събота, 18 ноември 2017 г.

Лемурийците (хората от трета раса)/Градът на Боговете и петте раси

           


Сега вие мислите, че сте господари в света. Ако сте ясновидци, ще видите колко сте господари даже на себе си. Обаче, аз не искам да бъдете ясновидци, защото, ако сте такива, не бихте искали да останете в къщите си, всички бихте излезли навън. Като влезете в един дом, виждате около домакинята десетина лемурийци, духове, изостанали в развитието си, с изопачени лица. Те я обикалят, нашепват и нещо. И като я надуят, тя чака само да дойде мъжът й, да се кара с него... Тя е надута като гайда и очаква само да писне. Тя е готова цял ден да се кара с мъжа си. И той като не разбира причината на това, нещо го надува отвътре и му казва: Защо седиш и я слушаш?... Я вземи едно дърво да я набиеш... Аз виждам около мъжа седят пет лемурийци и му нашепват нещо. Десет лемурийци около жената и пет около мъжа и вие виждате само резултата от тяхното нашепване... Когато жената се надуе и изкара мъжа от търпение и той бяга от къщата си, това не са ли окултни сили? Той е генерал, сражава се на бойното поле, а една жена става причина да бяга от къщата си. Това не е ли окултна сила? Генерал е той, но казва: Да те пази Господ от лоша жена!. Това се дължи на лемурийци, същества, изостанали в развитието си. Те са живели в една далечна епоха, но и досега още се проявяват. Цялото човечество е жертва на тези същества. Всички раздори, престъпления, убийства, пиянство се дължат на тази изостанала раса.

Като виждат това хората казват: Човечеството трябва да се възпитава. - Как ще стане това? - Е, Бог да ни освободи. - Не, като дойде един лемуриец при тебе, не слушай, какво ти говори, но пей и работи: вземи брадвата да насечеш дърва. После иди на лозето да го прекопаеш. Като се върнеш, омеси прясна питка, опечи я и започни да ядеш. Той ще ти говори, а ти ще пееш. Като дойде мъжът ти, ще му кажеш: Днес десет лемурийци се опитаха да говорят против тебе. - А мене пет лемурийци ме настройваха против тебе. И двамата издържали изпита си. Те казват: Да благодарим на Бога, че ни даде светлина, да се справим с тях. Ако бяхме се поддали на думите им, щяхме да направим много пакости. Мъжът казва: Сега, жена, сложи трапезата, тури яденето, прясна питка, да си хапнем и да благодарим на Бога за благата, които ни дава. Мъжът, жената, децата се наредят около трапезата, нахранят се добре и благодарят на Бога, че не са послушали съветите на своите професори.

За оправдание на своите грешки, някои казват, че те се дължат на слабостите им. - Няма слабости в света. Слабостите са в това, че слушате съветите на вашите професори. Като говоря така, аз навлизам в една област, която не искам да засягам. Така дохождаме до вътрешната страна на школата.

Ако не се отречеш от всичко отрицателно в живота, т. е. от съветите на лемурийците, не можеш да влезеш в Царството Божие. Лемуриецът не може да ти бъде майка, баща, брат, сестра или приятел. Ако е един от тях, той ще ти одере кожата. Той може да ти бъде само неприятел. Като такъв, той ще ти отнеме свободата и ще те изпрати на онзи свят. Като четете оплакванията на псалмопевеца, знайте, че и той се оплаква от лемурийците, които го мъчат и преследват. Казваш, че човек има пороци. - Не, това е лошото влияние на лемурийците. - Те са черни духове. - Лошото и опасното не е в черния цвят, но в тяхната мисъл. Лемурийците са стигнали до известно развитие, но сърцето им не е обработено. Така се създал черния цвят у тях, причина за грехопадението. Когато човешкият ум се изопачил, тогава се явили нощта и тъмнината. Тогава се създала черната раса, чрез която човечеството е дошло до най-голямото падение. Човек постепенно се повдига, но не се е освободил напълно от черния цвят. Някога казва: Имам черни мисли и черни чувства. - Те са остатък от лемурийската раса.

