понеделник, 6 ноември 2017 г.

МИСЛИ ФОРМИ 78


"И двамата слушаха безмълвно водата, която за тях не беше само вода, а гласът на живота, гласът на Битието, гласът на вечното Превръщане." - Херман Хесе, Сидхарта

  

                       
Barack Obama Colonizes Mars"Това, което мислите, че е добро, или това, което хората мислят, че е добро, не е непременно добро. ''- Dögen

Когато добродетелта и скромността осветят нейната приказка, блясъкът на една красива жена е по-ярък от небесните звезди и на влиянието на нейната сила е напразно да се съпротивлява. -Akhenaton
"Затвори устните си и остави твореца на устните да говори, Този, който казва нещата." -Rumi


Погледнете под повърхността, нека не избягвате качеството на нито едно нещо, нито ценността му." ~ Марк Аврелий


Богът вижда всички ръководни начала голи, без тяхното материално вместилище и мръсна обвивка. Бидейки само ум, той се допира само до умственото, изтекло и отведено от него в тях. Привикнеш ли се и ти да правиш същото, ще отпаднат повечето ти грижи и тревоги. Защото, ако човек свали поглед от обгръщащата го плът, дали ще си губи времето да се занимава с дрехи, къщи, слава и други подобни аксесоари и декор?

Марк АврелийЩом отворя очи, да си кажа: „Ще срещна любопитни, неблагодарни, надменни, коварни, завистливи хора, ще срещна егоисти. Станали са такива, защото не знаят какво е добро и какво — зло“. А аз понеже съм съзрял, че природата на доброто е красивото, а на злото — грозното и че дори природата на този, който греши, ми е сродна, не със същата кръв и семе, а защото е причастна към ума и има в себе си божествен дял, знам, че никой от тези хора не може да ми навреди и никой с нищо грозно не ще ме засегне. Нито мога да се разгневя на своя сроден, нито да го намразя. Родили сме се за съдружие като краката и ръцете, като клепките и зъбите на горната и долната челюст. Да си противодействуваме е противно на природата. А да се възмущаваме и отвръщаме от някого е един вид противодействие.

Марк Аврелий
Към себе си

                           

                      
"Истинският лидер не търси последователи, той иска да научи другите как да бъдат лидери, не иска контрол, иска истината, не налага своето ръководство на другите, нито отнема автономията на никого. любов, не принуда. Когато дойде време да се вземе кредит, той се прави невидим, но той е първият, който пристига по време на нужда и той никога няма да се свие в страх.Той е толкова страстен за вашето благосъстояние, че когато се консултирайте с него за съвет, е като да се изправите лице в лице със себе си за пръв път. " --- Rebbe Menachem M Schneerson

"Това, което си ти, е светът. и без твоята трансформация, няма да има промяна в света. - Jiddu Krishnamurti

Дръжте се за мечтите, защото ако мечтите умрат, животът е птица със прекършени крила, която не може да лети. - Лангстън Хюз


Мълчанието е езикът на Ом. Нуждаем се от мълчание, за да можем да достигнем до Себе Си. И вътрешното, и външното мълчание е много важно да усетите присъствието на тази върховна Любов. - Амит Рей, Ом Пеенето и медитацията


"Мълчанието е едно от големите изкуства на разговора." - Марк Т. Цицерон


"Езотеризмът не е по никакъв начин от мистично и неясно естество. това е наука -- по същество науката за душата на всички неща." ~ Алис А. Бейли (1880 - 1949 г.)


Лицето е флуиден процес, а не фиксиран и статичен обект; течаща река на промяната, а не блок от твърд материал; непрекъснато променящо се съзвездие от потенциалности, а не определено количество характеристики. - Карл Роджърс


Всичко е еманация на божественото! Съществуващото в една безкрайна вселена също означава, че Бог е безкраен източник, от който идва всичко. Така че всичко е всичко, докато всичко не е всичко, то е просто отражение на всичко. Докато излъчването на един безкраен дух на съществуване ще създава във всички посоки еднакво. Ето защо сферата е такава повтаряща се форма в творението. Излъчвайки завинаги навън, докато идва отвътре!


