неделя, 28 май 2017 г.

Църквата на Всевишното Слънце Ра - Какво означава ОсРамейското слово Ос - означава «Сила», «Величие», «Слава» (2.8.1)

Тази дума може да бъде огласена различно: Ас, Ес, Ис, Ус, Ыс, Эс, в някои случаи, Юс, Яс Рамейское слово Ос все още е останала, например, в японския език, и е добре позната като често използвана команда в додже на всички, занимаващи се с карате, и на японски, тя все още не е променила своето древно значение. Имайте предвид, че думата може също често звучи като «Аш», «Ош», «Ич», «Еч», или «Иц», «Ец», «Оц», т.к. буквата "с" в редица езици се озвучава като "ш", "ч" или "ц". Например: 


PA + Ич = "реч" - "величие на слънцето Ра, власт, слава," 

Te + Ич = "Teich" = "Deutsch" /«Теич» = «Дойч»- "Разпятие Величие, Сила, Слава"

Именно от тук е дошла широко известената днес, думата "Deutsch/Дойч", превеждаща се като "немец", "немски". Смята се, че етимологията на думата "Дойче" днес е неизвестна. В действителност, както виждаме, в древни времена, "Дойчланд" са наричали тези, които вярват в Разпятието като, Величие, Власт, Слава. Друг пример е съществуващото днес широко известно и непреводимо от официалната "наука" оглушително рекламирано име на Стенка Разин, а именно "Сарынь на кичку" което в действителност по словото Ра може, например, да има такива значения.

1) сий Ар_Ан Ник Ич_Ка = «сущий/материализирания/съществуващ Ара човек-Ник е Великия Ка»

2) чарынь_Ник Ич_Ка = «черния Ник е Великий Ка»

Имайте предвид, че ние говорим за определен "Ник, или" черен Nike ", който е Великия Ka. В английския език почти вече не се използва изразът "Old Nick/Стария Ник", превеждано като "дявол".
Също така да припомни, че едно от имената на Христос е Ника, или Ник. В столицата на Византийската империя в определен период от време се е превърнала в Никея, т.е. град, който следва Ник (и/е). В руската история, е известен патриарх Никон =Ник_Ан, т.е. "Псевдоним (и) на лицето"
Вика "Сарынь на кичку" се издавал от "степан разинците" преди атака, преди нападението срещу врага. Той имал свещено значение, и показва радикално, фундаментална култово-религиозна разлика на воините на "Стенка Рацин" от тези, които те нападнат, и по своя характер е подобен на известния призив "За Родината, за Сталин!" по време на Великата отечествена война, когато съветския народ, се е борил за земята си, противопоставяйки се на нашествениците-фашисти, поканени от Джугашвили с цел ритуален холокост над собствения си народ

                 

Посочената по-горе фундаментално-култово разлика на войните на "Стенка Разин" е, че те отричали Слънцето - Ра, както Всевишно, наричащи себе си "Ar_An (и)/Ар_Ан(-ами)", което означава "хора на Ара", или "хора на Ники - Голямото Ка", т.е. врагове на Върховното Слънце Ра.По този начин, войната на "Стенка Разини" не е била класова, както ни учеха в училище, а религиозна, тъй като "рязинците" били ариани, противници на древната rameyskа религия на съществуващото Разпнато Слънце Ra, поддръжници, на въплътения Ара, или Ники-Христ. 

Между другото, редица източници твърдят, че патриарх Никон се присъединил към армията "Стенка Разин" и с тях отишъл да Москва.
Ние взехме думата "Стенка Рацин" в кавички, неслучайно. Така както изискват да се чете думата арианските "историци" умишлено прикривайки/маскирайки истинското значение на това което се е случило по това време. 

Да продължим напред, и да преогласим името в неговото изначално звучение:

«Стенька_Разин» = Ст_ень к_аРо_син = Стень Кара_Син, или Сатан Хора Син (2.8.2)

което се превежда със словото Ра като "Сатана, син на Хор", което корелира добре с всички популярни легенди за него като магьосник на велика сила. Имайте предвид, че приведената по-горе рамейска огласовка на прякора  "Стенка Разин", а именно "стень", е сий_Атан = "сущий/съществуващ човек от ада." След това може да се запише като:

«Стенька Разин» = «сущий ада человек, Хоров Син» (2.8.3)


                       


За това кой е този Хор, вече разказахме. В част 1, ние открихме, че Sin = Син е древен бог на Луната. По този начин, "Стенка Разин" е "чист човек от ада от Хора на Лунния-бог"

Както читателят вижда, арианските историци за прикриване на истинския религиозен смисъла на "разиновата" война като война на ", монасите от/на тъмнината" (т.е.,отричащи Слънцето Ra като Всевишно, така и отричайки въплъщението на разпнатото и възкръснало Слънце Ra) срещу рамейците = "римляни" смятащи Слънцето Ra за Всемогъщия Създател, а Разпнатия за Въплъщение на Слънцето, специално са преозвучили името, като на появилия се в света сатан- владика от ада, така че да се получи с името "Разин", така че да изглежда, че е свързан със Sun/Слънцето ( "Разин" = Ра - зин, т.е. . Ра "син"), т.е. не противник на Амон-Ра какъвто  в действителност е...

