понеделник, 22 май 2017 г.

РИГВЕДА – X.90. /Химн за Пуруша/

РИГВЕДА – X.90.
/Химн за пуруша/

1.Пуруша с глави хиляда,
с очи,крака хиляда,
цялата земя покрива,
десет пръста е над нея.

2.Тоз пуруша е вселена,
що била е и ще бъде,
на безсмъртие владетел,
чрез храната е над всичко.

3.На основа величава,
туй пуруша всемогъщ е –
с една пада – съществата,
с три – безсмъртие в небето.

4.С три издигал се пуруша,
с пада тук роден отново,
разпростян над всяко място,
над ядещи,неядещи.

5.Вирадж роди се от него,
а от вирадж-пуруша,
и родил се,запрепуска,над,пред и след земята.

6.Тъй пуруша в жертва дали,
боговете жертвоносци,
в пролет – жертвеното масло,
в лято – съчки, в есен – акта.

7.С жертвена трева поръсен,
пуруша роден в начало,
в жертва дали боговете,
садхийте и още риши.

8.Те от цялостната жертва
взели маслото топено,
и животните създали
по гори,в небе,в селата.

9.Те от цялостната жертва
рича и саман създали,
чхандас също породили,
още – формите на йаджус.

10.И родили се конете,
и със зъбите двуреди
още бици се родили,
и козите, и овцете.

11.Щом разкъсали пуруша,
части негови делили –
/а/ как устата,ръцете,бедрата
и краката да наричат?

12. Брахмани били са в устата,
двете му ръце – раджанйа,
вайшии били бедрата,
шудрите били краката.

13.От ума били луната,
слънцето били очите,
от устата Индра с Агни,
а от праната бил вайо.

14.Пъпа негов антарикша,
от главата му – небето,
от краката му – земята,
от уши – посоки десет.

15.Тъй светът е /бил/ устроен,
седем – за дърва оградни,
три седмици за горене,
жертва вързана – пуруша.

16.С тази жертва боговете,
първи дали правилата,
мощни минали в небето-
боговете – садхий първи.

Сравнително обстойно се говори и за жертвопринасяне на пуруша,в резултат на което се пораждало всичко.От мисълта на пуруша е родена луната,от двете му очи слънцето,а от устата му боговете Индра и Агни,а от диханието му въздухът.

Няма коментари:

Публикуване на коментар