Аз ви навеждам на тези мисли, за да си помогнете чрез тях, да дойдете до философията на самоотричането. - Как ще се убедим в съществуването на лемурийците? - Колкото и да ви говоря, както и да ви ги описвам, няма да повярвате. Трябва да ви отворя очите, вие сами да ги видите. Някои се мъчат да ги описват, но тяхното описание не е вярно. Вие можете да си представите, да кажете, че ги виждате, но пак сте далече от истината. - Как да се справим с лемурийците? - От вас зависи. Ще живеете така, че да не ги привличате. С мисълта и чувствата си вие сами ги привличате, а после търсите някой отвън, да ви освободи от тях. Те се привличат от човека, както пчелите от меда. Достатъчно е да капнете малко мед на дрехата си, за да ви накацат пчелите. Те са постоянно около вас. Има нещо, с което ги привличате. - Как да се освободим от тях? Съблечете дрехата си на която има мед. Тогава пчелите, т. е. лемурийците ще ви напуснат. Докато на дрехата ви има мед, който ги привлича, те всякога ще ви нападат. - В София има ли лемурийци? - Има, разбира се. Те се срещат във всички градове и села. Дето има хора, там са и те. Ще ги срещнете по улиците на разходка; по театрите и концертите; в автомобили и файтони; в кафенета и бирарии. Дето стават кражби, убийства, престъпления, там непременно е намесен някой лемуриец. Като убие някого, лемуриецът застава пред него тих и спокоен, гледа жертвата си и се радва, че е победил. В това отношение, той прилича на тигър. Друг лемуриец има на бойното поле, убива някого, след това го произвеждат герой. В лицето на този лемуриец не се чете нищо човешко.

Всички хора са играчка на тези същества. Виждам, че салонът е пълен с лемурийци, които минават и заминават. След всичко това, вие минавате за християни, за ученици, но вършите ред грешки и престъпления. - Защо? - Защото съзнанието ви не е будно, то не взема участие. Като свършат своята работа, лемурийците се отдалечават. Те не са отговорни за това, което става.

Днес ви говоря за лемурийците като първа раса на човечеството, която изостанала в развитието си, продължава и до сега да прави пакости на хората. Друг път ще говоря за противоположната раса на лемурийците, която е носителка на Любовта и добродетелите. В който дом влезете сега, все ще намерите по няколко лемурийци, които са в борба с хората. Когато борбата се усили, хората се обръщат към Бога. Той им изпраща помощ един светъл дух. Лемуриецът излиза със своята черна шпага, а светлият дух със своята светла шпага. Борбата започва, но, в край на краищата светлия дух побеждава. От този момент, в дома на човека не остава нито един лемуриец. Ако лемурийците не бягаха от човешките домове, нищо не би останало от съвременната култура. Какво е останало от лемурийската раса? - Нищо не е останало. - Де е сега тази раса? - Тя е потънала дълбоко във водите на моретата. Някои от тях са успели да се спасят, но и сега още живеят между хората и продължават да им причиняват пакости. И друг път Бог ще съди лемурийците; с други думи казано, на евангелски език, ще им се яви Арахангел Михаил, който ще се бие със змията. Змейовете, това са лемурийците, пръснати по Земята.

Да оставим настрана лемурийците. Ние минаваме от една реалност в друга, т. е. от черната раса към светлата, която ръководи човечеството. Възвишените същества идат да помагат на хората, да събудят в тях възвишени и благородни мисли и чувства. Вслушвайте се в техните съвети. Те ще ви изведат на светлия висок връх. Те са носители на великите Божий блага на Земята. Това наричаме ние „грижи на Господа за човешките души.”

Вслушвайте се в съветите на светлите същества. Вслушвайте се и в себе си. Сега е време да ходите по техните съвети и да бъдете готови на всички жертви, не за онова, което ви спъва, но за онова, което дава простор, сила на вашия дух, на вашата душа, ум и сърце. Те ще направят да бъдете доволни от себе си. Тогава няма да бъдете откъснат лист от дърво, нито играчка в ръцете на съдбата. Тогава ще бъдете здраво прикрепен лист към дървото, което след време ще завърже, ще даде плод и плодът му ще узрее. Това е великото и красивото, към което се стремим всички. (НОВО РАЗБИРАНЕ – 242, 243).         