Такива следи от маскиране на исторически събития и имена от арианите се забелязват навсякаде.

Най-ярък пример е историята на Великата октомврийска социалистическа революция. Както знаете, тя е ръководена само от евреи/йудеи, започвайки с Ленин - Бланк, Лев Бронщайн -Троцки, Яша Свердлов и др и т.н.

И кои в съвременна Русия са най-ревностните критици на революцията? Същите евреи - Гайдар и Немцов, Сванидзе и Млечин, Боровой и Урнов, Соловьев и Архангельский, и др. и т.н. - тяхното име е "легион".

А не бяха ли техните родственици предци съшите тези дегенератчета от ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ/ с кожени якета с димящи "маузери" и "револвери" които през нощта, като вампири, лакомо пиеха кръвта на руския народ - тези, днешни евреи ни уверяват, че нямат връзка с тези, революЦионни еврейски вампири, нямали абсолютно нищо общо

Сега нека се върнем към рамейската реч. За много хора, това ще бъде невероятно, но думата "Сатана (и)" се крие на Запад са с име "Стан", "стена", "Стенли". Дали това е думата, скрита в "Stanbul" заглавието на града - столицата на Турция. наистина:


Станбул = Стан_Бул = Стан_Баал, то есть «Града на Баал», или «Сатана-Ваал»

 --------------------------------------------------------------------------------     

 Стан_Бул - Град на Бика/БрахмаЦикли на Баал/Борбата м/у Аз-а на Бога(живота/съзнанието) с Ях-а на Змията(смъртта/подсъзнанието) - 2ч.Територията на днешна Палестина е била територия на обожатели на Брахма, също преди юдеите от югът и Африканският паднал дух "ЯО"(Ях, Йах, йеШуа, йеШ'ва), копие на Рудра на Шива, вероятно наследен от Лемурия(Кумари-Кандам) от епохата на Рамайана, да я атакуват варварски от юг и да избиват поголовно населението от отроче до старец, и да плячкосват имуществото им, унищожават реликвите за култът им.
Палестина- Palaestina е Латинско наименование със Санскритски произход "БААЛ-е-СТАН"("Място на Ба'ал(Aл), Бел(Ел)"). Северо-семитските народи на Арамейци, Угарийци са взаимствали за името за "Бог" от Акадийците като "Илум", а те са взаимствали от ВЕДАическитото име за Брахма - "Баал". Това обяснява защо "ел"="ил"="ал" по тези земи, като пълен определителен мъжки член в лингвистиката.
Тези южни семити плячкосват Баал-Ел-стан и култът към Богът Ел, като го слагат за "префикс"-представка за своят паднал дух "Йах" : "Ел(Бел) Йах", "Ал(Баал) Йах", "Ил Йах-"Ilijah"(Англ. Илйаджа, Илийа)
Сходството на тези Северо-Семитски(Арамейски, Угарийски) думи за "Бог" с Индо-Европейските/АРйански- Латински и Еллински(Ел лада-Ελλάδα) за "oсветен"-illuminatus и "Слънце"-Hellios-Елиос, ήλιος-Илиос, "електрон"-ηλεκτρόνιο-"блестящ" идва с Общият ВЕДАически Санскрит с Баал/Ваал/Бел/Ел.Брахма е известен и като БА.ЛА(СИЛА) тази сила е за владеене на материалният космос.Шумерскитете "богове" са упаднали, разбунтувани ВЕДАически деви!! ("Баал-бек" е космодрумът на тези анунаки/ану-наги или библейаски "нефилими"- силата(баала) на Брахма, но злоупотребена!!).            

Ние вярваме, че сега читателят започва да разбира кой е почитан от тези, които са дали на този град неговото име. Те се покланят на Ваал Сатаната = siy_At_An Ba_Al (у), или "Сатана, Върховния." Имайте предвид, че името на добре познатия "бог" на гръцки/тракски език, днес е смятана за думата "Theos/Теос", което буквално се превежда от словото Ra като "Разпнатия (Te) Величие, Сила (ОС)." След прочитане на думата "Theos" напротив/наопаки, получаваме:

Теос <= Соет = Сэт = Сет
По този начин, "Set" е езикова антагонист на "Theos/Теос", което означава "Сет" е враг на Бога, наречен с думата "Theos/Теос". Оказва се, че думата Set_An = "Сатана" означава "Сет (и) човек (Ан)", което означава, че това е именуването на лице, служител не на Бог "Theos" а на неговия антагонист "Сет." В този контекст, много интересно и със сигурност не е случаен избор е "водача на всички народи" неговото партийно име, а именно "Сталин". На непосветения човек от улицата изглежда, че думата е свързана с "стомана", характеризира революЦионната устойчивост на лидера, неговата воля и сила на духа, което може да се оприличи на "стомана". В същото време, има второ, мистично разбиране защо на бъдещия вожд било избрано името "Сталин", в качеството на втори революционен "псевдоним" (първия, както знаете, е думата "Коба"). Факт, е че на Словото Ра "Сталин" може да се представи като:

