неделя, 5 ноември 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 77Вселената е моята страна, а човешкото семейство е моето племе. -Халил Гибран


"Когато вече не сме мотивирани от страха, разбираме, че всеки момент е перфектен по свой начин. Вече не се страхуваме от това, което не можем да контролираме; ние се научаваме да уважаваме мъдростта на Духа, вместо да налагаме волята си на ситуации. Това е пътят на истинската власт. "- Алберто Вилолодо


И се оказва, че племената, а не парите, и не фабриките, са които могат да променят нашия свят, могат да променят политиката, която може да подведе голям брой хора. Но защото ги принуждавате да правят нещо против волята им. Но защото искаха да се свържат. - Seth GodinКаквото и да е, което няма да се случи, няма да се случи, опитайте, както можете. Каквото и да се случи, ще се случи, направете каквото може, за да го предотвратите. Това е сигурно. Следователно най-добрият курс е да останете мълчаливи. Рамана Махарши


Вечността не е бъдеще или минало. Вечността е измерение на сега. Това е измерение на човешкия дух - което е вечно. Намерете това вечно измерение в себе си и ще преминете през времето и през цялата продължителност на вашите дни. - Йозеф Кембъл


"Съзнателното състояние на човека е осъзнаване на тялото и дъха. Неговото подсъзнателно състояние, активно в съня, се свързва с неговото умствено и временно отделяне от тялото и дишането, а неговото суперсъзнателно състояние е свобода от заблудата, че" съществуването " зависи от тяло и дишане.

Бог живее без дъх; душата, направена по свой образ, за първи път осъзнава себе си, само по време на бездънното тихо състояние ".

- Парамаханса Йогананда
Автобиография на Йоги
Зад всеки атом на този свят се крие една безкрайна вселена". -Rumi"Божествената искра на Вселената е скрита във всяка клетка на вашето съществуване". -Фиона Харис

                               "Целта ми е да се опитам да вкарам хората в състояние на генерализиран агностицизъм, не агностицизъм само за Бога, а агностицизъм за всичко". Робърт Антон УилсънAгностицизъм (на гръцки: ἀ - „не, без“, и на гръцки: γνῶσις - „знание“) е виждането, че съществуването или несъществуването на свръхестествени същества, в частност Бог, е нещо, което остава завинаги неизвестно и непознаваемо. Счита се, че термините агностицизъм и агностик са въведени от английския биолог и професор Томас Хъксли през 1869 г. в Лондон по време на основаването на Метафизичното общество.


"Гневът е киселина, която може да причини повече вреда на съда, в който се съхранява, отколкото на всичко, върху което се излива". ~ Марк Твен

"Останах твърде много в главата си и ми се стори, че съм загубил съзнанието си." ~ Едгар Алън По"Жената е един от най-красивите феномени в света; Да не се сравнява с нищо друго. Жената е шедьовър на Бога." ~ Ошо / Шрей Радженеш (1931 г. - 1990 г.)

Материалния свят носи нещастия


Когато рано или късно дойде моментът, в който не ще можете да поддържате вашето материално тяло, тогава степента на трансфигурацията на вашата душа ще бъде решаваща за всичко, което ще се случи след физическата смърт. Вие знаете, че след смъртта на материалното тяло обикновеният човек с остатъка от своята личност преминава в огледалната сфера, в отвъдното, и там отива в областта, която напълно съответства на неговото състояние. Еднакви вибрации привличат еднакви вибрации. В сферите, които след това човек преминава за по-дълъг или по-къс период от време, се осъществява по-нататъшното разграждане на смъртната душа, подобно на постепенно угасване на огън. Ян ван Райкенборг: Изявата на Гносиса в наши дни


"Тези, които плачат върху тази купчина от изгоряла пепел,
не разбират нищо от чудото, което се е извършило. Другите вдигат очи и виждат огнената птица, Феникса, да лети с разперени крила, да се издига към небето и да влиза през широко отворените порти. Новият човек се е прибрал у дома. Великото и чудно дело се е извършило."

Из "Китайският гносис" от Ян Ван Райкенборг
ЯСНОВИДСТВОТО - СПОСОБНОСТ НА СТАРИЯ ЧОВЕК