Градът на Боговете и петте раси

Възможно ли е пирамидите и древните монументи да образуват единна кодова система, която е спасила Земята от апокалипсис? Дали има вечeн континент, останал непокътнат от земните катаклизми. Там ли е Градът на боговете, населяван от атлантите до VII – VIII в. от н. е., за който учени като Ернст Мулдашев говорят? Твърди се, че Вавилон е бил в единна система, обединяваща Града на боговете, египетските пирамиди и много други, а в древ ността в Тибет е съществувал град на йогите, наричан също Вавилон.

Ако така нареченият Град на боговете наистина съществува, то какво представлява той? Дали се състои от сгради или е система от монументи от древността, които са били построени за управление на енергиите, за които науката все още знае малко и които йогите наричат тантрически сили. Съществуват предположения за влиянието им върху фината или „божествената“ енергия. Може би в Града на боговете има други необичайни конструкции и е вероятно точно там да се намират легендарните „златни плочки“, на които е записано т. нар. истинско знание. Някои изследователи стигат и по-далеч в разсъжденията и твърдят, че е възможно Градът на боговете да е мястото, откъдето се преминава в паралелните светове? Но кой го е построил и кои са те, боговете? „Тайната доктрина“ на Елена Блаватская и мислите, изложени в нея, до голяма степен съвпадат с религиозните постулати. Приета във всички религии и особено точно формулирана от Елена Блаватская е класификацията на съществувалите земни цивилизации или, както тя самата пише, на коренните човешки раси: 

Първа раса – ангелоподобни хора 
Втора раса – призракоподобни хора 
Трета раса – лемурийци: ранни (четириръки) и късни (двуръки) Четвърта раса – атланти 
Пета раса – арийци, т. е. ние
          Първата раса (ангелоподобните) е създадена на Земята чрез уплътняване на духа. Представителите й са били с огромни размери и са имали повече характеристики на вълновата форма на живот, отколкото на физическата. За втората раса (призракоподобните) се казва, че са били още по-плътни благодарение на появилия се материален компонент. И те са били с огромни размери, могли са да минават през стени, били са еднополови и са се размножавали чрез пъпкуване. За третата раса (лемурийците) се смята, че е най-високоразвитата и е използвала технологии, основани на вълновите енергийни принципи. Те са имали плътно физическо тяло. Ранните лемурийци са били четириръки, с две лица, а на тила си имали трето око. Били са с ръст 40—60 метра и еднополови. Късните лемурийци са били с ръст 10-20 метра, с едно лице, двуръки и двуполови. Всички основни постижения на земните технологии тръгват от тях. Те оставяли знанията си на т.нар. златни плочки, които според някои изследователи са скрити до ден днешен в тайнйци. Лемурийската цивилизация просъществувала милиони години и най-вероятно е изчезнала преди два-три милиона години. За четвъртата раса (атлантите) също може да се каже, че е високоразвита, но в по-малка степен в сравнение с лемурийците. Атлантите са описвани с ръст 5-6 метра, външно приличали на съвременните хора, макар че имали ред отличаващи ги признаци. Огромна част от атлантите загинали по време на Всемирния потоп преди 850 000 години, но някои доживели до преди 12 000 години. За петата раса се твърди, че се е появила в недрата на атлантическата цивилизация преди около милион години. Арийци се наричат всички земни жители. Когато описва в „Тайната доктрина“ причините за гибелта на лемурийците и атлантите (третата и четвъртата раса), Елена Блаватская отбелязва пагубната роля на приписването на божествени качества на хората: „Тогава третата и четвъртата се възгордели. Ние сме царе, ние сме богове… Те построили храмове за човешкото тяло. Мъже и жени започнали да боготворят те. Тогава третото око престанало да действа.“ „Веднага щом менталното око на човека се отворило за познание, третата раса почувствала своето единство с вечносъщното, но също и с вечно-непостижимото и невидимо Всичко, Единното всемирно Божество. …от божествени родители те се раждали със способността за ясновидство, обхващащо всички скрити неща и без препятствие нито от разстоянията, нито от материята… тяхното зрение било неограничено и те научавали нещата мигновено. С други думи, те били лемуро-атлантите. Първите, които са имали династия на духовни царе.“