Сталин = Сет_Ал_Ин = Сет_Ал_Ан = Сет_«элин»


т.е., "еллин" служещ на Сет. Имайте предвид, че думата "Сатана" = Set_An и "Сталин" =Сет_Ал_Ан се различават само в присъствието на допълнителното "Ал" в думата "Сталин". Ако Set_An - е "Сет (а) лице/човек", то Set_Al_An - е "Сет (а)" божий " човек ", т. е. избран слуга на "бог" Сет. След това, пълното име на "Йосиф Сталин" в Речта Ра приема следното значение:

Иосиф Сталин = Ос_Ав Сет_Ал_Ан

и се превежда като "Величие, Сила (Ос), въплътен (Aв) Сет" божи "(Aл) хор/човек (AN)"

С приемането на нов псевдоним, бъдещият лидер мистично се представя като служител на Сет, враг на "Theos", избрал Сет за свой "Бог" и претендиращ, че е специален избори и поради това сзапочнал да се нарича "божи" човек.

И Сет не излъгал надеждите на революЦионера: веднага след като той приел новото име "Сталин", партийната му кариера се изкачила стръмно, той скоро става ръководител на партията и монополизира в ръцете си цялата власт. Всичко това означава само едно нещо: приемайки името "Сталин", той по този начин сключва мистичен договор със Сет, "пакт с дявола", заявил, че ще му служи, и Сет, дяволът е дал на "Сталин" земната власт.

Не забравяйте евангельска историята за Христос на, който врагът също предложил земната власт, ако Христос се поклони и му служи?Христос (но в действителност Teoс_Рaoх), тогава се отказал.Иосиф ДжуГаЦвили, с революционно име/прякор "Коба", не се отказал: той се поклоня на Сет носи неговото име "Сталин" и получил обещаната силата на Сет, а след това наводнил света с кръв. Днес, много специалисти, занимаващи се с история, политология, културологията, социология и други социални науки, считат Сталин, като и Иван Грозни,  за "кървави маниаци", "параноици" и т.н., защото не могат с нормална "човешка" логика да обяснят мотивацията зад тяхното поведение.

Наистина, с научен подход това не може да се обясни а религиозно, мистическото знание в днешното "светското общество" официално се отхвърля (въпреки че всички те в същото време се управляват от магьосници, екстрасенси, астролози и т.н. - прекрасен парадокс).
В същото време, Евангелието чрез Христовото благовестие <= Teos_Raoha казва директно, че врагът е "баща на лъжата и човекоубиец от рода."
Това означава, че Грозни и Сталин са служители на Ара, Сет. Именно от него те са получили своята земна власт, станали върховните йерарси на арианския култ, и затова ще трябва да принасят на своя"Бог" Aру-Сет кървави човешки жертвоприношения. Тчхната кървавата оргия - не е "параноя" а култово  служене на министерство Aру-Сет.

Наистина, с научен подход това не може да се обясни а религиозно, мистическото знание в днешното "светското общество" официално се отхвърля (въпреки че всички те в същото време се управляват от магьосници, екстрасенси, астролози и т.н. - прекрасен парадокс).
В същото време, Евангелието чрез Христовото благовестие <= Teos_Raoha казва директно, че врагът е "баща на лъжата и човекоубиец от рода."
Това означава, че Грозни и Сталин са служители на Ара, Сет. Именно от него те са получили своята земна власт, станали върховните йерарси на арианския култ, и затова ще трябва да принасят на своя"Бог" Aру-Сет кървави човешки жертвоприношения. Тчхната кървавата оргия - не е "параноя" а култово  служене на министерство Aru-Сет.
Фактът, че Йосиф Джугашвили, с първи революционен псевдоним "Коба", изведнъж някак си  се"прекръства" и се превръща в "Сталин", по наше мнение, потвърждава факта, че провежда "сделка с дявола".
Аргументите, че той си е променил партирния прякор, защото е искал да прикрие участието си в "эксах" в боевото крило на болшевишката партия, смятаме за неоснователни: нито един от професионалните революционери никога не крие бойното си дореволюционно минало, напротив, те са горди с тяхната борба срещу царизма и при всеки възможен начин изтъквали този факт.
В допълнение, ако  И.В. Сталин наистинае искал да скрие, че някога е бил "Коба", никакви историци, а значи и ние никога не бихме разбрали за него, защото всички съветски архиви са под личното наблюдение на Сталин, и всички ненужни свидетели могат да бъдат елиминирани. Тъй като ние все още знаем, че Сталин е "Коба", както и че той участва в военното крило на болшевишката партия и провежда "експроприация", това означава, че той сам ни е позволи да разберем това.
Именно по указания на Aра-Сет атеиста Сталин възстановява почти напълно разрушената от болшевиките православна църква. Той го прави, защото Apа счита православната църква за своя, т.е., арианската, каквато е в действителност.