"...Ясновидството може да бъде описано като вътрешно възприемане: то е поглед върху нещо, което се случва на неограничено разстояние от наблюдаващия. Затова ясновидството не може да бъде оприличено на етерното зрение, което представлява рафиниране, разширяване на нашата физична способност за възприемане.
Някои мисли и звуци изминават дълъг път, както се вижда от следния пример. Някой мисли за вас: "ще го посетя тази седмица." Тази мисъл достига до вашата аурична сфера, фино настроената хипофизна жлеза долавя възприятието, започва да вибрира, което на свой ред привежда към вибрация епифизата. В резултат на това вътре във вас ще се появи образът на мислещия за вас приятел, той ще се отпечата във вас и ще разберете, че в някой от следващите дни вашият приятел ще ви посети. Така че изненада не е възможна. Именно защото практически много хора изживяват подобни усещания, става ясно,че всички ние, без изключение, сме в известна степен ясновиждащи и ясночуващи и може да развием негативно или позитивно ясновидство.
Ставаме негативни ясновидци, когато позволяваме на външните влияния да проникнат в ауричното ни поле и ги задържаме в него, така че накрая те заемат мислите ни изцяло. Концентрираните мисли, с които ни бомбардират и задържането в нас на това, което други проектират в ауричното ни поле, карат потоците произлизащи от хипофизата, да доведат епифизата до ясно зрително възприятие.
Развиваме позитивно ясновидство, когато на свой ред задържим мислите си силно концентрирани върху даден обект. Чрез съзнателно насочване на мисловната ни сила ние проникваме в ауричната сфера на обекта и той, както описахме по-горе се превръща в отворена книга. Не е нужно да добавяме, че различни методи на обучение могат да разширят тази способност до удивителни, но не особено позитивни резултати.
Ако наблюдаваме тези развития с трезвия разум на една по-висока гледна точка, ще открием, че всички тъй наречени естествени, по-висши способности, не представляват нищо повече от култивация на ендокринната система. За такава култивация не е необходимо човек да бъде добър или порядъчен, или да променя живота си. Всеки, който проявява интерес, може да практикува тази форма на окултизъм, при условие че неговата кръв или биологична структура не създават твърде много пречки.
Активността на ендокринната система може да бъде развивана в различни посоки и това въвлича в най-големи опасности не само въпросния човек, но особено околните. По този начин се създават множество възможности не само за материална, но преди всичко за морална и духовна експлоатация. И трагедията е, че това възпира истински търсещия човек от вървенето по правилния път. Ако някой е бил подложен на позитивна или негативна тренировка на ендокринната система или ако притежава тяло, което е по рождение чувствително и не е защитен чрез здрав и морално извисен начин на живот, той ще отвори ауричната си сфера към всички видове сили, които ще го владеят и контролират чрез енергията и дейността на ендокринната система."
Ян ван Райкенборг
сп. "Пентаграм", 2011 г., брой 2
Думи като “духове” , “призраци” и подобни носят оттенък на всякакъв род предразсъдъци , заплахи и суеверия. А най-адекватни термини – “развъплътена личност”, “обитател на ефирния свят”. Все пак човекът е запазил своята памет, съзнание и идентичност при прехода в ефирния свят. Това е все едно да си дойдете от улицата, да свалите връхната дреха (физическото тяло) и да останете по домашни дрехи. И ние не преставаме да сме себе си след такава процедура.

Всичко е изчислено от създателите на системата до най-малката подробност, за да накарат човека да мисли и действа по начина, по който им е необходим. Ако съпротивителните му сили са прекалено силни , основани на получена алтернативна информация или резултат на намиране връзката с Висшия си аз , системата просто го отхвърля . И това не е особен проблем за нея , тъй като големия процент хора следват указаните пътеки

                         

                 Известно е, че именно монголо-татарите на Батай силно са подкрепяли и насаждали православието в Русия а самата епоха на "Монголо-татарското иго" в Русия се смята за разцвет на православните манастири и храмово строителство. Ние вярваме, че и Александър Невски, след като станал побратим със Сартак, т. е. осиновен син на Бату, също е станал християнин в Златната орда, той като е приел арианството именно от Бату и от Сартак. Това води до извода че именно Монголо-татарите донесоха християнството в Русия, наложили го с огън и меч за да се покланят на Христовия хор от ада, а до Монго-татарската инвазия Русите се покланяха на Sun Ra и Неговото въплъщение Teos_Raoh (Y), антагонист на Христос , Идентификация във формулата
(1.44) Бату = Мойсей = Петър,
т.е. ламята с три глави: основателя на ордата = орденския (Бату), Католическата = католическия (Петр) и еврейския (Моисей), или трите абрахамски религии, всяка от които е един вид арианство, което потвърждава думите на Христос че "Петър" е "камък", на който Христос ще изгради вярата му, т.е., арианството. Имайте предвид, че католицизмът в началото на формирането си, се е развивал като съвкупност от "ордени" или "орди" от тамплиерите, (хотелиери - в кръга на шегата) хоспиталиерите, йезуитите, доминиканци, францисканците, и т.н.).
По същия начин, Руската православна църква на Запад има устойчивото название, известна е като "ортодоксална", т.е.«Орда-Докс» = Орда_Теокос което лингвистично означава, че Православната църква в своя произход е същото ординска = орденска както и католическата. Имайте предвид, че в исляма името "Мойсей" се произнася като Мусса, което е съзвучно с името на Католическата служба "меса." Ние вярваме, че не случайно: ако
Петр = Моисей = Муса
е основател на католицизма, то в негова чест е наречена и службата на католическия обред. Интересно е, че съвременните последователи на исляма се счита за основател на тяхната вяра, на пророка Мохамед, или в европейска огласовка Магомед = Магамед = Муха на "мед". В същото време, ислямистите в Русия се наричат "мюсюлмани", а на Запад - ". Мюсли" Да разгледаме дадения термин в граматиката на Речта Ра:
Муслим = Мус_Эль_Ам – «Мюсли "божествено" демонично(Эль) оръдие, ръка (Ам)» (1.45)
От формулата (1.45) следва, че "муслим", или "мюсюлманите" са тези, които са "божествената страна, която е инструмент на" Mуса = Мойсей, т.е. , неговата военна сила.
                             