В пещера, пазена от първобитните догони, има рисунка на траекториите на Сириус А и Сириус Б, които учудващо точно съвпадат с изчисленията на съвременните астрономи. В нея има и описания на „малка звезда с най-тежкото вещество във Вселената, която обикаля Сириус за период около 50 години. Днешните учени откриват, че наистина около Сириус А се върти бяло джудже с маса около 1,5 милиона тона на кубиче- ски дюйм (25,4 кубически милиметра) и с пълна обиколка за 50,1 години. При загадъчните догони се извежда линията с дължина 6666 километра, вървяща от Бермудския триъгълник паралелно с линята Кулата на дявола- Стоунхендж. Когато се прокара разстоянието 6666 километра от планината Кайлас по линията, минаваща през египетските пирамиди се попада в същия район на пустинята Сахара на платото със странното наименование Тибести. При анализ на световната система от пирамиди и монументи в рамките на една четвърт от земното кълбо Ернст Мулдашев открива числото на апокалипсиса „6666″. То присъства девет пъти в разстоянията между пирамидите или монументите от древността:

Кайлас-Северният полюс — 6666 км 
Египетските пирамиди-Северният полюс – 6666 км 
Кайлас-Стоунхендж – 6666 км 
Стоунхендж-Кулата на дявола – 6666 км 
Стоунхендж-Бермудският триъгълник – 6666 км 
Бермудският триъгълник-остров Пасха – 6666 км 
Бермудският триъгълник-Гао (Сахара) – 6666 км 
Остров Пасха-Тазумал – 6666 км 
Мексиканските пирамиди-Тазумал – 6666 км 

НП/ по материали на Ернс Мулдашев и Елена Блаватская

           
         

Нашата цивилизация е пета поред


Първата раса на Земята са били т.нар. асури („самородени“). Те са били с наистина гигантски ръст – около 50 метра, представлявали светещи ефирни форми и общували помежду си чрез телепатия. Предполага се, че асурите са пристигнали на Земята от планетата Фаетон, разрушена в резултат на някаква катастрофа. Цивилизацията на асурите обитавала Земята около 10 милиона години, а животът на всеки индивид продължавал десетки хиляди години…

Постепенно в процеса на еволюцията асурите мутирали и се оформила нова раса, с по-уплътнени тела. Нейните представители се наричали атланти („родени след“), или „безкостни”. Атлантите също превъзхождали по размери съвременните хора, но все пак били по-дребни от асурите и притежавали трето око, разположено между веждите.

На смяна на атлантите дошли лемурийците. Ръстът им достигал 7 – 8 метра. На вид те вече напомняли съвременните хора, имали плътно тяло и костен скелет. Настъпило разделение между мъже и жени. При лемурийците телепатичните способности и третото око започнали да атрофират и те все повече се ориентирали посредством физическите си сетива.

Продължителността на живота на лемурийците била много по-малка, отколкото при предшестващите раси, но все пак била над 1000 години. Именно лемурийците според Мулдашов и други изследователи са създали египетския Сфинкс, Стоунхендж и много други мегалитни комплекси в Европа и Южна Америка.

Паралелно на нашата планета започнала да се формира четвърта раса – късните атланти, или „бореи”. Те все още имали добре прикрито трето око, но останалите органи почти не се отличавали от човешките, а ръстът им бил „само” 3 – 4 метра.

Преди около 25 – 30 000 години на Земята настъпила ядрена катастрофа. Предполага се, че причината е била конфликтът между двете раси – лемурийци и атланти. В резултат от последвалата серия глобални катаклизми част от лемурийците се скрили в пещери, където изпаднали в състояние „сомати”, при което телата могат да се съхраняват безкрайно дълго в „консервирано” състояние, а след това отново да се върнат към живот. Част от тях напуснали Земята с космически кораби.

В същото време атлантите, използвайки знанията, получени от лемурийците, успели да достигнат високо ниво на развитие на технологиите. Това им помогнало да построят летателни апарати (вимани), египетските пирамиди, каменните истукани на о. Пасха и много други съоръжения, които днес се смятат за историческа загадка. Но в резултат на поредния катаклизъм частта от сушата, която обитавали атлантите – легендарната Атлантида, била потопена. Това се случило преди около 12 000 години. Още при късните атланти се зародила петата поред цивилизация – арийската, т.е. съвременната човешка раса, която поради липсата на трето око се развива много бавно.