"Една истинска усмивка разпределя космическия ток, праната на всяка клетка на тялото. Щастливият човек е по-малко обект на заболяване, защото щастието всъщност привлича в тялото по-голямо количество енергия от универсалната енергия". - Парамаханса Йогананда


" За да се роди звезда, има едно нещо, което трябва да се случи. газова мъглявина трябва да се срине. Така че да колапсира. Да рухне. Това не е твоето унищожение. Това е твоето раждане.""Не можеш да надхвърлиш това, което не знаеш. За да излезеш отвъд себе си, трябва да познаваш себе си." -Sri Nisargadatta Maharaj
В крайна сметка всичко се разрушава. Всички фалшиви доктрини стават невъзможни дори за тези, които ги насърчават. ~ Manly P. Hall (Пътят към вътрешната светлина 1969, с. 5)

Big e(O)bama Picking up Girls Online


В религията може би последната и най-висока стъпка от нашия религиозен опит е тази способност да изпитаме Бога в абсолютна тишина - тази странна мистериозна тишина, която е толкова пълна, че звукът вече не може да излезе от нея, без да нарушава собствената си съвкупност. ~ Manly P. Hall ("Куражът на мълчанието" 1964 стр. 13)


Няма начин да разбереш светлината на духа, освен ако не свети в собственото ти сърце, но можеш да го накараш да блести там, ако желаеш. ~ Manly P. Hall (Пътят към вътрешната светлина 1969, стр.13)
Защото Бог не може да бъде намерен в книги или песнопения, нито в големи изследвания, нито в научни аргументи, а винаги само в покой и тишина. ~ Manly P. Hall ("Куражът на мълчанието" 1964 стр. 13)

                    Клетките на сивото вещество изобщо не отличават нереалното, тоест материалното, от въображаемото/реалното, тоест от мислите!
"Никога нищо не се е случвало в миналото, то се случва в Настоящето. Никога нищо няма да се случи в бъдещето, то ще се случи в Настоящето." - Екхарт Толе.Страхът от мрака вътре в нас самите е стръмен връх за покоряване. Прастарите страхове от далечните ни предци. Сенките в тъмнината се движат, извиват се в причудливи диви танци и възприемат формите на тези древни страхове. Сенките навън и сенките вътре в нас. В действителност, не сенките се движат, а въображението им придава живот. Но, в коя действителност?

Физиката ли е обективната действителност? А субективната? Тази, в коята живеем през повечето време, излизащи за кратки моменти от нея, когато се спънем и паднем, сещайки се за гравитацията. Тези двете една действителност ли са или са отделни? Къде е границата между твоята ментална вселена и действителността навън?

За да има конкретна действителност, трябват два елемента - обект и субект, които може и да са взаимозаменяеми. Но, какво става когато субектът се слее с обекта напълно и станат едно? Какво става с действителността тогава? 

Хората се страхуват, защото вярват в първичните си страхове. Вярваме в самопоставените ни ограничения и се страхуваме да погледнем отвъд. Мислим си, че злото в света е външно влияние - оправдание на невежите и слепите духом. Оправдание подкрепяно от архаичните религии. Религии основани на страха и заплахите, и на неосъзнатостта.
Населили сме действителността с всякакви измислени образи от собственото си въображение. Дали сме форма на непълноценностите си и страха ни от тях, толкова ярки, че сме ги сляли с представата си за действителност. Действителността е такава, каквато я направим ние. Творците сме ние.


"Нашите умове влияят върху ключовата дейност на мозъка, която след това влияе на всичко; възприятие, познание, мисли и чувства, лични взаимоотношения; всички те са ви проекция. "- Deepak Chopra


Изкуството, Науката и Религията са само три различни начина за изразяване на една единствена истина.

Свами ВивеканандаСамовнушението и въображението са в основата и на много от нашите страхове. Дали ако си внушим нещо достатъчно силно ще започнем да го виждаме

"Нашият живот е това, което нашите мисли го правят." ~ Марк Аврелий
"Един ден ще трябва официално да признаем, че онова, което сме кръстили реалност, е още по-голяма илюзия от света на мечтите". ~ Салвадор Дали
"Индивидуалните общества започват в хармонично приспособяване към околната среда и, като индивидуалности, бързо се хващат в неадаптивни, изкуствено, повтарящи се последователности. Когато поведението и съзнанието на индивида се привързват към една рутинна последователност от външни действия, той е мъртъв робот и е време за него да умре и да се прероди. Време за "отпадане/изключване", "включване" и "нова настройка" Този период на роботизация се нарича Кали Юга, епохата на войни и империи ... "~ Тимоти Лиъри


"Всякога жадуващия, човек може да види мистерията. Винаги желаещия може да види проявлението й. Тези двете извират от един и същ източник, но се различават по име, това се явява като тъмнина.Тъмна в тъмнината.Портала на всички загадки. 