Именно по указания на Ara-Сет атеиста Сталин възстановява на картата на средновековния Земята потънала в забрава библейски Израел (макар и на друго място, не отговарящо/съответстващо на историческото). Основната роля на И.В. Сталин в създаването на съвременната държава Израел днес е призната от всички. Така, Сталин през целия период на мандата му като политически лидер на СССР се е утвърдила като верен слуга и последовател на Aра-Сет, изпълнявайки всички негови указания. Връщайки се към лингвистиката, обърнете внимание на още един интересен момент: при обратно прочитане и малка преогласовка израза "Сатан_Ваал" придобива звук:

Станбул = Сатан_Баал, или Сатан_Ваал <= Ливантос, или Либантос

По този начин, "Ливан" или "Ливантос/Леванта" е не друго, а обратната четене на думата "Станбул"

Наистина, в ХIХ век и дори в началото на XX век "левантийците" са се наричали именно напускащите/изходящите от Мала Азия, т.е. от западната част на съвременна Турция, където и се намира Станбул, а не от територията на днешна Палестина и Държавата Израел, които по рано не са се наричали "Ливан".

В тази връзка, известният в миналото Ливонски = Ливански рицарски орден обозначава в действителност рицари от Ливанта(и) <=Станбул =Царь-Града = Рим, разположени в Балтийско море.

Това означава, че рицарите на Ливонския орден "- това е гарнизон от римски войници, разположени в балтийските държави, който се бори против арианите, водени от Александър Невски.

Ако във фразата Стан_Баал разменим местата на думите, получаваме:

Станбул = Стан_Баал => Баал_Стан = «Балистан», или «Палестина»

По този начин, библейска Палестина, или Балистан е Ливантос = Ливан при обратен прочит на думата "Станбул", намиращ се в западната част на Мала Азия, точно там, където се намира град Станбул = Константинопол, столицата на Турция, и няма никаква връзка/отношение с днешното " задължителна връзка по място " име към местоположението на съвременната държава Израел. Имайте предвид, че името на града "Станбул" дори и днес, често се използва и се пише в различна форма, а именно като "Истамбул", т.е. чрез буквата "м". След това:

Стамбул = Стам_Ваал => Ваал(-и)_Стам(-ия) => «Вилистим(-ия)» = Филистимия

Т.е. Константинопол = Истанбул - това е Филистимия, от където са библейските филистимляни, които се борили срещу Саул и Давид.Именно Голиат беше филистимец Голиат, когото Давид победил в дуел.

Голиаф = Голиат = «Голядь» = ГалатНо  Галат(-а)  - е един от районите на стария Stanbul/Станбул/Град на Бика = Константинопол, където е разположена древната кула "Галата". Stanbulsky Известен турски футболен клуб "Галата Сарай", което означава, че думата "Галата" днес е стабилно свързана с Турция.

Давид разбил в бой Голиат = Галата - родом от Галата, от Станбул.

Става очевидно, че воювайки с филистимците = галатите, Давид, първо в армията на Саул, а след това самостоятелно, се опитва да превземе Stanbul = Константинопол, наречен в Библията Иевусом(евусейците), което Дейвид в края на краищата успява да стори: след завладяването на  Иевуса = Авос града е преименуван в Йерусалим.

От друга страна, думата "Голиат" може да се представи като«Холиаф» = «Халиф» = «Халеф». Оказва се, че Давид е сакрушил "халифата", на военачалника на филистимците. След прочитане на думата "халиф" = халев наобратно, получаваме:


халиф = халев <= велах = волох => велик


Е, гиганта Голиат наистина е бил Велик(ан) както по ръст така и по положение (халиф)Имайте предвид, че Дейвид се бори срещу  Иевус(-а) = Авос(-а), който сме идентифицирали с Истанбул = Константинопол.

По закон, лингвистичния антагонизъм, воювайки срещу  Иевус(-а) = Авос(-а) <= Давид се превърнал в неговата противоположност, т.е., "Сувей" = "Сова" => Сева, или Джебе,доколлкото в тюркските езици буквата "с" се чете като "дж".

В историята е известен само един пълководец на име "Джебе" - това е Джебе- Ноайон, командир на Бату хан. Оказва се, че библейския Давид не е нищо друго освен  Джебе-нойон:

Давид = Джебе-нойон (2.8.4)

От друга страна, прочитайки фразата "Джебе-нойон" в  до-никонианск вариант, т.е. наобратно, ние имаме:

Джебе-нойон <= Нойон-Авос = Нун_Авос = «бин Нун»


Да коментираме: Ноайон - това е очевидно "Нун". Нун_Авос - означава "Нун (а), въплъщение", т.е. ", синът на Нун/Навий ." На иврит думата "син по кръв" се предава с думата "бин". Тогава "синът на Навий (и)" е "Бин Нун".Но "Бин Нун" - е не друг, а известният библейски лидер Иешуа Бин Нун = Джошуа = Иисус Навин. След това формулата (2.8.4) може да се запише като:

Давид = Джебе-нойон = Иисус Навин (2.8.5)