За предишните цивилизации ни разказват древни манускрипти и находки, свидетелстващи, че на Земята някога са обитавали гиганти, притежаващи обширни знания в различни области. Мулдашов твърди, че по време на експедициите в Хималаите е открил пещера, където в състояние „сомати” спят лемурийци – прародителите на човечеството.

http://www.astrofenomen.com/


         


Рама-Сита , 
Лакшман и Хануман

Обърнете внимание на зеленият цвят на Рама
В индийската иконография Рама се изобразява не със син цвят а със зелен.
Рама се асоциира с Рави(Звездното Слънце), с архетип Лъв, 
но и с Овен(Слънце в екзалтация) за това го рисуват, като марсинец- "зелен".

Според научната фантастика въпреки, че Марс е "червената планета" 
на него живеят "зелени човечета с 4 ръце".
Това не е случайно, тъй като ЦРУ и тайните служби на тази йудео-масонска
цивилизация пази секретни архиви за съществата от тази планета.
Тези същества са дали отражения на съществата на Земята ни през
нейният Лунен период- "леМУрия", описан в епосът "Рама-йана" ,
описващ събития от Третйа-йуга(преди ~ 1 милион години=900,000)
В ГЛАВНАТА(Овенната) роля: Овенът (8 Април)- Taylor Kitsch.
Премиера на 9 Март 2012
Филмът е базиран по разказът на Едгар Райс от 1964 г.
от т.нар." Barsoom " -серията.
Обърнете внимание на символика, взаимствана от ВЕДА-
4 ръце, зелен цвят на марсианците, опашки, овенски рога,
бивни, романтичен женски персонаж("Сита") , т.нат. ...


Маха-прабху Господ Чайтанйа

В Бхагавад Гита 10:30, Кришна казва, че е "лъвът" сред животните. "Лъв" не е използвана СЕГАШНАТА форма "Сингх"(асоциирана със звукът "С" на нагите) на подмяна на царят, а "Индра" - царят на райа "суАР-га" от ВЕДА". Използван е изразът "мрга-индрах"—лъвът"цар на смъртните"(животните- "мрига")

Царят е асоцииран с контролиране на материалната енергия чрез оръжие(не не и контрол над съзнанието на живото същество!!!), но С ЦЕЛ ПРИДВИЖВАНЕ КЪМ БРАХМА. Т.е. царят не прилага ненужно или конспиративно/неавторитетно усилие. В Бхагават Гита 10:31 Кришна казва, от тези, които владеят добре оръжието, Аз съм Рама;

Истинското ВЕДИЧЕСКО име на "Слънцето" не "С-У.Рйа", а "Рави"(Раджа/райа Вива.сван), идещо от "AU-Ra"(O-Ra)!!
Копирането и изопачаването на името от равините(rabbi, rebbe)иде като ДИРЕКТНА атака на нагите срещу Лъвът подмяна на символи, звуци и знаци. Ra-Re.
Друга такава подмяна е тази на левитите(йудейските свещеници). Те наричат своят месия "Лъвът Йуда"(който по-късно ще бъде заменен с "Исус Христос" от "християнските" библейски свещеници, следващи пак Тората на левитите).
Думата :"левит"(Levi) иде пак от "лъв". В действителност- славянските думи за лъв идват от "лев". Гр. Λέων(Леон). Латинското - Leo и е асоциирано. Френското "Луи"- Louis.

Шива и змийският култ от Лемурия на ану-нагите и левитите-рабини

Всъщност, Латинската дума "Ле-мУр" буквално значи "сянка-фантом", но преносно дава смисълът на отразената Лунна светлина от Слънцето "Ра", което се превръща в "Ре", от което приозлиза "Ре" -йероглиф-пиктограм от континента "МУ" и Египет за "око"(или "уста"), което е Лунното око.
Думата "скрит"(occultus) идва от "око"(oculus).
Всъщност, "ре"-лунен аспект е частичка за повторение на "ра"-слънчев аспект.
Името на "Лемурия" е всъщност "Ре-мУр"("отразяване на светлината от Слънцето").
Думата "лУ-на" е "ру-на"("скрит", "отразен", "шепот").

Няма коментари:

Публикуване на коментар