В турски терминът "евреин" се прехвърля към думата "мусави". Получихме ясно езиково правило: Мусави - евреин, мюсюлманин - е ислямист. Тъй като думата «мусави» = Муса_Ав(-и)» - означава" въплъщението на Муса (AB) ", така като се има предвид (1.45), можем да заключим, че методът на езиковото реконструкция показва, че евреите са били считани за въплъщения на основателя на арианството, т.е., въплъщения на Муса а ислямистите, се явяват като "ръката на Мойсей, негов инструмент", като по този начин се считат за ръка, инструмент на евреите, защото евреите са въплътени Муса(-и).
Приведената лингвинистична реконструкция перфектно корелира с данните на съвременната историческа наука, което показва, че евреите (иудеите) изначално са били оформени с ислямистите като една общност (умма), където евреите заемали висши управленски позиции (въплъщение на Mуса вариант), а ислямистите като войните на Батай са инструменти (воини на Mуса) за разпространението на арианството (джихад).
Именно такава беше религиозната и политическата структура на Хазарския хаганат = Хазария, в действителност явяваща се Златната орда, или древното Израело-Юдейско царство. Например много националистически писатели в Русия днес наричат евреите "мозъкът", а кавказците-мюсли, "мускулите/оръжието им". Фактът, че ислямистите са били ръка инструмент/оръжие на Mуса, т.е. негов AM (-ами), обяснява защо ислямските лидери се именуват с думата "и"мами":
Имам = Емам =Амам = Ам_Ам - тоест «Ръка на Ръката», «Оръдие на оръдието», по аналогия с термина «Цар на царете» означаващ главен, или върховен главнокомандващ.
             


С павета на Елисейски полета

Народът казва „с павета на Елисейски полета“- там където е краят на света, онзи нашият свят, в който хората са гладни и болни, онзи свят, в който хората са гневни и за пари стават покорни, там където има безработица и мизерия, но пък има ракия и чалга истерия ! Там където дъщерите стават проститутки, синовете дилъри на дрога, а народа казва повече не мога ! 

Там където всяка политика води до емоционален срив, там където всеки политик е мразен и поражда нервен тик за това сега всеки с паве в ръка да се озове пред парламента и да заяви там където свършва паралелната държава започва онази другата на мафията – разкош и арогантност, там където един депутат пуши пура за 200 лева едната, а на площада минава старица, която с двеста лева живее месец горката! 

         


Там където депутата го возят в лимузина, има си шофьор и в кабинета си има скъпа картина, но на картината обаче няма как проси онази жена с двеста лева пенсия протегнала ръка !

Там с павета в ръце можем да не една лимузина да огънем, можем дори света да преобърнем и онези с депутатските кюфтета да станат жертва на народната любов народна !

И така докато си нямате паве в ръката няма да се променят нещата ! Защото там на Елисейски полета свършва пътят ни на теб и на мен, но когато слеем тези двата свята ще се промени играта ! Затова, ако си от София или имаш път на там занеси 11 павета пред парламента за тези, които субсидията не намалиха и за тези, които ще дойдат с гняв, но паве си нямат в ръката да бъдем хора и да си услужим с камък или с паве! Подай нататък и сподели, ако не тази публикация поне на своята стена, че народа идва там до Елисейски павета !

 Въпросът е, че всички рано или късно ще умрем дали в борба, или в робство обаче решава се сега!

          


В древнокитайските трактати са описани случаи ..на Диктатори .. Обществени КРАДЦИ ..държащи в немотия ..общностти .. в продължение на десетки поколения .. у-наследени царства .. заедно с "мъдрите" |Им| закони .. .. именно мъдреците са – оръжието и инструментът за облага [на Големите Крадци].. Сионските Мъдреци .. чрез – техният закон, ред и правосъдие .. облагодетелстват Големият Крадец .. { .. [ – "мъдрият" Ред, Закон и Правосъдие .. стояТ .. ] "пред вратите на" Владетелите КРАДЦИ ..}. ––––––– G8 execution


http://blife.eu/


             Ало измамниците наричали арестувания пловдивски полицай "Шефе", а той се отплащал за подкупите с обещания за "чадър"! 

https://www.blitz.bg/


Милиционери-бандити от ДС на БКП заемат най-висшите държавни постове, както в законодателната, така и в изпълнителната власт, в Руско-Турския Кенеф! 

