, че вън от нея те са в покой и че притесненията ни се пораждат единствено от мнението вътре в нас; второ, че всичко,което виждаш, в следващия момент се променя и скоро го няма. И постоянно да ти е в ума на промяната на колко неща лично си бил свидетел. „Светът е изменение, човешкият живот възглед.“

Премахнеш ли мнението, ще премахнеш и думите: „Навредиха ми.“ Премахнеш ли тия думи, ще премахнеш и самото вредене.

Няма коментари:

Публикуване на коментар