~ Laozi


Изкуството, Науката и Религията са само три различни начина за изразяване на една единствена истина.
Свами Вивекананда


Древните магьосници са знаели, че хората „гледат", но не виждат; те не разбират, че светът, основан на страх, омраза, високомерие, глад, насилие е проекция но собствените им модели на мислене. Повечето хора се идентифицират с тялото си. Когато умът е под влияние на енергиите на объркване и болка той променя точката си на възприятие, „събирателната точка" и съответно обработва информацията в рамките на тези низши енергии, присъщи на дуалния свят.

Най-древният светоглед, звучи актуално и днес, като разкрива най-точно обусловения живот на човека. Социалните условности ограничават „нашето целокупно възприемане". И когато имаме възможност да променим възприятията си за условната реалност „ние се стъписваме". Нашата религиозна, академична, социална „закваска" си казва думата. Тя ни убеждава, в името на личната ни сигурност, „да се върнем обратно в стадото" или с други думи - да си върнем събирателната точка обратно на установената позиция за нормално, ежедневно съществуване".

Днес Слънцето и всички планети и комети в Слънчевата система са под влияние на тежнението разширение звукът Д е останал символ за разширението.
Още в началото, при отделянето на Втората противоположност от Първата (от нея) превес има тежнението свиване — АД. То поражда действието изсмукване, отлъчване от междузвездния вакуум (от него) на физически ядра, които започват да се притеглят взаимно и да се сливат. Когато едно от тях превиши останалите по големина, става централно заоколните и те започват да се втичат в него. То става Черна дупка.
Тежнението свиване има за цел да свие всичко материално от битието, да го върне в небитието и да го влее в Долната вода, във физическото ядро.
Мощта на тежнението свиване е съразмерна на големината на ядрото.
Мощта на тежнението свиване намалява от ядрото към междузвездния вакуум.
Мощта на тежнението свиване намалява от междузвездния вакуум към ядрото, съразмерно с намаляване на ядрото.
В Индия, тежнението свиване — АД се нарича Адха Рама — Адхарма.
Съответствие на тежнението свиване във физиката днес е силното взаимодействие, а в астрономията гравитацията. То е причината за синтеза.
Когато Втората противоположност започне да се връща към Първата и да се втича в нея, превес има тежнението разширение — ДА. То поражда действието изсмукване, отлъчване и отдалечаване от централното ядро (от него) на физически ядра, които започват да се оттеглят взаимно, да се приближават към междузвездния вакуум и да се втичат в него.
Тежнението разширение има за цел да разшири всичко материално от битието, да го върне в небитието и да го влее в Горната вода, в междузвездния вакуум.
Мощта на тежнението разширение е неограничена.
В Индия, тежнението разширение — ДА се нарича Дха Рама — Дхарма.
Съответствие на тежнението разширение във физиката днес е слабото взаимодействие. То е причина за разпада.
В древен Китай е останал друг начин за означаване на двете тежнения на двете противоположности Ин и Ян. Там те ползват имената от езика Бхаджа на местата където пребивават двете води защото целта на двете тежнения са тези две места — междузвездният вакуум и физическото ядро — ЕН и ИН. Появяват се от там и изчезват пак там.