По този начин, библейския Давид е "Новия Исус" = Иисус Навин = Джошуа, второ присшествие на Хора-Христа.
Ако първият, Исус, а именно,  Хор-Христ = Моисей (първи), е бил разпнат в съвременния Астрахан = Ac-дракон (и) = "големият змей"= Великич Дракон", явяващсе в това време първият Йерусалим, то вторият, "Новия Исус =Иисус Навин " е бил убит в Иевусе = Авосе = Риме = Константинополе = Царь-Граде = Стамбуле, където едно време е бил разпнат и Сина на Солнца Ра, Теос_Раох = ТСРХ,  лингвистичен антагонист на ХРСТ(-а).
Гробницата на Иисуса Навина  = Давид, е известна като "Йуша" = "Юша", и се намира на върха на планината Бейкос в Стамбуле (Турция). Има една легенда сред турците, че в тези места е воювал библейския Исус Навин.
След като рамейския Рим = Иевус паднал под натиска на Aарианите, той е бил преименуван на Ерусалим (втори) доколкото първия Ерусалим = Астрахан =  Сарай-Бату = Сарай Берке = хазарский Итил е бил унищожен и изгорен напълно от римски= руски пълководец, известен като "принц Светослав", който унищожава  Хазария = Иудея като арианско господарство.
Връщайки се към бойния вик на Стенька Разин, отбелязваме, че и досега е известна думата "кич" = Ка_Ич(-а), която всъщност означава "змия-бик, т.е. Ka, силата ".
Любопитен е  смисъла на жаргонния термин.дума "качок" = Ка_Ич Ок  = "змия-бика Ka сили на владиката." В действителност, "качки", така раздробяват своята плът, "люлка", че всъщност придобиват различен от другите хора вид, както и "пеят химна"на властелина на плътта, за месата на юнаците, или бика змия-Ka.
По-рано, ние отбелязахме, че думата Theos днес погрешно превеждат като абстрактната дума "бог".

Сега читателят може сам да разбере действителното значение на рамейските думи:

Теос = Те_Ос = «Распятое Величие, Сила», или «Распятого Величие, Сила» (2.8.4)

Очевидно е, че тука ние говорим не просто за някаква абстрактна концепция за "бог", а за конкретен Разпнат Те, днес известен като Иисус Христос, а в древността той е бил неговия антагонист Те Сий Ра Ог, или Теос Раог, за който ние ние ще говорим по-късно. Ако (2.8.4) се прочете, напротив, налице е познато име на древния бог Сет Египетски, например:

Теос <= Соет = Сет = сий_аТ = сий_ад, то ест «сущий ад/съществуващ ад»


По този начин, езиковия антагонист на "бог" Теос (а) се явява Сет, или "истинския ад".Имайте предвид, че наименованието "Степан" в този случай е представено като:

Степан = Сет_Эбан = Сет_Иван, което значи «въплътен човек от
 ада ».

Сега читателят по-добре  разбира кой е бил "Степан Разин", който народната мълва счита за вещица и магьосник. Ако във формулата (2.8.4), се добавя думата "Ра" в началото на израза, получаваме:

Ра + Теос = Ратеос, что значит «Солнца Ра Распятого Величие, Сила» (2.8.4а)Като се има предвид, че в арианските езици буквата "с" може да се чете като "ш" или "ж", думата Ратеос дава известни производни като Ратуша, или Раджа.

Това означава, че ако в индийския фолклор, например, ако говорим за определен Раджа, а след това значи че той служи на Ра, а ако става дума за Махараджа => мах_арадж(-е) = «маге-орде сила»,  има се пред вид служител на министерството на Aru/Ара.

Сега са широко разпространени арианското реверсиране на думата Ратеос обратно четене като "Сатр", "Сатар" (например, фамилията "Сатаров" ), "Star" (което означава "звезда" на английски език). Прочитането напротив на думата "Rateos" дава неговият езиков антагонист, а именно:


Ратеос <=Соетар =Сет_Ар = сий_Тор = сий_Атар = сий_«ядр(-о)» = star = «звезда» (2.8.4b)


Формула (2.8.4b) е много важна и обяснява, например, защо ариаските знамена на исляма имат полумесец със звезда. Полумесеца е символ на несъществуването на духа Йис_Ара = Изра, който се намира в кухината на Луната, а звездата символизира същността на нещата във вътрешността на Земята, т. е., "съществуващия разпнат Ара", или Хор = Ka_Ara.

Така полумесец и звезда са символите на двете компоненти на Ара представени в Таблица 2.5.1 Петолъчка, или пентограмма е древен ариански знак обозначаващ  Ка_Ара = Хора, представляващ ядрото на земята.

Сатанистите използват образа на петолъчна звезда, един от върховете на които е насочен вертикално надолу, което отразява техния духовен стремеж(устременост) към своя "бог", намиращ се "по-долу", в ада, а също така показват и мястото, където техния "бог" се намира сега.