Бандит от тежката организирана престъпност оглавява разузнаването: https://clck.ru/ByooB 

Доносник на ДС участвал в преследването, задържането и разпита на немски граждани бягащи от ГДР(бог знае колко от тях е утрепал и какви мъчения е прилагал при разпитите им), бандит покровителствал като полицейски началник във Велико Търново сводниците и отвличането на хиляди момичета за секс-робини, покровителствал наркотърговците и телефонните измамници! 

НРС си има своя централа за подслушване и следене на хора, както в България, така и в чужбина! 

Тка, че ударните групи за телефонни измами, домови кражби, имотни измами и отвличания на момичета за секс-робини, получават професионална подробна информация за бъдещите си жертви именно от службите! 

Стратегията и тактиката за всяка една операция се разработва от службите! 

Полицейските началници организират и ръководят прякото изпълнение на „мероприятието“! 

Отряд за наказателни поръчки на мафията - българската прокуратура.
ВСИЧКИ ПОЛИЦАИ ОТ ,,ГОРЕ,, ДО ,,ДОЛУ,, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕЗ 6 МЕСЕЦА НА ДЕДЕКТОРА НА ЛЪЖАТА! ! ! ! ! НО ПЪК ИМА И ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ДА ОСТАНЕМ БЕЗ. ,,МВР,,..............


       

50 % от агенциите за недвижими имоти са на ДС, 30% работят с ДС, 20% "независими" също работят за бившите служби - минали в нелегалност чрез внедрени служители чрез агенциите за труд и работна сила - също под контрола на МАФИЯТА ДС - ТОРА НОСТРА.

Талонни игри, грабеж на спестяванията в банки и буркани с цел обедняване и контрол на гоите - ДС - ТОРА НОСТРА.
Мутри, полицаи, военни куки, щатни и нещатни служители, партиен електорат, кошерен легион насочван от нелегалната ДС с цел унищожаване на зародилия се дребен и среден бизнес чрез рекет, обири, кражби на едро(и от служители на НАП) и дребно(чрез внедряване на техни куки), кражби на бизнеси и мн.др.
НАВСЯКАДЕ В СЪД, ПРОКУРАТУРА, ДАНЪЧНО, ОБЩИНИ И Т.Н. НАГОРЕ ПО ПИРАМИДАТА СА МОНТИРАНИ ДЕГЕНЕРАТИ КОИТО ПАЗЯТ КОМУНЯГИТЕ. ДДС БЕ СЪЗДАДЕНО КАТО БЕЗДЪННА КАЦА С МЕД ОТ КОЯТО ДЕЦАТА НА КОМУНИСТИТЕ ДА СЕ ПОДХРАНВАТ И ДА ИЗТОЧВАТ ДЪРЖАВАТА. ДАНЪЧНОТО БЕ ЗМЕЯ ПАЗЕЩ КАЦАТА САМО ЗА БОГОИЗБРАНИ. ПО СЪЩИЯ НАЧИН ДАНЪЧНИТЕ ГЛЕДАХА КАТО ПИСАНИ ЯЙЦА ТЕГЛЕЩИТЕ НАПРИМЕР БЕЗАКЦИЗНИ ЦИГАРИ А ЕВРЕЙЧЕТАТА МОНТИРАНИ КАТО РЕДОВИ СЛУЖИТЕЛИ УНИЩОЖАВАХА ДРЕБНИ ТЪРГОВЦИ ПРОДАВАЩИ СТОКАТА.

Имотна мафия, жълти книжки(за защита на измамниците), психометрични лаборатории, телефонни измами, източване на ДДС(със съдействието на НАП), кражби, убийства -ДС - ТОРА НОСТРА.


           


Бивш полицейски служител уби съседа си, рани жена му и се самоуби. Инцидентът е станал посред бял ден днес в петричкото село Капатово. Малко след 12 ч. семейство Шкалови се връщат от пазар. Преди да влязат в къщата си ги застигат куршумите на съседа им Георги Тимов. 53-годишната Йордана успява да се обади на сина си. Според Илиян Шкалов съседът на неговите родители, който е произвел изстрелите, е освидетелстван и с жълта книжка - дар от психометричните лаборатории на ДС - ТОРА НОСТРА.

В селото познават бившия полицай като конфликтна личност. Местните твърдят, че това не е първото му убийство.

            Няма коментари:

Публикуване на коментар