За тежненията Лао Дзъ е написал:
Противоположностите в действие са Дао.
Слабостта и силата са функция на Дао.
Взаимодействието между двете тежнения изгражда, поддържа и унищожава Битието.

https://chitanka.info/text/18253/10#textstart

                     

".... Картите на мистериите говорят отново, като се надяват всички хора да се приветстват в Дома на Светлината." Великата институция на материалността се провали. "Измислената от човека изкуствена цивилизация се обърна и като чудовището на Франкенщайн унищожи своя създател. Религията се скита безцелно в лабиринта на богословската спекулация. Науката се натрапва безпомощно срещу бариерите на непознатото. Само трансцеденталната философия знае пътя. Само осведомената причина може да пренесе разбирането на човека нагоре към светлината. Само философията може да преподава човек да се ражда добре, да живее добре, да умре добре и в крайна сметка да бъде новороден. В тази група от избрани - тези, които са избрали живота на знанието, на добродетелта и полезността - философите на вековете ви канят ..... "- Манли Палмър Хол"Езотеристът не трябва да се задоволява със задоволството си да изпълнява, без съвестно, изискванията на традиционния морал, защото този морал може да бъде изключително егоистичен, ако човек каже: Ще бъда добър, за да се почувствам добре". Езотеристът не върши това, което е добро, защото иска да бъде смятан за добъро, но защото малко по малко той признава, че самото доброто носи еволюцията напред и че злото, глупостта и грозотата поставят препятствия по пътя. "~ Рудолф Щайнер, Ръководство в езотеричното обучение
Вие сте отговорни за всички ваши мисли, действия и енергийни модели, които произвеждатe както във физическия, така и в духовния свят. Това означава, че вие сте отговорни за вашата болест и само вие можете да се самоизлекувате."Това е търсачът, който разбира, че има повече от това, което вижда окото, който не се страхува и прави избора да отиде в неизвестното. Процесът на пробуждане е започнал, откритието е в ход". ~ Алън Уотс (1915 г. - 1973 г.)


"Не става въпрос да седим мълчаливо, не е въпрос на напяване на мантрата. Това е въпрос на разбиране на тънкото действие на съзнанието." Ако разбирате това фукциониране на ума, във вас възниква голямо съзнание, което е не на ума: това осъзнаване възниква във вашето същество, в душата ви, във вашето съзнание ". ~ Ошо. 1931-1990.


Вратите на любовта се отварят само за човека, който е готов да се примири с егото си. Да предадеш Егото за някой друг е Любов; да се предадеш на егото за всички е Божествена любов.~ Ошо / Шрей Радженеш (1931 г. - 1990 г.)


Болката не носи Съвършенство, защото Болката е от Сатана. Голямата Божествена Реалност е щастието, мирът, изобилието и съвършенството. Великата реалност не може да създаде болката. Какво е перфектно не може да създаде болка. Какво е перфектно само замисля щастието. ~ Самаел Аун Уор (1917 - 1977)
Глашатаите на мистериите говорят отново, като приветстват всички хора в Дома на Светлината. Голямата институция на материалността се провали. Фалшивата цивилизация, построена от човека, се е обърнала и като чудовището на Франкенщайн унищожава своя създател. Религията се скита безцелно в лабиринта на богословската спекулация. Науката се нахвърля насилствено срещу бариерите на неизвестното. Само трансцеденталната философия знае пътя. Само осветената причина може да носи разумната част на човека нагоре към светлината. Само философията може да научи хората да се раждат добре, да живеят добре, да умрат добре и в перфектна степен да се раждат отново. В тази група от избрани - тези, които са избрали живота на знанието, на добродетелта и полезността - те ви канят,... философите на епохите "- Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages


"Само спускането в ада на знанието може да проправи пътя към благочестието". ~ Имануел Кант


Мнозинството смята, че всичко, което е трудно да се разбере, трябва да бъде много дълбоко. Това е неправилно. Това, което е трудно да се разбере, е това, което е незряло, неясно и често е невярно. Най-висшата мъдрост е проста и преминава през мозъка директно към сърцето. - Виктор Шаубергер


• Вашето възприятие за света е отражение на вашето състояние на съзнанието. Вие не сте отделени от него и няма обективен свят там. Всеки миг вашето съзнание създава света, в който живеете •


"Трябва да погледнете по-дълбоко, по-долу под гнева, болката, омразата, ревността, самосъжалението, по-дълбоко, където се намират мечтите, сине. Намерете мечтата си. Това е преследването на съня, който те изцелява. "- Billy Mills Oglala Lakota


"Цялата осезаема материя идва от основна субстанция или от тънкостта отвъд зачатието, запълващо цялото пространство, акаша или луминисцентния етер, който действайки на животдаващата Прана или творческа сила, въплъщава в безкраен цикъл всички неща и феномени "- Никола Тесла

                       
Няма коментари:

Публикуване на коментар