Имайте предвид, че по време на създаването на Червената армия вСъветска Русия войници от Червената армия също са носили звезда, един от върховете на която е бил насочен надолу (едва по -късно звездата е обърната нагоре)

Петолъчна звезда със връх сочещ нагоре символизира стремежа към Aарианско възкресение на Хора от Ада, неговия изход, излизането му от центъра на Земята навън.
Оказва се, че в началото, при създаването на Червената армия, болшевиките са призовавали Хор от вътрешността на Земята: и на там, право надолу, насочили своята звезда.
След победата на болшевиките и завземането на властта в Русия, посоката на техните звезди е била обърната нагоре,  провъзгласяване на факта за изхода на Хор - представен в лицето на самите болшевиките  - от мрака/ямите на ада = от Земното ядро навън.

Ето защо болшевиките-ленинци (например, евреина Троцки и "човекът срещу него") се опитвали да разпространи комунизма по целия свят (т.нар теорията за "перманентната революция"): Хор по техния план етрябвало да завладее целия свят, за да се установи абсолютна власт над нея, за да може да създаде възможност в бъдеще за среща си с духа на луната Йис_Аром, т.е. за възкресението на единия Ара.

В Библията се казва, че "Бог" е създал човека по Свой образ и подобие. Затова пентаграма е стилистичен образ на арианския "Бог" Хор: петте точки на звездата означават съответно с глава, две ръце и два човешки крака. Ръководител - е ориентирана вертикално към върха на звездата.

Това е, когато главата е насочено под формата на звезда върхове (нагоре или надолу) за конкретен звезда изображение определя стремежа на арианите срещу Hora в определено време. Ако звездата е обърната надолу, това означава, че арианите се обръщат към Хора в ада. Ако звездата е насочена нагоре, арианите чакат бързо възкресение на Хор, или го провъзгласяват за вече възкресен.

От формулата (2.8.4b) може да се направят много интересни заключения. Например, думата star = звезда състояща се от съгласни «str», или на кирилица "стр" може да се изрази както Астр(-а), или Ездр(-а).

Думата Астр(а) също има стойност на "звезда" е съставен елемент на такива производни като "Aster/астр" -ologiya/ология, «астр»-ономия, т.н.

От друга страна, думата Astr (и) е Aster = Естер = Есфир (доколкото "т" става "ф" и обратно), т.е. името на библейска героиня, запазила евреите от унищожение.
               
                          
                         
Слово Ездр(-а) = Эстр(-а) е вариант на изказване вибрация на думата Астр(-а) разгкедано по-горе. В този случай, Езра е и герой в Библията, спасила еврейския народ. Тъй като думата "Астра" и "Езра" се различават само по променливост на произношението, логично е да се предположи някаква връзка между библейските лица, обозначени с тези думи. Ние няма да продължим да развиваме тази тема, с която ще се занимаваме и в бъдеще. Думата "звезда" може да се запише като:

Звезда = Звез_Да = Звз_Те = Зевс_Те = Шевос_Тея = Севос_Те = «севаст»

----------------------------------------------------------------------------

Ра + Ос = Ра_Ос = «Русь» (2.8.5)

- това означава "Sun Ra сила величие." Именно от тук идва името "Руски" - тези, които се поклониха на "Ра Сила, Величие".:

Ако към думата Раос = Рус се добави "-ия", което означава "да се следват за някого или нещо", то получаваме:

Ра_Ос + (-ий) = Русия = Расия = Рос(-с)ия (2.8.6)


- област, в която следват за "Ра Сила, Величие." Ако прочетем (2.8.5), напротив, то би било:Русь <= Сур(а) = Сир, което дава производни като "Сирия", "Ас (-с) ирия."

От тука е призлязло, думата "сарь" = "цар", което определя неговия езиков антагонизъм с думата "Рус". Т. е. "цар" е враг на "Русия" тъй като "цар", който е  сий_Ар = сущий Ар, докато в това време Русия е Ра_Ос = Слънце Ра Сила, Величие

Смята се, че първият цар в Русия е Иван IV Грозни. Това означава, че Грозни е първият арианец, завзел властта над цяла Русия, самообявил се  за " съществуващ Аром" Фактът, че Грозни е бил потомък на Рюрикови =Ра_Руг(-а),т.е., "Сън Ра господарят" означава, че Грозни, първоначално е бил рамеец и се явявал легитимен наследник на Рюрикови, но предл  Ra преминал към арианите, провъзгласявайки себе си за земното въплъщение на Ара или "съществуващ Arom" = "цар".


Ще приведем още примери за словообразоване в Речта Ра:

Ра + Ос + Ал = Ра_Ос_Ал (2.8.7)

- превежда се като "Всемогъщото Слънце Ра Величие" От тук произлиза най-древната дума "русалии" - фестивал в чест на "Sun Ra величието на Бога" в до- петровска Русия.

Ба + Ос = Ба_Ос = «бес», то есть «духов(-ная) сила» (2.8.8)

Действительно, демоните/бесовете са силни духове, и следователно превод, дадени от (2.8.8) адекватно отразява същността на въпроса. Имайте предвид, че думата "демони/бесове" е синкретично, тъй като не показва на кои са тези духове от Ra или Ара. Ако духовете представляват Ра, т.е. те са леки/светли "ангели" в съвременния смисъл на думата, формулата (2.8.8) приема формата:


Ра + Ба + Ос => Ра_Ба_Ос = Рабес, или Ребус (2.8.9)


- което означава "Sun Ra духовна сила"Ако духовете са на Ara, т.е. те са тъмни, зли духове, тогава формулата (2.8.8) е под формата


Ар + Ба + Ос => Ар_Ба_Ос = Арбес (2.8.10)


- което се превежда като "Ара духовна сила"

Важно значение има употребата на думата "Oс" в комбинация с Кa, а именно:


Ка + Ос = Ка_Ос = «каос», или «хаос» (2.8.11)


- има значение на" Ка-Сила ", т.е. "Силата на материята, която се противопоставя на Върховния Ра" Тук се проявява цялата негативност на понятието "Ка", доколкото човечеството е инстинктивно се страхува от хаос, опитвайки се да го избегне, се отдава предпочитание на сигурност, стабилност и предвидимост.

Имайте предвид, че от понятието "Ka_Os" идва думата "газ". След това ще бъде интересно да разберете какво е наистина на Речта-Ра името на най-голямата руска корпорация "Газпром":


Газпром = Ка_Ос прм = Каос_пурим (2.8.12)

С други думи, "Газпром" е "Ка-силата на Пурим ", Пурим от създателите на "Газпром" над Русия. Получаваме че основата на финансовата фундамент на властта на Путин =  Шеломов и стоящите зад него ариански магьосници, кабалисти и хасиди в Русия, се явява именно Ka, който със своите пламъци, идващи от под земята, из самия ад, поддържа своите поддръжници.

Ка + Ос + Эл = Ка_Ос_Эл = «козел» (2.8.13)


- превежда като "Ка -Сила на създателя ",  неговия символ е коза с рога и копита. Библията говори за отделяне на "козите," разделяне на овцете, козите т.е. представляват нечестивите. Важно значение в Речта Ра имат следните думи:

Ал + Ос = Ал_Ос = «Ал'эс» - «Всевышнего Сила» (2.8.14)Имайте предвид, че при обратно прочитане «Ал'эс» <= Сэла = «Сила»,, което е, има същото значение в съвременния руски език, както и в словото Ра.

В тюркските езици, думата "Улус" означава "село", един вид "административна територия", например като селото на Джучи "Улус Джучи" и т.н.

Обратния прочит на думата "Улус" <= дава руската дума "Сулу" = "Село", тъй като има значение на "поселение".

Имайте предвид, че в съвременните ариански езици концепция за "Слънце", "слънчево" се отнася до думата "сол", "Solar/Солар". Доколкото съвременните езици са обратни на Словото Ра то словото,Алос = Элос в древността се е отнасяло именно към Ра.
Ако "солар" се прочете напротив, ние получаваме "Ра_Эл_Ос" или "величие Ra Всемогъщия".
Днес, на малко места можете да прочетете това, че древните са наричали Слънцето с думата "Хелиос=Элиос", която е "Ра", специално се прикрива. Древното значението на думата е отразена в немската "Alles", преводът на думата е "всички". Наистина, Helio/Элиос = Слънце Ра = Sun Ra е "всичко" за нас земляните.
По-често ни се внушава "старогръцко" звучене на думи като "Гелиос", като се посочва, че това е "слънце". Всъщност, думайки "Гелиос" арианите подразбират "Гели" или "Кали", т. е.  черно слънце във вътрешността на Земята, а не Ra, блестящия над нас.
Както казва Библията, Моисей нарекъл Иисус "Осия, синът на Навий." Както читателят вече разбира ", Осия," или "Hosius" - е този, който следва пътя на силата, т. е, "с оръжие, с помощта на война." С други думи, "Осия" - е "силен", "пълководец", "военоначалник". Древният образа на Исус Навин е показано на фиг. 2.8.4
На Речта Ra,...  Ав_Ан = Иван означава "въплътен, който се е родил човек." Тогава обратния прочит:

Иван <= Нави (2.8.15)

- означава "безсмъртният мъртъв (На) дух (Ви)." Имайте предвид, че на фиг. 2.8.4 Джошуа изпраща войската напред, като ги благославя с два пръста, както са правили старообрядниците в Русия до никонианските реформи. Обелязваме внимание на този факт, без да го коментираме.

               Фиг. 2.8.4 Древно изображение на Исус НавинАко към думата "Navi/Нави" се добави "Aн" (човек по-рамейски) получаваме следната формула:

Нави + Ан = Нави_Ан = Навин (2.8.16 )

което означава "духът на вампира мъртвеца".
По принцип, както е докладвано от множество автори, например, Л. Gumilyov "naviyami" в Русия, наречен духовете на мъртвите, които излязоха от дълбините на ада и нападнали живите.
Тогава фразата "Иисус Навин" може да се преведе като "нечист (Йис) сила (OS), нежив дух на мъртви хора (от небето Нави) човек (AN)". Става дума за един човек, в който се е вселил "навий", т. е. духът на починалия.
Както Моисей нарекъл Осия "Исус", очевидно е, че става дума за факта, че духът на разпнатия и умрял на кръста Исус Хора Христ, възкръснал от ада, от царството на мъртвите и се мести в "сина" Осия, и направил от него Иисус Навин, или "нов", "възкръснал" който дойде за втори път на земята, за да проведе Страшния съд и да реализира/въплъти на Земята Небесното Царство на земята Исус. Това ние ще обсъдим по-подробно в другите раздели на книгата.
Обръщаме внимание на следното. На иврит "Иисус Навин" е "JИешуа бин Нун". Тъй като думата "бин" означава "син на плътта", а с думата "Нун" в древността са наричали Лунния-бог, то превода на името "Джошуа Бин Нун" ще изглежда като: "Исусе, Син на Луната в плът."
Както следва от Библията, Исус Навин, наред с други неща, е известен с това че спрял Слънцето над долината Айялон..
Междувременно, съвременната арианска наука смята, Земята се върти около Слънцето, а не обратното. Това означава, че Исус Навин физически е 
 неспособен да "спре" Слънцето, защото то си е неподвижно.

Оказва се, че за да "спре" видимото движението на Слънцето по небесната сфера, в действителност Исус Навин е трябвало да спрете Земята, а не Слънцето.

Доколкато Исус е бил "възкресен" Исусе, идвайки от царството на мъртвите на Хор Христ, то той е имал някаква сила/власт в пределите на Земята, в чието ядро е бил затворен/заточен от Върховния  Абог Ра, за малко време той наистина би могъл наистина да спре, но може би е имал власт само да забави малко, дневното въртенето на земята (например, манипулирайки резулативните вектори на гравитационното и магнитното полета на Земята, които са "подвластни на" Хор = Core, т.е. ядрото на Земята), който да изглежда визуално за земляните като "стоп" на слънцето. 
Спиране на въртенето на Земята е довело до библейски потоп в редица области на Земята, много разрушения, създаването на плътен слой прах около Земята, значително отслабване на преминаването на слънчевите лъчи върху земната повърхност, в резултат на което дойде застудяване (което наистина е започнало в средата на XVII век, известно в науката под понятието "малък ледников период") Всички тези фактори заедно са причинили смъртта на много хора, особено рамейци тъй като арианите са били предупредени предварително от Хоро (не забравяйте историята за Ной и ковчега хитрия Ной, получил от арианския Бог информация за предстоящия потопа, не казал нищо за него, на своите съседи рамейци, просто е скрил от тях информацията за предстояща катастрофа) Именно за това т.е. за масовото унищожение на врагове на Израел и Библията възхвалява Иисус Навин.
От друга страна, с кратковремено въздействайки на Земята налагайки спирането на дневното й движение, Джошуа визуално представил на хората по света, като че неговият "Бог" е повелител на Слънцето Ра, Амон-Ра и може да му нареди "стоп".
Тази измама толкова е шокирала Раите/Гоите, че огромен брой от тях измежду оцелелите от този катаклизъм, се отказали от поклонение на Ра, предали го, и повярвали на Иисус Навин приели вярата в арианския бог ", Бога на Израел", който твърдял, че му е "подвластно" Слънцето.

В заключение на този подраздел ще разгледаме едно друго важно понятие в Речта Ра, а именно думата:

Ав + Ос = Ав_Ос = «Авось» (2.8.17)

- което се превежда като "Възкресение (AB), силата (Oс)." Известно е, че руснаците винаги са вярвали в "Авось", което означава в силата на Възкресението. Днес терминът е напълно оклеветен от арианите и се представя по начин, че "Avos/Авос" - означава "пусни всичко на самотек", "като шанс" и т.н. "Авос" се представя като отрицателна черта на руския характер, което отразява присъщите "мързел", "липсата на инициатива", "непрактичност", "безинициативност" на руския човек. Както следва от формулата  (2.8.17), налаганото от арианите "модерно" разбиране на думата "Авось" е лъжа и няма нищо общо с действителното му древно значение. Тъй като руснаците в древнияссе покланяли на култа към Ра, то по времето на Рим и Рус формулата (2.8.17)е имала следния вид:

Ра +Ав + Ос = Ра_Ав_Ос = «Раавос» (2.8.18)


- което означава "Солнца Ра Въскресение Сила." В бъдеще, за да се прикрие, Който възкръсна, първата дума "Ра" арианите са изхвърлили идеята за оставащия "Авос" като понятието е извратено и тълкувано неправилно и погрешно.

Имайте предвид също така, че ако Avos има в Речта на Pa положителен, позитивен смисъл, което означава "въплъщение на сила", то на обратно четене дава думата "Сева" = Шева, т.е., "не-въплътена сила" или "сила от не-битието" който се отнасят до неземните сили на ада и тъмнината, както казахме по-горе. В Библията, една от съпругите на цар Давид а именно майката на Соломон Вирсавию, евреите по юдейски  наричат "Бет-Шева". Сега можем да преведем с Словото Рa, какво в действителност означава това име:

Бет-Шева => Ба_Ат Шева = «духа на силите на адския мрак» (2.8.19)


Гледайки напред, ще отбележим, че "Бет-Шева" - е просто "Батышева", която е "жената, съпругата на Бату." Оказва се, Давид живее в един момент с хан Бату?

Няма коментари:

Публикуване на коментар